Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1"

Transkript

1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1

2 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/) og på Kundes administrasjons-side hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtalen). Avtaledokumentene for Kundens tjenester finnes på Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 2 av 14

3 Innholdsfortegnelse UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Formål og omfang Definisjoner relevante for denne avtalen Lisensvilkår Innledende bestemmelser Universelle lisensvilkår Særlige lisensvilkår for Lisensiert Programvare Særlige lisensvilkår for Elektroniske Tjenester Endringer i denne avtale Endringer som kan gjennomføres av Telenor eller Telenors Lisensgivere Varighet og opphør Denne avtales varighet Om opphør av Lisensiert Programvare Om opphør av den Elektroniske Tjenesten Midlertidig opphør og avslutning av OneDrive for Business Samarbeid Kundens plikter Telenors plikter Vederlag Forsinket betaling Prisendring Sikkerhet og personvern Kundens rett til kundedata mv Overdragelse Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 3 av 14

4 1. Formål og omfang Denne avtale regulerer vilkårene for og innholdet i Telenors skytjeneste OneDrive for Business. Avtalen er en underavtale til Avtale om skytjenester og er et tillegg til Telenor Norges generelle forretningsvilkår(http://www.telenor.no/bedrift/vilkar/), som gjelder så langt de passer. Denne avtalen trer i kraft ved signering eller elektronisk aksept. 2. Definisjoner relevante for denne avtalen Definisjonene nedenfor er i hovedsak gitt av Telenors Lisensgiver Microsoft og gjelder for denne avtalen. Abonnementsperiode: Bruker: Device-SL: Elektroniske Tjenester: Enhet: Lisens: Lisensavtale: Lisensiert Programvare: Produkt. Telenors Lisensgivere: User-SL: Varighet av bruksrett for OneDrive for Business. Abonnementsperioden gjelder for denne avtalen. Abonnementsperioden for OneDrive for Business følger Fri+ abonnementsperioden og fornyes automatisk med mindre bruksretten sies opp etter bestemmelsene i denne avtalen. Med Bruker menes person som er ansatt hos Kunde, eller som gjennom avtale med Kunden har en rett til å benytte Kundens systemer, eller som Kunden gir tilgang til OneDrive for Business for å utføre oppgaver for Kunde. Bruksrett til OneDrive for Business gis for et bestemt antall Enheter, slik det fremgår i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og av Kundes administrasjonsside hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtale). Med Elektronisk Tjeneste menes Microsofts tjeneste, som kan inkludere Lisensiert Programvare, som tilbys Kunden under denne avtalen. Med Enhet menes maskinvare som Kunden og/eller Bruker disponerer, og som benyttes til å kopiere, installere, bruke, få tilgang til, vise, kjøre og/eller på annen måte bruke Elektroniske Tjenester eller Lisensiert Programvare. Med Lisens menes etter denne avtalen retten til å kopiere, installere, bruke, få tilgang til, vise, kjøre og/eller på annen måte benytte OneDrive for Business, som det er relevant, og som kan være ytterligere beskrevet i denne avtalen. Lisensen blir underlisensiert til Kunden fra Telenor, etter Telenors avtale med Telenors Lisensgiver. Når denne avtalen viser til lisensavtale, vises det til denne avtalens lisensvilkår. Med Lisensiert Programvare menes etter denne avtalen den programvare Kunden har Lisens til etter det som fremgår av Kundens administrasjonsside hos Microsoft. Med Produkt menes etter denne avtalen OneDrive for Business, som omfatter Elektroniske Tjenester (Inkludert Lisensiert Programvare) og Lisensiert Programvare som tilbys frittstående etter denne avtalen. Med Telenors Lisensgivere menes Microsoft Ireland Operations Limited, Microsofts underleverandører og Microsofts samarbeidspartnere. Bruksrett til OneDrive for Business gis for et bestemt antall Brukere, slik det fremgår i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og av Kundes administrasjonsside hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtale) Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 4 av 14

5 3. Lisensvilkår 3.1. Innledende bestemmelser Kundens bruksrett til OneDrive for Business bestemmes av denne avtalen, samt av Microsofts til enhver tid gjeldende vilkår for bruk av OneDrive for Business. Microsofts vilkår er inntatt i denne avtalen og anses som en del av denne avtalen og aksepteres av kunden ved inngåelse av denne Avtalen. En nærmere beskrivelse av tjenesten og de krav som stilles til Kunden for bruk av denne finnes i Tjenestebilaget for OneDrive for Business som er en del av denne avtalen. Kundens bruksrett til OneDrive for Business gjelder utelukkende for Brukere innen Kundens egen organisasjon. OneDrive for Business under denne avtalen kan ikke benyttes av eller for tredjepart. OneDrive for Business er ment for kommersiell bruk og skal ikke benyttes av Brukerne til private formål. Lisensvilkårene er en avtale mellom Telenor og Kunden. Når Kunden etter disse lisensvilkårene eller øvrige deler av denne avtale er gitt rettigheter, har Microsoft imidlertid en selvstendig rett til å kreve Kundens oppfyllelse av disse etter denne avtalens bestemmelser. Ved motstrid vil Microsofts vilkår ha forrang foran øvrige bestemmelser i denne avtale. Skadesløsholdelse. Kunden skal holde Telenor og Microsoft skadesløse for Kundens bruk av eller tilgang til OneDrive for Business som er i strid med tredjeparts rettigheter eller gjeldende norske lover, forskrifter og andre offentligrettslige regler. Ansvarsfraskrivelser. Verken Kunde, Telenor eller Microsoft er ansvarlige for tilfeldig eller indirekte tap, herunder tap av forretningsvirksomhet, tap av overskudd og tap av data, selv Kunden har informert Telenor eller Microsoft om muligheten for slike skader eller tap. Verken Telenor eller Microsoft skal være ansvarlig for noe krav fremmet mot Kunden av en tredjepart i forbindelse med salg eller bruk av OneDrive for Business Universelle lisensvilkår Vilkårene i dette punkt gjelder for alle Produkter Kunden har bruksrett til etter denne avtale. a. Kundens brukerrettigheter. Forutsatt at Kunden overholder lisensavtalen kan Kunden bruke Produktene som uttrykkelig tillatt i disse brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester. b. Tredjepartsprogrammer. Hvis andre vilkår følger et program som er lisensiert fra en tredjepart, gjelder disse andre vilkårene for Kundens bruk av programmet. c. Forhåndsversjonskode. Hvis andre vilkår følger en forhåndsversjonskode, gjelder disse vilkårene for Kundens bruk av koden. d. Oppdateringer og tillegg. Telenor eller Microsoft kan oppdatere eller utvide Produktene Kunden lisensierer. I så fall kan Kunden bruke den oppdateringen eller det tillegget sammen med Produktene. Hvis andre vilkår leveres med en oppdatering eller et tillegg, gjelder disse vilkårene Kundens bruk av oppdateringen eller tillegget. e. Tekniske begrensninger. Kunden må respektere eventuelle tekniske begrensninger i produktene som bare tillater at Kunden bruker dem på bestemte måter. Kunden har ikke rett til å omgå disse begrensningene. Mer informasjon finnes på Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 5 av 14

6 f. Andre rettigheter. Rettigheter til å få tilgang til Produkter på en hvilken som helst enhet gir ikke Kunden rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten. g. Ytterligere funksjoner. Telenor kan tilby tilleggsfunksjoner for produktene. Det kan gjelde andre lisensvilkår, og det kan påløpe andre avgifter. h. Merknader om dataoverføring Microsoft kan tilby Internettbaserte tjenester sammen med produktene og kan når som helst endre eller avvikle tjenestene. Kunden kan ikke bruke disse Internett-baserte tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Kunden kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk. i) Tillatelse for Dataoverføring via Internett-baserte Tjenester. Dokumentet Merknader om dataoverføring på identifiserer programvarefunksjoner som oppretter en Internett-tilkobling til datasystemene til Microsoft eller tjenesteleverandører. De identifiserer også produktene hvor funksjonene finnes. Enkelte funksjoner finnes i mer enn ett produkt. I enkelte tilfeller får Kunden ikke en egen beskjed når en av disse funksjonene oppretter en tilkobling. Kunden kan deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Ved å bruke disse funksjonene samtykker Kunden i at denne informasjonen overføres. Telenors Lisensgivere bruker ikke informasjonen for å identifisere Kunde eller ta kontakt med Kunde. ii) Datamaskininformasjon. Disse funksjonene bruker Internett-protokoller, som sender informasjon om datamaskinen til egnede systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av Produkter Kunden bruker, og språkkoden for enheten der Kunden installerte Produktet. Telenors Lisensgivere bruker bare denne informasjonen for å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for Kunde. iii) Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke datamaskininformasjonen, akseleratorinformasjonen, søkeforslagsinformasjonen, feilrapporter, rapporter om Skadelig programvare og URL-filtrering for å forbedre Produktet og tjenestene. Telenor og Telenors Lisensgivere kan også dele denne informasjonen med andre, for eksempel leverandører av maskinvare og programvare, slik at de kan bruke informasjonen for å forbedre hvordan produktene deres fungerer med Microsoft-programvare. i. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Kunden kan ikke bruke disse tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Kunden kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk. j. Dokumentasjon. Enhver person som har gyldig tilgang til Kundens datamaskin eller interne nettverk, kan kopiere og bruke dokumentasjonen som er knyttet til Lisensiert Programvare, til Kundens interne referanseformål. Dokumentasjonen omfatter ikke elektroniske bøker. k. Produktaktivering. Det kreves aktivering for å installere og få tilgang til noen av produktene. Aktiveringen kobler bruken av Produktet til en bestemt enhet. Informasjon om når det er nødvendig med aktivering eller en nøkkel finnes i avsnittet Product Activation (Produktaktivering) på Kunden er ansvarlig for både bruken av utleverte nøkler og for aktivering av produkter ved hjelp av maskiner for Key Management Service (KMS). Kunden har ikke rett til å gjøre produktnøkler kjent for tredjeparter. i) KMS og aktivering med Multiple Activation Key (MAK). Under aktivering med Multiple Activation Key (MAK) vil Produktet sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. Under vertsaktivering med Key Management Service (KMS) vil Produktet sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. KMSklientenheter som aktiveres med KMS, sender ikke informasjon til Microsoft. De krever imidlertid regelmessig reaktivering med KMS-verten. Informasjonen som sendes til Microsoft under MAK- eller KMSvertsaktivering omfatter: versjonen, språk- og produktnøkkelen for Produktet Internett-protokolladressen til enheten informasjon avledet fra maskinvarekonfigurasjonentil enheten. Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 6 av 14

7 Mer informasjon finnes på Ved å bruke Produktet godtar Kunden at denne informasjonen sendes. Før aktivering har Kunden rett til å bruke versjonen av Produktet som ble installert under installasjonsprosessen. Retten til å bruke Produktet etter utløp av tiden som ble spesifisert i installasjonsprosessen er begrenset, med mindre den aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk. Kunden kan ikke fortsette å bruke Produktet etter det tidspunktet hvis Kunden ikke aktiverer den. Hvis enheten er koblet til Internett, kan Produktet automatisk koble seg opp mot Microsoft for aktivering. Kunden kan også aktivere Produktet manuelt via Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Enkelte endringer på datamaskinen eller Produktet kan kreve at Kunden aktiverer Produktet på nytt. Produktet vil minne Kunden om å aktivere inntil det er utført. ii) Riktig bruk av KMS. Kunden har ikke rett til å gi usikret tilgang til egne KMS-maskiner over et ukontrollert nettverk, f.eks. Internett. iii) Uautorisert bruk av MAK- eller KMS-nøkler. Microsoft kan gjøre følgende ved uautorisert bruk av MAKeller KMS-nøkler: hindre ytterligere aktiveringer deaktivere på annen måte blokkere nøkkelen fra aktivering eller validering Hvis nøkkelen deaktiveres, kan kunden bli nødt til å anskaffe en ny nøkkel fra Microsoft. l. Skrifttypekomponenter. Mens Produktet kjører, kan Kunden bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Kunden kan bare legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skive ut innholdet. m. Bruk av flere produkter eller funksjoner sammen. Kunden må ha lisens for hvert enkelt produkt og separat lisensierte funksjoner som brukes på en enhet eller av en bruker. Hvis Kunden bruker Office på Windows, må Kunden for eksempel ha lisenser for både Office og Windows. n. Multipleksing. Maskinvare eller programvare Kunden bruker til å: forene tilkoblinger omdirigere informasjon redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker produktet redusere antallet operativsystemmiljøer, enheter eller brukere produktet administrerer direkte(noen ganger kalt multipleksing eller pooling ), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser av en hvilken som helst type. o. Arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Kunden skal beskytte Telenor og Telenors Lisensgivere mot ethvert krav som skyldes (1) forhold ved nåværende eller tidligere ansettelsesforhold mellom Kunden og nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører eller tariffavtaler, herunder, men ikke begrenset til, krav som følge av urettmessig oppsigelse, brudd på direkte eller indirekte arbeidsavtaler, eller betaling av ytelser eller lønn, kostnader ved usaklig oppsigelse eller kostnader ved oppsigelse, eller (2) enhver forpliktelse eller ethvert erstatningsansvar som fremgår av direktivet om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (Rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere Rådsdirektiv 77/187/EF endret ved Rådsdirektiv 98/50/EF) eller andre nasjonale lover eller forskrifter der dette implementeres, eller lignende lover eller forskrifter, (herunder Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia) herunder et krav fra Kundens nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører (herunder et krav i forbindelse med oppsigelse av disses ansettelsesforhold fra oss som følge av overdragelse av disses ansettelsesforhold til oss i henhold til slike lover eller forskrifter). Kunden må også betale utgiftene ved en endelig avgjørelse som ikke er til Telenor eller Telenors Lisensgivere fordel (eller et forlik som Kunden samtykker til). Denne delen inneholder alle Telenors og Telenors lisenshavers rettsmidler overfor disse kravene. Telenor eller Telenors Lisensgivere må straks varsle Kunden skriftlig om et krav underlagt denne delen. Telenor eller Telenors Lisensgivere må (1) gi Kunden enerett over forsvaret eller forliket over et slikt Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 7 av 14

8 krav og (2) gi Kunden rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Kunden skal refundere rimelige direkte utgifter som Telenor pådrar seg ved å gi assistansen Særlige lisensvilkår for Lisensiert Programvare. Vilkårene i dette punkt gjelder for all Lisensiert Programvare Kunden har bruksrett til etter denne avtalen. a) Generelt. En Lisens er ikke-eksklusiv, ikke-permanent (med mindre det er angitt) og ikke-overførbar (med mindre det er angitt). Muligheten til å bruke Lisensiert Programvare kan påvirkes av minimum systemkrav eller andre faktorer. Telenor og Telenors Lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt (og ingen andre rettigheter skal tildeles verken ved implikasjon, innsigelsesavskjæring, konsumpsjon eller annet). b) Lisensiert Programvare. Telenor tildeler Kunden Lisenser for det antall User-SL og Device-SL av hver Lisensiert Programvare Kunden bestiller fra Telenor, og gir Kunden gis rett til å bruke en tidligere (eldre) versjon i stedet for en Lisensiert Programvare hvis det er angitt i vilkårene for bruk av den Lisensierte Programvare. i) Når lisenser blir permanente. Med mindre Kunden skaffer seg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser fra Telenor og Telenors Lisensgivere, varer Lisensiert Programvare som anskaffes i henhold til denne avtalen bare i Abonnementsperioden. Eventuelle henvisninger i vilkårene for bruk av produktet som omhandler kjøring av Lisensiert Programvare på permanent basis, gjelder bare hvis Kunden har skaffet seg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser etter bestemmelser for slikt kjøp fra Telenor eller Telenors Lisensgivere. ii) Lisensbekreftelse. Alt det følgende utgjør samlet bevis på lisensen (eller den permanente lisensen hvis det er mulig å kjøpe ut lisenser og Kunden har gjort det): (a) denne avtalen, (b) bestillingsbekreftelsen, hvis det finnes, (c) for alle overføringer som er tillatt i henhold til denne avtalen, dokumentasjonen for lisensoverføringer og (d) betalingsbekreftelsen. c) Begrensning av bruk. Kunden har kun en bruksrett til Lisensiert Programvare, den Lisensierte Programvaren selges ikke. Kunden har ikke rett til å: i) Foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere Lisensiert Programvare, unntatt der det er tillatt i henhold til gjeldende lov til tross for denne begrensningen. ii) Leie ut, lease, låne ut, videreselge eller være vert for, eller la tredjeparter være vert for, Lisensiert Programvare, unntatt hvis dette er uttrykkelig tillatt for en gitt Lisensiert Programvare i vilkårene for bruk av produktet. iii) Separere og bruke komponentene i Lisensiert Programvare på to eller flere datamaskiner, oppgradere eller nedgradere komponenter til ulik tid, eller overføre komponenter separat, unntatt hvis det er uttrykkelig tillatt i vilkårene for bruk av produktet. iv) Endre eller lage avledede versjoner av den Lisensierte Programvaren Særlige lisensvilkår for Elektroniske Tjenester. Vilkårene i dette punkt gjelder for alle Elektroniske Tjenester Kunden har bruksrett til etter denne avtale. a. Oppgradering av den Elektroniske Tjenesten. Hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere gir ut en større oppgradering for programvare som er lisensiert under Kundens User-SLer for den Elektroniske Tjenesten, må Kunden installere oppgraderingen på alle enheter som bruker den Elektroniske Tjenesten, for å hindre avbrudd i den Elektroniske Tjenesten. b. Påkrevd tilkobling. Hver bruker Kunden tilordner en User-SL til, må koble hver enhet de har installert Produktet på, til Internett minst én gang hver 45. dag. Hvis en Bruker ikke etterkommer dette kravet, kan det påvirke Produktets funksjonalitet. Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 8 av 14

9 c. Abonnementsvalidering. Microsoft kan automatisk kontrollere versjonen til en hvilken som helst programvareversjon som er installert på en hvilken som helst enhet av brukere. Enheter der Produktet er installert, kan med jevne mellomrom overføre informasjon for å validere at Produktet er riktig lisensiert, og at Abonnementsperioden ikke er utløpt. Denne informasjonen inkluderer programvareversjonen, brukerens Windows Live ID, produkt-id-informasjon, en maskin-id og IP-adressen til enheten. Hvis Produktet ikke er riktig lisensiert, påvirkes Produktets funksjoner. Kunden kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for Produkter fra Microsoft eller autoriserte kilder. Kunden finner mer informasjon om hvordan Kunden får tak i oppdateringer fra autoriserte kilder på Ved å bruke Produktet godtar Kunden overføringen av informasjonen som er beskrevet i denne delen. d. Medieelementer og maler. Mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold er medieelementer. Kunden kan ha tilgang til medieelementer som følger med Produktet eller en beslektet tjeneste. Kunden har rett til å kopiere og bruke disse medieelementene i prosjekter og dokumenter. Kunden har ikke rett til å selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene hver for seg eller som et produkt, hvis medieelementene utgjør hovedverdien i produktet, gi tredjepart rettigheter til å lisensiere eller distribuere medieelementene videre, med kommersielle formål lisensiere eller distribuere medieelementer som omfatter fremstillingen av enkeltpersoner, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler det er mulig å gjenkjenne, eller bruk av denne typen bilder på en måte som kan tolkes som tilslutning eller en forbindelse til ditt produkt, din enhet eller aktivitet, eller skape uanstendige eller opprørende resultater av arbeid ved å bruke medieelementene. Kunden finner mer informasjon på e. Skrifttypekomponenter. Kunden har rett til å bruke skrifttypene som er installert av Produktet eller som en del av en tilhørende tjeneste, for å vise og skrive ut innhold. Kunden kan bare legge inn skrifttyper i innhold i overensstemmelse med bruksbegrensningene for skrifttypene, og Kunden kan laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold. f. Oppdateringer i lisensvilkår. Telenor eller Telenors Lisensgivere kan oppdatere disse lisensvilkårene av og til. Endringer Telenor eller Telenors Lisensgivere gjør i disse lisensvilkårene som følge av oppdateringer eller utvidelser, lovpålagte endringer eller endringer som ikke påvirker Kundens bruk av den Produktene i noen særlig grad, trer i kraft umiddelbart. For alle andre endringer vil Kundens bruk av den Produktene under en eventuell eksisterende lisenstype være regulert av disse lisensvilkårene, uten oppdateringene, i den lengste perioden av en 12-måneders periode fra første gang Kunden bruker Produktet eller så lenge Abonnementsperioden varer. Telenor eller Telenors Lisensgivere bestreber seg på å varsle Kunden om oppdateringer minst 30 dager før de trer i kraft. Hvis Kunden tar i bruk Produktet etter at Telenor eller Telenors Lisensgivere har publisert vilkårene eller har sendt deg et e-postvarsel om oppdateringene, samtykker Kunden i de nye lisensvilkårene. g. Oppdateringer av elektronisk tjeneste. Fra tid til annen kan Telenor eller Telenors Lisensgivere endre funksjonaliteten eller funksjonene til de Elektroniske Tjenestene eller lansere nye versjoner. Etter en oppdatering kan det være at enkelte tidligere tilgjengelige funksjoner er endret eller ikke lenger er tilgjengelig. Hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere oppdaterer de Elektroniske Tjenestene og Kunden ikke bruker de oppdaterte Elektroniske Tjenestene, kan det være at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig for Kunde, og at Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene kan bli avbrutt. h. Overføring av bruker- og enhetsabonnementslisenser. Kunden har rett til å permanent overføre en User-SL fra én bruker til en annen bruker eller en Device-SL fra én enhet til en annen enhet. Kunden har videre rett til å midlertidig overføre en User-SL til en midlertidig bruker mens den første brukeren er fraværende eller en Device-SL til en låneenhet mens den første enheten er ute av drift. Midlertidige overføringer som gjør turnusarbeid eller lignende skiftarbeid mulig, er imidlertid ikke tillatt. i. Intet erstatningsansvar for sletting av kundedata. Kunden samtykker i at Telenor eller Telenors Lisensgivere ikke, foruten det som er beskrevet i denne avtale, har noe ansvar for å fortsette å ta vare på, eksportere eller returnere kundedataene. Kunden samtykker videre i at Telenor eller Telenors Lisensgivere ikke har noen form for erstatningsansvar for sletting av kundedataene under disse vilkårene. Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 9 av 14

10 j. Tilgjengeligheten til den Elektroniske Tjenesten. Tilgjengeligheten til den Elektroniske Tjenesten, noen av funksjonene og språkversjoner varierer fra land til land. Brukere kan bare bruke den Elektroniske Tjenesten, eller noen av funksjonene til den Elektroniske Tjenesten, slik dette er tilgjengelig der Brukere vanligvis befinner seg. Informasjon om tilgjengelighet finnes på eller på et annet webområde som Microsoft viser til. k. Ansvar for kontoene. Kunden er ansvarlig for eventuelle passord og all aktivitet på sin konto for den Elektroniske Tjenesten, inkludert eventuelle brukere Kunden tilordner og transaksjoner med tredjeparter som finner sted via Kundens konto eller tilknyttede kontoer. Kunden plikter å holde kontoene og passordene sine konfidensielle. Kunden må umiddelbart informere Telenor om mulig misbruk av kontoene eller sikkerhetsbrudd i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. l. Bruk av programvare med den Elektroniske Tjenesten. Det kan hende Kunden må installere Microsoftprogramvare for å logge på og bruke den Elektroniske Tjenesten. I så fall gjelder følgende vilkår: i) Lisensvilkår for Microsoft-programvare. Kunden kan bare installere og bruke Produktene på egne enheter for bruk i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. Kundens rettigheter til å bruke Produktene opphører når rettighetene til å bruke den Elektroniske Tjenesten opphører eller utløper, eller når Telenor eller Telenors Lisensgivere oppdaterer den Elektroniske Tjenesten og den ikke lenger støtter Produktene. Kunden plikter å avinstallere Produktene når rettigheten til å bruke den opphører. Telenor eller Telenors Lisensgivere har også rett til å deaktivere Produktene på slikt tidspunkt. ii) Automatiske oppdateringer for Microsoft-programvare. Fra tid til annen kan Telenor eller Telenors Lisensgivere kontrollere Kundens versjon av Produktet og anbefale eller laste ned oppdateringer til Kundens enhet. Kunden vil kanskje ikke motta noe varsel når Telenor eller Telenors Lisensgivere laster ned oppdateringen. m. Bruk av andre webområder og tjenester. Kunden kan ha behov for å bruke visse Microsoft-webområder eller - tjenester for å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene. I så fall gjelder de aktuelle bruksvilkårene for disse webområdene og tjenestene for Kundens bruk av disse. n. Innhold og tjenester fra tredjepart. Telenor eller Telenors Lisensgivere er ikke ansvarlige for eventuelt innhold fra tredjepart som Kunden direkte eller indirekte får tilgang til gjennom den Elektroniske Tjenesten. Kunden er alene ansvarlig for sine samhandlinger med eventuell tredjepart (herunder annonsører) som er relatert til den Elektroniske Tjenesten (herunder levering av og betaling for varer og tjenester). o. Ingen bruk med høy risiko. De Elektroniske Tjenestene er ikke feiltolerante og er ikke garantert å være feilfrie eller fungere uforstyrret. Kunden har ikke rettigheten til å bruke eller gi rett til å bruke de Elektroniske Tjenestene i programvarer eller situasjoner der feil på de Elektroniske Tjenestene kan føre til død eller alvorlig personskade, eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader ( Bruk med høy risiko ). Eksempler på Bruk med høy risiko omfatter, men er ikke begrenset til: fly eller andre former for kollektivtransport, kjernefysiske eller kjemiske anlegg, hjerte-lungemaskiner, implantert medisinsk utstyr, motorkjøretøy eller våpensystemer. Bruk med høy risiko omfatter ikke bruk av Elektroniske Tjenester for administrative formål, for å lagre konfigurasjonsdata, utviklingsog/eller konfigurasjonsverktøy, eller andre ikke-kontrollerende programmer, der feil ikke kan føre til død, personskader eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader. Disse ikke-kontrollerende programmene kan kommunisere med programmene som utfører kontrollen, men må ikke være direkte eller indirekte ansvarlige for kontrollfunksjonen. Kunden samtykker i å holde skadesløs og forsvare Microsoft fra eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår fra bruken av de Elektroniske Tjenestene i forbindelse med Bruk med høy risiko. Ved motstrid mellom databehandleravtalen og dette avsnitt, vil databehandleravtalen gå foran. p. Kundedataene. Kunden kan sende sine kundedata for bruk i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. Kundedata er alle data, inkludert alle tekst-, lyd- eller bildefiler og all programvare som sendes til Telenor eller Telenors Lisensgivere av Kunden eller av andre på vegne av Kunden gjennom Kundens bruk av den Elektroniske Tjenesten. Ved å sende kundedata for bruk med enhver Elektronisk Tjeneste som muliggjør kommunikasjon eller samarbeid med tredjeparter, bekrefter Kunden at disse tredjepartene vil kunne ha mulighet til å: Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 10 av 14

11 bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere og endre kundedataene publisere Kundens navn i forbindelse med kundedataene og legge til rette for at andre kan gjøre det samme. Enkelte Elektroniske Tjenester kan tilby funksjonalitet som begrenser tredjeparters mulighet til å gjøre dette. Det er Kundens ansvar å ta i bruk denne funksjonaliteten etter hva som passer for Kundens tiltenkte bruk av kundedataene. Kunden samtykker i å sikre rettigheter i kundedataene som er nødvendige for at Telenor skal kunne levere Kunden den Elektroniske Tjenesten uten å krenke rettighetene til eventuelle tredjeparter, eller på andre måter forplikte Microsoft overfor Kunden eller eventuelle tredjeparter. Microsoft godtar ikke, verken nå eller i fremtiden, eventuelle forpliktelser i eventuelle separate lisenser eller andre avtaler som kan gjelde kundedataene eller bruk av den Elektroniske Tjenesten. q. Eierskap til kundedata. Avtalen mellom partene er at Kunden beholder alt eierskap til kundedataene. Telenor eller Telenors Lisensgivere får ingen rettigheter til kundedata, bortsett fra rettighetene Kunden gir Telenor eller Telenors Lisensgivere for den aktuelle Elektroniske Tjenesten. Dette gjelder ikke programvare eller tjenester som Telenor eller Telenors Lisensgivere lisensierer til Kunde. r. Personvern. Personlige opplysninger som er samlet inn gjennom den Elektroniske Tjenesten behandles i henhold til databehandleravtale som er del av denne avtale. s. Telenor eller Telenors Lisensgiveres bruk av kundedata og forespørsler fra tredjepart. Kundedata brukes bare for å gjøre den elektroniske tjenesten tilgjengelig for Kunden. Dette kan omfatte feilsøking ment å hindre, oppdage og løse problemer som påvirker driften av den Elektroniske Tjenesten, og forbedring av funksjoner som innebærer oppdagelse av og beskyttelse mot nye og videreutviklede trusler mot brukeren (for eksempel skadelig programvare eller søppelpost). Telenor og Telenors Lisensgivere oppgir ikke kundedata til en tredjepart (herunder juridiske myndigheter, andre offentlige enheter eller sivile parter, unntatt våre underleverandører), med mindre du ber om det, det er lovpålagt eller besluttet av relevant domstol eller myndigheter. Skulle en tredjepart ta kontakt med oss og kreve kundedata, vil vi prøve å få tredjeparten til å ta direkte kontakt med deg for å få kundedataene. Som en del av dette kan Telenor og Telenors Lisensgivere oppgi Kundens grunnleggende kontaktinformasjonen til tredjeparten. Hvis Telenor og Telenors Lisensgivere pålegges å fremlegge kundedata for tredjeparter, vil Telenor og Telenors Lisensgivere, med mindre Telenor og Telenors Lisensgivere har fått et rettslig forbud mot dette, innen rimelighetens grenser bruke kommersielt tilgjengelige metoder for å varsle Kunde om dette på forhånd. Kunde er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjepart som angår din bruk av den elektroniske tjenesten, for eksempel en forespørsel om å fjerne innhold i henhold til Digital Millennium Copyright Act. t. Sikkerheten til kundedata. Telenor og Telenors Lisensgivere vil sette i verk fornuftige og formålstjenlige tekniske og organisatoriske tiltak, slik det er beskrevet i sikkerhetsoversikten som gjelder for den elektroniske tjenesten, for å bidra til å sikre Kundens kundedata som behandles eller brukes av den Elektroniske Tjenesten, mot utilsiktet eller ulovlig tap, tilgang eller fremlegging. Kunden samtykker i at disse tiltakene: er Telenor og Telenors Lisensgivere eneste ansvar når det gjelder sikkerhet og behandling av kundedata, og kommer istedenfor eventuelle forpliktelser i din volumlisensavtale eller annen konfidensiell avtale. u. Bruksbegrensninger for Elektroniske Tjenester. Kunden har ikke rett til å: bruke den Elektroniske Tjenesten på en måte som er forbudt av ethvert lovverk, regelverk eller påbud fra myndighetene i enhver relevant jurisdiksjon, eller som er i strid med andres juridiske rettigheter, bruke den Elektroniske Tjenesten på en måte som kan skade den eller påvirke andres bruk av den, bruke den Elektroniske Tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte, forfalske informasjon om protokoll eller e-posthode (f.eks. spoofing ), Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 11 av 14

12 bruke den Elektroniske Tjenesten til å sende spam (det vil si masseutsendelser eller kommersielle meldinger), distribuere skadelig programvare eller på annen måte gjøre tilgjengelig elementer som er utformet for å bryte disse vilkårene (for eksempel å gjøre det mulig å foreta DOS-angrep osv.), eller fjerne, modifisere eller endre lovmessige eller juridiske merknader eller koblinger som er en del av den Elektroniske Tjenesten. la tredjepart få tilgang til eller på annen måte dra nytte av den Elektroniske Tjenesten. Ekstern bruk. Kunden har ingen rett til å gi tilgang til Lisensiert Programvare eller til Elektroniske Tjenester for eksterne brukere. v. Lovmessighet. Telenors Lisensgivere kan endre eller avslutte den Elektroniske Tjenesten i ethvert land hvor det finnes ethvert gjeldende eller fremtidig pålegg eller forpliktelse fra myndighetene som underlegger Microsoft eventuelt regelverk eller krav som ikke generelt gjelder forretningsdrift i landet, som gjør det vanskelig å fortsette å drive den Elektroniske Tjenesten uten endringer og/eller gjør at Microsoft mener disse vilkårene eller den Elektroniske Tjenesten kan være i strid med ethvert slikt krav eller forpliktelse. Telenors Lisensgivere kan for eksempel endre eller avslutte den Elektroniske Tjenesten i forbindelse med et krav fra myndigheter som gjør at Microsoft blir regulert som en leverandør av telekommunikasjon. w. Elektroniske varsler. Telenor eller Telenors Lisensgivere kan gi Kunden informasjon om den Elektroniske Tjenesten i elektronisk form. Dette kan skje via e-post til adressen Kunden oppgav da Kunden registrerte seg for den Elektroniske Tjenesten, via et webområde Telenor eller Telenors Lisensgivere identifiserer. Kunden samtykker i at varsel som gis via e-post, ansees for å være gitt på overføringsdatoen. Så lenge Kunden bruker den Elektroniske Tjenesten, må Kunden ha den programvaren og maskinvaren som trengs for å motta disse varslene. Kunden har ikke rett til å bruke den Elektroniske Tjenesten hvis Kunden ikke aksepterer å motta elektroniske varsler.3.5 Garantert oppetid for OneDrive for BusinessTelenor og Telenors Lisensgivere garanterer en oppetid på minimum 99,9 % for OneDrive for Business. Det presiseres at svikt, treghet eller andre problemer på Kundens internett aksess ikke er Telenors eller Telenors Lisensgiveres ansvar etter denne avtalen. 4. Endringer i denne avtale 4.1. Endringer som kan gjennomføres av Telenor eller Telenors Lisensgivere OneDrive for Business tilbys ved lansering kun som en del av Telenors Fri+ mobilabonnement. Oppsigelse av et Fri+ abonnement eller bytte til annet abonnement utenfor Fri+ porteføljen, vil automatisk medføre oppsigelse av de skytjenester som er tilknyttet det aktuelle abonnementet. Ved lanseringstidspunktet for OneDrive for Business tildeles kunden totalt 1TB lagringsplass i skyen per bruker, og bruker kan laste opp maksimalt filer som hver for seg ikke kan overstige 10GB i størrelse. Disse maksgrensene for lagring i skyen vil kunne bli justert oppover uten ekstra kostnad for kunden, men ikke nedover. 5. Varighet og opphør 5.1. Denne avtales varighet Denne avtalen trer i kraft når avtalen er signert eller gjennom elektronisk aksept, og løper frem til oppsigelse. Det gjelder en gjensidig rett for partene til å si opp denne avtalen. Oppsigelse skjer skriftlig til den annen part. Etter oppsigelse vil denne avtalen opphøre på det seneste av følgende tidspunkter: (1) 2 to kalendermåneder fra månedsskiftet etter mottatt skriftlig oppsigelse, eller (2) ved opphør av abonnementsperiode for Produkter dekket av denne avtalen. Abonnementsperiode følger av Om opphør av Lisensiert Programvare Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 12 av 14

13 Når Kundens abonnementsperiode på Lisensiert Programvare utløper eller avsluttes, må Kunden avslutte all bruk av den Lisensierte Programvaren, og sikre at denne slettes fra alle Kundens Enheter Om opphør av den Elektroniske Tjenesten Når Kundens abonnementsperiode på den Elektroniske Tjenesten utløper eller avsluttes, kan Kunden kontakte Telenor og be om at: (1)Kundens konto deaktiveres og at kundedataene deretter slettes, eller at (2)kundedata som er lagret i OneDrive opprettholdes i en konto med begrenset funksjon etter utløpet eller avslutningen av abonnementet ( opprettholdelsesperioden ) slik at Kunden kan hente ut data, jf. Tjenestebilaget. Hvis Kunden angir (1), vil Kunden ikke kunne hente ut kundedataene fra kontoen sin. Hvis Kunden verken angir (1) eller (2), vil Telenor eller Telenors Lisensgivere opprettholde kundedataene i samsvar med (2). Etter utløp av opprettholdelsesperioden deaktiverer Telenor eller Telenors Lisensgivere kontoen permanent og sletter kundedataene. Hurtigbufrede eller sikkerhetskopierte kopier slettes innen 30 dager etter opprettholdelsesperiodens utløp. Den Elektroniske Tjenesten støtter muligens ikke opprettholdelse eller uttrekk av programvare som kunden bruker i den Elektroniske Tjenesten Midlertidig opphør og avslutning av OneDrive for Business Midlertidig opphevelse av Elektroniske Tjenester. Telenor kan midlertidig oppheve Kundens tilgang til OneDrive for Business, helt eller delvis, under følgende omstendigheter: - hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere mener at Kunden eller Brukernes bruk av den Elektroniske Tjenesten representerer en direkte eller indirekte trussel mot nettverksfunksjon eller -integritet, eller andres bruk av den Elektroniske Tjenesten hvis det kreves for å hindre uautorisert tilgang til Kundedata, i den grad det er nødvendig for å etterkomme juridiske krav, eller - hvis Kunden ikke overholder avsnittet Bruksbegrensninger i Brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester, eller bryter andre vilkår i denne avtalen. Telenor og Telenors Lisensgivers løfte vedrørende midlertidig opphevelse All midlertidig opphevelse av en Elektronisk Tjeneste i henhold til dette avsnittet skal i minst mulig grad påvirke den Elektroniske Tjenesten, og vil bare gjelde inntil problemene som førte til den midlertidige opphevelsen, har blitt løst. Merknad om midlertidig opphevelse. Telenor eller Telenors Lisensgivere sender et forhåndsvarsel før Telenor eller Telenors Lisensgivere midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste, unntatt der Telenor eller Telenors Lisensgivere med rimelighet anser at det er nødvendig med en øyeblikkelig opphevelse. Telenor eller Telenors Lisensgivere gir minst 30 dagers varsel før Telenor eller Telenors Lisensgivere midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste på grunn av manglende betaling. 6. Samarbeid Telenor vil formidle nødvendig kontaktinformasjon (f. eks. e-post adresser osv.) om Kunden til Microsoft, for at Microsoft skal kunne gi Kunden nødvendig tilgang til Elektroniske Tjenester og Lisensiert Programvare, og for at Microsoft skal kunne gi nødvendig informasjon direkte til Kunden om bruk av produktene i den grad Microsoft anser det nødvendig Kundens plikter Det er Kundens ansvar å sikre at egen maskinvare (herunder PC er, mobiltelefoner, LAN, FW, WAN og øvrig teknisk infrastruktur)og programvare har tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til å håndtere den type og mengde trafikk som tjenesten krever. Kundens plikter og systemkrav til den aktuelle tjenesten følger av Tjenestebilaget. Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 13 av 14

14 Det er Kundens ansvar at Produkter og tilknyttede tjenester for øvrig testes i Kundens eget miljø før idriftsettelse. Kunden forplikter seg til å melde skriftlig til Telenor dersom deler av Produkter eller tilknyttede tjenester for øvrig ikke fungerer som avtalt Telenors plikter Det er Telenors ansvar å sikre at Kunden får tilgang til informasjon som stiller Kunden i stand til å vurdere tjenestens krav til maskinvare og programvare. 7. Vederlag OneDrive for Business tilbys ved lansering kun som en del av Telenors Fri+ mobilabonnement uten ekstra kostander for Kunden. Telenor tar forbehold om å endre dette med 30 dagers varsel. Dersom Telenor endrer vilkårene slik at det tas betalt for OneDrive for Business, vil betaling for Kundens produkter og tjenester faktureres månedlig. Dersom Kunden ikke mottar faktura, er det Kundens ansvar å sikre, gjennom kontakt med Telenor, at rett faktura mottas i tilstrekkelig tid før betalingsfristen Forsinket betaling Dersom Kunde ikke betaler faktura innen forfallsdato, vil Telenor eller Telenors Lisensgivere ha rett til å stanse tilgang til Elektroniske tjenester eller oversendelse av Lisensiert Programvare inntil rett betaling, inkludert renter, er mottatt av Telenor Prisendring Telenor kan endre de månedlige prisene i denne avtalen med minimum 30 dagers varsel. 8. Sikkerhet og personvern OneDrive for Business er en skybasert tjeneste hvor lagring av Kundens data skjer i hovedsak i Microsofts datasentre i Europa, men back-up-løsninger og annen prosessering vil kunne skje i USA eller andre land der Microsoft eller deres underleverandører har virksomhet. Nærmere bestemmelser om sikkerhet følger av Det er Kundens ansvar å vurdere i hvilken grad OneDrive for Business samsvarer med Kundens egne krav og egne systemer. Partene har inngått en Databehandleravtale som er del av denne avtalen Kundens rett til kundedata mv. Kunden bekrefter å ha alle nødvendige rettigheter til data, programvare eller tjenester som Kunden benytter ved tilgang til eller bruk av Produkter eller tilknyttede tjenester under denne avtalen, og at slike aktiviteter følgelig ikke krenker tredjeparts rettigheter. 9. Overdragelse Kunden kan ikke overdra rettigheter og plikter etter denne avtale. Versjon 1.0 Dato: 31. oktober 2014 Side 14 av 14

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Lisensavtale og databehandleravtale ALLE MED Generelle vilkår Alle Med årslisens Bakgrunn og forutsetninger ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer