LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON ELLER EN BEDRIFT ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, BEKREFTER OG GARANTERER DU AT DU HAR FULL AUTORITET TIL Å BINDE DENNE PERSONEN, BEDRIFTEN ELLER JURIDISKE ENHETEN TIL DISSE BETINGELSENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BETINGELSENE: MÅ DU IKKE LAST NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, OG DU MÅ RETURNERE PROGRAMVAREN OG RETTIGHETSBEVISET UMIDDELBART TIL PARTEN DU KJØPTE DETTE FRA 1) Definisjoner. a) "Autorisert Partner" betyr en av McAfees distributører, forhandlere eller andre forretningspartnere. b) "Tildelingsdokument" betyr et bekreftelsesbrev, sendt elektronisk fra McAfee til deg, som inneholder en bekreftelse på programvaren og brukerstøtten som du har kjøpt, inkludert gjeldende produktrettighet, som definert i Produktrettighetsdefinisjoner (beskrevet i del 3(a) nedenfor). Brevet inneholder også nedlastingsopplysninger. c) "Dokumentasjon" betyr utdypende materiell i trykt form, elektronisk form eller på Internett som følger med programvaren. Materialet er på engelsk eller eventuelt andre språk. d) McAfee betyr (a) McAfee, Inc., et selskap med base i Delaware, med kontorer i 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis programvaren er kjøpt i USA, Mexico, Sentral-Amerika, Sør-Amerika eller Karibia, (b) McAfee Ireland Limited, med registrert hovedkontor i 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, hvis programvaren er kjøpt i Canada, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia (annet enn Japan) eller Oceania og (c) McAfee Co., Ltd. med hovedkontor i Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis programvaren er kjøpt i Japan. e) "Node" betyr alle typer enheter med kapasitet til å prosessere data, og inkluderer alle følgende typer datamaskiner: diskløse arbeidsstasjoner, personlige datamaskiner, datamaskiner i nettverk, hjemmebaserte systemer for hjemmearbeidere/telearbeidere, fil- og utskriftsservere, e-postservere, Internett-portal-enheter, nettverksservere for lagerområder (SANS), terminalservere eller bærbare arbeidsstasjoner tilkoblet server(e) eller nettverk. f) "Programvare" betyr alle McAfee programvaretyper i objektkodeformat lisensiert av McAfee og som er kjøpt fra McAfee eller selskapets Autoriserte partnere, inkludert Oppgraderinger. g) "Datterselskap" betyr alle enheter som kontrolleres av deg gjennom minimum femti prosent (50 %) eierskap av stemmeberettigede andeler. h) "Brukerstøtte" eller "teknisk brukerstøtte" betyr støttetjenestene som tilbys av McAfee for støtte og vedlikehold av programvaren og McAfee-maskinvaren som er angitt i McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold. i) "Oppdateringer" er forbundet med innhold og omfatter, uten begrensninger, alle DAT-filer, signatursett, policyoppdateringer og databaseoppdateringer for programvaren som gjøres generelt tilgjengelig for McAfees kundebase som en del av brukerstøtten, og som ikke prissettes eller markedsføres separat av McAfee. j) "Oppgradering" betyr alle programvareforbedringer som gjøres generelt tilgjengelig for McAfees kundebase som en del av kjøpt brukerstøtte og som ikke prissettes eller markedsføres separat av McAfee. 2) Lisensoverdragelse. I henhold til betingelsene og vilkårene i denne avtalen, gir McAfee deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke programvaren (i forbindelse med denne avtalen betyr "bruk av programvaren" å få tilgang til, installere, laste ned, kopiere eller på annen måte benytte programvaren) som er angitt i tildelingsdokumentet, kun til eget, internt forretningsbruk.du erkjenner at programvaren og all relatert informasjon tilhører McAfee og McAfees leverandører. Du gis ingen rett til oppdateringer og oppgraderinger med mindre du har kjøpt brukerstøtte eller et tjenesteabonnement. 3) Vilkår for kopiering of bruk. a) Produktrettigheter: Bruken av programvaren avhenger av lisensene som er anskaffet (f.eks. noder) og er underlagt produktrettighetsdefinisjonene fastsatt på på datoen for tildelingsdokumentet. Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 1 av 6 01/2015

2 b) Flere plattformer/pakker: Hvis programvaren støtter flere plattformer eller hvis du mottar programvaren pakket sammen med annen programvare må ikke det totale antallet enheter som alle versjon ene av programvaren er installert på overstige dine produktrettigheter. Noe programvare som lisensieres som en del av et pakkebasert McAfee-produkt kan også kreve kjøp av en separat McAfee serverlisens for å kunne bruke programvaren på visse typer servere. Dette vil i hvert tilfelle være spesifisert i dokumentasjonen. c) Varighet: Lisensen gjelder for en begrenset periode ( Varighet ) hvis slik varighet går fram av lisensbrevet, eller er lisensen evigvarende. d) Kopier: Du kan kopiere programvaren i den grad det er nødvendig for backup, arkivformål eller for gjenoppretting etter datahavari. e) Datterselskaper: Du kan tillate bruk av programvaren i samsvar med vilkårene i denne avtalen av et datterselskap bare så lenge enheten forblir ditt datterselskap. Du holdes fullstendig ansvarlig for samtlige datterselskapers overholdelse av eller brudd på betingelsene i denne avtalen. f) Operativ part: Hvis du inngår en kontrakt med en tredje part der den tredje parten håndterer dine informasjonsteknologiressurser ("Operativ part") kan du overføre alle dine rettigheter til bruk av programvaren til slik Operativ part forutsatt at (a) den operative parten bare bruker programvaren til dine interne operasjoner og ikke til fordel for andre tredje parter til den operative parten, (b) den operative parten samtykker i å overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og (c) du gir McAfee en skriftlig melding om at den operative parten vil bruke programvaren på dine vegne. g) Generelle restriksjoner: Da kan ikke, eller ikke tillate noen tredje part å: (i) dekompilere, demontere eller ta fra hverandre programvaren, bortsett fra slik det er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov, uten McAfees skriftlig forhåndsgodkjenning; (ii) fjerne noen produktidentifikasjon eller rettighetsmerking fra programvaren eller dokumentasjonen; (iii) lease, låne ut eller bruke programvaren for timesharing eller servicekontorformål; (iv) modifisere eller lage avledede arbeider av programvaren, (v) uten McAfees skriftlige forhåndsgodkjenning, publisere noen resultater eller referansetester eller analyser knyttet til programvaren eller (vi) på annen måte bruke eller kopiere programvaren bortsett fra slik det uttrykkelig går fram av dette dokumentet. 4) Teknisk støtte og vedlikehold. McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold gjelder hvis du har kjøpt brukerstøtte. McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold er inkludert ved referanse og kan finnes på Etter at brukerstøtteperioden eller tjenesteabonnementet angitt i tildelingsdokumentet er utløpt, har du ikke ytterligere rett til å motta brukerstøtte, inkludert oppgraderinger, oppdateringer og telefonstøtte. 5) Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse. a) Begrenset garanti: McAfee garanterer at i en periode på seksti (60) dager fra kjøpsdato ( Grantiperioden ) vil programvaren som er lisensiert i henhold til dette (inkludert oppgraderinger som utstedes innenfor garantiperioden for den gjenværende delen av garantiperioden) fungere i det vesentlige i samsvar med dokumentasjonen. b) Eksklusivt rettsmiddel: Ved brudd på den overnevnte begernsede garantien vil McAfee (a) reparere eller erstatte programvaren eller (b) hvis slik reparasjon eller erstatning vil, etter McAfees oppfatning være urimelig, refundere prisen som er betalt for den aktuelle programvaren. c) Garantiunntak: Den overnevnte begrensede garantien vil ikke gjelde hvis: (i) programvaren ikke er brukt i samsvar med denne avtalen eller dokumentasjonen, (ii) programvaren eller noen del av den er modifisert av en enhet annen enn McAfee eller (iii) en feil i programvaren er forårsaket av utstyr eller programvare som ikke er levert av McAfee. d) Disclaimer: DE OVERNEVNTE GARANTIENE ER DINE EKSKLUSIVE GARANTIER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER INNFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. BORTSETT FRA DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM ER GJENGITT OVER, LEVERES PROGRAMVAREN AS IS OG MCAFEE GIR INGEN GARANTI MED TANKE PÅ DENS BRUK ELLER YTELSE OG GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE SIKKER MED TANKE PÅ FEIL, UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL ELLER DEFEKTER ELLER AT PROGRAMVAREN VIL BESKYTTE MOT ALLE MULIGE TRUSLER. e) Unntak: Enkelte delstater eller jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av uttrykte eller underforståtte garantier, og derfor kan det hende at ovennevnte fraskrivelse ikke gjelder deg. I SÅ FALL SKAL SLIKE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSES I VARIGHET TIL GARANTIPERIODEN (ELLER MINIMUMSPERIODEN SOM KREVES AV GJELDENDE LOV). 6) Begrensning av rettsmidler og erstatninger. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OG IKKE UNDER DEKKE AV NOEN JURIDISK TEORI, VERKEN SOM CULPA-ANSVAR, VED KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL NOEN AV PARTENE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE OVERFOR DEN ANDRE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SKADER SOM FØRER TIL TAP AV FORTJENESTE, TAP AV GOODWILL, TAP AV Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 2 av 6 01/2015

3 PERSONLIG LØNN, ARBEIDSSTANS OG/ELLER DATAMASKINFEIL ELLER FEILFUNKSJON OG/ELLER KOSTNADER KNYTTET TIL Å SKAFFE TIL VEIE NY PROGRAMVARE TIL ERSTATNING ELLER TJENESTER. Uavhengig av om kravet for slike skader er kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på noe annet rettsprinsipp, skal partenes samlede ansvar ovenfor den andre parten for direkte skader, ikke i noe tilfelle overstige det minste beløpet av følgende: a) det totale avgiftsbeløpet du har betalt for programvaren som er grunnlaget for kravet, i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som danner grunnlaget for kravet, eller b) gjeldende listepris fra McAfee, på kjøpsdatoen, for programvaren som danner grunnlaget for kravet og som du bestilte i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som danner grunnlaget for kravet uavhengig av om den andre parten er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Ingen bestemmelser i denne avtalen skal på noen måte ekskludere eller begrense (i) ansvaret til partene for død eller personskade som skyldes uaktsomhet, eller (ii) ditt ansvar for overdreven bruk av og/eller eventuelle brudd på McAfees åndsverksrettigheter i programvaren. BEGRENSNINGEN AV ANSVAR I DENNE DELEN ER BASERT PÅ DET FAKTUM AT SLUTTBRUKERE BRUKER DATAMASKINENE SINE TIL ULIKE FORMÅL. DERFOR ER DET BARE DU SOM KAN IMPLEMENTERE PLANER FOR BACKUP OG SIKRINGSTILTAK I FORHOLD TIL DINE BEHOV I TILFELLE AT EN FEIL I PROGRAMVAREN SKULLE FORÅRSAKE DATAMASKINPROBLEMER OG TILHØRENDE TAP AV DATA. AV DISSE FORRETNINGSGRUNNENE SAMTYKKER DU AT BEGRENSNINGENE AV ERSTATNINGSANSVARET OG ERKJENNER AT UTEN DITT SAMTYKKE TIL DENNE BESTEMMELSEN VILL AVGIFTEN SOM KREVES FOR DENNE PROGRAMVAREN VÆRE HØYERE. 7) Skadesløsholdelse for åndsverkrettigheter. a) Tredjepart krav: McAfee vil forsvare og holde deg skadesløs fra noen krav fra en tredje part som programvaren krenker, enten det dreier seg om patent, copyright eller forretningshemmelighet som tilhører denne tredje parten, forutsatt at: (i) McAfee varsles umiddelbart og uansett ikke senere enn 14 dager etter mottak av varsel om kravet, (ii) McAfee får nødvendig rimelig samarbeid fra deg for å kunne gjennomføre McAfees plikter i henhold til dette og (iii) McAfee har fullstendig kontroll over forsvaret av og alle forhandlinger om oppgjør eller kompromiss med tanke på kravet. McAfees foregående plikt gjelder ikke med tanke på programvaren eller deler av komponentene av den som er: (i) ikke levert av McAfee, (ii) brukt på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i denne avtalen eller den relevante dokumentasjonen, (iii) laget i samsvar med dine spesifikasjoner, (iv) modifisert av noen andre enn McAfee, hvis den påståtte krenkelsen knytter seg til slik modifikasjon, (v) kombinert med andre produkter, prosesser eller materiell der den påståtte krenkelsen ikke ville eksistere bortsett fra i forbindelse med slik kombinasjon eller (vi) der du fortsetter den påstått krenkende aktiviteten etter å ha blitt varslet om den og ha mottatt modifikasjoner som ville ha unngått den påståtte krenkelsen. b) Rettsmiddel og erstatningsansvar: Hvis programvaren anses av en kompetent rettskrets til å utgjøre en krenkelse eller bruken av programvaren blir forbudt vil McAfee, etter eget skjønn sette i verk et av de følgende tiltakene: (i) skaffe deg retten til fortsatt bruk av programvaren, (ii) levere en modifikasjon av programvaren slik at den ikke krenker, (iii) erstatte programvaren med programvare som er i all hovedsak lik i funksjonalitet og ytelse eller (iv), hvis intet av de foregående alternativene med rimelighet er tilgjengelige for McAfee, vil McAfee refundere restverdien av kjøpsprisen til deg for den krenkende programvaren med fratrekk for direkte lineær avskriving over en tre (3)-årsperiode fra den datoen programvaren ble levert til deg. Denne del 7 fastslår McAfees fulle ansvar og din eksklusive rettighet ved krav for brudd på opphavsrettigheter. 8) Terminering. Uten begrensninger for betalingsforpliktelsene kan du når som helst avslutte lisensen ved å avinstallere programvaren. McAfee kan avslutte lisensen ved vesentlige brudd på betingelsene i denne avtalen hvis du ikke retter opp et slikt brudd innen tretti (30) dager etter at du har blitt varslet. Ved slikt opphør skal du umiddelbart returnere eller destruere alle eksemplarer av programvaren og dokumentasjonen. 9) Ytterligere vilkår. a) Evalueringsprogramvare: Dersom programvaren er identifisert som en "evalueringsprogramvare", skal bestemmelsene i denne delen gjelde og ha forrang over alle andre motstridene bestemmelser i denne avtalen. Din avgiftsfrie, ikke-overførbare og begrensede lisens til bruk av evalueringsprogramvaren, kun for evaluering, er begrenset til tretti (30) dager dersom ikke noe annet er skriftlig avtalt med McAfee. Evalueringsprogramvaren kan inneholde feil eller andre problemer som kan forårsake svikt i systemer eller annet, eller tap av data. Som en følge av dette leveres evalueringsprogramvare til deg "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver seg alle former for garanti- eller erstatningsforpliktelser overfor deg. Alle informasjon om evalueringsprogramvaren som samles inn Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 3 av 6 01/2015

4 ved bruken av denne, skal kun benyttes til evaluering og skal ikke fremlegges for noen tredjepart. Begrensningene i del 3 g) gjelder. Hvis du ikke destruerer evalueringsprogramvaren etter at evalueringsperioden er utløpt, kan McAfee, etter eget skjønn, sende deg en faktura på et beløp som tilsvarer McAfees listepris for evalueringsprogramvaren, og du må betale denne ved mottak. DER JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES, MEN KAN BEGRENSES, SKAL ANSVARET TIL MCAFEE, DERES LEVERANDØRER OG AUTORISERTE PARTNERE BEGRENSES TIL EN SAMLET SUM PÅ FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR (USD 50) ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA. b) Betaprogramvare: Hvis programvaren du har mottatt, er identifisert som "betaprogramvare", skal bestemmelsene i del 9 a) ovenfor være gjeldende. McAfee har ingen forpliktelser til å videreutvikle betaprogramvaren eller gi den ut offisielt. Hvis McAfee ber om det, må du gi tilbakemelding til McAfee angående testing og bruk av betaprogramvaren, inkludert feilrapporter. Du samtykker i å gi McAfee en løpende, ikkeeksklusiv, royaltyfri, global lisens til å bruke, kopiere, distribuere, lage avledede produkter av og innarbeide tilbakemeldingene i alle McAfee-produkter etter McAfees eget skjønn. Hvis du mottar en senere upublisert utgave av betaprogramvaren, eller en utgave av betaprogramvaren fra McAfee som er gjort offentlig tilgjengelig som kommersiell programvare, sier du deg enig i å destruere all tidligere betaprogramvare som er mottatt fra McAfee. c) Gratis" eller Åpen kilde programvare: Produktet kan omfatte programmer eller kode som er lisensiert i henhold til en lisensmodell for åpen kilde-programmer ("OSS"). OSS-programmer og kode er underlagt vilkår, betingelser og plikter i henhold til den aktuelle OSS-lisensen og er SPESIELT UNNTATT FRA ALLE GARANTI- OG STØTTEFORPLIKTELSER SOM ER BESKREVET ANDRE SETEDER I DENNE AVTALEN. 10) Merknad til sluttbrukere i den amerikanske statsadministrasjonen. Programvaren og tilhørende dokumentasjon betraktes som henholdsvis kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare i henhold til hva som gjelder av DFAR Section og FAR Section All bruk, modifikasjon, gjengivelse, utgivelse, ytelse, fremvisning eller avdekking av programvare og tilhørende dokumentasjon er forbudt, bortsett fra i den grad dette er uttrykkelig tillatt ut fra vilkårene i denne avtalen. 11) Personvern og innsamling av personlig informasjon eller systeminformasjon. a) Programvaren, støtten eller tjenesteabonnementet kan anvende applikasjoner og verktøy som samler inn personlig identifiserbare, sensitive eller andre opplysninger om deg og brukerne (inkludert uten begrensning ditt og dine brukeres navn, adresse, e-postadresse og betalingsopplysninger), deres datamaskiner, filer lagret på deres datamaskiner eller deres datamaskiners interaksjon med andre datamaskiner (inkludert uten begrensning informasjon om nettverk, brukte lisenser, type maskinvare, modell, størrelse på harddisk, type CPU, type disk, størrelse på RAM, 32- eller 64 biters arkitektur, typer operativsystem, versjoner, sted, BIOS-versjoner, BIOSmodell, totalt antall skannere i bruk, databasestørrelse, systemtelemetri, enhets-id, IP-adresser, beliggenhet, innhold, installerte McAfee-produkter, informasjon om McAfee-komponenter, prosesser og tjenester, hyppighet av og opplysninger om oppdatering av McAfee-komponenter, informasjon om installerte produkter fra tredjeparter, utdrag fra logger opprettet av McAfee, bruksmønstre for McAfee-produkter og spesifikke funksjoner osv.) (samlet kalt "data"). b) Innsamlingen av disse dataene kan være nødvendige for å kunne gi deg og brukerne den relevante programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på den funksjonaliteten som er bestilt (det vil si inkludert, uten begrensninger, detektering og rapportering av trusler og sårbarheter i ditt og dine brukeren nettverk), sette McAfee i stand til å forbedre programvaren, støtten eller de tjenestene du har abonnert på (det vil si, inkludert, uten begrensning, innholdssynkronisering, enhetssporing, feilsøking etc.) og for å fremme eller forbedre den totale sikkerheten for deg og brukerne. Det kan være nødvendig å avinstallere programvaren eller deaktivere støtten eller serviceabonnementet for å stanse ytterligere datainnsamling som støtter disse funksjonene. c) Ved å inngå denne avtalen eller bruke programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på, samtykker du og brukerne i McAfees retningslinjer for personvern på McAfees nettsted ( og innsamling, prosessering, kopiering, lagring, overføring og bruk av disse dataene fra McAfees side og selskapets tjenesteleverandører, i, fra og til USA, Europa eller andre land eller rettskretser som potensielt er utenfor din eller brukernes eget som en del av programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på. Du har det fulle ansvar for å sikre alle personvernrelaterte rettigheter og tillatelser fra dine brukere som kan kreves av lokale lover eller dine interne retningslinjer. McAfee vil bare samle inn, prosessere, kopiere, foreta backup av, lagre, overføre og bruke personlig identifiserbar informasjon i samsvar med McAfees retningslinjer om personvern på McAfees nettsted ( 12) Revisjon. McAfee kan, på egen kostnad, ved rimelig forhåndsvarsel til deg og i vanlig arbeidstid, revidere deg med hensuyn til ditt samsvar med vilkårene i denne avtalen ikke mer enn en gang i året. Du forstår og erkjenner at McAfee benytter en rekke metoder for å verifisere og støtte bruken av programvaren av den brukere. Disse metodene kan omfatte tekniske funksjoner i programvaren som hindrer uautorisert bruk og som kontrollerer programvarens utrulling. På Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 4 av 6 01/2015

5 rimelig anmodning skal du levere en systemgenerert rapport som bekrefter din programvareutrulling. Slike anmodninger skal ikke gis mer enn to (2) ganger om året. McAfee vil ikke på urimelig vis forstyrre din virksomhet. 13) Eksportregler. Du erkjenner at programvaren er underlagt eksportregulering i USA og eventuelt i EU. Du skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import i de jurisdiksjoner der programvaren vil bli importert og/eller eksportert. Du skal ikke eksportere programvaren til noen person, juridisk enhet eller land som forbys under gjeldende lover eller forskrifter. Du er ansvarlig for på egen regning å anskaffe eventuelle offentlige tillatelser, lisenser eller godkjenninger som kreves for å importere og/eller eksportere programvaren. For ytterligere informasjon om eksport og import av programvaren, se (og klikk så på US Export Compliance). McAfee forbeholder seg retten til å oppdatere dette webområdet fra tid til annen, etter eget skjønn. 14) Gjeldende lov. Denne avtalen skal underlegges og fortolkes i samsvar med gjeldende materiell lovgivning som følger: (a) i delstaten New York, USA hvis du har kjøpt programvaren i USA, Mexico, Mellom-Amerika, Sør-Amerika eller Karibien; (b) i Irland hvis du har kjøpt programvaren i Canada, Europa, Midt-Østen, Afrika, Asia (bortsett fra Japan) eller Oseania; og (c) i Japan hvis du har kjøpt programvaren i Japan. Hvis du har kjøpt programvaren i noe annet land, skal de materielle lover i Irland gjelde med mindre det kreves at en annen lokal lov gjelder. Avtalen styres ikke av reglene for lovkonflikt i noen jurisdiksjon eller av FNs konvensjon om avtaler for internasjonalt varesalg, hvis anvendelse uttrykkelig utelukkes. Uniform Computer Information Transactions Act, som vedtatt, skal ikke gjelde. United States District Court for the Southern District of New York når lovene i New York gjelder, rettsvesenet i Irland når lovene i Irland gjelder og rettsvesenet i Japan når lovene i Japan gjelder, skal alle ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister relatert til denne avtalen. 15) Konfidensialitet Hver av partene til denne avtalen erkjenner at på grunn av forholdet til den andre parten kan partene få tilgang til konfidensiell informasjon og materiale med tanke på den andre partens forretningsforhold, teknologi, og/eller produkter som er konfidensielle og av betydelig verdi for den andre parten, hvis verdi kan bli forringet hvis slik informasjon ble avslørt overfor tredje part ("Konfidensiell informasjon"). Skriftlig eller annen konkret, konfidensiell informasjon, må være identifisert og merket som konfidensiell informasjon tilhørende den opplysende parten. Når konfidensiell informasjon oppgis muntlig eller visuelt, må den identifiseres som konfidensiell på det tidspunktet informasjonen oppgis, med påfølgende skriftlig informasjon innen femten (15) dager etter at den ble oppgitt. Partene samtykker i at de ikke vil bruke slik konfidensiell informasjon på noen måte på egne vegne eller på vegne av en tredjepart, unntatt som godkjent i henhold til denne avtalen, og vil beskytte konfidensiell informasjon minst i samme utstrekning som partene beskytter sin egen konfidensielle informasjon og i samme grad som en fornuftig person ville beskytte slik konfidensiell informasjon. Ingen av partene kan bruke den andre partens konfidensielle informasjon bortsett fra å utføre sine plikter i henhold til denne avtalen. Begrensingene knyttet til den konfidensielle informasjonen gjelder ikke for konfidensiell informasjon som er (i) allerede kjent for den mottakende parten, (ii) blir offentlig tilgjengelig gjennom feilaktige handlinger av den mottakende parten, (iii) utviklet uavhengig av den mottakende parten uten fordel av den avslørende partens konfidensielle informasjon, (iv) er rettmessig mottatt fra en tredje part som ikke er underlagt konfidensialitetsplikt eller (v) må avsløre informasjonen etter lovkrav, forutsatt at den parten som blir tvunget til å avsløre den konfidensielle informasjonen gir parten som eier den konfidensielle informasjonen skriftlig forhåndsvarsel om avsløringen tilstrekkelig for at den parten som eier informasjonen kan sette i verk rimelige tiltak for å forhindre slik avsløring der det med rimelighet er mulig. Såfremt det ikke er avtalt annet mellom partene skal hver av partene, ved opphør av denne avtalen eller tilhørende tillegg, returnere all konfidensiell informasjon til den andre parten. 16) Diverse. a) Bortsett fra for tiltak ved manglende betaling eller brudd på McAfees eiendomsrettigheter i programvaren og dokumentasjonen, skal ingen tiltak, uansett type, som oppstår av denne avtalen, iverksettes av noen av partene mer enn 2 år etter at en av partene kjente til eller burde kjenne til kravet. b) Alle betingelser i denne avtalen som av natur burde gjelde utover opphøret av denne avtalen, skal gjelde utover et slikt opphør. c) Denne avtalen, inkludert alle dokumenter som er inkludert ved referanse, utgjør hele avtalen mellom partene, og den overstyrer og annullerer uttrykkelig all annen kommunikasjon, fremstilling eller kunngjøring, enten muntlig eller skriftlig, av de omtalte emnene. Hvis du utsteder en ordre til en autorisert partner eller til McAfee og vilkårene og betingelsene i ordren er i konflikt med vilkårene og betingelsene i a) denne avtalen, eller b) lisensbrevet, så skal vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen være gjeldende. Denne avtalen kan ikke modifiseres unntatt ved et skriftlig tillegg utstedt av en behørig autorisert representant for McAfee. Ingen bestemmelser i denne avtalen skal anses å frafalles med mindre en slik frafallelse er skriftlig og signert av Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 5 av 6 01/2015

6 McAfee. Hvis noen av bestemmelsene i avtalen anses for ugyldige, skal de øvrige delene av avtalen fortsatt gjelde i full utstrekning. d) Alle meldinger, anmodninger, krav og opphevelser for McAfee under denne avtalen (bortsett fra rutinemessig driftskommunikasjon) skal sendes til: relevant forretningsadresse på første side av denne avtalen, adressert til "Attention: Legal Department". Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere (Januar 2015) Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 6 av 6 01/2015

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 4. oktober 2018 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Drammen Bysykler er et lånesystem for sykler. For å kunne låne sykler fra Drammen Bysykler, må følgende betingelser oppfylles.

Drammen Bysykler er et lånesystem for sykler. For å kunne låne sykler fra Drammen Bysykler, må følgende betingelser oppfylles. BRUKSVILKÅR FOR DRAMMEN BYSYKLER 1 INTRODUKSJON Takk for at du velger Drammen Bysykler. Siden du har kjøpt et abonnement fra Drammen Bysykler og registrert deg for å bruke Drammen Bysykler, har du inngått

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

1.2 Brukervilkårene («Brukervilkårene») er et vedlegg til avtalen om bestilling av abonnement (heretter samlebetegnelsen «Avtalen»).

1.2 Brukervilkårene («Brukervilkårene») er et vedlegg til avtalen om bestilling av abonnement (heretter samlebetegnelsen «Avtalen»). Generelle vilkår og betingelser 1. Generelt 1.1 Orkesterplass AS («Selskapet») yter en abonnementsbasert online læringsplattform på www.orkesterplass.no ( «Nettstedet»), med det innhold (tekst, bilder,

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

mellom Bruker CXS Nordic AS

mellom Bruker CXS Nordic AS Brukeravtale for vip24@me mellom Bruker og CXS Nordic AS 1 (5) 1 Definisjoner og fortolkning Brukeravtale er denne avtale som er inngått mellom CXS Nordic AS og Bruker, som er den personen som velger å

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn

DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn Denne databehandleravtalen er et vedlegg til Avtalen om Norlønn som er inngått av Partene («Avtale om Norlønn»). Databehandleravtalen inngår som en del

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Studio

NORTON LISENSAVTALE Norton Studio NORTON LISENSAVTALE Norton Studio VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM- OG SØR-AMERIKA,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Personvernerklæring for Topps mobilapp Match Attax. Sist oppdatert: 24. september 2018

Personvernerklæring for Topps mobilapp Match Attax. Sist oppdatert: 24. september 2018 Personvernerklæring for Topps mobilapp Match Attax Sist oppdatert: 24. september 2018 Personvern for barn Hva slags opplysninger vi samler inn, og hvordan vi samler inn opplysninger Dine rettigheter vedrørende

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE Denne sluttbrukeravtalen ( avtalen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. tilknyttede selskaper og underselskaper ("EA"). Denne avtalen regulerer

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM-

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer