LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 Takk for at du har valgt Microsoft Windows 8.1. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts tilknyttede selskaper) som beskriver din rett til å bruke programvaren Windows 8.1. For å gjøre det praktisk har vi organisert denne avtalen i to deler. Den første delen inneholder innledende vilkår i form av spørsmål og svar. Deretter følger Tilleggsvilkår og Begrensede Rettigheter med flere detaljer. Du bør gå gjennom hele avtalen inkludert eventuelle vilkår under koblinger, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan vise koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet når programvaren kjører. Tilleggsvilkårene inneholder en bestemmelse om bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål. Hvis du bor i USA, påvirker disse bestemmelsene rettighetene dine ved en tvist med Microsoft, så du bør lese dem grundig. Ved å akseptere denne avtalen eller ved å bruke programvaren aksepterer du alle disse vilkårene og gir samtykke til overføring av visse typer informasjon ved aktivering og i forbindelse med Internett-baserte funksjoner i programvaren. Hvis du ikke aksepterer og overholder disse vilkårene, kan du ikke bruke programvaren eller funksjonene i programmet. Returner den til forhandleren og få en eventuell kjøpesum refundert eller kreditert. Hvordan kan jeg bruke programvaren? Vi selger ikke programvaren vår eller ditt eksemplar av den vi gir bare lisens. Lisensen betyr at vi gir deg rett til å installere og kjøre dette ene eksemplaret på én datamaskin (den lisensierte datamaskinen), eller rett til bruk for én person om gangen, men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Vanligvis betyr dette at du kan installere ett eksemplar av programvaren på en PC, og deretter kan du bruke programvaren på denne datamaskinen. Programvaren er ikke lisensiert for bruk som serverprogramvare eller for kommersielle vertstjenester, så du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig slik at flere kan bruke den samtidig i et nettverk. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår. Kan jeg lage en sikkerhetskopi? Ja, du kan lage én kopi av programvaren for sikkerhetsformål, og du kan bruke denne sikkerhetskopien som beskrevet nedenfor. Hva med oppdatering av Programvaren? Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppdatering av din nåværende operativsystemprogramvare, vil oppdateringen erstatte den opprinnelige programvaren som du oppdaterer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppdatert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppdaterte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppdaterte fra. Når du har fullført oppdateringen, vil noen apper kanskje ikke bli overført, eller de kan være inkompatible med Windows 8.1. Du vil i så fall trenge ekstra programvare for å spille av eller ta opp enkelte medietyper, inkludert DVDer.

2 Kan jeg overføre programvaren til en annen datamaskin eller bruker? Du kan overføre programvaren til en annen datamaskin som tilhører deg. Du kan også overføre programvaren (sammen med lisensen) til en datamaskin en annen person eier, hvis a) du er den første lisensierte brukeren av programvaren og b) den nye brukeren aksepterer vilkårene i denne avtalen. For å foreta overføringen må du overføre originalmediet, ekthetsgarantien, produktnøkkelen og kjøpsbeviset til den andre personen uten å beholde noe eksemplar av programvaren. Du kan bruke sikkerhetskopien vi tillater deg å lage, eller mediet som programvaren ble levert på, til å overføre programvaren. Når du overfører programvaren til en annen datamaskin, må du alltid fjerne programvaren fra den forrige datamaskinen. Du kan ikke overføre programvaren for å dele lisenser mellom datamaskiner. Du kan overføre Get Genuine Windows-, Pro Pack- eller Media Center Pack-programvare bare sammen med den lisensierte datamaskinen. Hvordan virker Internett-aktivering? Den første gangen du kobler deg til Internett mens du bruker programvaren, kontakter programvaren Microsoft eller deres tilknyttede selskap automatisk for å bekrefte at programvaren er ekte, og at lisensen er knyttet til den lisensierte datamaskinen. Denne prosessen kalles aktivering. Fordi hensikten med aktivering er å identifisere uautoriserte endringer i lisensierings- eller aktiveringsfunksjoner i programvaren og på andre måter hindre uautorisert bruk av programvaren, kan du ikke omgå aktiveringen. Innhenter programvaren personopplysninger fra meg? Hvis du kobler datamaskinen til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon inkludert personopplysninger. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, aksepterer du å sende eller motta informasjon når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan deaktiveres, eller du kan velge ikke å bruke dem. Hvordan bruker vi informasjonen fra deg? Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre produktene og tjenestene på andre måter. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre. For eksempel deler vi feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at vi kan innhente, bruke og utlevere informasjon som beskrevet i Personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hva gjelder denne avtalen for? Denne avtalen gjelder programvaren, mediet du fikk programvaren på, og også alle Microsofts oppdateringer, tillegg og tjenester knyttet til programvaren, hvis disse ikke leveres med andre vilkår. Den gjelder også for Windows-apper som følger med Windows, og som skiller seg fra programvarefunksjonene. Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren? Ja. Fordi programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til, og du kan ikke: bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat eller publisere, kopiere (bortsatt fra den tillatte sikkerhetskopien), leie ut, lease ut eller låne

3 bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen); forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren eller drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I dette tilfellet kan du bare gjøre det lovene tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner eller Microsoft Tryggere for familien, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste, data, en konto eller et nettverk på en uautorisert måte. TILLEGGSVILKÅR 1. Lisensrettigheter og scenarioer med flere brukere a. Datamaskin. I denne avtalen betyr datamaskin et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en intern lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin. Programvaren er lisensiert for å bli kjørt på bare én prosessor på den lisensierte datamaskinen. b. Flere versjoner. Programvaren omfatter flere versjoner (for eksempel versjoner med 32-biter eller 64-biter), og du kan installere bare én av disse versjonene. c. Kombinerte eller delte tilkoblinger. Maskinvare eller programvare som brukes til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller redusere antall enheter eller brukere som får tilgang til eller bruker programvaren, reduserer ikke antallet lisenser du trenger. Du kan bare bruke slik maskinvare eller programvare hvis du har en lisens for hvert eksemplar av programvaren du bruker. d. Enhetstilkoblinger. Du kan la opptil 20 andre enheter få tilgang til programvaren som er installert på den lisensierte datamaskinen, når formålet er å bruke filtjenester, utskriftstjenester, Internett-informasjonstjenester og deling av Internett-tilkobling og telefonitjenester på den lisensierte datamaskinen. Du kan la et ubegrenset antall enheter få tilgang til programvaren på den lisensierte datamaskinen for å synkronisere data mellom enheter. Dette avsnittet betyr imidlertid ikke at du har rett til å installere programvaren eller bruke programvarens primærfunksjon (bortsett fra funksjonene som er oppgitt i dette avsnittet) på noen av disse andre enhetene. e. Bruk i et virtuelt miljø. Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Denne lisensen gir deg tillatelse til å installere bare ett eksemplar av programvaren til bruk på én datamaskin uansett om datamaskinen er fysisk eller virtuell. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én virtuell datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et

4 virtualisert miljø. f. Ekstern tilgang. Programvaren inneholder teknologi for Eksternt skrivebord og Fjernhjelp. Eksternt skrivebord. Eksternt skrivebord eller lignende teknologier er lisensiert for utgående bruk fra denne datamaskinen. Du kan få tilgang til visse utgaver av Windows-programvare som kjører på en separat lisensiert vertsdatamaskin, fra denne datamaskinen ved å bruke Eksternt skrivebord. Fjernhjelp. Du har rett til å bruke Fjernhjelp eller lignende teknologier til å dele en aktiv økt uten å skaffe ytterligere lisenser for programvaren. Fjernhjelp gjør det mulig for en bruker å koble seg direkte til en annen brukers datamaskin, vanligvis for å løse problemer. 2. Bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål a. Gyldighetsområde. Hvis du bor i USA, gjelder avsnitt 2 alle tvister BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, MICROSOFTS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og Microsoft knyttet til programvaren (inkludert dens pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. Tvist skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov. b. Melding om Tvist. Ved en tvist må du eller Microsoft levere en Melding om Tvist til den andre parten. Dette er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktopplysninger til parten som leverer den, faktaene som gir opphav til tvisten, og ytelsen man ber om. Du må sende en eventuell Melding om Tvist i brev til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA Et skjema er tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Microsoft vil sende en Melding om Tvist til deg i brev til din adresse hvis vi har den, og ellers til din e-postadresse. Du og Microsoft skal forsøke å løse tvisten gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager etter datoen da Melding om Tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller Microsoft kreve voldgift. c. Forliksrådet. Du kan også fremme en tvist for domstolen for små krav (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i domstolen for små krav. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke. d. Bindende voldgift. Hvis du og Microsoft ikke løser en tvist ved uformelle forhandlinger eller i forliksrådet, skal ethvert annet forsøk på å løse tvisten skje utelukkende ved bindende voldgift i henhold til Federal Arbitration Act ( FAA

5 føderal lov om megling i USA). Du gir avkall på retten til å fremme enhver tvist (eller delta i et gruppesøksmål) for en domstol overfor en dommer eller jury. I stedet skal alle tvister løses ved hjelp av en nøytral voldgiftsmann, og hans eller hennes beslutning er endelig bortsett fra en begrenset ankerett i henhold til FAA. Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsmannens vedtak. e. Avkall på gruppesøksmål. Alle tiltak for å løse eller behandle en tvist i ethvert forum skal gjennomføres utelukkende på individuell basis. Verken du eller Microsoft skal prøve å fremme en tvist som gruppesøksmål, privat søksmål av offentlig interesse (private attorney general action) eller andre søksmål der en part søker å opptre som en representant. En voldgift eller et søksmål skal ikke kombineres med andre uten forutgående skriftlig tillatelse fra alle parter i alle de berørte voldgiftene eller søksmålene. f. Voldgiftsprosedyre, kostnader, gebyrer og insentiver. Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ( AAA den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold). Hvis du er en person og bruker programvaren til personlige formål eller formål i husholdningen, eller hvis verdien tvisten gjelder, er USD eller mindre uansett om du er en person og hvordan du bruker programvaren, gjelder dessuten AAAs Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). Du kan få mer informasjon på adr.org eller ved å ringe Ved en tvist som omfatter USD eller mindre, vil Microsoft straks tilbakebetale dine registreringsavgifter og betale AAAs og voldgiftsmannens gebyrer. Du og Microsoft aksepterer vilkårene for prosedyrer, gebyrer og incentiver på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis du vil kreve voldgift, sender du inn skjemaet som er tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= til AAA. Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington. Microsoft aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor. g. Krav eller tvister må fremmes innen ett år. I den grad ikke annet følger av gjeldende lov, skal alle krav eller tvister som Avsnitt 2 gjelder for, fremmes innen ett år for forliksrådet (Avsnitt 2.c) eller for voldgift (Avsnitt 2.d). Ettårsperioden starter når kravet eller tvisten kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent. h. Delvis ugyldighet. Hvis avkallet på gruppesøksmål i Avsnitt 2.e viser seg å være lovstridig eller ikke kan håndheves når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke Avsnitt 2 (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i Avsnitt 2 er lovstridig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av Avsnitt 2 beholder sin gyldighet fullt ut.

6 3. Valg av lov Lovene i delstaten eller landet som du bor i, regulerer alle krav og tvister knyttet til programvaren (inkludert pris) eller denne avtalen, inkludert krav knyttet til kontraktsbrudd og krav i henhold til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse, om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette. 4. Aktivering a. Mer om hvordan aktiveringen virker. Programvaren gir deg melding om det installerte eksemplaret av programvaren har gyldig lisens eller ikke. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og datamaskinen til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, språk og produktnøkkel, Internett-protokolladresse (IP) for datamaskinen samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering, se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis den lisensierte datamaskinen er koblet til Internett, vil programvaren koble seg opp mot Microsoft automatisk for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett eller telefon. Uansett kan det påløpe avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt. b. Reaktivering. Enkelte endringer på datamaskinens komponenter eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. c. Mislykket aktivering. Ved aktivering på Internett: Hvis det viser seg at lisensieringseller aktiveringsfunksjonene i programvaren er forfalsket, mangler gyldig lisens eller inneholder uautoriserte endringer, mislykkes aktiveringen, og programvaren vil forsøke å reparere seg selv ved å erstatte eventuell manipulert Microsoft-programvare med ekte Microsoft-programvare. Programvaren gir deg en melding hvis det installerte eksemplaret av programvaren mangler gyldig lisens eller inneholder uautoriserte endringer. Dessuten kan det hende du mottar påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren. Det kan hende du ikke kan hente visse oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft hvis det viser seg at ditt eksemplar av programvaren mangler gyldig lisens. 5. Internett-baserte funksjoner personvern Noen programvarefunksjoner bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til datamaskinen som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne

7 informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med Personvernerklæringen for Windows 8.1 på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= og med informasjon som kan bli forelagt deg i Windows-brukergrensesnittet. Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert og oppdatert senere, for eksempel hvis du skaffer deg et program som krever en av disse tjenestene, eller for å gjøre programvaren sikrere og mer pålitelig. a. Windows Update. Hvis du bruker Windows Update-tjenesten i programvaren, kreves det oppdateringer eller nedlastinger til Windows Update-tjenesten av og til for at tjenesten skal fungere riktig, og disse blir lastet ned og installert uten videre melding til deg. b. Windows-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter. Enkelte innholdsleverandører bruker Windows-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter (DRM) til å beskytte opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, herunder en funksjon som deaktiverer programvarens evne til å spille av beskyttet innhold hvis Windows DRM svikter. Du godtar at Microsoft kan legge ved en tilbakekallingsliste sammen med lisensene. c. Windows Media Player. Når du bruker Windows Media Player, vil den kontakte Microsoft for å se etter om det finnes kompatible elektroniske musikktjenester i området ditt og nye versjoner av spilleren. Du kan bare bruke Windows Media Player som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= d. Windows Defender. Hvis den er aktivert, vil Windows Defender søke på datamaskinen din etter mange typer skadelig programvare inkludert virus, ormer, bots, rootkits, spionprogrammer, annonseprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Hvis du velger anbefalte sikkerhetsinnstillinger når du begynner å bruke programvaren, vil slik skadelig programvare og potensielt uønsket programvare som er rangert som høy eller alvorlig, bli fjernet automatisk. Denne fjerningen kan føre til at annen programvare på datamaskinen slutter å virke, eller at du krenker en lisens for å bruke denne programvaren. Det er mulig at programvare som ikke er uønsket, kan bli fjernet eller deaktivert. Hvis du bruker Windows Defender og Windows Update, oppdateres Windows Defender regelmessig via Windows Update. e. Fjerning av skadelig programvare. Programvaren kan med mellomrom skanne datamaskinen for skadelig programvare ved hjelp av verktøyet for fjerning av skadelig programvare som sist har blitt lastet ned på datamaskinen. Med jevne mellomrom og etter at en skanning er fullført, blir en rapport med spesifikk informasjon om den skadelige programvaren som er oppdaget, feil og andre opplysninger om datamaskinen sendt til Microsoft. Denne informasjonen brukes til å beskytte datamaskinen mot skadelig programvare og til å forbedre programvaren og andre Microsoft-produkter. Du kan deaktivere programvarens rapporteringsfunksjon ved å følge instruksjonene på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= f. SmartScreen-filter. Hvis det er aktivert, sjekker SmartScreen-filter adressene til websider og nedlastinger du forsøker å vise, mot en liste, som oppdateres hyppig,

8 over websider og nedlastinger som er blitt rapportert til Microsoft som usikre eller mistenkelige. SmartScreen sjekker også nedlastede programmer som du forsøker å kjøre, mot en liste over programmer det er vanlig å laste ned og kjøre, for å hjelpe deg med å treffe beslutninger med større tillit og bedre informasjonsgrunnlag. Du finner mer informasjon ved å gå inn på Personvernerklæring for Internet Explorer på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Ved å aktivere SmartScreen i Windows eller Internet Explorer aksepterer du denne funksjonen, og du aksepterer å bruke SmartScreen-filter bare sammen med Windows eller Internet Explorer. Du kan ikke, verken manuelt eller ved å aktivere eller autorisere en programvare eller tjeneste, kopiere, vise, distribuere, innhente eller lagre data som er innhentet med SmartScreen-filter. g. IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal service (Teredo). Hver gang du starter den lisensierte datamaskinen, prøver Teredo å finne en offentlig tjeneste for IP-versjon 6 (IPv6) på Internett. Dette skjer automatisk når den lisensierte datamaskinen blir koblet til et offentlig eller privat nettverk, men skjer ikke på administrerte nettverk som foretaksdomener. Hvis du bruker et program som krever Teredo for å bruke IPv6-tilkoblinger, eller hvis du konfigurerer brannmuren slik at den alltid tillater IPv6-tilkobling, kontakter Teredo av og til Microsoft Teredo-tjenesten via Internett. Den eneste informasjonen som sendes til Microsoft, er standard datamaskininformasjon og navnet på tjenesten forespørselen gjelder (for eksempel teredo.ipv6.microsoft.com). Informasjonen Teredo sender fra din datamaskin, brukes til å fastslå om datamaskinen din er koblet til Internett, og om den kan finne en offentlig IPv6-tjeneste. Når tjenesten er funnet, blir informasjonen sendt for å opprettholde en tilkobling til IPv6-tjenesten. h. Plug and Play og Plug and Play-utvidelser. Den kan hende datamaskinen ikke har driverne som trengs for å kommunisere med maskinvaren du kobler til datamaskinen. I så fall kan programvarens oppdateringsfunksjon hente og installere den riktige driveren på datamaskinen. En administrator kan deaktivere denne oppdateringsfunksjonen. i. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater til å bekrefte identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon med X.509-standard, til å signere filer og makroer digitalt og verifisere integriteten og opphavet til filinnhold. Programvaren kan hente og oppdatere sertifikater, sertifikattilbakekallingslister og lister over klarerte sertifiseringsorganer via Internett. j. Nettverkssporing. Denne funksjonen avgjør om et system er koblet til et nettverk ved passiv overvåking av nettverkstrafikk eller ved aktive DNS- eller HTTP-spørringer. Spørringen overfører bare standard TCP/IP- eller DNS-informasjon i forbindelse med ruting. Du kan slå av den aktive spørringsfunksjonen ved hjelp av en registerinnstilling. k. Akseleratorer. Når du klikker på eller holder musepekeren over en akselerator i Internet Explorer, kan noe av det følgende bli sendt til den gjeldende tjenesteleverandøren

9 (som ikke nødvendigvis er Microsoft): tittel og full webadresse eller URL til den gjeldende websiden, standard datamaskininformasjon og eventuelt innhold du har valgt. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for mer informasjon. l. Oppdatering av søkeleverandør. Programvaren vil laste ned en oppdatering til dataene om søkeleverandører på datamaskinen. Denne oppdateringen oppgraderer leverandørene med de nyeste funksjonene, som nye ikoner og søkeforslag. Dette er en engangsoppdatering, men programvaren vil prøve å utføre oppdateringen flere ganger hvis den ikke klarer å laste den ned. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for mer informasjon. m. Informasjonskapsler. Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel Hjelp og Støtte på nettet, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= n. Windows Store. I tillegg til vilkårene i denne avtalen for Internett-baserte funksjoner kan du bare bruke Windows Store i henhold til vilkårene som er tilgjengelige på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= De vilkårene inneholder også informasjon om Windows Notification Service. Windows-apper eller eventuelle forhåndsinstallerte apper under Start hos deg kan bruke Windows Notification Service. Du aksepterer at vi kan sende deg meldinger som beskrevet i Personvernerklæring for Windows 8.1 og tjenestevilkårene for Windows Store. 6. Windows-apper Windows-apper (for eksempel E-post, Kalender og Kontakter) er apper som er utviklet av Microsoft, som følger med Windows, og som lisensieres til deg i henhold til denne avtalen. Du får tilgang til hver av Windows-appene fra den tilsvarende flisen under Start. Noen av Windows-appene er et tilgangspunkt for elektroniske tjenester, og bruken av disse tjenestene reguleres av og til av separate vilkår og retningslinjer for personvern. Du kan vise disse vilkårene og retningslinjene ved å se på innstillingene for appen. Hvis ikke andre vilkår blir vist for deg eller blir presentert i innstillingene for appen, aksepterer du at tjenestene du får tilgang til fra Windows-appene, reguleres av Microsoft-tjenesteavtalen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, eller, for Windows-apper som benytter Xbox-tjenester, på xbox.com/legal/livetou. Vi arbeider hele tiden for å forbedre tjenestene, og vi kan endre tjenestene når som helst. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i visse land. Du kan velge å avinstallere en Windows-app når som helst, og du kan også velge å installere en Windows-app på nytt ved å laste den ned fra Windows Store. Noen Windows-apper inneholder reklame. Du kan velge å reservere deg mot direktereklame ved å gå inn på choice.live.com. 7. Lisensbevis Hvis du har mottatt programvaren på en plate eller et annet fysisk medium, vil lisensbeviset være etiketten med ekthetsgarantien for Ekte Microsoft med den medfølgende nøkkelen for

10 ekte produkt samt kjøpsbeviset. Hvis du har anskaffet og lastet ned programvaren på nettet, vil lisensbeviset være den produktnøkkelen for Ekte Microsoft for programvaren som du mottok sammen med kjøpet, og kjøpsbeviset vil være fra en autorisert elektronisk leverandør av Ekte Microsoft-programvare. Hvis du anskaffet og lastet ned programvaren via Windows Store, vil kjøpsbeviset for Windows 8-programvaren som du oppdaterte fra, være kjøpsbeviset ditt. Kjøpsbeviset kan være underlagt verifisering av selgerens register. 8. Oppdateringer og Oppgraderinger Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Visse oppgraderinger, støtte og andre tjenester kan bli tilbudt bare til brukere av Ekte Microsoft-programvare. Hvis du vil ha mer informasjon om Ekte Microsoft, se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare. 9. Versjoner med begrensede rettigheter Noen versjoner av programvaren, for eksempel Ikke for videresalg og Skoleversjon, distribueres for begrensede formål. Du kan ikke selge programvare som er merket IFV eller Ikke for videresalg ( NFR eller Not for Resale ), og du må være en Godkjent bruker for undervisningsformål for å bruke programvare som er merket med Skoleversjon eller SV ( Academic Edition eller AE ). Hvis du vil finne ut mer om skoleprogramvare, eller hvis du vil finne ut om du er en Godkjent bruker for undervisningsformål, kan du gå inn på microsoft.com/education eller kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt for å få mer informasjon. 10. Skrifttyper, ikoner, bilder og lyder a. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan laste ned skrifttypene midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold, og du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene. b. Ikoner, bilder og lyder. Mens programvaren kjører, kan du åpne og bruke ikoner, bilder, lyder og medier i denne, men bare fra den lisensierte datamaskinen. Du kan ikke dele eksemplene på bilder, lyder og medier som følger med programvaren, med andre eller bruke dem til andre formål. 11..NET Framework Programvaren omfatter én eller flere komponenter av.net Framework, som du kan bruke bare som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 hvis du bruker.net Framework-komponenter til intern ytelsestesting. 12. H.264/AVC og MPEG-4 visuelle standarder og VC-1 videostandarder DETTE PRODUKTET LISENSIERES UNDER DE VISUELLE PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR AVC,

11 VC-1, MPEG-4 PART 2 FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (i) KODE VIDEO I TRÅD MED STANDARDENE OVENFOR ( VIDEOSTANDARDER ) OG/ELLER (ii) DEKODE VIDEO I FORMATENE AVC, VC-1 OG MPEG-4 PART 2 SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER SOM DEL AV EN PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å FREMSKAFFE SLIKE VIDEOER. DET ER IKKE GITT LISENS FOR ANNEN BRUK, OG EN SLIK LISENS SKAL HELLER IKKE UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C, SE 13. Adobe Flash Player Programvaren kan inneholde en versjon av Adobe Flash Player. Du aksepterer at bruken av Adobe Flash Player reguleres av lisensvilkårene for Adobe Systems Incorporated på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Adobe og Flash er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. 14. Tredjepartsprogrammer Programvaren inneholder visse tredjepartsprogrammer. Du aksepterer at din bruk av slike tredjepartsprogrammer er underlagt lisensvilkårene som følger med programmene. 15. Geografiske begrensinger og eksportbegrensninger Hvis et geografisk område er angitt på emballasjen til programvaren, kan du aktivere programvaren bare i dette området. Du må også overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?linkid= and microsoft.com/exporting for mer informasjon om geografiske begrensninger og eksportbegrensninger. 16. Prosedyrer for støtte og refusjon Microsoft tilbyr begrensede støttetjenester for korrekt lisensiert programvare som beskrevet på support.microsoft.com/common/international.aspx. Hvis du har kjøpt programvaren av en forhandler og ønsker å få kjøpesummen refundert, men får ikke dette der du anskaffet programvaren, kan du kontakte Microsoft for å få informasjon om Microsofts retningslinjer for refusjon. Se microsoft.com/worldwide. I Nord-Amerika kan du ringe (800) MICROSOFT eller gå til microsoft.com/info/nareturns.htm. 17. Fullstendig avtale Denne avtalen (sammen med vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som Microsoft leverer, og som du bruker), og vilkårene som finnes under webkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan se på denne avtalen etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å gå til

12 microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx eller ved å følge instruksjonene for Windows-aktivering i handlingssenteret i programvaren. Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å skrive inn URL-adressene i nettleseradressefeltet, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du skal lese vilkårene for hver tjeneste eller inkludert app som reguleres av denne avtalen og av spesielle vilkår knyttet til denne avtalen, før du bruker en slik tjeneste eller app. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Det finnes også informasjonskoblinger i denne avtalen. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg og oss, er: go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Personvernerklæring for Windows 8.1) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Voldgiftsprosedyre) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Windows Media Player) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Bruksvilkår for Windows-butikken) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Tjenesteavtale for Microsoft) xbox.com/legal/livetou (Bruksvilkår for Xbox LIVE) go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (Vilkår for.net Framework) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Lisensvilkår for Adobe Flash Player)

13 BEGRENSEDE RETTIGHETER Finnes det BEGRENSEDE RETTIGHETER for programvaren? Ja. Microsoft garanterer at programvare med gyldig lisens i hovedsak vil fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Disse begrensede rettighetene dekker ikke problemer som du forårsaker, eller som kan oppstå når du ikke følger instruksjonene, eller som forårsakes av hendelser som er utenfor Microsofts rimelige kontroll. De begrensede rettighetene etableres når den første brukeren av ditt eksemplar av programvaren anskaffer dette eksemplaret, og de varer i ett år. Eventuelle tillegg, oppdateringer eller erstatningsprogramvare som du mottar fra Microsoft i løpet av dette året, dekkes også, men bare i resten av ettårsperioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. Gyldighetsperioden for de begrensede rettighetene blir ikke forlenget ved overføring av programvaren. Microsoft gir ingen andre uttrykkelige begrensede rettigheter eller vilkår. Microsoft fraskriver seg alle underforståtte garantier, blant annet garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Hvis ikke lokale lover tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, gjelder eventuelle underforståtte garantier eller vilkår bare i gyldighetsperioden for disse begrensede rettighetene og er begrenset så langt de lokale lovene tillater. Hvis lokale lover krever en lengre periode for begrensede rettigheter, på tross av denne avtalen, gjelder denne lengre perioden, men du kan bare benytte de beføyelsene som er beskrevet i denne avtalen. I et avsnitt mot slutten av denne avtalen forklares det hvordan du kan fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene. Hva om Microsoft krenker de begrensede rettighetene? Hvis Microsoft krenker de begrensede rettighetene, er din eneste beføyelse reparasjon eller utskifting av programvaren. Vi kan også velge å refundere summen du eventuelt har betalt for programvaren, i stedet for å reparere eller skifte ut programvaren. Før refusjon må du avinstallere programvaren og levere den tilbake til Microsoft sammen med kjøpsbeviset. Hva om Microsoft bryter en del av denne avtalen? Dersom du har grunnlag for å kreve erstatning fra Microsoft, kan du bare få dekket direkte skade opptil beløpet som du betalte for programvaren (eller opptil USD 50 dersom du anskaffet programvaren vederlagsfritt). Du kan ikke få dekket andre skader, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Utelukkelsen av skader og begrensninger i denne avtalen gjelder selv om reparasjon, utskifting eller refusjon ikke gir full kompensasjon for eventuelle tap, eller hvis Microsoft visste om eller burde ha visst om muligheten for skadene. Noen delstater og land tillater ikke utelukkelse av eller begrensninger av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader, så det kan hende disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Hvis lokale lover gir deg rett til å få dekket andre skader fra Microsoft selv om denne avtalen ikke gir deg en slik rett, kan du ikke få dekket mer enn du betalte for programvaren (eller opptil USD 50 dersom du anskaffet programvaren vederlagsfritt). PROSEDYRER FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER Du må fremlegge kjøpsbevis for å kunne benytte tjenester knyttet til de begrensede

14 rettighetene. 1. USA og Canada. For tjenester knyttet til begrensede rettigheter eller informasjon om hvordan du kan få refundert programvare som er kjøpt i USA eller Canada, kan du kontakte Microsoft på telefon på (800) MICROSOFT, i brev til Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller ved å gå inn på microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes disse begrensede rettighetene av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene, må du kontakte enten Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide). 3. Australia. Hvis du kjøpte programvaren i Australia, kan du kontakte Microsoft for å fremme et krav på eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia. 4. Andre land. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, kan du kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide). EULAID:WinBlue_R8_2_ED_CC_R_NB-NO

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MED DA TAMASKINPRODUSENT ELLER PROGRAMVARELEVERA NDØR WINDOWS 8 Takk for at du valgte en datamaskin med forhå ndsinstallert Microsoft Windows 8. Dette er en lisensavtale

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

LISENSVILKÅ R FOR DETALJHA NDEL

LISENSVILKÅ R FOR DETALJHA NDEL LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2013-SKRIVEBORDSPROGRA MVARE Kontroller lisensbetegnelsen for å finne ut hvilket av de to separate settene med lisensvilkår nedenfor som gjelder

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. MICROSOFT PROGRAMVARE - LISENSVILKÅR WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER Denne lisensavtalen for sluttbruker ( Lisens") styrer tilgangen din til og bruken av ORIGIN -programmet

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony Dele anonyme data med Lenovo Innhold Dele anonyme data med Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)...

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer