VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)"

Transkript

1 Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende Promethean-enhet som fastsatt i det geografiske området der kunden bor og som angitt nedenfor i Vilkår og betingelser for brukerlisens på ActivEngage (EULA) (uansett kalt "Promethean"). For og med hensyn til erklæringene og løftene fra partene som er angitt i denne avtalen, og mottakelsen av og tilstrekkeligheten av andre motytelser av verdi som er bekreftet i denne avtalen, avtaler partene det følgende: Denne avtalen består av EULA som angitt nedenfor, Prometheans ActivEngage-støtteplan på ("støttetjenestene") og "Prometheanpartneravtalen/Promethean-avtalen". Avtalen skal sendes til kunden fra Promethean etter mottak av bestillingen av ActivEngage-programvaren og angi hva som ble kjøpt samt lisensnøkkelinformasjonen. Ved å laste ned ActivEngage-programvaren samtykker kunden i at EULA OG ActivEngage-støtteplanen skal gjelde for og styre bestillingen. Den effektive datoen i denne avtalen defineres som datoen da kunden mottok lisensnøkkelen. Som Kunde forstår og samtykker du i at du må registrere denne lisensen ved å gå til for å motta støttetjenestene gjennom hele støtteperioden. Denne avtalen utgjør hele avtalen og utgjør forståelsen til partene i forbindelse med dette innholdet, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, løfter og forståelser, uansett om disse er skriftlige, elektroniske, muntlige eller annet. Alle tilleggsvilkår eller motstridende vilkår i hvilket som helst annet dokument, inkludert (uten begrensninger) alle kundebestillingsordrer, skal være uten kraft og virkning og ha ingen effekt på partene. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) VIKTIG LES NØYE ACTIVENGAGE (SAMT, UTEN BEGRENSNINGER, ALLE BILDER, FOTOGRAFIER, ANIMASJONER, VIDEOER, LYD, MUSIKK OG TEKST SOM ER EN DEL AV PROGRAMVAREN) ( PROGRAMVAREN ), ER BESKYTTET AV AMERIKANSK OG INTERNASJONAL OPPHAVSRETTSLOVGIVNING, PATENTLOVGIVNING OG ANNEN LOVGIVNING OM INTELLEKTUELL EIENDOM. UAUTORISERT BRUK, KOPIERING, PUBLISERING OG DISTRIBUERING AV HELE ELLER DELER AV DENNE PROGRAMVAREN ER UTTRYKKELIG FORBUDT OG VIL BLI STRAFFEFORFULGT SÅFREMT LOVEN TILLATER DET. RETTIGHETENE DINE I DENNE PROGRAMVAREN ER BEGRENSET TIL LISENSRETTIGHETENE SOM GIS I DENNE LISENSAVTALEN. ALLE ANDRE RETTIGHETER, KRAV OG INTERESSER BEGRENSES OG BEHOLDES UTTRYKKELIG AV PROMETHEAN OG PROMETHEANS LISENSGIVERE. OMRÅDE. Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson) eller der du bedriver hoveddelen av virksomheten din (i alle andre tilfeller).

2 Vilkår og betingelser for sluttbrukerlisens og støtte for ActivEngage ( vilkår og betingelser eller "EULA") er en del av en juridisk kontrakt mellom kunden som bruker ActivEngage-programvaren og Promethean, Inc. hvis området er USA, Canada eller annet territorium eller eiendom som tilhører USA, eller Promethean Limited hvis området er Storbritannia eller alle andre territorier (uansett kalt Promethean i denne avtalen). MERK OGSÅ AT VISSE LAND KAN HA SPESIFIKKE BEGRENSINGER FOR BRUK SOM GJELDER FOR DENNE LISENSEN FRA TID TIL ANNEN. PROMETHEAN ER VILLIG TIL Å LISENSIERE ACTIVENGAGE-PROGRAMVAREN ( PROGRAMVAREN ) OG EVENTUELL MEDFØLGENDE BRUKERDOKUMENTASJON OG PUBLISERTE SPESIFIKASJONER FOR PROGRAMVAREN ( DOKUMENTASJON ) (PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN SAMMEN OMTALES SOM PRODUKTET ) KUN PÅ DEN BETINGELSE AT DU GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, SKAL DU IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. Når du (i) installerer programvaren eller (ii) har fått programvaren installert av en tredjepart på dine vegne, indikerer du samtykke i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene samt garantifraskrivelsene, ansvarsbegrensningene og opphørsbestemmelsene nedenfor. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en organisasjon/enhet, skal alle referanser i denne avtalen til du, deg", lisensinnehaveren eller kunden samlet bety organisasjonen/enheten, og dermed sluttbrukeren av programvaren. 1. INNVILGELSE AV RETTIGHETER. Promethean gir deg herved ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikkeanvisbar lisens for bruk av produktet i samsvar med disse vilkårene og betingelsene ( lisensen ). Du har rett til å installere og bruke programvaren basert på antall kjøpte klasseromslisenser eller studentbrukerlisenser, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen sendt til deg fra Promethean. En "klasseromslisens" er definert som en lisens som gir kunden rett til opptil trettito (32) registrerte ActivEngage-klientutgaver av programvaren samtidig på én serverutgave av programvaren. En "studentbrukerlisens" er definert som lisensen som gir kunden rett til én (1) registrert ActivEngage-klientutgave av programvaren på én serverutgave av programvaren. Instruksjoner for programvarenedlasting for klientutgaven av programvaren er publisert på Før serverutgaven av programvaren installeres eller klientutgaven lastes ned, må du sikre at et passende kundemiljø (som definert nedenfor) er etablert for bruk og drift av programvaren. Du bekrefter at Promethean ikke er ansvarlig for anskaffelse, lisensiering eller salg av maskinvare, tilleggsutstyr eller tredjepartsprogramvare som kreves for å forberede eller vedlikeholde kundemiljøet. Kundemiljø betyr datamaskinmiljøet som er skaffet, klargjort og vedlikeholdt av deg for bruk og drift av programvaren, og som møter Prometheans da-gjeldende minimumskrav til systemet.

3 2. BETALING. (a) Lisensavgift. Som motytelse for betalingen fra deg av den avtalte avgiften per klasseromslisens eller studentbrukerlisens ( lisensavgift ) til Promethean eller en Promethean-partner (definert i denne avtalen som en videreforhandler autorisert av Promethean for å selge programvaren og støtte på vegne av Promethean), gir Promethean deg tillatelse til å bruke programvaren med hver av de kjøpte klasseromslisensene i henhold til Lisensvilkårene gitt til deg under denne avtalen, avhengig av typen programvarelisens som er kjøpt (en vedvarende lisens eller en abonnementsbasert lisens), som er angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen og er underlagt disse vilkårene og betingelsene. En vedvarende lisens er definert som en lisens for å bruke programvaren i evig tid og inkluderer ett (1) år med støttetjenester (som definert i denne avtalen) ved registrering. En abonnementsbasert lisens er definert som en lisens for å bruke programvaren for en tidsbestemt periode med rett til støttetjenester for programvaren for det antallet år abonnementet gjelder for ved registrering. (b) Avgifter for støttetjenester: Hvis du kjøper en vedvarende lisens, har du rett til ett års støttetjenester for programvaren ( innledende støtteperiode ). Innledende støtteperiode begynner på den effektive datoen som definert i avsnitt 14. For å ha rett til den innledende støtteperioden må du imidlertid registrere programvarelisensen som oppsummert i avsnitt 4(g). Hvis du ikke registrerer programvarelisensen, leveres støttetjenesten kun for de første 90 dagene fra den effektive datoen. Hvis du ønsker å forsette å motta støttetjenester etter den innledende støtteperioden, kreves det at du kjøper tilleggsår for støttetjenester ( flerårig eller årlig fornying av støttetjenester ). Du er ansvarlig for betalingen av eventuelle avgifter for flerårige eller årlige fornyinger av støttetjenester. Promethean eller en Promethean-partner fakturerer deg for årlig fornying av støtteperioder eller flerårige støtteperioder som ikke er forhåndsbetalt som spesifisert i Prometheans partneravtale / Prometheanavtalen. Du samtykker i å betale hver faktura innen tretti (30) dager etter faktureringsdatoen. Hvis betaling av avgiften for flerårig eller årlig fornying av støttetjenester ikke mottas til rett tid, har Promethean rett til umiddelbart å avbryte videre støttetjenester, inkludert leveringen av eventuelle oppdateringer eller nye versjoner av programvaren. Hvis du kjøpte en abonnementsbasert lisens, skal støttetjenestene leveres sammen med programvaren for den tidsbestemte perioden (dvs. 1 år, 3 år eller 5 år) av den abonnementsbaserte lisensen, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. For å ha rett til støttetjenester må du imidlertid registrere programvarelisensen som oppsummert i avsnitt 4(g). Hvis du ikke registrerer programvarelisensen, leveres støttetjenesten kun for de første 90 dagene fra den effektive datoen.

4 Hvis du kjøpte en abonnementsbasert lisens som krever at du betaler for lisensen årlig, vil Promethean eller en Promethean-partner fakturere deg før årsdagen for den effektive datoen. Du samtykker i å betale hver faktura innen tretti (30) dager etter faktureringsdatoen. Hvis betaling av avgiften ikke mottas til rett tid, har Promethean rett til å avbryte lisensen(e) gitt under denne avtalen og til å avbryte støttetjenestene knyttet til den abonnementsbaserte lisensen umiddelbart. 3. EIERSKAP. Programvaren som leveres, er ikke offentlig tilgjengelig. Promethean, Prometheans tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til programvaren, inkludert, uten begrensninger, patent, varemerke, opphavsrett og rettigheter til forretningshemmeligheter, og teknikkene og ideene uttrykt i programvaren, samt strukturen, sekvensen og organiseringen av programvaren (samlet kalt programkonseptene ) og alle avledninger derfra. Du anerkjenner at, bortsett fra den begrensede lisensen gitt i denne avtalen, du ikke har noen rettigheter til programvaren, programkonseptene eller avledninger derfra. 4. TILLATT BRUK OG BEGRENSNINGER. (a) Prøvebruk. Promethean gir én prøvelisens ( prøvelisens ) for programvaren med støttetjenester som er å finne på i henhold til disse vilkårene og betingelsene for bruk av deg i 60 dager fra datoen programvaren lastes ned ( prøveperioden ). Med prøvelisensen gir Promethean opptil tre (3) ActivEngage-klientutgaver av programvaren for bruk av autoriserte brukere av lisensinnehaveren på forskjellige enheter (dvs. datamaskin, tablet og/eller mobil enhet). Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til en annen server, med mindre Serveren som programvaren har blitt installert på, slutter å fungere. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Programvare lastet ned for prøvebruk, kan ikke brukes utenfor prøveperioden og er ellers underlagt alle gjeldende vilkår og betingelser i denne avtalen. (b) Bruk. Hver klasseromslisens tillater registreringen av trettito (32) ActivEngage-klientutgaver til én serverutgave av programvaren samtidig. Hver studentbrukerlisens tillater registreringen av (1) ActivEngage-klientutgave til én serverutgave av programvaren samtidig. Ved kjøp av lisens(er) får du en lisensnøkkel som del av Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. Denne gitte lisensnøkkelen kan brukes enten på en enkelt, sentral server og sendes ut til antallet klasserom som du har kjøpt lisens for, eller på individuelle servere i hvert klasserom som du har kjøpt lisens for. Uavhengig av hvordan programvaren brukes, har du kun rett til 32 aktive ActivEngage-klientutgaver av programvaren per klasseromslisens, eller 1 ActivEngage-klientutgave av programvaren per studentbrukerlisens. For klasseromslisensen trenger du mer enn 32 ActivEngage-klientutgaver, og må kjøpe mer enn én

5 klasseromslisens eller individuelle studentbrukerlisenser opptil påkrevd antall. Når en ansatt hos lisensinnehaveren ikke lenger er ansatt hos lisensinnehaveren, må programvaren fjernes fra en slik brukers private datamaskin. (c) Bruk av ActivInspire Professional. Sammen med hvert kjøp av klasseromslisens for programvaren, eller minst tretti (30) studentbrukerlisenser, vil Promethean gi deg én Promethean ActivOffice-programvarelisens eller én Promethean ActivInspire Professional Edition-programvarelisens uten ekstra kostnad, eller Promethean vil gi en oppgradering av den eksisterende programvaren ActivInspire Personal Edition til ActivInspire Professional Edition ved å bruke oppgraderingslisensnøkkelen gitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. Din bruk av Promethean ActivOffice-programvaren eller ActivInspire Professional Edition-programvaren må til enhver tid samsvare med lisensvilkårene for Promethean ActivOffice-programvaren og ActivInspire Professional Edition-programvaren. (d) Begrensninger av sikkerhetskopiering. Du skal ikke kopiere programvaren eller innholdet i programvaren annet enn tilleggskopier for sikkerhetskopi- og arkiveringsformål, såfremt alle merknader om opphavsrett og eierskap som finnes på originalen, også er med på de tillatte kopiene. (e) Andre begrensninger. Bortsett fra i den grad loven tillater slike begrensninger, skal du ikke (i) underlisensiere, reprodusere, distribuere, markedsføre, selge, overføre, lease, leie ut, låne ut eller på noen annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for andre parter, (ii) oversette, endre, dekompilere, demontere, dekonstruere/avkode eller lage egne verk basert på produktet eller deler av programvaren (hvis området er Storbritannia, kan du kun bruke rettighetene under 50 i den britiske opphavsretts-, design- og patentloven av 1988 hvis du først har spurt Promethean om å dele den påkrevde informasjonen og Promethean har nektet å gjøre dette), (iii) få tak i kildekoden eller andre tekniske materialer som relaterer til programvaren eller (iv) fjerne, endre eller skjule opphavsrettsmerker eller eierskapsmerknader som er å finne på materialet eller som er inkludert i programvaren. (f) Din rettighet til å bruke programvaren og til å motta støttetjenester, avhenger av at du har oppfylt alle betalingskrav for lisenser og støttetjenester, og at du fortsatt overholder vilkårene og betingelsene i avtalen. (g) Din rettighet til å motta støttetjenester for hele støtteperioden, avhenger av at du registrerer denne lisensen. Du kan registrere denne lisensen ved å gå til All informasjon som kreves i hele registreringsprosessen, må være nøyaktig og fullstendig. Registrering

6 av lisensen gir deg også rett til gratis telefonstøtte i landene som er angitt i støttetjenestene publisert på (som kan endres fra tid til annen uten forvarsel). 5. NFR (KOPIER SOM IKKE ER MENT FOR FRIGIVELSE) OG KOPIER TIL EVALUERINGSFORMÅL. Programvare som er merket for markedsføringsformål eller på annen måte er gitt til deg i så henseende, skal, på tross av innhold i andre avsnitt i denne lisensen, kun brukes til demonstrasjoner, testing og evaluering, og kan ikke videreselges eller overføres. 6. SAMTYKKE I BRUK AV OPPLYSNINGER. Du samtykker i at Promethean og selskaper tilknyttet Promethean kan hente inn og bruke tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til tekniske opplysninger om datamaskinen, den mobile enheten, systemet og programvaren samt tilbehøret, som fra tid til annen hentes inn for å underbygge programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester som leveres til deg (hvis noen) og er relatert til programvaren, og for å bekrefte opprettholdelse av vilkårene i denne lisensen. Promethean kan bruke disse opplysningene, såfremt de er i et format som ikke identifiserer deg eller brukerne dine personlig, til å forbedre Prometheans produkter og for å kunne levere tjenester og teknologi til deg. 7. EIERSKAPSRETTIGHETER OG -INFORMASJON. Du anerkjenner og samtykker i at programvaren og annen informasjon tilknyttet programvaren og som er avslørt eller levert til deg i forbindelse med denne avtalen ( Prometheans informasjon ), er Prometheans og Prometheans lisensgiveres konfidensielle informasjon og eiendom. Du samtykker i å holde Prometheans informasjon konfidensiell ved å ta de nødvendige forholdsreglene som kreves for å forhindre avsløring. Til tross for det ovenstående, skal du ikke avsløre, røpe, distribuere, publisere, formidle eller overføre Prometheans informasjon til noen tredjepart eller bruke Prometheans informasjon for noe som helst formål annet enn det som er uttrykkelig autorisert i avtalen. Dine forpliktelser når det gjelder Prometheans informasjon som "bedriftshemmelighet" (inkludert, uten begrensninger, all informasjon om bruk og drift av produktet og produktkonseptene) under gjeldende lover, skal gjelde så lenge som Prometheans informasjon er en bedriftshemmelighet. Dine forpliktelser når det gjelder Prometheans informasjon som ikke ansees som en bedriftshemmelighet, skal gjelde i tre år etter du mottok Prometheans informasjon. Dine forpliktelser angitt under avsnitt 7 gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde. 8. STØTTETJENESTER. Støtte betyr teknisk støtte som gir reparasjoner for feil med drift, nedlastning og installasjon av programvaren, samt vedlikehold som oppdateringer og nye versjoner av programvaren. Alle slike oppdateringer og nye versjoner blir en del av produktet for formålene i denne avtalen. Hvis en oppdatering erstatter en tidligere lisensiert versjon fullstendig (fullstendig installering), kan du ikke bruke begge versjonene av programvaren samtidig, og du kan heller ikke overføre dem separat. Støtte

7 er begrenset til server- og klientversjonen av programvaren. Det gis ikke støtte for enheter som ActivEngage-programvaren er installert på. All støtte som krever manipulering av programvaren utenom sikring av grunnleggende funksjonalitet, er også ekskludert fra definisjonene av støtte. Støttetjenestene gis eksternt, ikke på stedet, og publiseres på og kan endres fra tid til annen uten forvarsel. 9. UNNTAK. Promethean skal ikke ha noe som helst ansvar for eller grunnet: (i) misbruk eller forsømmelse av programvaren, (ii) feil installasjon av programvaren, (iii) mangelfullt eller uegnet datamiljø, (iv) endringer i programvaren annet enn i samsvar med disse vilkårene, (v) endringer i programvaren av parter som ikke er Promethean, (vi) elektrisk svikt, problemer med Internett-tilkobling, eller problemer med data eller inndata, utdata, integritet, lagring, sikkerhetskopier og andre eksterne problemer og/eller infrastrukturproblemer, (vii) drift, funksjonalitet, pålitelighet eller kompatibilitet med andre programvarer, (viii) kompatibilitet eller drift med enheter som ikke samsvarer med programvarespesifikasjonene, (ix) funksjonssvikt eller feil på mobile enheter og (x) manglende overholdelse av vilkårene i denne lisensen eller spesifikasjonene eller annen dokumentasjon tilknyttet programvaren, som skal alle regnes for å være kun under din kontroll og ditt eneansvar. 10. GARANTIFRASKRIVELSE. Promethean garanterer ikke at (a) programvaren vil fungere uavbrutt eller feilfritt, (b) alle feil rettes opp eller (c) programvaren oppfyller dine bestemte behov eller vil fungere med maskinvare eller programvare som ikke spesifiseres av Promethean. Din eneste rettighet under denne avtalen er å motta støttetjenester for gjeldende støtteperiode som angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG SATT UT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, GIR VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER NOEN ANDRE GARANTIER, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, NØYAKTIGHET, UNNLATT KRENKELSE, SYSTEMINTEGRERING OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, DOKUMENTASJONEN, OPPGRADERINGER ELLER OPPDATERINGER (OG EVENTUELLE KOPIER AV DISSE), STØTTETJENESTER GITT UNDER ELLER VEDRØRENDE DENNE AVTALEN. 11. BEGRENSNING OG ANSVARSBEGRENSNING. VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS FORHANDLERE, TILKNYTTEDE TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER TREDJEPARTER FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER UANSETT OM DE ER FORUTSIGBARE ELLER UFORUTSIGBARE, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE KOSTNADSFORTJENESTER, SOM KAN VÆRE EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED AVTALEN SELV OM DU HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN ELLER SANNSYNLIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER ELLER KOSTNADER KAN OPPSTÅ, OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR ER BASERT PÅ KONTRAKT, RETTSSTRIDIG

8 FORHOLD, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL ANSVARET TIL PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TILKNYTTEDE TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER, UAVHENGIG AV TYPE SAK, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, RETTSSTRIDIG FORHOLD ELLER ANNET, OVERSTIGE AVGIFTENE MOTTATT AV PROMETHEAN FOR DIN GJELDENDE BESTILLING. HVIS PROGRAMVAREN DERIMOT VAR LEVERT TIL DEG KOSTNADSFRITT, SKAL ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS FORHANDLERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER VÆRE BEGRENSET TIL SUMMEN GBP 10,00 (TI BRITISKE PUND) HVIS PROGRAMVAREN ER LEVERT TIL DEG I STORBRITANNIA, ELLER USD 10,00 (TI AMERIKANSKE DOLLAR) HVIS PROGRAMVAREN ER LEVERT TIL DEG I ET ANNET OMRÅDE ELLER JURISDIKSJON. ALLE BEGRENSNINGER, UNNTAK OG ANSVARSFRASKRIVELSE OVENFOR (SAMT I DETTE AVSNITTET OG I AVSNITTENE 9 OG 10) SKAL GJELDE, SÅFREMT LOVEN TILLATER DET, SELV OM EVENTUELLE KRAV IKKE FØRER FREM. 12. EKSPORTKONTROLL. Du samtykker i ikke å eksportere programvaren eller reeksportere eller selge den videre i området uten å etterkomme all relevant eksportlovgivning. Hvis området er USA eller USAs territorier eller undergitte områder, regnes programvaren som Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation (kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare), og leveres kun med rettighetene som nevnes i denne lisensen, som normalt offentliggjøres av Promethean i henhold til FAR (a) og (b) (okt. 1995) eller DFARS (a) (jun. 1995) ved behov. Lisensinnehaver sier seg enig i å overholde all slik lovgivning nøye, og godkjenner at lisensinnehaveren har ansvaret for å få tak i lisenser for eksport, reeksport eller import av produktet, dokumentasjonen og all relatert teknisk informasjon som kan være påkrevd. 13. BEKREFTELSE. Etter anmodning fra Promethean skal du gir Promethean en signert erklæring på at produktet og programkonseptene brukes i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis Promethean har grunn til å tro at produktet eller programkonseptene ikke brukes i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, skal du gi Promethean tillatelse til å gjennomgå de relevante rapportene og inspisere fasilitetene dine for å bekrefte opprettholdelse av denne avtalen. Promethean vil gi deg beskjed minst tre arbeidsdager før en slik inspeksjon, og vil utføre en slik inspeksjon i løpet av vanlig kontortid på en måte som ikke forstyrrer forretningsdriften din på en urimelig måte. Hvis en slik inspeksjon resulterer i at avgifter skal betales til Promethean, skal du umiddelbart betale disse avgiftene til Promethean, i tillegg til rimelige inspeksjonskostnader. 14. VARIGHET OG OPPSIGELSE. Denne lisensen gitt i denne avtalen trer i kraft på den effektive datoen (datoen da kunden mottar lisensnøkkelen) og skal fortsette for lisensperioden, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen, med mindre den avsluttes tidligere. Støttetjenestene trer i kraft på den effektive datoen og utløper ved slutten av den innledende

9 støtteperioden (eller innen 90 dager hvis programvaren ikke registreres), med mindre du har kjøpt en flerårig eller årlig fornying av støttetjenester. I slikt tilfelle vil støttetjenesten fortsette (med mindre den avsluttes tidligere) frem til det siste året av et flerårig abonnement utløper eller fornyinger utløper. Lisensen og/eller støttetjenestene (som gjeldende) gitt i denne avtalen, avsluttes på det tidligste av: (i) det tidspunktet du slutter å bruke programvaren, (ii) datoen vilkårene og betingelsene brytes av deg (i så fall vil lisensen og støttetjenestene for lisensen automatisk bli avsluttet) eller (iii) manglende betaling eller at avsnitt 2 ikke overholdes. Ved avslutning eller utløp av denne avtalen, uansett årsak, skal du permanent ødelegge alle eksemplarer av programvaren og eventuelle relaterte materialer du besitter eller kontrollerer. Avsnittene Eierskapsrettigheter og -informasjon, Garanti og Begrensning og ansvarsbegrensning i denne avtalen gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde. 15. TREDJEPARTSPROGRAMVARE OG PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE. (a) Programvaren har blitt opprettet ved hjelp av kildekode som er tilgjengelig via ulike prosjekter for åpen kildekode samt bestemt merkevarebeskyttet tredjepartsprogramvare. Programvare med åpen kildekode er underlagt vilkårene i reglementet GNU Lesser General Public Licence, som kan leses på De nedenstående partene har bidratt til opprettelsen av deler av programvaren, og når det gjelder Adobe, er denne programvaren gjort tilgjengelig og underlagt de gjeldende lisensvilkårene for den relevante programvaren. Promethean står ikke ansvarlig for din bruk av programvare med åpen kildekode Hvis du vil ha kildekoden til biblioteket, kan du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannia Promethean Limited har forsøkt å navngi og anerkjenne alle bidragsytere til denne programvaren.

10 Deler av dette programmet: Engage for datamaskin / bærbar QT Engage for mobil: Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (programvare- og boost-bibliotek) Med enerett (b) Programvaren kan også inkludere og/eller bli ledsaget av annen tredjeparts programvare og innhold (samlet, "tredjepartsmaterialer") som kan kreve en separat sluttbrukerlisensavtale fra tredjepart. Noe av tredjepartsmaterialet gjøres tilgjengelig ifølge vilkårene til de respektive lisensene, hvorav noen vilkår kan være forskjellige fra, eller komme i tillegg til, de som er inkludert i denne lisensen. I den grad at slike lisenser er i konflikt med noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne lisensen, skal vilkårene i denne lisensen gjelde. Godkjennelse av denne lisensen bekrefter ditt samtykke i slike lisensvilkår for gratisprodukter. Promethean støtter eller fremmer ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter som leverer tredjepartsmaterialene. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lese, godkjenne og etterkomme vilkårene til alle slike tredjepartsmaterialer. 16. RETTSLIG BISTAND. Du anerkjenner at rettslige tvangsmidler kanskje ikke er tilstrekkelig for å gi Promethean full kompensasjon i tilfelle ditt materielle brudd på: (i) lisensen gitt under denne avtalen, (ii) forpliktelser om konfidensialitet og hemmeligholdelse eller (iii) immaterielle rettigheter som tilhører Promethean, og at Promethean skal derfor være berettiget til å søke rettslig bistand i tilfelle slike materielle brudd. 17. GJELDENDE LOVGIVNING. FORUM. Hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, skal avtalen, tvister som oppstår under, eller som er relatert til avtalen (enten i kontrakt, skader av ikke-økonomisk art eller annet) samt gyldigheten, ytelsen og tolkningen av avtalen, styres av og tolkes under lovgivningen i delstaten Georgia, uten hensyn til eventuelle motstridende lover. Hvis området er et hvilket som helst annet land, styres avtalen av engelsk lov, og alle tvister skal kun være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler. Avtalen styres ikke av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. Anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt.

11 18. KRAVSFRAFALL/OPPHEVING. Dersom Promethean ikke utøver eller håndhever en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, skal dette ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis hvilken som helst av bestemmelsene i denne avtalen, inkludert vilkårene og betingelsene, av hvilken som helst grunn regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, er en slik bestemmelse herved frafalt eller endret til det omfang som er nødvendig for å gi samme økonomiske effekt, slik at denne avtalen kan håndheves også i en slik jurisdiksjon. Resten av avtalen er like gyldig. 19. TILDELING. Med mindre slike rettigheter ikke kan begrenses i gjeldende lovgivning, kan du ikke overdra, underlisensiere eller overføre avtalen uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean, og alle forsøk av deg på å underlisensiere, overdra eller overføre rettigheter, plikter eller forpliktelser under denne avtalen, er uten kraft og virkning og er underlagt Prometheans rett til å avslutte avtalen umiddelbart. Promethean kan tildele denne lisensen til Prometheans tilknyttede selskaper når som helst i løpet av avtalens varighet. Denne lisensen binder og virker til fordel for partene og de respektive etterfølgerne og tillate tildelinger, i henhold til det ovenstående. 20. OVERSKRIFTER. Overskriftene til avsnittene i disse vilkårene og betingelsene er kun oppgitt av praktiske hensyn, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte innholdet eller virkekraften til slike avsnitt og påvirker heller ikke lisensen gitt under denne avtalen. Versjon 5/2012f Promethean 2012

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS815 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology RackStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer