VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)"

Transkript

1 Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende Promethean-enhet som fastsatt i det geografiske området der kunden bor og som angitt nedenfor i Vilkår og betingelser for brukerlisens på ActivEngage (EULA) (uansett kalt "Promethean"). For og med hensyn til erklæringene og løftene fra partene som er angitt i denne avtalen, og mottakelsen av og tilstrekkeligheten av andre motytelser av verdi som er bekreftet i denne avtalen, avtaler partene det følgende: Denne avtalen består av EULA som angitt nedenfor, Prometheans ActivEngage-støtteplan på ("støttetjenestene") og "Prometheanpartneravtalen/Promethean-avtalen". Avtalen skal sendes til kunden fra Promethean etter mottak av bestillingen av ActivEngage-programvaren og angi hva som ble kjøpt samt lisensnøkkelinformasjonen. Ved å laste ned ActivEngage-programvaren samtykker kunden i at EULA OG ActivEngage-støtteplanen skal gjelde for og styre bestillingen. Den effektive datoen i denne avtalen defineres som datoen da kunden mottok lisensnøkkelen. Som Kunde forstår og samtykker du i at du må registrere denne lisensen ved å gå til for å motta støttetjenestene gjennom hele støtteperioden. Denne avtalen utgjør hele avtalen og utgjør forståelsen til partene i forbindelse med dette innholdet, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, løfter og forståelser, uansett om disse er skriftlige, elektroniske, muntlige eller annet. Alle tilleggsvilkår eller motstridende vilkår i hvilket som helst annet dokument, inkludert (uten begrensninger) alle kundebestillingsordrer, skal være uten kraft og virkning og ha ingen effekt på partene. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) VIKTIG LES NØYE ACTIVENGAGE (SAMT, UTEN BEGRENSNINGER, ALLE BILDER, FOTOGRAFIER, ANIMASJONER, VIDEOER, LYD, MUSIKK OG TEKST SOM ER EN DEL AV PROGRAMVAREN) ( PROGRAMVAREN ), ER BESKYTTET AV AMERIKANSK OG INTERNASJONAL OPPHAVSRETTSLOVGIVNING, PATENTLOVGIVNING OG ANNEN LOVGIVNING OM INTELLEKTUELL EIENDOM. UAUTORISERT BRUK, KOPIERING, PUBLISERING OG DISTRIBUERING AV HELE ELLER DELER AV DENNE PROGRAMVAREN ER UTTRYKKELIG FORBUDT OG VIL BLI STRAFFEFORFULGT SÅFREMT LOVEN TILLATER DET. RETTIGHETENE DINE I DENNE PROGRAMVAREN ER BEGRENSET TIL LISENSRETTIGHETENE SOM GIS I DENNE LISENSAVTALEN. ALLE ANDRE RETTIGHETER, KRAV OG INTERESSER BEGRENSES OG BEHOLDES UTTRYKKELIG AV PROMETHEAN OG PROMETHEANS LISENSGIVERE. OMRÅDE. Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson) eller der du bedriver hoveddelen av virksomheten din (i alle andre tilfeller).

2 Vilkår og betingelser for sluttbrukerlisens og støtte for ActivEngage ( vilkår og betingelser eller "EULA") er en del av en juridisk kontrakt mellom kunden som bruker ActivEngage-programvaren og Promethean, Inc. hvis området er USA, Canada eller annet territorium eller eiendom som tilhører USA, eller Promethean Limited hvis området er Storbritannia eller alle andre territorier (uansett kalt Promethean i denne avtalen). MERK OGSÅ AT VISSE LAND KAN HA SPESIFIKKE BEGRENSINGER FOR BRUK SOM GJELDER FOR DENNE LISENSEN FRA TID TIL ANNEN. PROMETHEAN ER VILLIG TIL Å LISENSIERE ACTIVENGAGE-PROGRAMVAREN ( PROGRAMVAREN ) OG EVENTUELL MEDFØLGENDE BRUKERDOKUMENTASJON OG PUBLISERTE SPESIFIKASJONER FOR PROGRAMVAREN ( DOKUMENTASJON ) (PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN SAMMEN OMTALES SOM PRODUKTET ) KUN PÅ DEN BETINGELSE AT DU GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, SKAL DU IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. Når du (i) installerer programvaren eller (ii) har fått programvaren installert av en tredjepart på dine vegne, indikerer du samtykke i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene samt garantifraskrivelsene, ansvarsbegrensningene og opphørsbestemmelsene nedenfor. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en organisasjon/enhet, skal alle referanser i denne avtalen til du, deg", lisensinnehaveren eller kunden samlet bety organisasjonen/enheten, og dermed sluttbrukeren av programvaren. 1. INNVILGELSE AV RETTIGHETER. Promethean gir deg herved ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikkeanvisbar lisens for bruk av produktet i samsvar med disse vilkårene og betingelsene ( lisensen ). Du har rett til å installere og bruke programvaren basert på antall kjøpte klasseromslisenser eller studentbrukerlisenser, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen sendt til deg fra Promethean. En "klasseromslisens" er definert som en lisens som gir kunden rett til opptil trettito (32) registrerte ActivEngage-klientutgaver av programvaren samtidig på én serverutgave av programvaren. En "studentbrukerlisens" er definert som lisensen som gir kunden rett til én (1) registrert ActivEngage-klientutgave av programvaren på én serverutgave av programvaren. Instruksjoner for programvarenedlasting for klientutgaven av programvaren er publisert på Før serverutgaven av programvaren installeres eller klientutgaven lastes ned, må du sikre at et passende kundemiljø (som definert nedenfor) er etablert for bruk og drift av programvaren. Du bekrefter at Promethean ikke er ansvarlig for anskaffelse, lisensiering eller salg av maskinvare, tilleggsutstyr eller tredjepartsprogramvare som kreves for å forberede eller vedlikeholde kundemiljøet. Kundemiljø betyr datamaskinmiljøet som er skaffet, klargjort og vedlikeholdt av deg for bruk og drift av programvaren, og som møter Prometheans da-gjeldende minimumskrav til systemet.

3 2. BETALING. (a) Lisensavgift. Som motytelse for betalingen fra deg av den avtalte avgiften per klasseromslisens eller studentbrukerlisens ( lisensavgift ) til Promethean eller en Promethean-partner (definert i denne avtalen som en videreforhandler autorisert av Promethean for å selge programvaren og støtte på vegne av Promethean), gir Promethean deg tillatelse til å bruke programvaren med hver av de kjøpte klasseromslisensene i henhold til Lisensvilkårene gitt til deg under denne avtalen, avhengig av typen programvarelisens som er kjøpt (en vedvarende lisens eller en abonnementsbasert lisens), som er angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen og er underlagt disse vilkårene og betingelsene. En vedvarende lisens er definert som en lisens for å bruke programvaren i evig tid og inkluderer ett (1) år med støttetjenester (som definert i denne avtalen) ved registrering. En abonnementsbasert lisens er definert som en lisens for å bruke programvaren for en tidsbestemt periode med rett til støttetjenester for programvaren for det antallet år abonnementet gjelder for ved registrering. (b) Avgifter for støttetjenester: Hvis du kjøper en vedvarende lisens, har du rett til ett års støttetjenester for programvaren ( innledende støtteperiode ). Innledende støtteperiode begynner på den effektive datoen som definert i avsnitt 14. For å ha rett til den innledende støtteperioden må du imidlertid registrere programvarelisensen som oppsummert i avsnitt 4(g). Hvis du ikke registrerer programvarelisensen, leveres støttetjenesten kun for de første 90 dagene fra den effektive datoen. Hvis du ønsker å forsette å motta støttetjenester etter den innledende støtteperioden, kreves det at du kjøper tilleggsår for støttetjenester ( flerårig eller årlig fornying av støttetjenester ). Du er ansvarlig for betalingen av eventuelle avgifter for flerårige eller årlige fornyinger av støttetjenester. Promethean eller en Promethean-partner fakturerer deg for årlig fornying av støtteperioder eller flerårige støtteperioder som ikke er forhåndsbetalt som spesifisert i Prometheans partneravtale / Prometheanavtalen. Du samtykker i å betale hver faktura innen tretti (30) dager etter faktureringsdatoen. Hvis betaling av avgiften for flerårig eller årlig fornying av støttetjenester ikke mottas til rett tid, har Promethean rett til umiddelbart å avbryte videre støttetjenester, inkludert leveringen av eventuelle oppdateringer eller nye versjoner av programvaren. Hvis du kjøpte en abonnementsbasert lisens, skal støttetjenestene leveres sammen med programvaren for den tidsbestemte perioden (dvs. 1 år, 3 år eller 5 år) av den abonnementsbaserte lisensen, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. For å ha rett til støttetjenester må du imidlertid registrere programvarelisensen som oppsummert i avsnitt 4(g). Hvis du ikke registrerer programvarelisensen, leveres støttetjenesten kun for de første 90 dagene fra den effektive datoen.

4 Hvis du kjøpte en abonnementsbasert lisens som krever at du betaler for lisensen årlig, vil Promethean eller en Promethean-partner fakturere deg før årsdagen for den effektive datoen. Du samtykker i å betale hver faktura innen tretti (30) dager etter faktureringsdatoen. Hvis betaling av avgiften ikke mottas til rett tid, har Promethean rett til å avbryte lisensen(e) gitt under denne avtalen og til å avbryte støttetjenestene knyttet til den abonnementsbaserte lisensen umiddelbart. 3. EIERSKAP. Programvaren som leveres, er ikke offentlig tilgjengelig. Promethean, Prometheans tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til programvaren, inkludert, uten begrensninger, patent, varemerke, opphavsrett og rettigheter til forretningshemmeligheter, og teknikkene og ideene uttrykt i programvaren, samt strukturen, sekvensen og organiseringen av programvaren (samlet kalt programkonseptene ) og alle avledninger derfra. Du anerkjenner at, bortsett fra den begrensede lisensen gitt i denne avtalen, du ikke har noen rettigheter til programvaren, programkonseptene eller avledninger derfra. 4. TILLATT BRUK OG BEGRENSNINGER. (a) Prøvebruk. Promethean gir én prøvelisens ( prøvelisens ) for programvaren med støttetjenester som er å finne på i henhold til disse vilkårene og betingelsene for bruk av deg i 60 dager fra datoen programvaren lastes ned ( prøveperioden ). Med prøvelisensen gir Promethean opptil tre (3) ActivEngage-klientutgaver av programvaren for bruk av autoriserte brukere av lisensinnehaveren på forskjellige enheter (dvs. datamaskin, tablet og/eller mobil enhet). Programvaren skal ikke brukes på eller overføres til en annen server, med mindre Serveren som programvaren har blitt installert på, slutter å fungere. Du kan ikke underlisensiere, låne ut, lease, leie ut, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean. Programvare lastet ned for prøvebruk, kan ikke brukes utenfor prøveperioden og er ellers underlagt alle gjeldende vilkår og betingelser i denne avtalen. (b) Bruk. Hver klasseromslisens tillater registreringen av trettito (32) ActivEngage-klientutgaver til én serverutgave av programvaren samtidig. Hver studentbrukerlisens tillater registreringen av (1) ActivEngage-klientutgave til én serverutgave av programvaren samtidig. Ved kjøp av lisens(er) får du en lisensnøkkel som del av Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. Denne gitte lisensnøkkelen kan brukes enten på en enkelt, sentral server og sendes ut til antallet klasserom som du har kjøpt lisens for, eller på individuelle servere i hvert klasserom som du har kjøpt lisens for. Uavhengig av hvordan programvaren brukes, har du kun rett til 32 aktive ActivEngage-klientutgaver av programvaren per klasseromslisens, eller 1 ActivEngage-klientutgave av programvaren per studentbrukerlisens. For klasseromslisensen trenger du mer enn 32 ActivEngage-klientutgaver, og må kjøpe mer enn én

5 klasseromslisens eller individuelle studentbrukerlisenser opptil påkrevd antall. Når en ansatt hos lisensinnehaveren ikke lenger er ansatt hos lisensinnehaveren, må programvaren fjernes fra en slik brukers private datamaskin. (c) Bruk av ActivInspire Professional. Sammen med hvert kjøp av klasseromslisens for programvaren, eller minst tretti (30) studentbrukerlisenser, vil Promethean gi deg én Promethean ActivOffice-programvarelisens eller én Promethean ActivInspire Professional Edition-programvarelisens uten ekstra kostnad, eller Promethean vil gi en oppgradering av den eksisterende programvaren ActivInspire Personal Edition til ActivInspire Professional Edition ved å bruke oppgraderingslisensnøkkelen gitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. Din bruk av Promethean ActivOffice-programvaren eller ActivInspire Professional Edition-programvaren må til enhver tid samsvare med lisensvilkårene for Promethean ActivOffice-programvaren og ActivInspire Professional Edition-programvaren. (d) Begrensninger av sikkerhetskopiering. Du skal ikke kopiere programvaren eller innholdet i programvaren annet enn tilleggskopier for sikkerhetskopi- og arkiveringsformål, såfremt alle merknader om opphavsrett og eierskap som finnes på originalen, også er med på de tillatte kopiene. (e) Andre begrensninger. Bortsett fra i den grad loven tillater slike begrensninger, skal du ikke (i) underlisensiere, reprodusere, distribuere, markedsføre, selge, overføre, lease, leie ut, låne ut eller på noen annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for andre parter, (ii) oversette, endre, dekompilere, demontere, dekonstruere/avkode eller lage egne verk basert på produktet eller deler av programvaren (hvis området er Storbritannia, kan du kun bruke rettighetene under 50 i den britiske opphavsretts-, design- og patentloven av 1988 hvis du først har spurt Promethean om å dele den påkrevde informasjonen og Promethean har nektet å gjøre dette), (iii) få tak i kildekoden eller andre tekniske materialer som relaterer til programvaren eller (iv) fjerne, endre eller skjule opphavsrettsmerker eller eierskapsmerknader som er å finne på materialet eller som er inkludert i programvaren. (f) Din rettighet til å bruke programvaren og til å motta støttetjenester, avhenger av at du har oppfylt alle betalingskrav for lisenser og støttetjenester, og at du fortsatt overholder vilkårene og betingelsene i avtalen. (g) Din rettighet til å motta støttetjenester for hele støtteperioden, avhenger av at du registrerer denne lisensen. Du kan registrere denne lisensen ved å gå til All informasjon som kreves i hele registreringsprosessen, må være nøyaktig og fullstendig. Registrering

6 av lisensen gir deg også rett til gratis telefonstøtte i landene som er angitt i støttetjenestene publisert på (som kan endres fra tid til annen uten forvarsel). 5. NFR (KOPIER SOM IKKE ER MENT FOR FRIGIVELSE) OG KOPIER TIL EVALUERINGSFORMÅL. Programvare som er merket for markedsføringsformål eller på annen måte er gitt til deg i så henseende, skal, på tross av innhold i andre avsnitt i denne lisensen, kun brukes til demonstrasjoner, testing og evaluering, og kan ikke videreselges eller overføres. 6. SAMTYKKE I BRUK AV OPPLYSNINGER. Du samtykker i at Promethean og selskaper tilknyttet Promethean kan hente inn og bruke tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til tekniske opplysninger om datamaskinen, den mobile enheten, systemet og programvaren samt tilbehøret, som fra tid til annen hentes inn for å underbygge programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester som leveres til deg (hvis noen) og er relatert til programvaren, og for å bekrefte opprettholdelse av vilkårene i denne lisensen. Promethean kan bruke disse opplysningene, såfremt de er i et format som ikke identifiserer deg eller brukerne dine personlig, til å forbedre Prometheans produkter og for å kunne levere tjenester og teknologi til deg. 7. EIERSKAPSRETTIGHETER OG -INFORMASJON. Du anerkjenner og samtykker i at programvaren og annen informasjon tilknyttet programvaren og som er avslørt eller levert til deg i forbindelse med denne avtalen ( Prometheans informasjon ), er Prometheans og Prometheans lisensgiveres konfidensielle informasjon og eiendom. Du samtykker i å holde Prometheans informasjon konfidensiell ved å ta de nødvendige forholdsreglene som kreves for å forhindre avsløring. Til tross for det ovenstående, skal du ikke avsløre, røpe, distribuere, publisere, formidle eller overføre Prometheans informasjon til noen tredjepart eller bruke Prometheans informasjon for noe som helst formål annet enn det som er uttrykkelig autorisert i avtalen. Dine forpliktelser når det gjelder Prometheans informasjon som "bedriftshemmelighet" (inkludert, uten begrensninger, all informasjon om bruk og drift av produktet og produktkonseptene) under gjeldende lover, skal gjelde så lenge som Prometheans informasjon er en bedriftshemmelighet. Dine forpliktelser når det gjelder Prometheans informasjon som ikke ansees som en bedriftshemmelighet, skal gjelde i tre år etter du mottok Prometheans informasjon. Dine forpliktelser angitt under avsnitt 7 gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde. 8. STØTTETJENESTER. Støtte betyr teknisk støtte som gir reparasjoner for feil med drift, nedlastning og installasjon av programvaren, samt vedlikehold som oppdateringer og nye versjoner av programvaren. Alle slike oppdateringer og nye versjoner blir en del av produktet for formålene i denne avtalen. Hvis en oppdatering erstatter en tidligere lisensiert versjon fullstendig (fullstendig installering), kan du ikke bruke begge versjonene av programvaren samtidig, og du kan heller ikke overføre dem separat. Støtte

7 er begrenset til server- og klientversjonen av programvaren. Det gis ikke støtte for enheter som ActivEngage-programvaren er installert på. All støtte som krever manipulering av programvaren utenom sikring av grunnleggende funksjonalitet, er også ekskludert fra definisjonene av støtte. Støttetjenestene gis eksternt, ikke på stedet, og publiseres på og kan endres fra tid til annen uten forvarsel. 9. UNNTAK. Promethean skal ikke ha noe som helst ansvar for eller grunnet: (i) misbruk eller forsømmelse av programvaren, (ii) feil installasjon av programvaren, (iii) mangelfullt eller uegnet datamiljø, (iv) endringer i programvaren annet enn i samsvar med disse vilkårene, (v) endringer i programvaren av parter som ikke er Promethean, (vi) elektrisk svikt, problemer med Internett-tilkobling, eller problemer med data eller inndata, utdata, integritet, lagring, sikkerhetskopier og andre eksterne problemer og/eller infrastrukturproblemer, (vii) drift, funksjonalitet, pålitelighet eller kompatibilitet med andre programvarer, (viii) kompatibilitet eller drift med enheter som ikke samsvarer med programvarespesifikasjonene, (ix) funksjonssvikt eller feil på mobile enheter og (x) manglende overholdelse av vilkårene i denne lisensen eller spesifikasjonene eller annen dokumentasjon tilknyttet programvaren, som skal alle regnes for å være kun under din kontroll og ditt eneansvar. 10. GARANTIFRASKRIVELSE. Promethean garanterer ikke at (a) programvaren vil fungere uavbrutt eller feilfritt, (b) alle feil rettes opp eller (c) programvaren oppfyller dine bestemte behov eller vil fungere med maskinvare eller programvare som ikke spesifiseres av Promethean. Din eneste rettighet under denne avtalen er å motta støttetjenester for gjeldende støtteperiode som angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen. MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG SATT UT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, GIR VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TREDJEPARTS LISENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER NOEN ANDRE GARANTIER, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, NØYAKTIGHET, UNNLATT KRENKELSE, SYSTEMINTEGRERING OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, DOKUMENTASJONEN, OPPGRADERINGER ELLER OPPDATERINGER (OG EVENTUELLE KOPIER AV DISSE), STØTTETJENESTER GITT UNDER ELLER VEDRØRENDE DENNE AVTALEN. 11. BEGRENSNING OG ANSVARSBEGRENSNING. VERKEN PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS FORHANDLERE, TILKNYTTEDE TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER TREDJEPARTER FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER UANSETT OM DE ER FORUTSIGBARE ELLER UFORUTSIGBARE, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE KOSTNADSFORTJENESTER, SOM KAN VÆRE EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED AVTALEN SELV OM DU HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN ELLER SANNSYNLIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER ELLER KOSTNADER KAN OPPSTÅ, OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR ER BASERT PÅ KONTRAKT, RETTSSTRIDIG

8 FORHOLD, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL ANSVARET TIL PROMETHEAN ELLER PROMETHEANS TILKNYTTEDE TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER, UAVHENGIG AV TYPE SAK, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, RETTSSTRIDIG FORHOLD ELLER ANNET, OVERSTIGE AVGIFTENE MOTTATT AV PROMETHEAN FOR DIN GJELDENDE BESTILLING. HVIS PROGRAMVAREN DERIMOT VAR LEVERT TIL DEG KOSTNADSFRITT, SKAL ANSVARET TIL PROMETHEAN OG PROMETHEANS FORHANDLERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, TJENESTEMENN, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJEHOLDERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER VÆRE BEGRENSET TIL SUMMEN GBP 10,00 (TI BRITISKE PUND) HVIS PROGRAMVAREN ER LEVERT TIL DEG I STORBRITANNIA, ELLER USD 10,00 (TI AMERIKANSKE DOLLAR) HVIS PROGRAMVAREN ER LEVERT TIL DEG I ET ANNET OMRÅDE ELLER JURISDIKSJON. ALLE BEGRENSNINGER, UNNTAK OG ANSVARSFRASKRIVELSE OVENFOR (SAMT I DETTE AVSNITTET OG I AVSNITTENE 9 OG 10) SKAL GJELDE, SÅFREMT LOVEN TILLATER DET, SELV OM EVENTUELLE KRAV IKKE FØRER FREM. 12. EKSPORTKONTROLL. Du samtykker i ikke å eksportere programvaren eller reeksportere eller selge den videre i området uten å etterkomme all relevant eksportlovgivning. Hvis området er USA eller USAs territorier eller undergitte områder, regnes programvaren som Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation (kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare), og leveres kun med rettighetene som nevnes i denne lisensen, som normalt offentliggjøres av Promethean i henhold til FAR (a) og (b) (okt. 1995) eller DFARS (a) (jun. 1995) ved behov. Lisensinnehaver sier seg enig i å overholde all slik lovgivning nøye, og godkjenner at lisensinnehaveren har ansvaret for å få tak i lisenser for eksport, reeksport eller import av produktet, dokumentasjonen og all relatert teknisk informasjon som kan være påkrevd. 13. BEKREFTELSE. Etter anmodning fra Promethean skal du gir Promethean en signert erklæring på at produktet og programkonseptene brukes i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis Promethean har grunn til å tro at produktet eller programkonseptene ikke brukes i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, skal du gi Promethean tillatelse til å gjennomgå de relevante rapportene og inspisere fasilitetene dine for å bekrefte opprettholdelse av denne avtalen. Promethean vil gi deg beskjed minst tre arbeidsdager før en slik inspeksjon, og vil utføre en slik inspeksjon i løpet av vanlig kontortid på en måte som ikke forstyrrer forretningsdriften din på en urimelig måte. Hvis en slik inspeksjon resulterer i at avgifter skal betales til Promethean, skal du umiddelbart betale disse avgiftene til Promethean, i tillegg til rimelige inspeksjonskostnader. 14. VARIGHET OG OPPSIGELSE. Denne lisensen gitt i denne avtalen trer i kraft på den effektive datoen (datoen da kunden mottar lisensnøkkelen) og skal fortsette for lisensperioden, som skal være angitt i Prometheans partneravtale / Promethean-avtalen, med mindre den avsluttes tidligere. Støttetjenestene trer i kraft på den effektive datoen og utløper ved slutten av den innledende

9 støtteperioden (eller innen 90 dager hvis programvaren ikke registreres), med mindre du har kjøpt en flerårig eller årlig fornying av støttetjenester. I slikt tilfelle vil støttetjenesten fortsette (med mindre den avsluttes tidligere) frem til det siste året av et flerårig abonnement utløper eller fornyinger utløper. Lisensen og/eller støttetjenestene (som gjeldende) gitt i denne avtalen, avsluttes på det tidligste av: (i) det tidspunktet du slutter å bruke programvaren, (ii) datoen vilkårene og betingelsene brytes av deg (i så fall vil lisensen og støttetjenestene for lisensen automatisk bli avsluttet) eller (iii) manglende betaling eller at avsnitt 2 ikke overholdes. Ved avslutning eller utløp av denne avtalen, uansett årsak, skal du permanent ødelegge alle eksemplarer av programvaren og eventuelle relaterte materialer du besitter eller kontrollerer. Avsnittene Eierskapsrettigheter og -informasjon, Garanti og Begrensning og ansvarsbegrensning i denne avtalen gjelder selv om lisensen har opphørt å gjelde. 15. TREDJEPARTSPROGRAMVARE OG PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE. (a) Programvaren har blitt opprettet ved hjelp av kildekode som er tilgjengelig via ulike prosjekter for åpen kildekode samt bestemt merkevarebeskyttet tredjepartsprogramvare. Programvare med åpen kildekode er underlagt vilkårene i reglementet GNU Lesser General Public Licence, som kan leses på De nedenstående partene har bidratt til opprettelsen av deler av programvaren, og når det gjelder Adobe, er denne programvaren gjort tilgjengelig og underlagt de gjeldende lisensvilkårene for den relevante programvaren. Promethean står ikke ansvarlig for din bruk av programvare med åpen kildekode Hvis du vil ha kildekoden til biblioteket, kan du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannia Promethean Limited har forsøkt å navngi og anerkjenne alle bidragsytere til denne programvaren.

10 Deler av dette programmet: Engage for datamaskin / bærbar QT Engage for mobil: Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (programvare- og boost-bibliotek) Med enerett (b) Programvaren kan også inkludere og/eller bli ledsaget av annen tredjeparts programvare og innhold (samlet, "tredjepartsmaterialer") som kan kreve en separat sluttbrukerlisensavtale fra tredjepart. Noe av tredjepartsmaterialet gjøres tilgjengelig ifølge vilkårene til de respektive lisensene, hvorav noen vilkår kan være forskjellige fra, eller komme i tillegg til, de som er inkludert i denne lisensen. I den grad at slike lisenser er i konflikt med noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne lisensen, skal vilkårene i denne lisensen gjelde. Godkjennelse av denne lisensen bekrefter ditt samtykke i slike lisensvilkår for gratisprodukter. Promethean støtter eller fremmer ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter som leverer tredjepartsmaterialene. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lese, godkjenne og etterkomme vilkårene til alle slike tredjepartsmaterialer. 16. RETTSLIG BISTAND. Du anerkjenner at rettslige tvangsmidler kanskje ikke er tilstrekkelig for å gi Promethean full kompensasjon i tilfelle ditt materielle brudd på: (i) lisensen gitt under denne avtalen, (ii) forpliktelser om konfidensialitet og hemmeligholdelse eller (iii) immaterielle rettigheter som tilhører Promethean, og at Promethean skal derfor være berettiget til å søke rettslig bistand i tilfelle slike materielle brudd. 17. GJELDENDE LOVGIVNING. FORUM. Hvis området er USA, Canada eller et av USAs territorier eller undergitte områder, skal avtalen, tvister som oppstår under, eller som er relatert til avtalen (enten i kontrakt, skader av ikke-økonomisk art eller annet) samt gyldigheten, ytelsen og tolkningen av avtalen, styres av og tolkes under lovgivningen i delstaten Georgia, uten hensyn til eventuelle motstridende lover. Hvis området er et hvilket som helst annet land, styres avtalen av engelsk lov, og alle tvister skal kun være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler. Avtalen styres ikke av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. Anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt.

11 18. KRAVSFRAFALL/OPPHEVING. Dersom Promethean ikke utøver eller håndhever en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, skal dette ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis hvilken som helst av bestemmelsene i denne avtalen, inkludert vilkårene og betingelsene, av hvilken som helst grunn regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, er en slik bestemmelse herved frafalt eller endret til det omfang som er nødvendig for å gi samme økonomiske effekt, slik at denne avtalen kan håndheves også i en slik jurisdiksjon. Resten av avtalen er like gyldig. 19. TILDELING. Med mindre slike rettigheter ikke kan begrenses i gjeldende lovgivning, kan du ikke overdra, underlisensiere eller overføre avtalen uten skriftlig forhåndstillatelse fra Promethean, og alle forsøk av deg på å underlisensiere, overdra eller overføre rettigheter, plikter eller forpliktelser under denne avtalen, er uten kraft og virkning og er underlagt Prometheans rett til å avslutte avtalen umiddelbart. Promethean kan tildele denne lisensen til Prometheans tilknyttede selskaper når som helst i løpet av avtalens varighet. Denne lisensen binder og virker til fordel for partene og de respektive etterfølgerne og tillate tildelinger, i henhold til det ovenstående. 20. OVERSKRIFTER. Overskriftene til avsnittene i disse vilkårene og betingelsene er kun oppgitt av praktiske hensyn, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte innholdet eller virkekraften til slike avsnitt og påvirker heller ikke lisensen gitt under denne avtalen. Versjon 5/2012f Promethean 2012

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PERSONLIG LISENS PROMETHEAN LIMITED PROGRAMVARELISENSAVTALE: ("programvaren") PERSONLIG LISENS ("lisens") v1.4 (april 2010) for ActivInspire OMRÅDE: Henholdsvis landet du er bosatt i (hvis du er en privatperson)

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange. Novell Lisensavtale for programvare GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrenset lisens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Lisensavtale for programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juni 2011 v.4 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro, Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Versjon: Norsk Formål: Test- og betalingslisens

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Bestemmelser skal gjelde for alle bestillinger

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG.

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE THE SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende:

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobe Creative SDK Tilleggsbetingelser for bruk av API og utvikler Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobes Generelle Bruksbetingelser Adobes Personvernerklæring

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Lisensavtale og databehandleravtale ALLE MED Generelle vilkår Alle Med årslisens Bakgrunn og forutsetninger ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer