2. TILDELING AV LISENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TILDELING AV LISENS"

Transkript

1 SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, KAN DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. 1. DEFINISJONER 1.1 "Dokumentasjon" betyr de merkevarebeskyttede håndbøkene og instruksjonsdokumentene til SMART Technologies Inc. (SMART) for Programvaren, enten de er i papirform eller elektronisk form. 1.2 "SMART-produkt" betyr alle SMART-produkt som krever Programvare for å kunne kjøre SMART-produktet, inkludert den interaktive SMART Board -tavlen, den interaktive Sympodium -skjermen med penn, interaktiv digital skilting med Actalyst og/eller den trådløse AirLiner -tavlen, alt etter omstendighetene, og andre slike SMART-produkt som lanseres av SMART fra tid til annen. 1.3 "Programvare" betyr SMARTs merkevarebeskyttede programvare og fastvare, som består av dataprogram i objektkodeform (inkludert alle oppgraderinger, versjoner, databaser og forbedringer) som leveres til Sluttbrukeren, og eventuelle kopier av dette i samsvar med denne Lisensen. Programvare skal også inkludere eventuell tredjepartsprogramvare og dokumentasjonen som leveres til sluttbrukeren fra SMART. 1.4 "Bruk" betyr å installere, laste inn, kjøre, åpne, benytte, anvende, lagre eller vise Programvaren. 2. TILDELING AV LISENS 2.1 Generelt. Denne Lisensen er en rettslig bindende avtale mellom Sluttbrukeren (en fysisk eller juridisk person) og SMART Technologies Inc. om Bruk av Programvaren. Programvaren beskyttes av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter samt andre lover og avtaler om opphavsrettigheter, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrettigheter til åndsverk m.v. Rettighetene som gis i denne Lisensen, er begrenset til SMARTs og deres lisensgiveres opphavsrettigheter i Programvaren og inkluderer ikke andre patenter eller opphavsrettigheter. Programvaren er lisensiert, den selges ikke, og den er underlagt vilkårene og begrensningene i denne Lisensen. Sluttbrukeren eier mediet som Programvaren er lagret på, men SMART og/eller SMARTs lisensgiver(e) beholder eiendomsretten til selve Programvaren. Vilkårene i denne Lisensen gjelder for eventuelle programvareoppgraderinger fra SMART som erstatter og/eller supplerer den opprinnelige Programvaren, med mindre det følger med en egen lisens for oppgraderingen. I så fall gjelder vilkårene i den lisensen. 2.2 Tildeling av Lisens. SMART gir og Sluttbrukeren godtar en ikke-eksklusiv, ikkeoverførbar lisens til å Bruke Programvaren med SMART-produktet i henhold til følgende begrensninger: (a) Lisensbegrensninger. Så lenge Sluttbrukeren eier et SMART-produkt, kan Sluttbrukeren Bruke Programvaren (i) på et ubegrenset antall datamaskiner som Sluttbrukeren eier og kontrollerer, og (ii), hvis Sluttbrukeren har ansatte,

2 - 2 - konsulenter eller elever, på et ubegrenset antall datamaskiner som eies personlig av Sluttbrukerens ansatte, konsulenter eller elever så lenge de fortsetter å være Sluttbrukerens ansatte, konsulenter eller elever. (b) Kopier. Sluttbrukeren kan lage én kopi av Programvaren i maskinlesbar form utelukkende for sikkerhetskopieringsformål, såfremt sikkerhetskopien inkluderer alle merknader om varemerker, opphavsrett eller annen merkevarebeskyttelse på det opprinnelige mediet. Sluttbrukeren kan kopiere Dokumentasjonen utelukkende for interne formål. Sluttbrukeren kan ikke foreta kommersiell distribusjon av kopier av Programvaren eller deler av den. (c) Bevaring av rettigheter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes SMART. (d) Bruk på konkurrerende produkt. Hvis Sluttbrukeren vil Bruke Programvaren med interaktive tavler eller berøringsfølsomme eller pennkompatible skjermdigitaliseringsenheter (et "konkurrerende produkt") fra tredjeparter, må Sluttbrukeren skaffe seg en lisens for programvare for konkurrerende produkt fra SMART. (e) Lisens for programvare for konkurrerende produkt. Sluttbrukeren må eie et SMART-produkt for å kunne få tildelt en lisens for programvare for konkurrerende produkt fra SMART. Sluttbrukeren må gi SMART serienummeret for det/de konkurrerende produktet/produktene, slik at SMART kan lage en lisensnøkkel som Sluttbrukeren bruker til å aktivere lisensen for programvare for konkurrerende produkt. Lisensen for programvare for konkurrerende produkt er ikke-overførbar, og Programvaren kan ikke Brukes med konkurrerende produkt som Sluttbrukeren ikke har gitt SMART serienummer for. (f) Sluttbrukerens endringer og forbedringer. Sluttbrukeren kan ikke endre, forbedre, tilpasse Programvaren eller lage avledede produkt som er basert på Programvaren, eller slå sammen eller atskille Programvaren eller deler av den uten SMARTs skriftlige tillatelse. (g) Forbud mot omvendt utvikling. Sluttbrukeren kan ikke utføre omvendt utvikling ("reverse engineering"), omvendt kompilering, oversetting, dekompilering, demontering eller endring eller lage avledede produkt eller på annen måte prøve å utlede kildekode fra (eller underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisering av) Programvaren eller deler av den, til noe som helst formål, inkludert å finne ut om aspekter av teknologien som ligger i den. Sluttbrukeren kan bare utføre slike aktiviteter i den grad slike aktiviteter begrenses til det omfang som er nødvendig for å oppnå interoperabilitet med andre, uavhengig utviklede dataprogrammer, og bare i den minste utstrekning som slike aktiviteter uttrykkelig tillates under gjeldende lovgivning, til tross for foregående begrensning. (h) Overføring. Sluttbrukeren kan ikke leie ut, lease ut, låne ut, del-lisensiere, distribuere eller levere Programvaren eller deler av den til andre parter.

3 - 3 - (i) Gjeldende lovgivning. Sluttbrukeren må overholde all gjeldende lovgivning angående bruken av Programvaren og alle deler av den. (j) Merknader om merkevarebeskyttelse. Sluttbrukeren må ta vare på alle merknader om varemerker, opphavsrett og annen merkevarebeskyttelse på alle kopiene av Programvaren. (k) Koblinger til tredjeparters webområder. Koblinger til tredjeparters webområder er bare til testings- og demonstrasjonsformål. SMART verken gir sin tilslutning til eller reklamerer for produkt eller tjenester som tilbys av disse webområdene. (l) Opphavsrett til materiale. Alle opphavsrettigheter og andre rettigheter til materiale som du kan få tilgang til ved hjelp av SMART-produkt, eies av den enkelte opphavsperson og kan være beskyttet av gjeldende lover og konvensjoner om opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrettigheter til åndsverk m.v. Denne Lisensen gir deg ikke rett til å bruke slikt materiale. 2.3 Riktig bruk av programvare. Sluttbrukeren erkjenner at den fortsatte integriteten til Programvaren og SMARTs utførelse av forpliktelsene som er beskrevet i denne Lisensen, er avhengig av Sluttbrukerens riktige Bruk og vedlikehold av Programvaren. Riktig Bruk og vedlikehold betyr at Sluttbrukeren: (a) installerer alle oppgraderinger og versjoner som er tilgjengelige fra SMART, (b) bruker programvaren i samsvar med Dokumentasjonen fra SMART og vilkårene og betingelsene i denne Lisensen, og (c) følger SMARTs instruksjoner for installering av nye versjoner og rettelser og for retting og omgåelse av feil i Programvaren. 3. LEVERING OG INSTALLERING 3.1 Levering. Hvis ikke Programvaren leveres med SMART-produktet, leveres den FCA (Incoterms 2000) SMARTs produksjonssted. Sluttbrukeren forstår og samtykker i at han/hun skal ha det primære ansvaret for installeringen av Programvaren. 3.2 Godkjennelse. Sluttbrukeren samtykker i at Programvaren skal regnes som levert og godtatt ved forsendelse eller mottak av Programvaren og/eller SMARTproduktet. 4. Kundestøttetjenester. SMART kan tilby Sluttbrukeren kundestøttetjenester (Kundestøttetjenester) tilknyttet Programvaren, etter eget ønske. Eventuelle kundestøttetjenester er begrenset til den gjeldende og umiddelbart foregående versjonen av Programvaren. Bruk av Kundestøttetjenester, hvis dette tilbys, er underlagt SMARTs policyer og programmer som beskrives i Dokumentasjonen og/eller annet materiell fra SMART som endres av SMART fra tid til annen. All tilleggsprogramvare eller fastvare som tilbys Sluttbrukeren som en del av Kundestøttetjenester, skal anses som en del av Programvaren og dermed være underlagt vilkårene i denne Lisensen.

4 ERSTATNING, ENDRING OG OPPGRADERING AV PROGRAMVAREN. SMART forbeholder seg retten til når som helst å erstatte, endre eller oppgradere Programvaren eller deler av den, ved å tilby Sluttbrukeren en erstatning eller endret versjon av Programvaren eller deler av den, eller en slik oppgradering, og å belaste Sluttbrukeren for slik erstatning, endring eller oppgradering. All slik erstatning eller endring av Programvaren eller oppgradering av Programvaren eller deler av den som tilbys Sluttbrukeren av SMART, skal anses som en del av Programvaren og dermed være underlagt vilkårene i denne Lisensen. Hvis SMART tilbyr en erstatning eller en endret versjon eller oppgradering av Programvaren, (a) forutsetter fortsatt bruk av Programvaren at Sluttbrukeren godtar en slik erstatning, endret versjon eller oppgradering av Programvaren og alle medfølgende erstatningslisensavtaler, og (b) når det dreier seg om erstatning, endring eller oppgradering av Programvaren, avbrytes all bruk av alle tidligere versjoner av Programvaren. 6. OPPHØR: Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan SMART bringe denne Lisensen til opphør hvis Sluttbrukeren ikke overholder vilkårene og betingelsene i denne Lisensen. I slike tilfeller må Sluttbrukeren umiddelbart avslutte bruken av Programvaren, ødelegge alle kopier av Programvaren og alle deler av den, returnere eller ødelegge all Dokumentasjon som er i Sluttbrukerens besittelse, og på forespørsel fremskaffe en beediget erklæring om at Sluttbrukeren opptrer i samsvar med det foregående. 7. EKSPORTRESTRIKSJONER: Sluttbrukeren samtykker i å ikke eksportere eller videreeksportere Programvaren eller deler av den, eller prosesser eller tjenester som er direkte produkt av Programvaren (det foregående omtales samlet som "Begrensede komponenter"), til noe land eller fysisk eller juridisk person som er underlagt eksportrestriksjoner i Canada eller USA. Sluttbrukeren samtykker spesifikt i å ikke eksportere eller videreeksportere noen av de Begrensede komponentene (i) til land som er underlagt handelsblokade eller restriksjoner på eksport av varer eller tjenester fra Canada eller USA, til borgere av slike land, uansett hvor de befinner seg, hvis de har til hensikt å sende eller transportere de Begrensede komponentene tilbake til slike land, (ii) til fysiske eller juridiske personer som Sluttbrukeren vet eller har grunn til å tro vil bruke de Begrensede komponentene under utforming, utvikling, produksjon eller anvendelse av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen, eller rakettsluttbruk eller opplæring i denne forbindelse, eller (iii) til enhver fysisk eller juridisk person som er blitt nektet deltakelse i eksporttransaksjoner fra Canada eller USA av offentlige etater i Canada eller USA. Sluttbrukeren garanterer og er ansvarlig for at ingen representanter for myndighetene i Canada eller USA har inndratt eller tilbakekalt Sluttbrukerens eksporttillatelse eller avslått Sluttbrukerens søknad om slik tillatelse. 8. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER: Programvaren er en "Commercial Item" (Kommersiell vare), slik denne betegnelsen defineres i 48 CFR 2.101, og består av "Commercial Computer Software" (Kommersiell dataprogramvare) og "Commercial Computer Software Documentation" (Dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare), slik disse betegnelsene brukes i 48 CFR eller 48 CFR , etter det som gjelder. I samsvar med 48 CFR eller 48 CFR , etter det som gjelder, lisensieres den Kommersielle dataprogramvaren og

5 - 5 - Dokumentasjonen for den kommersielle dataprogramvaren til sluttbrukere ansatt i det offentlige i USA (a) bare som Kommersielle varer og (b) bare med rettighetene som tildeles alle andre Sluttbrukere i henhold til vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. 9. INGEN GARANTIER: ALL BRUK AV PROGRAMVAREN SKJER PÅ EN "SOM- DEN-ER-BASIS" OG PÅ SLUTTBRUKERENS EGET ANSVAR. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER SMART OG DETS LEVERANDØRER SEG ETHVERT ØVRIG GARANTIANSVAR, ENTEN DETTE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET ELLER KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, MED HENSYN TIL SMART- PRODUKTET OG ALLE DELER AV DETTE, SAMT TILGJENGELIGHETEN TIL ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY KUNDESTØTTETJENESTER. SMART GARANTERER IKKE AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN ER AVBRUDDS- ELLER MANGELFRI. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR SLUTTBRUKEREN BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. SLUTTBRUKEREN KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. 10. INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER: I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, SKAL SMART OG DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR SPESIELL, TILFELDIG ELLER INDIREKTE SKADE, FØLGESKADE ELLER TILLEGGSERSTATNING AV NOEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM, ERSTATNING FOR OMSETNINGSSVIKT, PRODUKSJONSAVBRUDD, TAP AV BEDRIFTSINFORMASJON, TAP AV PERSONVERN, ERSTATNING FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ERSTATNING FOR TAP AV BRUK, DATA, ERSTATNING FOR IKKE Å HA OPPFYLT LOVPÅLAGTE FORPLIKTELSER, INKLUDERT GOD TRO ELLER RIMELIG VEDLIKEHOLD, OG FOR UAKTSOMHET ELLER FOR ANDRE PENGEMESSIGE TAP) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SMART-PRODUKTET, PROGRAMVAREN ELLER DELER AV DEN, TILBUD AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY KUNDESTØTTETJENESTER, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDELSE, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OGSÅ I TILFELLER DER SMART ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SIDEN NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, ER DET MULIG AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR SLUTTBRUKEREN. 11. ANSVARSBEGRENSNING: SMARTS FULLE ANSVAR OG SLUTTBRUKERENS ENESTE KRAV ETTER DENNE LISENSEN SKAL IKKE OVERSTIGE CAD 10, SMARTS LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE: ALLE UTGIVELSER, ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER AV SMARTS ANSVAR ETTER DENNE LISENSEN SKAL, I TILLEGG TIL Å GJELDE FOR SMART, OGSÅ

6 - 6 - GJELDE FOR SMARTS LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, ANSATTE OG KONTRAHENTER, OG UTEN AT ANNEN RETTSLIG BESKYTTELSE FOR SLIKE LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, ANSATTE OG KONTRAHENTER BLIR BEGRENSET, AKSEPTERER SLUTTBRUKEREN AT SLIKE PARTER FRITAS ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL EN SLIK UTGIVELSE, ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR I SAMME GRAD SOM SLIKE ORDNINGER GJELDER FOR SMART. 13. GENERELT: 13.1 Konfidensialitet. Sluttbrukeren bekrefter at Programvaren inneholder konfidensiell informasjon som tilhører SMART og/eller dets leverandører og lisensgivere. I den grad Sluttbrukeren har tilgang til slik informasjon, aksepterer Sluttbrukeren å bruke slik informasjon bare til godkjent Bruk av SMART-produktet. Sluttbrukeren samtykker videre i å ikke avsløre slik konfidensiell informasjon til andre parter og i å beskytte slik konfidensiell informasjon i samme grad som sin egen konfidensielle informasjon, men aldri i mindre grad enn det som må anses som rimelig. Programvare lisensiert etter denne Lisensen skal også anses som konfidensiell informasjon og skal ikke, unntatt der spesifikk tillatelse er gitt i dette dokumentet, avsløres til tredjeparter Midlertidig forføyning. Sluttbrukeren bekrefter at hvis Sluttbrukeren bryter noen av bestemmelsene i denne Lisensen, vil ikke SMART kunne få en adekvat erstatning i penger eller annen erstatning. SMART skal derfor ha rett til å kreve en midlertidig forføyning mot slikt brudd fra enhver domstol med nødvendig jurisdiksjon, umiddelbart uten å måtte kreve kausjon. SMARTs rett til midlertidig forføyning skal ikke begrense selskapets rett til å forfølge saken videre Overdragelse. Sluttbrukeren kan ikke overdra denne Lisensen eller noen av Sluttbrukerens rettigheter under den (verken lovmessig eller på annen måte) uten SMARTs skriftlige tillatelse, som kan tilbakeholdes uten grunn. I henhold til formålene med denne paragrafen skal en overdragelse eller avhending inkludere eventuelle endringer i majoritetseierskap i eller kontroll over Sluttbrukeren, inkludert fusjon eller annen overdragelse av stemmerettsverdipapirer. SMART kan overdra denne Lisensen uten Sluttbrukerens samtykke. Under det foregående skal denne Lisensen være bindende for og tre i kraft for partene i den samt deres respektive juridiske representanter, etterfølgere og fullmaktsinnehavere Endring. Ingen endringer av denne Lisensen skal være bindende med mindre den foreligger skriftlig og er signert av en godkjent representant for parten som håndheving av endringen søkes mot Språk. Oversettelsen av denne Lisensen er gjort i henhold til lokale behov, og hvis det oppstår en konflikt mellom den engelske versjonen og en ikke-engelsk versjon, gjelder den engelske versjonen Gjeldende rett. Denne Lisensen er underlagt lovene i provinsen Alberta, Canada. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, er partene ugjenkallelig enige om at rettsforhandlinger som involverer denne Lisensen, Programvaren eller dette SMART-

7 - 7 - produktet, skal finne sted i tingretten i provinsen Alberta eller eventuelt i den føderale domstolen i Canada. Sluttbrukeren samtykker i å ikke fremsette påstand om at Sluttbrukeren er utenfor disse domstolers jurisdiksjon, at stedet er upassende, at forumet er ubeleilig eller fremføre annen lignende protest, påstand eller annet argument. Denne Lisensen skal ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, og anvendelsen av denne konvensjonen er uttrykkelig utelukket Hele Lisensen. Denne Lisensen utgjør hele overenskomsten og Lisensen partene mellom og erstatter alle og eventuelle tidligere eller samtidige fremstillinger, forhandlinger, anbudsdokumenter, forslag, overenskomster og avtaler mellom partene hva angår innholdet i denne Lisensen. Hvis deler av denne Lisensen ugyldiggjøres, skal alle andre deler av denne Lisensen fortsatt gjelde i uforminsket grad Frafallelse. Hvis en part ikke hevder sin rett under denne lisensen, skal ikke dette regnes som en frafallelse av partens rett til å hevde en slik eller en hvilken som helst annen rett i fremtiden Force Majeure. Hvis en av partene unnlater å overholde bestemmelsene i denne lisensen, skal dette ikke anses for å være et brudd på denne Lisensen hvis slik unnlatelse skyldes brann, streik, krig, innenrikspolitiske uroligheter, terrorhandlinger, statlige vedtekter, naturhendelser eller andre årsaker som det er rimelig å anse som utenfor kontrollen til parten som fremsetter påstand om force majeure Spørsmål. Hvis Sluttbrukeren har spørsmål vedrørende denne Lisensen, eller hvis Sluttbrukeren ønsker å kontakte SMART av andre årsaker, kan vedkommende skrive til: SMART Technologies Inc. Suite 300, th Avenue SW CALGARY, AB CANADA T3C 0M Merknader. Eventuelle merknader i det følgende skal sendes skriftlig til den andre partens forretningsadresse eller til denne parten og adressen som denne parten sist skal ha angitt skriftlig. Merknader til SMART skal sendes "Attention: Legal Department" (att: juridisk avdeling) Publisitet. Med hensyn til lisensen(e) som gis i denne Lisensen, kan SMART (a) identifisere Sluttbrukeren i publiserte lister over SMART-sluttbrukere, (b) utstede pressemeldinger med generell informasjon om Sluttbrukerens kjøp av SMART-produkt (men uten å oppgi avgiftene eller Sluttbrukerens pris uten Sluttbrukerens tillatelse) og (c) beskrive Sluttbrukerens vellykkede bruk av Programvaren og SMART-produktet (etter det som gjelder) i publiserte artikler. Sluttbrukeren kan ved forespørsel gå gjennom slikt materiell før det publiseres Overlevelse. Bestemmelsene fremsatt i paragraf 2.2(d), 5, 5, 7, 9, 9, 10, 13 og 13.4.

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og

(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og SMART Technologies ULC Programvarelisensavtale for sluttbruker for SMART Notebook -samarbeidsprogramvare 10 og tilknyttet SMART-programvare Sist revidert: 09.05.11 Les nøye gjennom hele denne lisensavtalen

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN.

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. SLUTTBRUKERAVTALEN DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN ( AVTALEN ) ER MELLOM MICROBILOGICS, INC. ( SELSKAPET ELLER MBL ), OG EN ENKELTPERSON, AKSJESELSKAP ELLER ANNEN SELVSTENDIG ENHET

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med inspirasjon fra

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Mac 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER... 5 4

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PERSONLIG LISENS PROMETHEAN LIMITED PROGRAMVARELISENSAVTALE: ("programvaren") PERSONLIG LISENS ("lisens") v1.4 (april 2010) for ActivInspire OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson)

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Ubuntu 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 SPRÅK... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende:

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobe Creative SDK Tilleggsbetingelser for bruk av API og utvikler Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobes Generelle Bruksbetingelser Adobes Personvernerklæring

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer