V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V I L K Å R F O R T J E N E S T E R"

Transkript

1 V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel og underholdende som mulig. VOLVO tilbyr deg et bredt utvalg av tjenester, alt fra nødassistanse til navigasjon og flere informasjonsunderholdningstjenester. Vær vennlig å lese nøye gjennom disse vilkårene ("Tjenestevilkårene") før du tar i bruk tjenestene. Ved å bruke tjenestene, ved å signere en kontrakt, ved å bruke din lokale VOLVO forhandler som handler på dine vegne når tjenestene aktiveres, og/eller ved å krysse av en rubrikk ved en online registrering bekrefter du at du har lest Tjenestevilkårene og godtar at en bindende avtale er inngått mellom deg og Volvo Personvagnar AB (Volvo Car Corporation), et svensk firma med registreringsnummer , med adresse Gøteborg, Sverige, ("VOLVO") for bruk av tjenestene som er eller som i fremtiden leveres av VOLVO ("Volvo-tjenester") eller eksterne selskaper ("Tredjepart" og henholdsvis "Tredjepartstjenester"). Volvo-tjenester og Tredjepartstjenester blir felles omtalt som "Tjenestene". Du kan bare benytte deg av tjenestene dersom du eier Volvo-bilen hvor tjenestene tilhører eller om du har eierens tydelige og ubestridte samtykke. VOLVO kan kreve at du beviser at du er eier eller har eiers tillatelse til å bruke tjenestene. For å kunne bruke tjenestene må du også være myndig og ha myndighet til å inngå Tjenestevilkårene, og du må bekrefte at dette er oppfylt til overfor VOLVO. 2. GENERELT Tjenestene kan variere ut i fra modell og modellår på din Volvo-bil, landet du bor i, hvor Volvo-bilen er registrert og hvor den ble solgt. VOLVO tilbyr bare tjenestene i Volvo-biler som er utstyrt med det nødvendige tekniske utstyret for riktig bruk av tjenestene. VOLVO er ikke forpliktet til å tilby tjenestene dersom din Volvo-bil ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske utstyret eller om du ikke oppfyller kravene i Tjenestevilkårene og de Særlige vilkår (som definert nedenfor i punkt 3). Bruk av tjenestene kan kreve internettilgang og jevnlige oppdateringer. Disse Tjenestevilkårene gjelder ikke for de teletjenester som tjenestene kan kreve og som vanligvis er underlagt en egen avtale med telefonleverandøren. Telefonleverandøren kan kreve betaling for bruk av telefonleverandørens tjenester. Mer informasjon om tjenestene til din Volvo-bil finner du i brukerveiledningen på support.volvocars.com og/eller hos din lokale VOLVO forhandler ("Dokumentasjonen").

2 3. SEPARATE VILKÅR FOR VOLVO-TJENESTER OG TREDJEPARTSTJENESTER Enkelte av tjenestene krever at du har registrert en VOLVO ID. VOLVO ID er en unik konto der VOLVO gir deg tilpassede tjenester knyttet til din Volvo-bil. Dersom du ønsker å bruke tjenestene som tilbys under VOLVO ID, vennligst besøk support.volvocars.com for å registrere din personlige VOLVO ID, VOLVO ID leveres kostnadsfritt, men er underlagt VOLVO ID-vilkårene som du finner på support.volvocars.com. Dersom du har en VOLVO ID og VOLVO ID-vilkårene og Tjenestevilkårene kommer i konflikt, er det Tjenestevilkårene som skal gjelde. Enkelte tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller separate servicevilkår, enten fra VOLVO eller fra tredjepart ("Særlige vilkår"). Det kan være at du må betale for å få tilgang til enkelte tjenester, som er beskrevet i Særlige vilkår for hver av disse tjenestene. I tilfelle tjenestevilkårene og de Særlige vilkår skulle komme i konflikt, er det de Særlige vilkår som skal være gjeldende. Det er ikke noe i Tjenestevilkårene som kan oppfattes som om det gir deg rett til å bruke en bestemt tjeneste. Med henseende til tredjepartstjenestene så er VOLVOs primære oppgave å gjøre tilgjengelig slike tjenester i eller i relasjon til din Volvo-bil. Du aksepterer at tredjepartstjenestene kan være underlagt Særlige vilkår som avtales mellom deg og tredjepart. For å bruke tredjepartstjenester kan du måtte betale og/eller akseptere en tredjeparts Særlige vilkår. VOLVO påtar seg ikke noe ansvar for tilgjengelighet til eller funksjonalitet i slike tredjepartstjenester. 4. ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE, SÆRLIGE VILKÅR ELLER TJENESTER VOLVO kan til enhver tid endre Tjenestevilkårene eller Volvo's Særlige vilkår. Endringer vil bli meddelt deg per e-post og/eller neste gang du logger inn på en Volvo-tjeneste og/eller bli publisert på support.volvocars.com. Bruk av tjenestene etter at endringer i Tjenestevilkårene og Volvo's Særlige vilkår er gjort tilgjengelige, utgjør en aksept av de endrede Tjenestevilkårene og Volvo's Særlige vilkår slik de da lyder. VOLVO har som mål å hele tiden kunne tilby deg nyttige og moderne tjenester og kan legge til eller fjerne funksjonaliteter eller detaljer. Du aksepterer at VOLVO til enhver tid kan slutte, helt eller delvis, å tilby eller gi tilgang til bestemte tjenester eller generelt endre tjenestene eller tilgangen til disse. Dersom du er uenig i endringene i tjenestevilkårene, de Særlige vilkår og/eller tjenestene, vennligst merk at du har alltid rett til å slutte å bruke tjenestene og kan si opp Tjenestevilkårene og de Særlige vilkår i henhold til punkt 12 nedenfor. 5. EIERSKIFTE TIL EN VOLVO-BIL Hvis det forekommer et eierskifte til en Volvo-bil, skal vedkommende som overfører eierskapet umiddelbart deaktivere alle tjenestene slik det er beskrevet i dokumentasjonen, for eksempel ved å bruke "tilbakestill til fabrikkinnstillinger", og om mulig fjerne alle applikasjoner relatert til tjenestene. For mer informasjon om hvordan man deaktiverer tjenestene ved eierskifte, vennligst les dokumentasjonen eller spør din lokale VOLVO-

3 forhandler. Om en Volvo-bil tilknyttet en VOLVO ID skifter eier, vennligst se VOLVO ID- vilkårene, som også gjelder i tillegg til disse Tjenestevilkårene. 6. BRUKSBEGRENSINGER Du kan ikke bruke tjenestene i strid med hva som er fastsatt i disse Tjenestevilkårene, Særlige vilkår og/eller Dokumentasjonen. Du kan under ingen omstendigheter bruke tjenestene på en måte som er i konflikt med gjeldende lover og regler, som regler om opphavsrett eller toll/importkontroll. Handlinger som er truende for sikkerheten til tjenestene er også forbudt. Skulle du la andre bruke tjenestene dine, aksepterer du at slik bruk helt og holdent er ditt eget ansvar. Dette betyr at du påtar deg fullstendig ansvar for en slik annen brukers handlinger, og at en slik brukers brudd på tjenestevilkårene, Særlige vilkår og/eller Dokumentasjonen anses å være et brudd fra din side. Bruk og/eller opprettelse av en konto som kreves for tjenestene under falskt navn/identitet eller ved bruk av andre uriktige opplysninger er forbudt og kan utgjøre en straffbar handling. Enkelte tredjepartstjenester kan også, slik som VOLVO ID, kreve et passord som du er ansvarlig for å hemmeligholde. VOLVO påtar seg intet ansvar for eventuelle skader og tap som måtte oppstå som følge av at du unnlater å etterkomme det som fremgår i dette punkt VOLVOS RETT TIL Å BLOKKERE TJENESTENE VOLVO kan til enhver tid og uten forhåndsvarsel, blokkerer tjenestene om (i) VOLVO har grunn til å tro at du har brukt tjenestene på en upassende måte, herunder, men ikke begrenset til bruk som er i strid med Tjenestevilkårene eller andre Særlige vilkår, (ii) VOLVO har grunn til å tro at tjenestene er brukt på en måte som er til skade for VOLVO eller truer sikkerheten til tjenestene, (iii) VOLVO blir oppmerksom på at du ikke lenger eier VOLVO-bilen hvor tjenestene er i bruk eller ikke lenger har eierens tydelige og ubestridte samtykke til å bruke tjenestene, (iv) påbudt av lov eller rettskjennelse, (v) anses nødvendig for å legge til rette for vedlikehold, feilsøking, oppdatering og/eller arbeid knyttet til sikkerhet, samt andre lignende tiltak eller reorganisering nødvendig for å forbedre eller opprettholde kvaliteten på tjenestene eller (vi) VOLVO har rett til å si opp Tjenestevilkårene i samsvar med punkt 12 nedenfor. Blokkering betyr i denne sammenheng at VOLVO tar grep slik at tjenestene ikke kan benyttes for spesifikke tjenester, enten i sin helhet eller til deler av disse. Blokkering betyr imidlertid ikke at bestemmelsene i tjenestene stenges permanent eller at disse Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår sies opp. Skulle VOLVO blokkerer tjenestene vil du bli informert enten per e-post, neste gang du logger deg inn på en VOLVO tjeneste og/eller ved en generell melding på support.volvocars.com. VOLVO står fritt til å avgjøre om, og eventuelt når, en slik blokkering av tjenestene skal oppheves.

4 8. BRUKERLISENS OG OPPHAVSRETT Alle immaterielle rettigheter i og til innholdet i Volvo-tjenester tilhører VOLVO, VOLVOs tilknyttede selskaper (som er definert i punkt 13 nedenfor), og/eller lisenshavere. Med mindre Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår tillater det, har du ingen rettigheter i eller til slike immaterielle rettigheter. VOLVO gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar og ikke-overførbar lisens til personlig bruk av innholdet og programvaren vedrørende Volvo-tjenester, inkludert eventuelle innarbeidede immaterielle rettigheter, kun med det formål og i samsvar med brukerrestriksjonene angitt her eller i Særlige vilkår. Du kan ikke dekompilere, bygge om, forsøke å fremstille kildekoden til, modifisere eller skape avhengige verk av programvarer i forbindelse med Volvo-tjenester, med mindre dette er tillatt ved lov. Ethvert brudd på denne restriksjonen eller en annen unnlatelse av å følge vilkårene i denne lisensen kan resultere i oppsigelse av Tjenestevilkårene, jf punkt 12 nedenfor. Med mindre noe annet fremgår, er varemerker, firmalogoer, domenenavn og emblemer underlagt varemerkerettighetene til VOLVO eller VOLVOs lisensinnehavere og eventuelt en tredjepart. Lisensen utgår når disse Tjenestevilkårene er avsluttet av deg eller VOLVO i henhold til punkt 12 nedenfor. 9. FRASKRIVELSE AV ANSVAR Vær oppmerksom på at tjenestene leveres "as is" og "as available". VOLVO fraskriver seg ethvert ansvar, enten direkte, indirekte eller lovbestemt når det gjelder tjenestene, i den grad ansvarsfraskrivelse tillates ved lov. VOLVO har således ikke noe ansvar for at tjenestene er feilfri, av tilfredsstillende kvalitet, disponibel, tilgjengelig, levert i tide og/eller uten opphør, passer for et bestemt formål, nøyaktig eller har noen spesiell ytelsesstandard. Under henvisning til det ovennevnte samtykker du også i at eventuelle defekter i tjenestene, ikke kan kreves rettet. VOLVO har intet ansvar for forstyrrelse eller avbrytelser ved din bruk av tjenestene eller at tjenestene er kompatibel med en tredjeparts programvare eller tjenester. Du erkjenner at internettbaserte tjenester kan gå tapt, forsinkes, endres, manipuleres og feilsendes (noe som for eksempel kan skyldes manglende dekning eller defekter på maskinvaren eller telenettet) og du erkjenner at VOLVO ikke har noe ansvar for slike hendelser. VOLVO skal bruke rimelig forventet kyndighet og grundighet når de tilbyr tjenestene, men VOLVO gir ingen garanti eller sikkerhet for (i) at innholdet som du lagrer eller har tilgang til via tjenestene ikke vil være til gjenstand for uaktsom skade, forringelse eller tap eller (ii) tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet eller rettidighet av posisjonsdata eller annen data som fremkommer av tjenestene. Du erkjenner videre at tjenestene ikke er ment for eller tiltenkt bruk i situasjoner og miljøer hvor slik bruk kan føre til dødsfall, skader eller skade på person (som for eksempel av føreren under bilkjøring).

5 Skriftlig eller muntlig informasjon eller veiledning gitt av VOLVO, VOLVOs leverandører, forhandlere eller VOLVOS tilknyttede selskaper (som definert i punkt 13 nedenfor), eller av VOLVOs ansatte, agenter og representanter, etablerer ikke ansvar eller endrer på noen måte VOLVO's forpliktelser når det gjelder tjenestene. 10. ANSVARSBEGRENSNING VOLVO er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til ansvar for personskade, død eller andre tilfeldige, følge- eller indirekte skader, eller tap av fortjeneste eller data eller tilsvarende, som oppstår i forbindelse med din bruk eller din manglende evne til å bruke tjenestene under Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår. Ansvarsbegrensningen gjelder for alle tilknyttede selskaper (som definert i punkt 13 nedenfor), forhandlere og leverandører, samt for eventuelt personlig ansvar hos disse og for VOLVOs ansatte, agenter og representanter. Ikke under noen omstendighet er VOLVO ansvarlig for eventuelle tap som overstiger det beløp som du har betalt til VOLVO for bruk av tjenestene i de siste tolv månedene forut for hendelsen som kravet er basert på. Ovenstående gjelder også for enhver beslutning tatt eller tiltak iverksatt av deg ved bruk av tjenestene. VOLVO fraskriver seg også ansvaret for å beskytte ditt utstyr og dine systemer fra virus, "ormer", ondsinnet programkode, spionprogramvare, "trojanske hester" og andre ødeleggende koder eller programmer. 11. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Ditt og andre kunders personvern er av stor betydning for VOLVO. VOLVO vil i noen tilfeller, avhengig av hvilke tjenester du bruker, være databehandler og i noen tilfeller være behandlingsansvarlig. All behandling av personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende regelverk og utføres også i henhold til VOLVOs Customer Privacy Policy, som finnes på support.volvocars.com. Du samtykker til at VOLVO kan overføre informasjon om deg, eller informasjon gitt av deg, som for eksempel posisjonsdata eller kontaktdetaljer til en tredjepart. VOLVO vil imidlertid kun overføre slik informasjon i den grad det er nødvendig for at du skal kunne benytte den aktuelle tredjepartstjenesten. Behandlede personopplysninger Personopplysninger om deg som behandles i forbindelse med tjenestene er avhengig av hvilke tjenester du bruker. De inkluderer først og fremst ditt navn, kontaktinformasjon, posisjonsinformasjon, kjøretøysinformasjon og enhets- og innloggingsinformasjon samt annen informasjon du har valgt å dele med VOLVO. I tillegg kan VOLVO behandle data tidligere gitt av deg ved samhandling med VOLVO (for eksempel ved bestilling av en Volvo-bil.) Merk at bruk av Volvo-tjenester og tredjepartstjenester kan innebære at VOLVO og/eller tredjeparts serviceytere kan kreve andre personopplysninger enn de som fremgår overfor, og/eller til andre formål enn det som er oppgitt nedenfor. Dette fremgår av de respektive Særlige vilkår.

6 Formål med behandlingen av personopplysninger VOLVO vil behandle dine personopplysninger med det formål å (i) administrere og levere tjenestene til deg, (ii) gjennomføre forskning og utvikling for å forbedre VOLVOs tjenester og produkter, (iii) gi deg informasjon som gjelder din bruk av VOLVOs tjenester eller produkter og/eller (iv) etablere en kundeprofil for deg, eller oppdatere din eksisterende kundeprofil (hvis relevant), for å forbedre og fremskynde VOLVOs evne til å møte dine servicebehov knyttet til VOLVOs produkter og tjenester. VOLVOs behandling av personopplysninger for å kunne levere tjenestene til deg kan være ytterligere beskrevet i de respektive Særlige vilkår. Bruk av posisjonsbaserte tjenester VOLVO og Tredjepart kan tilby tjenester som krever informasjon om posisjonen til enheten ved bruk av GPS, Wi-Fi tilgang, mobilmaster osv. For kunne tilby disse tjenestene til deg, der de er tilgjengelige, må VOLVO og tredjepart ha tilgang til å behandle din posisjonsinformasjon, som for eksempel å finne sanntid-lokalisering til din Volvo-bil. Du aksepterer herved at VOLVO og tredjepart kan behandle slike opplysninger for å kunne tilby og forbedre slike tjenester. Når du bruker tredjepartstjenester som bruker eller tilbyr posisjonsdata som en del av tjenestene, er du underlagt og bør gjennomgå tjenestenes Særlige vilkår samt eventuell gjeldende personvernsstrategi for tredjepart. Tillatelse til behandling hos tilknyttede selskaper, forhandlere, leverandører og på tvers av nasjonale grenser Du aksepterer herved og samtykker i at enkelte av VOLVOs tilknyttede selskaper (slik det defineres i punkt 13 nedenfor), forhandlere og leverandører til både VOLVO og slike tilknyttede selskaper, kan, med det formål som er beskrevet ovenfor, behandle dine personopplysninger på vegne av VOLVO. Videre, aksepterer du og samtykker til at VOLVO og slike ovenfor nevnte tilknyttede selskaper, forhandlere og leverandører, kan, med det formål som er beskrevet ovenfor, behandle dine personopplysninger i land utenfor ditt eget hjemland, og av disse grunnene overføre dine personopplysninger til slike andre land, herunder, men ikke begrenset til, overføring av dine personopplysninger inn og ut av det europeiske samarbeidsområdet (EØS) og behandling av opplysningene både innenfor og utenfor EØS. VOLVO påtar seg fullt ansvar for å sikre at enhver behandling og overføring av personopplysninger om deg foretas i henhold til disse Tjenestevilkårene og gjeldende regler om personvern. Med mindre det er uttrykkelig forutsatt her, vil VOLVO ikke fremlegge dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Du erkjenner og samtykker imidlertid til at VOLVO kan være rettslig forpliktet til å legge frem slik informasjon til nasjonale myndigheter, som domstoler, politimyndigheter, eller til andre som har lovlig rett til å få tilgang til opplysningene. Lagring av informasjon og Informasjon til deg For spørsmål vedrørende VOLVOs lagringsrutiner og informasjon vedrørende VOLVOs behandling av personopplysninger (inkludert retting av ukorrekte opplysninger), vennligst

7 se VOLVOs Customer Privacy Policy som er tilgjengelig på support.volvocars.com. VOLVO vil ikke belaste deg for legitime forespørsler om informasjon. 12. AVSLUTNING OG OPPSIGELSE Tjenestevilkårene gjelder frem til de sies opp av deg eller VOLVO i samsvar med følgende: Du kan til enhver tid slutte å bruke tjenestene, og da vil Tjenestevilkårene sies opp så snart du ikke lengre har noen forpliktelser under disse eller under de aktuelle Særlige vilkår. Skulle du avslutte en bestemt tjeneste, vil Tjenestevilkårene og Særlige vilkår for hver tjeneste du fortsetter å bruke, fortsatt være i kraft. Om du velger å avslutte VOLVO ID vilkårene vil Tjenestevilkårene fortsatt være gjeldene for de resterende tjenestene som du bruker og som ikke krever at du har en VOLVO ID. VOLVO forbeholder seg retten til å avslutte levering av tjenester og dermed si opp Tjenestevilkårene i tilfelle (i) du bryter, eller er mistenkt for å bryte Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår (ii) VOLVO beslutter å stoppe tilbudet av tjenestene i daværende format, over hele verden eller i et spesifikt geografisk område eller (iii) andre lignende forretningsmessige begrunnelser som VOLVO, etter eget skjønn, anser for å være en gyldig grunn for å stanse levering av tjenestene. Skulle Tjenestevilkårene bli sagt opp, vil de Særlige vilkår bli sagt opp samtidig og du vil ikke lenger kunne benytte deg av tjenestene. Blir Tjenestevilkårene sagt opp, vil slik oppsigelse ikke berøre bestemmelsene heri eller i de Særlige vilkår som er utarbeidet for å overleve nettopp en slik oppsigelse. 13. OVERDRAGELSE Ingen av partene kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser under disse Tjenestevilkårene eller de Særlige vilkår til en tredjepart uten den andre partens skriftlige tillatelse. VOLVO har imidlertid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Tjenestevilkårene og/eller de Særlige vilkår til et tilknyttet selskap. Med "tilknyttet selskap" menes i forbindelse med disse Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår ethvert datterselskap hvor VOLVO direkte eller indirekte eier og kontrollerer ett hundre prosent (100 %) av de stemmeberettigede aksjer, partnerskapsinteressene eller annen eierskapsinteresse. 14. GJELDENDE RETT OG JURISDIKSJON Men mindre annet følger av ufravikelig lov, skal disse Tjenestevilkårene, de Særlige vilkår og all bruk av tjenestene, tolkes i samsvar med og være underlagt svensk rett uten å ta hensyn til dets lovvalgsregler. Enhver tvist som utspringer fra Tjenestevilkårene og/eller Særlige vilkår, skal dersom ikke annet er bestemt ved ufravikelig lov, behandles i Göteborg tingsrëtt, Sverige, som eksklusiv domsmyndighet.

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer