produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller"

Transkript

1 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte programvaren og distribuerte den med enheten. Les vilkårene nøye. De gjelder ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Trykte lisensvilkår, som kan bli levert med programvaren, erstatter elektroniske lisensvilkår. Vilkårene gjelder også for Microsofts oppdateringer tillegg Internett-baserte tjenester brukerstøtte for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. Hvis du anskaffer oppdateringer eller tillegg direkte fra Microsoft, er det Microsoft og ikke produsenten eller den som installerte, som gir lisens på disse til deg. Ved å ta i bruk programvaren aksepterer du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke programvaren. I stedet kan du kontakte produsenten eller leverandøren for å få vite mer om reglene for returnering av varer og refusjon og kreditering av kjøpesummen. Som beskrevet nedenfor, innebærer denne avtalen at du gir ditt samtykke til at det innhentes bestemte opplysninger under aktivering og validering og for Internett-baserte tjenester. Hvis du godtar disse lisensvilkårene, gir det deg rettighetene nedenfor for hver lisens du anskaffer. 1. OVERSIKT. a. Programvare. Programvaren omfatter følgende: Operativsystem for arbeidsstasjoner. Programvaren omfatter ikke Windows Live-tjenester. Windows Live er en tjeneste som er tilgjengelig fra Microsoft under en separat avtale. b. Lisensmodell. Programvaren lisensieres per eksemplar per enhet. 2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. Programvarelisensen er permanent tilknyttet enheten som du anskaffet programvaren sammen med. Denne enheten er den "lisensierte enheten". En maskinvarepartisjon regnes som en separat enhet. a. Lisensiert enhet. Du har rett til å installere ett eksemplar av programvaren på den lisensierte enheten. Du har rett til å bruke programvaren på opptil to prosessorer på enheten om gangen. Du har ikke rett til å bruke programvaren på noe annen enhet.

2 b. Antall brukere. Med unntak av det som er angitt under Enhetstilkoblinger og Andre påloggingsteknologier, har bare én bruker rett til å bruke programvaren om gangen. c. Alternative versjoner. Programvaren kan inkludere mer enn én versjon, for eksempel 32-biters og 64-biters versjoner. Du kan bare bruke én versjon om gangen. Hvis produsenten eller den som installerte, gir deg muligheten til å velge språkversjon én gang, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. 3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. a. Enhetstilkoblinger. Du kan tillate at opptil 10 andre enheter får tilgang til programvaren installert på den lisensierte enheten, for å bruke Filtjenester, Utskriftstjenester, Internet Information Services samt deling av Internett-tilkobling og telefonitjenester. b. Ekstern pålogging-teknologier. Du har tilgang til og rett til å bruke programvaren installert på den lisensierte enheten fra en ekstern enhet ved hjelp av teknologier for ekstern pålogging, som følger: Eksternt skrivebord. Den primære brukeren av den lisensierte enheten kan få tilgang til en økt fra en annen enhet ved hjelp av Eksternt skrivebord eller lignende teknologier. En "økt" betyr opplevelsen av å samhandle med programvaren, direkte eller indirekte, gjennom en hvilken som helst kombinasjon av eksterne enheter for inndata, utdata og skjerm. Andre brukere kan få tilgang til en økt fra en hvilken som helst enhet ved hjelp av disse teknologiene, hvis den eksterne enheten er lisensiert separat for kjøring av programvaren. Andre tilgangsteknologier. Du har rett til å bruke Fjernhjelp eller lignende teknologier til å dele en aktiv økt. c. Andre eksterne bruksområder. Du kan tillate at et hvilket som helst antall enheter får tilgang til programvaren installert på den lisensierte enheten, for andre formål enn dem som er beskrevet under Enhetstilkoblinger og Eksterne påloggingsteknologier, for eksempel for å synkronisere data mellom enheter. d. Bruk med virtualiseringsteknologier. Du kan bruke programvaren installert på den lisensierte enheten, i et virtuelt (eller på annen måte emulert) maskinvaresystem. Hvis du gjør det, har du ikke rett til å spille av eller få tilgang til innhold eller bruke programmer som er beskyttet av Microsoft-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter samt informasjons- og foretaksrettigheter eller annen Microsoft-tjenester for administrasjon av rettigheter, eller bruke BitLocker. Vi fraråder deg å spille av eller vise innhold eller bruke programmer som er beskyttet av annen teknologi for administrasjon av digitale rettigheter samt informasjons- og foretaksrettigheter, og å bruke full diskkryptering. e. Multipleksing. Maskinvare eller programvare du bruker til å forene tilkoblinger redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren (noen ganger kalt "multipleksing" eller "pooling"), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. f. Skriftkomponenter. Når programmet kjører, kan du bruke programmets skrifttyper til å vise og skrive ut innhold. Du har bare rett til å

3 legge inn skrifttyper i innhold, som tillatt i henhold til restriksjonene som ligger i skrifttypene laste dem ned midlertidig til en skriver eller en annen enhet for utdata, for å skrive ut innhold. g. Ikoner, bilder og lyder. Når programmet kjører, kan du bruke, men ikke dele programmets ikoner, bilder, lyder og medier. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, språk og produktnøkkel, Internett-protokolladresse (IP) for enheten samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen av enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ved å bruke programvaren gir du ditt samtykke til innhenting av denne informasjonen. Før aktiveringen har du rett til å bruke versjonen av programvaren som er installert, under installeringsprosessen. Din rett til å bruke programvaren etter den tiden som er spesifisert under installeringsprosessen, er begrenset, med mindre programvaren er aktivert. Dette er for å hindre ulisensiert bruk av programvaren. Du vil ikke kunne fortsette å bruke programvaren etter den tiden hvis du ikke aktiverer den. Hvis enheten er koblet til Internett, kan det hende at programvaren automatisk kobler seg til Microsoft for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Det kan også hende at du må reaktivere programvaren hvis du endrer datamaskinen eller programvaren. Hvis produsenten eller leverandøren aktiverte programvaren for deg, kan det hende du ikke blir bedt om å aktivere programvaren første gang du bruker den. Programvaren vil minne deg om at den må aktiveres inntil du gjør det. 5. VALIDERING. a. Programvaren vil fra tid til annen validere seg selv, oppdateres eller kreve nedlasting av valideringsfunksjonen for programvaren. Valideringen kontrollerer at programvaren har blitt aktivert og lisensiert. Valideringen gjør deg også i stand til å bruke bestemte funksjoner i programvaren eller å innhente flere fordeler. Se for mer informasjon. b. I løpet av en valideringssjekk vil programvaren sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. Denne informasjonen inneholder versjonen og produktnøkkelen til programvaren og Internett-protokolladressen til enheten. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Ved å bruke programvaren godtar du at denne informasjonen sendes. Se for mer informasjon om validering og hva som sendes i løpet av en valideringssjekk. c. Hvis programvaren etter validering ikke oppfyller kravene til lisensiering, kan dette få følger for funksjonaliteten i programvaren. Du kan for eksempel måtte aktivere programvaren på nytt, eller motta påminnelser om å skaffe en lisensiert versjon av programvaren, eller du kan kanskje ikke

4 bruke eller fortsette å bruke enkelte av funksjonene ovenfor, eller skaffe enkelte oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft. d. Du kan bare skaffe oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Se for mer informasjon om anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder. 6. POTENSIELT UØNSKET PROGRAMVARE. Hvis den er aktivert, vil Windows Defender søke på datamaskinen din etter "spyware", "adware" og annen potensielt uønsket programvare. Hvis den finner potensielt uønsket programvare, vil programvaren spørre om du vil ignorere, deaktivere (sette i karantene) eller fjerne den. Enhver potensielt uønsket programvare som er klassifisert som "høy risiko" eller "svært høy risiko", vil automatisk bli fjernet etter søket, med mindre du endrer standardinnstillingen. Fjerning eller deaktivering av potensielt uønsket programvare kan resultere i at annen programvare på datamaskinen din slutter å fungere du misligholder en lisens som gir deg rett til å bruke annen programvare på datamaskinen Ved å bruke denne programvaren er det mulig at du fjerner eller deaktiverer programvare som ikke er potensielt uønsket programvare. 7. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. a. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i personvernerklæringen for Windows Vista, kobler til Microsofts eller tjenesteleverandørens datasystemer over Internett. I enkelte tilfeller vil du ikke motta et separat varsel når de kobler seg til. Du kan slå av disse funksjonene eller la være å bruke dem. Se personvernerklæringen for Windows Vista på for mer informasjon om disse funksjonene. Ved å bruke disse funksjonene godtar du at denne informasjonen sendes. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller, som sender informasjon om datamaskinen til passende systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelig for deg. Windows Update-funksjonen. Du har rett til å koble ny maskinvare til enheten din. Enheten din har kanskje ikke de nødvendige driverne for å kommunisere med maskinvaren som tilkobles. I så fall kan programvarens oppgraderingsfunksjon få tak i de rette driverne fra Microsoft og installere dem på enheten. Du har rett til å deaktivere denne oppgraderingsfunksjonen. Webinnholdfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og vise den for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp og Appshelp. Du har rett til å velge ikke å bruke disse webinnholdfunksjonene.

5 Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon av typen x.509-standard. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt, og til å verifisere at innholdet ikke er blitt endret. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer sertifikattilbakekallingslister via Internett, når dette er tilgjengelig. Auto Root Update. Auto Root Update-funksjonen oppdaterer listen over klarerte sertifikatinstanser. Du har rett til å deaktivere Auto Root Update-funksjonen. Fjerning av skadelig programvare / rensing under oppgradering. Før programvaren installeres vil den kontrollere enheten og fjerne bestemte skadeprogrammer som står oppført på ("Malware"), fra enheten. Når programvaren kontrollerer enheten for skadeprogrammer (malware), blir en rapport sendt til Microsoft. Rapporten inneholder informasjon om skadeprogrammer som oppdages eller feil som oppstår mens programvaren kontrollerer for skadeprogrammer (malware). Denne rapporten inneholder ingen informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Du kan deaktivere programvarens rapporteringsfunksjon for skadeprogrammer (malware) ved å følge instruksjonene som finnes på Statusikon for nettverksforbindelse. Denne funksjonen finner ut om et system er koblet til et nettverk ved hjelp av passiv overvåking av nettverkstrafikken, eller ved hjelp av aktiv DNSeller HTTP-kontroll. Denne kontrollen overfører bare standard TCP/IP- eller DNS-informasjon for rutingformål. Du kan deaktivere den aktive kontrollfunksjonen via en registerinnstilling. Windows Time Service. Denne tjenesten synkroniseres med en gang i uken for å gi datamaskinen riktig tid. Du kan slå av denne funksjonen eller velge ønsket tidsserver under Dato og klokkeslett på Kontrollpanelet. Forbindelsen bruker standard NTP-protokoll. IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal service (Teredo). Denne funksjonen hjelper eksisterende hjemmebaserte Internett-gatewayenheter med overgangen til IPv6. IPv6 er neste generasjons Internett-protokoll. Den hjelper med "end-to-end"-tilkobling som ofte kreves av "peer-to-peer"-programmer. Dette gjøres ved at hver gang du starter programvaren, vil Teredo-klienttjenesten prøve å finne en offentlig Teredo-Internett-tjeneste. Det gjøres ved at det sendes en spørring over Internett. Denne spørringen overfører bare standardinformasjon for domenenavntjenesten for å bestemme om datamaskinen din er koblet til Internett og kan finne en offentlig Teredo-tjeneste. Hvis du bruker et program (for eksempel Windows Møteplass) som krever IPv6-tilkobling, eller konfigurerer brannmuren til alltid å aktivere IPv6-tilkobling, vil som standard informasjon om Internett-protokollen med jevne mellomrom sendes til Teredo-tjenesten hos Microsoft. Ingen annen informasjon sendes til Microsoft. Du kan endre denne standardinnstillingen til å bruke servere som ikke tilhører Microsoft. Du kan også slå funksjonen av ved hjelp av et kommandolinjeverktøy kalt "netsh". b. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra datamaskinen, feilrapporter og rapporter om skadeprogrammer (malware) til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan også dele den med andre, som maskinvare- og programvareleverandører. De kan bruke denne

6 informasjonen til å forbedre måten produktene deres kjører sammen med Microsoft-programvare på. c. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte. 8. LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Produsenten, den som installerte, og Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til programvaren. Du har ikke rett til å gjøre følgende: Omgå de tekniske begrensningene i programvaren Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Bruke komponenter av programvaren til å kjøre programmer som ikke kjøres på programvaren Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den Leie ut, lease eller låne bort programvaren Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 9. MERKNAD OM FRAVÆR AV WINDOWS MEDIA PLAYER. Som definert av EU-kommisjonen er ikke Windows Media Player inkludert i programvaren. Du trenger derfor en medieavspiller fra Microsoft eller en tredjepart for å kunne spille av lyd-cder eller mediefiler, ordne innhold i et mediebibliotek, opprette spillelister, konvertere lyd-cder til mediefiler, opprette en lyd-cd, opprette personlige videoer, vise informasjon om artist og tittel for mediefiler, vise albumbilder for musikkfiler eller overføre musikk til personlige musikkavspillere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå inn på YTELSESTESTING AV MICROSOFT.NET. Programvaren inneholder en eller flere.net Framework 3.0-komponenter (".NET-komponenter"). Du har rett til å utføre intern ytelsestesting av disse komponentene. Du har rett til å fremlegge resultatene av en ytelsestest av disse komponentene, forutsatt at du overholder betingelsene som er angitt på Hvis du fremlegger resultatene av slike ytelsestester, skal Microsoft ha rett til å fremlegge resultatene av ytelsestester vi utfører på dine produkter som konkurrerer med den aktuelle.net-komponenten, uten hensyn til andre avtaler du måtte ha med Microsoft, forutsatt at vi overholder de samme betingelsene som er angitt på SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaremediene. Det kan bare brukes til å installere programvaren på nytt.

7 12. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen for interne referanseformål. 13. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med "IFV" eller "Ikke for videresalg". 14. OPPGRADERINGER. Hvis du skal bruke oppgraderingsprogramvare, må du først ha lisens på programvaren som er gyldig for oppgradering. Ved oppgradering vil denne avtalen erstatte avtalen for den programvaren du oppgraderte fra. Etter oppgraderingen har du ikke lenger rett til å bruke programvaren du oppgraderte fra, med unntak av det som er tillatt i delen nedenfor om nedgradering. 15. NEDGRADERING. I stedet for å bruke programvaren kan du bruke én av de tidligere versjonene nedenfor: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Professional N Microsoft Windows Professional x64 Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Denne avtalen gjelder din bruk av tidligere versjoner. Hvis den tidligere versjonen inkluderer andre komponenter, vil alle vilkår for disse komponentene i avtalen som fulgte med den tidligere versjonen, gjelde din bruk av dem. Verken produsenten eller den som installerte, eller Microsoft er forpliktet til å tilby tidligere versjoner. Du må anskaffe tidligere versjoner separat. Du har når som helst rett til å bytte ut en tidligere versjon med denne versjonen av programvaren. 16. LISENSBEVIS. a. Hvis du har mottatt programvaren på en enhet, en CD eller et annet medium, vil en ekte ektehetsgaranti fra Microsoft med et ekte eksemplar av programvaren identifisere et lisensiert eksemplar av programvaren. Etiketten er gyldig hvis den er festet på enheten eller vises på produsentens eller leverandørens emballasje. Hvis du mottar etiketten separat, er den ugyldig. Du bør ta vare på etiketten på enheten eller emballasjen med etiketten for å kunne bevise at du har lisens på programvaren. Hvis enheten leveres med flere enn én ekthetsgaranti, kan du bruke hver versjon av programvaren som etikettene refererer til. b. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer Microsoft-programvare, se OVERFØRING TIL TREDJEPART. Du kan bare overføre programvaren direkte til en tredjepart med den lisensierte enheten. Du kan ikke beholde noen eksemplarer av programvaren eller en tidligere versjon. Før du foretar en tillatt overføring, må den andre brukeren samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Overføringen må omfatte Ekthetsgarantien. 18. TREDJEPARTSPROGRAMMER. Programvaren inneholder tredjepartsprogrammer. Lisensvilkårene som følger med disse programmene, gjelder din bruk av dem. 19. EKSPORTRESTRIKSJONER Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For mer

8 informasjon, se BRUKERSTØTTE. For programvaren generelt kontakter du produsenten eller den som installerer, for brukerstøttemuligheter. Henvis til brukerstøttenummeret som ble levert med programvaren. For oppdateringer og tillegg som er anskaffet direkte fra Microsoft, tilbyr Microsoft brukerstøtte slik det er beskrevet på Hvis du bruker programvare som ikke er riktig lisensiert, vil du ikke være berettiget til å få brukerstøtte. 21. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), tilleggsvilkår og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten. 22. GJELDENDE LOV. a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 23. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 24. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. Med unntak av eventuell refusjon du mottar fra produsenten eller den som installerte, kan du ikke få dekket annen skadeerstatning, herunder for følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder følgende: Alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Begrensningen gjelder også hvis følgende er tilfellet: Reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap Hvis produsenten eller den som installerte, visste eller burde ha visst om risikoen for tap eller skader. Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg ettersom det kan være at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

9 *********************************************************************** BEGRENSET GARANTI A. BEGRENSET GARANTI Hvis du følger instruksjonene, og programvaren er riktig lisensiert, vil programvaren i det vesentlige fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren, med unntak av dokumentasjon som beskriver funksjonalitet i forbindelse med Windows Media Player (se punkt 9 ovenfor). Microsoft gir ingen garanti for funksjonalitet i forbindelse med Windows Media Player. B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. Den begrensede garantien dekker programvaren i 90 dager fra den første brukeren anskaffet den. Hvis du mottar tillegg, oppdateringer eller erstatningsprogramvare i løpet av disse 90 dagene, vil disse være dekket av resterende del av garantiperioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. Hvis du overfører programvaren, vil resterende del av garantiperioden gjelde for mottakeren. I den grad ikke annet følger av gjeldende lov, er eventuelle stilltiende garantier eller bestemmelser begrenset til garantiperioden. Ettersom enkelte delstater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse begrensninger ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor rimelig kontroll for produsenten, den som installerte, eller Microsoft, eller fraværet av Windows Media Player. D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. Produsenten eller den som installerte, vil velge enten å (i) reparere eller erstatte programvaren kostnadsfritt, eller (ii) godta at produktet/produktene returneres for refusjon av det eventuelle beløpet du betalte. Produsenten eller den som installerte, kan også reparere eller erstatte tillegg, oppdateringer og erstatningsprogramvare, eller gi en refusjon av det du eventuelt betalte for dem. Kontakt produsenten eller den som installerte, om vilkårene for dette. Dette er dine eneste rettigheter i forbindelse med brudd på den begrensede garantien. E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. F. GARANTIPROSEDYRER Kontakt produsenten eller den som installerte, for å undersøke hvordan du kan få utført garantiservice på programvaren. Du må følge produsentens eller leverandørens retningslinjer for retur for å få refundert utgifter. G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrensede garantien er den eneste direkte garantien fra produsenten, den som installerte, eller Microsoft. Produsenten eller leverandøren og Microsoft gir ingen uttrykkelige garantier eller bestemmelser. I den grad ikke annet følger av lokale lover, fraskriver produsenten eller leverandøren og Microsoft seg stilltiende garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter. Hvis lokale lover gir stilltiende garantier eller bestemmelser, til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen "Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien" ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. Klausulen "Fraskrivelse og begrensning av ansvar for skader" ovenfor gjelder for brudd på denne begrensede

10 garantien. Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra delstat til delstat. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. EULAID:VISTA_RM.0_BUSINESSN_OEM_nb-NO

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. MICROSOFT PROGRAMVARE - LISENSVILKÅR WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 Takk for at du har valgt Microsoft Windows 8.1. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR WINDOWS 8 Takk for at du valgte en datamaskin med forhå ndsinstallert Microsoft Windows 8. Dette er en lisensavtale

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony Dele anonyme data med Lenovo Innhold Dele anonyme data med Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Bærbar harddisk Brukerhåndbok Ekstern bærbar SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte ett av følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SCS Data Manager. Versjonsmerknader. Versjon 3.00

SCS Data Manager. Versjonsmerknader. Versjon 3.00 SCS Data Manager Versjonsmerknader Versjon 3.00 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens.

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens. Avhendelse med Windows 8 Ultimate og Office ProPlus Innledning Alle elever i STFK har mulighet for utkjøp av PC-en ved skoleslutt. Denne prosedyren beskriver hva som må gjøres etter PC-en er blitt reinstallert

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Komplett diagnostiserings- og reparasjonsløsning PEUGEOT tilbyr uavhengige verksteder en diagnostiserings- og reparasjonsløsning for vedlikehold

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer