Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor."

Transkript

1 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x, SL 2011 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts oppdateringer, tillegg, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. Disse lisensvilkårene erstatter lisensvilkårene som er bygd inn i programvaren. Ved å installere, få installert eller ta i bruk programvaren aksepterer du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke installere, få installert eller bruke programvaren. Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. 1. OVERSIKT. a. Programvare. Programvaren kan omfatte serverprogramvare. klientprogramvare som kan installeres på enheter og brukes med serverprogramvaren. tilleggskomponenter som kan være separat lisensiert, og feilrettinger, oppgraderinger eller oppdateringer for programvaren. b. Lisensmodell. Programvaren er lisensiert basert på 2. DEFINISJONER. antallet installerte eksemplarer av systemdatabaser antallet brukere eller enheter som har tilgang til systemdatabasen, og tilleggskomponenter du lisensierer. "Du" betyr den juridiske personen som aksepterte disse lisensvilkårene og dine tilknyttede selskaper. "Tilknyttet selskap" betyr alle juridiske personer som eier, som eies av eller som eies i felleskap med en part. "Eierskap" betyr mer enn 50 % eierskap. "Klientprogramvare" betyr den programvaren som gjør det mulig for én enkelt PC, arbeidsstasjon, terminal, håndholdt datamaskin, PDA eller annen elektronisk enhet ("enhet" eller "enheter") å få tilgang til eller bruke serverprogramvaren eller bruke visse aspekter ved serverprogramvaren når den er koblet fra serveren. "Serverprogramvare" betyr programvaren som leverer tjenester eller funksjonalitet på serveren din (datamaskinene dine som kan kjøre serverprogramvaren, er "servere"). "Systemdatabase" betyr den underliggende databasen som kontrollerer dine brukere og enheter for økonomisk rapportering. "Lett Bruker" betyr en navngitt bruker som har indirekte tilgang til systemdatabasen for å bruke et begrenset sett av tjenester eller funksjonalitet. "Ansatt Selvbetjeningsbruker" eller "ESS-bruker" betyr en navngitt bruker som har indirekte tilgang til systemdatabasen, utelukkende for å utføre oppgavene nedenfor:

2 i. Arbeidstid og deltakelse: Oppgaver relatert til timeføring, inn- og utstempling, unntatt timeføring på separate prosjekter. ii. Søknader fra ansatte: Oppgaver i forbindelse med forespørsler fra ansatte, herunder, men ikke begrenset til, søknader om innkjøp, fravær og tjenester. iii. Personaladministrasjon: oppgaver i forbindelse med føring av opplysninger om ansatte, inkludert kontaktopplysninger, ansatthistorikk, fravær, ferie, opplæring, lønn, vurdering, ytelser, rekruttering og søknader. iv. Reiseregninger og kostnader: oppgaver i forbindelse med innlevering og godkjenning av reiseregninger og andre kostnader, og tilhørende arbeidsflyt. "Betalingsenhet" betyr en enhet, som brukes av en hvilken som helst bruker, til å få tilgang til systemdatabasen for å fullføre kundevendt salg eller tjenestetransaksjoner. "Begrenset enhet" betyr en enhet som er beregnet til bare ett formål, og som brukes av en hvilken som helst bruker for å få indirekte tilgang til systemdatabasen for innfanging eller visning av data "Driftsutsetting av forretningsprosesser" betyr å inngå avtale om en spesifikk kritisk eller ikke-kritisk forretningsoppgave, -funksjon eller -prosess med en tredjeparts tjenesteleverandør der (i) de tjenestene som tilbys, inkluderer direkte eller indirekte tilgang til programvaren, og (ii) programvarelisensen ikke er anskaffet direkte fra Microsoft. "Partner" betyr partneren som har signert en partneravtale med Microsoft der partneren gis tillatelse til å selge og distribuere programvaren. 3. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. a. Serverprogramvare. Du har rett til å installere et ubegrenset antall eksemplarer av serverprogramvaren for å få tilgang til din systemdatabase. Du har rett til å bruke det antallet eksemplarer som lisensnøkkelen din tillater. Du har ikke rett til å duplisere lisensnøkler uten skriftlig forhåndssamtykke fra Microsoft. b. Klientprogramvare. Du har rett til å installere et ubegrenset antall eksemplarer av klientprogramvaren. Du har bare rett til å bruke klientprogramvaren med serverprogramvaren. c. Tilleggskomponenter. Du har rett til å installere et ubegrenset antall eksemplarer av tilleggskomponentene som du har lisens for til din systemdatabase. Du må anskaffe en separat lisens for hver systemdatabase hvis du vil installere en tilleggskomponent for flere systemdatabaser. Du har ikke rett til å duplisere lisensnøkler uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Microsoft. Hvis du vil ha mer informasjon om lisensbegrensninger for tilleggskomponenter, se 4. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. a. Brukerlisenser. I tillegg til serverprogramvarelisensen må du anskaffe brukerlisenser for det totale antallet brukere som har direkte eller indirekte tilgang til systemdatabasen. Brukerlisenser er spesifikke for en systemdatabase og kan ikke brukes for eller deles mellom flere systemdatabaser. Du kan lisensiere samtidige brukere, navngitte brukere, enhets-caler eller eksterne tilkoblinger, avhengig av hva slags tilgang brukeren trenger til systemdatabasen. For brukere som er dine eller dine tilknyttede selskapers ansatte, leverandører eller agenter, må du lisensiere samtidige brukere, navngitte brukere og/eller enhets-caler. For all annen tilgang til systemdatabasen, inkludert tilgang der ingen individuelle brukere er involvert, må du lisensiere den eksterne tilkoblingen, samtidige brukere, navngitte brukere eller enhets-caler. Brukerlisensene omfatter: Samtidige brukere er lisenser som tillater en hvilken som helst person å få tilgang til systemdatabasen. Antall samtidige brukere som er lisensiert, er det maksimale antall personer som kan få tilgang til systemdatabasen samtidig. Navngitte brukere er lisenser som er spesifikke for individuelle brukere og ikke kan deles mellom brukere. Du kan velge Lett Bruker eller ESS-bruker som navngitte brukertyper. Hvis du velger ESS-bruker, er din bruk av denne navngitte brukerlisensen underlagt begrensningene i definisjonen av ESS-bruker. Du kan permanent overføre din navngitte bruker fra en bruker til en annen "Klientadgangslisenser for enhet" eller "Enhets-CAL" er lisenser som tillater én betalingsenhet eller begrenset enhet, brukt av en hvilken som helst bruker, å få indirekte tilgang til systemdatabasen. Du kan permanent overføre enhets-calen fra én enhet til en annen, så lenge den nye enheten overholder begrensningene som gjelder for henholdsvis betalingsenheter og begrensede enheter, og

3 "Ekstern tilkobling" er en lisens som tillater en hvilken som helst tredjepartsbruker å få tilgang til én systemdatabase. "Tredjepartsbrukere" er hvilke som helst samtidige brukere eller navngitte brukere som ikke er dine eller dine tilknyttede selskapers ansatte, leverandører eller agenter. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerlisenstyper og lisensbegrensninger for brukerlisenser, se b. Multipleksing. Maskinvare eller programvare som du bruker til å forene tilkoblinger omdirigere informasjon, Redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren redusere antallet enheter eller brukere programvaren administrerer direkte (noen ganger kalt "multipleksing" eller "pooling"), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. c. Lisenser for ekstern tilkobling. Hver lisens for ekstern tilkobling du anskaffer, må tilordnes en systemdatabase. Hver lisens for ekstern tilkobling som er tilordnet en systemdatabase, tillater et hvilket som helst antall tredjepartsbrukere å få tilgang til den aktuelle systemdatabasen. Du trenger ikke lisenser for samtidige eller navngitte brukere eller enhets-caler for disse brukerne. Du har ikke rett til å bruke lisensen for ekstern tilkobling til driftsutsetting av forretningsprosesser. Du kan likevel bruke programvaren til å levere tjenester for driftsutsetting av forretningsprosesser til ikke-tilknyttede tredjeparter, forutsatt at de ikke får tilgang til programvaren eller systemdatabasen. d. Tredjeparts vertstjenester. Du har rett til å bruke en tredjepart som vert for programvaren på dine vegne, med tilgang utelukkende til deg og dine tilknyttede selskaper. Du har ikke rett til å la tredjepartsleverandøren av vertstjenester gi utilknyttede tredjeparter tilgang til programvaren, med mindre annet er tillatt gjennom en lisens for ekstern tilkobling. Tredjepartsleverandøren av vertstjenester må akseptere å være bundet av disse vilkårene. e. Lisensrettigheter for maler. Du har rett til å kopiere og bruke maler som leveres med programvaren, og som er identifisert for slik bruk, i dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. f. Begrensninger for bruk av Crystal Reports. Hvis Crystal Reports Runtime Server er inkludert i programvaren, kan du ikke distribuere Crystal Reports Runtime Server-komponenten av programvaren ( kjøretidskomponenten ) sammen med noe universelt rapportskrivings-, dataanalyse- eller rapportleveringsprodukt som utfører de samme eller lignende funksjoner som kjøretidskomponenten. Du har ikke rett til å bruke kjøretidskomponenten til å skape og distribuere noe produkt som generelt er i konkurranse med produkttilbudene fra Business Objects. Du har ikke rett til å bruke kjøretidskomponenten til å skape og distribuere noe produkt som konverterer rapportfilformatet (.RPT) til et alternativt filformat som benyttes av noe universelt rapportskrivings-, dataanalyse- eller rapportleveringsprodukt som ikke er Business Objects' eiendom. g. Ansvarsfraskrivelse ved endring. Du har rett til å endre programvaren bare i den grad det er nødvendig for å bruke den til dine interne forretningsformål hvis du mottok den i kildekodeform eller du eller en hvilken som helst tredjepart som handler på dine vegne, har lisensierte verktøy fra Microsoft som gjør det mulig for deg eller en tredjepart som handler på dine vegne, å endre objektkodeformen. Du samtykker i at Microsoft ikke er ansvarlig for noen problemer som oppstår som et resultat av endringer du, en partner eller en hvilken som helst tredjepart som handler på dine vegne, har gjort, eller hvilke som helst problemer som er forårsaket av tredjeparts maskinvare eller programvare. Microsoft er ikke forpliktet til, verken nå eller i fremtiden, å gi teknisk eller annen type støtte i forbindelse med eventuelle endringer som er utført av deg, din partner eller en hvilken som helst tredjepart. Microsoft gir ingen uttalelser, anbefalinger eller garantier om programvarens egnethet for din virksomhet, om programvaren er egnet for å endres av partneren eller en hvilken som helst tredjepart, om endringene eller programvaren er egnet for implementering, eller om endringer som er utført, implementert, støttet og/eller utført service på, for eller på vegne av deg eller en hvilken som helst tredjepart, vil tilfredsstille dine forretningsbehov eller fungere tilfredsstillende i programvaren. Microsoft og Microsofts partnere er uavhengige enheter, og Microsoft er ikke ansvarlig for eller bundet av handlinger utført av slike forretningspartnere. h. Tilleggsfunksjonalitet. Microsoft kan tilby tilleggsfunksjonalitet for programvaren. Andre lisensvilkår og avgifter kan påløpe. i. Kompleks programvare. Programvaren er kompleks datamaskinprogramvare. Programvarens ytelse vil variere avhengig av maskinvareplattformen, programvareinteraksjonene, programvarekonfigurasjonen og andre faktorer. Programvaren er verken feiltolerant eller fri for feil, konflikter eller avbrudd. 5. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Microsoft kan endre eller annullere disse tjenestene når som helst.

4 a. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Enkelte funksjoner i programvaren kan koble til Microsofts eller tjenesteleverandørers datasystemer over Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. Du har rett til å deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse funksjonene, se dokumentasjonen for programvaren. Ved å ta i bruk disse funksjonene gir du ditt samtykke til å overføre denne informasjonen. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. b. Informasjon om datamaskinen. Noen av funksjonene i programvaren bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til relevante systemer, f.eks. din Internett-protokolladresse, type operativsystem, nettleser, navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til enheten som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg. Noen av disse funksjonene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: Webinnholdsfunksjoner Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft og gjøre det tilgjengelig for deg. Innholdet hentes ved at funksjonene sender informasjon til Microsoft om typen operativsystem, programvarens navn og versjon, typen webleser og språkkoden til enheten der programvaren er installert. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp og Appshelp. Du kan velge ikke å bruke disse webinnholdsfunksjonene. c. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra enheten, feilrapporter og rapporter om skadelig programvare til å forbedre vår programvare og våre tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med Microsoft-programvare på. d. Misbruk av Internett-baserte Tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte. 6. YTELSESTESTING. Du må ha skriftlig tillatelse fra Microsoft for å kunne fremlegge resultatene av ytelsestester av programvaren for en tredjepart. 7. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov eller en separat skriftlig kontrakt med Microsoft gir deg flere rettigheter, til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har bare rett til å bruke programvaren for dine interne forretningsformål. Du har ikke rett til å omgå de tekniske begrensningene i programvaren foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen publisere programvaren slik at andre kan kopiere den leie ut, lease eller låne bort programvaren bruke programvaren til kommersielle vertstjenester Dine rettigheter til å bruke programvaren er permanente, men kan tilbakekalles hvis du eller dine tilknyttede selskaper ikke overholder vilkårene i avtalen. Rettigheter til å få tilgang til serverprogramvaren gir deg ikke rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til serveren. 8. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage flere kopier av programvaren for sikkerhetskopierings-, utviklings- og testformål så lenge slike kopier ikke blir brukt i produksjon og utviklingen bare er til din interne bruk. Du har rett til å la en tredjepart være vert for dine sikkerhetskopier på dine vegne. 9. AVLØSNINGSRETTIGHETER. Du har rett til å kjøre én enkelt passiv forekomst av din systemdatabase for midlertidig støtte. 10. LISENSOVERFØRING. Du har ikke rett til å overføre programvaren til tredjepart uten skriftlig godkjenning fra Microsoft. Tilleggsavgifter for overføring av programvaren til tredjepart kan påløpe. 11. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

5 12. SKOLEVERSJON AV PROGRAMVARE. Du må være en "Godkjent Bruker for Undervisningsformål" for å kunne bruke programvare som er merket med "Skoleversjon" eller "SV". Hvis du ikke vet om du er en slik bruker, går du til eller kontakter ditt lokale Microsoft-kontor. 13. NEDGRADERING. I stedet for å installere programvaren kan du installere og bruke en tidligere versjon. Denne avtalen gjelder din bruk av den tidligere versjonen. Hvis den tidligere versjonen inkluderer andre komponenter, vil alle vilkår for disse komponentene i avtalen som fulgte med den tidligere versjonen, gjelde din bruk av dem. Microsoft er ikke forpliktet til å levere deg tidligere versjoner. Du har når som helst rett til å bytte ut en tidligere versjon med denne versjonen av programvaren. 14. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For mer informasjon, se 15. BRUKERSTØTTE. Microsoft tilbyr brukerstøtte for programvaren, som beskrevet på 16. LOKALISERING OG OVERSETTING. Microsoft tilbyr lokaliserte og oversatte versjoner av programvaren, som beskrevet på 17. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor) og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internettbaserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten. 18. GJELDENDE LOV. a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. c. Advokatsalærer og kostnader. Hvis du eller Microsoft går til søksmål eller på andre måter fremsetter et krav mot den andre parten i forbindelse med eller som følge av denne avtalen eller programvaren, skal den seirende part ha rett til å få dekket rimelige advokatsalærer, kostnader og andre utgifter (inkludert en eventuell anke). 19. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 20. FORSVAR MOT KRAV VEDRØRENDE KRENKELSE OG URETTMESSIG TILVENDING. Microsoft vil forsvare deg mot alle krav fra ikke-tilknyttet tredjepart om at programvaren krenker deres patent, opphavsrett eller varemerke eller representerer urettmessig tilvending av deres forretningshemmelighet, og vil betale beløpet som skyldes enhver endelig dom som ikke er til vår fordel (eller forlik Microsoft aksepterer). Du må straks gi oss skriftlig varsel om kravet og gi oss full kontroll over forsvar og oppgjør i saken. Du aksepterer å gi oss rimelig assistanse ved forsvaret mot kravet, og Microsoft vil refundere rimelige utlegg du har ved å gi denne assistansen. Begrepene "urettmessig tilvending" (misappropriation) og "forretningshemmelighet" (trade secret) er brukt slik de er definert i Uniform Trade Secrets Act, bortsett fra i tilfeller med krav som oppstår utenfor USA, der "urettmessig tilvending" betyr ulovlig og overlagt, og "forretningshemmelighet" betyr "ikke fremlagt informasjon" (undisclosed information) som spesifisert i artikkel i TRIPs-avtalen. Våre forpliktelser gjelder ikke hvis kravet eller den endelige dommen som ikke er til vår fordel er basert på (i) at du bruker programvaren etter at Microsoft varsler deg om å avslutte bruken på grunn av et slikt krav, (ii) at du kombinerer programvaren med produkt, data eller forretningsprosess som ikke er fra Microsoft, inkludert tredjeparts tillegg eller programmer, (iii) skader som kan henføres til verdien av bruk av produkt, data eller forretningsprosess som ikke er fra Microsoft, (iv) at du endrer eller modifiserer programvaren, inkludert modifikasjoner ved tredjepart, (v) at du distribuerer programvaren til eller bruker den til fordel for tredjepart, (vi) at du bruker Microsofts varemerke(r) uten uttrykkelig skriftlig tillatelse til å gjøre dette, eller (vii) at du ved krav i forbindelse med forretningshemmelighet har tilegnet deg en forretningshemmelighet (a) på urettmessig måte, (b) under forhold som forårsaker plikt til fortsatt å holde den hemmelig eller begrense dens bruk eller (c) fra en person (som ikke er Microsoft eller deres tilknyttede selskaper) som hadde plikt overfor parten som fremmer kravet til å holde den hemmelig eller begrense bruken av forretningshemmeligheten. Du skal dekke våre kostnader og erstatningskrav som følge av slike handlinger. Hvis Microsoft får informasjon om et krenkelseskrav eller krav vedrørende urettmessig tilvending knyttet til programvaren, har Microsoft rett til, på egen regning og uten plikt til å gjøre det, enten (i) å skaffe deg rett til å fortsette å kjøre programvaren eller (ii) modifisere programvaren eller erstatte den med en funksjonmessig ekvivalent så

6 krenkelsen opphører. I dette tilfellet skal du slutte å kjøre programvaren straks. Hvis, som et resultat av et krav vedrørende krenkelse eller urettmessig tilvending, bruken din av programvaren blir forbudt av en rett med kompetent jurisdiksjon, vil Microsoft etter eget valg enten anskaffe retten til å fortsette å bruke den, erstatte den med en funksjonsmessig ekvivalent, modifisere den så den ikke er krenkende, eller refundere det beløpet som er betalt, og avslutte lisensen. Hvis det blir rettet noen annen type tredjepartskrav mot deg når det gjelder Microsofts åndsverk, må du varsle oss skriftlig straks. Microsoft kan velge å behandle slike krav i henhold til dette punktet. Dette punkt 20 skal være din eneste avhjelp for krav vedrørende krenkelse eller urettmessig tilvending av forretningshemmeligheter fra tredjeparter. 21. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. Microsoft og deres leverandører dekker bare direkte skader opptil det beløpet du betalte for programvaren, bortsett fra krav som er dekket av punkt 20. Du får ikke dekket noen andre skader, inkludert følgeskader, tapt fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder følgende: alle forhold knyttet til (i) programvaren, (ii) tjenester, (iii) innhold (inkludert kode) på alle tredjeparts webområder eller (iv) tredjeparts programmer og krav basert på kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet, tap av data, skade på registre eller data, tap av goodwill, tap som følge av driftsavbrudd eller annet subjektivt ansvar i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. Begrensningen gjelder også hvis følgende er tilfellet: reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg. 22. BEKREFTE OVERHOLDELSE. a. Rett til å bekrefte overholdelse. Du har plikt til å vedlikeholde dokumentasjon (inkludert kjøpskvittering) over programvaren du og dine tilknyttede selskaper bruker under denne avtalen. Microsoft har rett til å kontrollere overholdelse av denne avtalen, for Microsofts egen regning. Du godtar å samarbeide innen rimelighetens grenser ved en eventuell overholdelseskontroll. Microsoft kan be om at du gir ditt samtykke til å gi tilgang til bruksinformasjon som er innhentet av systemdatabasen, som en del av gjennomføringen av kontrollen. b. Bekreftelsesprosess og begrensninger. Microsoft vil, for å bekrefte overholdelse, engasjere en uavhengig revisor fra et internasjonalt anerkjent, offentlig regnskapsbyrå, som vil være underlagt taushetsplikt. Bekreftelsen vil skje minst 30 dager etter varsel, i vanlig arbeidstid og på en måte som ikke forstyrrer driften i urimelig grad. Som et alternativ kan Microsoft kreve at du fyller ut Microsofts egenkontrollskjema om programvaren du og dine tilknyttede selskaper bruker under denne avtalen, men forbeholder seg retten til å bruke en bekreftelsesprosess som beskrevet ovenfor. Hvis Microsoft gjennomfører bekreftelseskontroll og ikke finner betydelig ulisensiert bruk (lisensmangel på 5 % eller mer), vil ikke Microsoft gjennomføre noen ny kontroll av samme enhet på minst ett år. Microsoft og Microsofts revisorer vil bruke informasjonen som innhentes under overholdelsesbekreftingen, bare til å håndheve Microsofts rettigheter og til å fastslå om vilkårene i denne avtalen overholdes. Ved å bruke rettighetene og prosedyrene som er beskrevet ovenfor, fraskriver ikke Microsoft seg retten til å håndheve denne avtalen eller til å beskytte sine immaterielle rettigheter ved hjelp av andre midler som tillates av lovgivningen. c. Kompensasjon for manglende overholdelse. Hvis bekreftelsen eller egenkontrollen viser ulisensiert bruk, må du umiddelbart bestille tilstrekkelige lisenser for å dekke din bruk. Hvis det avdekkes betydelig ulisensiert bruk, må du refundere Microsofts kostnader i forbindelse med bekreftelsen og anskaffe de nødvendige ekstralisenser til full enkeltlisenspris innen 30 dager.

7 ************************************************************************************** BEGRENSET GARANTI A. BEGRENSET GARANTI. Programvaren vil i det vesentlige fungere som beskrevet i den originale brukerdokumentasjonen Microsoft leverer sammen med programvaren. B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. Den begrensede garantien dekker programvaren i ett år fra du anskaffet den. Hvis du mottar tillegg, oppgraderinger eller erstatningsprogramvare i løpet av dette året, vil disse være dekket i den gjenværende delen av garantiperioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. I den grad ikke annet følger av gjeldende lov, er eventuelle stilltiende garantier eller bestemmelser begrenset til garantiperioden. Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger for varigheten av stilltiende garanti, garanti eller vilkår, kan det hende at disse begrensninger ikke gjelder for deg. C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller mangel på handlinger), andres handlinger (eller mangel på handlinger), inkludert, men ikke begrenset til, endringer eller implementeringer som er utført av deg, en partner eller en hvilken som helst tredjepart som handler på vegne av deg, eller forhold som ligger utenfor Microsofts kontroll. D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. Microsoft vil reparere eller erstatte programvaren kostnadsfritt. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte programvaren, vil Microsoft maksimalt refundere beløpet partneren betalte Microsoft for programvaren. Microsoft vil også reparere eller erstatte tillegg, oppgraderinger og erstatningsprogramvare kostnadsfritt. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, vil Microsoft maksimalt refundere det beløpet som Microsoft eventuelt belastet for dem. Du må avinstallere programvaren og returnere eventuelle medier og annet tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kjøpsbevis for å få kjøpesummen refundert. Dette er dine eneste rettigheter i forbindelse med brudd på den begrensede garantien. E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. F. GARANTIPROSEDYRER Du må fremlegge kjøpsbevis for å være berettiget til garantiservice, hvis lisensene du mener er dekket av garantien, ikke er registrert hos Microsoft. Hvis du vil fremsette et krav i henhold til denne garantien, kontakter du partneren. Hvis partneren ikke kan hjelpe deg, kontakter du Microsoft: 1. USA og Canada. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice for programvare du har kjøpt i USA og Canada, kontakter du Microsoft på (800) MICROSOFT eller Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA. 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice for programvare som er kjøpt i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes denne begrensede garantien av Microsoft Ireland Operations Limited. Kontakt Microsoft hos Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ditt lokale Microsoft-kontor (se I Norge ringer du eller går til 3. Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du anskaffet programvaren utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, kontakter du ditt lokale Microsoft-kontor (se G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrensede garantien er den eneste direkte garantien fra Microsoft. Microsoft gir ingen andre uttrykkelige garantier eller vilkår. I den grad ikke annet følger av lokale lover, fraskriver Microsoft seg stilltiende garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter. Hvis lokale lover gir deg stilltiende garantier eller vilkår til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen "Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien" ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER Klausulen "Fraskrivelse og begrensning av ansvar for skader" ovenfor gjelder for brudd på denne begrensede garantien.

8 Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra delstat til delstat og fra land til land.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med inspirasjon fra

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 Takk for at du har valgt Microsoft Windows 8.1. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro, Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Versjon: Norsk Formål: Test- og betalingslisens

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar 1.0 28.4.2015 Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. MICROSOFT PROGRAMVARE - LISENSVILKÅR WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Mac 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER... 5 4

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Avtale for Microsoft Cloud

Avtale for Microsoft Cloud Avtale for Microsoft Cloud Denne Avtalen for Microsoft Cloud er inngått mellom enheten du representerer, eller, hvis du ikke har angitt en slik enhet i forbindelse med kjøp eller fornyelse av et Abonnement,

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer