Juridisk informasjon, merknader og lisens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk informasjon, merknader og lisens"

Transkript

1 Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale medier, spill, konkurranser og/eller annonsering (Parker-tjeneste(r)) tilbudt avparker-hannifin Corporation, og/eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, samarbeidspartnere, agenter, rådgivere, leverandører, distributører, partnere, lisensgivere og lisenshavere (Parker eller Parker-organisasjonen), samtykker du i følgende vilkår. HVIS DU IKKE SAMTYKKER, KAN DU IKKE BRUKE TJENESTEN FRA PARKER. Sikkerhet MANGELFULLT ELLER FEIL UTVALG ELLER FEIL BRUK AV PRODUKTENE OG TJENESTENE, OG/ELLER INFORMASJONEN ELLER ANNET INNHOLD SOM ER BESKREVET I PARKERS TJENESTER KAN FORÅRSAKE DØD, PERSONSKADE OG SKADE PÅ EIENDOM. Parkers tjenester kangi komponent- eller systemvalg for ytterligere undersøkelser av brukere som har teknisk ekspertise. Brukeren er ved hjelp av egen analysering og testing selv ansvarlig for endelig valg av komponenter eller system, og for å sikre at alle ytelses-, holdbarhets-, vedlikeholds-, sikkerhets- og varselkrav overholdes. Brukeren må analysere alle aspekter ved applikasjonen, følge gjeldende bransjestandarder og følge den informasjonen som gjelder for produktet i den aktuelle produktkatalogen og i alt annet materiale som leveres fra Parker-organisasjonen. Selv om Parker-organisasjonen er leverandør av komponenter eller systemalternativer som er basert på data eller spesifikasjoner oppgitt av brukeren, er brukeren selv ansvarlig for å vurdere om disse dataene og spesifikasjonene er egnet og tilstrekkelige for bruksområdene, samt forventede bruksområder, til komponentene eller systemene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke på Safety. Retningslinjer for personvern Les disse retningslinjene for å forstå hvordan din personlige informasjon vil bli behandlet når du bruker, laster ned eller på annen måte får tilgang til Parker-tjenestene. Disse retningslinjene kan endres fra tid til annen, så du bør regelmessig komme tilbake til denne siden. Andre nettsteder som er koblet til Parkertjenester kan ha andre retningslinjer, og Parker er ikke ansvarlig for personvernpraksisen på andre nettsteder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke på Retningslinjer for personvern Åpenhet og bruk av informasjonen Alle personopplysninger du oppgir under bruk av Parker-tjenester kan benyttes, lagres og deles innenfor Parker-organisasjonen for å gi deg tjenester som knyttet til våre produkter, tjenester, innhold og annonsering. Parker vil ikke selge, bytte bort eller leie ut din personlige informasjon, eller avsløre dine personopplysninger til andre utenfor Parker-organisasjonen. Vi kan imidlertid frigi informasjon i spesielle tilfeller der vi i god tro mener at slik avsløring er nødvendig for selskapet i henhold til loven, for å identifisere eller reise sak mot noen som bryter betingelsene for bruk og vilkårene for tjenester, for å håndheve eller anvende betingelsene for alle brukeravtaler, eller beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerhet for Parker-organisasjonen eller andre. Parker er en verdensomspennende organisasjon, og Parker-tjenestene har brukere over hele verden. All informasjon som du gir oss gjennom Parker-tjenestene, kan bli overført til servere utenfor landet der informasjonen ble lagt inn, og kan bli brukt, lagret og behandlet utenfor det landet der den ble lagt inn. Vi kan benytte spesiell informasjon som blir samlet fra Parker-tjenestene for å sammenstille demografiske data om brukerne, salg, trafikkmønstre og informasjon som er relatert til nettstedet, eller som på annen måte hjelper oss til å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester, vårt innhold og vår annonsering. Disse dataene vil ikke inneholde noen informasjon av personlig art hvis de overføres til en tredjepart.

2 Lokasjonsbaserte tjenester Noen stedsbaserte tjenester krever personopplysninger for at funksjonen skal fungere. For å kunne tilby stedsbaserte tjenester, kan Parker innhente, bruke og dele nøyaktige stedsdata, inkludert den geografiske plasseringen til datamaskinen eller enheten i sanntid. Disse stedsdataene innhentes anonymt i et skjema som ikke identifiserer deg personlig, og brukes av Parker-organisasjonen for å kunne tilby og forbedre stedsbaserte produkter og tjenester. Det kan for eksempel hende at vi deler geografisk plassering med programtilbydere når du har valgt dette i deres stedstjenester. Sikkerhet Vi vil gjøre alle fornuftige anstrengelser for å sikre sikkerheten til systemet, og vi vil prøve å beskytte all personlig informasjon som du gir oss gjennom dette nettstedet. Vi kan dessverre ikke garantere at alle data som sendes over Internett vil være sikre. Informasjonskapsler Parker-tjenestene kan bruke informasjonskapsler og andre teknologier, som websignal og pikselmerker. Disse teknologiene hjelper oss med å forbedre opplevelsen når du bruker Parker-tjenestene. Informasjonen som vi innhenter ved hjelp av disse teknologiene kan behandles som personlig eller ikkepersonlig i henhold til gjeldende lovverk. Nettleseren eller enheten kan angis til å deaktivere disse teknologiene, men da kan det være at du ikke er i stand til å bruke Parker-tjenestene. IP-adresser En IP-adresse er et nummer som brukes til å identifisere datamaskiner, slik at data som nettsider du ber om kan sendes til deg. Serveren vår kan hente inn IP-adresser automatisk for å kunne administrere systemet vårt og være til hjelp ved feilsøking hvis det oppstår problemer med serveren vår. Bestilling Denne Parker-tjenesten kan tillate deg å legge inn bestillinger på Parker-produkter. Når du legger inn en bestilling ved hjelp av en Parker-tjeneste, vil kredittkortinformasjonen som du sender bli overført i et sikkert format ved bruk av "sikker server"-programvare (SSL) som krypterer denne informasjonen. Kredittkortinformasjonen din vil selvfølgelig bli sendt til kredittkortselskapet for behandling. Registrerte brukere Denne Parker-tjenesten kan tillate deg å bli registrert som bruker. Når du blir en registrert bruker, ber vi deg om å oppgi navn, e-postadresse og annen informasjon. Du kan bli spurt om du ønsker å motta e- postmeldinger som gjelder produktene våre eller andre emner som kan være av interesse for deg. Vi vil ikke sende deg slike meldinger uten ditt samtykke. Samtykke Ved å bruke en Parker-tjeneste samtykker du i at Parker-organisasjonen innhenter og bruker ovennevnte informasjon. Brukere under 13 år Hvis du er under 13 år, må du ikke oppgi noen personlig identifiserbar informasjon uten kjennskap og tillatelse fra dine foreldre eller foresatte. Betingelser for bruk og tjenestevilkår Opphavsrett Opphavsrett Parker Hannifin Corporation. Året for opphavsrett er gjeldende år. Med enerett. Innholdet til Parker-tjenestene skal ikke kopieres, gjengis, erstattes, distribueres, publiseres, vises, endres eller overføres i noen form eller på noen måte uten tillatelse på forhånd fra Parker-Hannifin Corporation. Krenkelse av opphavsretten er et brudd på føderal lov og kan straffeforfølges. Garantiens begrensninger Dataene og informasjonen oppgitt via Parker-tjenestene er så langt vi vet nøyaktig, MEN ER OPPGITT «SOM DEN ER» UTEN GARANTI ELLER BETINGELSER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL. Parker-organisasjonen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader av noe slag, inkludert spesielle, indirekte eller følgeskader i forbindelse

3 med bruk av dette nettstedet, unntatt det som ellers er begrenset av gjeldende lovverk. Parkerproduktenes og -tjenestenes gjeldende garanti, hvis de har garanti, er i henhold til salgstilbudet. Koblinger til tredjeparters nettsted Koblinger i Parker-tjenestene kan tillate brukeren å forlate tjenesten. De koblede nettstedene er utenfor Parkers kontroll, og Parker er på ingen måte ansvarlig for innholdet på noen av de koblede nettstedene eller koblinger som forekommer på en koblet side. Parker har disse koblingene for å gjøre det enklere for brukerne, og at disse koblingene er tilgjengelig betyr på ingen måte at Parker støtter de aktuelle nettstedene. Brukertilgang Parker kan når som helst, etter eget skjønn: (1) oppheve tilgangen til brukere av en Parker-tjeneste; (2) modifisere, endre, tilbakekalle, slette eller deaktivere en Parker-tjeneste og/eller noen av disse betingelsene for bruk helt eller delvis. Varemerke Parker, Parker-Hannifin og/eller andre Parker-navn eller produkter som det refereres til i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker for Parker-Hannifin Corporation. Andre produkter eller selskapsnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Programvare og filer All programvare og alle programtillegg, program eller filer (samlet kalt programvare) som eventuelt blir gjort tilgjengelig for nedlasting, tilgang eller annen form for bruk fra en Parker-tjeneste kan være arbeid beskyttet av opphavsrett for Parker og/eller dets leverandører. Bruk av programvaren er styrt av betingelsene i denne merknaden og sluttbrukerens lisensavtale (EULA). Programvaren er gjort tilgjengelig for nedlasting kun til benyttelse for sluttbrukere, og ellers i henhold til EULA. All gjengivelse eller utgivelse av programvaren som ikke er i samsvar med EULA, er uttrykkelig forbudt ved lov. UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE, ER KOPIERING ELLER GJENGIVELSE AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERING ELLER MEDIUM FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER UTGIVELSE UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVARENS GARANTI, HVIS DEN HAR DET, ER KUN I HENHOLD TIL BETINGELSENE I EULA. UNNTATT DET SOM ELLERS ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOVVERK OG UNNTATT EVENTUELL GARANTI I HENHOLD TIL LISENSAVTALEN, FRASIER PARKER HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, KRAV OG IKKE-KRENKELSE. ANSVARSFRASKRIVELSE PARKER GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I PARKER-TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT ELLER AT PARKER-TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER ALLE SKADER OG SKADEVIRKNINGER FORÅRSAKET AV YTELSESSVIKT, FEIL, UTELATELSE, FORSTYRRELSE, SLETTING, MANGEL, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING. DATAVIRUS, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV REGISTER, ENTEN FOR AVTALEBRUDD, SKADEVOLDENDE ADFERD, UAKTSOMHET ELLER ALLE ANDRE SØKSMÅLSGRUNNLAG. DU VEDGÅR SPESIFIKT AT PARKER IKKE HAR ANSVAR FOR ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER UTFØRT AV ANDRE ABONNENTER ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADEVIRKNING FRA OVENNEVNTE HVILER HELT OG HOLDENT PÅ DEG. MED UNNTAK AV DET SOM ELLERS BEGRENSES AV GJELDENDE LOVVERK, HAR PARKER ELLER EVENTUELLE PERSONER ELLER ENHETER SOM ER INVOLVERT I Å OPPRETTE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE PARKER-TJENESTER ELLER -PROGRAMVARE, UNDER INGEN OMSTENDIGHET NOE ANSVAR FOR SKADEERSTATNING, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG OG SPESIELL SKADEERSTATNING, FØLGESKADEERSTATNING ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER UEGNET BRUK AV PARKERS PROGRAMVARE ELLER NETTSTED. DU ERKJENNER HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE DELEN SKAL GJELDE ALT INNHOLD TIL DENNE TJENESTEN. Sosiale medier

4 Parker-tjenester kan omfatte oppslagstavler, chatterom, nyhetsgrupper, meldinger, spill, konkurranser og andre medier (sosiale medier) som gjør det mulig å sende tilbakemeldinger til Parker og/eller interaksjon mellom brukerne i sanntid. Parker kontrollerer ikke disse meldingene, bildene, informasjonen eller filene som leveres til eventuelle sosiale medier. Det er en betingelse for bruk av sosiale medier og Parkertjenesten at du ikke: 1. begrenser eller hindrer andre brukere fra å benytte og nyte sosiale medier eller Parker-tjenesten. 2. publiserer eller overfører ulovlige, konkurransehindrende, truende, fornærmende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig, vulgær, pornografisk, profane eller usømmelig informasjon av noe slag, inkludert uten begrensning alle overføringer som konstituerer eller oppfordrer til adferd som utgjør kriminelle handlinger, fører til sivilrettslig ansvar eller som på annen måte bryter lokale, nasjonale eller internasjonale lover. 3. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som bryter eller krenker rettighetene til andre, inkludert materiale som er en invadering av personvern eller publiseringsrettigheter som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiermessig rettighet eller avledet arbeid med respekt dertil, uten først å innhente tillatelse fra eieren og rettighetsholderen. 4. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder et virus eller andre skadelige komponenter. 5. publiserer, overfører eller på noen måte utnytter informasjon, programvare eller annet materiale for kommersielle formål, eller som inneholder annonsering annen enn til forretningsformål for Parkerorganisasjonen. Du forstår at Parker ikke har noen forpliktelse til å overvåke eller redigere innholdet på sosiale medier. Parker forbeholder seg imidlertid retten til å avsløre informasjon publisert av deg eller andre brukere så langt det er nødvendig for å tilfredsstille lover, regler eller statlige anmodninger, eller til å redigere, nekte å publisere eller fjerne informasjon og materiale helt eller delvis til enhver tid, som etter Parkers eget skjønn er upassende eller brudd på disse betingelsene. Ved å poste meldinger eller bilder, laste opp filer eller legge inn data eller annen informasjon, eller ved å delta i noen annen form for kommunikasjon gjennom Parker-tjenesten eller sosiale medier, innvilger du Parker-organisasjonens avdelinger en provisjonsfri, uopphørlig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende tillatelse til å: 1. bruke, kopiere, underlisensiere, tilpasse, sende, sende på nytt, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller kommunikasjon. 2. underlisensiere til tredjeparter en ubegrenset rettighet til å utøve alle foregående rettigheter som er gitt med tanke på slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller kommunikasjon. De foregående tillatelsene skal omfatte retten til å nyttiggjøre eventuelle åndsverk eller eiendomsrett i slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller annen kommunikasjon, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter under lover om opphavsrett, varemerke, patent, offentlighet eller personvern i alle relevante jurisdiksjoner. Ansvarsbegrensning Inkludert, men ikke begrenset til, forsømmelse, har Parker-organisasjonen under ingen omstendighet ansvar for direkte, indirekte, tilfeldig eller spesielle skader eller følgeskader som har oppstått gjennom bruk av, eller manglende evner til å bruke en Parker-tjeneste. Du erkjenner spesifikt og samtykker i at Parker ikke er ansvarlig for eventuelle nedsettende, konkurransehindrende, støtende eller ulovlige handlinger fra brukeren. Hvis du er misfornøyd med en Parker-tjeneste eller med noen av Parkers betingelser, er din eneste og eksklusive løsning å slutte å bruke tjenesten. Oppsigelse Disse betingelsene gjelder til de sies opp av Parker, når som helst uten forvarsel. Hvis abonnementet avsluttes, er du ikke lenger autorisert til å bruke den gjeldende Parker-tjenesten, men begrensningene som gjelder for deg angående nedlastet programvare eller innhold, og ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene i disse betingelsene, vil overleve. Skadesløsholdelse

5 Du samtykker i å forsvare, holde Parker-organisasjonen skadesløs for alt ansvar og alle krav, skader og utgifter, inkludert advokatsalær, som følge av din bruk av Parker-tjenestene, eller dine brudd og påståtte brudd på disse betingelsene. Annet Disse betingelsene skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i delstaten Ohio i USA, uten at det får virkning for prinsippene i eventuelle rettstvister. Hvis en bestemmelse i disse betingelsene viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke rettskraftig, vil denne bestemmelsen fjernes fra denne avtalen, og vil ikke påvirke gyldigheten og håndheving av eventuelle andre gjenværende bestemmelser. Lisensavtale for sluttbruker Din bruk av programvaren og eventuelle brukergrensesnitt, beskrivelser, data, og/eller eventuell annen informasjon i andre medier eller en annen form, inkludert brukerhåndbøker eller andre dokumenter, tegninger, spesifikasjoner, sertifiseringer, tester, testresultat, kataloger og annet reklamemateriell, data, bilder, lydopptak, multimedia og andre presentasjoner eller annet materiell (informasjon) som du har tilgang til gjennom programvaren, er underlagt følgende EULA og alle gjeldende lisens- eller abonnementsavtaler, bestillingsskjemaer, gebyrplaner og annen dokumentasjon (dokumentasjon). Opphavsrett Programvaren og informasjonen er beskyttet av opphavsrett og eies ene og alene av Parker. Det er ikke noe i denne EULA som konstituerer en oppgivelse av Parkers rettigheter under lover om opphavsrett både i USA og internasjonalt, eller andre internasjonale, føderale eller statlige lover. Parker beholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelig innvilget i denne EULA. Innvilgning av lisens Parker innvilger deg herved, underlagt denne EULA og dokumentasjon, en personlig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan underlisensieres, tildeles, overføres og som er begrenset til å bruke programvare og informasjon til egen bruk og kun for å kunne gjøre forretninger med Parker. Eierskap Parker beholder eierskapet for programvaren og informasjonen, og eventuelt alle kopier av disse. Ikke under noen omstendighet skal du oppnå noen større rett til programvaren og informasjonen enn retten til bruk i form av en begrenset lisens i henhold til denne EULA. Forbudt bruk Uten skriftlig forhåndstillatelse fra Parker er det ikke tillatt å: 1. bruke, kopiere, endre eller slå sammen kopier av alle eller noe programvare og informasjon; 2. foreta omvendt utvikling, demontere, omvendt oversette, dekryptere eller på noen måte dekode noen del av programvaren og informasjonen; 3. distribuere, selge, videreselge, lisensiere, tildele, leie, underlisensiere, lease eller på annen måte overføre hele eller deler av programvaren og informasjonen eller abonnementet eller andre rettigheter til å bruke disse; eller 4. fjerne eierskapsmerknader, etiketter eller annen merking på, i eller fra programvaren og informasjonen. Tidsperiode Denne lisensen og din rett til å bruke programvaren og informasjonen skal gjelde hele tidsperioden, hvis dette er fastsatt og spesifisert i dokumentasjonen, men skal ellers avsluttes automatisk hvis du unnlater å overholde betingelsene i denne dokumentasjonen eller denne EULA. Parker kan når som helst, uten forvarsel eller særskilt årsak og etter eget skjønn: (a) modifisere, oppdatere, gjøre overflødig, gjennomgå, forandre, endre, trekke tilbake eller avbryte programvaren og informasjonen eller moduler eller annen funksjonalitet av disse; (b) avslutte lisensen utstedt i dette dokumentet, og/eller din bruk eller tilgang til programvaren og informasjonen eller enhver modul eller funksjonalitet av disse; og/eller (c) modifisere denne EULA og/eller betingelsene for bruk av eller tilgang til programvaren og informasjonen eller enhver modul eller funksjonalitet av disse. Programvaren og informasjonen skal fjernes fra dine systemer og

6 enheter, og tilgangen til disse skal umiddelbart opphøre ved oppsigelse av denne EULA, uavhengig av hvem av partene som sier opp avtalen. GARANTIFRASKRIVELSE PROGRAMVAREN OG INFORMASJONEN OG EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKTER FRA DISSE, LEVERES TIL DERE SOM DE ER, OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. PARKER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL. ANSVARSBEGRENSNING IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL PARKER VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR SKADEVIRKNINGER AV NOE SLAG, INKLUDERT EVENTUELL TAPT FORTJENESTE, TAPTE SPAREPENGER ELLER ANDRE SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV ENTEN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER INFORMASJONEN, ELLER EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKSJON AV DISSE, SELV OM PARKER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADEVIRKNINGER. DU SOM BRUKER SAMTYKKER HERVED I Å FORSVARE, HOLDE SKADESLØS OG HOLDE USKADELIG PARKER, DETS MODERSELSKAP, SAMARBEIDSPARTNERE, LISENSHAVERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER, OG DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE OG AGENTER, FRA OG MOT ALT ANSVAR OG ALLE KRAV, INKLUDERT FOR KRENKELSE AV EVENTUELL PATENT, VAREMERKE, FORRETNINGSHEMMELIGHET, OPPHAVSRETT ELLER ANNET ÅNDSVERK ELLER ANNEN EIERRETTIGHET, SKADEERSTATNING, BEDØMMELSE, TAP, KJENNELSER OG UTGIFTER INKLUDERT ADVOKATSALÆR SOM FØLGE AV BRUKEN DIN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN ELLER INFORMASJONEN, OG EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKSJON FRA DISSE, ELLER FOR DITT BRUDD ELLER PÅSTÅTTE BRUDD PÅ DISSE BETINGELSENE. Oppdrag Du skal ikke underlisensiere, tilordne eller overføre lisensen som er innvilget i dette dokumentet, eller programvaren eller informasjonen. Forsøk på å underlisensiere, tilordne eller overføre noen av de samme rettighetene som i dette dokumentet, skal erklæres som ugyldig. Styrende lov Denne EULA skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i delstaten Ohio i USA, uten at det får virkning for prinsippene i eventuelle rettstvister. Aksept Din bruk av programvaren og informasjonen er betinget av at du godkjenner denne EULA. Hvis du ikke ønsker å godta disse betingelsene, får du ikke tillatelse til å bruke programvaren eller informasjonen. Nettsteder for FTP (File transfer protocol) Selv om Parker forsøker å bruke rimelig innsats for å sikre at filer som lastes opp til en Parker-FTP eller en annen fildelingsserver kun vil være tilgjengelig for personen(e) som filene er tiltenkt, er Parker ikke ansvarlig for eventuell uautorisert tilgang til opplastede filer, og har ingen forpliktelser til å opprettholde konfidensialiteten til slike filer. Parker forbeholder seg retten til å gjennomgå, fjerne og/eller slette opplastede filer, uten å oppgi grunn og etter eget skjønn. Filer som inneholder konfidensielt eller opphavsbeskyttet materiale fra tredjepart skal ikke lastes opp til Parker-servere. PARKER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER FILER NEDLASTET FRA PARKER-SERVERE, INKLUDERT EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. Parker påtar seg intet ansvar når det gjelder integriteten eller funksjonaliteten til filer som lastes ned fra en Parker-server, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for at filen er fri for virus eller ikke inneholder feil.

7 Parker er under ingen omstendighet ansvarlig for skadevirkninger som følge av eller i forbindelse med bruk av Parkers servere, enten slike skadevirkninger oppstår i avtalen, ved forsømmelse, skadevoldende handling, ved statutt, billighet, ved lov eller på annen måte. Ved å laste opp eller laste ned filer fra en Parker-server, samtykker du uttrykkelig til disse betingelsene. Copyright Agent Parker respekterer rettighetene til alle som har opphavsrett til materiale, og har tilrettelagt og implementert en policy som sørger for at materiell som krenker opphavsretten blir fjernet fra nettstedet. Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som er en krenkelse av opphavsretten, ber vi deg levere følgende nødvendige opplysninger til Parkers opphavsrettsagent (Copyright Agent), slik det kreves av loven om opphavsrett, Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512: 1. En fysisk eller elektronisk signatur til en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som allerede er krenket; 2. Identifikasjon av arbeidet med opphavsrett som det påstås har blitt krenket, eller hvis flere arbeider med opphavsrett på et enkelt nettsted er dekket av en enkel merknad, en representasjonsliste over slike arbeider på det nettstedet; 3. Identifisering av materialet som er påstått å være krenkende eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller hvor tilgangen skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la oss lokalisere materialet; 4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la oss kontakte den klagende part; 5. En uttalelse om at den klagende parten opptrer i god tro om at materialbruken det klages på ikke er autorisert av opphavsretthaver, dets agenter eller gjeldende lovverk; og 6. En uttalelse om at informasjonen i varslingen er nøyaktig, og gitt under ed, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket. Parkers opphavsrettsagent for varsel om krenkelse av opphavsrett på eller i forbindelse med dette nettstedet kan nås som følger: Copyright Agent Attn: Legal Department 6035 Parkland Boulevard Cleveland, Ohio Telefon: (216) Faks: (216) E-postadresse: ParkerStore-butikker ParkerStore-butikker er uavhengig eide distributører for Parker Hannifin Corporation Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke ParkerStore. Sist oppdatert: Mai 2013

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Du samtykker i denne innmeldingsavtalen for brukerskapt innhold («Avtalen») i forbindelse med Viacom International Media Networks,

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Arrangøren av denne konkurransen er det nasjonale kroatiske nasjonale turistbyrået - Croatian National Tourist Board (CNTB). Siden du er inne på og denne løsningen drives

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Personvern hos Klarna AB

Personvern hos Klarna AB Personvern hos Klarna AB Klarna AB ("Klarna"), org.nr 556737-0431, behandler personopplysninger med største omsorg. Behandling av personopplysninger gjøres innenfor rammen av tilbudet og utførelsen av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

L i s e n s av t a l e fo r s l u t t b r u k e re av C re a t ive - P ro g r a m va re Ve r s j o n 2. 6, M a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd.

L i s e n s av t a l e fo r s l u t t b r u k e re av C re a t ive - P ro g r a m va re Ve r s j o n 2. 6, M a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd. Lisensavtale for sluttbrukere av Creative-Programvare Versjon 2.6, Mars 2003 VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE OG BRUKE PROGRAMVAREN, ERKLÆRER DU DEG

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken "Delta";

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken Delta; OFFISIELLE REGLER 1. LIPIKAR FAMILIE-programmet administreres av La Roche-Posay, en avdeling av L Oréal Norge AS. Programmet er tilgjengelig for personer bosatt i Norge og starter den 01.10.2014 kl. 00:01,

Detaljer

Personvernerklæ ring. Gyldighetsdato: [04/01/2012]

Personvernerklæ ring. Gyldighetsdato: [04/01/2012] Personvernerklæ ring Gyldighetsdato: [04/01/2012] HTC respekterer ditt privatliv. HTC Corporation HTC Corporation of No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City and County 330, Taiwan, Republic of China (e-postadresse:

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer