b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,"

Transkript

1 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke lisensvilkår som gjelder for deg, ser du på lisensbetegnelsen som er trykt på produktnøkkelen, i nærheten av produktnavnet på ekthetsgarantien, eller på nedlastingssiden hvis du anskaffet produktnøkkelen via Internett. Hvis betegnelsen er FPP, gjelder Detaljsalglisensvilkår for deg. Hvis betegnelsen er OEM, gjelder OEM-lisensvilkår for deg. Hvis betegnelsen er MLK, gjelder Vilkår for Media-less License Kit for deg. Hvis du vil ha hjelp til å finne lisenstypen som gjelder for deg, går du til: for å avgjøre hvilken lisens du har. 1. DETALJSALGLISENSVILKÅR Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for programvaren som følger med disse lisensvilkårene, som omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts oppdateringer tillegg Internett-baserte tjenester brukerstøtte for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN TIL FORHANDLEREN OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT. Hvis du ikke kan få kjøpesummen refundert der, kontakter du Microsoft for informasjon om Microsofts retningslinjer for refusjon. Se I Norge ringer du eller går til SOM BESKREVET NEDENFOR, INNEBÆRER DENNE AVTALEN AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT DET INNHENTES BESTEMTE OPPLYSNINGER UNDER AKTIVERING, VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE TJENESTER. SÅFREMT DU OPPFYLLER DENNE AVTALEN, KAN DU GJØRE FØLGENDE FOR HVER LISENS DU ANSKAFFER. 1. OVERSIKT. Disse lisensvilkårene gir tillatelse til installasjon og bruk av ett eksemplar av programvaren på én enhet, i tillegg til andre rettigheter, som beskrevet nedenfor. 2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. Før du bruker programvaren i henhold til en lisens, må du tilordne den aktuelle lisensen til én enhet. Denne enheten er den "lisensierte enheten". En maskinvarepartisjon eller et blad regnes som en separat enhet. a. Lisensiert enhet. Du har rett til å installere og bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte enheten. b. Bærbar enhet. Du har rett til å installere enda et eksemplar på en bærbar enhet for bruk av den primære brukeren av den lisensierte enheten. c. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på flere enheter. 3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. a. Ekstern pålogging. Den eneste primære brukeren av den lisensierte enheten har tilgang til og rett til å bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, fra en hvilken som helst annen enhet. Du har rett til å gi andre brukere tilgang til programvaren hvis du har behov for brukerstøtte. Du trenger ikke noen ekstra lisens for slik tilgang. Ingen andre har rett til å bruke programvaren med samme lisens samtidig til noe annet formål.

2 b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, videoklipp og maler som følger med programvaren og er identifisert for slik bruk i, dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. Hvis du vil bruke disse medieelementene eller malene til noe annet formål, går du til for å finne ut om den type bruk tillates. c. Skriftkomponenter. Når programmet kjører, kan du bruke programmets skrifttyper til å vise og skrive ut innhold. Du har bare rett til å legge inn skrifttyper i innhold, som tillatt i henhold til restriksjonene som ligger i skrifttypene laste dem ned midlertidig til en skriver eller en annen enhet for utdata, for å hjelpe til med å skrive ut innhold. d. Multipleksing. Maskinvare eller programvare du bruker til å forene tilkoblinger redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren (noen ganger kalt "multipleksing" eller "pooling"), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. e. Forsøk og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på forsøksbasis. Dine rettigheter til å bruke forsøksprogramvaren er begrenset til forsøksperioden. Forsøksprogramvaren og lengden på forsøksperioden angis under aktiveringsprosessen. Du kan ha muligheten til å omgjøre forsøksrettighetene til abonnementsrettigheter eller permanente rettigheter. Omgjøringsalternativene blir fremlagt når forsøksperioden utløper. Når en forsøksperiode er utløpt, og rettighetene ikke er omgjort, vil de fleste funksjonene i forsøksprogramvaren ikke lenger fungere. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut dokumenter du opprettet med forsøksprogramvaren. f. Abonnementsprogramvare. Hvis programvaren er lisensiert på abonnementsbasis, er rettighetene dine til å bruke programvaren begrenset til abonnementsperioden. Du kan ha muligheten til å forlenge abonnementet eller omgjøre lisensen til en permanent lisens. Hvis du forlenger abonnementet, har du rett til å fortsette å bruke programvaren til den forlengede abonnementsperioden utløper. Abonnementsdetaljene finner du på programvareaktiveringsskjermen eller i annet materiell som medfølger. Når abonnementet utløper, vil de fleste funksjonene i programvaren ikke lenger fungere. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut dokumenter du opprettet med programvaren. g. Forhåndsaktivering. Hvis du anskaffet et annen versjon enn Microsoft Office Ultimate 2007, er noen funksjoner lisensiert for din bruk inntil du aktiverer programvaren eller til slutten tiden som anbefales til aktivering, avhengig av hvilket tidspunkt som er først. h. Versjon for hjemmebruk. Hvis du har lisens på en versjon for hjemmebruk, må den lisensierte enheten brukes primært i ditt hjem. i. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications eller andre utviklingsverktøy. Du har bare rett til å bruke et av utviklingsverktøyene som er inkludert, til å utforme, utvikle, teste, bruke og demonstrere programmer med programvaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produkt-id, Internettprotokolladresse (IP) for enheten samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se VED Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Når den anbefalte tiden for aktivering utløper, er dine rettigheter til å bruke programvaren begrenset

3 inntil programvaren aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk av programvaren. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Det kan også hende at du må reaktivere programvaren hvis du endrer datamaskinen eller programvaren. PROGRAMVAREN VIL MINNE DEG OM AT DEN MÅ AKTIVERES INNTIL DU GJØR DET. 5. VALIDERING. a. Programvaren vil fra tid til annen oppdatere eller kreve at du laster ned valideringsfunksjonen for programvaren. Valideringen kontrollerer at programvaren har blitt aktivert og lisensiert. Valideringen gjør deg også i stand til å bruke bestemte funksjoner i programvaren eller å innhente flere fordeler. Hvis du vil ha mer informasjon, se b. I løpet av en valideringssjekk vil programvaren sende informasjon om seg selv til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvareversjonen og produktnøkkelen. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. VED Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Hvis du vil ha mer informasjon, se c. Hvis programvaren ikke er riktig lisensiert, kan det virke inn på funksjonaliteten til programvaren. Det kan hende du for eksempel må reaktivere programvaren eller motta påminnelser for å anskaffe en ordentlig lisensiert kopi av programvaren, eller ikke anskaffe visse oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester fra Microsoft. d. Du kan bare skaffe oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder, se 6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Med mindre noe annet er angitt i materialet som medfølger en tjeneste, kan de når som helst bli endret eller avbrutt. a. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I enkelte tilfeller vil du ikke motta et separat varsel når de kobler seg til. Med mindre noe annet er angitt, kan du slå av disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se VED Å BRUKE DISSE FUNKSJONENE SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internettprotokoller, som sender informasjon om datamaskinen til passende systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internettbaserte tjenestene tilgjengelig for deg. Web-innholdfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og vise den for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp og Appshelp. Du har rett til å velge ikke å bruke disse web-innholdfunksjonene. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon ved hjelp av x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt, slik at mottakeren kan bekrefte avsenderens signatur og verifisere at innholdet ikke er blitt endret. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer sertifikattilbakekallingslister via Internett, når dette er tilgjengelig.

4 Administrasjon av informasjonsrettigheter Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer av eller sendes til andre uten din tillatelse. Du er mulig du må koble til Microsoft første gang du skal bruke denne funksjonen. Det er mulig du må koble til Microsoft på nytt én gang i året for å oppdatere den. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Du har rett til å velge ikke å bruke denne funksjonen. Groove-programvaren og -tjenestene. Hvis programvaren inneholder Microsoft Office Groove ( Groove ), vil Groove tillate at du kommuniserer direkte med andre via Internett. Hvis du ikke er tilkoblet Internett, blir kommunikasjonen kryptert og sendt via Microsofts servere for levering senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten. Groove gjør litt informasjon om Groove-kontoen og datamaskinen din tilgjengelig for kontaktene dine. Hvis du for eksempel legger til en kontakt i kontaktlisten importerer brukerkontoen din til en ny enhet oppdaterer informasjonen i "identitetskontakten" sender en Groove-arbeidsområdeinvitasjon ved hjelp av en URL-adresse som referanse til invitasjonsfilen, kan det hende at informasjon om deg og enheten blir sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer Groove til å bruke Microsofts servere, samler de serverne inn informasjon om datamaskinen og brukerkontoene. Se personvernerklæringen for Microsoft Office Groove 2007 på hvis du vil ha mer informasjon. b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte. 7. LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft, og eventuelt produsenten, forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Du har ikke rett til å gjøre følgende: Omgå de tekniske begrensningene i programvaren Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den bruke programvaren på en måte som er lovstridig Leie ut, lease eller låne bort programvaren Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 8. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av mediet. Det kan bare brukes til å installere programvaren på nytt. 9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen for interne referanseformål.

5 10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med "IFV" eller "Ikke for videresalg". 11. SKOLEVERSJON AV PROGRAMVARE. Du må være såkalt "Godkjent bruker for undervisningsformål" for å kunne bruke programvare som er merket med "Skoleversjon" eller SV". Hvis du ikke vet om du er en slik bruker, går du til eller kontakter ditt lokale Microsoft-kontor. 12. PROGRAMVARE FOR HJEMMEBRUK. Du må være "Home Use Rights-bruker" for å kunne bruke programvare som er merket med "Home Use Rights-versjon". For å være "Home Use Rights-bruker" må du være ansatt i en organisasjon som har en volumlisensavtale med Microsoft med Software Assurance bruker av et lisensiert eksemplar av programvaren eller et produkt som omfatter programvaren, med aktiv Software Assurance 13. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, må du først ha lisens på programvaren som er gyldig for oppgradering eller konvertering. Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for den programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å bruke den tidligere versjonen av programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 14. LISENSBEVIS. a. Ekte lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, vil en ekte etikett av typen "Lisensbevis" fra Microsoft med et ekte eksemplar av programvaren identifisere et lisensiert eksemplar av programvaren, i henhold til vilkårene i denne avtalen. Etiketten er gyldig hvis den vises på Microsoft-programvareemballasjen. Hvis du mottar etiketten separat, er den ugyldig. Du bør ta vare på emballasjen med etiketten for å kunne bevise at du har lisens på programvaren. Hvis du ikke har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, er kjøpsbeviset og annet medfølgende materiale fra forhandleren som identifiserer programvaren, lisensbeviset. Kjøpsbeviset kan være avhengig av bekreftelse fra utsalgsstedet. b. Lisens ved oppgradering eller konvertering. Hvis du oppgraderer eller konverterer programvaren, utgjør lisensbeviset det ekte lisensbeviset fra Microsoft for programvaren du oppgraderte eller konverterte fra, og kjøpsbeviset og eventuelt medfølgende materiale fra utsalgsstedet som dokumentasjon på programvaren du oppgraderte eller konverterte til. Kjøpsbeviset kan være avhengig av bekreftelse fra utsalgsstedet. c. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer Microsoft-programvare, se OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET. Du har rett til å overføre lisensen til en annen enhet så mange ganger du ønsker, men ikke mer enn én gang innenfor en periode på 90 dager. Hvis du overfører, blir denne enheten den lisensierte enheten. Hvis du slutter å bruke den lisensierte enheten på grunn av maskinvarefeil, har du rett til å overføre lisensen tidligere. 16. OVERFØRING TIL TREDJEPART. Den første brukeren av programvaren har rett til å foreta en engangsoverføring av programvaren og denne avtalen direkte til en tredjepart. Den første brukeren må avinstallere programvaren før den overføres separat fra enheten. Den første brukeren kan ikke beholde noen eksemplarer. Før du foretar en tillatt overføring, må den andre brukeren samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Overføringen må omfatte lisensbeviset. Hvis programvaren er en oppgradering, skal en eventuell overføring også omfatte alle tidligere versjoner av programvaren. 17. EKSPORTRESTRIKSJONER Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og - regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på

6 bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se BRUKERSTØTTE Microsoft tilbyr brukerstøtte for programvaren, som beskrevet på HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), eventuelle tillegg som følger med programvaren, og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten. 20. GJELDENDE LOV. a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 21. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 22. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER KAN BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL DET BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Denne begrensningen gjelder følgende: Alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Begrensningen gjelder også hvis følgende er tilfellet: Reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg ettersom det kan være at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. ******************************************************************************** *** BEGRENSET GARANTI A. BEGRENSET GARANTI Hvis du følger instruksjonene, vil programvaren i det vesentlige fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I ETT ÅR FRA DEN FØRSTE BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DETTE ÅRET, VIL DISSE VÆRE DEKKET I DEN GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis den første brukeren overfører programvaren, vil den gjenværende delen av garantiperioden gjelde for mottakeren.

7 I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte delstater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse begrensninger ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor Microsofts kontroll. D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. MICROSOFT VIL REPARERE ELLER ERSTATTE PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, VIL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET SOM ER ANGITT PÅ KJØPSKVITTERINGEN FOR PROGRAMVAREN. MICROSOFT VIL OGSÅ REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, OPPGRADERINGER OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, VIL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT FOR DEM. DU MÅ AVINSTALLERE PROGRAMVAREN OG RETURNERE EVENTUELLE MEDIER OG ANNET TILKNYTTET MATERIALE TIL MICROSOFT SAMMEN MED KJØPSBEVIS FOR Å FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. DETTE ER DINE ENESTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. F. GARANTIPROSEDYRER Du må fremlegge kjøpsbevis for å være berettiget til garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice eller hvordan du får refundert kjøpesummen for programvare du har kjøpt i USA eller Canada, kontakter du Microsoft på: (800) MICROSOFT Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA besøk 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes denne begrensede garantien av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil fremsette et krav i henhold til denne garantien, kontakter du en av følgende: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland Ditt lokale Microsoft-kontor (se I Norge ringer du eller går til 3. Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, kontakter du ditt lokale Microsoft-kontor (se G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE GARANTIEN FRA MICROSOFT. MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKALE LOVER, FRASKRIVER MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir stilltiende garantier eller bestemmelser, til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen "Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien" ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN "FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER" OVENFOR GJELDER FOR BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND.

8 2. OEM-LISENSVILKÅR Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte programvaren og distribuerte den med enheten. Les vilkårene nøye. De gjelder for programvaren som følger med disse lisensvilkårene, som omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Trykte lisensvilkår, som kan bli levert med programvaren, erstatter elektroniske lisensvilkår. Vilkårene gjelder også for Microsofts oppdateringer tillegg Internett-baserte tjenester brukerstøtte for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. Hvis du anskaffer oppdateringer eller tillegg direkte fra Microsoft, gjelder disse vilkårene, bortsett fra at det er Microsoft og ikke produsenten eller den som installerte, som gir lisens på disse til deg. VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. I STEDET KAN DU KONTAKTE PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN FOR Å FÅ VITE MER OM REGLENE FOR RETURNERING AV VARER OG REFUSJON OG KREDITERING AV KJØPESUMMEN. SOM BESKREVET NEDENFOR, INNEBÆRER DENNE AVTALEN AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT DET INNHENTES BESTEMTE OPPLYSNINGER UNDER AKTIVERING OG VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE TJENESTER. HVIS DU GODTAR DISSE LISENSVILKÅRENE, GIR DET DEG RETTIGHETENE NEDENFOR FOR HVER LISENS DU ANSKAFFER. 1. OVERSIKT. Disse lisensvilkårene gir tillatelse til installasjon og bruk av ett eksemplar av programvaren på én enhet, i tillegg til andre rettigheter, som beskrevet nedenfor. 2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. Programvarelisensen er permanent tilknyttet enheten som du anskaffet programvaren sammen med. Denne enheten er den "lisensierte enheten". En maskinvarepartisjon eller et blad regnes som en separat enhet. a. Lisensiert enhet. Du har rett til å installere og bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte enheten. b. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på flere enheter. 3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. a. Ekstern pålogging. Den eneste primære brukeren av den lisensierte enheten har tilgang til og rett til å bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, fra en hvilken som helst annen enhet. Du har rett til å gi andre brukere tilgang til programvaren hvis du har behov for brukerstøtte. Du trenger ikke noen ekstra lisens for slik tilgang. Ingen andre har rett til å bruke programvaren med samme lisens samtidig til noe annet formål. b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, videoklipp og maler som følger med programvaren og er identifisert for slik bruk i, dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. Hvis du vil bruke disse medieelementene eller malene til noe annet formål, går du til for å finne ut om den type bruk tillates. c. Skriftkomponenter. Når programmet kjører, kan du bruke programmets skrifttyper til å vise og skrive ut innhold. Du har bare rett til å legge inn skrifttyper i innhold, som tillatt i henhold til restriksjonene som ligger i skrifttypene laste dem ned midlertidig til en skriver eller en annen enhet for utdata, for å hjelpe til med å skrive ut innhold.

9 d. Multipleksing. Maskinvare eller programvare du bruker til å forene tilkoblinger redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren (noen ganger kalt "multipleksing" eller "pooling"), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. e. Forsøk og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på forsøksbasis. Dine rettigheter til å bruke forsøksprogramvaren er begrenset til forsøksperioden. Forsøksprogramvaren og lengden på forsøksperioden angis under aktiveringsprosessen. Du kan ha muligheten til å omgjøre forsøksrettighetene til abonnementsrettigheter eller permanente rettigheter. Omgjøringsalternativene blir fremlagt når forsøksperioden utløper. Når en forsøksperiode er utløpt, og rettighetene ikke er omgjort, vil de fleste funksjonene i forsøksprogramvaren ikke lenger fungere. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut dokumenter du opprettet med forsøksprogramvaren. f. Forhåndsaktivering. Hvis du anskaffet et annen versjon enn Microsoft Office Ultimate 2007, er noen funksjoner lisensiert for din bruk inntil du aktiverer programvaren eller til slutten tiden som anbefales til aktivering, avhengig av hvilket tidspunkt som er først. g. Versjon for hjemmebruk. Hvis du har lisens på en versjon for hjemmebruk, må den lisensierte enheten brukes primært i ditt hjem. h. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications eller andre utviklingsverktøy. Du har bare rett til å bruke et av utviklingsverktøyene som er inkludert, til å utforme, utvikle, teste, bruke og demonstrere programmer med programvaren. i. Valg av språkversjon. Hvis produsenten av datamaskinen gir deg muligheten til å velge språkversjon én gang, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. Hvis produsenten av datamaskinen gir deg en MLP eller en LIP-lisens, er din bruk av språkversjoner ikke begrenset. MLP er en flerspråkspakke (Multilanguage Pack). LIP er en språkgrensesnittpakke (Language Interface Pack). MLP- og LIP-lisenser tilbyr støtte for flere språkversjoner av programvaren. MLP og LIP er en del av programvaren, og de kan ikke brukes separat. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, språk og produkt-id, Internett-protokolladresse (IP) for enheten samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen av enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ved å bruke programvaren godtar du at denne informasjonen sendes. Før aktiveringen har du rett til å bruke versjonen av programvaren som er installert, under installeringsprosessen. Når den anbefalte tiden for aktivering utløper, er dine rettigheter til å bruke programvaren begrenset inntil programvaren aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk av programvaren. Du vil ikke kunne fortsette å bruke programvaren etter den tiden hvis du ikke aktiverer den. Hvis enheten er koblet til Internett, kan det hende at programvaren automatisk kobler seg til Microsoft for aktivering. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Det kan også hende at du må reaktivere programvaren hvis du endrer datamaskinen eller programvaren. Du vil få en påminnelse om å aktivere programvaren, helt til du gjør det. Hvis produsenten eller den som installerte, aktiverte programvaren for deg, kan det hende du ikke blir spurt om å aktivere den første gang du bruker den. 5. VALIDERING. a. Programvaren vil fra tid til annen oppdatere eller kreve at du laster ned valideringsfunksjonen for programvaren. Valideringen kontrollerer at programvaren har blitt aktivert og lisensiert. Valideringen gjør deg også i stand til å bruke bestemte funksjoner i programvaren eller å innhente flere

10 fordeler. Hvis du vil ha mer informasjon, se b. I løpet av en valideringssjekk vil programvaren sende informasjon om seg selv til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvareversjonen og produktnøkkelen. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN SENDES. Hvis du vil ha mer informasjon, se c. Hvis programvaren ikke er riktig lisensiert, kan det virke inn på funksjonaliteten til programvaren. Det kan hende du for eksempel må reaktivere programvaren eller motta påminnelser for å anskaffe en ordentlig lisensiert kopi av programvaren, eller ikke anskaffe visse oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester fra Microsoft. d. Du kan bare skaffe oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder, se 6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. a. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I enkelte tilfeller vil du ikke motta et separat varsel når de kobler seg til. Med mindre noe annet er angitt, kan du slå av disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se VED Å BRUKE DISSE FUNKSJONENE SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internettprotokoller, som sender informasjon om datamaskinen til passende systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internettbaserte tjenestene tilgjengelig for deg. Web-innholdfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og vise den for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp og Appshelp. Du har rett til å velge ikke å bruke disse web-innholdfunksjonene. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon ved hjelp av x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt, slik at mottakeren kan bekrefte avsenderens signatur og verifisere at innholdet ikke er blitt endret. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer sertifikattilbakekallingslister via Internett, når dette er tilgjengelig. Administrasjon av informasjonsrettigheter Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer av eller sendes til andre uten din tillatelse. Du er mulig du må koble til Microsofts servere første gang du skal bruke denne funksjonen. Det er mulig du må koble til Microsofts servere på nytt én gang i året for å oppdatere den. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Du har rett til å velge ikke å bruke denne funksjonen. Groove-programvaren og -tjenestene. Hvis programvaren inneholder Microsoft Office Groove ( Groove ), vil Groove tillate at du kommuniserer direkte med andre via Internett. Hvis du ikke er tilkoblet Internett, blir

11 kommunikasjonen kryptert og sendt via Microsofts servere for levering senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten. Groove gjør litt informasjon om Groove-kontoen og datamaskinen din tilgjengelig for kontaktene dine. Hvis du for eksempel legger til en kontakt i kontaktlisten importerer brukerkontoen din til en ny enhet oppdaterer informasjonen i "identitetskontakten" sender en Groove-arbeidsområdeinvitasjon ved hjelp av en URL-adresse som referanse til invitasjonsfilen kan det hende at informasjon om deg og enheten blir sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer Groove til å bruke Microsofts servere, samler de serverne inn informasjon om datamaskinene og brukerkontoene. Se personvernerklæringen for Microsoft Office Groove 2007 på hvis du vil ha mer informasjon. b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte. 7. LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Produsenten, den som installerte, og Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til programvaren. Du har ikke rett til å gjøre følgende: Omgå de tekniske begrensningene i programvaren Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den bruke programvaren på en måte som er lovstridig Leie ut, lease eller låne bort programvaren Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 8. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaremediene. Det kan bare brukes til å installere programvaren på nytt. 9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen for interne referanseformål. 10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med "IFV" eller "Ikke for videresalg". 11. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, må du først ha lisens på programvaren som er gyldig for oppgradering eller konvertering. Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for den programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å bruke den tidligere versjonen av programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 12. LISENSBEVIS. a. Lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren på en enhet, en CD eller et annet medium, vil en ekte ektehetsgaranti fra Microsoft med et ekte eksemplar av programvaren identifisere et lisensiert eksemplar av programvaren.

12 Etiketten er gyldig hvis den er festet på enheten eller vises på produsentens eller leverandørens emballasje. Hvis du mottar etiketten separat, er den ugyldig. Du må ta vare på etiketten på enheten eller emballasjen for å kunne bevise at du har lisens på programvaren. b. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer Microsoft-programvare, se OVERFØRING TIL TREDJEPART. Du kan overføre programvaren direkte til tredjepart bare sammen med den lisensierte enheten, ekthetssertifikatet og denne avtalen. Før overføring må den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du har ikke rett til å beholde noen kopier. 14. EKSPORTRESTRIKSJONER Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og - regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se BRUKERSTØTTE For programvaren generelt kontakter du produsenten eller den som installerer, for brukerstøttemuligheter. Henvis til brukerstøttenummeret som ble levert med programvaren. For oppdateringer og tillegg som er anskaffet direkte fra Microsoft, tilbyr Microsoft brukerstøtte slik det er beskrevet på HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), eventuelle tillegg som følger med programvaren, og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten. 17. GJELDENDE LOV. a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 18. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 19. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MED UNNTAK AV EVENTUELL REFUSJON DU MOTTAR FRA PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, KAN DU IKKE FÅ DEKKET ANNEN SKADEERSTATNING, HERUNDER FOR FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Denne begrensningen gjelder følgende: Alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Begrensningen gjelder også hvis følgende er tilfellet: Reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap Hvis produsenten eller den som installerte, visste eller burde ha visst om risikoen for tap eller skader. Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg.

13 Det kan også hende at de ikke gjelder for deg ettersom det kan være at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. *********************************************************************** BEGRENSET GARANTI A. BEGRENSET GARANTI Hvis du følger instruksjonene, vil programvaren i det vesentlige fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I 90 DAGER FRA DEN FØRSTE BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DE 90 DAGENE, VIL DISSE VÆRE DEKKET I DEN GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis du overfører programvaren, vil resterende del av garantiperioden gjelde for mottakeren. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte delstater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse begrensninger ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor rimelig kontroll for produsenten, den som installerte, eller Microsoft. D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, VIL, ETTER EGET VALG, ENTEN (I) REPARERE ELLER ERSTATTE PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT, ELLER (II) REFUNDERE DET BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT. PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, KAN OGSÅ REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, OPPDATERINGER OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE, ELLER GI EN REFUSJON AV DET DU EVENTUELT BETALTE FOR DEM. KONTAKT PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, OM VILKÅRENE FOR DETTE. DETTE ER DINE ENESTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. F. GARANTIPROSEDYRER Kontakt produsenten eller den som installerte, for å undersøke hvordan du kan få utført garantiservice på programvaren. Du må følge produsentens eller leverandørens retningslinjer for retur for å få refundert utgifter. G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE GARANTIEN FRA PRODUSENTEN, DEN SOM INSTALLERTE, ELLER MICROSOFT. PRODUSENTEN, DEN SOM INSTALLERTE, OG MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKALE LOVER, FRASKRIVER PRODUSENTEN, DEN SOM INSTALLERTE, OG MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir stilltiende garantier eller bestemmelser, til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen "Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien" ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN "FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER" OVENFOR GJELDER FOR BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND.

14 3. VILKÅR FOR MEDIA-LESS LICENSE KIT Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for programvaren som følger med disse lisensvilkårene, som omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts oppdateringer tillegg Internett-baserte tjenester brukerstøtte for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSVILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. DU MÅ I STEDET RETURNERE MEDIA-LESS LICENSE KIT TIL STEDET DER DU KJØPTE DET FOR Å FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT. Hvis du ikke kan få kjøpesummen refundert der, kontakter du Microsoft for informasjon om Microsofts retningslinjer for refusjon. Se I Norge ringer du eller går til SOM BESKREVET NEDENFOR, INNEBÆRER DENNE AVTALEN AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT DET INNHENTES BESTEMTE OPPLYSNINGER UNDER AKTIVERING, VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE TJENESTER. SÅFREMT DU OPPFYLLER DENNE AVTALEN, KAN DU GJØRE FØLGENDE FOR HVER LISENS DU ANSKAFFER. 1. OVERSIKT. Disse lisensvilkårene gir tillatelse til installasjon og bruk av ett eksemplar av programvaren på én enhet, i tillegg til andre rettigheter, som beskrevet nedenfor. 2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. Programvarelisensen er permanent tilknyttet enheten som du anskaffet programvaren sammen med. Denne enheten er den "lisensierte enheten". En maskinvarepartisjon eller et blad regnes som en separat enhet. a. Lisensiert enhet. Du har rett til å installere og bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte enheten. b. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på flere enheter. 3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. a. Ekstern pålogging. Den eneste primære brukeren av den lisensierte enheten har tilgang til og rett til å bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, fra en hvilken som helst annen enhet. Du har rett til å gi andre brukere tilgang til programvaren hvis du har behov for brukerstøtte. Du trenger ikke noen ekstra lisens for slik tilgang. Ingen andre har rett til å bruke programvaren med samme lisens samtidig til noe annet formål. b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, videoklipp og maler som følger med programvaren og er identifisert for slik bruk i, dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. Hvis du vil bruke disse medieelementene eller malene til noe annet formål, går du til for å finne ut om den type bruk tillates. c. Skriftkomponenter. Når programmet kjører, kan du bruke programmets skrifttyper til å vise og skrive ut innhold. Du har bare rett til å legge inn skrifttyper i innhold, som tillatt i henhold til restriksjonene som ligger i skrifttypene laste dem ned midlertidig til en skriver eller en annen enhet for utdata, for å hjelpe til med å skrive ut innhold. d. Multipleksing. Maskinvare eller programvare du bruker til å

15 forene tilkoblinger redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren (noen ganger kalt "multipleksing" eller "pooling"), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. e. Forsøk og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på forsøksbasis. Dine rettigheter til å bruke forsøksprogramvaren er begrenset til forsøksperioden. Forsøksprogramvaren og lengden på forsøksperioden angis under aktiveringsprosessen. Du kan ha muligheten til å omgjøre forsøksrettighetene til abonnementsrettigheter eller permanente rettigheter. Omgjøringsalternativene blir fremlagt når forsøksperioden utløper. Når en forsøksperiode er utløpt, og rettighetene ikke er omgjort, vil de fleste funksjonene i forsøksprogramvaren ikke lenger fungere. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut dokumenter du opprettet med forsøksprogramvaren. f. Abonnementsprogramvare. Hvis programvaren er lisensiert på abonnementsbasis, er rettighetene dine til å bruke programvaren begrenset til abonnementsperioden. Du kan ha muligheten til å forlenge abonnementet eller omgjøre lisensen til en permanent lisens. Hvis du forlenger abonnementet, har du rett til å fortsette å bruke programvaren til den forlengede abonnementsperioden utløper. Abonnementsdetaljene finner du på programvareaktiveringsskjermen eller i annet materiell som medfølger. Når abonnementet utløper, vil de fleste funksjonene i programvaren ikke lenger fungere. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut dokumenter du opprettet med programvaren. g. Forhåndsaktivering. Hvis du anskaffet et annen versjon enn Microsoft Office Ultimate 2007, er noen funksjoner lisensiert for din bruk inntil du aktiverer programvaren eller til slutten tiden som anbefales til aktivering, avhengig av hvilket tidspunkt som er først. h. Versjon for hjemmebruk. Hvis du har lisens på en versjon for hjemmebruk, må den lisensierte enheten brukes primært i ditt hjem. i. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications eller andre utviklingsverktøy. Du har bare rett til å bruke et av utviklingsverktøyene som er inkludert, til å utforme, utvikle, teste, bruke og demonstrere programmer med programvaren. j. Valg av språkversjon. Hvis du får muligheten til å velge språkversjon én gang, uten MLP eller LIP, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. Hvis du har fått MLP eller LIP, er din bruk av språkversjoner ikke begrenset. MLP er en flerspråkspakke (Multi-language Pack). LIP er en språkgrensesnittpakke (Language Interface Pack). MLP- og LIP-lisenser tilbyr støtte for flere språkversjoner av programvaren. MLP og LIP er en del av programvaren, og de kan ikke brukes separat. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produkt-id, Internettprotokolladresse (IP) for enheten samt informasjon hentet fra maskinvarekonfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se VED Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Når den anbefalte tiden for aktivering utløper, er dine rettigheter til å bruke programvaren begrenset inntil programvaren aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk av programvaren. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Det kan også hende at du må reaktivere programvaren hvis du endrer datamaskinen eller programvaren. PROGRAMVAREN VIL MINNE DEG OM AT DEN MÅ AKTIVERES INNTIL DU GJØR DET. 5. VALIDERING.

16 a. Programvaren vil fra tid til annen oppdatere eller kreve at du laster ned valideringsfunksjonen for programvaren. Valideringen kontrollerer at programvaren har blitt aktivert og lisensiert. Valideringen gjør deg også i stand til å bruke bestemte funksjoner i programvaren eller å innhente flere fordeler. Hvis du vil ha mer informasjon, se b. I løpet av en valideringssjekk vil programvaren sende informasjon om seg selv til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvareversjonen og produktnøkkelen. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. VED Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Hvis du vil ha mer informasjon, se c. Hvis programvaren ikke er riktig lisensiert, kan det virke inn på funksjonaliteten til programvaren. Det kan hende du for eksempel må reaktivere programvaren eller motta påminnelser for å anskaffe en ordentlig lisensiert kopi av programvaren, eller ikke anskaffe visse oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester fra Microsoft. d. Du kan bare skaffe oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder, se 6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Med mindre noe annet er angitt i materialet som medfølger en tjeneste, kan de når som helst bli endret eller avbrutt. a. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I enkelte tilfeller vil du ikke motta et separat varsel når de kobler seg til. Med mindre noe annet er angitt, kan du slå av disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se VED Å BRUKE DISSE FUNKSJONENE SAMTYKKER DU I Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internettprotokoller, som sender informasjon om datamaskinen til passende systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internettbaserte tjenestene tilgjengelig for deg. Web-innholdfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og vise den for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp og Appshelp. Du har rett til å velge ikke å bruke disse web-innholdfunksjonene. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender kryptert informasjon ved hjelp av x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt, slik at mottakeren kan bekrefte avsenderens signatur og verifisere at innholdet ikke er blitt endret. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer sertifikattilbakekallingslister via Internett, når dette er tilgjengelig. Administrasjon av informasjonsrettigheter Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer av eller sendes til andre uten din tillatelse. Du er mulig du må koble til Microsoft første gang du skal bruke denne funksjonen. Det er mulig du må koble til Microsoft på nytt én gang i året for å oppdatere den. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til

17 us/assistance/ha aspx. Du har rett til å velge ikke å bruke denne funksjonen. Groove-programvaren og -tjenestene. Hvis programvaren inneholder Microsoft Office Groove ( Groove ), vil Groove tillate at du kommuniserer direkte med andre via Internett. Hvis du ikke er tilkoblet Internett, blir kommunikasjonen kryptert og sendt via Microsofts servere for levering senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten. Groove gjør litt informasjon om Groovekontoen og datamaskinen din tilgjengelig for kontaktene dine. Hvis du for eksempel legger til en kontakt i kontaktlisten importerer brukerkontoen din til en ny enhet oppdaterer informasjonen i "identitetskontakten" sender en Groove-arbeidsområdeinvitasjon ved hjelp av en URL-adresse som referanse til invitasjonsfilen kan det hende at informasjon om deg og enheten blir sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer Groove til å bruke Microsofts servere, samler de serverne inn informasjon om datamaskinene og brukerkontoene. Se personvernerklæringen for Microsoft Office Groove 2007 på hvis du vil ha mer informasjon. b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte. 7. LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft, og eventuelt produsenten, forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Du har ikke rett til å gjøre følgende: Omgå de tekniske begrensningene i programvaren Foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den bruke programvaren på en måte som er lovstridig Leie ut, lease eller låne bort programvaren Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 8. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av mediet. Det kan bare brukes til å installere programvaren på nytt. 9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen for interne referanseformål. 10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med "IFV" eller "Ikke for videresalg". 11. SKOLEVERSJON AV PROGRAMVARE. Du må være såkalt "Godkjent bruker for undervisningsformål" for å kunne bruke programvare som er merket med "Skoleversjon" eller SV". Hvis du ikke vet om du er en slik bruker, går du til eller kontakter ditt lokale Microsoft-kontor.

18 12. PROGRAMVARE FOR HJEMMEBRUK. Du må være "Home Use Rights-bruker" for å kunne bruke programvare som er merket med "Home Use Rights-versjon". For å være "Home Use Rights-bruker" må du være ansatt i en organisasjon som har en volumlisensavtale med Microsoft med Software Assurance bruker av et lisensiert eksemplar av programvaren eller et produkt som omfatter programvaren, med aktiv Software Assurance 13. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, må du først ha lisens på programvaren som er gyldig for oppgradering eller konvertering. Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for den programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å bruke den tidligere versjonen av programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 14. LISENSBEVIS. a. Ekte lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, vil en ekte etikett av typen "Lisensbevis" fra Microsoft med et ekte eksemplar av programvaren identifisere et lisensiert eksemplar av programvaren, i henhold til vilkårene i denne avtalen. Etiketten er gyldig hvis den vises på Microsoft-programvareemballasjen. Hvis du mottar etiketten separat, er den ugyldig. Du bør ta vare på emballasjen med etiketten for å kunne bevise at du har lisens på programvaren. Hvis du ikke har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, er kjøpsbeviset og annet medfølgende materiale fra forhandleren som identifiserer programvaren, lisensbeviset. Kjøpsbeviset kan være avhengig av bekreftelse fra utsalgsstedet. b. Lisens ved oppgradering eller konvertering. Hvis du oppgraderer eller konverterer programvaren, utgjør lisensbeviset det ekte lisensbeviset fra Microsoft for programvaren du oppgraderte eller konverterte fra, og kjøpsbeviset og eventuelt medfølgende materiale fra utsalgsstedet som dokumentasjon på programvaren du oppgraderte eller konverterte til. Kjøpsbeviset kan være avhengig av bekreftelse fra utsalgsstedet. c. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer Microsoft-programvare, se OVERFØRING TIL TREDJEPART. Du kan bare overføre programvaren direkte til en tredjepart med den lisensierte enheten. Du har ikke rett til å beholde noen kopier. Før du foretar en tillatt overføring, må den andre brukeren samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Overføringen må omfatte lisensbeviset. Hvis programvaren er en oppgradering, skal en eventuell overføring også omfatte alle tidligere versjoner av programvaren. 16. EKSPORTRESTRIKSJONER Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og - regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se BRUKERSTØTTE Microsoft tilbyr brukerstøtte for programvaren, som beskrevet på HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), eventuelle tillegg som følger med programvaren, og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten. 19. GJELDENDE LOV. a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

19 b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 20. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 21. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER KAN BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL DET BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Denne begrensningen gjelder følgende: Alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Begrensningen gjelder også hvis følgende er tilfellet: Reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg ettersom det kan være at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. *********************************************************************** BEGRENSET GARANTI A. BEGRENSET GARANTI Hvis du følger instruksjonene, vil programvaren i det vesentlige fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I ETT ÅR FRA DEN FØRSTE BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DETTE ÅRET, VIL DISSE VÆRE DEKKET I DEN GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis den første brukeren overfører programvaren, vil den gjenværende delen av garantiperioden gjelde for mottakeren. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte delstater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse begrensninger ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger (eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor Microsofts kontroll. D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. MICROSOFT VIL REPARERE ELLER ERSTATTE PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, VIL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET SOM ER ANGITT PÅ KJØPSKVITTERINGEN FOR PROGRAMVAREN. MICROSOFT VIL OGSÅ REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, OPPGRADERINGER OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, VIL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET DU

20 EVENTUELT HAR BETALT FOR DEM. DU MÅ AVINSTALLERE PROGRAMVAREN OG RETURNERE EVENTUELLE MEDIER OG ANNET TILKNYTTET MATERIALE TIL MICROSOFT SAMMEN MED KJØPSBEVIS FOR Å FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. DETTE ER DINE ENESTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. F. GARANTIPROSEDYRER Du må fremlegge kjøpsbevis for å være berettiget til garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice eller hvordan du får refundert kjøpesummen for programvare du har kjøpt i USA eller Canada, kontakter du Microsoft på: (800) MICROSOFT Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA besøk 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes denne begrensede garantien av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil fremsette et krav i henhold til denne garantien, kontakter du en av følgende: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland Ditt lokale Microsoft-kontor (se I Norge ringer du eller går til 3. Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, kontakter du ditt lokale Microsoft-kontor (se G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE GARANTIEN FRA MICROSOFT. MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKALE LOVER, FRASKRIVER MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir stilltiende garantier eller bestemmelser, til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen "Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien" ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN "FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER" OVENFOR GJELDER FOR BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. EULAID: 012_RTM_CLT.0_ALL_NB-NO

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

LISENSVILKÅ R FOR DETALJHA NDEL

LISENSVILKÅ R FOR DETALJHA NDEL LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2013-SKRIVEBORDSPROGRA MVARE Kontroller lisensbetegnelsen for å finne ut hvilket av de to separate settene med lisensvilkår nedenfor som gjelder

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. MICROSOFT PROGRAMVARE - LISENSVILKÅR WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1

LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS 8.1 Takk for at du har valgt Microsoft Windows 8.1. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens.

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens. Avhendelse med Windows 8 Ultimate og Office ProPlus Innledning Alle elever i STFK har mulighet for utkjøp av PC-en ved skoleslutt. Denne prosedyren beskriver hva som må gjøres etter PC-en er blitt reinstallert

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM- OG SØR-AMERIKA,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM-

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Windows 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro, Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Versjon: Norsk Formål: Test- og betalingslisens

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer