Interkommunalt skredsamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt skredsamarbeid"

Transkript

1 Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide

2

3 Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt skredsamarbeid Prosjektansvarleg: Bjørn Vik Prosjektleiar: Tore Dolvik Start: ca 1/ Slutt: ca 31/

4 Overordna mål: Mål: Tryggare lokalsamfunn Ingen nye bygg vert bygd i skredfarleg område redusert risiko for skred mot eksisterande bygg Interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker sakshandsamarar fagleg oppdatert samordna rutinar for sakshandsaming og tinging av skredrapportar einsarta system for registrering av skredhendingar (og uromeldingar) ROS-analyse og faresonekart i kommunane

5 Strategi: Geolog i engasjement (100 % stilling) tilgjengeleg for rådgjeving Auke kompetansen til sakshandsamarar og tiltakshavarar (store aktørar) Felles rutinar Informere om felles rutinar til tiltakshavar Seminar med bransjen/sakshandsamarar Fellesmøte med tema Heimeside God kontakt med NVE, NGU, Bergen kommune Halde prosjektet fagleg oppdatert Påverke sentrale styresmakter i arbeid med nasjonale rettingslinjer Kommunane kan gjennom prosjektet få tilgang til geofagleg kompetanse i kraft av å vere med i prosjektet eller gjennom kjøp av tenester.

6 Bakgrunn Nasjonale skredhendingar Lokale skredhendingar Uro-/bekymringsmeldingar Aktsemdkart for skred Geolog på jakt etter jobb Forprosjekt 2008 Auke kompetansen om skred Registrere Skredhendingar Uromeldingar Rapportar Skredfareprosjektet 09 Sluttrapport Foldar Sjekkliste kva kan kommunane gjøre sjølve

7

8 Nytt prosjekt Interkommunalt skredsamarbeid

9 Organisering Styringsgruppe Hordaland fylkeskommune (Jomar Ragnhildstveit, geolog) Kvam herad (Bjørn Vik, einingsleiar byggesak og private planar) Kvam herad (Harald Kjosås, politikar) Ullensvang herad (Jon Ove Rørnes, planleggar) Fusa kommune (Kjetil Koldal, byggesak) Cowi AS (Oddmund Soldal, geolog) Prosjektansvarleg Bjørn Vik, einingsleiar for byggesak og private planar, Kvam herad Prosjektleiar Tore Dolvik, geolog, Kvam herad Referansegruppe NGU NVE Høgskular/ universitet Statens vegvesen Føretak som jobbar med skredfare Prosjektgruppe (fellesmøtar) Kvam (Tore Dolvik) Ullensvang (John Ove Rørnes) Fusa (Kjetil Koldal) Brukargruppe/nettverk Samarbeidande kommunar Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Hardangerrådet Føretak som jobbar med skredfare

10 Kva skal prosjektet jobbe med Interkommunalt samarbeid (vår 2010) Finansiering (samarbeidande kommunar og tilskot) Organisere fagseminar (vår 2010) Organisere fellesmøte med tema (ca annankvar månad) System for registrere av skredhendingar (skrednett.no) (NGU til sumaren) System for registrering av uromeldingar (i løpet av prosjektet) må vere enkelt å registrere, enkelt å bruke og uavhengig av person Starte opp med å lage felles rutinar/handbok (haust 2010 prosjektslutt) Rådgjevar i ROS-analysar med tema skred (haust 2010) Rådgjevar omkring faresonekart (vår 2011) Jobbe med problematikken aktsemdkart og eksisterande bygg Prosjektet skal vere fleksibel slik at samarbeidande kommunar får hjelp når dei treng hjelp.

11 Budsjett Budsjetter er på ca 700 tusen i året. Det er antatt større utgiftar første året til kurs og konsulentar, som ein tar igjen andre året. Budsjett ( 1000,- kr) Finansiering (1000,- kr) Art Prosjekt Pr år Lønn Interkommunalt (<50%) Reise Hordaland fylke (<25%) (Fylkeskommunen / Fylkesmannen) Kurs/seminar Andre tilskotsordningar (20%) (KR.dep og KS) Rapport/trykksaker Sal av geologiske tenester (<5%) Feltarbeid/-utstyr Konsulentar IT (utstyr og program) SUM

12 Finansiering Prosjektet er foreslått finansiert ved hjelp av: Interkommunalt samarbeid (kostnadsnøkkel) Fylke (kommunesamarbeid, beredskap med meir) Art. Lønn Reise SUM Andre tilskotsordningar (KS, Kommune- og regionaldep.) Kurs/seminar Konsulentar Budsjett ( 1000,- kr) Rapport/trykksaker Feltarbeid/-utstyr IT (utstyr og program) Interkommunalt (<50%) Finansiering (1000,- kr) Hordaland fylke (<25%) (Fylkeskommunen / Fylkesmannen) Andre tilskotsordningar (20%) (KR.dep og KS) Sal av geologiske tenester (<5%) Prosjekt Pr år

13 Finansiering Prosjektet er foreslått finansiert ved hjelp av: Interkommunalt samarbeid (kostnadssnøkkel) Fylke (kommunesamarbeid, beredskap med meir) Andre tilskotsordningar (KS, Kommune- og regionaldep.) Sal av geologiske tenester (til andre kommunar og internt i prosjektet). Budsjett ( 1000,- kr) Finansiering (1000,- kr) Art Prosjekt Pr år Lønn Interkommunalt (<50%) Reise Hordaland fylke (<25%) (Fylkeskommunen / Fylkesmannen) Kurs/seminar Andre tilskotsordningar (20%) (KR.dep og KS) Rapport/trykksaker Sal av geologiske tenester (<5%) Feltarbeid/-utstyr Konsulentar IT (utstyr og program) SUM

14 Kostnadsnøkkel Kommune Hardangerrådet Kostnadsnøkkel Skredprosjekt (2år)* med Odda utan Odda Forslag Prosent Prosent Kvam 26 % 20,5 % 27 % Odda 26 % 20,5 % Ullensvang 14 % 11 % 14 % Eidfjord 10 % 8 % 10 % Granvin 8 % 6 % 7 % Jondal 8 % 6 % 7 % Ulvik 8 % 6 % 7 % Vaksdal 11 % 14 % Fusa 11 % 14 % TOTALT 100 % 100 % 100 % *Fordelinga er sjølvsagt avhengig om kven som vert med i det interkommunale samarbeidet.

15 Invitasjon til interkommunalt skredsamarbeid Alle kommunane i Hordaland er invitert (26/2) Kommunane kan melde si interesse for å vere med i samarbeidet i løpet av seminaret i dag eller innan: 1. mai 2010

16 Skredfareprosjektet Kva er gjort før

17 Skredfareprosjektet Sjekkliste Sjekkliste Kva kan kommunane gjøre sjølve

18 Skredfareprosjektet Sjekkliste

19 Skredfareprosjektet Sjekkliste

20 Registrering av skredhendingar og uromeldingar Prosjektet skal jobbe med å få skredhendingar, rapportar og uromeldingar tilgjengeleg i sakshandsamarane sitt kartverktøy (webinnsyn) Det beste er å ha skredhendingane tilgjengeleg på skrednett.no (NVE/NGU) NGU jobbar med å gjøre det mogleg for alle å legge inn opplysningar om skredhendingar på skrednett Prosjektet hadde møte med NGU på NGU-dagen NGU ringte i starten på mars NGU tar kontakt når dei er klar for testing av registreringa (truleg før eller like etter sumaren) Kommunane kan forberede seg ved å starte søk i arkiv etter skred/ras-hendingar (td. skred, ras, flaum, fare, vurdering med meir) Prosjektet vurderar å ha eit fellesmøte i mai med tema skredregistrering SVAR frå NGU på e-post: Vi jobber nå med en pilotversjon av webapplikasjonen for registrering av skredhendelser. Denne tar vi sikte på skal kunne testes av et utvalg interesserte litt utpå nyåret. Videre vil vi jobbe med å få en fullversjon, som er klar til å tas i bruk, på nett i løpet av Planen er at alle skal kunne benytte seg av denne registreringsportalen og at registrerte skred ila. kort tid skal dukke opp på skrednett og i WMS-tjenestene. Vi ser på kommunene og fylkeskommuner som viktige bidragsytere i den fremtidige registreringen og legger opp til en standardisert måte å registrere på som vil kreve at brukeren identifiserer seg. Mvh. Magnus Nicolaisen, NGU.

21 Aktsemdkart for skred Kart som viser område kor det teoretisk kan vere skredfarleg Aktsemdkart for snø&stein (2006) Berre deler av landet (NGI) Aktsemdkart for steinsprang (2009) Landsdekkande (NGU)

22 Skredfareprosjektet Bygg i aktsemdområde Skredfareprosjektet 2009 Hardanger Byggtype Bustadbygg Bygg kor det bur folk fast Fritidsbygg (midlertidig busetnad) Bygg nr , Aktsemdkart Tal på bygg i aktsemdområde Prosjekt ,7 % 26,2 % 15,2 % 25,0% 34,8% Hardanger ,7 % 41,7 % 16,7 % NB: det kan teoretisk vere skredfarleg i aktsemdområde, men det treng ikkje vere i skredfarleg. Nytt aktsemdkart for snøskred kjem i løpet av våren Industri og lagerbygg ,8 % ,3 % Kontor- og forretningbygg Samferdsel kommunikasjon Hotell- og restaurantbygg Kultur- og forskingsbygg Helsebygg Fengsel, Beredskapsbygg ,2 % 38,0 % 31,0 % 22,4 % 17,9 % 26,7 % ,2 % 35,6 % 31,1 % 33,3 % 36,8 % 30,0 % Analyse i WinMap Nedlasta data frå Norge Digitalt 32_1233Bygning.sosi (FKB-data_Geovekst) Aktsemdkart tinga frå NGU SteinAkt_Hordaland_32.sosi (Aktsemdkart for Steinsprang) TOTALT ,0 % ,9 % SnoSteinAkt_Hordaland_32_red.sosi (Skredkart for snø- og steinskred) Partnarskap for kommuneplanlegging Kvam Ulvik Eidfjord Ullensvang Fusa Vaksdal Osterøy Granvin Jondal

23 Skredfareprosjektet Temarettleiar HO-1/2008 Utbygging i fareområde Statens bygningstekniske etat (BE) Kvam herad: NPB-019/09 Vedtak: Aktsemdområde geoteknisk rapport Unntak: Mindre tiltak, t.d. altan, terrasse, mindre garasjebygg, tilbygg og anna som går inn under reglane for "Melding om tiltak» kan tillatast om det ikkje kjem ytterlegare i strid med Plan og bygningslova 68. Kvam har sendt inn høringsuttale til ny TEK (1. okt.) -problematikken med eksisterande bygg i aktsemdkarta Partnarskap for kommuneplanlegging Kvam Ulvik Eidfjord Ullensvang Fusa Vaksdal Osterøy Granvin Jondal

24 Interkommunalt skredsamarbeid Meld interesse for å vere med i samarbeidet innan 1. mai 2010

25 Interkommunalt skredsamarbeid Takk for merksemda Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen 2014 - Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt. 2014 Grand Hotel Terminus Tore Dolvik OBS-varsel (yr.no) Flaumvarsel

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond Årsmelding 2006 Statens naturskadefond Haust No rullar Havet svært mot Land med Skum um skavlande Ryggir og bryt seg sprengt mot Øydestrand, der berre Vindtroll byggjer. Og Stormen skrik i ville Gru, der

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer