V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V I L K Å R F O R T J E N E S T E R"

Transkript

1 V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel og underholdende som mulig. VOLVO tilbyr deg et bredt utvalg av tjenester, alt fra nødassistanse til navigasjon og flere informasjonsunderholdningstjenester. Vær vennlig å lese nøye gjennom disse vilkårene ("Tjenestevilkårene") før du tar i bruk tjenestene. Ved å bruke tjenestene, ved å signere en kontrakt, ved å bruke din lokale VOLVO forhandler som handler på dine vegne når tjenestene aktiveres, og/eller ved å krysse av en rubrikk ved en online registrering bekrefter du at du har lest Tjenestevilkårene og godtar at en bindende avtale er inngått mellom deg og Volvo Personvagnar AB (Volvo Car Corporation), et svensk firma med registreringsnummer , med adresse Gøteborg, Sverige, ("VOLVO") for bruk av tjenestene som er eller som i fremtiden leveres av VOLVO ("Volvo-tjenester") eller eksterne selskaper ("Tredjepart" og henholdsvis "Tredjepartstjenester"). Volvo-tjenester og Tredjepartstjenester blir felles omtalt som "Tjenestene". Du kan bare benytte deg av tjenestene dersom du eier Volvo-bilen hvor tjenestene tilhører eller om du har eierens tydelige og ubestridte samtykke. VOLVO kan kreve at du beviser at du er eier eller har eiers tillatelse til å bruke tjenestene. For å kunne bruke tjenestene må du også være myndig og ha myndighet til å inngå Tjenestevilkårene, og du må bekrefte at dette er oppfylt til overfor VOLVO. 2. GENERELT Tjenestene kan variere ut i fra modell og modellår på din Volvo-bil, landet du bor i, hvor Volvo-bilen er registrert og hvor den ble solgt. VOLVO tilbyr bare tjenestene i Volvo-biler som er utstyrt med det nødvendige tekniske utstyret for riktig bruk av tjenestene. VOLVO er ikke forpliktet til å tilby tjenestene dersom din Volvo-bil ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske utstyret eller om du ikke oppfyller kravene i Tjenestevilkårene og de Særlige vilkår (som definert nedenfor i punkt 3). Bruk av tjenestene kan kreve internettilgang og jevnlige oppdateringer. Disse Tjenestevilkårene gjelder ikke for de teletjenester som tjenestene kan kreve og som vanligvis er underlagt en egen avtale med telefonleverandøren. Telefonleverandøren kan kreve betaling for bruk av telefonleverandørens tjenester. Mer informasjon om tjenestene til din Volvo-bil finner du i brukerveiledningen på support.volvocars.com og/eller hos din lokale VOLVO forhandler ("Dokumentasjonen").

2 3. SEPARATE VILKÅR FOR VOLVO-TJENESTER OG TREDJEPARTSTJENESTER Enkelte av tjenestene krever at du har registrert en VOLVO ID. VOLVO ID er en unik konto der VOLVO gir deg tilpassede tjenester knyttet til din Volvo-bil. Dersom du ønsker å bruke tjenestene som tilbys under VOLVO ID, vennligst besøk support.volvocars.com for å registrere din personlige VOLVO ID, VOLVO ID leveres kostnadsfritt, men er underlagt VOLVO ID-vilkårene som du finner på support.volvocars.com. Dersom du har en VOLVO ID og VOLVO ID-vilkårene og Tjenestevilkårene kommer i konflikt, er det Tjenestevilkårene som skal gjelde. Enkelte tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller separate servicevilkår, enten fra VOLVO eller fra tredjepart ("Særlige vilkår"). Det kan være at du må betale for å få tilgang til enkelte tjenester, som er beskrevet i Særlige vilkår for hver av disse tjenestene. I tilfelle tjenestevilkårene og de Særlige vilkår skulle komme i konflikt, er det de Særlige vilkår som skal være gjeldende. Det er ikke noe i Tjenestevilkårene som kan oppfattes som om det gir deg rett til å bruke en bestemt tjeneste. Med henseende til tredjepartstjenestene så er VOLVOs primære oppgave å gjøre tilgjengelig slike tjenester i eller i relasjon til din Volvo-bil. Du aksepterer at tredjepartstjenestene kan være underlagt Særlige vilkår som avtales mellom deg og tredjepart. For å bruke tredjepartstjenester kan du måtte betale og/eller akseptere en tredjeparts Særlige vilkår. VOLVO påtar seg ikke noe ansvar for tilgjengelighet til eller funksjonalitet i slike tredjepartstjenester. 4. ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE, SÆRLIGE VILKÅR ELLER TJENESTER VOLVO kan til enhver tid endre Tjenestevilkårene eller Volvo's Særlige vilkår. Endringer vil bli meddelt deg per e-post og/eller neste gang du logger inn på en Volvo-tjeneste og/eller bli publisert på support.volvocars.com. Bruk av tjenestene etter at endringer i Tjenestevilkårene og Volvo's Særlige vilkår er gjort tilgjengelige, utgjør en aksept av de endrede Tjenestevilkårene og Volvo's Særlige vilkår slik de da lyder. VOLVO har som mål å hele tiden kunne tilby deg nyttige og moderne tjenester og kan legge til eller fjerne funksjonaliteter eller detaljer. Du aksepterer at VOLVO til enhver tid kan slutte, helt eller delvis, å tilby eller gi tilgang til bestemte tjenester eller generelt endre tjenestene eller tilgangen til disse. Dersom du er uenig i endringene i tjenestevilkårene, de Særlige vilkår og/eller tjenestene, vennligst merk at du har alltid rett til å slutte å bruke tjenestene og kan si opp Tjenestevilkårene og de Særlige vilkår i henhold til punkt 12 nedenfor. 5. EIERSKIFTE TIL EN VOLVO-BIL Hvis det forekommer et eierskifte til en Volvo-bil, skal vedkommende som overfører eierskapet umiddelbart deaktivere alle tjenestene slik det er beskrevet i dokumentasjonen, for eksempel ved å bruke "tilbakestill til fabrikkinnstillinger", og om mulig fjerne alle applikasjoner relatert til tjenestene. For mer informasjon om hvordan man deaktiverer tjenestene ved eierskifte, vennligst les dokumentasjonen eller spør din lokale VOLVO-

3 forhandler. Om en Volvo-bil tilknyttet en VOLVO ID skifter eier, vennligst se VOLVO ID- vilkårene, som også gjelder i tillegg til disse Tjenestevilkårene. 6. BRUKSBEGRENSINGER Du kan ikke bruke tjenestene i strid med hva som er fastsatt i disse Tjenestevilkårene, Særlige vilkår og/eller Dokumentasjonen. Du kan under ingen omstendigheter bruke tjenestene på en måte som er i konflikt med gjeldende lover og regler, som regler om opphavsrett eller toll/importkontroll. Handlinger som er truende for sikkerheten til tjenestene er også forbudt. Skulle du la andre bruke tjenestene dine, aksepterer du at slik bruk helt og holdent er ditt eget ansvar. Dette betyr at du påtar deg fullstendig ansvar for en slik annen brukers handlinger, og at en slik brukers brudd på tjenestevilkårene, Særlige vilkår og/eller Dokumentasjonen anses å være et brudd fra din side. Bruk og/eller opprettelse av en konto som kreves for tjenestene under falskt navn/identitet eller ved bruk av andre uriktige opplysninger er forbudt og kan utgjøre en straffbar handling. Enkelte tredjepartstjenester kan også, slik som VOLVO ID, kreve et passord som du er ansvarlig for å hemmeligholde. VOLVO påtar seg intet ansvar for eventuelle skader og tap som måtte oppstå som følge av at du unnlater å etterkomme det som fremgår i dette punkt VOLVOS RETT TIL Å BLOKKERE TJENESTENE VOLVO kan til enhver tid og uten forhåndsvarsel, blokkerer tjenestene om (i) VOLVO har grunn til å tro at du har brukt tjenestene på en upassende måte, herunder, men ikke begrenset til bruk som er i strid med Tjenestevilkårene eller andre Særlige vilkår, (ii) VOLVO har grunn til å tro at tjenestene er brukt på en måte som er til skade for VOLVO eller truer sikkerheten til tjenestene, (iii) VOLVO blir oppmerksom på at du ikke lenger eier VOLVO-bilen hvor tjenestene er i bruk eller ikke lenger har eierens tydelige og ubestridte samtykke til å bruke tjenestene, (iv) påbudt av lov eller rettskjennelse, (v) anses nødvendig for å legge til rette for vedlikehold, feilsøking, oppdatering og/eller arbeid knyttet til sikkerhet, samt andre lignende tiltak eller reorganisering nødvendig for å forbedre eller opprettholde kvaliteten på tjenestene eller (vi) VOLVO har rett til å si opp Tjenestevilkårene i samsvar med punkt 12 nedenfor. Blokkering betyr i denne sammenheng at VOLVO tar grep slik at tjenestene ikke kan benyttes for spesifikke tjenester, enten i sin helhet eller til deler av disse. Blokkering betyr imidlertid ikke at bestemmelsene i tjenestene stenges permanent eller at disse Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår sies opp. Skulle VOLVO blokkerer tjenestene vil du bli informert enten per e-post, neste gang du logger deg inn på en VOLVO tjeneste og/eller ved en generell melding på support.volvocars.com. VOLVO står fritt til å avgjøre om, og eventuelt når, en slik blokkering av tjenestene skal oppheves.

4 8. BRUKERLISENS OG OPPHAVSRETT Alle immaterielle rettigheter i og til innholdet i Volvo-tjenester tilhører VOLVO, VOLVOs tilknyttede selskaper (som er definert i punkt 13 nedenfor), og/eller lisenshavere. Med mindre Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår tillater det, har du ingen rettigheter i eller til slike immaterielle rettigheter. VOLVO gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar og ikke-overførbar lisens til personlig bruk av innholdet og programvaren vedrørende Volvo-tjenester, inkludert eventuelle innarbeidede immaterielle rettigheter, kun med det formål og i samsvar med brukerrestriksjonene angitt her eller i Særlige vilkår. Du kan ikke dekompilere, bygge om, forsøke å fremstille kildekoden til, modifisere eller skape avhengige verk av programvarer i forbindelse med Volvo-tjenester, med mindre dette er tillatt ved lov. Ethvert brudd på denne restriksjonen eller en annen unnlatelse av å følge vilkårene i denne lisensen kan resultere i oppsigelse av Tjenestevilkårene, jf punkt 12 nedenfor. Med mindre noe annet fremgår, er varemerker, firmalogoer, domenenavn og emblemer underlagt varemerkerettighetene til VOLVO eller VOLVOs lisensinnehavere og eventuelt en tredjepart. Lisensen utgår når disse Tjenestevilkårene er avsluttet av deg eller VOLVO i henhold til punkt 12 nedenfor. 9. FRASKRIVELSE AV ANSVAR Vær oppmerksom på at tjenestene leveres "as is" og "as available". VOLVO fraskriver seg ethvert ansvar, enten direkte, indirekte eller lovbestemt når det gjelder tjenestene, i den grad ansvarsfraskrivelse tillates ved lov. VOLVO har således ikke noe ansvar for at tjenestene er feilfri, av tilfredsstillende kvalitet, disponibel, tilgjengelig, levert i tide og/eller uten opphør, passer for et bestemt formål, nøyaktig eller har noen spesiell ytelsesstandard. Under henvisning til det ovennevnte samtykker du også i at eventuelle defekter i tjenestene, ikke kan kreves rettet. VOLVO har intet ansvar for forstyrrelse eller avbrytelser ved din bruk av tjenestene eller at tjenestene er kompatibel med en tredjeparts programvare eller tjenester. Du erkjenner at internettbaserte tjenester kan gå tapt, forsinkes, endres, manipuleres og feilsendes (noe som for eksempel kan skyldes manglende dekning eller defekter på maskinvaren eller telenettet) og du erkjenner at VOLVO ikke har noe ansvar for slike hendelser. VOLVO skal bruke rimelig forventet kyndighet og grundighet når de tilbyr tjenestene, men VOLVO gir ingen garanti eller sikkerhet for (i) at innholdet som du lagrer eller har tilgang til via tjenestene ikke vil være til gjenstand for uaktsom skade, forringelse eller tap eller (ii) tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet eller rettidighet av posisjonsdata eller annen data som fremkommer av tjenestene. Du erkjenner videre at tjenestene ikke er ment for eller tiltenkt bruk i situasjoner og miljøer hvor slik bruk kan føre til dødsfall, skader eller skade på person (som for eksempel av føreren under bilkjøring).

5 Skriftlig eller muntlig informasjon eller veiledning gitt av VOLVO, VOLVOs leverandører, forhandlere eller VOLVOS tilknyttede selskaper (som definert i punkt 13 nedenfor), eller av VOLVOs ansatte, agenter og representanter, etablerer ikke ansvar eller endrer på noen måte VOLVO's forpliktelser når det gjelder tjenestene. 10. ANSVARSBEGRENSNING VOLVO er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til ansvar for personskade, død eller andre tilfeldige, følge- eller indirekte skader, eller tap av fortjeneste eller data eller tilsvarende, som oppstår i forbindelse med din bruk eller din manglende evne til å bruke tjenestene under Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår. Ansvarsbegrensningen gjelder for alle tilknyttede selskaper (som definert i punkt 13 nedenfor), forhandlere og leverandører, samt for eventuelt personlig ansvar hos disse og for VOLVOs ansatte, agenter og representanter. Ikke under noen omstendighet er VOLVO ansvarlig for eventuelle tap som overstiger det beløp som du har betalt til VOLVO for bruk av tjenestene i de siste tolv månedene forut for hendelsen som kravet er basert på. Ovenstående gjelder også for enhver beslutning tatt eller tiltak iverksatt av deg ved bruk av tjenestene. VOLVO fraskriver seg også ansvaret for å beskytte ditt utstyr og dine systemer fra virus, "ormer", ondsinnet programkode, spionprogramvare, "trojanske hester" og andre ødeleggende koder eller programmer. 11. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Ditt og andre kunders personvern er av stor betydning for VOLVO. VOLVO vil i noen tilfeller, avhengig av hvilke tjenester du bruker, være databehandler og i noen tilfeller være behandlingsansvarlig. All behandling av personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende regelverk og utføres også i henhold til VOLVOs Customer Privacy Policy, som finnes på support.volvocars.com. Du samtykker til at VOLVO kan overføre informasjon om deg, eller informasjon gitt av deg, som for eksempel posisjonsdata eller kontaktdetaljer til en tredjepart. VOLVO vil imidlertid kun overføre slik informasjon i den grad det er nødvendig for at du skal kunne benytte den aktuelle tredjepartstjenesten. Behandlede personopplysninger Personopplysninger om deg som behandles i forbindelse med tjenestene er avhengig av hvilke tjenester du bruker. De inkluderer først og fremst ditt navn, kontaktinformasjon, posisjonsinformasjon, kjøretøysinformasjon og enhets- og innloggingsinformasjon samt annen informasjon du har valgt å dele med VOLVO. I tillegg kan VOLVO behandle data tidligere gitt av deg ved samhandling med VOLVO (for eksempel ved bestilling av en Volvo-bil.) Merk at bruk av Volvo-tjenester og tredjepartstjenester kan innebære at VOLVO og/eller tredjeparts serviceytere kan kreve andre personopplysninger enn de som fremgår overfor, og/eller til andre formål enn det som er oppgitt nedenfor. Dette fremgår av de respektive Særlige vilkår.

6 Formål med behandlingen av personopplysninger VOLVO vil behandle dine personopplysninger med det formål å (i) administrere og levere tjenestene til deg, (ii) gjennomføre forskning og utvikling for å forbedre VOLVOs tjenester og produkter, (iii) gi deg informasjon som gjelder din bruk av VOLVOs tjenester eller produkter og/eller (iv) etablere en kundeprofil for deg, eller oppdatere din eksisterende kundeprofil (hvis relevant), for å forbedre og fremskynde VOLVOs evne til å møte dine servicebehov knyttet til VOLVOs produkter og tjenester. VOLVOs behandling av personopplysninger for å kunne levere tjenestene til deg kan være ytterligere beskrevet i de respektive Særlige vilkår. Bruk av posisjonsbaserte tjenester VOLVO og Tredjepart kan tilby tjenester som krever informasjon om posisjonen til enheten ved bruk av GPS, Wi-Fi tilgang, mobilmaster osv. For kunne tilby disse tjenestene til deg, der de er tilgjengelige, må VOLVO og tredjepart ha tilgang til å behandle din posisjonsinformasjon, som for eksempel å finne sanntid-lokalisering til din Volvo-bil. Du aksepterer herved at VOLVO og tredjepart kan behandle slike opplysninger for å kunne tilby og forbedre slike tjenester. Når du bruker tredjepartstjenester som bruker eller tilbyr posisjonsdata som en del av tjenestene, er du underlagt og bør gjennomgå tjenestenes Særlige vilkår samt eventuell gjeldende personvernsstrategi for tredjepart. Tillatelse til behandling hos tilknyttede selskaper, forhandlere, leverandører og på tvers av nasjonale grenser Du aksepterer herved og samtykker i at enkelte av VOLVOs tilknyttede selskaper (slik det defineres i punkt 13 nedenfor), forhandlere og leverandører til både VOLVO og slike tilknyttede selskaper, kan, med det formål som er beskrevet ovenfor, behandle dine personopplysninger på vegne av VOLVO. Videre, aksepterer du og samtykker til at VOLVO og slike ovenfor nevnte tilknyttede selskaper, forhandlere og leverandører, kan, med det formål som er beskrevet ovenfor, behandle dine personopplysninger i land utenfor ditt eget hjemland, og av disse grunnene overføre dine personopplysninger til slike andre land, herunder, men ikke begrenset til, overføring av dine personopplysninger inn og ut av det europeiske samarbeidsområdet (EØS) og behandling av opplysningene både innenfor og utenfor EØS. VOLVO påtar seg fullt ansvar for å sikre at enhver behandling og overføring av personopplysninger om deg foretas i henhold til disse Tjenestevilkårene og gjeldende regler om personvern. Med mindre det er uttrykkelig forutsatt her, vil VOLVO ikke fremlegge dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Du erkjenner og samtykker imidlertid til at VOLVO kan være rettslig forpliktet til å legge frem slik informasjon til nasjonale myndigheter, som domstoler, politimyndigheter, eller til andre som har lovlig rett til å få tilgang til opplysningene. Lagring av informasjon og Informasjon til deg For spørsmål vedrørende VOLVOs lagringsrutiner og informasjon vedrørende VOLVOs behandling av personopplysninger (inkludert retting av ukorrekte opplysninger), vennligst

7 se VOLVOs Customer Privacy Policy som er tilgjengelig på support.volvocars.com. VOLVO vil ikke belaste deg for legitime forespørsler om informasjon. 12. AVSLUTNING OG OPPSIGELSE Tjenestevilkårene gjelder frem til de sies opp av deg eller VOLVO i samsvar med følgende: Du kan til enhver tid slutte å bruke tjenestene, og da vil Tjenestevilkårene sies opp så snart du ikke lengre har noen forpliktelser under disse eller under de aktuelle Særlige vilkår. Skulle du avslutte en bestemt tjeneste, vil Tjenestevilkårene og Særlige vilkår for hver tjeneste du fortsetter å bruke, fortsatt være i kraft. Om du velger å avslutte VOLVO ID vilkårene vil Tjenestevilkårene fortsatt være gjeldene for de resterende tjenestene som du bruker og som ikke krever at du har en VOLVO ID. VOLVO forbeholder seg retten til å avslutte levering av tjenester og dermed si opp Tjenestevilkårene i tilfelle (i) du bryter, eller er mistenkt for å bryte Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår (ii) VOLVO beslutter å stoppe tilbudet av tjenestene i daværende format, over hele verden eller i et spesifikt geografisk område eller (iii) andre lignende forretningsmessige begrunnelser som VOLVO, etter eget skjønn, anser for å være en gyldig grunn for å stanse levering av tjenestene. Skulle Tjenestevilkårene bli sagt opp, vil de Særlige vilkår bli sagt opp samtidig og du vil ikke lenger kunne benytte deg av tjenestene. Blir Tjenestevilkårene sagt opp, vil slik oppsigelse ikke berøre bestemmelsene heri eller i de Særlige vilkår som er utarbeidet for å overleve nettopp en slik oppsigelse. 13. OVERDRAGELSE Ingen av partene kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser under disse Tjenestevilkårene eller de Særlige vilkår til en tredjepart uten den andre partens skriftlige tillatelse. VOLVO har imidlertid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår til et tilknyttet selskap. Med "tilknyttet selskap" menes i forbindelse med disse Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår ethvert datterselskap hvor VOLVO direkte eller indirekte eier og kontrollerer ett hundre prosent (100 %) av de stemmeberettigede aksjer, partnerskapsinteressene eller annen eierskapsinteresse. 14. GJELDENDE RETT OG JURISDIKSJON Men mindre annet følger av ufravikelig lov, skal disse Tjenestevilkårene, de Særlige vilkår og all bruk av tjenestene, tolkes i samsvar med og være underlagt svensk rett uten å ta hensyn til dets lovvalgsregler. Enhver tvist som utspringer fra Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår, skal dersom ikke annet er bestemt ved ufravikelig lov, behandles i Göteborg tingsrëtt, Sverige, som eksklusiv domsmyndighet.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende:

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobe Creative SDK Tilleggsbetingelser for bruk av API og utvikler Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobes Generelle Bruksbetingelser Adobes Personvernerklæring

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Lisensavtale og databehandleravtale ALLE MED Generelle vilkår Alle Med årslisens Bakgrunn og forutsetninger ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med inspirasjon fra

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer