SALGET. MøbelMagasinet. held fram ,- Det beste i livet er GRATIS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS!"

Transkript

1 Continentalmadrass 160x200. omplett m/ 7 cm overmadrass Hentepris 3.495,- alongar frå 5. eclinerstolar Barkrakk frå 495,- held fram alongbord frå 995,- pisestuer ,- frå 1.990, ,- frå 4.995,- MøbelMagasinet Møbelmagasinet unde Møbler as Møbelmagasinet Hareid as aunesmarka, 6065 lsteinvik - lf aks pningstider: Mand.-onsd ors/fred aurd y, stor sengeavdeling -25% på alle Jensensenger MJ et beste i livet er! 14. januar pplag Varmepumper lf gset Ventilasjon urene ndustriområde, 6100 Volda Ørjan om: osenborg Valencia verton andslaget ide eilegheiter i tøylevegen lotte, 2 etg., leilegheiter sentralt i Ørsta Bustadane vert førte opp på ei av dei beste sentrumstomtene som er att i Ørsta og ligg flott og usjenert til. ilkomst frå tøylevegen. omta er på ca 1,6 da og i framkant er det friområde. økkelferdig Prisantydning: leire alternativ sjå: ontakt seljar på tlf / e-post: ehabilitering V H P kifting av vindu ehabilitering av kjøkken og bad kifting av tak ndre typer snikkararbeid ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - lstein - Vanylven - Volda - Ørsta

2 2 nsdag 14. januar 2009 egionavisa ukkeleg ørsting erje rytten frå Ørsta arbeider som seniorrådgjevar i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). et er blant anna på hans skrivepult søknadar om tilskot til friviljuge organisasjonar hamnar. stillinga har han mellom anna også arbeidd med tematikken tvangsekteskap og kjønnslemlesting. På det private plan deler han hus og heim med kona Jane frå enya, som han møtte gjennom den førre jobben sin som dagleg leiar i Barne- og ungdomsrådet i slo. g driv mykje med fordeling av midlar til barneog ungdomsorganisasjonar som oregs ungdomslag til dømes. et var også vi som handsama ei mykje omtala sak der relsersarmeen sin ungdomsorganisasjon fekk avslag på tildeling av midlar. enne saka endar nok opp som ei klagesak hjå Barne- og likestillingsdepartementet, fortel han. jønnslemlesting år vi kjem inn på emnet tvangsekteskap og kjønnslemlesting, ein tematikk erje har vore involvert i både i denne og tidlegare jobbar, kan ein sjå engasjementet lyse av han. or det første, tvang har ingenting med ekteskap og kjærleik å gjere. Verken psykisk eller fysisk tvang høyrer heime når det kjem til at to personar skal leve livet sitt saman. g seier ikkje at arrangerte ekteskap ikkje kan fungere godt, men, foreldre som skal arrangere eit ekteskap for borna sine, må tenkje seg svært nøye om, slik at elementet av tvang ikkje kjem inn. oko eg kan tenkje meg er fryktelig vanskelig å få til, i alle fall frå eit vestleg perspektiv, seier han. år det gjeld kjønnslemlesting, er det ingen nyansar meinar eg. et er rett og slett vald, og ei kriminell handling som skal straffast. enya erje har reist mykje rundt i verda, og siste tida har dei fleste lange ferieturar blitt lagt til enya. Påska 2007 gifta han seg nemleg med sin store kjærleik Jane, som er derifrå. Vi hadde eit stort bryllaup i airobi, med mange gjester frå både orge og enya. et var rett og slett ei fantastisk oppleving, fortel han smilande. erje og Jane møtte kvarandre for første gong i slo når erje sat som dagleg leiar i Barne- og ungdomsrådet der. Jane hadde ein liknande jobb i airobi, og vart sendt på studietur til slo saman med to andre for å sjå på moglegheitene for samarbeid. tter tre månadar blei det gjenvitjing frå oss til airobi, og eg og Jane blei endå betre kjend. ryktelig kjekt, kan du seie, smiler erje lurt. Jane vitja slo og erje igjen, og blei i tre månader. På den tida fann vi ut at vi ønskte å vere saman, og hausten 2006 gjekk eg ned på kne og fridde framføre statuen en lille havfrue i øbenhavn. g ønskte at det skulle vere ein stad vi kunne hugse, og som vi med lettheit vitje seinare også. Heldigvis sa ho ja, det var jo alltids ein risiko for at ho ikkje skulle seie det, småler han. rå vi møtte kvarandre gjekk det ikkje lange tida før vi var mann og kone, men slik er det jo når ein kjem frå to land som ligg så langt unna kvarandre. in må nesten berre våge å satse somme tider. ulturskilnader år ein er frå to så ulike land, er det nærliggande å tru at ein til tider kan oppdage forhaldsvis store kulturskilnadar. ette har faktisk ikkje vore eit problem for oss. og med at vi begge har budd store deler av livet vårt i storbyar, der ein har sosial kontakt med mennesker frå alle slags bakgrunnar og kulturar, er vi vel vorte ganske internasjonale av oss. et er klart, litt krasj kan det bli av og til, og artige episoder. om den første gongen Jane tok klesvasken her heime og det var minusgrader ute. ttrykket ho hadde i andletet då dongeribuksa hennar var stivfrossen etter at ho hengte vasken ut til tørk, var kostelig, ler erje. mgangskretsen vår er elles samansett av mennesker frå ulike bakgrunnar, kulturar og legningar, så at eg er norsk og ho kenyansk er rett og slett ikkje eit tema for nokon. essutan, hugs at det ikkje er lenge sidan at det var sett på som uvanleg at ein sunnmøring gifta seg med ein austlending til dømes, smiler ein lukkeleg erje B. rytten. : MC M M : erje Bjerke rytten og kona Jane feirar jul heime hos erje sin familie i Ørsta. Y: erje og Jane tok seg ein lang ferietur til Jane sitt heimland enya i november : PV et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa pplag: rykk: ogn og jordane vistrykk istribusjon: Posten Postadr.: P.b. 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Ørsta-kontoret: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: eporter nna oksøyr lf: Produksjon ina ren Årsheim lf.: algssjef ine rke lf.: alg og produksjon unn Homberset lf.: paltist/reporter redrik teen Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: algskonsulent Magne rumsvik lf.: ekretær/salg ari H. Berge lf.: eporter Monica ren Moe Masdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 14. januar BYP: erje gifta seg med si Jane i airobi påska : PV alget held fram! 30% på småmøblar/ obelin/ardelen-dukar 30-50% på anna tekstil og ein del serviser ifteplanar? Julepynt halv pris ode tilbod frå osendahl Mange andre flotte tilbod May-Britt ÅV Ø 6065 lsteinvik lf pe: ma.-ons , to.-fre laur aghandelen - guide til din spesialist på søre unnmøre V - P PÅ Ø MØ! Van Bergensmykker får du hos gullsmeden i lsteinvik 50% 30% 25% 50% at oss undersøke synet ditt M lsteinvik - lf % 25% lstein arn og Broderi 6065 lsteinvik - lf lf jøgt. 3 - lsteinvik

4 4 nsdag 14. januar 2009 egionavisa MØ: Her har Øystein Øye Bjørdal stilt opp som markør for skredgruppa. år ein blir funnen etter eit snøras, er det sjølvsagt viktig å få opp kroppstemperaturen. Her sørgjer ormod ldholm, Jan Peder Hoggen og Jarle teinar Bjørdal for at Øystein får i seg varmen. asande flinke P: ida er kostbar når ein person er blitt tatt av snøskred. eitemannskap brukar peilestenger for å søke i snømassene. ersom ein har sender/mottakar på seg aukar ein sjansane sine til å bli funnen fort. ormod ldholm, Jan Peder Hoggen og Jarle teinar Bjørdal understrekar også viktigheita av å følgje enkle førehandsreglar når ein legg ut på tur. jellvettreglane er kloke ord for å seie det slik, uttalar dei. ompetent skredgruppe i Ørsta og Volda kredgruppa til Ørsta og Volda øde ors Hjelpekorps er ei av berre tre i landet. ifor raser dei avgarde når det ropes om hjelp andre stader i landet. ei har etterkvart opparbeidd seg stor kompetanse, og blir ofte tilkalla til skred utanfor distriktet for å gje råd under redningsaksjonar. m ein blir teken av snøras, har ein ein fair sjanse til å overleve om ein blir funnen etter 15 til 20 minutt. tter det blir sjansen for å overleve halvert etter kvar halvtime som går. et er klart at dette tilseier at vi dessverre ofte må grave fram omkomne, seier Jan Peder Hoggen i skredgruppa. kkje gå åleine Å vere fleire på tur er ein god sikkerheitsregel, då det som oftast er kameratredning som skjer dersom ein er så uheldig å bli tatt av eit skred. ersom ein har sendar og mottakar på seg også, aukar sjansen mykje for at du blir funnen raskt, seier Hoggen. Jan Peder Hoggen, Jarle teinar Bjørdal og ormod ldholm har alle vore med på aksjonar der dei har opplevd å måtte hente fram omkomne. et er klart det er tøft når det skjer, men vi er veldig flinke til å snakke saman etter kvar aksjon. et verste er nok når det er nokon ein kjenner, då kan det vere tungt. Men når sjølve redningsaksjonen er i gong, er alt så intensivt at ein greier å distansere seg. Vi har trass alt ein jobb å gjere, ein viktig jobb. tillegg er politiet veldig flinke til å ta vare på oss etter aksjonar, og tek kontakt slik at ein kan få snakke ut om ein treng det, fortel dei. kredgruppa har ein vakttelefon som er bemanna heile døgnet gjennom vinteren, så dei kan vere på pletten raskt om det er mistanke om at nokon har blitt teken av snøras. et er politiet som varslar oss, det er ikkje slik at vi har vår eigen naudtelefon for å seie det slik. ersom ein har mistanke om at personar er tekne av skred, skal ein ringe politiet, understrekar Hoggen. rfaring lle medlemmane i skredgruppa har lang erfaring innan øde ors hjelpekorps. in bør absolutt ha ein del erfaring når det gjeld fjell, skikjøring og erfaring innan eit hjelpekorps før ein tek sikte på å ta skredkurset. ursa som medlemmane av skredgruppa har, er den høgste skredutdanninga innan øde ors. urset blir halde berre ein gong i året, og det er faktisk vi her i Ørsta og Volda øde ors Hjelpekorps som arrangerar det. Vi er ganske stolte av at vi har greidd å byggje opp så stor kompetanse på ein så liten stad, fortel representantane for skredgruppa. et er mange som har freista å starte opp skredgrupper i ulike lokale foreiningar rundt omkring i landet. Berre vi, ogaland og ei i romsø kan seiast å ha lukkast. et ligg mykje arbeid og engasjement i å vere med i ei slik gruppe. runnen til vi har lukkast så godt, er nok at vi har vorte ein svært samansveisa gjeng. Vi er flinke til å gjere ting saman, ikkje berre på det faglege planet. ette gjer sitt til at trivselen i gruppa er stor, og etterkvart kjenner vi kvarandre veldig godt, fortel Hoggen. jellvett ei gode gamle jellvettreglane blir halde fram av medlemmane når det gjeld gode råd til å unngå farlege situasjonar. et å ikkje gå åleine, i det minste varsle nokon om kvar ein går, er utruleg viktig. amtidig bør ein alltid ha med seg utstyr som spade, søkestang og sendar/mottakar, om ein skal ferdast i områder der det er fare for snøskred. tørste faren er ved stort snøfall, mykje vind og brå temperatursvingingar. ersom bakken eller fjellsida ein ferdast i er brattare enn tredve grader bør ein tenkje seg godt om om det er naudsynt å gå akkurat der. kredgruppa i Ørsta og Volda har akkurat fått tildelt midlar frå jensidigefondet, pengar som kjem godt med til nytt utstyr. Med pengane har vi blant anna kjøpt inn sekkar som er pakka med alt utstyret vi treng under ein aksjon. et er tanken at kvart medlem av gruppa kan ha ein slik ferdigpakka sekk liggande til kvar tid, slik at utrykningstida går endå meir ned, fortel Hoggen. : MC M M

5 egionavisa nsdag 14. januar Hva rare kroppsting betyr! Hver lyd, smerte og kløe betyr noe. e hva kroppen din prøver å fortelle deg. alde hender: kaldt vær vil det hjelpe å bruke hansker eller votter. ersom det er stressrelatert, kan avslapningsteknikker hjelpe. alde hender rolige årsaker: alde hender skyldes mest sannsynligvis (med unntak av kjølig vær, vind og lave temperaturer): stress eller frykt, det kan påvirke nervesystemet slik at blodårene snevres inn og hemmer blodtilførsel til hendene et tregere sirkulasjonssystem, noe enkelte personer har Mindre trolige årsaker: alde hender kan også være et symptom på: bindevevssykdom åreforkalkninger aynauds sykdom («hvite fingre») et kan også være en bivirkning av en rekke medikamenter, som for eksempel betablokkere. Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å ta i bruk avslapningsteknikker for å øke blodsirkulasjonen dersom du mistenker at det skyldes stress å bruke votter eller hansker i kaldt vær og andre tiltak som bidrar til å holde hendene varme Hvis hendene dine blir kalde uten noen tilsynelatende grunn eller det skjer regelmessig, ta kontakt med lege. rolige årsaker: rampe i beina skyldes trolig: at du har stått for lenge i den samme stillingen at du har gått for mye på høye hæler dehydrering eller forstyrret væskebalanse i kroppen Mindre trolige årsaker: Muskelkramper kan også forårsakes av: statiner en gruppe legemidler mot åreforkalkning antiepileptika medikamenter mot epilepsi antihistaminer legemidler mot allergi østrogener kvinnelige kjønnshormon medikamenter mot beinskjørhet blokkerte eller innsnevrede blodårer Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å drikke tilstrekkelig med væske og spise mat gunstig for reguleringen av væskebalansen, det vil si matvarer som er rike på kalsium, kalium og magnesium, som for eksempel bananer og bønner. å gå med komfortable sko som ikke klemmer for mye å strekke og tøye beina godt ut etter spaserturer, trening eller lange perioder med sitting nirkende ledd rolige årsaker: Væsken rundt leddene dine inneholder en rekke gasser, blant annet oksygen og nitrogen. år leddene knirker, skyldes det trolig: at du har strukket leddet litt langt, lyden du hører kommer når gassbobler i leddvæsken sprekker at en sene ligger og gnikker over et bein Mindre trolige årsaker: ersom knirkingen ledsages av smerter, kan det være et tegn på brusk- eller leddproblemer, som for eksempel leddgikt. Hva du kan gjøre: Hvis knirkingen ikke gjør vondt, er det ingen grunn til panikk. Men dersom du opplever smerter og hevelse, eller leddet blir rødt eller varmt eller får svekket bevegelighet, bør du oppsøke lege. attsvette rolige årsaker: attlige svettetokter skyldes trolig: hormonelle svingninger lidelser i skjoldbruskkjertelen Mindre trolige årsaker: attsvette kan også komme av: medikamenter, som for eksempel antidepressiva visse sykdommer, blant annet kreft eller lupus infeksjoner Hva du kan gjøre: et kan hjelpe: å senke temperaturen på soverommet å bruke sengetøy og pysj av materialer som puster godt Hvis svetten skyldes hormonelle svingninger, kan det hjelpe å begynne på P-piller. ersom nattsvetten ikke har en sammenheng med menstruasjonssyklusen, ta kontakt med lege. prekker i munnvikene rolige årsaker: ørr hud og sprekker i munnvikene skyldes trolig: at du slikker deg for mye rundt munnen tørr og kald luft eller vind mangel på jern, vitamin, C eller B Mindre trolige årsaker: et kan også komme av: en soppinfeksjon en allergisk reaksjon på kosmetiske produkter Hva du kan gjøre: ørg for at leppene dine ikke tørker ut, og bruk fete, parfymefrie salver eller andre produkter. Hvis du nylig har begynt med nye kosmetiske produkter, stopp å bruke dem. ersom sprekkene ikke forsvinner, blir verre eller ser betente ut, oppsøk lege. 30% på Habitat skyvedører jer eit kupp på Habitat skyvedørsløysingar hjå din lokale forhandlar. u får ekte kvalitetsprodukt til superprisar. ampanjentilbodet gjeld til 28. februar 2009! Be om vår brosjyre eller kom innom og sjå utstillingane. Hjå oss får du den hjelpa du treng, og rask levering. Hjå oss får du kvalitet som varer! es meir på valitet til superprisar hjå din lokale forhandlar enk framtid no! par fast kvar månad M iht. gjeldande prisliste ølg med i lokalavisa og på nettsidene våre eller kom innom! Vi har butikk/utstilling/kontor/lager i Hjørungavåg: Må-fr (to 18.00) laur lf : Y H MMMØ redag 23. januar kl ted: candic Ålesund - Moloveien 6 PM: : : -handel for hipping mprovement ystem Vessel nformation Portal unsjbufè u veit at det er lurt å spare. u har berre ikkje kome i gong enno. tart fast sparing no, så går resten av seg sjølv. ontakt rådgjevaren din, eller ring undeservice ratis for M medlemmer. kke medlemmer: kr 500,- inkl. lunsj or agendadetaljer, informasjon og påmelding: - eller påmelding via e-post til Påmelding innen mandag kl via web, e-post eller tlf.: alternativt egionavisa

6 6 nsdag 14. januar 2009 egionavisa J ndelig onsdag Vesten har aldri tatt et oppgjør med den israelske statsdannelsen og den ideologien som ligger til grunn. tter hvert som flere israelske dokumenter fra 1948 har blitt frigitt, synes fagfolkene å være enige om at jødene jaget de fleste flyktningene vekk fra sine hjem. Hvordan har det blitt slik? gjen er det krig i Midt-Østen. mer enn 60 år har jøder og palestinere kriga mot hverandre. g det synes bare å bli verre og verre. ituasjonen virker mer fastlåst enn noen gang. Hvordan har det vært mulig for jødene, palestinerne og verdenssamfunnet å komme i en slik nærmest uløselig situasjon? Hvordan begynte det? or å finne svar, har jeg har leita i historiske kilder og snakket med norske eksperter. Historien om jødene og palestinerne er en historie om to folkegruppers tragedie, om spillet mellom stormakter, om arven etter kolonialismen og om imperialisme og terrorisme. Jødene jaget Jødene ble jaget fra området rundt Jerusalem av romerne 70 år e.kr. og ble spredt over hele uropa og Midtøsten. om følge av forfølgelser og overgrep i uropa, valgte noen jøder å bosette seg i Palestina igjen på tallet. en gang var det om lag jøder av en befolkning på en organiserte jødiske innvandringen til Palestina startet i 1880-årene. ionismen spredte om seg. ionismen er en politisk bevegelse som arbeidet for at jødene skulle bli ett folk i eget land i Midtøsten. ngelskmennene lovte i 1917 å arbeide for en jødisk stat i Palestina for å vinne jødenes støtte i 1.verdenskrig. tat i staten tter 1.verdenskrig gikk det osmanske riket i oppløsning og Palestina ble underlagt engelsk mandat, noe som satte fart i den jødiske innvandringen. et ble etablert egne jødiske samfunn (Yishuv) med egne skoler, fagforeninger, kibbutzer og hæravdelinger. enne staten i staten som ble ledet av Ben urion, godtok ikke arabiske eller britiske institusjoner. Palestinerne likte dette dårlig og det kom til flere sammenstøt mellom jøder, arabere og den engelske administrasjonen. Palestinerne måtte vekk Jødiske ledere innså at det bare kunne bli en levedyktig jødisk stat i Palestina om de fleste araberne ble fjernet. Ben urion skrev i et brev til sin sønn i 1937 at araberne...må vekk, men vi trenger et passende øyeblikk for å få det til, som for eksempel en krig. g kriger skulle det bli utgjorde jødene cirka 1/3 av befolkningen på 1,5 millioner i Palestina. tter 2. verdenskrig fortsatte innvandringen og etter nazistenes holocaust var verdenssamfunnet mer positive til jødenes drøm om en egen stat i Midtøsten. ngelskmennene trakk seg ut og overlot problemet til som i 1947 anbefalte en deling av Palestina i to, 54 % av landområdene skulle bli jødisk og resten skulle bli arabisk. Jødene godtok dette, mens araberne - som utgjorde 70 % av befolkningen - sa nei. taten srael opprettet ør fikk behandlet ferdig saken, proklamerte den sionistiske ledelsen staten srael for opprettet 14. mai løpet av få dager kom nye jøder til den nye staten. srael vant den påfølgende krigen og tok samtidig halvparten av det som mente skulle være palestinske landområder. enne krigen skapte palestinske flyktninger. e flyktet til nabolandene samt Vestbredden og aza. tter krigen ble de nektet å komme tilbake palestinske flyktninger Hvordan det ble hele flyktninger (70 % av den palestinske befolkningen) har historikere vært uenig om. Men etter hvert som flere israelske dokumenter fra 1948 har blitt frigitt, synes fagfolkene å være enige om at jødene jaget de fleste flyktningene vekk fra sine hjem. en omstridte israelske historikeren lan Pappe ved Haifa-universitetet kaller det som skjedde for etnisk rensing. ndre historikere sier nesten det samme, som for eksempel Benny Morris, også han opprinnelig fra srael. Jødene mente at de hadde rett til dette landet, mens de palestinske flyktningene aldri godtok at de ble frarøvet store landområder. amtidig har verdenssamfunnet sviktet. ils Butenschøn, irektør ved nstitutt for menneskerettigheter ved niversitetet i slo sier det slik: - Vesten har aldri tatt et oppgjør med den israelske statsdannelsen og den ideologien som ligger til grunn. Jødenes skjebne i uropa har stengt for en nøktern analyse av konflikten i Midtøsten. Her ligger kanskje kjernen til at de siste 60 årene har vært kontinuerlig konflikt mellom srael og deres arabiske naboer. : he Birth of the Palestinian efugee Problem, av Benny Morris, he thnic Cleansing of Palestine av lan Pappé (2007), www. apollon.uio.no, samtaler med le ristian rimnes, pensjonert professor og ag uastad, univerisitetslektor, slo.

7 egionavisa nsdag 14. januar jøkken Bad arderobe Parkett alget held fram ik amme rdinærpris ,- 50% esigna ux tort garderobeskap rdinærpris ,- på avbilda vely Beach rdinærpris ,- utstillingsmodellar jøkken er ekskl. hvitevarer og armatur rillen følgjer med på kjøpet og nyttast til å skru ned kjøkkenet. Henteprisar. Velkommen innom! Harmoni ik rdinærpris ,- esigna ux arderobeskap rdinærpris 9.990,- imini rdinærpris ,- Bergen rdinærpris ,- imini bad rdinærpris ,- lt inkl., eks. bladebatteriet! Møbelringen lsteinvik Brendehaugen 3, 6065 lsteinvik lf esigna ux Walk-in garderobe rdinærpris ,- egionavisa

8 8 nsdag 14. januar 2009 egionavisa Vil du ha med ditt bilete på denne sida? ette er gratis hjå oss. end inn tekst og bilder til 8. november 2008 kom vesle mma Viktoria til verda på Hudiksvalls sjukehus i verige. Ho vog 3755 gram og var 51 cm. tolte foreldre er igrid nardal Persson og ars Persson i jusdal, verige. mma vil helse til mormor Åshild og morfar gnar nardal på ovde. Vår fantastiske julegave, arah athalie, ble født på sykehuset i ønsberg. Hun veide 3750 gr og var 52 cm lang. Maria-iane lettvik og ten Pilskog. ive kom til verda den 9. januar. Ho vog 3380 gram og var 49 cm. ukkelege foreldre er Marita am og ars Johan Holsvik, Volda. tolte besteforeldre er li og onny am, ngunn og Hallgeir Holsvik. ødselsdag ustav kom til verda den 8. januar. Han vog 3720 gram og var 51 cm. tolte og lukkelege foreldre er lice elset verberg og unnar ossetvik, Volda. tolte besteforeldre er ud og Børre verberg, rvid ossetvik. inn porsheim og Magnar Vidnes, Ørsta, blei stolte foreldre til ein liten gut den 11. januar. illebroren til ride (7) og anna (4) vog 4150 gram og var 53 cm. en 9. januar fekk Habiba og ssad ahiman, Ørsta, seg ein gut. Han vog 3260 gram og var 48 cm. en 9. januar blei selin Bergmann Hansen og rank ndrè ivertsen, Ørsta, lukkelege foreldre til ein gut. Han vog 3700 gram og var 50 cm. tolte besteforeldre er inda otten og tig Bergmann Hansen, Halldis og Jan gil ivertsen. en 9. januar blei ngrid edse Mjaaseth og inar Vik rset, yvde, lukkelege foreldre til ei jente på 3320 gram og 50 cm. tolt storesøster er una (snart 3), og like stolte besteforeldre er inn Bjarne Mjaaseth og Marit edse, Magne og Jenny Vik rset. Celine kom til verda den 8. januar og då vog ho 3910 gram og var 49 cm. ukkelege foreldre er uth Clausen ilsen og ivind ilsen, Hareid. tolte besteforeldre er nny og Magne Clausen, Borghild Haugen. Vi vil gratulere den kjekke jenta vår, dele Hånes angsæter, med 2 års dagen 17.januar. jempe glade i deg! tor klem frå Hallvard, mamma og pappa. Mari ubedåre redsmeklar ara og eg låg i sofaen og løyste verdsproblem, men ho var relativt aggressiv til å vere ein problemløysar, særleg med tanke på at det var fredsmeklar ho skulle bli. -g trur eg skal bli ein skikkeleg streng fredsmeklar. in som berre denger seg igjennom dørene på veg inn til gjengen rundt det store, runde bordet, og som tek heile runda rundt og ser stygt på alle deltakarane på fredsmøtet slik at ingen skal føle seg trygge på kven eg er ute etter. g skal ikkje setje meg ned, å neida, du eg skal berre stå framoverlent med hendene på bordplata, og tromme rytmisk med neglene på høgrehanda og trekke pusten djupt før eg snakkar. - g så, då? kal du brått få pusestemme og seie at alle må vere snille med kvarandre? - ei. g skal denge knyttneven i bordet, og seie at no er det pinadø nok. - an ikkje dei få krige litt til, då? V skreiv jo i går at krig aukar sjansane for fred? - øddar du? kreiv dei det? - Jepp. in eller annan tulleforskar hadde funne ut at det alltid blei fred etter krig. - et er det dummaste eg har høyrt! Ja, klart det blir fred etter ei stund, når dei er utmatta og må ha seg ei pustepause. Men å hevde at denne freden har noko for seg er som å pisse i buksa for å halde varmen. - Men du har løysinga, då, eller? spurde eg. ara tok seg sakte til haka og prøvde å hente fram både visjonær- og filantropandletet sitt på éin gong. - i velsigning varar i to generasjonar, medan ei forbanning varar i tusen år. - Wow! Bibelsitat! g er imponert, ara! g korleis skal du velsigne desse krigarane i Midt- usten, då, venen? Med å slå i bordet og true med å kile dei til dei innser at dei har teke feil så altfor lenge? - Ja, av og til trur eg faktisk at det er ein streng, men rettvis diktator verda treng. in autoritær mamma eller pappa med klare reglar, der alle blir tekne vare på så lenge dei oppfører seg. - g hvis ikkje? - Hvis ikkje dei oppfører seg må dei flytte til ei aude øy og klare seg sjølv. - Ja, og så finn dei opp høgteknologiske våpen og kjem tilbake ein generasjon seinare og hevnar seg. - Pokker, den hadde eg ikkje tenkt på. Men kva skal vi gjere, då? an vi gjere noko her oppe? Her på berget der vi har det så bra? yttar det i det heile tatt at vi foretek oss noko? - ja. Vi kan legge press på våre politikarar som igjen legg press på partane i konflikten. - g håpe på det beste. - Jepp. g så kan vi vere snille med kvarandre. Vi som kan og gidd. g kvar gong eg gjer deg ei teneste, kan du heller gjere ei teneste for nokon andre. - or to andre. et må jo monne, dette. - or nokre fantastiske fredsmeklarar vi er, du. - Jepp. Vi er suverene? va lønstrinn får vi, eigentleg? Mari ubedåre

9 egionavisa nsdag 14. januar J! Jøtul 100 vart lakk ør kr ,- å kr ,- Jøtul 220 vart / rå lakk ør kr ,- å kr ,- ara 120cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap. M JÅ Y! 90cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap. 60cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur og underskap can 49 vart / rå lakk can 59 vart / rå lakk illeggsløsninger for ara baderomsinnredning. ør kr ,- å kr ,- ør kr ,- å kr ,- Høyskap m/3 dører, 30cm bredde Høyskap m/2 dører og 4 skuffer, 30cm bredde illegg for 4 skuffer i underskap, 30cm r ,- r ,- r. 990,- Vi fornyer vår utstilling - 50% rabatt på alle utstilte innredninger. - 30% rabatt på alle nye baderomsinnredninger. Caroline beige lønn ina Marylinn onya ngrid sort høyglans ris hjørneløsning nteriørsenteret i urene Mandag. - redag aurdag urene, 6100 V lf: ampanjen gjelder t.o.m trivsel for framtida

10 10 nsdag 14. januar 2009 egionavisa der sola alltid skin... ppsida kikkerten: Mi nest største flause Jorun ahlstrøm-ilsen (45) Yrke: Butikksjef Bur i: osnavåg Jorun bur i Huldalen i osnavåg, ein stad ho karakteriserer som ei perle, og då får vi berre tru ho. Jorunn er gift og har to vaksne søner. Jorun er butikksjef på -nille i osnavåg, og det er aldri ein kjedeleg dag på jobben, melder Jorun: - Her er masse kjekke kundar og varer som skal på plass. kkurat Jorun ahlstrøm- ilsen no jobbar vi med å tøme ut jula, og skal kome oss i normalt gjenge igjen. På fritida trivst Jorun saman med familie og vener, gjerne i skog og mark. tter fylte 40 begynte Jorun med nedoverski, og det var med skrekkblanda fryd ho vart drege med på høgste fjelltoppen på Bondalseidet med streng beskjed om at ho måtte kome seg ned igjen på eiga hand. et vart visst mange djupe holer i fjellet den gongen, seier Jorun til ppsida. lausa er minst 25 år gamal, frå den tida Jorun jobba i hell på ggesbønes: g hadde nettopp fått sertifikat, men visste absolutt ingenting om bilar, sjølv om det var stort sett bilar alt handla om på jobben. år folk kom inn og spurde etter bildelar og stiftar og coilar og manifoilar, så hadde eg rett og slett ikkje peiling. g var like grøn uansett, men eg brukte å geleide dei borti hyllene slik at dei fekk leite sjølv. in dag kom der inn ein mann og spurte om vi hadde avtrede. g hadde jo ikkje høyrt om ein slik dingseboms før, og eg tenkte at den sikkert låg borti hylla dei alle dei vanskelege bildelane låg. å eg sa like godt: - vtrede? Jau, det finne vi nok borti hylla! sa eg, og geleida mannen bort til reolen. Han såg rart på meg, før han strauk på dør. tterkvart blei eg ein ræsar til å lære meg det meste om bildelar. betaleleg, Jorun. g litt kritikk til den trengde mannen, for såååå vanskeleg er det vel ikkje å seie toalett? anskje han var dansk? Vi takkar og bukkar for glimrande flause, og Jorun sender stafettpinnen over til igurd ygård i jørvåg. Mannen i månen o ser mannen mannen i månen på oss igjen, med hovudet litt på skakke ikthjørnet Men han smiler ikkje, ikkje i dag, heller Han er nok sørgeleg og lettare forundra - som alltid nten er han einsam, eller så er det berre trist å sjå oss gjere det heile så vanskeleg. P ppsida tek meir enn gjerne imot språkblødmer, fiffigheiter eller kommentarar. a eit bilete og send det til eller som MM til Bidrag på trykk vert premierte med eit flaxlodd. ukke til! odt sagt «jærleik handlar ikkje om å stire på kvarandre, men om å sjå i same retning.» -XPY ( ) Heggem ein marknad der flosklane florerar, er vi nøydde til å sende dagens bukett til det rake motstykket nemleg i Åndalsnes. ndeleg nokon med ein firmavisjon som rett og slett berre fortel kva dei driv på med. kkje noko snikksnakk, ingen svulstigheiter. lt i pølse og transport. ratulerer, ils Heggem! Men vit at Ølen Video og Betong pustar deg i nakken... Pusling om regel manglar det brikkar i puslespel. Men på ingo i lsteinvik har dei ein s for mykje i puslespelet sitt. nnsendar er Per Pusling frå Volda. am Vi har hatt lamme kotelettar og lamme lår i spalta tidlegare, men no er grensa nådd. ette er trakassering! g gryte klare ser dei det ikkje? acos reitt nok det, men treng vi å ha tacos kvar einaste fredag året rundt? in blir jo avhengig! ppelsin ei, det stolar vi ikkje på. er er minst 80 % vatn og! Vekeblikk Jan homas: Manglar både mimikk og etternamn. Hendingane i Midt-usten med dei påfølgande demonstrasjonane i slo siste veka har påverka dei fleste. Men som alltid, når det skjer noko vondt, er det alltid nokon som har det verre. in kar som har fått ufortent mykje omtale i denne samanhengen er Jan homas mannen som manglar både mimikk og etternamn. kjønnheitssalongen til Jan homas ligg nemleg like ved den israelske ambassaden i Parkveien i slo, og flaut mange norske medier var med på å trekke fram Jan homas sine knuste ruter som noko av det verstaste av det verste. Men sidan mediene er på galeien, og ppsida er ein del av media, bringer vi eit fiktivt intervju over kva Jan homas kunne han sagt om saka, om ein gjekk litt grundig til verks, og snakka med mennesket Jan homas: orleis påverkar situasjonen på aza livet ditt akkurat no, Jan homas? Jo, det er helt grusomt. et er glasskår over alt her, og jeg har måttet avlyse flere hudbehandlinger og øyenbrynsnappinger i dag. Har du tru på at diplomati mellom partane har noko for seg? Ja, hvis de hadde tatt en bli-ny-dag hos meg. ølt seg litt freshere, liksom. ørre torsdag vakna innbyggarane i den vesle britiske byen Conisholme av eit voldsomt brak ved vindmølleparken en arm. i av vindmøllene fekk avrive eine propellbladet, og det er vel inga tvil om at det må litt krefter til for å gjere ein slik jobb. o hevdar fleire at dei såg ein i området, og at forklaringa dermed må vere at vi rett og slett snakkar om ein tallerken-kræsj. Men kvifor kræsja dei i så fall i ei vindmølle? varet må sjølvsagt vere at dei vil fortelje oss at det finns andre og bedre måtar å lage fornybar energi på. Vindmøller er bra, men vi greier betre. et må vere meldinga. et er notert og vi skal kike på det over helga. et fine med å fortelje sanninga er at ein slepp å gå rundt å huske så mykje. Hildegunn

11 egionavisa nsdag 14. januar med stort utvalg av brude- og selskapskjoler Vi fører kun kjoler fra Paris BPJ 50% Maxpris BJ 08-kolleksjonen kr 3.000,- Maxpris PJ kr 1.200,- PP inkl. kjole, sko, tiara, slør og smykke: Maxpris kr 6.000,- 30% rabatt ved kjøp av BHØ Velkommen inn også for å se 09-kolleksjonen egionavisa ame-/herrefrisør & Brud Bjørndalsvn. 25, lsteinvik lf

12 12 nsdag 14. januar 2009 egionavisa agens! eilig forfriskande M: 1 ananas ½ sitron 2 appelsiner 2 dl tropisk saft (t.d fun tropical celebration) krell det som skrellast må, dryl alt i ein miksar og la det gå til du har ei smooth blanding. mak til med vatn. ips oss! oko du vil tipse oss om, eller saker du vil vi skal skrive? ontakt oss: ilje ntonsen: uro tokseth: Mail: Målmann frå Volda følgje seg sjølv har Ørjan yland (18) spela fotball sidan han lærte seg å gå. et byrja med små plastballar heime i Volda, men no kan han stolt spele med det norske flagget på brystkassa og er ein av oregs beste keeperar i si aldersgruppe. taden mellom stengene er visst ein posisjon som har gått gjennom generasjonar i familien yland. jølv byrja Ørjan som utespelar, men fann etter kvart ut at keeperrolla var hans store kall. om liten spela han fotball med foreldra, og seinare utvikla det seg til storspeling for Volda. einare prøvespelte han både for Molde og Hødd. Han fekk tilbod om kontrakt i Molde, men Ørjan enda til slutt opp i lsteinvik, blåsarbyen. følgje Ørjan var mykje av dette fordi Hødd hadde onny snes som keepertrenar, men også at han ikkje var klar for å flytte heimefrå. g spelte for Volda heilt fram til sesongen g føler sjølv at å gå over til Hødd var det riktige steget å gå. g snakka også ein del med ars var Moldskred som har spela både for Molde og Hødd. gså han meinte at å spele for Hødd ville vere det riktige for meg på det tidspunktet. o er eg inne i mitt tredje år for Hødd, det var vel når eg kom hit det byrja på ordentleg. rå årsalderen var eg her i lsteinvik på keepertrening ein gang i veka. andslaget om 15-åring vart han kalla inn til si første landslagssamling. et var veldig spennande og kjekt. ør det hadde eg hadde vore på talentsamling i Porsgrunn to år på rad, utan å bli tatt ut. g følte at eg presterte godt begge gongane, så difor vart eg litt skuffa. å då eg først vart teken ut vart eg veldig glad. g det å bli tatt ut til M-kvalikken i november 2005 var utruleg kjekt. et å spele med norskeflagget på brystet for første gong var både spesielt og nervøst, med tanke på at du er blant dei 20 utvalte frå heile oreg og verkeleg må prestere. idan denne samlinga har Ørjan stort sett vore med fast på landslaget for aldersbestemte. or Ørjan kan det bli opp til 3-5 samlingar i året, noko som kan verke forstyrrande for skulegangen. Men på grunn av ei forståingsfulle leiing på skulen har han fått det som gyldig fråver. et har gått greitt før med søknad om fritak frå skule på grunn av samlingar, så eg håper det går greitt i år også. 2. klasse på vidaregåande hadde eg vel opp i mot 2 månader fråver til saman, og omtrent det same i 1.klassa. fjor var det treningsleir til a Manga, ein tur i februar, ein i mars og kvalikspel i april. ngegi: r ikkje det forstyrrande for skulegangen din med all denne fartinga? Ørjan: Jau, det kan bli litt vanskeleg, men får vel ta eit skippertak då. ngegi: kal du bli skipper? Ørjan: Jepp. ngegi: key. Å spele fotball er jo det eg liker best å gjere. å å ha fotball som hobby er ikkje så gale. Men tidskrevande er det. Men når du brenner for ein ting, så må du berre drive med det. et går litt ut over fritid, ja, det gjer det. Men treningane er lagt opp til rett etter skule, så eg har kveldane på å lage mat, gjer lekse og være med kompisar osv. et er jo ganske viktig det også. od standard Mange fotballspelarar vil sjølvsagt nå så langt som mogleg. yland er ikkje eit unntak her. Han er villeg til å ofre mykje, også flytte langt om han får sjansen. om han seier, ville det være ein sjanse du får "once in a lifetime". Han har opp til 10 økter i veka, og kvar økt varer minst 1,5 time. Med så mykje trening må ein også passe på kosthald. Ørjan bur på hybel aleine, men han prøvar så godt han kan å halde ein god standard, så det går mykje i kylling, ris og pasta. agens tips til Ørjan er då å kjøpe seg ein smoothie-maker og prøve ngegi sin forfriskande smudi. Motivasjonen til Ørjan er festa til opplevingane innan fotballen. "lede, sorg, eller skuffing og det å sjå keeperar som er betre enn meg og sjå kor mykje eg har å lære." ysioterapeut eller kiropraktor yland er 18 år, og går det tredje og siste året på lstein Vidaregåande kule. Han går allmen, og tar realfag. Hadde ikkje han hatt fotballen, ville han sikta mot yrket fysioterapeut, fortel han. ngegi: vifor går du realfag når du er så god i fotball? Ørjan: g går realfag fordi at ngegi: ordi du er så sjukt smart, også? Ørjan: ei, får du ei skade, som gjer at du må legge opp fotballen, er det greitt å ha noko å gå tilbake til. reitt å ha, i tilfelle du skal søke inn på ein skule som krev realfag. Han har allereie vore på prøvespel for osenborg to gongar. ørste gong var hausten 2007 i rondheim, og den andre i Valencia. å fekk han vere med dei å trene når dei skulle spele i Champions eague. t eg fekk bli med dit var ei stor oppleving for meg. Vi trena på hovudarenaen til Valencia, ou Mestalla. Vi trena på tysdagen dagen før kamp, onsdag var det Champions eague kamp B-Valencia, trening torsdag og laurdag og så var det heimreise søndag. g likte meg bra der, bra miljø og kjekke folk. ei sa dei skulle ta kontakt og følgje med framover, men det har dei ikkje gjort. M-semifinale Ørjan står som regel fast på 3. divisjonslaget til Hødd. fjor kom laget til Ørjan heilt til semifinale i M-cupen for junior. tter kvartfinalen der Hødd slo Vålerenga, fekk Ørjan tilbod om eit treningsopphald i verton. yland fekk dermed prøvespele for verten i slutten av Han trena først med reservelaget før han fekk trene med -laget, og så hadde han individuell trening med keepertrenaren til verton. et vart eigentleg slik eg hadde forventa det, spennande og litt nervøst, også for å sjå korleis ting fungerte der borte, korleis dei trena og kva dei trena på. et var veldig profesjonelt, med eigen treningsfarm som dei kalla inch farm. er hadde dei klubbhus, maaange baner, symjebasseng, stort styrkerom, garderober og liknande. ei hadde også alt du trengte av fysioterapeutar, materialforvaltarar osv. tter trening fekk vi servert middag. Ja, det var rett og slett eittskikkeleg bra opplegg. et er jo ein draum som går i oppfylling, litt uverkeleg, men det var heilt konge! (Ørjan om treningsopphaldet i verton). Men korleis det blir med Ørjan og verton vidare, er uvisst. Han imponerte meir og meir utover treningsveka, så vi får berre vente å sjå kva som skjer. Han fekk beskjed om at dei skulle følgje med han og ta kontakt. "nside" g til slutt, skal du få servert litt "inside information" om Ørjan Håskjold yland, som du kan spare på til seinare når Ørjan herjar mellom stengene i toppen i ngland. 20 kjappe: u er på ei aude øy, og har med deg kun tre ting? (Ørjan tenker ) ngegi: forslag: in fotball, ei ballpumpe, og kjærasten din? Ørjan: odt forslag, men kan jo bruke munnen til å blåse opp ballen. år eg inn signal på øya? r vel ikkje mykje meining å ha ein tv utan kontakt g hadde sikkert hatt med ein fotball, bilen min og kjærasten min, ine. va gjer du helst på ein laurdagskveld? t god mat, ser ein film, eller finn på noko med kompisar, kjærasten eller venninner. va har du i lommene dine? Mobil, husnøkkel og bilnøkkel, bankkort, førarkort og pengar. avorittplagg? til... "uch"! Bot på eller husmor for ei veke? Hmm, ingen kommentar Men eg trur ikkje eg hadde orka å betale den bota. eitaste reisemål?, der er mange forskjellige, fine og kule plassar. as Vegas, os ngeles, Miami, Hollywood, ew York osv. Ylvis eller agfinn yngbø? agfinn yngbø Volda eller lsteinvik? Har ikkje peiling... (det verkar som han ikkje tørr å svare skikkelig ) elt førsteplass! or ofte skiftar du undertøy? var dag avorittdame og mann? Mamma og pappa Beskriv deg sjølv med tre ord. um, stygg, teit. ei dette var håplaust, vi ringer dama! ine: msorgsfull, multitalent og smart. Verste uvane? et at eg søv litt lenger enn det eg burde gjere. ller å sovne igjen når alarmen er skrudd av. raumejobb, utanom fotball? iropraktor. ller sånn "Petter tordalen-greie", hotellkjede-eigar. Motto? "ever let the fear of striking out keep you from playing the game". Høgste realistiske ønske? Blitt "fotballsjukt"... eve av å spele fotball! Høgste urealistiske ønske? Å ha ubegrensa med pengar, men ikkje egoistisk sett, eg ville gitt vekk masse! va ville du gjort om du var dame for ein dag? ikkert slått til eit mannfolk. eida ordi dei fortener det? oko du vil seie til fansen din? ei, eg vil takke familie og alle vennane for all støtte! : H J

13 egionavisa nsdag 14. januar amn: Ørjan Håskjold yland lder: 18 Bustad: pprinneleg Volda, hybelbuar i lsteinvik ivilstatus: Har kjæreste dol: Josè Pepe eina var er du om ti år: å spelar eg forhåpentlegvis fotball ein eller annan stad. r kjend for: andslagskeeper og Hødd-spelar.

14 14 nsdag 14. januar 2009 egionavisa teinkasting rett & slett okon vil alltid krige. in kan seie at det ligg i menneskenaturen. Men i så fall ligg det i menneskenaturen at vi ikkje er flinke nok til å snakke saman. år ein ikkje huskar kven som kasta den første steinen, bør ein slutte å kaste stein. g veit lite om fredsforhandlingar, etniske konflikter og militær strategi. Men eg kan eitt og anna om steinkasting. barndomen skjedde nemleg slikt titt og ofte. en første steinkastinga var som regel relativt uskuldig, og av og til kunne det oppstå diskusjonar om korvidt det faktisk var ein stein som vart kasta, eller rett og slett berre litt rusk eller nokre grastustar som vart kasta. et vart òg diskutert om korvidt noko kunne beteiknast som eit steinkast, til dømes på følgjande vis: teinen berre datt ut av handa mi! in gong oppstod det ei konflikt på ein fjelltur i skuleregi, fordi ein elev kasta nokre grastustar på ein annan. et viste seg nemlig at der hang fast nokre småsteinar mellom røtene på grastustene. o gjorde det rett nok ikkje noko vondt heller, men stein er stein. in er over den magiske grensa for å kunne trekke konflikta vidare, på ein måte. jølv oppriktige beklagingar og forsikringar om at det var eit uhell var vanskeleg å få ryggdekning for, så lenge det var stein inni biletet. tein betydde krig. g kasta sjølv stein ved eit uhell ein gong, men kom meg så vidt unna med ei nærmare undersøking av sjølve steinen. et viste seg nemleg at det eg hadde kasta kunne smuldrast opp til sandkorn. ærmare ei lokal Cuba-krise har eg sidan den gongen aldri vore. Éin gong kasta ein kompis ein relativt stor stein i panna på meg, slik at eg måtte til legen for å sy. ein vekkgøymd pasientlogg ein eller annan stad står det visstnok framleis å lese: sgeir kasta stein. redrik måtte sy tre sting. et loggen ikkje sa noko om, var at redrik kanskje burde ta noko av skulda sjølv, sidan han ikkje ville gje frå seg reia til nokon andre. ett skal vere rett, sjølv 34 år etter. Men sgeir og eg har gjort opp for lenge sidan, altså. Men det er jo godt å vite at eg framleis har arra i panna. ei kan jo vere fine å vise fram neste gong vi brakar saman i ei harmdirrande og uløyseleg konflikt. nøballkasting var òg gjenstand for mange konflikter i barneåra. yr glede over at den første skikkelege snøen hadde lagt seg, tolte dei fleste å få litt laus snø i fleisen innimellom. Men om snøen var pakka saman til ein hard nok ball, kunne sjølv eit svært laust kast på ei boblejakke vekke mykje harme. et faktum at snøballen var hard, var i seg sjølv eit argument for å kunne starte full krig. et nytta ikkje at det ikkje gjorde vondt ein hard snøball er ein hard snøball. ein periode på barneskulen var det så mange djuptgåande snøballkonflikter på skuleplassen at rektor fekk sett opp store blinkar som vi kunne kaste på i staden for. ggresjonen må jo ut ein stad. g blinkane fekk faktisk talet på snøballkonflikter med dertil påfølgjande lårhøner til å gå drastisk nedover. Men kasteforbodet for snøball førte sjølvsagt til ei oppblomstring av såkalla snøbading. om regel var det jentene som fekk gjennomgå, og hikstande og hulkande sprong dei iskalde jentene til lærarromet for å klage på dei hjartelause gutane. et merkelege var at gutane som regel var svært forelska i dei jentene som fekk gjennomgå. Men forståeleg nok om ein er elleve år gamal er det sannsynlegvis langt enklare å stappe snø i trusa på jenta, enn å invitere ho med på ein kopp kakao. okon vil alltid krige. in kan seie at det ligg i menneskenaturen. Men i så fall ligg det i menneskenaturen at vi ikkje er flinke nok til å snakke saman. år vi er usikre på kva motstander meiner eller står for, er det mykje enklare å konkludere på ein måte som talar seg sjølv i mot. å har ein nemleg det ein treng for å starte full krig. g det er krig rundt oss heile tida. lltid omgjer vi oss med konflikter som eskalerer unødvendig fordi folk ikkje snakkar saman. Blant vener, blant kolleger, blant naboar. or det er noko sjukt og primitivt i oss, som gjer at vi heller vil konspirere og konkludere, enn å finne ut kva motparten faktisk meiner. Vi vil heller ha næring frå den dårlege energien i ei vond konflikt, enn å gå i oss sjølv. jølvransaking er vondt, men ud så godt det er etterpå. iverre vel vi altfor enkelt å stole på dei dyriske instinkta våre. Men sidan vi er menneske må vi bruke spegelen til anna enn å sjå om vi ser fine ut. Vi må det. et blir ikkje fred nokon stad før folk snakkar saman og maktar å tilgje kvarandre. ilgjeving er faktisk det viktigaste i kjærleiken mellom menneske. Men mange trur feilaktig at tilgjeving handlar om å setje syndaren fri. ette er så feil det berre kan bli. m du tilgjev ei grov og stor synd på den rette måten, er det først og fremst deg sjølv du set fri. vår tid lærer vi ungane våre at det er storleiken på synda som avgjer om ein er i stand til å tilgje eller ikkje. Vi trur at vi straffar syndaren, men ser ikkje dei tunge lenkene rundt våre eigne bein.

15 egionavisa nsdag 14. januar Vi tek vare på lokale verdiar - og hjelper deg på vegen øknadsfrist es meir på vart år deler parebank 1 ut store midlar til lag, organisasjonar og enkeltpersonar som har talent, eller som over tid har lagt ned ein stor innsats for kulturen i nærmiljøet. ida er no inne får å søkje på slike midlar, og i løpet av mars vert mottakarane av midlane offentleggjorde. Banken skal halde eit sterkt fokus på miljø og miljøskapande arbeid og i samband med dette vil søknader med miljøprofil stille langt framme i køen ved fordeling av midlane. undeenteret lf pningstider: jå for søknadsskjema og adresseinformasjon. øk talentstipend alentstipend skal gi unge personar med talent høve til å utvikle evna sine og vere med på å byggje idretts- og kulturlivet innan sitt område, regionalt og nasjonalt. alentstipend vert gitt til personar i alderen 15 til 25 år. ildeling skjer etter søknad, tilråding frå andre eller ved at parebank 1 kjem med eigne vurderingar. tipendet er på kr ,-. øk gåver åvene skal vere til allmennyttige føremål og kan gjevast til lag og organisasjonar med ope medlemskap. ag og organisasjonar som driv med barne- og ungdomsarbeid kan prioriterast. øknadsskjema får du i banken eller på banken si heimeside: øk prosjektmidlar Midlar vert delt ut til større prosjekt som har brei nytteeffekt i lokalsamfunnet. et er ikkje utforma eige søknadsskjema for midlane. u utformar eigen søknad der du grunngir prosjektet og legg ved eit kostnadsoversyn. Midlane frå banken skal vere viktige for realiseringa av prosjektet. Banken må ha skriftleg tilbakemelding om status i prosjektet innan eit halvt år. Ærespris Æresprisen går til personar, lag, institusjonar eller tiltak som i fjoråret, eller gjen-nom tid, har gjort seg verdig til ei særleg påskjøning for kulturelt eller humanitært arbeid i banken sitt distrikt. Prisen kan ikkje søkjast, og forslag til kandidatar skal vere grunngjevne. Prisen kan delast mellom fleire kandidatar. Æresprisen er på kr ,-. Bank. orsikring. g deg.

16 16 nsdag 14. januar 2009 sjå kva som skjer! egionavisa t i helga? Hareid: H H: 17. januar. Baccalaobuffet, tre ulike variantar. ande: HØ: 15. januar. Helselagsbasar, ddgeir Bruaset fortel om boka rven. ong av vamsøy Blandakor og ru Brus frå Herøy. lstein: JØB: 17. januar. yttårskonsert med H og lf. enorane ore Johansen og tephen Brandt-Hansen er med. H: 17.januar. onsertbuffet, dans med isten to the Band på kvelden. Volda: MH: 16. januar. eniordans. : 16. januar. onsert med ukestar. 17. januar. onsert med ance With a tranger. Ørsta: H: 15. januar. veldsope. mbro5cup-volda 2009 en tradisjonsrike Voldacupen står for dørene (laurdag 24. og søndag 25. januar) i Voldahallen. år framstår den i nytt konsept i samarbeid med fotballforbundet. om namnet mbro5cup-volda oen - ordfjord seier så er mbro med som støttespelar. eltakarane vil kun merke endring i samband med påmeldingsprosedyre, ellers reknar vi med same stemninga i Voldahallen som tidlegare år. et vert i år 2 klasser i alderen frå 16 år og oppover, ei for jenter/ damer og ei for gutar/herrer J: peragalla aurdag 17. januar byr vi på nyttårskonsert med fantastiske talent frå perahøgskulen: 3 damer, baryton og pianist. et blir smakebitar frå bl.a. CM og nokre av verdas mest kjende opera-stykke. frå kr2190,- pr pers i dobbeltrom fredag-søndag inkl. middag og frukost lexandra Bad & pa ymjebasseng inne og ute, oppvarma heile året. tor P-avdeling med eit breitt spekter av kropps- og velværebehandlingar. leire boblebad og saunaer. rimrom. lf: ax: nik isklang i asen-tunet rolsk, kaldt og stemningsfullt. en mest særeigne konsertopplevinga på unnmøre i vinter finn stad i asen-tunet torsdag 22. januar. å kjem perkusjonisten erje sungset og vokalisten ena ymark for å halde utekonsert med is som hovudinstrument. sen har ein overraskande varm og vakker klang når ein spelar på han, seier erje sungset. ei varme og kalde tonane og ena ymarks vakre vokal, smeltar saman i ein unik konsert på utescena i asen-tunet. et blir eit knippe melodiar av sungset som han har kalla Winter songs. Melodisk, abstrakt og mediterande. sungset bles i eigenproduserte ishorn og lagar klangar i slaginstrument av is. oko av isen blir henta frå naturen i Ørsta/ Volda, men det meste blir frakta frå eilo. ena ymark er frå ula og er utdanna songpedagog og musikar. april var ho ein av musikarane som fekk gleda av å vere med på opninga av den nye utescena i asen-tunet. år ho no kjem tilbake er det songstemma hennar et skjer på Hareid Hotel aurdag 17. januar Baccalao-buffet. 3 variantar av Baccalao. Hotellets spesialitet! r 295,- pr. pers. aurdag 24. januar 1001 natt. rabisk stemning og atmosfære med mat, musikk og underhaldning. øndag 8. februar Morsdags-buffet aurdag 14. februar malahovud-kveld med -kokken rode ga rand Prix frå Ålesund på storskjerm i Puben aurdag 21. februar Barnekarneval i Puben kl V åring av årets beste bedrift og årets beste deltakar. Vår la carte restaurant er open mandag til laurdag. om og prøv vår nye meny. øndagsbuffet med varme og kalde rettar og stort dessertbord kvar søndag. Hareid Hotel 6060 Hareid erje sungset kjem til asen-tunet torsdag 22. januar. Ø 17. J C WH vi vil høyre mest av. Ho var også saman med erje sungset på jazzfestivalen i ondon i november, der dei spelte for fleire fulle hus og måtte setje opp ekstrakonsertar. onserten er eit samarbeid med Jazzklubben Volda Ørsta. 16. J ørene opnar kl Vokalist ena ymark skal saman med erje sungset halde utekonsert med is som hovudinstrument i asentunet torsdag 22. januar. or bestilling og meir info: nnreiing av loft eller kjellar? enovering av badrom? På grunn av utsett prosjektstart har vi ledig kapasitet. a kontakt så hjelper vi deg vidare i prosessen. ølg med i lokalavisa og på nettsidene våre eller kom innom! Vi har butikk/utstilling/kontor/lager i Hjørungavåg: Må-fr (to 18.00) laur lf

17 egionavisa nsdag 14. januar Z med he Brazz Brothers redag 13. februar blir det heftige rytmer på Ørsta kulturhus med he Brazz Brothers og kora Volda Vokal og olvtetten. sjå kva som skjer! ei ustoppelege brassbrødrene frå unnmøre er i gong igjen, og vil blåse liv i norske korsongarar med rytmisk og swingande musikk frå ør-frika med heilt nye norske tekstar av eirr ystrup. urnéen er ein del av ikskonsertane si storsatsing Heile oreg syng. Med musikalsk utgangspunkt i afrikansk landsbykultur i naturleg balanse mellom menneske og natur, ender dei tekstleg opp i vår vestlege verd sin dramatiske klimaproblematikk - menneskeskapt ubalanse mellom natur og miljø. onserten har fått namnet Z og kora Volda Vokal og olvtetten har ei sentral rolle i konserten. 13. februar kan ein oppleve heftige rytmar frå he Brazz Brothers i Ørsta. ans med isten to the Band tter yttårskonsertane laurdag 17. januar spelar isten o he Band opp til dans i jøborg ulturhus. Bandet består av flinke karar frå ulike delar av unnmøre og her kan du få svinge deg til flott dansemusikk frå 80- og 90-talet, til swinglåtar, disco eller smektande ballader. a deg også ein tur om du berre ønsker å koble av, nyte livet og høyre på god musikk - det blir ein heilaften i jøborg denne kvelden. ukestar på okken ukestar held konsert på okken fredag. redag 16. januar kan du få med deg bandet ukestar på okken i Volda. Bandet slepp den nye plata si ake oba den 14. januar, så ein kan nærast kalle det ein sleppfest. ndiebandet er ei live-oppleving av dei sjeldne og leverar melodiske og suggerande indieriff med ruls Heggros englevokal på toppen. ebut-pen «Code: istance» kom ut i april enne fekk mykje god kritikk, og bandet fekk fort stempelet som eit av orges mest lovande pop-orkester. ei var i 2003 med både urferosa og mulet på : JØ MÆ. turnè, og er kjende for å ha eit fargerikt live-show fylt til randen av energi og gladmusikk. 30. august 2004 gav dei ut sitt første album, «lpine nit», som fekk litt blanda mottakingar. lbumet blei gitt ut i fleire land, og etter dette reiste ukestar på turnear i utlandet. pania, ngland, yskland og kandinavia er stader dei har besøkt, men albumet blei gitt ut i og Japan i tillegg. ndiebandet består av ruls Heggero (vokal), Yngve Hilmo (gitar), Marius rgo (synth), orbjørn Hafnor (bass) og Jørgen arsen (trommer).

18 18 nsdag 14. januar 2009 fri marknad egionavisa annonser for privatpersonar alsmarknad Baby/Barn "upp" eiestativ med 3 forskj reier t.s kun kr 300,- pga plassmangel. lf / hjuls tvillingvogn ite br. nkl. regntr. pumpe. fotpose og softbag. r 2.000,- Herøy lf Barne sykkel blå, til 5-8 år, billig ikke br. lf Barnepulk orpulken s kr 3.500,- pent br. ny i -03. lf / Barneskipakke urki 130 cm, sko str. 35. s kr 350,- lf mmaljunga barnevogn pent br. vendbart håndtak, svart/sølv, alu (lett), kr 1.800,- lf Beremeis og duovogn pent br. beremeis, som ny, kr 700,- maljunga duovogn kr 1.000,- lf Bilsete cta raco babysete 0-13kg. grått. pent br. til 2 unger. s. kr 800,- lf Bilstol/bærestol til baby m. soltr.s kr 400,- asybob Maxi 0-13 kg. lf Carena asy. kr 500,- lf asywalker ky m/bag ød, pent br. ett, god vogn. r 3.800,- lf Hengekøy og bilstol. br. Beafe izi leep (ny kr 1.799,-) kr 1.000,- hengekøy (ny kr 1.899,-) kr 1.100,- lf H bilstol str over nyfødt. 6 år gml, nytt trekk. r 500,- lf le og støvler ine, til gut str s. til loppem.priser lf Quinny reestyle 4 tvillingvogn Praktisk og fin s. kr 3.300,- lf egulerbar seng i heiltre, a kontakt for mer info. lf eng med sklie tompa Combo halvhøg. 90X år gml. r 2.300,- lf engekant osa isher Price, besk. barnet mot skade, s kr 100,- lf o stk bilstoler 0-18 kg 0-18 kg, 5 pkt sele/reg. rygg, kr 400,- 5 pkt sele/delv. reg. rygg. an gj om til sittepute kr 600,- lf engekant/sengehimmel kvit/beigeruta s rim. (m.stang til sengehim.) lf Ørsta ovepose til baby 1 kvit og 1 lyseblå m/ole brom motiv, opp til 90 cm, s kr 50,- stk. lf prinkelseng og regulerbarseng sprinkel m/bunn/madr. ts. reg.bar i heiltre ts. lf vitun kombivogn. r 500,- lf eutonia Mistral sportsvogn, fint br. svart/beige. kr 1.200,- inkl svart dunpose. lf (Hareid) omy bæresele s. rim. Mjukt jeansstoff, m sjøgrøn/turkis ruter. lf Ørsta -08 itanium tvillingvogn sort, lite br. r 2.500,- lf llgensere ine strikka i ull i str s. kr 50 stk lf Bil -90 VW Caravelle yncro ep. obj. (el. delebil), ikkje -ok. kr 3.500,- lf Honda Civic s. bill. 2 nye v-dekk. lf Citroen Xantia 1,8i -ok. ye s/v dekk. 155'km, krok, nytt batt. lle servicer merkeverk. r ,- lf / ord scort 1.6 i port od velholdt stv. H.feste, radio/c. r ,- lf ord Mondeo 2.0 X stv. 184' km, svart s/v hjul, krok, B, irbag -spinn, god v-bil, s rim Meir info? lf Corolla ol 32'km 1 eier erv, antisp, traction ctr, B, krok, lasteb, sort int., grå met. platinum lf aab 900 turbo s som delebil har deler liggende. motor og gear i god stand. lf udi vant ferdig reg. ye s/v dekk, kun 114'km. un kr ,- lf oyota Hiace d4d kort kun gått 130'km, s hb lf VW Passat 2,0i edan. s heil eller i deler. lf enault aguna 2,0i rt selges i deler. komplett bil. lf Chevrolet ahoe 6,5td 150k km. Meget tøff og pen, -ok 11.08, nye bremser, personbilreg 5seter. 130k lf Mitsubishi 200 4x4 iesel ombix, 156'km ompl. antirustbeh.-07 -ok til -11 ervicehefte. lf / Peugot Partner!! Peugot Partner 51'km, kr ,- + reg.bilde sendes på mail lf pel stra 1,4 16v bra småbil uten mangler, alle servicer. 111'km, ring for info/bilder. kr ,- lf lufelgar, ordfjord 4 felgar som passar til oyota Camry -93 mod. Ca. 250,- pr. stk. lf rbeidsbil/russebil ord scort 16v stv, mørk blå, høgtalerkasse, noko rust, s. kr 6.000,- + avgifter lf egg inn di annonse på > ubrikkannonse orretningsannonser: 5,40 pr. sp.mm. -02 udi 4 par reg.avg!! vant- ye v/s dekk-felg 19", -senket, 114 'km, un ,- lf ustin 55 Cambridge halvferdig rest.obj, rustfri, skinninteriør, lf Barnesete og takboks takboks ca 140 cm l. Barnesete opp til 16 kg. Volda lf Chrysler eon 2.0 e in 150'km, 134 hk, 8 gode dekk på aluf, m varmer, krok, Prisant kr ,- lf iat cudo def. motor s kr 6.000,- gode v/dekk, takbøyl, vindaviser. krok, type [Peugeot xpert] lf / ord scort 1,8 i 212'km, ny reg.reim -ok, til -10, skinnratt/girkule, soltak, tåkelys, kr ,- lf Honda Civic s rim. lf aguna Privilege 1,9 dci 145'km, 6 gir, -ok, dieselgjerrig. kr ,- lf Mazda 323 ok stand, litt rust, mange nye deler. nye dekk. kr 5.000,- lf Mazda 626 gl dele bil? front er defekt. lf Mercedes 123 felger. Pene orginale aluf. 6x / r 1.000,- lf Mercedes 240 iesel. od gml slitar shb lf yetypen Mercedes 220 C MB 220 C legance 99'km, orsk topp, utst alle serv, full hist, kr ,- bud lf pel stra V. 1,8. 94'km sølv. met. krok, takl. C. /C. alle serv. kr ,- +reg. lf pel Vectra 1,6 stv. 153'km, ny regreim/vannpumpe v 125'km, klimaanl, cd/radio, skiboks, rød hbo kr ,- lf pel Vectra burgunder, klima, krok, luke. 80'km, servichefte. pris kan disk. lf rg BMW vinterpakke felg/dekk ye unlop 205/65/15 dekk. un kr 2.999,- osnavåg lf Peugeot 205 av km -ok lf Presenning Passer til ord xcursion lf enault angoo 'km, heil/fin, god teknisk stand. r ,- lf enault angoo Vare 1.9 iesel, Hengerfeste, tereo, y r.reim, 102'km, luf, kr ,- lf H Cup org 3-delte felger y pris over kr ,- 8x x18 m dekk.. kun kr ,- lf akbøyler til oyota Hiace -01. r 400. lf Billig propangass Ørsta Bilvarehuset Volda Jeger & ritid iskå Voksøy osnavåg hell Myrvåg Pekas kg Propangass istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på eller ring egionavisa hjulsPP -08 oyota andcruiser 3,0 X Varebil -05 oyota av4 ol 4W stv. 55 km, mørkblå met., 16 og 17 alu.f., B, C, airbag, antiskrens, antispinn, avtagb. hengarfeste, cruise-kontroll, el. soltak/speil/vindu, farga glass, fj.styring s.lås, justerbart ratt, kjørecomp., klima, midtarmlene, multiratt, nedfellb. baksete, radio/ C, s.lås, servo, sideairbags, skinnratt, spoiler, stigtrinn, takrails, C, tåkelys -04 oyota av4-4 4 W, stv. 123 km, sølv met., 16 alu.f., B, C, airbag, antiskrens, antispinn, el. speil/vindu, fj.styring s.lås, justerbart ratt, kjøyrecomp., midtarmlene, multiratt, nedfellbart baksete, radio/c, servo, sideairbags, skinnratt, s-/v-hjul, takbøyler, takrails, h.feste, C, tåkelys, utetemp., varmester, VC -02 oyota av4 2,0 VV-, stv. 88 km, sølv met., 4W, B, C, airbag, el. speil/vindu, fj.st. s.lås, justerbart ratt, kjørecomp., midtarmlene, nedfellb. baksete, radio/c, servo, s-/v-hjul, takrails, h.feste, tåkelys, utetemp., varmeseter -02 oyota av4 2,0 VV-, stv. 55 km, sølv met., 16 alufelger, 4W, B, C, airbag, el. speil/vindu, fj.st. s.lås, handsfree, justerbart ratt, kjørecomp., midtarmlene, nedfellb. baksete, radio/c, servo, s-/v-hjul, takrails, tåkelys, utetemp, varmeseter -01 and over iscovery ffroad d5 170 km, mørk grønn met., 16 og 18 alu.f., 2 stk. el.soltak, 4 wd, B, C, airbag, automat, bagasjeromstrekk, cd-veksler, delskinn, el. speil/ vindu, fjernst. sentrallås, handsfree, justerbart ratt, klima, met., midtarmlene, motorv., multiratt, radio/kassett, skinnratt, solgardin, takrails, h.feste, C, treint., tåkelys -98 oyta av4, stv., 4W 132 km, svart,16 alufelger, B-bremser, airbag, el. speil/vindu, justerbart ratt, kjørecomputer, kufanger, nedfellb. baksete, radio/c, s.lås, servo, s-/v-hjul, takbøler, hengerfeste, tåkelys, utetemp., varmeseter -98 ubaru orester 4W, stv. 161 km, grønn met., B, airbag, el. soltak/speil/ vinduer, farget glass, fjernst./sentrallås, justerbart ratt, radio/c, sentrallås, servo, soltak, sommer/ vinterhjul, rails, krok, nye alufelgar! -97 ia portage, stv., Mi 4W 69 km, burgunerrød met., el. speil/vindu, farga glass, fjernst./sentrallås, hundegitter, justerbart ratt, met. lakk, motorv., nedfellb. baksete, radio/ kassett, servo, s-/v-hjul, startsperre ,- avigasjons system, ryggekamera, 17 alu.f., 4W m. lavserie, sentr. diff.sperre, B, Brakessist, antispinn C, stabilitetsktr. VC, nedstigningsktr. C, aut., cruisektr., el. justerb. seter, el. oppv. seter, el. vindu/speil m. varme, fj.st. s.lås, aut. klima, met., multidisplay, radio/c, skinn ratt/gearkule, skinnint., skjermutb., stigtrinn, tåke/kurve lys lle priser ekskl. reg , , , , , , ,- 199,-. ilertsen as kr 199, ,- rank Hofseth, 6065 lsteinvik. eir ilertsen, 6060 Hareid lf ax: Mobiltlf lle priser ekskl. reg.avg. aranti nnbytte inansiering P: kvardagar: , orsdag: , aurdag: Med forbehald om skrivefeil

19 egionavisa nsdag 14. januar 2009 fri marknad ombinertbil Hyundai. 196'km, god stand. s rim. Volda lf / enkefjærer til Mercedes ye/ubr. i eske, 40mm m tuv papirer. Mercedes. s. kr 1.500,- lf trøken 3 72'km, 5 dørs, svart, røykfri, kompl. servicehefte. lf hule skiboks m takbøyler selge r 400,- lf o stk C bilar en HP Monstertruck, en Buggy m masse deler og bensin kr ,- for alt lf oyota vensis stv ølvgrå 4, 67,5'km, 116 hk, diesel. un kr ,- lf oyota ygo port 29'km, 5 dørs, C, 8 alu felg, tectyl, s. pga flytting. r ,- eks reg lf oyota Yaris 4, Vare, 107'km, ervicehefte. r ,- lf Volvo 240, 270'km, servo, heilårsdekk, uisi ratt, anlegg, god stand, lite rust, kr ,- lf Volvo 'km. kr ,- Heilskinn-intr. luf s/dekk. lf VW Caravelle 2.4 8s captainstoler, 194'km, motor renovert på 136'km, noe rust, gi bud, -ok 04/10 lf VW Passat, 1.9tdi 115hk stv sølvgrå, 8xaluf, cruise, el.vindu/ speil, a.spinn, kj.computer++ lf VW Polo1, 4 elebil. ef. motor, 261'km. llers ok. y turbo, v/dekk, servo, tår i Ørsta. r ,- lf Båt nkervinsj til ft båt las Capt 12V-1000W for 14mm tau, lite br. kr 5.000,- lasf. kasse for tau kr 1.500,- lf Båtutstyr til gi bort pris. motordel. Volvo, kabelstok m.inst. båtvindu akt. propell aks. telef. sty. dob. gear. lf Myra 23, iesel..bgd for fiske m selvlens, dekk, mesan, kal, cco, vhf. bilder mail. lf kjergådsjeep m60 hk candinaval 485 vinrude -tec 60 mye utst. y pris kr ,- s kr lf ata Bærbar data, 512ram, 80gb hd vd brenner, wireless lan, 15,4 skjerm, rim. mail for info: no lf opiering av VH og VH-C til V. ager bildeserier på V fra papirbilder og slides. lf Minnebrikker (M), 2x1024 MB 2 128MX64 PC Passer bl.a. til ujitsu iemens milo i1705. lf agem tuner selges viasat, kr 350,- lf iverse 2 stk Hamax barneseter til sykkel Best i test ved nykjøp. ite br. lf lpinski/støvlar Blizzard carvingski 150 cm, dalbello støvlar str 39/40, pent br. r 950,- lf Billig ny snøfreser Partner 11 hk, skuffebredde 76 cm, helt ny og ubr. r ,- pga plassmangel lf / JP Vedlikeholdsfrie stålporter til gunstige priser. a kontakt med... -post: lf Mob itt solsenter i lsteinvik! Bjørndalsveien, inngang v/ijera risør jå etter våre nye B-! spe hyttekjøkken til salgs omplett med kjøleskap, komfyr, vask m/armatur og ventilator. Pent brukt. Pris kr 6.000,- lf Canadiana snøfres 8 H tor/kraftig m beltedrift og 230V el. start s kr 4.000,- lf / Carving ki 120 cm ecno Pro X- Junior, alomonbind, ko str. 22,5 eller 23,5 kr 700,- lf YH H alg og reparasjon ma-tor , fre , lør lf Mob Ved, H Carving ski til gut 110 cm. ko str 36. kr 800. lf Carvingski ki 137 cm, sko 39, kr 300,- ki 147 cm, sko 40, kr 400,- tavar/div hjelmar. lf V skap i eik 102 H 55 45, kr 950,- odelt elektr. vinskap 6+10 fl. kr 1050,- Persisk teppe, Makal Mir, 300x400 ny pris kr s kr 3.500,- Baby vippestol kr 250,- lf in matkålrot til sals. lias P. lvestad. lf lass 1 t. 700x1790 superipasol m/solskjerm. ytt ikke utpakket. lf Hjørnebadekar 150x150. kan hentast pr.omgåande. lf Judodrakt lott, s bill. tr. 170 lf ompostbinge 235 l, meget enkel i br. r 1.500, lf opiering av VH og VH-C til V plater. can/brenn av bildeserier fra papirbilde/slides. lf Parabol pakke kompl. viasat/parabol, tuner med H + 1 ekstra. r 1.000,- lf ustfri forgreining 2" rør med en forgren. til siden. har bilder. lf kiutstyr barn 7-12 år langrennski m/sko staver. slalomski-sko-hjelmstaver / snowbord m.sko,rimeligt lf / Carving skiutstyr. ki:160 cm. sko nr 44! ki:150 cm, sko nr. 40. Br. 1 ses. 1 par snowb. sko str.43 lf køyter unstløpskøyter str 34, kr 100,- Hockey str 34, kr 100,- Hockey 36, kr 150,- lf nøfres 11Hk Husquarna br 2 ses. s kr ,- pga overgang til traktor lf e.kl. 17 nøfresar ite br. ecumseh 8 hk, s pga. flytting. r 6.000,- kan disk lf ymaskin brukt Bernette 75 lf erapi dusj selger et terapidusj kabinett, boblebad i bunn, sentrert dusj, steam, led lys osv lf homson si 4200 tuner m parabol (viasat), s p.g.a overgang til riks tv.lite br. r 500,- lf ilbakeslags ventil 1 stk reg.b. rustfritt stål. ma system 75 klasse B. lf oshiba toner/kopimaskin 7 kassetter m/toner. -tudio 20/25 200/250 lf urski til sals ki 150 cm, sko 37, kr 300,- ki 170 cm, sko 39, kr 400,- iksund lf tendørs Massasjebad. spas lf Bustad til salgs/leige upp! in leilighet 1. etg. v/ Vãnaren til sals, 80 kvm, 2 sov m/ kv.varer. 2 nye utepl. ye møbl. lf Velholdt hus i Bendalen 2 sov, garasje, solrik terrasse, B 95/P-rom 87. Visning kl lf yr 2 dvergpapegøye m/bur m/bur og div utstyr. lf Maine Coon. dame omplas. til det rette hjem. Vaksinert, chippet og reg. i. lf Webjørn vendsensgt. 16, Ø Veterinær iw ødemel ôr og utstyr til hund og katt Måndag fredag orsdag aurdag imetinging: asa spo valper øte asa spo valper til salgs. Hanner og tisper. tamtavle med valpepakke. lf kyssvogn yrestaur. yrenov. Hjul frå tryn Vognfabrikk. Pris kan diskuterast. lf erie/ritid lpinhjelm ari raa hjelm, passer til jente frå 10 år og oppover. kr 300,- lf Bobil til leige lott/godt utstyrt bobil lf urotelt stort hustelt m/2sov. lagret tørt s kr 1.000,-/bud (må vekk snarest) lf Pikesykler 4-6 år. iamant, gul m/ kurv. r 300, år Merida, grå, 3-gir kr 700,- lf nowboard o stk. m. sko i str 41 og 42. Pent br, kr 1.000,- per. stk. lf warovski og steiner kikkert warovski 8x30w kr 2.700,- steiner hunting 9x40 kr 3.000,- begge under 1/2 pris lf win-tip ski. alomon m/binding, 160 cm. 2 år gml. fint br. Halv pris. lf tleie campingbil flott uramobil. dobbel bunn. kan br. uansett temp. be om tilbud. lf nnbo/møbler iverse 1 lys buesofa, 1 andvik kjøk.bord, 2 sovesofa, 1 fryser, s gr.flytt lf / uru fyllingsdører 7 stk. 90x210 uten karm. r 250,- pr.stk lf ye dører til halv pris irsebærlaserte fyllingsdører. 2 stk 70 x 200, 2 stk 80 x 200, 2 stk 90 x 200 m/glass (2x4 ruter) r 5.319,- for alle lf ommode uru, 4 store skuffer/2 små. r 300,- lf Pc-pult Beito annø, kr 500,- lf pisebord i eik 105x155 ovalt m/6 stoler, s kr 3.500,- meget pent lf / osendal seksjon fin brunbeisa kr 500,- lf / alongbord lakert, kr 300,- lf eksjon hvit/sotet glass, t.s kun kr 300,- lf / pisebord og sofa + 2 stoler Ca.15 år gmlt spisebord (furu) m/6 stolar ml (antikk) sofa + 2 stoler lf / vært pent br. skrivepult 1,2x0,7m. verdel m tre hyller, to skuffer. kr 500,- lf v-benk uru 2 år gml, kr 500,- lf Vindu 2 stk. lu/tre 60x150 nye. 5 stk. H-vindu 90x120 br. 1 stk. ytterdør 90x210 lf andbruk 1901 case international ype 5140 a, maxxum,1991-mod, arb.timar god stand. lf vlessarvogn J V3 m/nett, store dekk 14-16, i god stand s. Pris diskuterast. lf M Hovde traktorhenger god stand. 1300kg total, 1000 kg nyttelast m. tipp, registrert. r 5.500,- lf Porsche-diesel Jr. m/slåmaskin, plog og kjettingar, vurderes solgt. lf / Motorsykkel Hjuling 100ccm eon m/yamaha motor, lite br. y kr ,- for kr ,- lf cooter M 2 50cc y flott kr. 8495,- everes i fargene svart eller raud lf oppboks til motorsykkel selges lf prilia, s rim som den står. pga plassmangel. Volda lf / uzuki MX uto B-kode: MX lf M 2 50 cc cooter y flott scooter lf Musikk phiphone hunderbird oth 4- strengs bass, svart. y i Juni d.å. ite br. kr 3.000,- m. bag. lf Partytime duo! orges rimeligste duo. opp kvalitet dansemusikk. lf trøkent slagverk. Peavey nternational series-5 trommers, raud met. 22"basstromme, m. krakk. lf Verktøy/tstyr Bauer bandsag for stål kap. 320mm, m/rullebord 300x60cm. i daglig drift til 09.jan s kr ,-/bud lf ryseri ite br. fordampar, kompressor og frysedør. lf traumaggregat ebe Powerman 5600H. Honda motor. 4,2Va. lf ørskrustikke idgig proffmod. 1/8"- 4" t.s under halv pris lf / trømaggregat ipor 2,6 kw, bensin, br. 1 time, shb lf ymaskin br. Bernette 75 til salgs lf akstige beregnet på skifer. brukt, ble skiftet ut når taket ble byttet. gi gjerne bud. lf Veggstativ for 2 stk benkslipemaskiner etc i rustfritt syrefast stål kun kr 400,- lf / jøpars marknad Bil scona B sjalusi til pel scona mod. Ønsk kjøpt lf Bakseter m/bilbelte til Hyundai alloper ynskj. kjøpt lf Bustad ønskes Hybel i Volda jente 19 trenger hybel i Volda fra januar. ikker betaler. lf eilighet i lsteinvik? ønsker å leige leilighet, 2 sov, gåavstand til sentrum, sikker betalar lf Ønsker leilighet Par m/barn ønsker leilighet m 2 soverom sentralt i Ørsta. lf Båt ljebysse ø. kjøpt r på jakt etter ei oljebysse (Pyro el. liknande) lt av intresse. lsteinvik. lf iverse ltaskifer ca. 8m 2, bruddheller, 20-25mm tjukk. lf / arasjeport ledda port st.ca x220, kjøpest snarest. lf jøper fint brukt sykkel til jente på 11 år. 24" eller større. lf jøper fint brukte truger til mann. lf Pokèmonkort ønskes kjøpt lf pinningsykkel Ynskjer å kjøpe spinningsykkel. lf tiga otballspill + deler( spes. interessert i den gamle typen ball med kule i) lf Ønskes kjøpt brukt altandør/skyvedør lf erie/ritid Campingvogn Ønsker overtakelse av defekt vogn, slep-bar. kal brukes til arb.brakke lf Carvingski og skiboks Ønsker å kjøpe carvingski ca. 100cm, 130, 170 og alpinsko str , 38 og 42 lf Carvingski ø kjøpt til jente 4 år. jerne med hjelm. lf Hytte på Bjorli vinter 09 stor ny m/ høg standard til pers/2 lf / attkjelke Ønsker å kjøpe gammel rattkjele, gjerne defekt lf / nnbo/møbler usjkabinett str. 80x80 ynskjer eg å kjøpe. lf uru hj.skap ø. kjøpt Helst m lys og dør m/glas. kkje todelt skap. Må vere lakkert og syreb. lf / pisestue Ønsker å kjøpe pent br ctavia spisestue solgt gjennom Møbelringen. lf reng vaskemaskin! Har du ei brukt vaskem. til salgs for ein god pris?? Bør fungere bra lf andbruk eler Partner 500 motorsag Ø kjøpt evt heil sag lf / Massey uguson 135 ønsk. kjøpt lf istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på -> ubrikkannonser. H Y!

20 20 nsdag 14. januar 2009 fri marknad egionavisa Veldedighets- varietè amekoret Y Parken ulturhus redag 6. februar kl irkuslinja på ordfjordeid verskuddet går til å bygge nytt barnehjem for ibetanske barn e mer info: Bill info: Børsen. rbeideren. lf: (man-fre. kl.09-15) Ålesundkinoene alle dager. kl Billettpris kr 220,- ponset av: ate horvaldsen rode se egionavisa

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer