PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING"

Transkript

1 VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL LISENS ("lisens") V1.4 (april 2010) For ActivInspire ("programvaren") OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson) eller der du bedriver hoveddelen av virksomheten din (i alle andre tilfeller). Denne lisensen inngås mellom sluttbrukeren ("du" eller "lisensinnehaver") og, hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, Promethean, Inc., eller hvis området er Storbritannia eller et annet område, Promethean Limited ("Promethean"). Ved å godta vilkårene i denne lisensen slik de er angitt nedenfor, godtar du å installere og bruke programvaren i henhold til vilkårene som er beskrevet i dette dokumentet. LES DENNE LISENSEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, SKAL DU IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. MERK OGSÅ AT VISSE LAND KAN HA SPESIFIKKE BEGRENSINGER FOR BRUK SOM GJELDER FOR DENNE LISENSEN FRA TID TIL ANNEN. SJEKK WEBOMRÅDET FOR Å SE OM DET FINNES NOEN BEGRENSNINGER SOM KAN GJELDE FOR LANDET DU VIL BRUKE PROGRAMVAREN I. 1 Generelt. Denne lisensen gir deg en ikke-eksklusiv rett, som ikke kan overdras og som ikke gir rett på royalties, til å bruke programvaren og relatert materiale eller dokumenter levert av eller på vegne av Promethean til deg som en del av programvaren, kun mens denne avtalen er gyldig og kun i området. For enkelhets skyld inkluderer "programvare" alt relatert materiale og alle relaterte dokumenter samt senere revideringer av programvaren eller relatert materiale som leveres til deg av eller på vegne av Promethean. 2 Rettigheter til åndsverk. Retten til eierskap av programvaren og alle patenter, opphavsretter, underliggende forretningshemmeligheter og andre åndsverksrettigheter i og for programvaren eller deler av den, overføres ikke til deg, men beholdes av Promethean eller tredjeparts lisensgivere. Programvaren er konfidensiell og eies av Promethean og/eller tredjeparts lisensgivere, og du må bruke den i fortrolighet. Du må ikke avdekke, omsette eller på annen måte tilgjengeliggjøre programvaren eller deler av den (inkludert databasestrukturer og meldingsformater) eller kopier av den til noen tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Du må passe på programvaren og forhindre uautorisert tilgang til og kopiering og bruk av den. Du må gi Promethean umiddelbar beskjed hvis du blir klar over uautorisert eierskap eller bruk av programvaren av personer eller enheter uten lisens. 3. Tillatt bruk og begrensninger. 3.1 Én bruker: Promethean gir deg en kopi av programvaren som du kan bruke i henhold til vilkårene i denne lisensen, på én enkelt datamaskin. Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til andre datamaskiner, men programvaren kan overføres til en annen datamaskin dersom den opprinnelige datamaskinen ikke fungerer. Installering av programvaren til bruk kun til forberedelsesformål på én enkelt datamaskin er tillatt. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. 3.2 Flere brukere: Hvis du har kjøpt programvaren fra en av Prometheans bedriftspartnere, eller hvis du har kjøpt den direkte fra Promethean (og du ikke er en enkeltperson), gir Promethean deg én kopi av programvaren til bruk av så mange brukere som det angis i avtalen med Promethean ("Promethean-avtalen") eller i avtalen med Prometheans bedriftspartner ("bedriftspartneravtalen"), (alt etter omstendighetene). Du skal bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne lisensen på datamaskiner som befinner seg på det området du anga, alt etter omstendighetene, enten i bedriftspartneravtalen eller Promethean-avtalen ("adressen"). En flerbrukerlisens gir rett til å installere programvaren på opptil fem (5) ganger så mange datamaskiner som befinner seg på adressen som ble oppgitt i bedriftspartneravtalen eller Promethean-avtalen (alt etter omstendighetene), eller på brukerens personlige datamaskin, som kan befinne seg på adressen eller et annet sted. Dette er for både forberedelsesarbeid og samtidig bruk. Antallet datamaskiner som bruker en tavle eller i tilknytning til elevsvarsystemenheter, må ikke på noe tidspunkt overgå antall eide lisenser. Hvis en skole f.eks. har en flerbrukerlisens for 10 enheter, kan programvaren lastes ned på 50 datamaskiner som befinner seg på skolen.

2 Programvaren kan brukes på samme tid på adressen, såfremt programvaren ikke brukes på flere enheter enn det antallet som har blitt lisensiert til deg i henhold til vilkårene i Promethean-avtalen eller bedriftspartneravtalen. Når en lisens f.eks. gjelder for 10 enheter, kan programvaren lastes ned til 50 enheter, men kan kun brukes samtidig av maksimalt 10 enheter. Programvaren skal ikke brukes på, eller overføres til datamaskiner som ikke befinner seg på adressen, men programvaren kan overføres til andre datamaskiner på en midlertidig adresse dersom adressen ikke er tilgjengelig av forskjellige grunner, inkludert force majeure eller dersom det oppstår datamaskinfeil. Hvis brukerens ansettelse hos lisensinnehaverens organisasjon opphører, må programmet fjernes fra brukerens personlige datamaskin, og kopier av programvaren bør returneres til lisensinnehaveren. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig til tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. 3.3 Kjøp av pakkeløsning: Dersom du har kjøpt programvaren sammen med ActivBoard, ActivPanel, sett med 25 eller 32 ActivExpression- eller ActiVote-enheter ("Promethean-enhet") ("pakkeløsning"), betaler du ikke ekstra for programvaren, og vederlaget ditt for lisensen blir prisen du betalte for Promethean-enheten. De relevante utleggene vil være de aggregerte utleggene du betalte for Promethean-enheten du kjøpte sammen med programvaren, til bruk med paragraf 5 i denne lisensen. Hvis du har valgt en pakkeløsning, blir du lisensiert som en enkeltbruker kun slik at programvaren bare kan brukes sammen med den Promethean ActivBoard- eller Promethean ActivPanel-enheten du kjøpte. Hvis du har valgt kjøp av pakkeløsning av ActivExpression- og ActiVote-sett, blir du lisensiert til å bruke programvaren med kun ett Promethean ActivBoard. En flerbrukerlisens kreves hvis medfølgende programvare i kjøp av pakkeløsning skal brukes i tilknytning til en tavle som ikke er en Promethean-tavle. 3.4 Reproduksjon av annet materiale: Programvaren kan kun brukes til å reprodusere og endre materiale i henhold til relevant lovgivning. All annen reproduksjon og endring er forbudt. Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har til å kopiere eller endre materiale, bør du ta kontakt med en juridisk rådgiver. 3.5 Bruk med maskinvare: Det er tillatt å bruke dette programmet med bare en projektor, eller med en tegneplate eller interaktiv tavle fra en annen produsent uten at en interaktiv Promethean-enhet (ActivBoard, ActivPanel, ActivHub) er koplet til, men programvaren har imidlertid blitt utformet spesielt for optimal ytelse med interaktive enheter fra Promethean, og Promethean gir ingen garanti eller forsikring for ytelsen til programvaren når den brukes med produkter fra andre produsenter. MERK: GARANTIEN I PARAGRAF 8.2 GJELDER IKKE NÅR PROGRAMVAREN BRUKES SAMMEN MED PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE FRA ANDRE PRODUSENTER. 3.6 Begrensninger av sikkerhetskopiering: Du kan ikke kopiere programvaren eller tillate tredjeparter å ta kopier av den, med unntak av et rimelig antall kopier til testing og sikkerhetskopi- og arkiveringsformål, såfremt alle merknader om opphavsrett og eierskap som finnes på originalen, også er med på de tillatte kopiene. 3.7 Dekompilering: Du kan ikke endre, dekompilere, demontere eller på annen måte dekonstruere/avkode programvaren, og du kan heller ikke lage egne produkter basert på programvaren. Hvis området er Storbritannia, kan du kun bruke rettighetene som nevnes i s50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 dersom du først har bedt Promethean offentliggjøre de nødvendige opplysningene, og Promethean har nektet å gjøre dette. 4. Oppdateringer. Hvis en programvareoppdatering erstatter (fullstendig installering) en tidligere lisensiert versjon av programvaren fullstendig, kan du ikke bruke begge versjonene av programvaren samtidig, og du kan heller ikke overføre dem separat. Nye versjoner av programvaren blir lisensiert separat. 5. Kopier som ikke er ment for frigivelse (NFR Not for release) og kopier til evalueringsformål. Programvare som er merket for markedsføringsformål eller på annen måte er gitt deg i så henseende, skal, på tross av innhold i andre avsnitt av denne lisensen, kun brukes til demonstrasjoner, testing og evaluering, og kan ikke videreselges eller overføres. 6. Samtykke i bruk av opplysninger. Du samtykker i at Promethean og selskaper tilknyttet Promethean kan hente inn og bruke tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til tekniske opplysninger om datamaskinen, systemet og programvare samt tilbehør, som fra tid til annen hentes inn for å underbygge programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester som leveres til deg (hvis noen) relatert til programvaren, og for å bekrefte opprettholdelse av vilkårene i denne lisensen. Promethean kan bruke disse opplysningene, såfremt de er i et format som ikke identifiserer deg eller brukerne dine personlig, til å forbedre Prometheans produkter og for å kunne levere tjenester og teknologi til deg. 7. Eksport. Du samtykker i å ikke eksportere programvaren eller eksportere eller selge den videre fra området uten å etterkomme all relevant eksportlovgivning. Hvis området er USA eller USAs territorier eller undergitte områder, regnes programvaren som Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation (kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare) og

3 leveres kun med rettighetene som nevnes i denne lisensen, som normalt offentliggjøres av Promethean i henhold til FAR (a) og (b) (OKT. 1995) eller DFARS (a) (JUN. 1995) ved behov. 8 Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse. 8.1 Programvare: Promethean garanterer at programvaren fungerer i henhold til spesifikasjonene som er offentliggjort av Promethean for programvaren i en periode på nitti (90) dager som starter den dagen du laster ned programvaren. PROMETHEANS ENESTE ANSVAR OG DIN ENESTE KOMPENSASJON VIL VÆRE AT PROMETHEAN BRUKER RIMELIGE RESSURSER TIL Å ENTEN RETTE OPP MANGLENDE SAMSVAR ELLER LEVERE, KOSTNADSFRITT FOR DEG, EN KORRIGERT VERSJON AV PROGRAMVAREN TIL DEG SÅFREMT DU RAPPORTERER SLIKT MANGLENDE SAMSVAR TIL PROMETHEAN FØR GARANTIPERIODEN UTLØPER. DU SAMTYKKER I AT PROMETHEAN IKKE SKAL STÅ ANSVARLIGE FOR PÅSTÅTTE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR DERSOM SLIKE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR ER ET RESULTAT AV FØLGENDE: (I) BRUK AV PROGRAMVAREN SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅRENE; ELLER (II) ENDRINGER AV PROGRAMVAREN UTFØRT AV ANDRE PARTER ENN PROMETHEAN; ELLER (III) SKADE SOM FØLGE AV URIKTIG BRUK ELLER SKJØDESLØSHET. PROMETHEAN GARANTERER IKKE AT (A) PROGRAMVAREN VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, (B) ALLE FEIL RETTES OPP, ELLER (C) PROGRAMVAREN OPPFYLLER DINE BESTEMTE BEHOV ELLER VIL FUNGERE MED MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE SPESIFISERES AV PROMETHEAN ELLER AUTORISERTE PROMETHEAN-FORHANDLERE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERER IKKE FOR YTELSEN AV PROGRAMVAREN DERSOM DEN BRUKES MED TREDJEPARTSPRODUKTER. 8.3 VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER GIR NOEN ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUDERT UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL SAMT IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OG ALLE ANDRE GARANTIER ERKLÆRES HERVED UGYLDIGE. VISSE JURISDIKSJONER UTENFOR USA TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN HENDE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA EN JURISDIKSJON TIL EN ANNEN. 9 ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING TILLATER DET, FRASKRIVER PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER ALT ANSVAR FOR INDIREKTE, TILFELDIGE OG SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE LISENSEN ELLER BRUK AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVAREN, SELV OM DET HAR BLITT GITT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FOR SKADER, BEGRENSES TIL DEN SUM DU FAKTISK BETALTE FOR PROGRAMVAREN DET GJELDER; DERSOM PROGRAMVAREN BLE LEVERT DEG KOSTNADSFRITT, SKAL ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FOR DIREKTE SKADER BEGRENSE SEG TIL FØLGENDE: 9.1 GBP 10 (ti britiske pund) dersom du mottok programvaren i Storbritannia; eller 9.2 USD 10 (ti amerikanske dollar) dersom du mottok programvaren i USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder; eller 9.3 en sum som tilsvarer USD 10 (ti amerikanske dollar) i landet du mottok programvaren i, dersom dette var et annet land enn de som er blitt nevnt. 10. Varighet og oppsigelse Denne lisensen trer i kraft når du godtar den i henhold til vilkårene som nevnes her, og den opphører å gjelde på følgende tidspunkt: når du slutter å bruke programvaren permanent; eller den datoen du bryter noen av vilkårene i denne lisensen. (I slike tilfeller opphører lisensen automatisk.) 10.2 Du samtykker i at når lisensen opphører, skal du ødelegge alle kopier av programvaren som du måtte være i besittelse av. Avsnittene som omhandler taushetsplikt, garantibegrensninger og ansvarsbegrensninger gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde.

4 11 Tredjepartsprogramvare og programvare med åpen kildekode Programvaren har blitt laget ved hjelp av kildekode som er tilgjengelig via ulike prosjekter for åpen kildekode samt bestemt merkevarebeskyttet tredjepartsprogramvare. Programvare med åpen kildekode er underlagt vilkårene i reglementet GNU Lesser General Public Licence, som kan leses på De nedenstående partene har bidratt til utformingen av deler av programvaren, og når det gjelder Adobe, er denne programvaren gjort tilgjengelig og underlagt de gjeldende lisensvilkårene for den relevante programvaren. Promethean står ikke ansvarlig for din bruk av programvare med åpen kildekode Hvis du vil ha kildekoden til biblioteket, kan du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannia Promethean Limited har forsøkt å navngi og anerkjenne alle bidragsytere til denne programvaren. Deler av dette programmet: Trolltech Inc xlslib-biblioteket under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (programvare- og boost-bibliotek) Gilles Vollant software Vision Objects S.A 11.2 Programvaren kan også inkludere og/eller bli ledsaget av annen tredjeparts programvare og innhold (samlet, "tredjepartsmaterialer") som kan kreve en separat sluttbrukerlisensavtale fra tredjepart. Noe av tredjepartsmaterialet gjøres tilgjengelig ifølge vilkårene til de respektive lisensene, hvorav noen vilkår kan være forskjellige fra eller komme i tillegg til de som er inkludert i denne lisensen. I den grad at slike lisenser er i konflikt med noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne lisensen, skal vilkårene til tredjepartsmaterialene gjelde. Godkjennelse av denne lisensen bekrefter din godkjennelse av slike lisensvilkår for gratisprodukter. Promethean støtter eller fremmer ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter som leverer tredjepartsmaterialene. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lese, godkjenne og samsvare med vilkårene til alle slike tredjepartsmaterialer. Med enerett Dette produktet inneholder programvaren Adobe (R) Shockwave (R) Player og Adobe (R) Flash (R) Player fra Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Med enerett. Adobe, Shockwave og Flash er varemerker som tilhører Adobe Systems, Inc. 12. Tildeling Du kan ikke overføre eller tildele denne lisensen eller din rett til å bruke programvaren uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean, og hvis du forsøker å gjøre dette uten tillatelse, vil det være ugyldig og uten effekt Promethean kan tildele denne lisensen til Prometheans tilknyttede selskaper når som helst i løpet av avtalens varighet Denne lisensen binder og virker til fordel for partene og de respektive etterfølgerne og tillatte tildelinger, i henhold til det ovenstående. 13 Fullstendig avtale. Denne lisensen utgjør den fullstendige avtalen mellom partene når det gjelder bruk av den programvaren som er lisensiert i avtalen, og lisensen erstatter alle tidligere eller midlertidige avtaler vedrørende dette produktet. Ingen endringer eller modifiseringer av denne lisensen er bindende med mindre de er skriftlige og signert av Promethean. Partene bekrefter med dette at de har bedt om at denne lisensen og alle relaterte dokumenter skrives på engelsk. 14 Gjeldende lovgivning.

5 14.1 Hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, skal denne avtalen, tvister som oppstår under, eller som er relatert til denne avtalen (enten i kontrakt, skader av ikke-økonomisk art eller annet) samt gyldigheten, ytelsen og tolkningen av denne avtalen, styres av og tolkes under lovgivningen i delstaten Georgia, uten hensyn til eventuelle motstridende lover Hvis området er et hvilket som helst annet land, styres denne avtalen av engelsk lov, og alle tvister skal kun være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke. 15 Oppheving. Hvis noen av forbeholdene i denne lisensen viser seg å være i strid med relevant lovgivning, gjelder ikke disse forbeholdene, eller de endres så langt det er nødvendig for å gi samme økonomiske effekt, slik at denne avtalen kan håndheves i også denne jurisdiksjonen; resten av avtalen er like gyldig. 16. Overskrifter. Overskriftene til avsnittene i denne lisensen er kun brukt for lettvinthets skyld, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte innholdet eller virkekraften til denne lisensen, og påvirker den ikke på noen måte.

6 VERSJON 2 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 2: PROFESJONELL LISENS ("lisens") V1.4 (april 2010) For ActivInspire ("programvaren") for valgte regioner OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson) eller der du bedriver hoveddelen av virksomheten din (i alle andre tilfeller). Denne lisensen inngås mellom sluttbrukeren ("du" eller "lisensinnehaver") og, hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, Promethean, Inc., eller hvis området er Storbritannia eller et annet område, Promethean Limited ("Promethean"). Ved å godta vilkårene i denne lisensen slik de er angitt nedenfor, godtar du å installere og bruke programvaren i henhold til vilkårene som er beskrevet i dette dokumentet. LES DENNE LISENSEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, SKAL DU IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. MERK OGSÅ AT VISSE LAND KAN HA SPESIFIKKE BEGRENSNINGER FOR BRUK SOM GJELDER FOR DENNE LISENSEN FRA TID TIL ANNEN. SJEKK WEBOMRÅDET FOR Å SE OM DET FINNES NOEN BEGRENSNINGER SOM KAN GJELDE FOR LANDET DU VIL BRUKE PROGRAMVAREN I. 1 Generelt. Denne lisensen gir deg en ikke-eksklusiv rett, som ikke kan overdras og som ikke gir rett på royalties, til å bruke programvaren og relatert materiale eller dokumenter levert av eller på vegne av Promethean til deg som en del av programvaren, kun mens denne avtalen er gyldig og kun i området. For enkelhets skyld inkluderer "programvare" alt relatert materiale og alle relaterte dokumenter samt senere revideringer av programvaren eller relatert materiale som leveres til deg av eller på vegne av Promethean. 2 Rettigheter til åndsverk. Retten til eierskap av programvaren og alle patenter, opphavsretter, underliggende forretningshemmeligheter og andre åndsverksrettigheter i og for programvaren eller deler av den, overføres ikke til deg, men beholdes av Promethean eller tredjeparts lisensgivere. Programvaren er konfidensiell og eies av Promethean og/eller tredjeparts lisensgivere, og du må bruke den i fortrolighet. Du må ikke avdekke, omsette eller på annen måte tilgjengeliggjøre programvaren eller deler av den (inkludert databasestrukturer og meldingsformater) eller kopier av den til noen tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Du må passe på programvaren og forhindre uautorisert tilgang til og kopiering og bruk av den. Du må gi Promethean umiddelbar beskjed hvis du blir klar over uautorisert eierskap eller bruk av programvaren av personer eller enheter uten lisens. 3. Tillatt bruk og begrensninger. 3.1 Én bruker: Promethean gir deg en kopi av programvaren som du kan bruke i henhold til vilkårene i denne lisensen, på én enkelt datamaskin. Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til andre datamaskiner, men programvaren kan overføres til en annen datamaskin dersom den opprinnelige datamaskinen ikke fungerer. Installering av programvaren til bruk kun til forberedelsesformål på én enkelt datamaskin er tillatt. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. 3.2 Flere brukere: Hvis du har kjøpt programvaren fra en av Prometheans bedriftspartnere, eller hvis du har kjøpt den direkte fra Promethean (og du ikke er en enkeltperson), gir Promethean deg én kopi av programvaren til bruk av så mange brukere som det angis i avtalen med Promethean ("Promethean-avtalen") eller i avtalen med Prometheans bedriftspartner ("bedriftspartneravtalen"), alt etter omstendighetene. Du skal bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne lisensen på datamaskiner som befinner seg på det området du anga enten i bedriftspartneravtalen eller Promethean-avtalen ("adressen"). En flerbrukerlisens tillater installering av programvaren på antallet datamaskiner som er oppgitt i bedriftspartneravtalen eller Promothean-avtalen (alt etter som). Antallet datamaskiner som bruker programvaren i tilknytning til enheter, må ikke på noe tidspunkt overskride antallet lisenser som eies. Hvis en skole f.eks. har en flerbrukerlisens for 10 enheter, kan programvaren lastes ned på 10 datamaskiner som befinner seg på skolen. Programvaren skal ikke brukes på, eller overføres til datamaskiner som ikke befinner seg på adressen, men programvaren kan overføres til andre datamaskiner på en midlertidig adresse dersom adressen ikke er tilgjengelig av forskjellige grunner, inkludert force majeure eller dersom det oppstår datamaskinfeil. Hvis brukerens ansettelse hos lisensinnehaverens organisasjon opphører, må programmet fjernes fra brukerens personlige datamaskin, og kopier av programvaren bør returneres til lisensinnehaveren. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig til tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean.

7 3.3 Kjøp av pakkeløsning: Dersom du har kjøpt programvaren sammen med ActivBoard, ActivPanel, sett med 25 eller 32 ActivExpression- eller ActiVote-enheter ("Promethean-enhet") ("pakkeløsning"), betaler du ikke ekstra for programvaren, og vederlaget ditt for lisensen blir prisen du betalte for Promethean-enheten. De relevante utleggene vil være de aggregerte utleggene du betalte for Promethean-enheten du kjøpte sammen med programvaren, til bruk med paragraf 5 i denne lisensen. Hvis du har valgt en pakkeløsning, blir du lisensiert som en enkeltbruker kun slik at programvaren bare kan brukes sammen med den Promethean ActivBoard- eller Promethean ActivPanel-enheten du kjøpte. Hvis du har valgt kjøp av pakkeløsning av ActivExpression- og ActiVote-sett, blir du lisensiert til å bruke programvaren med kun ett Promethean ActivBoard. En flerbrukerlisens kreves hvis medfølgende programvare i kjøp av pakkeløsning skal brukes i tilknytning til en tavle som ikke er en Promethean-tavle. 3.4 Reproduksjon av annet materiale: Programvaren kan kun brukes til å reprodusere og endre materiale i henhold til relevant lovgivning. All annen reproduksjon og endring er forbudt. Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har til å kopiere eller endre materiale, bør du ta kontakt med en juridisk rådgiver. 3.5 Bruk med maskinvare: Det er tillatt å bruke dette programmet med bare en projektor, eller med en tegneplate eller interaktiv tavle fra en annen produsent uten at en interaktiv Promethean-enhet (ActivBoard, ActivPanel, ActivHub) er koplet til, men programvaren har imidlertid blitt utformet spesielt for optimal ytelse med interaktive enheter fra Promethean, og Promethean gir ingen garanti eller forsikring for ytelsen til programvaren når den brukes med produkter fra andre produsenter. MERK: GARANTIEN I PARAGRAF 8.2 GJELDER IKKE NÅR PROGRAMVAREN BRUKES SAMMEN MED PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE FRA ANDRE PRODUSENTER. 3.6 Begrensninger av sikkerhetskopiering: Du kan ikke kopiere programvaren eller tillate tredjeparter å ta kopier av den, med unntak av et rimelig antall kopier til testing og sikkerhetskopi- og arkiveringsformål, såfremt alle merknader om opphavsrett og eierskap som finnes på originalen, også er med på de tillatte kopiene. 3.7 Dekompilering: Du kan ikke endre, dekompilere, demontere eller på annen måte dekonstruere/avkode programvaren, og du kan heller ikke lage egne produkter basert på programvaren. Hvis området er Storbritannia, kan du kun bruke rettighetene som nevnes i s50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 dersom du først har bedt Promethean offentliggjøre de nødvendige opplysningene, og Promethean har nektet å gjøre dette. 4. Oppdateringer. Hvis en programvareoppdatering erstatter (fullstendig installering) en tidligere lisensiert versjon av programvaren fullstendig, kan du ikke bruke begge versjonene av programvaren samtidig, og du kan heller ikke overføre dem separat. Nye versjoner av programvaren blir lisensiert separat. 5. Kopier som ikke er ment for frigivelse (NFR Not for release) og kopier til evalueringsformål. Programvare som er merket for markedsføringsformål eller på annen måte er gitt deg i så henseende, skal, på tross av innhold i andre avsnitt av denne lisensen, kun brukes til demonstrasjoner, testing og evaluering, og kan ikke videreselges eller overføres. 6. Samtykke i bruk av opplysninger. Du samtykker i at Promethean og selskaper tilknyttet Promethean kan hente inn og bruke tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til tekniske opplysninger om datamaskinen, systemet og programvare samt tilbehør, som fra tid til annen hentes inn for å underbygge programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester som leveres til deg (hvis noen) relatert til programvaren, og for å bekrefte opprettholdelse av vilkårene i denne lisensen. Promethean kan bruke disse opplysningene, såfremt de er i et format som ikke identifiserer deg eller brukerne dine personlig, til å forbedre Prometheans produkter og for å kunne levere tjenester og teknologi til deg. 7. Eksport. Du samtykker i å ikke eksportere programvaren eller eksportere eller selge den videre fra området uten å etterkomme all relevant eksportlovgivning. Hvis området er USA eller USAs territorier eller undergitte områder, regnes programvaren som Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation (kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare) og leveres kun med rettighetene som nevnes i denne lisensen, som normalt offentliggjøres av Promethean i henhold til FAR (a) og (b) (OKT. 1995) eller DFARS (a) (JUN. 1995) ved behov. 8 Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse. 8.1 Programvare: Promethean garanterer at programvaren fungerer i henhold til spesifikasjonene som er offentliggjort av Promethean for programvaren i en periode på nitti (90) dager som starter den dagen du laster ned programvaren. PROMETHEANS ENESTE ANSVAR OG DIN ENESTE KOMPENSASJON VIL VÆRE AT PROMETHEAN BRUKER RIMELIGE RESSURSER TIL Å ENTEN RETTE OPP MANGLENDE SAMSVAR ELLER LEVERE, KOSTNADSFRITT FOR DEG, EN KORRIGERT VERSJON AV PROGRAMVAREN TIL DEG SÅFREMT DU RAPPORTERER SLIKT MANGLENDE SAMSVAR TIL PROMETHEAN FØR GARANTIPERIODEN UTLØPER. DU SAMTYKKER I AT PROMETHEAN IKKE SKAL STÅ ANSVARLIGE FOR PÅSTÅTTE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR DERSOM SLIKE FEIL ELLER MANGLENDE SAMSVAR ER ET RESULTAT AV FØLGENDE: (I) BRUK AV

8 PROGRAMVAREN SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅRENE; ELLER (II) ENDRINGER AV PROGRAMVAREN UTFØRT AV ANDRE PARTER ENN PROMETHEAN; ELLER (III) SKADE SOM FØLGE AV URIKTIG BRUK ELLER SKJØDESLØSHET. PROMETHEAN GARANTERER IKKE AT (A) PROGRAMVAREN VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, (B) ALLE FEIL RETTES OPP, ELLER (C) PROGRAMVAREN OPPFYLLER DINE BESTEMTE BEHOV ELLER VIL FUNGERE MED MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE SPESIFISERES AV PROMETHEAN ELLER AUTORISERTE PROMETHEAN-FORHANDLERE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERER IKKE FOR YTELSEN AV PROGRAMVAREN DERSOM DEN BRUKES MED TREDJEPARTSPRODUKTER. 8.3 VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER GIR NOEN ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUDERT UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL SAMT IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OG ALLE ANDRE GARANTIER ERKLÆRES HERVED UGYLDIGE. VISSE JURISDIKSJONER UTENFOR USA TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN HENDE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA EN JURISDIKSJON TIL EN ANNEN. 9 ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING TILLATER DET, FRASKRIVER PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER ALT ANSVAR FOR INDIREKTE, TILFELDIGE OG SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE LISENSEN ELLER BRUK AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVAREN, SELV OM DET HAR BLITT GITT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FOR SKADER, BEGRENSES TIL DEN SUM DU FAKTISK BETALTE FOR PROGRAMVAREN DET GJELDER; DERSOM PROGRAMVAREN BLE LEVERT DEG KOSTNADSFRITT, SKAL ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FOR DIREKTE SKADER BEGRENSE SEG TIL FØLGENDE: 9.1 GBP 10 (ti britiske pund) dersom du mottok programvaren i Storbritannia; eller 9.2 USD 10 (ti amerikanske dollar) dersom du mottok programvaren i USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder; eller 9.3 en sum som tilsvarer USD 10 (ti amerikanske dollar) i landet du mottok programvaren i, dersom dette var et annet land enn de som er blitt nevnt. 10. Varighet og oppsigelse Denne lisensen trer i kraft når du godtar den i henhold til vilkårene som nevnes her, og den opphører å gjelde på følgende tidspunkt: når du slutter å bruke programvaren permanent; eller den datoen du bryter noen av vilkårene i denne lisensen. (I slike tilfeller opphører lisensen automatisk.) 10.2 Du samtykker i at når lisensen opphører, skal du ødelegge alle kopier av programvaren som du måtte være i besittelse av. Avsnittene som omhandler taushetsplikt, garantibegrensninger og ansvarsbegrensninger, gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde. 11 Tredjepartsprogramvare og programvare med åpen kildekode. Programvaren har blitt laget ved hjelp av kildekode som er tilgjengelig via ulike prosjekter for åpen kildekode samt bestemt merkevarebeskyttet tredjepartsprogramvare. Programvare med åpen kildekode er underlagt vilkårene i reglementet GNU Lesser General Public Licence, som kan leses på De nedenstående partene har bidratt til utformingen av deler av programvaren, og når det gjelder Adobe, er denne programvaren gjort tilgjengelig og underlagt de gjeldende lisensvilkårene for den relevante programvaren. Promethean står ikke ansvarlig for din bruk av programvare med åpen kildekode Hvis du vil ha kildekoden til biblioteket, kan du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannia

9 Promethean Limited har forsøkt å navngi og anerkjenne alle bidragsytere til denne programvaren. Deler av dette programmet: Trolltech Inc xlslib-biblioteket under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (programvare- og boost-bibliotek) Gilles Vollant software Vision Objects S.A 11.2 Programvaren kan også inkludere og/eller bli ledsaget av annen tredjeparts programvare og innhold (samlet, "tredjepartsmaterialer") som kan kreve en separat sluttbrukerlisensavtale fra tredjepart. Noe av tredjepartsmaterialet gjøres tilgjengelig ifølge vilkårene til de respektive lisensene, hvorav noen vilkår kan være forskjellige fra eller komme i tillegg til de som er inkludert i denne lisensen. I den grad at slike lisenser er i konflikt med noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne lisensen, skal vilkårene til tredjepartsmaterialene gjelde. Godkjennelse av denne lisensen bekrefter din godkjennelse av slike lisensvilkår for gratisprodukter. Promethean støtter eller fremmer ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter som leverer tredjepartsmaterialene. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lese, godkjenne og samsvare med vilkårene til alle slike tredjepartsmaterialer. Med enerett Dette produktet inneholder programvaren Adobe (R) Shockwave (R) Player og Adobe (R) Flash (R) Player fra Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Med enerett. Adobe, Shockwave og Flash er varemerker som tilhører Adobe Systems, Inc. 12. Tildeling Du kan ikke overføre eller tildele denne lisensen eller din rett til å bruke programvaren uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean, og hvis du forsøker å gjøre dette uten tillatelse, vil det være ugyldig og uten effekt Promethean kan tildele denne lisensen til Prometheans tilknyttede selskaper når som helst i løpet av avtalens varighet Denne lisensen binder og virker til fordel for partene og de respektive etterfølgerne og tillatte tildelinger, i henhold til det ovenstående. 13 Fullstendig avtale. Denne lisensen utgjør den fullstendige avtalen mellom partene når det gjelder bruk av den programvaren som er lisensiert i avtalen, og lisensen erstatter alle tidligere eller midlertidige avtaler vedrørende dette produktet. Ingen endringer eller modifiseringer av denne lisensen er bindende med mindre de er skriftlige og signert av Promethean. Partene bekrefter med dette at de har bedt om at denne lisensen og alle relaterte dokumenter skrives på engelsk. 14 Gjeldende lovgivning Hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, skal denne avtalen, tvister som oppstår under, eller som er relatert til denne avtalen (enten i kontrakt, skader av ikke-økonomisk art eller annet) samt gyldigheten, ytelsen og tolkningen av denne avtalen, styres av og tolkes under lovgivningen i delstaten Georgia, uten hensyn til eventuelle motstridende lover Hvis området er et hvilket som helst annet land, styres denne avtalen av engelsk lov, og alle tvister skal kun være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke. 15 Oppheving. Hvis noen av forbeholdene i denne lisensen viser seg å være i strid med relevant lovgivning, gjelder ikke disse forbeholdene, eller de endres så langt det er nødvendig for å gi samme økonomiske effekt, slik at denne avtalen kan håndheves i også denne jurisdiksjonen; resten av avtalen er like gyldig. 16. Overskrifter. Overskriftene til avsnittene i denne lisensen er kun brukt for lettvinthets skyld, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte innholdet eller virkekraften til denne lisensen, og påvirker den ikke på noen måte.

10

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PERSONLIG LISENS PROMETHEAN LIMITED PROGRAMVARELISENSAVTALE: ("programvaren") PERSONLIG LISENS ("lisens") v1.4 (april 2010) for ActivInspire OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson)

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Bestemmelser skal gjelde for alle bestillinger

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning Hva er nytt? 2 Registrering 4 Avstemming 9 Avstemmingsresultater 16 Mer informasjon 17 TP1780-NO nummer 2 2010 Promethean Limited. Med enerett. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE

LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE LISENSAVTALE FOR SAP BUSINESSOBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG SAP BUSINESSOBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA SAP BUSINESSOBJECTS SOM FULGTE MED DENNE

Detaljer

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok TM Norton AntiVirus Online Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN.

SLUTTBRUKERAVTALEN VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. VENNLIGST LES DENNE AVTALEN. SLUTTBRUKERAVTALEN DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN ( AVTALEN ) ER MELLOM MICROBILOGICS, INC. ( SELSKAPET ELLER MBL ), OG EN ENKELTPERSON, AKSJESELSKAP ELLER ANNEN SELVSTENDIG ENHET

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG.

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE THE SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

L i s e n s av t a l e fo r s l u t t b r u k e re av C re a t ive - P ro g r a m va re Ve r s j o n 2. 6, M a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd.

L i s e n s av t a l e fo r s l u t t b r u k e re av C re a t ive - P ro g r a m va re Ve r s j o n 2. 6, M a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd. Lisensavtale for sluttbrukere av Creative-Programvare Versjon 2.6, Mars 2003 VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE OG BRUKE PROGRAMVAREN, ERKLÆRER DU DEG

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE Denne sluttbrukeravtalen ( avtalen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. tilknyttede selskaper og underselskaper ("EA"). Denne avtalen regulerer

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer