LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean. MERK AT VISSE LAND KAN HA SPESIFIKKE BEGRENSINGER FOR BRUK ELLER SPESIFIKKE TILLATELSER ELLER KRAVSFRAFALL SOM GJELDER FOR DENNE EULA FRA TID TIL ANNEN. SJEKK WEBOMRÅDET FOR Å SE OM DET FINNES BEGRENSNINGER SOM KAN GJELDE FOR LANDET DU VIL BRUKE PROGRAMVAREN I. Denne EULA inngås mellom sluttbrukeren ( du eller lisensinnehaver ) og Promethean Limited ( Promethean ). Ved å godta vilkårene i denne EULA slik de er angitt nedenfor, godtar du å installere og bruke programvaren i henhold til vilkårene beskrevet i dette dokumentet. LES DENNE EULA NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE EULA, SKAL DU IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. 1. Definisjoner. 1.1 Sluttbruker (eller referert til som du ) betyr lisensinnehaveren og, hvor det er aktuelt, alle ansatte (inkludert, uten begrensninger, administratorer, lærere og instruktører), konsulenter og studenter som er autoriserte av lisensinnehaveren til å bruke programvaren på lisensinnehaverens sted. 1.2 Interaktiv skjermenhet betyr, i denne EULA, interaktive tavler, interaktive projektorer, interaktive paneler eller annen slik interaktiv teknologi som er ment for instruksjon av en stor gruppe. 1.3 Lisensinnehaver betyr enheten (eller enkeltpersonen, hvis kjøpt enkeltvis) som kjøpte programvaren på egne vegne eller, hvor det er aktuelt, på vegne av sluttbrukerne. 1.4 Lisensinnehaverens sted betyr plasseringen(e) angitt i bestillingsdokumentasjonen under jurisdiksjonen eller kontrollen av lisensinnehaveren hvor programvaren er ment å brukes sammen med en interaktiv skjermenhet. 1.5 Vedlikeholdsavtale betyr en gyldig, aktuell, betalt, eksisterende avtale for levering av vedlikehold og støtte for programvaren av Promethean. 1.6 Promethean-sertifisert utstyr betyr de tredjeparts interaktive skjermenhetene som er godkjent av Promethean for bruk med programvaren. En liste over Promethean-sertifisert utstyr er tilgjengelig under spesifikasjoner for ActivInspire Professional på Promethean-utstyr betyr Prometheans ActivBoard, ActivPanel, ActivTable, pakker med 25 eller 32 ActivExpression- eller ActiVote-enheter og ActivEngage-programvare og eventuelt annet Promethean-utstyr som fastsatt av Promethean fra tid til annen. 1.8 Promethean-partner betyr en enhet som er autorisert til å selge eller distribuere programvaren på vegne av Promethean.

2 1.9 Pakkeløsning er ethvert kjøp av Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr som leveres med en programvarelisens uten ekstra kostnad for kjøperen Område betyr henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson) eller der du bedriver hoveddelen av virksomheten din (i alle andre tilfeller) Oppdatering betyr en programvareversjon som øker revideringsnummeret til programvaren og retter feil, defekter og/eller mangler eller gir en mindre modifikasjon til den eksisterende funksjonen til programvaren i henhold til spesifikasjonene som er offentliggjort, men endrer ikke betydelig den grunnleggende karakteren eller strukturen til programvaren. Oppdateringer vil være tilgjengelig for lisensinnehavere med en aktiv vedlikeholdsavtale. Promethean kan, etter deres forgodtbefinnende, levere oppdateringer til lisensinnehaveren som ikke har en aktiv vedlikeholdsavtale Oppgradering betyr en programvareversjon som øker hovedversjonsnummer eller underordnet versjonsnummer, og som inneholder forbedringer som øker funksjonaliteten eller egenskapene til programvaren og dermed endrer den grunnleggende karakteren eller strukturen til programvaren. Oppgraderinger vil kun være tilgjengelig for lisensinnehavere med en aktiv vedlikeholdsavtale. Promethean kan, etter deres forgodtbefinnende, levere oppgraderinger til lisensinnehaveren som ikke har en aktiv vedlikeholdsavtale Bruk eller brukt betyr å direkte eller indirekte installere, laste, kjøre, åpne, ta i bruk, lagre eller vise programvaren. 2. Generelt. 2.1 Denne EULA er en juridisk avtale mellom sluttbrukeren (enten en privatperson eller lisensinnehaveren) og Promethean for bruken av programvaren. Hvis en lisensinnehavers systemer eller tekniske administrator eller annen representant godtar disse vilkårene på vegne av alle tiltenkte sluttbrukere, er det denne lisensinnehavers ansvar å sørge for at vilkårene i denne EULA forstås og overholdes av hver sluttbruker. Programvaren er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett og annen lovgivning om intellektuell eiendom. Programvaren leveres på én av følgende måter: inkludert eller installert på Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr, lastet ned fra Prometheans nettsted eller lastet ned fra en Promethean-levert CD eller DVD eller annen form for fysisk medium. I alle tilfeller er programvaren lisensiert, ikke solgt, og er underlagt vilkårene og begrensningene i denne EULA. Hvis programvaren leveres av Promethean til en sluttbruker på en CD, DVD eller annen form for fysisk medium, eier lisensinnehaveren (eller sluttbrukeren, hvor det er aktuelt) mediet som programvaren er lagret på, men Promethean og/eller Prometheans lisensgiver(e) beholder eierskapet i selve programvaren. Ikke under noen omstendigheter vil retten til eierskap eller eierskap av programvaren og eventuelle åndsverksrettigheter i og for programvaren overføres til lisensinnehaveren eller noen sluttbruker. 2.2 For hver programvarelisens kjøpt separat eller fått som del av en pakkeløsning, gir denne EULA deg en ikke-eksklusiv rett og lisens, som ikke kan overdras eller underlisensieres, til å bruke programvaren sammen med eventuelt relatert materiale eller dokumenter levert av eller på vegne av Promethean til deg som en del av programvaren, kun mens denne avtalen er gyldig i området, ifølge

3 vilkårene og begrensningene i dette dokumentet. For enkelhets skyld inkluderer programvare alt relatert materiale og alle relaterte dokumenter. Vilkårene i denne EULA gjelder også eventuelle programvareoppdateringer og -oppgraderinger levert av Promethean (inkludert de levert gjennom en vedlikeholdsavtale) som erstatter og/eller supplerer den opprinnelige programvaren, med mindre en slik oppgradering har en medfølgende, egen EULA, i slike tilfeller vil vilkårene i en slik EULA være gjeldende. 3. Rettigheter til åndsverk. Retten til eierskap av programvaren og alle patenter, opphavsretter, underliggende forretningshemmeligheter og andre åndsverksrettigheter i og for programvaren eller deler av den, overføres ikke til deg, men beholdes av Promethean eller tredjeparts lisensgivere. Programvaren er konfidensiell og eies av Promethean og/eller tredjeparts lisensgivere, og du må bruke den i fortrolighet. Du må ikke avdekke, omsette eller på annen måte tilgjengeliggjøre programvaren eller deler av den (inkludert databasestrukturer og meldingsformater) eller kopier av den til noen tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Du skal ikke fjerne, skjule eller endre noen merknader om patent, opphavsrett, varemerke eller andre eierskapsmerknader i programvaren. Du må passe på programvaren og forhindre uautorisert tilgang til og kopiering og bruk av den. Du må gi Promethean umiddelbar beskjed hvis du blir klar over uautorisert eierskap eller bruk av programvaren av personer eller enheter uten lisens. 4. Tillatt bruk og begrensninger. Om du har kjøpt programvaren (eller mottatt den som del av en pakkeløsning) fra en Promethean-partner eller om du har kjøpt programvaren (eller mottatt den som del av kjøp av pakkeløsning) direkte fra Promethean, skal programvaren brukes i henhold til vilkårene i denne EULA basert på typen og antall lisenser spesifisert i bestillingsdokumentasjonen som avtalt mellom deg og Promethean eller en Promethean-partner, alt etter hva som er relevant. I den grad det er en konflikt mellom vilkårene i denne EULA og vilkårene i eventuell annen bestillingsdokumentasjon, skal vilkårene i EULA gjelde. 4.1 Enkeltbrukerlisens: Lisensen gitt under denne avtalen gir rett til å installere programvaren som du kan bruke, i henhold til vilkårene i denne EULA, på én enkelt datamaskin på lisensinnehaverens sted. Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til andre datamaskiner, men programvaren kan overføres til en annen datamaskin dersom den opprinnelige datamaskinen ikke fungerer. Det er kun tillatt å installere programvaren på én enkelt datamaskin for bruk til forberedelsesformål utenfor lisensinnehaverens sted. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Hvis sluttbrukerens ansettelse hos lisensinnehaverens organisasjon opphører, må programmet fjernes fra sluttbrukerens personlige datamaskin, og kopier av programvaren skal enten ødelegges eller returneres til lisensinnehaveren. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. 4.2 Flerbrukerlisens: Underlagt begrensninger for samtidig bruk angitt i avsnitt 4.3 nedenfor, tillater programvarelisensen under denne avtalen installering av programvaren på opptil fem (5) datamaskiner, hvorav alle kan befinne seg på lisensinnehaverens sted, eller én eller flere av de fem datamaskinene kan befinne seg utenfor lisensinnehaverens sted kun for bruk til forberedelsesformål til fordel for

4 lisensinnehaveren. Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til andre datamaskiner, men programvaren kan overføres til en erstatningsdatamaskin dersom en av de fem (5) opprinnelige datamaskinene ikke fungerer. For eksempel: Hvis det kjøpes ti (10) flerbrukerlisenser for lisensinnehaverens sted, kan programvaren, underlagt begrensninger for samtidig bruk angitt i avsnitt 4.3 nedenfor, lastes ned på opptil fem (5) datamaskiner per lisens, dvs. totalt femti (50) datamaskiner. De femti (50) datamaskinene kan alle befinne seg på lisensinnehaverens sted, eller noen av de femti (50) datamaskinene kan befinne seg utenfor stedet kun for bruk til forberedelsesformål til fordel for lisensinnehaveren. Hvis sluttbrukerens ansettelse hos lisensinnehaverens organisasjon opphører, må programmet fjernes fra sluttbrukerens datamaskin som ikke befinner seg på stedet, og kopier av programvaren skal enten ødelegges eller returneres til lisensinnehaveren. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. 4.3 Ikke samtidig bruk: Selv om hver flerbrukerlisens gitt under denne avtalen tillater nedlasting av programvaren til fem (5) datamaskiner, gir ikke lisensen tillatelse til å kjøre programvaren samtidig på flere enn én interaktiv skjermenhet per lisens. For eksempel: Hvis det kjøpes ti (10) lisenser, kan programvaren lastes ned på opptil femti (50) datamaskiner, men programvaren kan ikke kjøres samtidig på mer enn ti (10) interaktive skjermenheter. 4.4 Pakkeløsning: En pakkeløsning brukes i denne EULA for kjøp av Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr som leveres med en programvarelisens uten ekstra kostnad. Typen programvarelisens (enkeltbrukerlisens eller flerbrukerlisens) som leveres med et kjøp av pakkeløsning for Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr spesifiseres i bestillingsdokumentasjonen som avtalt mellom deg og Promethean eller en Promethean-partner, alt etter hva som er relevant. Med unntak av det som på annen måte er angitt i dette avsnittet 4.4, er programvaren som leveres som del av en pakkeløsning kun tillatt å brukes med Promethean-utstyret eller det Promethean-sertifiserte utstyret som det ble kjøpt sammen med. Det er ikke tillatt å bruke programvaren med noen andre tredjeparts interaktive skjermenheter. Hvis du har valgt kjøp av en pakkeløsning med ActivEngageprogramvare, ActivExpression- og ActiVote-sett, underlagt utelukkelse av garantier angitt i avsnitt 9, kan programvaren brukes på alle interaktive skjermenheter (både Promethean-merket, Prometheansertifisert eller tredjeparts), så lenge programvaren brukes sammen med Prometheans ActivEngageprogramvare, ActivExpression- og ActiVote-sett. 4.5 Bruk med annet utstyr: Bortsett fra begrensningene angitt i avsnitt 4.4 (pakkeløsninger), er det tillatt å vise programvaren på tredjepartsprodusents ikke-interaktive eller interaktive skjermenheter uten å kople til Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr. Programvaren har imidlertid blitt utformet spesielt for optimal ytelse med Promethean-utstyr og Promethean-sertifisert utstyr, og Promethean gir ingen garanti eller forsikring for ytelsen til programvaren når den brukes med annet utstyr. MERK: GARANTIEN I AVSNITT 9 GJELDER IKKE NÅR PROGRAMVAREN BRUKES SAMMEN MED UTSTYR ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE ER PROMETHEAN-UTSTYR ELLER PROMETHEAN-SERTIFISERT UTSTYR.

5 4.6 Ingen overføring eller underlisensiering: Når programvaren er lastet ned på opptil fem (5) datamaskiner per lisens, kan den ikke overføres til en annen datamaskin unntatt når den skal erstatte en tidligere lastet datamaskin. Hvis sluttbrukerens ansettelse hos lisensinnehaverens organisasjon opphører, må programmet fjernes fra sluttbrukerens datamaskin som ikke befinner seg på lisensinnehaverens sted, og kopier av programvaren skal enten ødelegges eller returneres til lisensinnehaveren. 4.7 Begrensninger av sikkerhetskopiering: Du kan ikke kopiere programvaren eller tillate tredjeparter å ta kopier av den, med unntak av et rimelig antall kopier til testing og sikkerhetskopi- og arkiveringsformål, såfremt alle merknader om opphavsrett og eierskap som finnes på originalen, også er med på de tillatte kopiene. 4.8 Dekompilering: Du kan ikke endre, dekompilere, demontere eller på annen måte dekonstruere/avkode programvaren, og du kan heller ikke lage egne produkter basert på programvaren. Hvis området er Storbritannia, kan du kun bruke rettighetene som nevnes i s50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 dersom du først har bedt Promethean offentliggjøre de nødvendige opplysningene, og Promethean har nektet å gjøre dette. 4.9 Korrekt bruk av programvaren: Du anerkjenner at fortsatt integritet av programvaren og Prometheans utførelse av sine forpliktelser beskrevet i denne lisensen avhenger av korrekt bruk og vedlikehold av programvaren av sluttbrukeren. Korrekt bruk og vedlikehold betyr at sluttbrukeren vil: (i) installere alle oppdateringer og oppgraderinger som er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren av Promethean; (ii) bruke programvaren i henhold til dokumentasjonen gitt av Promethean og vilkårene i denne EULA; og (iii) følge Prometheans instruksjoner for installering av nye oppdateringer og for korrigering og omgåelse av feil og for reparasjoner av programvaren Gjeldende lov: Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover angående bruken av programvaren og eventuelle komponenter av den. Alle krav på og åndsverksrettigheter i og til innhold som kan være innlemmet gjennom bruk av programvaren, eies av den respektive innholdseieren og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrett eller andre åndsverksrettigheter. 5. Føring av registre. Du skal føre nøyaktige og oppdaterte registre over antall og plassering av alle kopier av programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, programvare installert på datamaskiner som befinner seg utenfor lisensinnehaverens sted som oppsummert i avsnitt Kopier som ikke er ment for frigivelse (NFR Not for release) og kopier til evalueringsformål. Programvare som er merket for markedsføringsformål eller på annen måte er gitt til deg i så henseende, skal, på tross av innhold i andre avsnitt i denne lisensen, kun brukes til demonstrasjoner, testing og evaluering, og kan ikke videreselges eller overføres. 7. Samtykke i bruk av opplysninger. Du samtykker i at Promethean og selskaper tilknyttet Promethean kan hente inn og bruke tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, tekniske opplysninger om datamaskinen, systemet og programvaren samt tilbehøret, som fra tid til annen hentes inn for å underbygge programvareoppdateringer og -oppgraderinger, produktstøtte og

6 andre tjenester som leveres til deg (hvis noen) og er relatert til programvaren, og for å bekrefte opprettholdelse av vilkårene i denne EULA. Promethean kan bruke disse opplysningene, såfremt de er i et format som ikke identifiserer deg eller sluttbrukerne dine personlig, til å forbedre Prometheans produkter og for å kunne levere tjenester og teknologi til deg. 8. Begrensninger for eksportrettigheter og rettigheter for USAs regjering. Du samtykker i å ikke eksportere programvaren eller eksportere eller selge den videre fra området, direkte eller indirekte, eller på annen måte foreta noe som ville ført til ansett eksport av programvaren, uten å etterkomme all relevant eksportlovgivning. Du har ansvar for å overholde alle lokale lover i din jurisdiksjon som kan påvirke din rett til å importere, eksportere eller bruke programvaren. Hvis du tilhører USAs regjering eller et av dens agenturer eller sluttbrukere, er programvaren en kommersiell enhet ( Commercial Item(s) ) slik denne betegnelsen er definert i 48 C.F.R. avsnitt 2.101, som består av kommersiell dataprogramvare ( Commercial Computer Software ) og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare ( Computer Software Documentation ) slik disse betegnelsene brukes i 48 C.F.R. avsnitt eller 48 C.F.R. avsnitt , etter hva som er relevant. I samsvar med 48 C.F.R. avsnitt eller 48 C.F.R. avsnittene til og med , etter hva som er relevant, blir kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare lisensiert til USAs regjering, dens agenturer eller sluttbrukere: (a) kun som kommersielle enheter og (b) bare med de rettigheter som er gitt til alle andre sluttbrukere i henhold til vilkårene i denne avtalen. Upubliserte rettigheter reservert under lover om opphavsrett i USA. 9. Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse. 9.1 Begrenset garanti: Promethean garanterer at programvaren, når den utelukkende brukes med Promethean-utstyr eller Promethean-sertifisert utstyr, vil fungere i vesentlig grad i henhold til spesifikasjonene som er offentliggjort av Promethean for programvaren i en periode på nitti (90) dager som starter den dagen du laster ned programvaren ( garantiperioden ). Etter garantiperioden vil eventuelt vedlikehold og støtte for programvaren være basert på dine rettigheter under en aktiv vedlikeholdsavtale. PROMETHEANS ENESTE FORPLIKTELSE OG ANSVAR OG DIN ENESTE KOMPENSASJON UNDER DENNE UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN VIL VÆRE, ETTER PROMETHEANS VALG OG BEKOSTNING, ENTEN Å (i) BRUKE RIMELIGE RESSURSER TIL Å RETTE OPP MANGLENDE SAMSVAR ELLER, (ii) LEVERE EN KORRIGERT VERSJON AV PROGRAMVAREN TIL DEG SÅFREMT DU RAPPORTERER SLIKT MANGLENDE SAMSVAR TIL PROMETHEAN FØR GARANTIPERIODEN UTLØPER. 9.2 UTELUKKELSE AV GARANTIER: DU SAMTYKKER I AT PROMETHEAN IKKE SKAL STÅ ANSVARLIGE FOR PÅSTÅTTE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR DERSOM SLIKE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR ER ET RESULTAT AV FØLGENDE: (I) BRUK AV PROGRAMVAREN SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅRENE; ELLER (II) ENDRINGER AV PROGRAMVAREN UTFØRT AV ANDRE PARTER ENN PROMETHEAN; ELLER (III) SKADE SOM FØLGE AV URIKTIG BRUK, MISBRUK ELLER SKJØDESLØSHET. PROMETHEAN GARANTERER IKKE AT (A) PROGRAMVAREN VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, (B) ALLE FEIL RETTES OPP, ELLER (C) PROGRAMVAREN OPPFYLLER DINE BESTEMTE BEHOV ELLER VIL FUNGERE MED MASKINVARE, UTSTYR ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE SPESIFISERES AV PROMETHEAN. I TILLEGG GARANTERER IKKE PROMETHEAN YTELSEN ELLER FUNKSJONEN AV PROGRAMVAREN, ELLER

7 NOEN AV DENS DELER, MED TREDJEPARTS INTERAKTIVE SKJERMENHETER, ANNEN TREDJEPARTS TEKNOLOGIER ELLER TREDJEPARTS PROGRAMVAREPRODUKTER SOM IKKE DEFINERES AV PROMETHEAN SOM PROMETHEAN-SERTIFISERT UTSTYR. 9.3 GARANTIFRASKRIVELSE: VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER GIR NOEN ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUDERT UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL SAMT IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OG ALLE ANDRE GARANTIER ERKLÆRES HERVED UGYLDIGE. VISSE JURISDIKSJONER UTENFOR USA TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN HENDE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, DISSE VARIERER FRA EN JURISDIKSJON TIL EN ANNEN. 9.4 Ingenting i denne EULA forhindrer eller begrenser eventuelle rettigheter du har i tilknytning med eventuell vedlikehold og støtte for programvaren som du kan ha rett på under en separat vedlikeholdsavtale. 10 ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE ELLER PROMETHEAN-PARTNERE ALT ANSVAR FOR INDIREKTE, TILFELDIGE OG SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING (SAMT, UTEN BEGRENSNINGER, ERSTATNING FOR EVENTUELLE SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM, ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV HEMMELIGHOLDELSE, ERSTATNING FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER, ERSTATNING FOR TAP AV BRUK, TAP AV DATA, ERSTATNING FOR MANGLENDE EVNE TIL Å INNFRI EN PLIKT INKLUDERT PLIKTENE FOR GOD TRO ELLER RIMELIG FORSIKTIGHET, FOR UAKTSOMHET ELLER NOEN ANNEN ØKONOMISK TAP) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE EULA ELLER BRUK AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVAREN, SELV OM DET HAR BLITT GITT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG PROMETHEAN-PARTNERE FOR SKADER, BEGRENSES TIL DEN SUM DU FAKTISK BETALTE FOR PROGRAMVAREN DET GJELDER; DERSOM PROGRAMVAREN BLE LEVERT TIL DEG KOSTNADSFRITT, SKAL ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG PROMETHEAN-PARTNERE FOR DIREKTE SKADER BEGRENSE SEG TIL FØLGENDE: (i) GBP 10 (ti britiske pund) dersom du mottok programvaren i Storbritannia; eller (ii) USD 10 (ti amerikanske dollar) dersom du mottok programvaren i USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder; eller (iii) en sum som tilsvarer USD 10 (ti amerikanske dollar) i landet du mottok programvaren i, dersom dette var et annet land enn de som er blitt nevnt. 11. Varighet og oppsigelse Denne EULA trer i kraft når du godtar den i henhold til vilkårene som nevnes her, og den opphører å gjelde, sammen med lisensen gitt under denne avtalen, på følgende tidspunkt: (i) det tidspunktet du slutter å bruke programvaren; eller (ii) datoen vilkårene i denne EULA brytes av

8 lisensinnehaveren eller en sluttbruker som ikke kan rettes opp (hvis egnet for utbedring) innen tretti (30) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel fra Promethean som spesifiserer et slikt brudd (i så fall vil lisensen gitt under denne avtalen automatisk bli avsluttet) Du samtykker i at du innen sju (7) dager av opphør slutter å bruke programvaren, ødelegger alle kopier av programvaren som du har i besittelse eller kontroll, og at du ved forespørsel leverer en skriftlig erklæring som bekrefter at sluttbrukeren overholder det ovenstående. 12. Tredjepartsprogramvare og programvare med åpen kildekode Programvaren har blitt opprettet ved hjelp av kildekode som er tilgjengelig via ulike prosjekter for åpen kildekode samt bestemt merkevarebeskyttet tredjepartsprogramvare. Programvare med åpen kildekode er underlagt vilkårene i reglementet GNU Lesser General Public Licence Agreement, som kan leses på De nedenstående partene har bidratt til opprettelsen av deler av programvaren, og når det gjelder Adobe, er denne programvaren gjort tilgjengelig og underlagt de gjeldende lisensvilkårene for den relevante programvaren. Promethean står ikke ansvarlig for din bruk av programvare med åpen kildekode. Hvis du vil ha kildekoden til biblioteket, kan du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannia Promethean Limited har forsøkt å navngi og anerkjenne alle bidragsytere til denne programvaren. Deler av dette programmet: Trolltech Inc. xlslib-biblioteket under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (programvare- og boost-bibliotek) Gilles Vollant software Vision Objects S.A Med enerett Deler av ActivInspire opphavsrett Design Science, Inc., Med enerett. Uautorisert reproduksjon er forbudt. Dette produktet inneholder programvaren Adobe (R) Shockwave (R) Player og Adobe (R) Flash (R) Player fra Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Med enerett. Adobe, Shockwave, Player og Adobe og Flash er varemerker som tilhører Adobe Systems Inc Programvaren kan også inkludere og/eller bli ledsaget av annen tredjeparts programvare og innhold (samlet, tredjepartsmaterialer ) som kan kreve en separat sluttbrukerlisensavtale fra

9 tredjepart. Noe av tredjepartsmaterialet gjøres tilgjengelig ifølge vilkårene i de respektive lisensene, hvorav noen vilkår kan være forskjellige fra, eller komme i tillegg til, de som er inkludert i denne EULA. I den grad at vilkårene i slike lisensavtaler er i konflikt med noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne EULA, skal vilkårene til lisensavtalene for tredjepartsmaterialene gjelde. Godkjennelse av denne EULA bekrefter ditt samtykke i slike lisensvilkår for gratisprodukter. Promethean støtter eller fremmer ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter som leverer tredjepartsmaterialene. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lese, godkjenne og etterkomme vilkårene til alle slike tredjepartsmaterialer. 13. Tildeling Du kan ikke overføre eller tildele denne EULA eller din rett til å bruke programvaren uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean, og hvis du forsøker å gjøre dette uten tillatelse, vil det være ugyldig og uten effekt Promethean kan tildele denne EULA til Prometheans tilknyttede selskaper når som helst i løpet av avtalens varighet Denne EULA binder og virker til fordel for partene og de respektive etterfølgerne og tillater tildelinger, i henhold til det ovenstående. 14. Fullstendig avtale. Denne EULA utgjør den fullstendige avtalen mellom partene når det gjelder bruk av den programvaren som er lisensiert i avtalen, og lisensen erstatter alle tidligere eller midlertidige avtaler vedrørende dette produktet. Ingen endringer eller modifiseringer av denne EULA er bindende, med mindre de er uttrykkelige og skriftlige og signert av Promethean. Partene bekrefter med dette at de har bedt om at denne EULA og alle relaterte dokumenter skrives på engelsk. 15. Fortsatt gyldighet.enhver bestemmelse i denne EULA som direkte eller indirekte er tiltenkt til å iverksettes eller fortsette med full kraft og effekt ved eller etter opphøret av denne EULA, inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser vedrørende garantier og ansvarsbegrensninger, skal fortsette med full kraft og effekt. 16. Gjeldende lovgivning Hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, skal denne avtalen, tvister som oppstår under, eller som er relatert til denne avtalen (enten i kontrakt, skader av ikke-økonomisk art eller annet) samt gyldigheten, ytelsen og tolkningen av denne avtalen, styres av og tolkes under lovgivningen i delstaten Georgia i USA, uten hensyn til eventuelle motstridende lover Hvis området er et hvilket som helst annet land, styres denne avtalen av engelsk lov, og alle tvister skal kun være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.

10 17. Oppheving. Hvis noen av forbeholdene i denne EULA viser seg å være i strid med gjeldene lov, gjelder ikke disse forbeholdene, eller de endres så langt det er nødvendig for å gi samme økonomiske effekt, slik at denne avtalen kan håndheves i også denne jurisdiksjonen; resten av avtalen er like gyldig. 18. Overskrifter. Overskriftene til avsnittene i denne EULA er kun brukt for lettvinthets skyld, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte innholdet eller virkekraften til denne EULA, og påvirker den ikke på noen måte. 19. Spørsmål. Hvis du har spørsmål om vilkårene i denne EULA eller rettighetene dine under denne avtalen, ta kontakt med Promethean-partneren du kjøpte programvaren eller pakkeløsningen fra. 20. Tilbakemelding. Hvis en lisensinnehaver eller sluttbruker sender Promethean forslag, kommentarer eller tilbakemelding (inkludert endringer eller forslag til endringer av komponenter i programvaren eller andre Promethean-produkter), skal Promethean behandle det som ikkekonfidensielt og være fri til å bruke det til enhver og alle formål, uten kompensasjon, anerkjennelse eller annen forpliktelse av noe slag til lisensinnehaveren eller sluttbrukeren. 21. Meddelelser. En lisensinnehaver eller sluttbruker kan sende meddelelser vedrørende denne avtalen til Promethean ved å sende meddelelsen til adressen oppgitt i avsnitt 12, eller en annen adresse Promethean nylig har oppgitt til sluttbrukeren, og skal merkes med Attention: Legal Department. Meddelelse til sluttbrukeren, inkludert, uten begrensning, om oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller denne EULA, kan leveres av Promethean enten (a) ved å sende den til lisensinnehaverens e-postadresse eller registrerte forretningsadresse eller en e-postadresse eller forretningsadresse som lisensinnehaveren nylig har oppgitt til Promethean, eller (b) ved å publisere meddelelsen på én eller begge nettstedene til Promethean, og Promethean Promethean og Promethean-relaterte merker er varemerker for Promethean Limited.

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PERSONLIG LISENS PROMETHEAN LIMITED PROGRAMVARELISENSAVTALE: ("programvaren") PERSONLIG LISENS ("lisens") v1.4 (april 2010) for ActivInspire OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson)

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 4. oktober 2018 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Drammen Bysykler er et lånesystem for sykler. For å kunne låne sykler fra Drammen Bysykler, må følgende betingelser oppfylles.

Drammen Bysykler er et lånesystem for sykler. For å kunne låne sykler fra Drammen Bysykler, må følgende betingelser oppfylles. BRUKSVILKÅR FOR DRAMMEN BYSYKLER 1 INTRODUKSJON Takk for at du velger Drammen Bysykler. Siden du har kjøpt et abonnement fra Drammen Bysykler og registrert deg for å bruke Drammen Bysykler, har du inngått

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

STANDARDGARANTI FOR PROFESJONELL LED-BELYSNING

STANDARDGARANTI FOR PROFESJONELL LED-BELYSNING STANDARDGARANTI FOR PROFESJONELL LED-BELYSNING Denne «Standardgarantien» (i noen tilfeller også kalt «Garantipolicy») spesifiserer standardvilkårene og -betingelsene for garanti ved salg fra Signify Norway

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

BRUKERVILKÅR. 1. Introduksjon

BRUKERVILKÅR. 1. Introduksjon BRUKERVILKÅR Les disse brukervilkårene ("Brukervilkår") nøye før du installerer eller starter bruk av Lappen ("Tjenesten") Når du installerer appen eller bruker tjenesten eller appen, innebærer det at

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE

LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG SAP BUSINESSOBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA SAP BUSINESSOBJECTS SOM FULGTE MED DENNE

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN.

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. SLUTTBRUKERAVTALEN DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN ( AVTALEN ) ER MELLOM MICROBILOGICS, INC. ( SELSKAPET ELLER MBL ), OG EN ENKELTPERSON, AKSJESELSKAP ELLER ANNEN SELVSTENDIG ENHET

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn

DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn DATABEHANDLERAVTALE Vedlegg til Avtale om Norlønn Denne databehandleravtalen er et vedlegg til Avtalen om Norlønn som er inngått av Partene («Avtale om Norlønn»). Databehandleravtalen inngår som en del

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok TM Norton AntiVirus Online Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

Velkommen til BoKloks nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig.

Velkommen til BoKloks nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig. Side 1 (7) Vilkår for bruk Velkommen til BoKloks nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig. Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Sejfs generelle vilkår

Sejfs generelle vilkår Sejfs generelle vilkår Sejf Norge AS, org.nr. 920 592 929 («Sejf Norge») leverer en tjeneste for formidling av betaling ved handel med tjenester. Fysiske og juridiske personer som registrerer seg hos Sejf

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer