SALGET. MøbelMagasinet. held fram ,- Det beste i livet er GRATIS!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS!"

Transkript

1 Continentalmadrass 160x200. omplett m/ 7 cm overmadrass Hentepris 3.495,- alongar frå 5. eclinerstolar Barkrakk frå 495,- held fram alongbord frå 995,- pisestuer ,- frå 1.990, ,- frå 4.995,- MøbelMagasinet Møbelmagasinet unde Møbler as Møbelmagasinet Hareid as aunesmarka, 6065 lsteinvik - lf aks pningstider: Mand.-onsd ors/fred aurd y, stor sengeavdeling -25% på alle Jensensenger MJ et beste i livet er! 14. januar pplag Varmepumper lf gset Ventilasjon urene ndustriområde, 6100 Volda Ørjan om: osenborg Valencia verton andslaget ide eilegheiter i tøylevegen lotte, 2 etg., leilegheiter sentralt i Ørsta Bustadane vert førte opp på ei av dei beste sentrumstomtene som er att i Ørsta og ligg flott og usjenert til. ilkomst frå tøylevegen. omta er på ca 1,6 da og i framkant er det friområde. økkelferdig Prisantydning: leire alternativ sjå: ontakt seljar på tlf / e-post: ehabilitering V H P kifting av vindu ehabilitering av kjøkken og bad kifting av tak ndre typer snikkararbeid ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - lstein - Vanylven - Volda - Ørsta

2 2 nsdag 14. januar 2009 egionavisa ukkeleg ørsting erje rytten frå Ørsta arbeider som seniorrådgjevar i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). et er blant anna på hans skrivepult søknadar om tilskot til friviljuge organisasjonar hamnar. stillinga har han mellom anna også arbeidd med tematikken tvangsekteskap og kjønnslemlesting. På det private plan deler han hus og heim med kona Jane frå enya, som han møtte gjennom den førre jobben sin som dagleg leiar i Barne- og ungdomsrådet i slo. g driv mykje med fordeling av midlar til barneog ungdomsorganisasjonar som oregs ungdomslag til dømes. et var også vi som handsama ei mykje omtala sak der relsersarmeen sin ungdomsorganisasjon fekk avslag på tildeling av midlar. enne saka endar nok opp som ei klagesak hjå Barne- og likestillingsdepartementet, fortel han. jønnslemlesting år vi kjem inn på emnet tvangsekteskap og kjønnslemlesting, ein tematikk erje har vore involvert i både i denne og tidlegare jobbar, kan ein sjå engasjementet lyse av han. or det første, tvang har ingenting med ekteskap og kjærleik å gjere. Verken psykisk eller fysisk tvang høyrer heime når det kjem til at to personar skal leve livet sitt saman. g seier ikkje at arrangerte ekteskap ikkje kan fungere godt, men, foreldre som skal arrangere eit ekteskap for borna sine, må tenkje seg svært nøye om, slik at elementet av tvang ikkje kjem inn. oko eg kan tenkje meg er fryktelig vanskelig å få til, i alle fall frå eit vestleg perspektiv, seier han. år det gjeld kjønnslemlesting, er det ingen nyansar meinar eg. et er rett og slett vald, og ei kriminell handling som skal straffast. enya erje har reist mykje rundt i verda, og siste tida har dei fleste lange ferieturar blitt lagt til enya. Påska 2007 gifta han seg nemleg med sin store kjærleik Jane, som er derifrå. Vi hadde eit stort bryllaup i airobi, med mange gjester frå både orge og enya. et var rett og slett ei fantastisk oppleving, fortel han smilande. erje og Jane møtte kvarandre for første gong i slo når erje sat som dagleg leiar i Barne- og ungdomsrådet der. Jane hadde ein liknande jobb i airobi, og vart sendt på studietur til slo saman med to andre for å sjå på moglegheitene for samarbeid. tter tre månadar blei det gjenvitjing frå oss til airobi, og eg og Jane blei endå betre kjend. ryktelig kjekt, kan du seie, smiler erje lurt. Jane vitja slo og erje igjen, og blei i tre månader. På den tida fann vi ut at vi ønskte å vere saman, og hausten 2006 gjekk eg ned på kne og fridde framføre statuen en lille havfrue i øbenhavn. g ønskte at det skulle vere ein stad vi kunne hugse, og som vi med lettheit vitje seinare også. Heldigvis sa ho ja, det var jo alltids ein risiko for at ho ikkje skulle seie det, småler han. rå vi møtte kvarandre gjekk det ikkje lange tida før vi var mann og kone, men slik er det jo når ein kjem frå to land som ligg så langt unna kvarandre. in må nesten berre våge å satse somme tider. ulturskilnader år ein er frå to så ulike land, er det nærliggande å tru at ein til tider kan oppdage forhaldsvis store kulturskilnadar. ette har faktisk ikkje vore eit problem for oss. og med at vi begge har budd store deler av livet vårt i storbyar, der ein har sosial kontakt med mennesker frå alle slags bakgrunnar og kulturar, er vi vel vorte ganske internasjonale av oss. et er klart, litt krasj kan det bli av og til, og artige episoder. om den første gongen Jane tok klesvasken her heime og det var minusgrader ute. ttrykket ho hadde i andletet då dongeribuksa hennar var stivfrossen etter at ho hengte vasken ut til tørk, var kostelig, ler erje. mgangskretsen vår er elles samansett av mennesker frå ulike bakgrunnar, kulturar og legningar, så at eg er norsk og ho kenyansk er rett og slett ikkje eit tema for nokon. essutan, hugs at det ikkje er lenge sidan at det var sett på som uvanleg at ein sunnmøring gifta seg med ein austlending til dømes, smiler ein lukkeleg erje B. rytten. : MC M M : erje Bjerke rytten og kona Jane feirar jul heime hos erje sin familie i Ørsta. Y: erje og Jane tok seg ein lang ferietur til Jane sitt heimland enya i november : PV et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa pplag: rykk: ogn og jordane vistrykk istribusjon: Posten Postadr.: P.b. 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Ørsta-kontoret: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: eporter nna oksøyr lf: Produksjon ina ren Årsheim lf.: algssjef ine rke lf.: alg og produksjon unn Homberset lf.: paltist/reporter redrik teen Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: algskonsulent Magne rumsvik lf.: ekretær/salg ari H. Berge lf.: eporter Monica ren Moe Masdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 14. januar BYP: erje gifta seg med si Jane i airobi påska : PV alget held fram! 30% på småmøblar/ obelin/ardelen-dukar 30-50% på anna tekstil og ein del serviser ifteplanar? Julepynt halv pris ode tilbod frå osendahl Mange andre flotte tilbod May-Britt ÅV Ø 6065 lsteinvik lf pe: ma.-ons , to.-fre laur aghandelen - guide til din spesialist på søre unnmøre V - P PÅ Ø MØ! Van Bergensmykker får du hos gullsmeden i lsteinvik 50% 30% 25% 50% at oss undersøke synet ditt M lsteinvik - lf % 25% lstein arn og Broderi 6065 lsteinvik - lf lf jøgt. 3 - lsteinvik

4 4 nsdag 14. januar 2009 egionavisa MØ: Her har Øystein Øye Bjørdal stilt opp som markør for skredgruppa. år ein blir funnen etter eit snøras, er det sjølvsagt viktig å få opp kroppstemperaturen. Her sørgjer ormod ldholm, Jan Peder Hoggen og Jarle teinar Bjørdal for at Øystein får i seg varmen. asande flinke P: ida er kostbar når ein person er blitt tatt av snøskred. eitemannskap brukar peilestenger for å søke i snømassene. ersom ein har sender/mottakar på seg aukar ein sjansane sine til å bli funnen fort. ormod ldholm, Jan Peder Hoggen og Jarle teinar Bjørdal understrekar også viktigheita av å følgje enkle førehandsreglar når ein legg ut på tur. jellvettreglane er kloke ord for å seie det slik, uttalar dei. ompetent skredgruppe i Ørsta og Volda kredgruppa til Ørsta og Volda øde ors Hjelpekorps er ei av berre tre i landet. ifor raser dei avgarde når det ropes om hjelp andre stader i landet. ei har etterkvart opparbeidd seg stor kompetanse, og blir ofte tilkalla til skred utanfor distriktet for å gje råd under redningsaksjonar. m ein blir teken av snøras, har ein ein fair sjanse til å overleve om ein blir funnen etter 15 til 20 minutt. tter det blir sjansen for å overleve halvert etter kvar halvtime som går. et er klart at dette tilseier at vi dessverre ofte må grave fram omkomne, seier Jan Peder Hoggen i skredgruppa. kkje gå åleine Å vere fleire på tur er ein god sikkerheitsregel, då det som oftast er kameratredning som skjer dersom ein er så uheldig å bli tatt av eit skred. ersom ein har sendar og mottakar på seg også, aukar sjansen mykje for at du blir funnen raskt, seier Hoggen. Jan Peder Hoggen, Jarle teinar Bjørdal og ormod ldholm har alle vore med på aksjonar der dei har opplevd å måtte hente fram omkomne. et er klart det er tøft når det skjer, men vi er veldig flinke til å snakke saman etter kvar aksjon. et verste er nok når det er nokon ein kjenner, då kan det vere tungt. Men når sjølve redningsaksjonen er i gong, er alt så intensivt at ein greier å distansere seg. Vi har trass alt ein jobb å gjere, ein viktig jobb. tillegg er politiet veldig flinke til å ta vare på oss etter aksjonar, og tek kontakt slik at ein kan få snakke ut om ein treng det, fortel dei. kredgruppa har ein vakttelefon som er bemanna heile døgnet gjennom vinteren, så dei kan vere på pletten raskt om det er mistanke om at nokon har blitt teken av snøras. et er politiet som varslar oss, det er ikkje slik at vi har vår eigen naudtelefon for å seie det slik. ersom ein har mistanke om at personar er tekne av skred, skal ein ringe politiet, understrekar Hoggen. rfaring lle medlemmane i skredgruppa har lang erfaring innan øde ors hjelpekorps. in bør absolutt ha ein del erfaring når det gjeld fjell, skikjøring og erfaring innan eit hjelpekorps før ein tek sikte på å ta skredkurset. ursa som medlemmane av skredgruppa har, er den høgste skredutdanninga innan øde ors. urset blir halde berre ein gong i året, og det er faktisk vi her i Ørsta og Volda øde ors Hjelpekorps som arrangerar det. Vi er ganske stolte av at vi har greidd å byggje opp så stor kompetanse på ein så liten stad, fortel representantane for skredgruppa. et er mange som har freista å starte opp skredgrupper i ulike lokale foreiningar rundt omkring i landet. Berre vi, ogaland og ei i romsø kan seiast å ha lukkast. et ligg mykje arbeid og engasjement i å vere med i ei slik gruppe. runnen til vi har lukkast så godt, er nok at vi har vorte ein svært samansveisa gjeng. Vi er flinke til å gjere ting saman, ikkje berre på det faglege planet. ette gjer sitt til at trivselen i gruppa er stor, og etterkvart kjenner vi kvarandre veldig godt, fortel Hoggen. jellvett ei gode gamle jellvettreglane blir halde fram av medlemmane når det gjeld gode råd til å unngå farlege situasjonar. et å ikkje gå åleine, i det minste varsle nokon om kvar ein går, er utruleg viktig. amtidig bør ein alltid ha med seg utstyr som spade, søkestang og sendar/mottakar, om ein skal ferdast i områder der det er fare for snøskred. tørste faren er ved stort snøfall, mykje vind og brå temperatursvingingar. ersom bakken eller fjellsida ein ferdast i er brattare enn tredve grader bør ein tenkje seg godt om om det er naudsynt å gå akkurat der. kredgruppa i Ørsta og Volda har akkurat fått tildelt midlar frå jensidigefondet, pengar som kjem godt med til nytt utstyr. Med pengane har vi blant anna kjøpt inn sekkar som er pakka med alt utstyret vi treng under ein aksjon. et er tanken at kvart medlem av gruppa kan ha ein slik ferdigpakka sekk liggande til kvar tid, slik at utrykningstida går endå meir ned, fortel Hoggen. : MC M M

5 egionavisa nsdag 14. januar Hva rare kroppsting betyr! Hver lyd, smerte og kløe betyr noe. e hva kroppen din prøver å fortelle deg. alde hender: kaldt vær vil det hjelpe å bruke hansker eller votter. ersom det er stressrelatert, kan avslapningsteknikker hjelpe. alde hender rolige årsaker: alde hender skyldes mest sannsynligvis (med unntak av kjølig vær, vind og lave temperaturer): stress eller frykt, det kan påvirke nervesystemet slik at blodårene snevres inn og hemmer blodtilførsel til hendene et tregere sirkulasjonssystem, noe enkelte personer har Mindre trolige årsaker: alde hender kan også være et symptom på: bindevevssykdom åreforkalkninger aynauds sykdom («hvite fingre») et kan også være en bivirkning av en rekke medikamenter, som for eksempel betablokkere. Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å ta i bruk avslapningsteknikker for å øke blodsirkulasjonen dersom du mistenker at det skyldes stress å bruke votter eller hansker i kaldt vær og andre tiltak som bidrar til å holde hendene varme Hvis hendene dine blir kalde uten noen tilsynelatende grunn eller det skjer regelmessig, ta kontakt med lege. rolige årsaker: rampe i beina skyldes trolig: at du har stått for lenge i den samme stillingen at du har gått for mye på høye hæler dehydrering eller forstyrret væskebalanse i kroppen Mindre trolige årsaker: Muskelkramper kan også forårsakes av: statiner en gruppe legemidler mot åreforkalkning antiepileptika medikamenter mot epilepsi antihistaminer legemidler mot allergi østrogener kvinnelige kjønnshormon medikamenter mot beinskjørhet blokkerte eller innsnevrede blodårer Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å drikke tilstrekkelig med væske og spise mat gunstig for reguleringen av væskebalansen, det vil si matvarer som er rike på kalsium, kalium og magnesium, som for eksempel bananer og bønner. å gå med komfortable sko som ikke klemmer for mye å strekke og tøye beina godt ut etter spaserturer, trening eller lange perioder med sitting nirkende ledd rolige årsaker: Væsken rundt leddene dine inneholder en rekke gasser, blant annet oksygen og nitrogen. år leddene knirker, skyldes det trolig: at du har strukket leddet litt langt, lyden du hører kommer når gassbobler i leddvæsken sprekker at en sene ligger og gnikker over et bein Mindre trolige årsaker: ersom knirkingen ledsages av smerter, kan det være et tegn på brusk- eller leddproblemer, som for eksempel leddgikt. Hva du kan gjøre: Hvis knirkingen ikke gjør vondt, er det ingen grunn til panikk. Men dersom du opplever smerter og hevelse, eller leddet blir rødt eller varmt eller får svekket bevegelighet, bør du oppsøke lege. attsvette rolige årsaker: attlige svettetokter skyldes trolig: hormonelle svingninger lidelser i skjoldbruskkjertelen Mindre trolige årsaker: attsvette kan også komme av: medikamenter, som for eksempel antidepressiva visse sykdommer, blant annet kreft eller lupus infeksjoner Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å senke temperaturen på soverommet å bruke sengetøy og pysj av materialer som puster godt Hvis svetten skyldes hormonelle svingninger, kan det hjelpe å begynne på P-piller. ersom nattsvetten ikke har en sammenheng med menstruasjonssyklusen, ta kontakt med lege. prekker i munnvikene rolige årsaker: ørr hud og sprekker i munnvikene skyldes trolig: at du slikker deg for mye rundt munnen tørr og kald luft eller vind mangel på jern, vitamin, C eller B Mindre trolige årsaker: et kan også komme av: en soppinfeksjon en allergisk reaksjon på kosmetiske produkter Hva du kan gjøre: ørg for at leppene dine ikke tørker ut, og bruk fete, parfymefrie salver eller andre produkter. Hvis du nylig har begynt med nye kosmetiske produkter, stopp å bruke dem. ersom sprekkene ikke forsvinner, blir verre eller ser betente ut, oppsøk lege. 30% på Habitat skyvedører jer eit kupp på Habitat skyvedørsløysingar hjå din lokale forhandlar. u får ekte kvalitetsprodukt til superprisar. ampanjentilbodet gjeld til 28. februar 2009! Be om vår brosjyre eller kom innom og sjå utstillingane. Hjå oss får du den hjelpa du treng, og rask levering. Hjå oss får du kvalitet som varer! es meir på valitet til superprisar hjå din lokale forhandlar enk framtid no! par fast kvar månad M iht. gjeldande prisliste ølg med i lokalavisa og på nettsidene våre eller kom innom! Vi har butikk/utstilling/kontor/lager i Hjørungavåg: Må-fr (to 18.00) laur lf : Y H MMMØ redag 23. januar kl ted: candic Ålesund - Moloveien 6 PM: : : -handel for hipping mprovement ystem Vessel nformation Portal unsjbufè u veit at det er lurt å spare. u har berre ikkje kome i gong enno. tart fast sparing no, så går resten av seg sjølv. ontakt rådgjevaren din, eller ring undeservice ratis for M medlemmer. kke medlemmer: kr 500,- inkl. lunsj or agendadetaljer, informasjon og påmelding: - eller påmelding via e-post til Påmelding innen mandag kl via web, e-post eller tlf.: alternativt egionavisa

6 6 nsdag 14. januar 2009 egionavisa J ndelig onsdag Vesten har aldri tatt et oppgjør med den israelske statsdannelsen og den ideologien som ligger til grunn. tter hvert som flere israelske dokumenter fra 1948 har blitt frigitt, synes fagfolkene å være enige om at jødene jaget de fleste flyktningene vekk fra sine hjem. Hvordan har det blitt slik? gjen er det krig i Midt-Østen. mer enn 60 år har jøder og palestinere kriga mot hverandre. g det synes bare å bli verre og verre. ituasjonen virker mer fastlåst enn noen gang. Hvordan har det vært mulig for jødene, palestinerne og verdenssamfunnet å komme i en slik nærmest uløselig situasjon? Hvordan begynte det? or å finne svar, har jeg har leita i historiske kilder og snakket med norske eksperter. Historien om jødene og palestinerne er en historie om to folkegruppers tragedie, om spillet mellom stormakter, om arven etter kolonialismen og om imperialisme og terrorisme. Jødene jaget Jødene ble jaget fra området rundt Jerusalem av romerne 70 år e.kr. og ble spredt over hele uropa og Midtøsten. om følge av forfølgelser og overgrep i uropa, valgte noen jøder å bosette seg i Palestina igjen på tallet. en gang var det om lag jøder av en befolkning på en organiserte jødiske innvandringen til Palestina startet i 1880-årene. ionismen spredte om seg. ionismen er en politisk bevegelse som arbeidet for at jødene skulle bli ett folk i eget land i Midtøsten. ngelskmennene lovte i 1917 å arbeide for en jødisk stat i Palestina for å vinne jødenes støtte i 1.verdenskrig. tat i staten tter 1.verdenskrig gikk det osmanske riket i oppløsning og Palestina ble underlagt engelsk mandat, noe som satte fart i den jødiske innvandringen. et ble etablert egne jødiske samfunn (Yishuv) med egne skoler, fagforeninger, kibbutzer og hæravdelinger. enne staten i staten som ble ledet av Ben urion, godtok ikke arabiske eller britiske institusjoner. Palestinerne likte dette dårlig og det kom til flere sammenstøt mellom jøder, arabere og den engelske administrasjonen. Palestinerne måtte vekk Jødiske ledere innså at det bare kunne bli en levedyktig jødisk stat i Palestina om de fleste araberne ble fjernet. Ben urion skrev i et brev til sin sønn i 1937 at araberne...må vekk, men vi trenger et passende øyeblikk for å få det til, som for eksempel en krig. g kriger skulle det bli utgjorde jødene cirka 1/3 av befolkningen på 1,5 millioner i Palestina. tter 2. verdenskrig fortsatte innvandringen og etter nazistenes holocaust var verdenssamfunnet mer positive til jødenes drøm om en egen stat i Midtøsten. ngelskmennene trakk seg ut og overlot problemet til som i 1947 anbefalte en deling av Palestina i to, 54 % av landområdene skulle bli jødisk og resten skulle bli arabisk. Jødene godtok dette, mens araberne - som utgjorde 70 % av befolkningen - sa nei. taten srael opprettet ør fikk behandlet ferdig saken, proklamerte den sionistiske ledelsen staten srael for opprettet 14. mai løpet av få dager kom nye jøder til den nye staten. srael vant den påfølgende krigen og tok samtidig halvparten av det som mente skulle være palestinske landområder. enne krigen skapte palestinske flyktninger. e flyktet til nabolandene samt Vestbredden og aza. tter krigen ble de nektet å komme tilbake palestinske flyktninger Hvordan det ble hele flyktninger (70 % av den palestinske befolkningen) har historikere vært uenig om. Men etter hvert som flere israelske dokumenter fra 1948 har blitt frigitt, synes fagfolkene å være enige om at jødene jaget de fleste flyktningene vekk fra sine hjem. en omstridte israelske historikeren lan Pappe ved Haifa-universitetet kaller det som skjedde for etnisk rensing. ndre historikere sier nesten det samme, som for eksempel Benny Morris, også han opprinnelig fra srael. Jødene mente at de hadde rett til dette landet, mens de palestinske flyktningene aldri godtok at de ble frarøvet store landområder. amtidig har verdenssamfunnet sviktet. ils Butenschøn, irektør ved nstitutt for menneskerettigheter ved niversitetet i slo sier det slik: - Vesten har aldri tatt et oppgjør med den israelske statsdannelsen og den ideologien som ligger til grunn. Jødenes skjebne i uropa har stengt for en nøktern analyse av konflikten i Midtøsten. Her ligger kanskje kjernen til at de siste 60 årene har vært kontinuerlig konflikt mellom srael og deres arabiske naboer. : he Birth of the Palestinian efugee Problem, av Benny Morris, he thnic Cleansing of Palestine av lan Pappé (2007), www. apollon.uio.no, samtaler med le ristian rimnes, pensjonert professor og ag uastad, univerisitetslektor, slo.

7 egionavisa nsdag 14. januar jøkken Bad arderobe Parkett alget held fram ik amme rdinærpris ,- 50% esigna ux tort garderobeskap rdinærpris ,- på avbilda vely Beach rdinærpris ,- utstillingsmodellar jøkken er ekskl. hvitevarer og armatur rillen følgjer med på kjøpet og nyttast til å skru ned kjøkkenet. Henteprisar. Velkommen innom! Harmoni ik rdinærpris ,- esigna ux arderobeskap rdinærpris 9.990,- imini rdinærpris ,- Bergen rdinærpris ,- imini bad rdinærpris ,- lt inkl., eks. bladebatteriet! Møbelringen lsteinvik Brendehaugen 3, 6065 lsteinvik lf esigna ux Walk-in garderobe rdinærpris ,- egionavisa

8 8 nsdag 14. januar 2009 egionavisa Vil du ha med ditt bilete på denne sida? ette er gratis hjå oss. end inn tekst og bilder til 8. november 2008 kom vesle mma Viktoria til verda på Hudiksvalls sjukehus i verige. Ho vog 3755 gram og var 51 cm. tolte foreldre er igrid nardal Persson og ars Persson i jusdal, verige. mma vil helse til mormor Åshild og morfar gnar nardal på ovde. Vår fantastiske julegave, arah athalie, ble født på sykehuset i ønsberg. Hun veide 3750 gr og var 52 cm lang. Maria-iane lettvik og ten Pilskog. ive kom til verda den 9. januar. Ho vog 3380 gram og var 49 cm. ukkelege foreldre er Marita am og ars Johan Holsvik, Volda. tolte besteforeldre er li og onny am, ngunn og Hallgeir Holsvik. ødselsdag ustav kom til verda den 8. januar. Han vog 3720 gram og var 51 cm. tolte og lukkelege foreldre er lice elset verberg og unnar ossetvik, Volda. tolte besteforeldre er ud og Børre verberg, rvid ossetvik. inn porsheim og Magnar Vidnes, Ørsta, blei stolte foreldre til ein liten gut den 11. januar. illebroren til ride (7) og anna (4) vog 4150 gram og var 53 cm. en 9. januar fekk Habiba og ssad ahiman, Ørsta, seg ein gut. Han vog 3260 gram og var 48 cm. en 9. januar blei selin Bergmann Hansen og rank ndrè ivertsen, Ørsta, lukkelege foreldre til ein gut. Han vog 3700 gram og var 50 cm. tolte besteforeldre er inda otten og tig Bergmann Hansen, Halldis og Jan gil ivertsen. en 9. januar blei ngrid edse Mjaaseth og inar Vik rset, yvde, lukkelege foreldre til ei jente på 3320 gram og 50 cm. tolt storesøster er una (snart 3), og like stolte besteforeldre er inn Bjarne Mjaaseth og Marit edse, Magne og Jenny Vik rset. Celine kom til verda den 8. januar og då vog ho 3910 gram og var 49 cm. ukkelege foreldre er uth Clausen ilsen og ivind ilsen, Hareid. tolte besteforeldre er nny og Magne Clausen, Borghild Haugen. Vi vil gratulere den kjekke jenta vår, dele Hånes angsæter, med 2 års dagen 17.januar. jempe glade i deg! tor klem frå Hallvard, mamma og pappa. Mari ubedåre redsmeklar ara og eg låg i sofaen og løyste verdsproblem, men ho var relativt aggressiv til å vere ein problemløysar, særleg med tanke på at det var fredsmeklar ho skulle bli. -g trur eg skal bli ein skikkeleg streng fredsmeklar. in som berre denger seg igjennom dørene på veg inn til gjengen rundt det store, runde bordet, og som tek heile runda rundt og ser stygt på alle deltakarane på fredsmøtet slik at ingen skal føle seg trygge på kven eg er ute etter. g skal ikkje setje meg ned, å neida, du eg skal berre stå framoverlent med hendene på bordplata, og tromme rytmisk med neglene på høgrehanda og trekke pusten djupt før eg snakkar. - g så, då? kal du brått få pusestemme og seie at alle må vere snille med kvarandre? - ei. g skal denge knyttneven i bordet, og seie at no er det pinadø nok. - an ikkje dei få krige litt til, då? V skreiv jo i går at krig aukar sjansane for fred? - øddar du? kreiv dei det? - Jepp. in eller annan tulleforskar hadde funne ut at det alltid blei fred etter krig. - et er det dummaste eg har høyrt! Ja, klart det blir fred etter ei stund, når dei er utmatta og må ha seg ei pustepause. Men å hevde at denne freden har noko for seg er som å pisse i buksa for å halde varmen. - Men du har løysinga, då, eller? spurde eg. ara tok seg sakte til haka og prøvde å hente fram både visjonær- og filantropandletet sitt på éin gong. - i velsigning varar i to generasjonar, medan ei forbanning varar i tusen år. - Wow! Bibelsitat! g er imponert, ara! g korleis skal du velsigne desse krigarane i Midt- usten, då, venen? Med å slå i bordet og true med å kile dei til dei innser at dei har teke feil så altfor lenge? - Ja, av og til trur eg faktisk at det er ein streng, men rettvis diktator verda treng. in autoritær mamma eller pappa med klare reglar, der alle blir tekne vare på så lenge dei oppfører seg. - g hvis ikkje? - Hvis ikkje dei oppfører seg må dei flytte til ei aude øy og klare seg sjølv. - Ja, og så finn dei opp høgteknologiske våpen og kjem tilbake ein generasjon seinare og hevnar seg. - Pokker, den hadde eg ikkje tenkt på. Men kva skal vi gjere, då? an vi gjere noko her oppe? Her på berget der vi har det så bra? yttar det i det heile tatt at vi foretek oss noko? - ja. Vi kan legge press på våre politikarar som igjen legg press på partane i konflikten. - g håpe på det beste. - Jepp. g så kan vi vere snille med kvarandre. Vi som kan og gidd. g kvar gong eg gjer deg ei teneste, kan du heller gjere ei teneste for nokon andre. - or to andre. et må jo monne, dette. - or nokre fantastiske fredsmeklarar vi er, du. - Jepp. Vi er suverene? va lønstrinn får vi, eigentleg? Mari ubedåre

9 egionavisa nsdag 14. januar J! Jøtul 100 vart lakk ør kr ,- å kr ,- Jøtul 220 vart / rå lakk ør kr ,- å kr ,- ara 120cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap. M JÅ Y! 90cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap. 60cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur og underskap can 49 vart / rå lakk can 59 vart / rå lakk illeggsløsninger for ara baderomsinnredning. ør kr ,- å kr ,- ør kr ,- å kr ,- Høyskap m/3 dører, 30cm bredde Høyskap m/2 dører og 4 skuffer, 30cm bredde illegg for 4 skuffer i underskap, 30cm r ,- r ,- r. 990,- Vi fornyer vår utstilling - 50% rabatt på alle utstilte innredninger. - 30% rabatt på alle nye baderomsinnredninger. Caroline beige lønn ina Marylinn onya ngrid sort høyglans ris hjørneløsning nteriørsenteret i urene Mandag. - redag aurdag urene, 6100 V lf: ampanjen gjelder t.o.m trivsel for framtida

10 10 nsdag 14. januar 2009 egionavisa der sola alltid skin... ppsida kikkerten: Mi nest største flause Jorun ahlstrøm-ilsen (45) Yrke: Butikksjef Bur i: osnavåg Jorun bur i Huldalen i osnavåg, ein stad ho karakteriserer som ei perle, og då får vi berre tru ho. Jorunn er gift og har to vaksne søner. Jorun er butikksjef på -nille i osnavåg, og det er aldri ein kjedeleg dag på jobben, melder Jorun: - Her er masse kjekke kundar og varer som skal på plass. kkurat Jorun ahlstrøm- ilsen no jobbar vi med å tøme ut jula, og skal kome oss i normalt gjenge igjen. På fritida trivst Jorun saman med familie og vener, gjerne i skog og mark. tter fylte 40 begynte Jorun med nedoverski, og det var med skrekkblanda fryd ho vart drege med på høgste fjelltoppen på Bondalseidet med streng beskjed om at ho måtte kome seg ned igjen på eiga hand. et vart visst mange djupe holer i fjellet den gongen, seier Jorun til ppsida. lausa er minst 25 år gamal, frå den tida Jorun jobba i hell på ggesbønes: g hadde nettopp fått sertifikat, men visste absolutt ingenting om bilar, sjølv om det var stort sett bilar alt handla om på jobben. år folk kom inn og spurde etter bildelar og stiftar og coilar og manifoilar, så hadde eg rett og slett ikkje peiling. g var like grøn uansett, men eg brukte å geleide dei borti hyllene slik at dei fekk leite sjølv. in dag kom der inn ein mann og spurte om vi hadde avtrede. g hadde jo ikkje høyrt om ein slik dingseboms før, og eg tenkte at den sikkert låg borti hylla dei alle dei vanskelege bildelane låg. å eg sa like godt: - vtrede? Jau, det finne vi nok borti hylla! sa eg, og geleida mannen bort til reolen. Han såg rart på meg, før han strauk på dør. tterkvart blei eg ein ræsar til å lære meg det meste om bildelar. betaleleg, Jorun. g litt kritikk til den trengde mannen, for såååå vanskeleg er det vel ikkje å seie toalett? anskje han var dansk? Vi takkar og bukkar for glimrande flause, og Jorun sender stafettpinnen over til igurd ygård i jørvåg. Mannen i månen o ser mannen mannen i månen på oss igjen, med hovudet litt på skakke ikthjørnet Men han smiler ikkje, ikkje i dag, heller Han er nok sørgeleg og lettare forundra - som alltid nten er han einsam, eller så er det berre trist å sjå oss gjere det heile så vanskeleg. P ppsida tek meir enn gjerne imot språkblødmer, fiffigheiter eller kommentarar. a eit bilete og send det til eller som MM til Bidrag på trykk vert premierte med eit flaxlodd. ukke til! odt sagt «jærleik handlar ikkje om å stire på kvarandre, men om å sjå i same retning.» -XPY ( ) Heggem ein marknad der flosklane florerar, er vi nøydde til å sende dagens bukett til det rake motstykket nemleg i Åndalsnes. ndeleg nokon med ein firmavisjon som rett og slett berre fortel kva dei driv på med. kkje noko snikksnakk, ingen svulstigheiter. lt i pølse og transport. ratulerer, ils Heggem! Men vit at Ølen Video og Betong pustar deg i nakken... Pusling om regel manglar det brikkar i puslespel. Men på ingo i lsteinvik har dei ein s for mykje i puslespelet sitt. nnsendar er Per Pusling frå Volda. am Vi har hatt lamme kotelettar og lamme lår i spalta tidlegare, men no er grensa nådd. ette er trakassering! g gryte klare ser dei det ikkje? acos reitt nok det, men treng vi å ha tacos kvar einaste fredag året rundt? in blir jo avhengig! ppelsin ei, det stolar vi ikkje på. er er minst 80 % vatn og! Vekeblikk Jan homas: Manglar både mimikk og etternamn. Hendingane i Midt-usten med dei påfølgande demonstrasjonane i slo siste veka har påverka dei fleste. Men som alltid, når det skjer noko vondt, er det alltid nokon som har det verre. in kar som har fått ufortent mykje omtale i denne samanhengen er Jan homas mannen som manglar både mimikk og etternamn. kjønnheitssalongen til Jan homas ligg nemleg like ved den israelske ambassaden i Parkveien i slo, og flaut mange norske medier var med på å trekke fram Jan homas sine knuste ruter som noko av det verstaste av det verste. Men sidan mediene er på galeien, og ppsida er ein del av media, bringer vi eit fiktivt intervju over kva Jan homas kunne han sagt om saka, om ein gjekk litt grundig til verks, og snakka med mennesket Jan homas: orleis påverkar situasjonen på aza livet ditt akkurat no, Jan homas? Jo, det er helt grusomt. et er glasskår over alt her, og jeg har måttet avlyse flere hudbehandlinger og øyenbrynsnappinger i dag. Har du tru på at diplomati mellom partane har noko for seg? Ja, hvis de hadde tatt en bli-ny-dag hos meg. ølt seg litt freshere, liksom. ørre torsdag vakna innbyggarane i den vesle britiske byen Conisholme av eit voldsomt brak ved vindmølleparken en arm. i av vindmøllene fekk avrive eine propellbladet, og det er vel inga tvil om at det må litt krefter til for å gjere ein slik jobb. o hevdar fleire at dei såg ein i området, og at forklaringa dermed må vere at vi rett og slett snakkar om ein tallerken-kræsj. Men kvifor kræsja dei i så fall i ei vindmølle? varet må sjølvsagt vere at dei vil fortelje oss at det finns andre og bedre måtar å lage fornybar energi på. Vindmøller er bra, men vi greier betre. et må vere meldinga. et er notert og vi skal kike på det over helga. et fine med å fortelje sanninga er at ein slepp å gå rundt å huske så mykje. Hildegunn

11 egionavisa nsdag 14. januar med stort utvalg av brude- og selskapskjoler Vi fører kun kjoler fra Paris BPJ 50% Maxpris BJ 08-kolleksjonen kr 3.000,- Maxpris PJ kr 1.200,- PP inkl. kjole, sko, tiara, slør og smykke: Maxpris kr 6.000,- 30% rabatt ved kjøp av BHØ Velkommen inn også for å se 09-kolleksjonen egionavisa ame-/herrefrisør & Brud Bjørndalsvn. 25, lsteinvik lf

12 12 nsdag 14. januar 2009 egionavisa agens! eilig forfriskande M: 1 ananas ½ sitron 2 appelsiner 2 dl tropisk saft (t.d fun tropical celebration) krell det som skrellast må, dryl alt i ein miksar og la det gå til du har ei smooth blanding. mak til med vatn. ips oss! oko du vil tipse oss om, eller saker du vil vi skal skrive? ontakt oss: ilje ntonsen: uro tokseth: Mail: Målmann frå Volda følgje seg sjølv har Ørjan yland (18) spela fotball sidan han lærte seg å gå. et byrja med små plastballar heime i Volda, men no kan han stolt spele med det norske flagget på brystkassa og er ein av oregs beste keeperar i si aldersgruppe. taden mellom stengene er visst ein posisjon som har gått gjennom generasjonar i familien yland. jølv byrja Ørjan som utespelar, men fann etter kvart ut at keeperrolla var hans store kall. om liten spela han fotball med foreldra, og seinare utvikla det seg til storspeling for Volda. einare prøvespelte han både for Molde og Hødd. Han fekk tilbod om kontrakt i Molde, men Ørjan enda til slutt opp i lsteinvik, blåsarbyen. følgje Ørjan var mykje av dette fordi Hødd hadde onny snes som keepertrenar, men også at han ikkje var klar for å flytte heimefrå. g spelte for Volda heilt fram til sesongen g føler sjølv at å gå over til Hødd var det riktige steget å gå. g snakka også ein del med ars var Moldskred som har spela både for Molde og Hødd. gså han meinte at å spele for Hødd ville vere det riktige for meg på det tidspunktet. o er eg inne i mitt tredje år for Hødd, det var vel når eg kom hit det byrja på ordentleg. rå årsalderen var eg her i lsteinvik på keepertrening ein gang i veka. andslaget om 15-åring vart han kalla inn til si første landslagssamling. et var veldig spennande og kjekt. ør det hadde eg hadde vore på talentsamling i Porsgrunn to år på rad, utan å bli tatt ut. g følte at eg presterte godt begge gongane, så difor vart eg litt skuffa. å då eg først vart teken ut vart eg veldig glad. g det å bli tatt ut til M-kvalikken i november 2005 var utruleg kjekt. et å spele med norskeflagget på brystet for første gong var både spesielt og nervøst, med tanke på at du er blant dei 20 utvalte frå heile oreg og verkeleg må prestere. idan denne samlinga har Ørjan stort sett vore med fast på landslaget for aldersbestemte. or Ørjan kan det bli opp til 3-5 samlingar i året, noko som kan verke forstyrrande for skulegangen. Men på grunn av ei forståingsfulle leiing på skulen har han fått det som gyldig fråver. et har gått greitt før med søknad om fritak frå skule på grunn av samlingar, så eg håper det går greitt i år også. 2. klasse på vidaregåande hadde eg vel opp i mot 2 månader fråver til saman, og omtrent det same i 1.klassa. fjor var det treningsleir til a Manga, ein tur i februar, ein i mars og kvalikspel i april. ngegi: r ikkje det forstyrrande for skulegangen din med all denne fartinga? Ørjan: Jau, det kan bli litt vanskeleg, men får vel ta eit skippertak då. ngegi: kal du bli skipper? Ørjan: Jepp. ngegi: key. Å spele fotball er jo det eg liker best å gjere. å å ha fotball som hobby er ikkje så gale. Men tidskrevande er det. Men når du brenner for ein ting, så må du berre drive med det. et går litt ut over fritid, ja, det gjer det. Men treningane er lagt opp til rett etter skule, så eg har kveldane på å lage mat, gjer lekse og være med kompisar osv. et er jo ganske viktig det også. od standard Mange fotballspelarar vil sjølvsagt nå så langt som mogleg. yland er ikkje eit unntak her. Han er villeg til å ofre mykje, også flytte langt om han får sjansen. om han seier, ville det være ein sjanse du får "once in a lifetime". Han har opp til 10 økter i veka, og kvar økt varer minst 1,5 time. Med så mykje trening må ein også passe på kosthald. Ørjan bur på hybel aleine, men han prøvar så godt han kan å halde ein god standard, så det går mykje i kylling, ris og pasta. agens tips til Ørjan er då å kjøpe seg ein smoothie-maker og prøve ngegi sin forfriskande smudi. Motivasjonen til Ørjan er festa til opplevingane innan fotballen. "lede, sorg, eller skuffing og det å sjå keeperar som er betre enn meg og sjå kor mykje eg har å lære." ysioterapeut eller kiropraktor yland er 18 år, og går det tredje og siste året på lstein Vidaregåande kule. Han går allmen, og tar realfag. Hadde ikkje han hatt fotballen, ville han sikta mot yrket fysioterapeut, fortel han. ngegi: vifor går du realfag når du er så god i fotball? Ørjan: g går realfag fordi at ngegi: ordi du er så sjukt smart, også? Ørjan: ei, får du ei skade, som gjer at du må legge opp fotballen, er det greitt å ha noko å gå tilbake til. reitt å ha, i tilfelle du skal søke inn på ein skule som krev realfag. Han har allereie vore på prøvespel for osenborg to gongar. ørste gong var hausten 2007 i rondheim, og den andre i Valencia. å fekk han vere med dei å trene når dei skulle spele i Champions eague. t eg fekk bli med dit var ei stor oppleving for meg. Vi trena på hovudarenaen til Valencia, ou Mestalla. Vi trena på tysdagen dagen før kamp, onsdag var det Champions eague kamp B-Valencia, trening torsdag og laurdag og så var det heimreise søndag. g likte meg bra der, bra miljø og kjekke folk. ei sa dei skulle ta kontakt og følgje med framover, men det har dei ikkje gjort. M-semifinale Ørjan står som regel fast på 3. divisjonslaget til Hødd. fjor kom laget til Ørjan heilt til semifinale i M-cupen for junior. tter kvartfinalen der Hødd slo Vålerenga, fekk Ørjan tilbod om eit treningsopphald i verton. yland fekk dermed prøvespele for verten i slutten av Han trena først med reservelaget før han fekk trene med -laget, og så hadde han individuell trening med keepertrenaren til verton. et vart eigentleg slik eg hadde forventa det, spennande og litt nervøst, også for å sjå korleis ting fungerte der borte, korleis dei trena og kva dei trena på. et var veldig profesjonelt, med eigen treningsfarm som dei kalla inch farm. er hadde dei klubbhus, maaange baner, symjebasseng, stort styrkerom, garderober og liknande. ei hadde også alt du trengte av fysioterapeutar, materialforvaltarar osv. tter trening fekk vi servert middag. Ja, det var rett og slett eittskikkeleg bra opplegg. et er jo ein draum som går i oppfylling, litt uverkeleg, men det var heilt konge! (Ørjan om treningsopphaldet i verton). Men korleis det blir med Ørjan og verton vidare, er uvisst. Han imponerte meir og meir utover treningsveka, så vi får berre vente å sjå kva som skjer. Han fekk beskjed om at dei skulle følgje med han og ta kontakt. "nside" g til slutt, skal du få servert litt "inside information" om Ørjan Håskjold yland, som du kan spare på til seinare når Ørjan herjar mellom stengene i toppen i ngland. 20 kjappe: u er på ei aude øy, og har med deg kun tre ting? (Ørjan tenker ) ngegi: forslag: in fotball, ei ballpumpe, og kjærasten din? Ørjan: odt forslag, men kan jo bruke munnen til å blåse opp ballen. år eg inn signal på øya? r vel ikkje mykje meining å ha ein tv utan kontakt g hadde sikkert hatt med ein fotball, bilen min og kjærasten min, ine. va gjer du helst på ein laurdagskveld? t god mat, ser ein film, eller finn på noko med kompisar, kjærasten eller venninner. va har du i lommene dine? Mobil, husnøkkel og bilnøkkel, bankkort, førarkort og pengar. avorittplagg? til... "uch"! Bot på eller husmor for ei veke? Hmm, ingen kommentar Men eg trur ikkje eg hadde orka å betale den bota. eitaste reisemål?, der er mange forskjellige, fine og kule plassar. as Vegas, os ngeles, Miami, Hollywood, ew York osv. Ylvis eller agfinn yngbø? agfinn yngbø Volda eller lsteinvik? Har ikkje peiling... (det verkar som han ikkje tørr å svare skikkelig ) elt førsteplass! or ofte skiftar du undertøy? var dag avorittdame og mann? Mamma og pappa Beskriv deg sjølv med tre ord. um, stygg, teit. ei dette var håplaust, vi ringer dama! ine: msorgsfull, multitalent og smart. Verste uvane? et at eg søv litt lenger enn det eg burde gjere. ller å sovne igjen når alarmen er skrudd av. raumejobb, utanom fotball? iropraktor. ller sånn "Petter tordalen-greie", hotellkjede-eigar. Motto? "ever let the fear of striking out keep you from playing the game". Høgste realistiske ønske? Blitt "fotballsjukt"... eve av å spele fotball! Høgste urealistiske ønske? Å ha ubegrensa med pengar, men ikkje egoistisk sett, eg ville gitt vekk masse! va ville du gjort om du var dame for ein dag? ikkert slått til eit mannfolk. eida ordi dei fortener det? oko du vil seie til fansen din? ei, eg vil takke familie og alle vennane for all støtte! : H J

13 egionavisa nsdag 14. januar amn: Ørjan Håskjold yland lder: 18 Bustad: pprinneleg Volda, hybelbuar i lsteinvik ivilstatus: Har kjæreste dol: Josè Pepe eina var er du om ti år: å spelar eg forhåpentlegvis fotball ein eller annan stad. r kjend for: andslagskeeper og Hødd-spelar.

14 14 nsdag 14. januar 2009 egionavisa teinkasting rett & slett okon vil alltid krige. in kan seie at det ligg i menneskenaturen. Men i så fall ligg det i menneskenaturen at vi ikkje er flinke nok til å snakke saman. år ein ikkje huskar kven som kasta den første steinen, bør ein slutte å kaste stein. g veit lite om fredsforhandlingar, etniske konflikter og militær strategi. Men eg kan eitt og anna om steinkasting. barndomen skjedde nemleg slikt titt og ofte. en første steinkastinga var som regel relativt uskuldig, og av og til kunne det oppstå diskusjonar om korvidt det faktisk var ein stein som vart kasta, eller rett og slett berre litt rusk eller nokre grastustar som vart kasta. et vart òg diskutert om korvidt noko kunne beteiknast som eit steinkast, til dømes på følgjande vis: teinen berre datt ut av handa mi! in gong oppstod det ei konflikt på ein fjelltur i skuleregi, fordi ein elev kasta nokre grastustar på ein annan. et viste seg nemlig at der hang fast nokre småsteinar mellom røtene på grastustene. o gjorde det rett nok ikkje noko vondt heller, men stein er stein. in er over den magiske grensa for å kunne trekke konflikta vidare, på ein måte. jølv oppriktige beklagingar og forsikringar om at det var eit uhell var vanskeleg å få ryggdekning for, så lenge det var stein inni biletet. tein betydde krig. g kasta sjølv stein ved eit uhell ein gong, men kom meg så vidt unna med ei nærmare undersøking av sjølve steinen. et viste seg nemleg at det eg hadde kasta kunne smuldrast opp til sandkorn. ærmare ei lokal Cuba-krise har eg sidan den gongen aldri vore. Éin gong kasta ein kompis ein relativt stor stein i panna på meg, slik at eg måtte til legen for å sy. ein vekkgøymd pasientlogg ein eller annan stad står det visstnok framleis å lese: sgeir kasta stein. redrik måtte sy tre sting. et loggen ikkje sa noko om, var at redrik kanskje burde ta noko av skulda sjølv, sidan han ikkje ville gje frå seg reia til nokon andre. ett skal vere rett, sjølv 34 år etter. Men sgeir og eg har gjort opp for lenge sidan, altså. Men det er jo godt å vite at eg framleis har arra i panna. ei kan jo vere fine å vise fram neste gong vi brakar saman i ei harmdirrande og uløyseleg konflikt. nøballkasting var òg gjenstand for mange konflikter i barneåra. yr glede over at den første skikkelege snøen hadde lagt seg, tolte dei fleste å få litt laus snø i fleisen innimellom. Men om snøen var pakka saman til ein hard nok ball, kunne sjølv eit svært laust kast på ei boblejakke vekke mykje harme. et faktum at snøballen var hard, var i seg sjølv eit argument for å kunne starte full krig. et nytta ikkje at det ikkje gjorde vondt ein hard snøball er ein hard snøball. ein periode på barneskulen var det så mange djuptgåande snøballkonflikter på skuleplassen at rektor fekk sett opp store blinkar som vi kunne kaste på i staden for. ggresjonen må jo ut ein stad. g blinkane fekk faktisk talet på snøballkonflikter med dertil påfølgjande lårhøner til å gå drastisk nedover. Men kasteforbodet for snøball førte sjølvsagt til ei oppblomstring av såkalla snøbading. om regel var det jentene som fekk gjennomgå, og hikstande og hulkande sprong dei iskalde jentene til lærarromet for å klage på dei hjartelause gutane. et merkelege var at gutane som regel var svært forelska i dei jentene som fekk gjennomgå. Men forståeleg nok om ein er elleve år gamal er det sannsynlegvis langt enklare å stappe snø i trusa på jenta, enn å invitere ho med på ein kopp kakao. okon vil alltid krige. in kan seie at det ligg i menneskenaturen. Men i så fall ligg det i menneskenaturen at vi ikkje er flinke nok til å snakke saman. år vi er usikre på kva motstander meiner eller står for, er det mykje enklare å konkludere på ein måte som talar seg sjølv i mot. å har ein nemleg det ein treng for å starte full krig. g det er krig rundt oss heile tida. lltid omgjer vi oss med konflikter som eskalerer unødvendig fordi folk ikkje snakkar saman. Blant vener, blant kolleger, blant naboar. or det er noko sjukt og primitivt i oss, som gjer at vi heller vil konspirere og konkludere, enn å finne ut kva motparten faktisk meiner. Vi vil heller ha næring frå den dårlege energien i ei vond konflikt, enn å gå i oss sjølv. jølvransaking er vondt, men ud så godt det er etterpå. iverre vel vi altfor enkelt å stole på dei dyriske instinkta våre. Men sidan vi er menneske må vi bruke spegelen til anna enn å sjå om vi ser fine ut. Vi må det. et blir ikkje fred nokon stad før folk snakkar saman og maktar å tilgje kvarandre. ilgjeving er faktisk det viktigaste i kjærleiken mellom menneske. Men mange trur feilaktig at tilgjeving handlar om å setje syndaren fri. ette er så feil det berre kan bli. m du tilgjev ei grov og stor synd på den rette måten, er det først og fremst deg sjølv du set fri. vår tid lærer vi ungane våre at det er storleiken på synda som avgjer om ein er i stand til å tilgje eller ikkje. Vi trur at vi straffar syndaren, men ser ikkje dei tunge lenkene rundt våre eigne bein.

15 egionavisa nsdag 14. januar Vi tek vare på lokale verdiar - og hjelper deg på vegen øknadsfrist es meir på vart år deler parebank 1 ut store midlar til lag, organisasjonar og enkeltpersonar som har talent, eller som over tid har lagt ned ein stor innsats for kulturen i nærmiljøet. ida er no inne får å søkje på slike midlar, og i løpet av mars vert mottakarane av midlane offentleggjorde. Banken skal halde eit sterkt fokus på miljø og miljøskapande arbeid og i samband med dette vil søknader med miljøprofil stille langt framme i køen ved fordeling av midlane. undeenteret lf pningstider: jå for søknadsskjema og adresseinformasjon. øk talentstipend alentstipend skal gi unge personar med talent høve til å utvikle evna sine og vere med på å byggje idretts- og kulturlivet innan sitt område, regionalt og nasjonalt. alentstipend vert gitt til personar i alderen 15 til 25 år. ildeling skjer etter søknad, tilråding frå andre eller ved at parebank 1 kjem med eigne vurderingar. tipendet er på kr ,-. øk gåver åvene skal vere til allmennyttige føremål og kan gjevast til lag og organisasjonar med ope medlemskap. ag og organisasjonar som driv med barne- og ungdomsarbeid kan prioriterast. øknadsskjema får du i banken eller på banken si heimeside: øk prosjektmidlar Midlar vert delt ut til større prosjekt som har brei nytteeffekt i lokalsamfunnet. et er ikkje utforma eige søknadsskjema for midlane. u utformar eigen søknad der du grunngir prosjektet og legg ved eit kostnadsoversyn. Midlane frå banken skal vere viktige for realiseringa av prosjektet. Banken må ha skriftleg tilbakemelding om status i prosjektet innan eit halvt år. Ærespris Æresprisen går til personar, lag, institusjonar eller tiltak som i fjoråret, eller gjen-nom tid, har gjort seg verdig til ei særleg påskjøning for kulturelt eller humanitært arbeid i banken sitt distrikt. Prisen kan ikkje søkjast, og forslag til kandidatar skal vere grunngjevne. Prisen kan delast mellom fleire kandidatar. Æresprisen er på kr ,-. Bank. orsikring. g deg.

16 16 nsdag 14. januar 2009 sjå kva som skjer! egionavisa t i helga? Hareid: H H: 17. januar. Baccalaobuffet, tre ulike variantar. ande: HØ: 15. januar. Helselagsbasar, ddgeir Bruaset fortel om boka rven. ong av vamsøy Blandakor og ru Brus frå Herøy. lstein: JØB: 17. januar. yttårskonsert med H og lf. enorane ore Johansen og tephen Brandt-Hansen er med. H: 17.januar. onsertbuffet, dans med isten to the Band på kvelden. Volda: MH: 16. januar. eniordans. : 16. januar. onsert med ukestar. 17. januar. onsert med ance With a tranger. Ørsta: H: 15. januar. veldsope. mbro5cup-volda 2009 en tradisjonsrike Voldacupen står for dørene (laurdag 24. og søndag 25. januar) i Voldahallen. år framstår den i nytt konsept i samarbeid med fotballforbundet. om namnet mbro5cup-volda oen - ordfjord seier så er mbro med som støttespelar. eltakarane vil kun merke endring i samband med påmeldingsprosedyre, ellers reknar vi med same stemninga i Voldahallen som tidlegare år. et vert i år 2 klasser i alderen frå 16 år og oppover, ei for jenter/ damer og ei for gutar/herrer J: peragalla aurdag 17. januar byr vi på nyttårskonsert med fantastiske talent frå perahøgskulen: 3 damer, baryton og pianist. et blir smakebitar frå bl.a. CM og nokre av verdas mest kjende opera-stykke. frå kr2190,- pr pers i dobbeltrom fredag-søndag inkl. middag og frukost lexandra Bad & pa ymjebasseng inne og ute, oppvarma heile året. tor P-avdeling med eit breitt spekter av kropps- og velværebehandlingar. leire boblebad og saunaer. rimrom. lf: ax: nik isklang i asen-tunet rolsk, kaldt og stemningsfullt. en mest særeigne konsertopplevinga på unnmøre i vinter finn stad i asen-tunet torsdag 22. januar. å kjem perkusjonisten erje sungset og vokalisten ena ymark for å halde utekonsert med is som hovudinstrument. sen har ein overraskande varm og vakker klang når ein spelar på han, seier erje sungset. ei varme og kalde tonane og ena ymarks vakre vokal, smeltar saman i ein unik konsert på utescena i asen-tunet. et blir eit knippe melodiar av sungset som han har kalla Winter songs. Melodisk, abstrakt og mediterande. sungset bles i eigenproduserte ishorn og lagar klangar i slaginstrument av is. oko av isen blir henta frå naturen i Ørsta/ Volda, men det meste blir frakta frå eilo. ena ymark er frå ula og er utdanna songpedagog og musikar. april var ho ein av musikarane som fekk gleda av å vere med på opninga av den nye utescena i asen-tunet. år ho no kjem tilbake er det songstemma hennar et skjer på Hareid Hotel aurdag 17. januar Baccalao-buffet. 3 variantar av Baccalao. Hotellets spesialitet! r 295,- pr. pers. aurdag 24. januar 1001 natt. rabisk stemning og atmosfære med mat, musikk og underhaldning. øndag 8. februar Morsdags-buffet aurdag 14. februar malahovud-kveld med -kokken rode ga rand Prix frå Ålesund på storskjerm i Puben aurdag 21. februar Barnekarneval i Puben kl V åring av årets beste bedrift og årets beste deltakar. Vår la carte restaurant er open mandag til laurdag. om og prøv vår nye meny. øndagsbuffet med varme og kalde rettar og stort dessertbord kvar søndag. Hareid Hotel 6060 Hareid erje sungset kjem til asen-tunet torsdag 22. januar. Ø 17. J C WH vi vil høyre mest av. Ho var også saman med erje sungset på jazzfestivalen i ondon i november, der dei spelte for fleire fulle hus og måtte setje opp ekstrakonsertar. onserten er eit samarbeid med Jazzklubben Volda Ørsta. 16. J ørene opnar kl Vokalist ena ymark skal saman med erje sungset halde utekonsert med is som hovudinstrument i asentunet torsdag 22. januar. or bestilling og meir info: nnreiing av loft eller kjellar? enovering av badrom? På grunn av utsett prosjektstart har vi ledig kapasitet. a kontakt så hjelper vi deg vidare i prosessen. ølg med i lokalavisa og på nettsidene våre eller kom innom! Vi har butikk/utstilling/kontor/lager i Hjørungavåg: Må-fr (to 18.00) laur lf

17 egionavisa nsdag 14. januar Z med he Brazz Brothers redag 13. februar blir det heftige rytmer på Ørsta kulturhus med he Brazz Brothers og kora Volda Vokal og olvtetten. sjå kva som skjer! ei ustoppelege brassbrødrene frå unnmøre er i gong igjen, og vil blåse liv i norske korsongarar med rytmisk og swingande musikk frå ør-frika med heilt nye norske tekstar av eirr ystrup. urnéen er ein del av ikskonsertane si storsatsing Heile oreg syng. Med musikalsk utgangspunkt i afrikansk landsbykultur i naturleg balanse mellom menneske og natur, ender dei tekstleg opp i vår vestlege verd sin dramatiske klimaproblematikk - menneskeskapt ubalanse mellom natur og miljø. onserten har fått namnet Z og kora Volda Vokal og olvtetten har ei sentral rolle i konserten. 13. februar kan ein oppleve heftige rytmar frå he Brazz Brothers i Ørsta. ans med isten to the Band tter yttårskonsertane laurdag 17. januar spelar isten o he Band opp til dans i jøborg ulturhus. Bandet består av flinke karar frå ulike delar av unnmøre og her kan du få svinge deg til flott dansemusikk frå 80- og 90-talet, til swinglåtar, disco eller smektande ballader. a deg også ein tur om du berre ønsker å koble av, nyte livet og høyre på god musikk - det blir ein heilaften i jøborg denne kvelden. ukestar på okken ukestar held konsert på okken fredag. redag 16. januar kan du få med deg bandet ukestar på okken i Volda. Bandet slepp den nye plata si ake oba den 14. januar, så ein kan nærast kalle det ein sleppfest. ndiebandet er ei live-oppleving av dei sjeldne og leverar melodiske og suggerande indieriff med ruls Heggros englevokal på toppen. ebut-pen «Code: istance» kom ut i april enne fekk mykje god kritikk, og bandet fekk fort stempelet som eit av orges mest lovande pop-orkester. ei var i 2003 med både urferosa og mulet på : JØ MÆ. turnè, og er kjende for å ha eit fargerikt live-show fylt til randen av energi og gladmusikk. 30. august 2004 gav dei ut sitt første album, «lpine nit», som fekk litt blanda mottakingar. lbumet blei gitt ut i fleire land, og etter dette reiste ukestar på turnear i utlandet. pania, ngland, yskland og kandinavia er stader dei har besøkt, men albumet blei gitt ut i og Japan i tillegg. ndiebandet består av ruls Heggero (vokal), Yngve Hilmo (gitar), Marius rgo (synth), orbjørn Hafnor (bass) og Jørgen arsen (trommer).

18 18 nsdag 14. januar 2009 fri marknad egionavisa annonser for privatpersonar alsmarknad Baby/Barn "upp" eiestativ med 3 forskj reier t.s kun kr 300,- pga plassmangel. lf / hjuls tvillingvogn ite br. nkl. regntr. pumpe. fotpose og softbag. r 2.000,- Herøy lf Barne sykkel blå, til 5-8 år, billig ikke br. lf Barnepulk orpulken s kr 3.500,- pent br. ny i -03. lf / Barneskipakke urki 130 cm, sko str. 35. s kr 350,- lf mmaljunga barnevogn pent br. vendbart håndtak, svart/sølv, alu (lett), kr 1.800,- lf Beremeis og duovogn pent br. beremeis, som ny, kr 700,- maljunga duovogn kr 1.000,- lf Bilsete cta raco babysete 0-13kg. grått. pent br. til 2 unger. s. kr 800,- lf Bilstol/bærestol til baby m. soltr.s kr 400,- asybob Maxi 0-13 kg. lf Carena asy. kr 500,- lf asywalker ky m/bag ød, pent br. ett, god vogn. r 3.800,- lf Hengekøy og bilstol. br. Beafe izi leep (ny kr 1.799,-) kr 1.000,- hengekøy (ny kr 1.899,-) kr 1.100,- lf H bilstol str over nyfødt. 6 år gml, nytt trekk. r 500,- lf le og støvler ine, til gut str s. til loppem.priser lf Quinny reestyle 4 tvillingvogn Praktisk og fin s. kr 3.300,- lf egulerbar seng i heiltre, a kontakt for mer info. lf eng med sklie tompa Combo halvhøg. 90X år gml. r 2.300,- lf engekant osa isher Price, besk. barnet mot skade, s kr 100,- lf o stk bilstoler 0-18 kg 0-18 kg, 5 pkt sele/reg. rygg, kr 400,- 5 pkt sele/delv. reg. rygg. an gj om til sittepute kr 600,- lf engekant/sengehimmel kvit/beigeruta s rim. (m.stang til sengehim.) lf Ørsta ovepose til baby 1 kvit og 1 lyseblå m/ole brom motiv, opp til 90 cm, s kr 50,- stk. lf prinkelseng og regulerbarseng sprinkel m/bunn/madr. ts. reg.bar i heiltre ts. lf vitun kombivogn. r 500,- lf eutonia Mistral sportsvogn, fint br. svart/beige. kr 1.200,- inkl svart dunpose. lf (Hareid) omy bæresele s. rim. Mjukt jeansstoff, m sjøgrøn/turkis ruter. lf Ørsta -08 itanium tvillingvogn sort, lite br. r 2.500,- lf llgensere ine strikka i ull i str s. kr 50 stk lf Bil -90 VW Caravelle yncro ep. obj. (el. delebil), ikkje -ok. kr 3.500,- lf Honda Civic s. bill. 2 nye v-dekk. lf Citroen Xantia 1,8i -ok. ye s/v dekk. 155'km, krok, nytt batt. lle servicer merkeverk. r ,- lf / ord scort 1.6 i port od velholdt stv. H.feste, radio/c. r ,- lf ord Mondeo 2.0 X stv. 184' km, svart s/v hjul, krok, B, irbag -spinn, god v-bil, s rim Meir info? lf Corolla ol 32'km 1 eier erv, antisp, traction ctr, B, krok, lasteb, sort int., grå met. platinum lf aab 900 turbo s som delebil har deler liggende. motor og gear i god stand. lf udi vant ferdig reg. ye s/v dekk, kun 114'km. un kr ,- lf oyota Hiace d4d kort kun gått 130'km, s hb lf VW Passat 2,0i edan. s heil eller i deler. lf enault aguna 2,0i rt selges i deler. komplett bil. lf Chevrolet ahoe 6,5td 150k km. Meget tøff og pen, -ok 11.08, nye bremser, personbilreg 5seter. 130k lf Mitsubishi 200 4x4 iesel ombix, 156'km ompl. antirustbeh.-07 -ok til -11 ervicehefte. lf / Peugot Partner!! Peugot Partner 51'km, kr ,- + reg.bilde sendes på mail lf pel stra 1,4 16v bra småbil uten mangler, alle servicer. 111'km, ring for info/bilder. kr ,- lf lufelgar, ordfjord 4 felgar som passar til oyota Camry -93 mod. Ca. 250,- pr. stk. lf rbeidsbil/russebil ord scort 16v stv, mørk blå, høgtalerkasse, noko rust, s. kr 6.000,- + avgifter lf egg inn di annonse på > ubrikkannonse orretningsannonser: 5,40 pr. sp.mm. -02 udi 4 par reg.avg!! vant- ye v/s dekk-felg 19", -senket, 114 'km, un ,- lf ustin 55 Cambridge halvferdig rest.obj, rustfri, skinninteriør, lf Barnesete og takboks takboks ca 140 cm l. Barnesete opp til 16 kg. Volda lf Chrysler eon 2.0 e in 150'km, 134 hk, 8 gode dekk på aluf, m varmer, krok, Prisant kr ,- lf iat cudo def. motor s kr 6.000,- gode v/dekk, takbøyl, vindaviser. krok, type [Peugeot xpert] lf / ord scort 1,8 i 212'km, ny reg.reim -ok, til -10, skinnratt/girkule, soltak, tåkelys, kr ,- lf Honda Civic s rim. lf aguna Privilege 1,9 dci 145'km, 6 gir, -ok, dieselgjerrig. kr ,- lf Mazda 323 ok stand, litt rust, mange nye deler. nye dekk. kr 5.000,- lf Mazda 626 gl dele bil? front er defekt. lf Mercedes 123 felger. Pene orginale aluf. 6x / r 1.000,- lf Mercedes 240 iesel. od gml slitar shb lf yetypen Mercedes 220 C MB 220 C legance 99'km, orsk topp, utst alle serv, full hist, kr ,- bud lf pel stra V. 1,8. 94'km sølv. met. krok, takl. C. /C. alle serv. kr ,- +reg. lf pel Vectra 1,6 stv. 153'km, ny regreim/vannpumpe v 125'km, klimaanl, cd/radio, skiboks, rød hbo kr ,- lf pel Vectra burgunder, klima, krok, luke. 80'km, servichefte. pris kan disk. lf rg BMW vinterpakke felg/dekk ye unlop 205/65/15 dekk. un kr 2.999,- osnavåg lf Peugeot 205 av km -ok lf Presenning Passer til ord xcursion lf enault angoo 'km, heil/fin, god teknisk stand. r ,- lf enault angoo Vare 1.9 iesel, Hengerfeste, tereo, y r.reim, 102'km, luf, kr ,- lf H Cup org 3-delte felger y pris over kr ,- 8x x18 m dekk.. kun kr ,- lf akbøyler til oyota Hiace -01. r 400. lf Billig propangass Ørsta Bilvarehuset Volda Jeger & ritid iskå Voksøy osnavåg hell Myrvåg Pekas kg Propangass istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på eller ring egionavisa hjulsPP -08 oyota andcruiser 3,0 X Varebil -05 oyota av4 ol 4W stv. 55 km, mørkblå met., 16 og 17 alu.f., B, C, airbag, antiskrens, antispinn, avtagb. hengarfeste, cruise-kontroll, el. soltak/speil/vindu, farga glass, fj.styring s.lås, justerbart ratt, kjørecomp., klima, midtarmlene, multiratt, nedfellb. baksete, radio/ C, s.lås, servo, sideairbags, skinnratt, spoiler, stigtrinn, takrails, C, tåkelys -04 oyota av4-4 4 W, stv. 123 km, sølv met., 16 alu.f., B, C, airbag, antiskrens, antispinn, el. speil/vindu, fj.styring s.lås, justerbart ratt, kjøyrecomp., midtarmlene, multiratt, nedfellbart baksete, radio/c, servo, sideairbags, skinnratt, s-/v-hjul, takbøyler, takrails, h.feste, C, tåkelys, utetemp., varmester, VC -02 oyota av4 2,0 VV-, stv. 88 km, sølv met., 4W, B, C, airbag, el. speil/vindu, fj.st. s.lås, justerbart ratt, kjørecomp., midtarmlene, nedfellb. baksete, radio/c, servo, s-/v-hjul, takrails, h.feste, tåkelys, utetemp., varmeseter -02 oyota av4 2,0 VV-, stv. 55 km, sølv met., 16 alufelger, 4W, B, C, airbag, el. speil/vindu, fj.st. s.lås, handsfree, justerbart ratt, kjørecomp., midtarmlene, nedfellb. baksete, radio/c, servo, s-/v-hjul, takrails, tåkelys, utetemp, varmeseter -01 and over iscovery ffroad d5 170 km, mørk grønn met., 16 og 18 alu.f., 2 stk. el.soltak, 4 wd, B, C, airbag, automat, bagasjeromstrekk, cd-veksler, delskinn, el. speil/ vindu, fjernst. sentrallås, handsfree, justerbart ratt, klima, met., midtarmlene, motorv., multiratt, radio/kassett, skinnratt, solgardin, takrails, h.feste, C, treint., tåkelys -98 oyta av4, stv., 4W 132 km, svart,16 alufelger, B-bremser, airbag, el. speil/vindu, justerbart ratt, kjørecomputer, kufanger, nedfellb. baksete, radio/c, s.lås, servo, s-/v-hjul, takbøler, hengerfeste, tåkelys, utetemp., varmeseter -98 ubaru orester 4W, stv. 161 km, grønn met., B, airbag, el. soltak/speil/ vinduer, farget glass, fjernst./sentrallås, justerbart ratt, radio/c, sentrallås, servo, soltak, sommer/ vinterhjul, rails, krok, nye alufelgar! -97 ia portage, stv., Mi 4W 69 km, burgunerrød met., el. speil/vindu, farga glass, fjernst./sentrallås, hundegitter, justerbart ratt, met. lakk, motorv., nedfellb. baksete, radio/ kassett, servo, s-/v-hjul, startsperre ,- avigasjons system, ryggekamera, 17 alu.f., 4W m. lavserie, sentr. diff.sperre, B, Brakessist, antispinn C, stabilitetsktr. VC, nedstigningsktr. C, aut., cruisektr., el. justerb. seter, el. oppv. seter, el. vindu/speil m. varme, fj.st. s.lås, aut. klima, met., multidisplay, radio/c, skinn ratt/gearkule, skinnint., skjermutb., stigtrinn, tåke/kurve lys lle priser ekskl. reg , , , , , , ,- 199,-. ilertsen as kr 199, ,- rank Hofseth, 6065 lsteinvik. eir ilertsen, 6060 Hareid lf ax: Mobiltlf lle priser ekskl. reg.avg. aranti nnbytte inansiering P: kvardagar: , orsdag: , aurdag: Med forbehald om skrivefeil

19 egionavisa nsdag 14. januar 2009 fri marknad ombinertbil Hyundai. 196'km, god stand. s rim. Volda lf / enkefjærer til Mercedes ye/ubr. i eske, 40mm m tuv papirer. Mercedes. s. kr 1.500,- lf trøken 3 72'km, 5 dørs, svart, røykfri, kompl. servicehefte. lf hule skiboks m takbøyler selge r 400,- lf o stk C bilar en HP Monstertruck, en Buggy m masse deler og bensin kr ,- for alt lf oyota vensis stv ølvgrå 4, 67,5'km, 116 hk, diesel. un kr ,- lf oyota ygo port 29'km, 5 dørs, C, 8 alu felg, tectyl, s. pga flytting. r ,- eks reg lf oyota Yaris 4, Vare, 107'km, ervicehefte. r ,- lf Volvo 240, 270'km, servo, heilårsdekk, uisi ratt, anlegg, god stand, lite rust, kr ,- lf Volvo 'km. kr ,- Heilskinn-intr. luf s/dekk. lf VW Caravelle 2.4 8s captainstoler, 194'km, motor renovert på 136'km, noe rust, gi bud, -ok 04/10 lf VW Passat, 1.9tdi 115hk stv sølvgrå, 8xaluf, cruise, el.vindu/ speil, a.spinn, kj.computer++ lf VW Polo1, 4 elebil. ef. motor, 261'km. llers ok. y turbo, v/dekk, servo, tår i Ørsta. r ,- lf Båt nkervinsj til ft båt las Capt 12V-1000W for 14mm tau, lite br. kr 5.000,- lasf. kasse for tau kr 1.500,- lf Båtutstyr til gi bort pris. motordel. Volvo, kabelstok m.inst. båtvindu akt. propell aks. telef. sty. dob. gear. lf Myra 23, iesel..bgd for fiske m selvlens, dekk, mesan, kal, cco, vhf. bilder mail. lf kjergådsjeep m60 hk candinaval 485 vinrude -tec 60 mye utst. y pris kr ,- s kr lf ata Bærbar data, 512ram, 80gb hd vd brenner, wireless lan, 15,4 skjerm, rim. mail for info: no lf opiering av VH og VH-C til V. ager bildeserier på V fra papirbilder og slides. lf Minnebrikker (M), 2x1024 MB 2 128MX64 PC Passer bl.a. til ujitsu iemens milo i1705. lf agem tuner selges viasat, kr 350,- lf iverse 2 stk Hamax barneseter til sykkel Best i test ved nykjøp. ite br. lf lpinski/støvlar Blizzard carvingski 150 cm, dalbello støvlar str 39/40, pent br. r 950,- lf Billig ny snøfreser Partner 11 hk, skuffebredde 76 cm, helt ny og ubr. r ,- pga plassmangel lf / JP Vedlikeholdsfrie stålporter til gunstige priser. a kontakt med... -post: lf Mob itt solsenter i lsteinvik! Bjørndalsveien, inngang v/ijera risør jå etter våre nye B-! spe hyttekjøkken til salgs omplett med kjøleskap, komfyr, vask m/armatur og ventilator. Pent brukt. Pris kr 6.000,- lf Canadiana snøfres 8 H tor/kraftig m beltedrift og 230V el. start s kr 4.000,- lf / Carving ki 120 cm ecno Pro X- Junior, alomonbind, ko str. 22,5 eller 23,5 kr 700,- lf YH H alg og reparasjon ma-tor , fre , lør lf Mob Ved, H Carving ski til gut 110 cm. ko str 36. kr 800. lf Carvingski ki 137 cm, sko 39, kr 300,- ki 147 cm, sko 40, kr 400,- tavar/div hjelmar. lf V skap i eik 102 H 55 45, kr 950,- odelt elektr. vinskap 6+10 fl. kr 1050,- Persisk teppe, Makal Mir, 300x400 ny pris kr s kr 3.500,- Baby vippestol kr 250,- lf in matkålrot til sals. lias P. lvestad. lf lass 1 t. 700x1790 superipasol m/solskjerm. ytt ikke utpakket. lf Hjørnebadekar 150x150. kan hentast pr.omgåande. lf Judodrakt lott, s bill. tr. 170 lf ompostbinge 235 l, meget enkel i br. r 1.500, lf opiering av VH og VH-C til V plater. can/brenn av bildeserier fra papirbilde/slides. lf Parabol pakke kompl. viasat/parabol, tuner med H + 1 ekstra. r 1.000,- lf ustfri forgreining 2" rør med en forgren. til siden. har bilder. lf kiutstyr barn 7-12 år langrennski m/sko staver. slalomski-sko-hjelmstaver / snowbord m.sko,rimeligt lf / Carving skiutstyr. ki:160 cm. sko nr 44! ki:150 cm, sko nr. 40. Br. 1 ses. 1 par snowb. sko str.43 lf køyter unstløpskøyter str 34, kr 100,- Hockey str 34, kr 100,- Hockey 36, kr 150,- lf nøfres 11Hk Husquarna br 2 ses. s kr ,- pga overgang til traktor lf e.kl. 17 nøfresar ite br. ecumseh 8 hk, s pga. flytting. r 6.000,- kan disk lf ymaskin brukt Bernette 75 lf erapi dusj selger et terapidusj kabinett, boblebad i bunn, sentrert dusj, steam, led lys osv lf homson si 4200 tuner m parabol (viasat), s p.g.a overgang til riks tv.lite br. r 500,- lf ilbakeslags ventil 1 stk reg.b. rustfritt stål. ma system 75 klasse B. lf oshiba toner/kopimaskin 7 kassetter m/toner. -tudio 20/25 200/250 lf urski til sals ki 150 cm, sko 37, kr 300,- ki 170 cm, sko 39, kr 400,- iksund lf tendørs Massasjebad. spas lf Bustad til salgs/leige upp! in leilighet 1. etg. v/ Vãnaren til sals, 80 kvm, 2 sov m/ kv.varer. 2 nye utepl. ye møbl. lf Velholdt hus i Bendalen 2 sov, garasje, solrik terrasse, B 95/P-rom 87. Visning kl lf yr 2 dvergpapegøye m/bur m/bur og div utstyr. lf Maine Coon. dame omplas. til det rette hjem. Vaksinert, chippet og reg. i. lf Webjørn vendsensgt. 16, Ø Veterinær iw ødemel ôr og utstyr til hund og katt Måndag fredag orsdag aurdag imetinging: asa spo valper øte asa spo valper til salgs. Hanner og tisper. tamtavle med valpepakke. lf kyssvogn yrestaur. yrenov. Hjul frå tryn Vognfabrikk. Pris kan diskuterast. lf erie/ritid lpinhjelm ari raa hjelm, passer til jente frå 10 år og oppover. kr 300,- lf Bobil til leige lott/godt utstyrt bobil lf urotelt stort hustelt m/2sov. lagret tørt s kr 1.000,-/bud (må vekk snarest) lf Pikesykler 4-6 år. iamant, gul m/ kurv. r 300, år Merida, grå, 3-gir kr 700,- lf nowboard o stk. m. sko i str 41 og 42. Pent br, kr 1.000,- per. stk. lf warovski og steiner kikkert warovski 8x30w kr 2.700,- steiner hunting 9x40 kr 3.000,- begge under 1/2 pris lf win-tip ski. alomon m/binding, 160 cm. 2 år gml. fint br. Halv pris. lf tleie campingbil flott uramobil. dobbel bunn. kan br. uansett temp. be om tilbud. lf nnbo/møbler iverse 1 lys buesofa, 1 andvik kjøk.bord, 2 sovesofa, 1 fryser, s gr.flytt lf / uru fyllingsdører 7 stk. 90x210 uten karm. r 250,- pr.stk lf ye dører til halv pris irsebærlaserte fyllingsdører. 2 stk 70 x 200, 2 stk 80 x 200, 2 stk 90 x 200 m/glass (2x4 ruter) r 5.319,- for alle lf ommode uru, 4 store skuffer/2 små. r 300,- lf Pc-pult Beito annø, kr 500,- lf pisebord i eik 105x155 ovalt m/6 stoler, s kr 3.500,- meget pent lf / osendal seksjon fin brunbeisa kr 500,- lf / alongbord lakert, kr 300,- lf eksjon hvit/sotet glass, t.s kun kr 300,- lf / pisebord og sofa + 2 stoler Ca.15 år gmlt spisebord (furu) m/6 stolar ml (antikk) sofa + 2 stoler lf / vært pent br. skrivepult 1,2x0,7m. verdel m tre hyller, to skuffer. kr 500,- lf v-benk uru 2 år gml, kr 500,- lf Vindu 2 stk. lu/tre 60x150 nye. 5 stk. H-vindu 90x120 br. 1 stk. ytterdør 90x210 lf andbruk 1901 case international ype 5140 a, maxxum,1991-mod, arb.timar god stand. lf vlessarvogn J V3 m/nett, store dekk 14-16, i god stand s. Pris diskuterast. lf M Hovde traktorhenger god stand. 1300kg total, 1000 kg nyttelast m. tipp, registrert. r 5.500,- lf Porsche-diesel Jr. m/slåmaskin, plog og kjettingar, vurderes solgt. lf / Motorsykkel Hjuling 100ccm eon m/yamaha motor, lite br. y kr ,- for kr ,- lf cooter M 2 50cc y flott kr. 8495,- everes i fargene svart eller raud lf oppboks til motorsykkel selges lf prilia, s rim som den står. pga plassmangel. Volda lf / uzuki MX uto B-kode: MX lf M 2 50 cc cooter y flott scooter lf Musikk phiphone hunderbird oth 4- strengs bass, svart. y i Juni d.å. ite br. kr 3.000,- m. bag. lf Partytime duo! orges rimeligste duo. opp kvalitet dansemusikk. lf trøkent slagverk. Peavey nternational series-5 trommers, raud met. 22"basstromme, m. krakk. lf Verktøy/tstyr Bauer bandsag for stål kap. 320mm, m/rullebord 300x60cm. i daglig drift til 09.jan s kr ,-/bud lf ryseri ite br. fordampar, kompressor og frysedør. lf traumaggregat ebe Powerman 5600H. Honda motor. 4,2Va. lf ørskrustikke idgig proffmod. 1/8"- 4" t.s under halv pris lf / trømaggregat ipor 2,6 kw, bensin, br. 1 time, shb lf ymaskin br. Bernette 75 til salgs lf akstige beregnet på skifer. brukt, ble skiftet ut når taket ble byttet. gi gjerne bud. lf Veggstativ for 2 stk benkslipemaskiner etc i rustfritt syrefast stål kun kr 400,- lf / jøpars marknad Bil scona B sjalusi til pel scona mod. Ønsk kjøpt lf Bakseter m/bilbelte til Hyundai alloper ynskj. kjøpt lf Bustad ønskes Hybel i Volda jente 19 trenger hybel i Volda fra januar. ikker betaler. lf eilighet i lsteinvik? ønsker å leige leilighet, 2 sov, gåavstand til sentrum, sikker betalar lf Ønsker leilighet Par m/barn ønsker leilighet m 2 soverom sentralt i Ørsta. lf Båt ljebysse ø. kjøpt r på jakt etter ei oljebysse (Pyro el. liknande) lt av intresse. lsteinvik. lf iverse ltaskifer ca. 8m 2, bruddheller, 20-25mm tjukk. lf / arasjeport ledda port st.ca x220, kjøpest snarest. lf jøper fint brukt sykkel til jente på 11 år. 24" eller større. lf jøper fint brukte truger til mann. lf Pokèmonkort ønskes kjøpt lf pinningsykkel Ynskjer å kjøpe spinningsykkel. lf tiga otballspill + deler( spes. interessert i den gamle typen ball med kule i) lf Ønskes kjøpt brukt altandør/skyvedør lf erie/ritid Campingvogn Ønsker overtakelse av defekt vogn, slep-bar. kal brukes til arb.brakke lf Carvingski og skiboks Ønsker å kjøpe carvingski ca. 100cm, 130, 170 og alpinsko str , 38 og 42 lf Carvingski ø kjøpt til jente 4 år. jerne med hjelm. lf Hytte på Bjorli vinter 09 stor ny m/ høg standard til pers/2 lf / attkjelke Ønsker å kjøpe gammel rattkjele, gjerne defekt lf / nnbo/møbler usjkabinett str. 80x80 ynskjer eg å kjøpe. lf uru hj.skap ø. kjøpt Helst m lys og dør m/glas. kkje todelt skap. Må vere lakkert og syreb. lf / pisestue Ønsker å kjøpe pent br ctavia spisestue solgt gjennom Møbelringen. lf reng vaskemaskin! Har du ei brukt vaskem. til salgs for ein god pris?? Bør fungere bra lf andbruk eler Partner 500 motorsag Ø kjøpt evt heil sag lf / Massey uguson 135 ønsk. kjøpt lf istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på -> ubrikkannonser. H Y!

20 20 nsdag 14. januar 2009 fri marknad egionavisa Veldedighets- varietè amekoret Y Parken ulturhus redag 6. februar kl irkuslinja på ordfjordeid verskuddet går til å bygge nytt barnehjem for ibetanske barn e mer info: Bill info: Børsen. rbeideren. lf: (man-fre. kl.09-15) Ålesundkinoene alle dager. kl Billettpris kr 220,- ponset av: ate horvaldsen rode se egionavisa

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FJ egionavisa 2009 Barneklær - ammaklær - ogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no www.regionavisa.no

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS!

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS! Ø: Grepalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FMJ Bustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf.

Detaljer

Dansefeber Side. www.norhus.com

Dansefeber Side. www.norhus.com jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ PV : økkelferdig einebustad i rekke Høg standard Fantastisk fjordutsikt For informasjon eller førehandstinging; ta kontakt med dd rik Hovden, 915 88 166

Detaljer

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong!

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong! 2- og 4-mannsbustader 2- & 4-mannsbustader lle einingane har carport Høg standard på Hovset i lstein til sals! elgar treff du på tlf. 915 88 166 aunesmarka, 6065 lsteinvik lf. 70 01 17 60 - -post: ulsteinvik@norhus.com

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. riveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000 nteriørsenteret i Furene FMJ -trivsel for framtida Y Å! Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.proman.no www.regionavisa.no et beste i livet er! 30. desember 2009. pplag 20.000 www.dale-as.no lle typer vindu

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! www.regionavisa.no 041109 Festtid! lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 www.barnehjornet.no 922 41 510 10-19 (16) FJ www.regionavisa.no et beste i livet er! 4. november

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Første bustadar selde! jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ V inebustadar og fleirmannsbustadar. dyllisk og sentralt plassert i barnevenleg område ved skulen www.norhus.com www.regionavisa.no

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! ratis montering! nteriørsenteret i Furene FJ 30 års garanti! ampanjen gjeld til 31.07.2009 www.proman.no Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.regionavisa.no et beste i livet er! 24. juni 2009. pplag 30.000

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør!

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør! lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS! orsdag: ope til 18 Bilder og interiør/småvarer 50% Fredag: ope til 18 aurdag: ope til tle ecliner sofa 3+2 ope til 15 ida Continentalseng m/hodegavl FJ øbelagasinet aunesmarka, 6065 lsteinvik - lf. 70

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,-

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,- lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 informasjon 2- og 4-mannsbustader 6 einingar selde på Hovset i 4 reserverte Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 2- & 4-mannsbustader Alle einingane har carport Høg standard Saunesmarka,

Detaljer

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg,

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg, www.regionavisa.no 25. september 2009. pplag 30.000 el 2 oleg, Felix! dferdsterapi for trasige hundar el 2 side 2-3 2 nsdag 25. november 2009 egionavisa et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk:

Detaljer