LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 Takk for at du har valgt Microsoft Windows 8.1. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts tilknyttede selskaper) som beskriver din rett til å bruke programvaren Windows 8.1. For å gjøre det praktisk har vi organisert denne avtalen i to deler. Den første delen inneholder innledende vilkår i form av spørsmål og svar. Deretter følger Tilleggsvilkår og Begrensede Rettigheter med flere detaljer. Du bør gå gjennom hele avtalen inkludert eventuelle vilkår under koblinger, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan vise koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet når programvaren kjører. Tilleggsvilkårene inneholder en bestemmelse om bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål. Hvis du bor i USA, påvirker disse bestemmelsene rettighetene dine ved en tvist med Microsoft, så du bør lese dem grundig. Ved å akseptere denne avtalen eller ved å bruke programvaren aksepterer du alle disse vilkårene og gir samtykke til overføring av visse typer informasjon ved aktivering og i forbindelse med Internett-baserte funksjoner i programvaren. Hvis du ikke aksepterer og overholder disse vilkårene, kan du ikke bruke programvaren eller funksjonene i programmet. Returner den til forhandleren og få en eventuell kjøpesum refundert eller kreditert. Hvordan kan jeg bruke programvaren? Vi selger ikke programvaren vår eller ditt eksemplar av den vi gir bare lisens. Lisensen betyr at vi gir deg rett til å installere og kjøre dette ene eksemplaret på én datamaskin (den lisensierte datamaskinen), eller rett til bruk for én person om gangen, men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Vanligvis betyr dette at du kan installere ett eksemplar av programvaren på en PC, og deretter kan du bruke programvaren på denne datamaskinen. Programvaren er ikke lisensiert for bruk som serverprogramvare eller for kommersielle vertstjenester, så du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig slik at flere kan bruke den samtidig i et nettverk. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår. Kan jeg lage en sikkerhetskopi? Ja, du kan lage én kopi av programvaren for sikkerhetsformål, og du kan bruke denne sikkerhetskopien som beskrevet nedenfor. Hva med oppdatering av Programvaren? Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppdatering av din nåværende operativsystemprogramvare, vil oppdateringen erstatte den opprinnelige programvaren som du oppdaterer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppdatert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppdaterte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppdaterte fra. Når du har fullført oppdateringen, vil noen apper kanskje ikke bli overført, eller de kan være inkompatible med Windows 8.1. Du vil i så fall trenge ekstra programvare for å spille av eller ta opp enkelte medietyper, inkludert DVDer.

2 Kan jeg overføre programvaren til en annen datamaskin eller bruker? Du kan overføre programvaren til en annen datamaskin som tilhører deg. Du kan også overføre programvaren (sammen med lisensen) til en datamaskin en annen person eier, hvis a) du er den første lisensierte brukeren av programvaren og b) den nye brukeren aksepterer vilkårene i denne avtalen. For å foreta overføringen må du overføre originalmediet, ekthetsgarantien, produktnøkkelen og kjøpsbeviset til den andre personen uten å beholde noe eksemplar av programvaren. Du kan bruke sikkerhetskopien vi tillater deg å lage, eller mediet som programvaren ble levert på, til å overføre programvaren. Når du overfører programvaren til en annen datamaskin, må du alltid fjerne programvaren fra den forrige datamaskinen. Du kan ikke overføre programvaren for å dele lisenser mellom datamaskiner. Du kan overføre Get Genuine Windows-, Pro Pack- eller Media Center Pack-programvare bare sammen med den lisensierte datamaskinen. Hvordan virker Internett-aktivering? Den første gangen du kobler deg til Internett mens du bruker programvaren, kontakter programvaren Microsoft eller deres tilknyttede selskap automatisk for å bekrefte at programvaren er ekte, og at lisensen er knyttet til den lisensierte datamaskinen. Denne prosessen kalles aktivering. Fordi hensikten med aktivering er å identifisere uautoriserte endringer i lisensierings- eller aktiveringsfunksjoner i programvaren og på andre måter hindre uautorisert bruk av programvaren, kan du ikke omgå aktiveringen. Innhenter programvaren personopplysninger fra meg? Hvis du kobler datamaskinen til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon inkludert personopplysninger. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, aksepterer du å sende eller motta informasjon når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan deaktiveres, eller du kan velge ikke å bruke dem. Hvordan bruker vi informasjonen fra deg? Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre produktene og tjenestene på andre måter. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre. For eksempel deler vi feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at vi kan innhente, bruke og utlevere informasjon som beskrevet i Personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hva gjelder denne avtalen for? Denne avtalen gjelder programvaren, mediet du fikk programvaren på, og også alle Microsofts oppdateringer, tillegg og tjenester knyttet til programvaren, hvis disse ikke leveres med andre vilkår. Den gjelder også for Windows-apper som følger med Windows, og som skiller seg fra programvarefunksjonene. Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren? Ja. Fordi programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til, og du kan ikke: bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat eller publisere, kopiere (bortsatt fra den tillatte sikkerhetskopien), leie ut, lease ut eller låne

3 bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen); forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren eller drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I dette tilfellet kan du bare gjøre det lovene tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner eller Microsoft Tryggere for familien, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste, data, en konto eller et nettverk på en uautorisert måte. TILLEGGSVILKÅR 1. Lisensrettigheter og scenarioer med flere brukere a. Datamaskin. I denne avtalen betyr datamaskin et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en intern lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin. Programvaren er lisensiert for å bli kjørt på bare én prosessor på den lisensierte datamaskinen. b. Flere versjoner. Programvaren omfatter flere versjoner (for eksempel versjoner med 32-biter eller 64-biter), og du kan installere bare én av disse versjonene. c. Kombinerte eller delte tilkoblinger. Maskinvare eller programvare som brukes til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller redusere antall enheter eller brukere som får tilgang til eller bruker programvaren, reduserer ikke antallet lisenser du trenger. Du kan bare bruke slik maskinvare eller programvare hvis du har en lisens for hvert eksemplar av programvaren du bruker. d. Enhetstilkoblinger. Du kan la opptil 20 andre enheter få tilgang til programvaren som er installert på den lisensierte datamaskinen, når formålet er å bruke filtjenester, utskriftstjenester, Internett-informasjonstjenester og deling av Internett-tilkobling og telefonitjenester på den lisensierte datamaskinen. Du kan la et ubegrenset antall enheter få tilgang til programvaren på den lisensierte datamaskinen for å synkronisere data mellom enheter. Dette avsnittet betyr imidlertid ikke at du har rett til å installere programvaren eller bruke programvarens primærfunksjon (bortsett fra funksjonene som er oppgitt i dette avsnittet) på noen av disse andre enhetene. e. Bruk i et virtuelt miljø. Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Denne lisensen gir deg tillatelse til å installere bare ett eksemplar av programvaren til bruk på én datamaskin uansett om datamaskinen er fysisk eller virtuell. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én virtuell datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et

4 virtualisert miljø. f. Ekstern tilgang. Programvaren inneholder teknologi for Eksternt skrivebord og Fjernhjelp. Eksternt skrivebord. Eksternt skrivebord eller lignende teknologier er lisensiert for utgående bruk fra denne datamaskinen. Du kan få tilgang til visse utgaver av Windows-programvare som kjører på en separat lisensiert vertsdatamaskin, fra denne datamaskinen ved å bruke Eksternt skrivebord. Fjernhjelp. Du har rett til å bruke Fjernhjelp eller lignende teknologier til å dele en aktiv økt uten å skaffe ytterligere lisenser for programvaren. Fjernhjelp gjør det mulig for en bruker å koble seg direkte til en annen brukers datamaskin, vanligvis for å løse problemer. 2. Bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål a. Gyldighetsområde. Hvis du bor i USA, gjelder avsnitt 2 alle tvister BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, MICROSOFTS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og Microsoft knyttet til programvaren (inkludert dens pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. Tvist skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov. b. Melding om Tvist. Ved en tvist må du eller Microsoft levere en Melding om Tvist til den andre parten. Dette er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktopplysninger til parten som leverer den, faktaene som gir opphav til tvisten, og ytelsen man ber om. Du må sende en eventuell Melding om Tvist i brev til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA Et skjema er tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Microsoft vil sende en Melding om Tvist til deg i brev til din adresse hvis vi har den, og ellers til din e-postadresse. Du og Microsoft skal forsøke å løse tvisten gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager etter datoen da Melding om Tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller Microsoft kreve voldgift. c. Forliksrådet. Du kan også fremme en tvist for domstolen for små krav (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i domstolen for små krav. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke. d. Bindende voldgift. Hvis du og Microsoft ikke løser en tvist ved uformelle forhandlinger eller i forliksrådet, skal ethvert annet forsøk på å løse tvisten skje utelukkende ved bindende voldgift i henhold til Federal Arbitration Act ( FAA

5 føderal lov om megling i USA). Du gir avkall på retten til å fremme enhver tvist (eller delta i et gruppesøksmål) for en domstol overfor en dommer eller jury. I stedet skal alle tvister løses ved hjelp av en nøytral voldgiftsmann, og hans eller hennes beslutning er endelig bortsett fra en begrenset ankerett i henhold til FAA. Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsmannens vedtak. e. Avkall på gruppesøksmål. Alle tiltak for å løse eller behandle en tvist i ethvert forum skal gjennomføres utelukkende på individuell basis. Verken du eller Microsoft skal prøve å fremme en tvist som gruppesøksmål, privat søksmål av offentlig interesse (private attorney general action) eller andre søksmål der en part søker å opptre som en representant. En voldgift eller et søksmål skal ikke kombineres med andre uten forutgående skriftlig tillatelse fra alle parter i alle de berørte voldgiftene eller søksmålene. f. Voldgiftsprosedyre, kostnader, gebyrer og insentiver. Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ( AAA den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold). Hvis du er en person og bruker programvaren til personlige formål eller formål i husholdningen, eller hvis verdien tvisten gjelder, er USD eller mindre uansett om du er en person og hvordan du bruker programvaren, gjelder dessuten AAAs Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). Du kan få mer informasjon på adr.org eller ved å ringe Ved en tvist som omfatter USD eller mindre, vil Microsoft straks tilbakebetale dine registreringsavgifter og betale AAAs og voldgiftsmannens gebyrer. Du og Microsoft aksepterer vilkårene for prosedyrer, gebyrer og incentiver på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis du vil kreve voldgift, sender du inn skjemaet som er tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= til AAA. Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington. Microsoft aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor. g. Krav eller tvister må fremmes innen ett år. I den grad ikke annet følger av gjeldende lov, skal alle krav eller tvister som Avsnitt 2 gjelder for, fremmes innen ett år for forliksrådet (Avsnitt 2.c) eller for voldgift (Avsnitt 2.d). Ettårsperioden starter når kravet eller tvisten kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent. h. Delvis ugyldighet. Hvis avkallet på gruppesøksmål i Avsnitt 2.e viser seg å være lovstridig eller ikke kan håndheves når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke Avsnitt 2 (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i Avsnitt 2 er lovstridig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av Avsnitt 2 beholder sin gyldighet fullt ut.

6 3. Valg av lov Lovene i delstaten eller landet som du bor i, regulerer alle krav og tvister knyttet til programvaren (inkludert pris) eller denne avtalen, inkludert krav knyttet til kontraktsbrudd og krav i henhold til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse, om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette. 4. Aktivering a. Mer om hvordan aktiveringen virker. Programvaren gir deg melding om det installerte eksemplaret av programvaren har gyldig lisens eller ikke. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og datamaskinen til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, språk og produktnøkkel, Internett-protokolladresse (IP) for datamaskinen samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering, se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis den lisensierte datamaskinen er koblet til Internett, vil programvaren koble seg opp mot Microsoft automatisk for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett eller telefon. Uansett kan det påløpe avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt. b. Reaktivering. Enkelte endringer på datamaskinens komponenter eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. c. Mislykket aktivering. Ved aktivering på Internett: Hvis det viser seg at lisensieringseller aktiveringsfunksjonene i programvaren er forfalsket, mangler gyldig lisens eller inneholder uautoriserte endringer, mislykkes aktiveringen, og programvaren vil forsøke å reparere seg selv ved å erstatte eventuell manipulert Microsoft-programvare med ekte Microsoft-programvare. Programvaren gir deg en melding hvis det installerte eksemplaret av programvaren mangler gyldig lisens eller inneholder uautoriserte endringer. Dessuten kan det hende du mottar påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren. Det kan hende du ikke kan hente visse oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft hvis det viser seg at ditt eksemplar av programvaren mangler gyldig lisens. 5. Internett-baserte funksjoner personvern Noen programvarefunksjoner bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til datamaskinen som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne

7 informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med Personvernerklæringen for Windows 8.1 på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= og med informasjon som kan bli forelagt deg i Windows-brukergrensesnittet. Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert og oppdatert senere, for eksempel hvis du skaffer deg et program som krever en av disse tjenestene, eller for å gjøre programvaren sikrere og mer pålitelig. a. Windows Update. Hvis du bruker Windows Update-tjenesten i programvaren, kreves det oppdateringer eller nedlastinger til Windows Update-tjenesten av og til for at tjenesten skal fungere riktig, og disse blir lastet ned og installert uten videre melding til deg. b. Windows-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter. Enkelte innholdsleverandører bruker Windows-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter (DRM) til å beskytte opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, herunder en funksjon som deaktiverer programvarens evne til å spille av beskyttet innhold hvis Windows DRM svikter. Du godtar at Microsoft kan legge ved en tilbakekallingsliste sammen med lisensene. c. Windows Media Player. Når du bruker Windows Media Player, vil den kontakte Microsoft for å se etter om det finnes kompatible elektroniske musikktjenester i området ditt og nye versjoner av spilleren. Du kan bare bruke Windows Media Player som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= d. Windows Defender. Hvis den er aktivert, vil Windows Defender søke på datamaskinen din etter mange typer skadelig programvare inkludert virus, ormer, bots, rootkits, spionprogrammer, annonseprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Hvis du velger anbefalte sikkerhetsinnstillinger når du begynner å bruke programvaren, vil slik skadelig programvare og potensielt uønsket programvare som er rangert som høy eller alvorlig, bli fjernet automatisk. Denne fjerningen kan føre til at annen programvare på datamaskinen slutter å virke, eller at du krenker en lisens for å bruke denne programvaren. Det er mulig at programvare som ikke er uønsket, kan bli fjernet eller deaktivert. Hvis du bruker Windows Defender og Windows Update, oppdateres Windows Defender regelmessig via Windows Update. e. Fjerning av skadelig programvare. Programvaren kan med mellomrom skanne datamaskinen for skadelig programvare ved hjelp av verktøyet for fjerning av skadelig programvare som sist har blitt lastet ned på datamaskinen. Med jevne mellomrom og etter at en skanning er fullført, blir en rapport med spesifikk informasjon om den skadelige programvaren som er oppdaget, feil og andre opplysninger om datamaskinen sendt til Microsoft. Denne informasjonen brukes til å beskytte datamaskinen mot skadelig programvare og til å forbedre programvaren og andre Microsoft-produkter. Du kan deaktivere programvarens rapporteringsfunksjon ved å følge instruksjonene på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= f. SmartScreen-filter. Hvis det er aktivert, sjekker SmartScreen-filter adressene til websider og nedlastinger du forsøker å vise, mot en liste, som oppdateres hyppig,

8 over websider og nedlastinger som er blitt rapportert til Microsoft som usikre eller mistenkelige. SmartScreen sjekker også nedlastede programmer som du forsøker å kjøre, mot en liste over programmer det er vanlig å laste ned og kjøre, for å hjelpe deg med å treffe beslutninger med større tillit og bedre informasjonsgrunnlag. Du finner mer informasjon ved å gå inn på Personvernerklæring for Internet Explorer på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Ved å aktivere SmartScreen i Windows eller Internet Explorer aksepterer du denne funksjonen, og du aksepterer å bruke SmartScreen-filter bare sammen med Windows eller Internet Explorer. Du kan ikke, verken manuelt eller ved å aktivere eller autorisere en programvare eller tjeneste, kopiere, vise, distribuere, innhente eller lagre data som er innhentet med SmartScreen-filter. g. IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal service (Teredo). Hver gang du starter den lisensierte datamaskinen, prøver Teredo å finne en offentlig tjeneste for IP-versjon 6 (IPv6) på Internett. Dette skjer automatisk når den lisensierte datamaskinen blir koblet til et offentlig eller privat nettverk, men skjer ikke på administrerte nettverk som foretaksdomener. Hvis du bruker et program som krever Teredo for å bruke IPv6-tilkoblinger, eller hvis du konfigurerer brannmuren slik at den alltid tillater IPv6-tilkobling, kontakter Teredo av og til Microsoft Teredo-tjenesten via Internett. Den eneste informasjonen som sendes til Microsoft, er standard datamaskininformasjon og navnet på tjenesten forespørselen gjelder (for eksempel teredo.ipv6.microsoft.com). Informasjonen Teredo sender fra din datamaskin, brukes til å fastslå om datamaskinen din er koblet til Internett, og om den kan finne en offentlig IPv6-tjeneste. Når tjenesten er funnet, blir informasjonen sendt for å opprettholde en tilkobling til IPv6-tjenesten. h. Plug and Play og Plug and Play-utvidelser. Den kan hende datamaskinen ikke har driverne som trengs for å kommunisere med maskinvaren du kobler til datamaskinen. I så fall kan programvarens oppdateringsfunksjon hente og installere den riktige driveren på datamaskinen. En administrator kan deaktivere denne oppdateringsfunksjonen. i. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater til å bekrefte identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon med X.509-standard, til å signere filer og makroer digitalt og verifisere integriteten og opphavet til filinnhold. Programvaren kan hente og oppdatere sertifikater, sertifikattilbakekallingslister og lister over klarerte sertifiseringsorganer via Internett. j. Nettverkssporing. Denne funksjonen avgjør om et system er koblet til et nettverk ved passiv overvåking av nettverkstrafikk eller ved aktive DNS- eller HTTP-spørringer. Spørringen overfører bare standard TCP/IP- eller DNS-informasjon i forbindelse med ruting. Du kan slå av den aktive spørringsfunksjonen ved hjelp av en registerinnstilling. k. Akseleratorer. Når du klikker på eller holder musepekeren over en akselerator i Internet Explorer, kan noe av det følgende bli sendt til den gjeldende tjenesteleverandøren

9 (som ikke nødvendigvis er Microsoft): tittel og full webadresse eller URL til den gjeldende websiden, standard datamaskininformasjon og eventuelt innhold du har valgt. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for mer informasjon. l. Oppdatering av søkeleverandør. Programvaren vil laste ned en oppdatering til dataene om søkeleverandører på datamaskinen. Denne oppdateringen oppgraderer leverandørene med de nyeste funksjonene, som nye ikoner og søkeforslag. Dette er en engangsoppdatering, men programvaren vil prøve å utføre oppdateringen flere ganger hvis den ikke klarer å laste den ned. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for mer informasjon. m. Informasjonskapsler. Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel Hjelp og Støtte på nettet, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= n. Windows Store. I tillegg til vilkårene i denne avtalen for Internett-baserte funksjoner kan du bare bruke Windows Store i henhold til vilkårene som er tilgjengelige på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= De vilkårene inneholder også informasjon om Windows Notification Service. Windows-apper eller eventuelle forhåndsinstallerte apper under Start hos deg kan bruke Windows Notification Service. Du aksepterer at vi kan sende deg meldinger som beskrevet i Personvernerklæring for Windows 8.1 og tjenestevilkårene for Windows Store. 6. Windows-apper Windows-apper (for eksempel E-post, Kalender og Kontakter) er apper som er utviklet av Microsoft, som følger med Windows, og som lisensieres til deg i henhold til denne avtalen. Du får tilgang til hver av Windows-appene fra den tilsvarende flisen under Start. Noen av Windows-appene er et tilgangspunkt for elektroniske tjenester, og bruken av disse tjenestene reguleres av og til av separate vilkår og retningslinjer for personvern. Du kan vise disse vilkårene og retningslinjene ved å se på innstillingene for appen. Hvis ikke andre vilkår blir vist for deg eller blir presentert i innstillingene for appen, aksepterer du at tjenestene du får tilgang til fra Windows-appene, reguleres av Microsoft-tjenesteavtalen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, eller, for Windows-apper som benytter Xbox-tjenester, på xbox.com/legal/livetou. Vi arbeider hele tiden for å forbedre tjenestene, og vi kan endre tjenestene når som helst. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i visse land. Du kan velge å avinstallere en Windows-app når som helst, og du kan også velge å installere en Windows-app på nytt ved å laste den ned fra Windows Store. Noen Windows-apper inneholder reklame. Du kan velge å reservere deg mot direktereklame ved å gå inn på choice.live.com. 7. Lisensbevis Hvis du har mottatt programvaren på en plate eller et annet fysisk medium, vil lisensbeviset være etiketten med ekthetsgarantien for Ekte Microsoft med den medfølgende nøkkelen for

10 ekte produkt samt kjøpsbeviset. Hvis du har anskaffet og lastet ned programvaren på nettet, vil lisensbeviset være den produktnøkkelen for Ekte Microsoft for programvaren som du mottok sammen med kjøpet, og kjøpsbeviset vil være fra en autorisert elektronisk leverandør av Ekte Microsoft-programvare. Hvis du anskaffet og lastet ned programvaren via Windows Store, vil kjøpsbeviset for Windows 8-programvaren som du oppdaterte fra, være kjøpsbeviset ditt. Kjøpsbeviset kan være underlagt verifisering av selgerens register. 8. Oppdateringer og Oppgraderinger Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Visse oppgraderinger, støtte og andre tjenester kan bli tilbudt bare til brukere av Ekte Microsoft-programvare. Hvis du vil ha mer informasjon om Ekte Microsoft, se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare. 9. Versjoner med begrensede rettigheter Noen versjoner av programvaren, for eksempel Ikke for videresalg og Skoleversjon, distribueres for begrensede formål. Du kan ikke selge programvare som er merket IFV eller Ikke for videresalg ( NFR eller Not for Resale ), og du må være en Godkjent bruker for undervisningsformål for å bruke programvare som er merket med Skoleversjon eller SV ( Academic Edition eller AE ). Hvis du vil finne ut mer om skoleprogramvare, eller hvis du vil finne ut om du er en Godkjent bruker for undervisningsformål, kan du gå inn på microsoft.com/education eller kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt for å få mer informasjon. 10. Skrifttyper, ikoner, bilder og lyder a. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan laste ned skrifttypene midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold, og du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene. b. Ikoner, bilder og lyder. Mens programvaren kjører, kan du åpne og bruke ikoner, bilder, lyder og medier i denne, men bare fra den lisensierte datamaskinen. Du kan ikke dele eksemplene på bilder, lyder og medier som følger med programvaren, med andre eller bruke dem til andre formål. 11..NET Framework Programvaren omfatter én eller flere komponenter av.net Framework, som du kan bruke bare som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 hvis du bruker.net Framework-komponenter til intern ytelsestesting. 12. H.264/AVC og MPEG-4 visuelle standarder og VC-1 videostandarder DETTE PRODUKTET LISENSIERES UNDER DE VISUELLE PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR AVC,

11 VC-1, MPEG-4 PART 2 FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (i) KODE VIDEO I TRÅD MED STANDARDENE OVENFOR ( VIDEOSTANDARDER ) OG/ELLER (ii) DEKODE VIDEO I FORMATENE AVC, VC-1 OG MPEG-4 PART 2 SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER SOM DEL AV EN PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å FREMSKAFFE SLIKE VIDEOER. DET ER IKKE GITT LISENS FOR ANNEN BRUK, OG EN SLIK LISENS SKAL HELLER IKKE UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C, SE 13. Adobe Flash Player Programvaren kan inneholde en versjon av Adobe Flash Player. Du aksepterer at bruken av Adobe Flash Player reguleres av lisensvilkårene for Adobe Systems Incorporated på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Adobe og Flash er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. 14. Tredjepartsprogrammer Programvaren inneholder visse tredjepartsprogrammer. Du aksepterer at din bruk av slike tredjepartsprogrammer er underlagt lisensvilkårene som følger med programmene. 15. Geografiske begrensinger og eksportbegrensninger Hvis et geografisk område er angitt på emballasjen til programvaren, kan du aktivere programvaren bare i dette området. Du må også overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?linkid= and microsoft.com/exporting for mer informasjon om geografiske begrensninger og eksportbegrensninger. 16. Prosedyrer for støtte og refusjon Microsoft tilbyr begrensede støttetjenester for korrekt lisensiert programvare som beskrevet på support.microsoft.com/common/international.aspx. Hvis du har kjøpt programvaren av en forhandler og ønsker å få kjøpesummen refundert, men får ikke dette der du anskaffet programvaren, kan du kontakte Microsoft for å få informasjon om Microsofts retningslinjer for refusjon. Se microsoft.com/worldwide. I Nord-Amerika kan du ringe (800) MICROSOFT eller gå til microsoft.com/info/nareturns.htm. 17. Fullstendig avtale Denne avtalen (sammen med vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som Microsoft leverer, og som du bruker), og vilkårene som finnes under webkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan se på denne avtalen etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å gå til

12 microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx eller ved å følge instruksjonene for Windows-aktivering i handlingssenteret i programvaren. Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å skrive inn URL-adressene i nettleseradressefeltet, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du skal lese vilkårene for hver tjeneste eller inkludert app som reguleres av denne avtalen og av spesielle vilkår knyttet til denne avtalen, før du bruker en slik tjeneste eller app. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Det finnes også informasjonskoblinger i denne avtalen. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg og oss, er: go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Personvernerklæring for Windows 8.1) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Voldgiftsprosedyre) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Windows Media Player) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Bruksvilkår for Windows-butikken) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Tjenesteavtale for Microsoft) xbox.com/legal/livetou (Bruksvilkår for Xbox LIVE) go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (Vilkår for.net Framework) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Lisensvilkår for Adobe Flash Player)

13 BEGRENSEDE RETTIGHETER Finnes det BEGRENSEDE RETTIGHETER for programvaren? Ja. Microsoft garanterer at programvare med gyldig lisens i hovedsak vil fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Disse begrensede rettighetene dekker ikke problemer som du forårsaker, eller som kan oppstå når du ikke følger instruksjonene, eller som forårsakes av hendelser som er utenfor Microsofts rimelige kontroll. De begrensede rettighetene etableres når den første brukeren av ditt eksemplar av programvaren anskaffer dette eksemplaret, og de varer i ett år. Eventuelle tillegg, oppdateringer eller erstatningsprogramvare som du mottar fra Microsoft i løpet av dette året, dekkes også, men bare i resten av ettårsperioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. Gyldighetsperioden for de begrensede rettighetene blir ikke forlenget ved overføring av programvaren. Microsoft gir ingen andre uttrykkelige begrensede rettigheter eller vilkår. Microsoft fraskriver seg alle underforståtte garantier, blant annet garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Hvis ikke lokale lover tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, gjelder eventuelle underforståtte garantier eller vilkår bare i gyldighetsperioden for disse begrensede rettighetene og er begrenset så langt de lokale lovene tillater. Hvis lokale lover krever en lengre periode for begrensede rettigheter, på tross av denne avtalen, gjelder denne lengre perioden, men du kan bare benytte de beføyelsene som er beskrevet i denne avtalen. I et avsnitt mot slutten av denne avtalen forklares det hvordan du kan fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene. Hva om Microsoft krenker de begrensede rettighetene? Hvis Microsoft krenker de begrensede rettighetene, er din eneste beføyelse reparasjon eller utskifting av programvaren. Vi kan også velge å refundere summen du eventuelt har betalt for programvaren, i stedet for å reparere eller skifte ut programvaren. Før refusjon må du avinstallere programvaren og levere den tilbake til Microsoft sammen med kjøpsbeviset. Hva om Microsoft bryter en del av denne avtalen? Dersom du har grunnlag for å kreve erstatning fra Microsoft, kan du bare få dekket direkte skade opptil beløpet som du betalte for programvaren (eller opptil USD 50 dersom du anskaffet programvaren vederlagsfritt). Du kan ikke få dekket andre skader, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Utelukkelsen av skader og begrensninger i denne avtalen gjelder selv om reparasjon, utskifting eller refusjon ikke gir full kompensasjon for eventuelle tap, eller hvis Microsoft visste om eller burde ha visst om muligheten for skadene. Noen delstater og land tillater ikke utelukkelse av eller begrensninger av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader, så det kan hende disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Hvis lokale lover gir deg rett til å få dekket andre skader fra Microsoft selv om denne avtalen ikke gir deg en slik rett, kan du ikke få dekket mer enn du betalte for programvaren (eller opptil USD 50 dersom du anskaffet programvaren vederlagsfritt). PROSEDYRER FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER Du må fremlegge kjøpsbevis for å kunne benytte tjenester knyttet til de begrensede

14 rettighetene. 1. USA og Canada. For tjenester knyttet til begrensede rettigheter eller informasjon om hvordan du kan få refundert programvare som er kjøpt i USA eller Canada, kan du kontakte Microsoft på telefon på (800) MICROSOFT, i brev til Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller ved å gå inn på microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes disse begrensede rettighetene av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene, må du kontakte enten Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide). 3. Australia. Hvis du kjøpte programvaren i Australia, kan du kontakte Microsoft for å fremme et krav på eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia. 4. Andre land. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, kan du kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide). EULAID:WinBlue_R8_2_ED_CC_R_NB-NO

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter og Premium Support Tjenester Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Kan 2015 VIKTIG: DENNE

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM-

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Manuell abstrakt:.........9 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN............... 15 I dette dokumentet...............

Manuell abstrakt:.........9 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN............... 15 I dette dokumentet............... Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Studio 1.5

NORTON LISENSAVTALE Norton Studio 1.5 NORTON LISENSAVTALE Norton Studio 1.5 VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER). SYMANTEC CORPORATION

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

«Tillatt antall» betyr én (1), med mindre annet er angitt i gyldig lisens (f.eks. volumlisens) fra Adobe.

«Tillatt antall» betyr én (1), med mindre annet er angitt i gyldig lisens (f.eks. volumlisens) fra Adobe. ADOBE Programvarelisensavtale MEDDELELSE TIL SLUTTBRUKER: VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å KOPIERE, INSTALLERE ELLER BRUKE HELE ELLER DELER AV PROGRAMVAREN GODTAR DE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer