Juridisk informasjon, merknader og lisens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk informasjon, merknader og lisens"

Transkript

1 Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale medier, spill, konkurranser og/eller annonsering (Parker-tjeneste(r)) tilbudt avparker-hannifin Corporation, og/eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, samarbeidspartnere, agenter, rådgivere, leverandører, distributører, partnere, lisensgivere og lisenshavere (Parker eller Parker-organisasjonen), samtykker du i følgende vilkår. HVIS DU IKKE SAMTYKKER, KAN DU IKKE BRUKE TJENESTEN FRA PARKER. Sikkerhet MANGELFULLT ELLER FEIL UTVALG ELLER FEIL BRUK AV PRODUKTENE OG TJENESTENE, OG/ELLER INFORMASJONEN ELLER ANNET INNHOLD SOM ER BESKREVET I PARKERS TJENESTER KAN FORÅRSAKE DØD, PERSONSKADE OG SKADE PÅ EIENDOM. Parkers tjenester kangi komponent- eller systemvalg for ytterligere undersøkelser av brukere som har teknisk ekspertise. Brukeren er ved hjelp av egen analysering og testing selv ansvarlig for endelig valg av komponenter eller system, og for å sikre at alle ytelses-, holdbarhets-, vedlikeholds-, sikkerhets- og varselkrav overholdes. Brukeren må analysere alle aspekter ved applikasjonen, følge gjeldende bransjestandarder og følge den informasjonen som gjelder for produktet i den aktuelle produktkatalogen og i alt annet materiale som leveres fra Parker-organisasjonen. Selv om Parker-organisasjonen er leverandør av komponenter eller systemalternativer som er basert på data eller spesifikasjoner oppgitt av brukeren, er brukeren selv ansvarlig for å vurdere om disse dataene og spesifikasjonene er egnet og tilstrekkelige for bruksområdene, samt forventede bruksområder, til komponentene eller systemene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke på Safety. Retningslinjer for personvern Les disse retningslinjene for å forstå hvordan din personlige informasjon vil bli behandlet når du bruker, laster ned eller på annen måte får tilgang til Parker-tjenestene. Disse retningslinjene kan endres fra tid til annen, så du bør regelmessig komme tilbake til denne siden. Andre nettsteder som er koblet til Parkertjenester kan ha andre retningslinjer, og Parker er ikke ansvarlig for personvernpraksisen på andre nettsteder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke på Retningslinjer for personvern Åpenhet og bruk av informasjonen Alle personopplysninger du oppgir under bruk av Parker-tjenester kan benyttes, lagres og deles innenfor Parker-organisasjonen for å gi deg tjenester som knyttet til våre produkter, tjenester, innhold og annonsering. Parker vil ikke selge, bytte bort eller leie ut din personlige informasjon, eller avsløre dine personopplysninger til andre utenfor Parker-organisasjonen. Vi kan imidlertid frigi informasjon i spesielle tilfeller der vi i god tro mener at slik avsløring er nødvendig for selskapet i henhold til loven, for å identifisere eller reise sak mot noen som bryter betingelsene for bruk og vilkårene for tjenester, for å håndheve eller anvende betingelsene for alle brukeravtaler, eller beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerhet for Parker-organisasjonen eller andre. Parker er en verdensomspennende organisasjon, og Parker-tjenestene har brukere over hele verden. All informasjon som du gir oss gjennom Parker-tjenestene, kan bli overført til servere utenfor landet der informasjonen ble lagt inn, og kan bli brukt, lagret og behandlet utenfor det landet der den ble lagt inn. Vi kan benytte spesiell informasjon som blir samlet fra Parker-tjenestene for å sammenstille demografiske data om brukerne, salg, trafikkmønstre og informasjon som er relatert til nettstedet, eller som på annen måte hjelper oss til å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester, vårt innhold og vår annonsering. Disse dataene vil ikke inneholde noen informasjon av personlig art hvis de overføres til en tredjepart.

2 Lokasjonsbaserte tjenester Noen stedsbaserte tjenester krever personopplysninger for at funksjonen skal fungere. For å kunne tilby stedsbaserte tjenester, kan Parker innhente, bruke og dele nøyaktige stedsdata, inkludert den geografiske plasseringen til datamaskinen eller enheten i sanntid. Disse stedsdataene innhentes anonymt i et skjema som ikke identifiserer deg personlig, og brukes av Parker-organisasjonen for å kunne tilby og forbedre stedsbaserte produkter og tjenester. Det kan for eksempel hende at vi deler geografisk plassering med programtilbydere når du har valgt dette i deres stedstjenester. Sikkerhet Vi vil gjøre alle fornuftige anstrengelser for å sikre sikkerheten til systemet, og vi vil prøve å beskytte all personlig informasjon som du gir oss gjennom dette nettstedet. Vi kan dessverre ikke garantere at alle data som sendes over Internett vil være sikre. Informasjonskapsler Parker-tjenestene kan bruke informasjonskapsler og andre teknologier, som websignal og pikselmerker. Disse teknologiene hjelper oss med å forbedre opplevelsen når du bruker Parker-tjenestene. Informasjonen som vi innhenter ved hjelp av disse teknologiene kan behandles som personlig eller ikkepersonlig i henhold til gjeldende lovverk. Nettleseren eller enheten kan angis til å deaktivere disse teknologiene, men da kan det være at du ikke er i stand til å bruke Parker-tjenestene. IP-adresser En IP-adresse er et nummer som brukes til å identifisere datamaskiner, slik at data som nettsider du ber om kan sendes til deg. Serveren vår kan hente inn IP-adresser automatisk for å kunne administrere systemet vårt og være til hjelp ved feilsøking hvis det oppstår problemer med serveren vår. Bestilling Denne Parker-tjenesten kan tillate deg å legge inn bestillinger på Parker-produkter. Når du legger inn en bestilling ved hjelp av en Parker-tjeneste, vil kredittkortinformasjonen som du sender bli overført i et sikkert format ved bruk av "sikker server"-programvare (SSL) som krypterer denne informasjonen. Kredittkortinformasjonen din vil selvfølgelig bli sendt til kredittkortselskapet for behandling. Registrerte brukere Denne Parker-tjenesten kan tillate deg å bli registrert som bruker. Når du blir en registrert bruker, ber vi deg om å oppgi navn, e-postadresse og annen informasjon. Du kan bli spurt om du ønsker å motta e- postmeldinger som gjelder produktene våre eller andre emner som kan være av interesse for deg. Vi vil ikke sende deg slike meldinger uten ditt samtykke. Samtykke Ved å bruke en Parker-tjeneste samtykker du i at Parker-organisasjonen innhenter og bruker ovennevnte informasjon. Brukere under 13 år Hvis du er under 13 år, må du ikke oppgi noen personlig identifiserbar informasjon uten kjennskap og tillatelse fra dine foreldre eller foresatte. Betingelser for bruk og tjenestevilkår Opphavsrett Opphavsrett Parker Hannifin Corporation. Året for opphavsrett er gjeldende år. Med enerett. Innholdet til Parker-tjenestene skal ikke kopieres, gjengis, erstattes, distribueres, publiseres, vises, endres eller overføres i noen form eller på noen måte uten tillatelse på forhånd fra Parker-Hannifin Corporation. Krenkelse av opphavsretten er et brudd på føderal lov og kan straffeforfølges. Garantiens begrensninger Dataene og informasjonen oppgitt via Parker-tjenestene er så langt vi vet nøyaktig, MEN ER OPPGITT «SOM DEN ER» UTEN GARANTI ELLER BETINGELSER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL. Parker-organisasjonen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader av noe slag, inkludert spesielle, indirekte eller følgeskader i forbindelse

3 med bruk av dette nettstedet, unntatt det som ellers er begrenset av gjeldende lovverk. Parkerproduktenes og -tjenestenes gjeldende garanti, hvis de har garanti, er i henhold til salgstilbudet. Koblinger til tredjeparters nettsted Koblinger i Parker-tjenestene kan tillate brukeren å forlate tjenesten. De koblede nettstedene er utenfor Parkers kontroll, og Parker er på ingen måte ansvarlig for innholdet på noen av de koblede nettstedene eller koblinger som forekommer på en koblet side. Parker har disse koblingene for å gjøre det enklere for brukerne, og at disse koblingene er tilgjengelig betyr på ingen måte at Parker støtter de aktuelle nettstedene. Brukertilgang Parker kan når som helst, etter eget skjønn: (1) oppheve tilgangen til brukere av en Parker-tjeneste; (2) modifisere, endre, tilbakekalle, slette eller deaktivere en Parker-tjeneste og/eller noen av disse betingelsene for bruk helt eller delvis. Varemerke Parker, Parker-Hannifin og/eller andre Parker-navn eller produkter som det refereres til i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker for Parker-Hannifin Corporation. Andre produkter eller selskapsnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Programvare og filer All programvare og alle programtillegg, program eller filer (samlet kalt programvare) som eventuelt blir gjort tilgjengelig for nedlasting, tilgang eller annen form for bruk fra en Parker-tjeneste kan være arbeid beskyttet av opphavsrett for Parker og/eller dets leverandører. Bruk av programvaren er styrt av betingelsene i denne merknaden og sluttbrukerens lisensavtale (EULA). Programvaren er gjort tilgjengelig for nedlasting kun til benyttelse for sluttbrukere, og ellers i henhold til EULA. All gjengivelse eller utgivelse av programvaren som ikke er i samsvar med EULA, er uttrykkelig forbudt ved lov. UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE, ER KOPIERING ELLER GJENGIVELSE AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERING ELLER MEDIUM FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER UTGIVELSE UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVARENS GARANTI, HVIS DEN HAR DET, ER KUN I HENHOLD TIL BETINGELSENE I EULA. UNNTATT DET SOM ELLERS ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOVVERK OG UNNTATT EVENTUELL GARANTI I HENHOLD TIL LISENSAVTALEN, FRASIER PARKER HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, KRAV OG IKKE-KRENKELSE. ANSVARSFRASKRIVELSE PARKER GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I PARKER-TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT ELLER AT PARKER-TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER ALLE SKADER OG SKADEVIRKNINGER FORÅRSAKET AV YTELSESSVIKT, FEIL, UTELATELSE, FORSTYRRELSE, SLETTING, MANGEL, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING. DATAVIRUS, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV REGISTER, ENTEN FOR AVTALEBRUDD, SKADEVOLDENDE ADFERD, UAKTSOMHET ELLER ALLE ANDRE SØKSMÅLSGRUNNLAG. DU VEDGÅR SPESIFIKT AT PARKER IKKE HAR ANSVAR FOR ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER UTFØRT AV ANDRE ABONNENTER ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADEVIRKNING FRA OVENNEVNTE HVILER HELT OG HOLDENT PÅ DEG. MED UNNTAK AV DET SOM ELLERS BEGRENSES AV GJELDENDE LOVVERK, HAR PARKER ELLER EVENTUELLE PERSONER ELLER ENHETER SOM ER INVOLVERT I Å OPPRETTE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE PARKER-TJENESTER ELLER -PROGRAMVARE, UNDER INGEN OMSTENDIGHET NOE ANSVAR FOR SKADEERSTATNING, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG OG SPESIELL SKADEERSTATNING, FØLGESKADEERSTATNING ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER UEGNET BRUK AV PARKERS PROGRAMVARE ELLER NETTSTED. DU ERKJENNER HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE DELEN SKAL GJELDE ALT INNHOLD TIL DENNE TJENESTEN. Sosiale medier

4 Parker-tjenester kan omfatte oppslagstavler, chatterom, nyhetsgrupper, meldinger, spill, konkurranser og andre medier (sosiale medier) som gjør det mulig å sende tilbakemeldinger til Parker og/eller interaksjon mellom brukerne i sanntid. Parker kontrollerer ikke disse meldingene, bildene, informasjonen eller filene som leveres til eventuelle sosiale medier. Det er en betingelse for bruk av sosiale medier og Parkertjenesten at du ikke: 1. begrenser eller hindrer andre brukere fra å benytte og nyte sosiale medier eller Parker-tjenesten. 2. publiserer eller overfører ulovlige, konkurransehindrende, truende, fornærmende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig, vulgær, pornografisk, profane eller usømmelig informasjon av noe slag, inkludert uten begrensning alle overføringer som konstituerer eller oppfordrer til adferd som utgjør kriminelle handlinger, fører til sivilrettslig ansvar eller som på annen måte bryter lokale, nasjonale eller internasjonale lover. 3. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som bryter eller krenker rettighetene til andre, inkludert materiale som er en invadering av personvern eller publiseringsrettigheter som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiermessig rettighet eller avledet arbeid med respekt dertil, uten først å innhente tillatelse fra eieren og rettighetsholderen. 4. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder et virus eller andre skadelige komponenter. 5. publiserer, overfører eller på noen måte utnytter informasjon, programvare eller annet materiale for kommersielle formål, eller som inneholder annonsering annen enn til forretningsformål for Parkerorganisasjonen. Du forstår at Parker ikke har noen forpliktelse til å overvåke eller redigere innholdet på sosiale medier. Parker forbeholder seg imidlertid retten til å avsløre informasjon publisert av deg eller andre brukere så langt det er nødvendig for å tilfredsstille lover, regler eller statlige anmodninger, eller til å redigere, nekte å publisere eller fjerne informasjon og materiale helt eller delvis til enhver tid, som etter Parkers eget skjønn er upassende eller brudd på disse betingelsene. Ved å poste meldinger eller bilder, laste opp filer eller legge inn data eller annen informasjon, eller ved å delta i noen annen form for kommunikasjon gjennom Parker-tjenesten eller sosiale medier, innvilger du Parker-organisasjonens avdelinger en provisjonsfri, uopphørlig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende tillatelse til å: 1. bruke, kopiere, underlisensiere, tilpasse, sende, sende på nytt, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller kommunikasjon. 2. underlisensiere til tredjeparter en ubegrenset rettighet til å utøve alle foregående rettigheter som er gitt med tanke på slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller kommunikasjon. De foregående tillatelsene skal omfatte retten til å nyttiggjøre eventuelle åndsverk eller eiendomsrett i slike meldinger, bilder, filer, data eller annen informasjon eller annen kommunikasjon, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter under lover om opphavsrett, varemerke, patent, offentlighet eller personvern i alle relevante jurisdiksjoner. Ansvarsbegrensning Inkludert, men ikke begrenset til, forsømmelse, har Parker-organisasjonen under ingen omstendighet ansvar for direkte, indirekte, tilfeldig eller spesielle skader eller følgeskader som har oppstått gjennom bruk av, eller manglende evner til å bruke en Parker-tjeneste. Du erkjenner spesifikt og samtykker i at Parker ikke er ansvarlig for eventuelle nedsettende, konkurransehindrende, støtende eller ulovlige handlinger fra brukeren. Hvis du er misfornøyd med en Parker-tjeneste eller med noen av Parkers betingelser, er din eneste og eksklusive løsning å slutte å bruke tjenesten. Oppsigelse Disse betingelsene gjelder til de sies opp av Parker, når som helst uten forvarsel. Hvis abonnementet avsluttes, er du ikke lenger autorisert til å bruke den gjeldende Parker-tjenesten, men begrensningene som gjelder for deg angående nedlastet programvare eller innhold, og ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene i disse betingelsene, vil overleve. Skadesløsholdelse

5 Du samtykker i å forsvare, holde Parker-organisasjonen skadesløs for alt ansvar og alle krav, skader og utgifter, inkludert advokatsalær, som følge av din bruk av Parker-tjenestene, eller dine brudd og påståtte brudd på disse betingelsene. Annet Disse betingelsene skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i delstaten Ohio i USA, uten at det får virkning for prinsippene i eventuelle rettstvister. Hvis en bestemmelse i disse betingelsene viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke rettskraftig, vil denne bestemmelsen fjernes fra denne avtalen, og vil ikke påvirke gyldigheten og håndheving av eventuelle andre gjenværende bestemmelser. Lisensavtale for sluttbruker Din bruk av programvaren og eventuelle brukergrensesnitt, beskrivelser, data, og/eller eventuell annen informasjon i andre medier eller en annen form, inkludert brukerhåndbøker eller andre dokumenter, tegninger, spesifikasjoner, sertifiseringer, tester, testresultat, kataloger og annet reklamemateriell, data, bilder, lydopptak, multimedia og andre presentasjoner eller annet materiell (informasjon) som du har tilgang til gjennom programvaren, er underlagt følgende EULA og alle gjeldende lisens- eller abonnementsavtaler, bestillingsskjemaer, gebyrplaner og annen dokumentasjon (dokumentasjon). Opphavsrett Programvaren og informasjonen er beskyttet av opphavsrett og eies ene og alene av Parker. Det er ikke noe i denne EULA som konstituerer en oppgivelse av Parkers rettigheter under lover om opphavsrett både i USA og internasjonalt, eller andre internasjonale, føderale eller statlige lover. Parker beholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelig innvilget i denne EULA. Innvilgning av lisens Parker innvilger deg herved, underlagt denne EULA og dokumentasjon, en personlig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan underlisensieres, tildeles, overføres og som er begrenset til å bruke programvare og informasjon til egen bruk og kun for å kunne gjøre forretninger med Parker. Eierskap Parker beholder eierskapet for programvaren og informasjonen, og eventuelt alle kopier av disse. Ikke under noen omstendighet skal du oppnå noen større rett til programvaren og informasjonen enn retten til bruk i form av en begrenset lisens i henhold til denne EULA. Forbudt bruk Uten skriftlig forhåndstillatelse fra Parker er det ikke tillatt å: 1. bruke, kopiere, endre eller slå sammen kopier av alle eller noe programvare og informasjon; 2. foreta omvendt utvikling, demontere, omvendt oversette, dekryptere eller på noen måte dekode noen del av programvaren og informasjonen; 3. distribuere, selge, videreselge, lisensiere, tildele, leie, underlisensiere, lease eller på annen måte overføre hele eller deler av programvaren og informasjonen eller abonnementet eller andre rettigheter til å bruke disse; eller 4. fjerne eierskapsmerknader, etiketter eller annen merking på, i eller fra programvaren og informasjonen. Tidsperiode Denne lisensen og din rett til å bruke programvaren og informasjonen skal gjelde hele tidsperioden, hvis dette er fastsatt og spesifisert i dokumentasjonen, men skal ellers avsluttes automatisk hvis du unnlater å overholde betingelsene i denne dokumentasjonen eller denne EULA. Parker kan når som helst, uten forvarsel eller særskilt årsak og etter eget skjønn: (a) modifisere, oppdatere, gjøre overflødig, gjennomgå, forandre, endre, trekke tilbake eller avbryte programvaren og informasjonen eller moduler eller annen funksjonalitet av disse; (b) avslutte lisensen utstedt i dette dokumentet, og/eller din bruk eller tilgang til programvaren og informasjonen eller enhver modul eller funksjonalitet av disse; og/eller (c) modifisere denne EULA og/eller betingelsene for bruk av eller tilgang til programvaren og informasjonen eller enhver modul eller funksjonalitet av disse. Programvaren og informasjonen skal fjernes fra dine systemer og

6 enheter, og tilgangen til disse skal umiddelbart opphøre ved oppsigelse av denne EULA, uavhengig av hvem av partene som sier opp avtalen. GARANTIFRASKRIVELSE PROGRAMVAREN OG INFORMASJONEN OG EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKTER FRA DISSE, LEVERES TIL DERE SOM DE ER, OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. PARKER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL. ANSVARSBEGRENSNING IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL PARKER VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR SKADEVIRKNINGER AV NOE SLAG, INKLUDERT EVENTUELL TAPT FORTJENESTE, TAPTE SPAREPENGER ELLER ANDRE SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV ENTEN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER INFORMASJONEN, ELLER EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKSJON AV DISSE, SELV OM PARKER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADEVIRKNINGER. DU SOM BRUKER SAMTYKKER HERVED I Å FORSVARE, HOLDE SKADESLØS OG HOLDE USKADELIG PARKER, DETS MODERSELSKAP, SAMARBEIDSPARTNERE, LISENSHAVERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER, OG DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE OG AGENTER, FRA OG MOT ALT ANSVAR OG ALLE KRAV, INKLUDERT FOR KRENKELSE AV EVENTUELL PATENT, VAREMERKE, FORRETNINGSHEMMELIGHET, OPPHAVSRETT ELLER ANNET ÅNDSVERK ELLER ANNEN EIERRETTIGHET, SKADEERSTATNING, BEDØMMELSE, TAP, KJENNELSER OG UTGIFTER INKLUDERT ADVOKATSALÆR SOM FØLGE AV BRUKEN DIN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN ELLER INFORMASJONEN, OG EVENTUELLE RESULTATER ELLER PRODUKSJON FRA DISSE, ELLER FOR DITT BRUDD ELLER PÅSTÅTTE BRUDD PÅ DISSE BETINGELSENE. Oppdrag Du skal ikke underlisensiere, tilordne eller overføre lisensen som er innvilget i dette dokumentet, eller programvaren eller informasjonen. Forsøk på å underlisensiere, tilordne eller overføre noen av de samme rettighetene som i dette dokumentet, skal erklæres som ugyldig. Styrende lov Denne EULA skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i delstaten Ohio i USA, uten at det får virkning for prinsippene i eventuelle rettstvister. Aksept Din bruk av programvaren og informasjonen er betinget av at du godkjenner denne EULA. Hvis du ikke ønsker å godta disse betingelsene, får du ikke tillatelse til å bruke programvaren eller informasjonen. Nettsteder for FTP (File transfer protocol) Selv om Parker forsøker å bruke rimelig innsats for å sikre at filer som lastes opp til en Parker-FTP eller en annen fildelingsserver kun vil være tilgjengelig for personen(e) som filene er tiltenkt, er Parker ikke ansvarlig for eventuell uautorisert tilgang til opplastede filer, og har ingen forpliktelser til å opprettholde konfidensialiteten til slike filer. Parker forbeholder seg retten til å gjennomgå, fjerne og/eller slette opplastede filer, uten å oppgi grunn og etter eget skjønn. Filer som inneholder konfidensielt eller opphavsbeskyttet materiale fra tredjepart skal ikke lastes opp til Parker-servere. PARKER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER FILER NEDLASTET FRA PARKER-SERVERE, INKLUDERT EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. Parker påtar seg intet ansvar når det gjelder integriteten eller funksjonaliteten til filer som lastes ned fra en Parker-server, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for at filen er fri for virus eller ikke inneholder feil.

7 Parker er under ingen omstendighet ansvarlig for skadevirkninger som følge av eller i forbindelse med bruk av Parkers servere, enten slike skadevirkninger oppstår i avtalen, ved forsømmelse, skadevoldende handling, ved statutt, billighet, ved lov eller på annen måte. Ved å laste opp eller laste ned filer fra en Parker-server, samtykker du uttrykkelig til disse betingelsene. Copyright Agent Parker respekterer rettighetene til alle som har opphavsrett til materiale, og har tilrettelagt og implementert en policy som sørger for at materiell som krenker opphavsretten blir fjernet fra nettstedet. Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som er en krenkelse av opphavsretten, ber vi deg levere følgende nødvendige opplysninger til Parkers opphavsrettsagent (Copyright Agent), slik det kreves av loven om opphavsrett, Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512: 1. En fysisk eller elektronisk signatur til en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som allerede er krenket; 2. Identifikasjon av arbeidet med opphavsrett som det påstås har blitt krenket, eller hvis flere arbeider med opphavsrett på et enkelt nettsted er dekket av en enkel merknad, en representasjonsliste over slike arbeider på det nettstedet; 3. Identifisering av materialet som er påstått å være krenkende eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller hvor tilgangen skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la oss lokalisere materialet; 4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la oss kontakte den klagende part; 5. En uttalelse om at den klagende parten opptrer i god tro om at materialbruken det klages på ikke er autorisert av opphavsretthaver, dets agenter eller gjeldende lovverk; og 6. En uttalelse om at informasjonen i varslingen er nøyaktig, og gitt under ed, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket. Parkers opphavsrettsagent for varsel om krenkelse av opphavsrett på eller i forbindelse med dette nettstedet kan nås som følger: Copyright Agent Attn: Legal Department 6035 Parkland Boulevard Cleveland, Ohio Telefon: (216) Faks: (216) E-postadresse: ParkerStore-butikker ParkerStore-butikker er uavhengig eide distributører for Parker Hannifin Corporation Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke ParkerStore. Sist oppdatert: Mai 2013

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer