Velkomen til dykk alle!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til dykk alle!"

Transkript

1 Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014

2 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande opplæring med fokus på styrking av skulane sin kompetanse i skuleleiing og undervisningsleiing

3 Fra politiske resultatmål til gode elevresultater Anne Lise Fredlund (SV) Komiteleder for Opplæring og kompetanse

4

5 Politiske resultatmål om kvalitet - Alle gjennomfører. - Den enkelte oppnår så høy faglig og sosial kompetanse som mulig. - Næringsliv og offentlig virksomhet får dekka sine kompetansebehov. - Opplæringen er bredt og variert lagt opp slik at alle elevene kan få utbytte av den - Elevenes ulikheter i forutsetninger og utviklingsrytme møtes på en inkluderende måte, slik at elevene opplever trygghet og annerkjennelse.

6

7

8 RHP: FR gj.f.dok: 3 Hovudsatsingar 3 Fokusområde 1. Auka læringsutbyte 2. Auka samarbeid skule-arbeidsliv 3. Auka gjennomføring Alle tiltak/all aktivitet må vere tufta på å nå desse måla!

9 Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2014 Auka gjennomføring - nokre satsingspunkt: Etablere kvalitetsgrupper på alle skulane Bidra til at elevar med låge inntakspoeng får systematisk oppfølging Målretta tiltak for dei med IB/IV etter 1. termin Fokusere på god undervisningsleiing og gode relasjonar mellom elev/elevar og lærar Styrkje fagleg samarbeid mellom lærarane God kvalitet på faget PTF Vidareføre Sommarskulen FYR: spreiing av god praksis Osv. Mykje av bestillinga til kvalitetsgruppene ligg her!

10 Kvalitetsnettverk og Kvalitetsgrupper Hovudmålet er å realisere betre gjennomføring og auka kvalitet i grunnopplæringa Utvalde satsingsområde: 1. Skuleeigarskap 2. Heilskap i grunnopplæringa 3. Profesjonell skulelleiing 4. Profesjonell undervisning 5. Profesjonell fag- og yrkesopplæring 6. Statistikk Her ligg mulegheitane og utfordringane kvalitetsgruppene skal jobbe med

11 Ting er i ferd med å skje.. Positiv utvikling: Gjennomføring etter 5 år 2007 kullet: 67% hadde gjennomført i løpet av 2012 (57+10) Fylke: 2008 kullet: Kvinner: Menn: Oppland 70% (57+13) 76% (65+11) 65% (48+17) Oslo 75% (63+11) 80% (70+10) 69% (57+12) Akershus 76% (65+11) 81% (72+9) 71% (58+14) Sogn og Fj. 78% (64+14) 81% (73+8) 74% (55+19)

12 Kvifor får nokre fylke betre resultat enn andre? Demografiske forhold: Folkelære og statistiske folkeutgreiingar kan heilt sikkert forklare ein del. Men: «Godt handtverk» - Høg kvalitet i læringsarbeidet gir skulane gode resultat Det er ingen tvil om at: 1. Skular med ein pedagogisk grunntanke 2. Skular som har ei tydeleg skuleleiing 3. Skular som har lærarar som er fagleg dyktige og utøver tydeleg klasseleiing Kompenserer for demografiske skilnader

13 Vi snakkar om: Kjerneverksemda i skulen «All aktivitet som direkte påverkar elevane si læring og elevane sin mulegheit for å ta ut heile sitt læringspotensiale» All forsking viser at: Tydeleg pedagogisk leiing Lærarar som tydelege leiarar i klasserommet/verkstaden Dei «gode» møta mellom elev/ lærling og lærar Har svært positiv påverknad for elevane sitt læringsarbeid og læringsutbytte PROFESJONALITET! Og det skal KVALITETSGRUPPENE arbeide med!

14 Kva gjer dei fylka som lykkast? Vi veit dei er gode på: Å vere tett på elevar som treng ekstra oppfølging 1. Gode overgangar - Tidleg identifisering 2. Svært observante gjennom skuleåret 3. IV/IB etter 1. termin 4. Etter ferdig skulegang (VG2 YF/VG3 St.spes) «Reperasjonstiltak» - som er sett i system 1. Har ressursar og rutinar klare gjennom heile skuleåret 2. Har bygd opp metodikk og opplegg som «treff» denne elevgruppa Forventingar Det blir uttrykt høge forventingar til både elevar og lærarar «Riktig» fokus - har over lang tid hatt fokus på «god» undervisning og elevane si læring i skulen. Mykje tyder på at skulane i desse fylka har møtt elevane med litt større kvalitet i dei fleste ledd samanlikna med det andre fylker har greidd?

15 Positiv utvikling: Skuleår: Andel som har bestått inkl. alt. oppl.plan: 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/2014 Over 82%

16 Beståttandel på VG1 siste skuleår: Skuleåret 12/13: 85% av elevane som kom frå grunnskulen fullførte det første året (VG1) i Oppland Forrige skuleår 2013/2014: 89% av elevane som kom frå grunnskulen fullførte VG1. Dette lovar godt - vi er i flytsona, det er ingen tvil om at vi er på rett veg..

17 VG1 dei 3 siste åra - Regionvis

18 97 % av elevane bestod Sommarskulen! 97 % av elevane på årets sommarskule bestod eksamen og har tatt eit stort steg mot å få fullført vidaregåande skule. Bestått resultat i alle fag er ein føresetnad for å få fullført vidaregåande skule med fag-/svennebrev eller studiekompetanse. Lillehammer vgs avd. Nord har i lag med Stig Søvik rigga opplegget og gjennomført Sommarskulen på ein framifrå måte. Suksesskriterium: 1. Engasjerte og faglig dyktige lærarar 2. Lærarar som greier å motivere elevane og får fram det beste i elevane. Vi veit at det er mange fleire ungdomar som burde tatt del i liknande opplegg Utfordring for kvalitetsgruppene?

19 Undervisningspersonale - Skuleleiing - Skuleeigar Vi vil at lærarane våre skal vere tett på elevane sine Som skuleleiar må du vere like tett på lærarane som du sjølv forventar at lærarane skal vere tett på elevane sine Som representant for skuleeigar må vi Fageining VGO vere like tett på skuleleiarane som vi at forventar dei skal vere på sine lærarar

20 Hovudstruktur for kvalitetsarbeidet Det må henge saman Kvalitetsgruppe på kvar skule Fylkesopplæringssjefens kvalitetsgruppe Det nasjonale kvalitetsnettverket

21 Vårt fyrtårn er: Auka læringsutbytte for alle + auka samarbeid skule/arbeidsliv = AUKA GJENNOMFØRING Vi skal bl. a. gjennom arbeidet i kvalitetsgruppene prøve å nå desse måla LÆRANDE ORGANISASJON!

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer