Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014"

Transkript

1 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

2 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med litteraturhistorie REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 15 Norsk SF Moment NYHET! Kommer mai 2014 SIDE 10 Alle tiders historie Påbygging NYHET! Kommer januar 2014 SIDE 44 Historie påbygging Norsk SF Access to Social Studies NY UTGAVE! Kommer mai 2014 SIDE 25 Alle tiders historie Vg3 NYHET! Kommer mars 2014 SIDE 44 Engelsk programfag Historie Vg3 (siste bind i tobindsutgaven) Tracks Pro NYHET! Kommer august 2014 SIDE 20 Engelsk YF

3 Lov og rett NYHET! Kommer april 2014 SIDE 54 Liv og Helse NY UTGAVE! Kommer april 2014 SIDE Rettslære Rom Stoff Tid 2 NY UTGAVE! Kommer april 2014 SIDE 68 Helse og oppvekstfag Vg1 Fysikk Kosmos Påbygging NY UTGAVE! Kommer februar 2014 SIDE 65 Sinus 2P NY UTGAVE! Kommer før skolestart 2014 SIDE 56 Matematikk SF Naturfag påbygging Sinus YP NY UTGAVE! Kommer før skolestart 2014 SIDE 60 Sinus 1P NY UTGAVE! Kommer mars 2014 SIDE 56 Matematikk SF Matematikk YF Spansk III NYHET! Kommer august 2014 SIDE 34 Spansk fordypning Sinus1T NY UTGAVE! Kommer mars 2014 SIDE 57 Matematikk SF 3

4 Innhold Digitale læremidler 5 Språkfag 8 Norsk yrkesfag 8 Norsk studieforberedende 10 Engelsk 17 Tysk 27 Fransk 30 Spansk 32 Ordbøker 36 Samfunnsfag 38 Samfunnsfag 38 Geografi 40 Historie 41 Religion og etikk 46 Historie og filosofi 48 Psykologi 49 Politikk, individ og samfunn 50 Samfunnsøkonomi 52 Markedsføring og ledelse 53 Rettslære 54 Realfag 56 Matematikk studieforberedende 56 Matematikk yrkesfag 60 Naturfag 63 Kjemi 66 Biologi 67 Fysikk 68 Kroppsøving 70 Helse- og oppvekstfag 72 Fagskolen HS 77 Aktuelt for læreren 79 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE 81 KONTAKTINFORMASJON 99 4

5 Bøker på pc og brett Markér i boka! cdu.no/digital Alle våre nye lærebøker finnes også som digitale lærebøker for nettbrett og PC/Mac Her er alt fra den trykte boka, og i tillegg kan du: Notere og skrive i boka Understreke og markere Søke og bla raskt i boka ENKELT OG LETT! 1 Alle bøkene på ett sted 2 Bytt mellom å lese på brett og pc/mac 3 Tilgang til bøkene både offline og online 4 Velg bokmål eller nynorsk Glemt boka, sa du? Les mer på cdu.no og søk opp hver enkelt tittel 5

6 Logg inn/registrer deg på cdu.no Bestill tilgang til digitale læremidler Forhåndsbestill vurderingseksemplarer Savner du noe? Alle våre utgivelser er på cdu.no cdu.no/vgs Bla i bøkene på nett! Fagseminarer og kurs for lærere Oppdater deg på våre nyheter Prøvetilgang til digitale læremidler

7 Ressurser på nett cdu.no/digital Tips elevene! Kun for læreren! Fordi det er mer! Gratis og åpent! Alle våre læreverk har elevnettsteder med mange nyttige ressurser. De aller fleste er gratis. Innholdet varierer med fagets egenart, men alle gir et verdifullt supplement til læreboka og er verdt å gjøre seg kjent med. Du finner ressurser som interaktive oppgaver, test-deg-selv-oppgaver, kapitteltester og lydfiler. Gratis, men lukket! Mange lærernettsteder er lukket, men gratis. Noen av lærernettstedene har fasiter og forslag til prøver som bare lærere har tilgang til. Du må bestille lisens til kr 0, for å få tilgang. Lisenser som koster! Noen digitale ressurser og læremidler må kjøpes fordi de har enda mer innhold. Det er enten nyutviklede verktøy, kostbart innhold eller heldigitale læreverk. historiskatlas.cdu.no

8 NORSK YRKESFAG Nytt norskverk 2014! Kontakt Norsk yrkesfag Vg1 Vg2 TONE ELISABETH GRUNDVIG, EVA FRISK, SIV SØRÅS VALAND Kontakt er et nyutviklet norskverk for yrkesfag Vg1 og Vg2 og følger den reviderte læreplanen fra Fagstoffet og eksempeltekstene er gjennomgående valgt ut for å være så tett på den yrkesfaglige hverdagen som mulig. Det er lagt vekt på at elevene får god støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i faget. Kontakt Påbygging kommer i Mønstertekster av ulike sjangre Tydelig markering: Nivå 1, blå Nivå 2, rød Fagstoffet er relevant for elevens hverdag og yrkesliv Oversiktlige boksider med lite uro for å støtte lesesvake elever Gode eksempler er tydelig markerte i gjennomgangen av fagstoffet 8

9 NORSK YRKESFAG Gratis elevnettsted! Med lydbok! Lærebok med oppgaver, kr 495 Digital lærebok, kr 210/år Lydbokfiler på nett, gratis Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens Bestillingsinformasjon side 92 kontakt.cdu.no To år og to nivåer i samme bok gir stor fleksibilitet Læreboka er delt inn i to nivåer med tydelig markering av nivåene. Nivådelingen gir en naturlig og god progresjon for utviklingen av de grunnleggende ferdighetene og kunnskap i faget. Lærestoffet på nivå 1 passer godt på Vg1, og nivå 2-stoffet passer på Vg2. Det er også mulig å jobbe med begge nivåene på ett trinn og skyve temaer over til neste årstrinn. Elevnettsted med støtte for lesing og skriving Nettstedet er gratis og uten innlogging. Et nyutviklet leseog skrivestøtteverktøy hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Elevene får hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangrer. Kapitlene i boka er lest inn og kan lastes ned. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som elevene kan bruke til å repetere og drille fagstoffet. Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver Lærernettstedet krever innlogging. Her er det forslag til undervisningsopplegg, forslag til tverrfaglige sjangeroppgaver, forslag til eksamensrettede oppgaver og powerpointer som kan redigeres. Forfatterne Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand har alle solid faglig bakgrunn og yrkesfaglig undervisningserfaring. Du kan lese mer om forfatterne på våre nettsider cdu.no/vgs. Bla i boka på cdu.no FORTSATT I SALG Kort og godt 1 og 2 (2006/2007) Klar melding 1 og 2 (2006/2007) Bestillingsinformasjon side 92 9

10 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Nytt norskverk 2014! Moment 1 Norsk for studieforberedende Vg1 LARS AUGUST FODSTAD, MAGNHILD GLENDE, MARTIN MINKEN, AUDHILD NORENDAL Moment er et nyskrevet norskverk for studieforberedende og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene. Moment er et læreverk som har fokus på å få elevene til selv å forstå hvorfor lesing og skriving er viktige ferdigheter. Moment 2 kommer i 2015, og Moment 3 kommer i Tekstutvalget til Vg1 er samtidstekster fra elevenes levetid Designet er rent for å gi god oversikt og gjøre det enklere å lese tekstene Stopp opp, tenk deg om-oppgaver Oppgaver til mønstertekstene 10

11 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Gratis elevnettsted! Med lydbok! Lærebok med oppgaver, kr 575 Digital lærebok, kr 245/år Lydbokfiler på nett, gratis Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens Bestillingsinformasjon side 91 moment.cdu.no Bla i boka på cdu.no Grunnleggende ferdigheter i norskfaget Boka fokuserer sterkt på grunnleggende ferdigheter ved å vise både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og skrivekompetanse på videregående nivå. Arbeidet med de grunnleggende ferdighetene er godt integrert i fagstoffet. Mønstertekster og modellering Et stort utvalg konkrete eksempler og modelleringer gir gode og grundige forklaringer av lærestoffet og hjelper eleven til å forstå og mestre det mangfoldige norskfaget. Forfatterne viser trinn for trinn fram tankeprosesser og alle steg i arbeid med skriving av tekster, og hvordan man leser, forstår og analyserer tekster. Retorikk er enda viktigere i det nye norskfaget Moment går grundig inn i retorikken og er konkret og fokusert på sentrale begreper slik at eleven kan være i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3 både til bruk i egne presentasjoner og når de skal skrive retorisk analyse. Det er modelltekster og konkrete og informative oppgaver allerede i Vg1-boka som bidrar til en god progresjon i dette lærestoffet helt fra starten av. Elevnettsted med støtte for lesing og skriving Nettstedet for elevene er gratis og uten innlogging. Her finner elevene gode mønstertekster skrevet av både elever og lærere. Et nyutviklet lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene i arbeidet med å analysere og skrive egne tekster trinn for trinn. Lærebokteksten er lest inn som lydbokfiler til hvert kapittel. Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver Forslag til prøver og større oppgaver ligger tilgjengelig for redigering. Det er utarbeidet ulike undervisningsopplegg til temaene/kapitlene. Forfatterne Lars August Fodstad, Magnhild Glende, Martin Minken og Audhild Norendal har alle solid faglig bakgrunn og undervisningserfaring. Les mer om forfatterne på våre nettsider cdu.no/vgs. FORTSATT I SALG Spenn-bøkene (2006/2007/2008) Bestillingsinformasjon side 91 11

12 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Kunsten å påvirke Retoriske tekster fra Ludvig Holberg til i dag TOMMY MOUM I den reviderte læreplanen fra 2013 har kunnskap om retorikk og retoriske tekster fått en enda større plass enn tidligere. Denne boka er et godt verktøy for å arbeide med retorikk. Retoriske tekster i klasserommet I denne antologien er det tekster som tydelig viser retoriske grep, og det er oppgaver som vil bidra til å åpne dem for nærlesning og diskusjon. Innledningen i boka forklarer begreper innenfor retorikken på en god måte og gir en anvendelig modell for retorisk analyse. Retoriske tekster i ulike sjangrer: Muntlige taler nært knyttet til Norges politiske utvikling (1814, krigen og 22. juli 2011) Muntlig retorikk utenfor Norge (etter , Bush, Bin Laden og Obamas taler) Skriftlige tekster i ulike sjangrer og med stor spennvidde i tematikk Nye sjangrer som har kommet med internett og sosiale medier Tekstsamling, kr 295 Bestillingsinformasjon side 91 Retorisk analyse Tekster fra vår tid Samtid Tekster fra 2000 til 2010 ANNE LISE JOMISKO Tekstantologien er relevant for alle tre årstrinn i norskfaget i videregående skole. Den er et supplement til tekstsamlingene i de vanlige lærebøkene og har oppgaver og korte forfatterpresentasjoner. Samtidslitteratur i flere sjangrer Tekstene er fra perioden 2000 til 2010 og representerer flere prosasjangrer. Utvalget er satt sammen av noveller, romanutdrag, sakprosatekster og dramatekster. Elevene får hjelp til å få et bedre overblikk over samtidslitteraturen og hjelp til å «reflektere over innhold, form og formål i samtidstekster», slik læreplanen uttrykker det. Samtid gjør eleven kjent med viktige nåtidige forfatterstemmer og samfunnsdebattanter. Tekstsamling, kr 295 Bestillingsinformasjon side 91 12

13 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Nye vegar til nynorsk ANNE LENE BERGE Til revidert læreplan Boka er oppdatert etter den reviderte læreplanen frå 2013 og den nye rettskrivingsnorma for nynorsk. Nye vegar til nynorsk er eit læreverk for elevar som har nynorsk som sidemål. Læreverket legg opp til at elevane skal bruke nynorsk når dei arbeider med dei ulike emna i faget. På denne måten får dei regelmessig øving i nynorsk gjennom heile studieløpet og hjelp til å bli betre skrivarar. For alle tre årstrinna Boka har ein fellesdel og eigne delar for kvart av årstrinna. I fellesdelen er det ein gjennomgang av formverket og språklege emne som elevar med nynorsk som sidemål særleg må merke seg. I delane for dei ulike årstrinna er det tekstar og oppgåver knytte til ulike kompetansemål i faget. Drill i formverket på nettstaden Nye vegar til nynorsk har ein eigen nettstad med oppgåver til dei ulike kapitla i boka. Mange av oppgåvene vil drille elevane i formverket og ordtilfanget på nynorsk. nyevegar.cdu.no KOMPONENTAR Øvingsbok med tekstar, kr 310 Digital lærebok, kr 135/år Elevnettstad, gratis Bestillingsinformasjon side XX Bokmål nynorsk ordbok KNUT LINDH Til revidert læreplan Denne ordboka gjør det enklere for bokmålselever å skrive riktig nynorsk! Elevene slår opp på ordet slik de kjenner det på bokmål og finner nynorskordene. Oppslagsordene på bokmål er fulgt av nynorske synonymer med bøyninger og eksempler. Les mer på side 37. Bestillingsinformasjon side 93. Norsk ordbok AAGOT LANDFALD, KJELL M. PAULSSEN Med de nyeste rettskrivningsreglene og et moderne ordtilfang er Norsk ordbok godt tilpasset elever i videregående skole. Ordboka inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker. Les mer på side 37. Bestillingsinformasjon side

14 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Presenterer sentrale temaer samlet for alle tre årene Bøkene tar for seg sentrale temaer og presenterer stoffet samlet for alle tre årene. Presentasjonene gir en god oversikt over temaene. Tekstene er kortere og mer fortettet enn i vanlige lærebøker, og eleven får «knagger» å henge kunnskapen på. Til hver bok er det egne nettsider for elevene med «test-degselv-oppgaver». Eksamensrettet alykkesmed.cdu.no Å lykkes med norskfaget Å lykkes med-serien i norskfaget er nyttige hjelpebøker for elever i videregående skole, elever som kun bruker digitale læremidler, privatister og andre som leser faget på egen hånd. I serien er det også bøker for historiefaget. Forfatterne er fagpersoner med lang undervisningserfaring som har hjulpet mange klasser og enkeltelever med eksamensforberedelsene. Bla i boka på cdu.no Bøker med oppgaver Elevnettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 92 Ny utgave Å lykkes med litterære tolkninger TONE GLEDITSCH STABELL OG ELLEN UGLAND Den nye utgaven er tilpasset målene i den reviderte læreplanen fra I boka er det eksempelbesvarelser til et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer. Det gis eksempler på både langsvarsoppgaver og kortsvarsoppgaver. På nettstedet ligger alle prosatekstene som er brukt i eksempelbesvarelsene. 14

15 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Å lykkes med litteraturhistorie TOMMY MOUM Ny utgave Boka dekker sentrale læreplanmål innenfor emnet litteraturhistorie i den reviderte læreplanen fra Stoffet er kronologisk framstilt og legger vekt på viktige utviklingslinjer og sentrale forfatterskap fra de eldste tider til i dag. På nettstedet kan elevene teste kunnskapene sine innen de ulike emnene. Å lykkes med sammensatte tekster og retorikk TOMMY MOUM, KRISTIN FOSSUM Boka tar for seg emnene retorikk og sammensatte tekster for alle tre årene. Boka presenterer sentrale begrep innen retorikken og inneholder mange eksempler på bruk av begrepene i ulike typer tekster. Forskjellige former for sammensatte tekster blir gjennomgått, som f.eks. reklame og bilder, pluss sjangrer innen TV, Internett og aviser. På nettstedet er det med øvingsoppgaver til alle kapitlene i boka. Å lykkast med nynorsk som sidemål KRISTIN FOSSUM Boka gjev eleven ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene. Boka brukar dei formene som gjeld etter den nye rettskrivingsnorma. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølvstudium. På nettstaden er det øvingsoppgåver til alle kapitla i boka. 15

16 istockphoto: Seagull in front of Edinburgh Forth Bridge

17 ENGELSK FELLESFAG SF OG YF core.cdu.no Core English Basic Skills LISBETH M. BREVIK For elever som sliter med engelsk Core English er et læreverk i to deler som kan anvendes hver for seg, men der delene virker best om de blir brukt sammen. Læreboka gir elevene lesetrening og hjelper dem med å snakke engelsk. Nettstedet øver elevene i å skrive engelsk og forstå hva som blir sagt. Boka Core English Core English lærer elevene effektive måter å lese på. Boka gir en praktisk rettet innføring i lesestrategier, og ved å arbeide med strategiene oppdager elevene at de kan lese mindre men forstå mer! Nettstedet Core English Elevnettstedet er en enbrukerressurs med individuell innlogging. Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret. Lærestoffet er ordnet slik at eleven beveger seg rundt i læringsstier. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Før man begynner på en «unit», må eleven ta en før-test. Hver sti avsluttes med en etter-test som åpnes av læreren. Core English konsentrerer seg om kjernen av engelskfaget det viktigste. Elevene lærer mye, de vil komme langt, men læreverket dekker ikke alle kompetansemålene i læreplanen og må brukes sammen med andre læremidler. Lærebok, kr 235 Elevnettsted lisens, kr 95 per år Lærernettsted lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 81 Bla i boka på cdu.no 17

18 ENGELSK YRKESFAG Tracks 1/Tracks 1 Fellesbok ANVIK, MADDEN AUSTAD, BENESTAD, BRANDAL, BURGESS, FUHRE, HANEVIK, KLEPP, MOEN, O GORMAN, BOWLES SØRHUS, WIUM To alternativ for Vg1 Tracks 1 (2006) foreligger i 8 yrkesrettede utgaver tilpasset de ulike utdanningsprogrammene. Hver bok er delt i to deler en fellesdel og en fagdel. Bøkene gir reelle muligheter for variasjon og differensiering gjennom «Shortcuts», korte autentiske tekster, repetisjonssider og mer krevende tekster «Next step». Tracks 1 Fellesbok (2009) er et alternativ til de yrkesrettede bøkene i Tracks 1-serien. Kapittel 1 5 er identiske med fellesdelen i Tracks 1, mens kapitlene «Living Values» og «Working Values» erstatter fagdelene i de øvrige bøkene. Tracks 2 PETTER FUHRE, SIRI HUNSTADBRÅTEN, HELEN MURRAY Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Tracks 2. De vanskeligste tekstene har «Shortcuts» i boka med egne oppgaver, og mange andre tekster har slike sammendrag på nettsidene. Den siste teksten i hvert kapittel er en autentisk tekst («Next Step»). Yrkesrettingen er ivaretatt gjennom et generelt kapittel om yrkes- og arbeidsliv. Boka avsluttes med et opplegg for tverrfaglig fordypningsarbeid rundt emnet «Health and Safety». Bla i boka på cdu.no Lærebøkene (alle varianter), kr 580 Lærer-CD-er fellesdel, kr 1185 Lærer-CD-er med fagdelene, kr 465 Lærer-CD-er til fellesbok (to kapitler), kr 465 Lærer-CD-er til Tracks 2, kr 1440 Elevnettsteder, gratis Lærernettsteder, gratis Bestillingsinformasjon side 83 tracks.cdu.no 18

19 ENGELSK YRKESFAG Tracks Vg1 Vg2 BURGESS, FUHRE, MOEN, MURRAY, HAIDRI SJØVOLL Ettbindsutgave Cappelen Damms populære Tracks-serie ble i 2013 supplert med en ny ettbindsutgave som dekker alle 9 yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 og Vg2. I kombinasjon med digitale ressurser dekker Tracks Vg1 Vg2 alle kompetansemålene i læreplanen. Tracks-serien velprøvd konsept Et viktig mål med Tracks-serien er å bygge opp elevenes motivasjon for å lære engelsk gjennom variasjon og differensiering. Dette er vel ivaretatt i ettbindsutgaven. Et annet mål har vært å bidra til å styrke fag- og yrkesrettingen av engelskopplæringen. Dette blir videreført i den nye utgaven gjennom to kapitler i boka som omhandler temaer fra yrkes- og arbeidsliv og som kombineres med læringsstoff på nett rettet mot det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle brukerne av Tracks har tilgang til et gratis elevnettsted som et supplement til læreboka. Hva er nytt i ettbindsutgaven? Mange nye tekster Mer vekt på grunnleggende ferdigheter Mer vekt på situasjonstilpasset språk Mer vekt på å bygge opp bevissthet og kunnskap om læringsstrategier Skrivekurs og kurs i bruk av muntlige ferdigheter Samme bok for alle elever, helt fram til eksamen tracks.cdu.no Bla i boka på cdu.no Lærebok ettbindsutgave, Vg1 og Vg2, kr 630 Digital lærebok, kr 260 per år Lærer-CD-er ettbindsutgave, Vg1 og Vg2, kr 895 Felles nettressurs for elev, gratis Lærernettsted lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 83 19

20 ENGELSK YRKESFAG Nyhet! Tracks Pro Fagrettede engelskressurser på nett! Nettstedet Tracks PRO tilbyr fagrettede engelskressurser for samtlige yrkesfaglige utdanningsprogram. Tracks PRO utnyttes best i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1 Vg2 som kom i 2013, men nettstedet kan også benyttes som en frittstående læringsressurs. Fagretting/yrkesretting gjennom individuelt arbeid Tracks PRO er lisensbelagt og krever individuell innlogging med brukernavn og passord. En elevlisensens gir tilgang til hele nettstedet, uansett hvilket utdanningsprogram eleven går på, noe som er enkelt og praktisk for læreren og skolen. Når eleven har logget seg inn, velger hun sitt eget utdanningsprogram for eksempel «Restaurant- og matfag» og kan begynne å jobbe umiddelbart. Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret, slik at eleven kan se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Tracks PRO er dermed svært velegnet for individuelt og selvstendig arbeid med engelskfaget. Nettstedet kan supplere arbeidet med læreboka og gi variasjon og tydeligere yrkesretting av opplæringen. 20

21 ENGELSK YRKESFAG Introduksjonspris for skoleåret 2014/2015! kr 45, Tracks Pro vil bli tilført nytt innhold gjennom skoleåret. trackspro.cappelendamm.no Lærerlisens Lærerlisens gir tilgang til samme ressurs som eleven og er ment for planlegging og for oppfølging av elevenes arbeid med Tracks PRO. Merk at læreren ikke har adgang til å se arbeidet til den enkelte elev gjennom sin egen tilgang. Fire læringsstier Lærestoffet til hvert utdanningsprogram er ordnet slik at eleven beveger seg rundt på nettstedet i læringsstier. Det er fire stier til hvert program. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord. Tracks PRO lanseres våren Til skolestart 2014 vil det være innhold som elevene kan arbeide med til alle utdanningsprogram. Nettstedet ferdigstilles i løpet av skoleåret Yrkesrettet elevnettsted lisens, kr 95 per år Yrkesrettet lærernettsted lisens, kr 95 per år Bestillingsinformasjon side 83 21

22 ENGELSK Engelske skoleutgaver Engelskspråklig skjønnlitteratur i skoleutgaver tilrettelagt for videregående skole. Skoleutgavene er utstyrt med gloseliste, bakgrunnsstoff, spørsmål og forslag til muntlige og skriftlige aktiviteter. De holder høy litterær kvalitet, er fengende for unge lesere og tematisk relevante i flere fag. Bøkene gir aktuell bakgrunn for arbeidet med engelsk språk og kulturkunnskap. Autentisk tekst med oppgaver og glossar, kr 165 Bestillingsinformasjon side 84 TIM O BRIEN The Things They Carried RODDY DOYLE The Snapper ROALD DAHL Boy RUKSHANA SMITH Sumitra s Story JOHN STEINBECK Of Mice and Men JOHN STEINBECK The Pearl BRIAN MOORE Lies of Silence TENNESSEE WILLIAMS The Glass Menagerie GEORGE BERNHARD SHAW Pygmalion VIKAS SWARUP Slumdog Millionaire PAUL VOLPONI Black and white Troubleshooter Engelsk aktivitetsgrammatikk RICHARD PEEL, KJELL RICHARD ANDERSEN, MARCIE MADDEN AUSTAD Boka tar for seg de vanligste problemene i engelsk for norske elever. Hvert kapittel innledes med en forklaring av et problem og hvordan det kan løses. Deretter følger et bredt utvalg oppgaver med stigende progresjon. Bak i boka ligger en selvinstruerende øvings-cd med interaktive øvinger fra boka og ekstraoppgaver. Troubleshooter er tillatt ved eksamen. Grammatikk med øvinger, fasit og øvings-cd i boka, kr 395 Bestillingsinformasjon side 83 22

23 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English RICHARD BURGESS, THERESA BOWLES SØRHUS Nytt læreverk 2013, bygget på Passage Læreverket har sin trygge forankring i siste utgave av Passage med hensyn til metodiske og pedagogiske prinsipper. Vi har også tatt vare på en del sakprosa-tekster som vi har erfart at lærere og elever liker. Tekstene er bearbeidet og oppdatert. Litteraturen har alltid stått sentralt i Passage. I Access to English har vi fortsatt denne linjen, og arbeidet bevisst med å finne nye, gode og interesseskapende tekster. Tekstutvalg God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden Vekt på sjanger og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket Stor variasjon i aktivitetene til tekstene mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter Digitale ressurser access.cdu.no har fortsatt gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster i boka. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver. Glosemesteren Newsticker 5 nyhetsmeldinger fra engelskspråklige land per uke, med oppgaver i-catcher presenterer ny video hver måned, med oppgaver. Lærerressursen er lisensbelagt og er utvidet i forhold til tidligere utgaver. Her fins blant annet prøver, fasit, årsplan, undervisningsopplegg mm. Bla i boka på cdu.no access.cdu.no Alt-i-ett bok, kr 650 Digital lærebok, kr 275 per år Elevnettsted, gratis Lærernettsted lisens, kr 195 per år Teacher s CDs, kr 1290 Bestillingsinformasjon side 81 FORTSATT I (2006) Passage (2009) Bestillingsinformasjon side 81/82 23

24 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to International English JOHN ANTHONY, RICHARD BURGESS, ROBERT MIKKELSEN For programfaget Internasjonal Engelsk Språk- og kommunikasjonstrening er sterkt vektlagt i læreverket Access to International English. Mellom hvert kapittel er det egne skrive- og språkkurs der elevene jobber med tekster og oppgaver som ligger tett på kompetansemålene innenfor «Språk og språklæring» og «Kommunikasjon». Kapitlene i boka er strukturert rundt viktige temaer som moderne medier, flerkulturelle samfunn, globale utfordringer og internasjonalt arbeidsliv og utdanning. I tillegg har den et eget kapittel om litteratur, der elevene får en grundig og strukturert innføring i å analysere litterære tekster. En styrke og et særtrekk ved Access to International English er utstrakt bruk av tekster som er spesialskrevet for læreverket av erfarne «native speakers» med lang pedagogisk erfaring fra norske klasserom. Boka har stor variasjon i teksttyper og oppgaver, og en fyldig gratis nettressurs. Utgaven fra 2012 er grundig oppdatert, blant annet med mer språk- og kommunikasjonstrening. Lærebok med oppgaver, kr 745 Digital lærebok, kr 310 per år Elevnettsted, gratis Lærernettsted, gratis (passordbelagt) Lærer-CD-er, kr 895 Bestillingsinformasjon side 82 access.cdu.no FORTSATT I SALG Global Paths (2007) Access to International English (2007) Bestillingsinformasjon side 82 24

25 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English: Social Studies JOHN ANTHONY, RICHARD BURGESS, ROBERT MIKKELSEN Læreverket Access to English: Social Studies ble lansert til det nye programfaget Samfunnsfaglig engelsk i Nå foreligger en oppdatert og aktualisert utgave, utviklet på grunnlag av undersøkelser blant lærere som underviser i programfaget. Oversiktlig og innholdsrik Den nye utgaven av læreboka har beholdt den ryddige inndelingen i fire hoveddeler: history / politics / society / further access. De sterkeste sidene ved verket er beholdt og videreutviklet: oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Ny utgave! Nytt i 2014-utgaven: mange nye tekster, både sakprosa og litteratur del 3 om samfunnsforhold er helt ny, både i struktur og innhold skrivekurs og språkkurs som egne sekvenser etter hvert kapittel i boka og på nettstedet differensiering utfordrende oppgaver er merket med symbol innholdet har fått en generell oppdatering regelmessige «updates» på fagnettstedet Nettstedet Access to English: Social Studies har et innholdsrikt fagnettsted med egen ressurs for læreren. Til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive oppgaver. Noen av realiatekstene er lagt ut som lydfiler. Nettstedet er åpent og uten adgangsbegrensninger for elever. Lærebok med oppgaver, kr 785 Digital lærebok, kr 310 per år Lærer-CD-er, kr 875 Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 82 access.cdu.no FORTSATT I SALG Access to English: Social Studies (2008) Bestillingsinformasjon side 82 25

26 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English: Literature ANTHONY, BURGESS, MIKKELSEN, BOWLES SØRHUS Lesegleden og verktøy for å forstå og tolke tekster er sentrale elementer i dette læreverket. Det er viktig å vise at eldre litteratur både har relevans og appell i vår tid. Elevene arbeider med film, arkitektur og andre kunstarter, og opplever engelskfaget som inspirerende, krevende og lærerikt. Oversiktsartiklene i Access er grundige, gir forståelse og oversikt, og kan fungere som modeller for elevenes eget skrivearbeid. Boka inneholder fem «skrivekurs» som leder elevene trinnvis fram til et vellykket essay. Lærebok med oppgaver, kr 745 Lærer-CD-er, kr 1945 Elevnettsted, gratis Lærernettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 82 Gratis elevnettsteder til Access-serien access.cdu.no har innganger til alle nettressursene som tilhører Access-serien. Elevressursene er åpne uten innlogging. Lærerressursen til Access to English (fellesfaget) og til Access to English: Social Studies 2014 er lisensbelagte med innlogging. Lærerressursen til Access to International English er passordbelagt, men gratis (uten lisens). Lærerressursen til Access to English: Literature er åpen uten innlogging. access.cdu.no Exploring English Språklæring og kommunikasjon for videregående skole MAGNE DYPEDAHL, HILDE HASSELGÅRD Kommunikasjon, språk og språklæring Exploring English lærer elevene å utforske tekststrukturer og engelsk språkbruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk. Læreverket dekker to av tre hovedområder i læreplanene, «kommunikasjon» og «språk/språklæring», og passer like godt for Vg1 som for programfagene i engelsk. Lærebok, nivådifferensiert, kr 340 Elevnettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 83 exploringenglish.cdu.no 26

27 TYSK I OG II Tysk I, Vg1 og Vg2 Anflug 1 og 2 EVA FINSVIK ANDERSEN, BLANCA BALI Moderne, levende, strukturert Anflug (Tysk I) presenterer de tysktalende områdene som moderne og levende kulturer. Læreverket utfordrer elevenes kreativitet, fantasi og selvstendige tenkning og kan både underholde, overraske og provosere. Men Anflug er også anerkjent for grundig og strukturert opplæring både språklig og kulturelt, noe som gir trygghet i læringen og i undervisningen. Både tekst- og øvingsbøker er bygd opp med faste elementer innenfor hvert kapittel. Bak i øvingsbøkene er uttaleøvinger og «Praktisches Deutsch» samlet i en oppslagsdel. Alle tekst og øvingsbøker har samme pris, kr 390 Anflug 1 Lærer-CD-er, kr 870 Anflug 2 Lærer-CD-er, kr 1175 Elevnettsteder, gratis Lærernettsteder, gratis Bestillingsinformasjon side 97 anflug.cdu.no Neue Freunde DVD med «filmsnutter» som på en enkel måte får i gang muntlig og skriftlig aktivitet i begynneropplæringen. Den er spilt inn i Berlin og består av 10 episoder på cirka 5 minutter hver. Elevene får møte fire ungdommer og deres venner og familie som snakker sammen om hverdagslige temaer på en instruktiv og liketil måte. DVD, kr 600 Gratis lærerveiledning (pdf ) ved henvendelse til forlaget: Bestillingsinformasjon side 97 Immer besser Tysk aktivitetsgrammatikk HELGE PARNEMANN, BLANCA BALI Kombinert grammatikk og øvingsbok i tysk som egner seg like godt i begynneropplæring som på Tysk II, Vg2. Hver grammatikkdel avsluttes med en populær «test av egeninnsats». Den stigende progresjonen er markert for å gjøre det lettere å differensiere undervisningen. CD-en bak i boka tilbyr videre øving for elever som vil trene mer. Boka er tillatt ved eksamen. Aktivitetsgrammatikk med øvings-cd, kr 395 Fasit: Søk immer besser på gratis Bestillingsinformasjon side 97 27

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: Marthe Elise Hodne og Tommy Mjåland Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Kompetansemål: 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Når Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Oppgåver i, Searching 10, https://www.learnenglishfeelgood.com/ + anna ad hoc NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Signatur 1, 2 og 3 hva er nytt?

Signatur 1, 2 og 3 hva er nytt? Signatur 1, 2 og 3 hva er nytt? Bøkene overordnede endringer Revidert etter læreplan 2013: Det moderne prosjektet ut, sammensatte tekster tonet ned, retorikken vektlagt. Begreper som f.eks. teksttyper

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm VG1 - Fellesfag (ST) Geografi Terra Nova 1.utgave 2009 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag 3. utgave Engelsk Access 1.utgave Cappelen Norsk Tema vg1 2006 Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18. Læringsressurs er

Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18. Læringsressurs er Fag: Norsk Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18 Periode Kompetansemål Grunnlegg ende Læringsressurs er Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: SAS og SB Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Finn din strategi 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser Tema: argumentasjon og

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Helårsplan for Norsk

Helårsplan for Norsk Helårsplan for Norsk 9. trinn, 2016/2017 Lærere: Torgeir Vinsand og Tor Kristian Tøsdal Læreverk: Kontekst 8-10 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring Presentasjon av Ny agenda Samfunnsfag for videregående opplæring Komponentenes sammenheng Ny agenda Ny agenda Arbeidsbok Innhold Del 1 INDIVID OG SAMFUNN Del 2 KULTUR Del 3 POLITIKK OG DEMOKRATI Del 4

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Nyskrevet, skreddersydd etter ny læreplan. Følger læreplan 2013

Nyskrevet, skreddersydd etter ny læreplan. Følger læreplan 2013 Nyskrevet, skreddersydd etter ny læreplan Følger læreplan 2013 Struktur Vg2 Del 1 Retorikk i praksis Del 2 Litteratur og verdier Del 3 Språk og kultur Klar struktur med grunnleggende begreper lett å finne

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: KAVI, HOBE Læreverk: Nye kontekst 8-10 (Gyldendal) Tids rom Kompetansemål Eleven skal kunne: Tema/Læringsmål: 34 Bli kjent og skape relasjoner gjennom

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Tar deg med videre. Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted

Tar deg med videre. Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted Tar deg med videre Tar deg med videre Hva er nytt? Om komponentene Kapittelkronologi i tekstboka Arbeidsbok med eksempler på oppgaver Nettsted Hva er nytt? Ny layout Mer enn halvparten av tekster, foto

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse Årsplan i norsk for 8. klasse 2017-2018 Læreverk: Nye Kosmos Klasse/steg: 8A og 8B Skuleår: 2017 2018 Lærar: Heidi Svori, Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen -beherske grammatiske begreper som beskriver

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013

Detaljer

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Årsplan 2017-2018 Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele

Detaljer

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE BOK- OG UTSTYRSLISTE 2007/2008 VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE BOK- OG UTSTYRSLISTE 2007/2008 VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING Berge, Jomisko m fl Cappelen Spenn (2006) Engelsk Rodgers m fl Damm Ordlister for bokmål og nynorsk etter avtale med faglærer @cross. Textbook

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk.

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk. Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 11. De fleste kapitler har fått tildelt 3 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel 12 er en språklig verktøykasse,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1 Fag Vg1 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk 9788204116970 @cross Engelsk 9788204116987 @cross Geografi 9788203337727 Terra Nova Geografi - nynorsk 9788203337734 Terra Nova - nynorsk Naturfag 9788203329265

Detaljer

Årsplan som følger læreboka

Årsplan som følger læreboka Årsplan som følger læreboka Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 8. Kapitlene har fått tildelt 4 eller 5 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel

Detaljer

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår *

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Tid Tema Kompetanse mål Uke 33/34/ 35 Kurs 1.1 KOMMUNIKASJON Les s. 10-13 + Kort sagt side 41 Oppg. 8 side 15 Kurs 1.2 DELTA

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Forslag til årsplan for Vg2

Forslag til årsplan for Vg2 Forslag til årsplan for Vg2 Læreplanmål for Vg2 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

FAGRAPPORT. Dato SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER

FAGRAPPORT. Dato SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER Dato: FAGRAPPORT SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER Vidar Apalset, Torstein Vardeberg Skeie, Eli Aareskjold og Hege Almås KLASSE/GRUPPE 10.trinn FORMÅLET MED RAPPORTEN Fagrapport skal

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017 Årsplan engelsk fordypning 016/017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk fordypning 8 016/017 Sondre Rue Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let

Detaljer

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, Basisbok og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, Basisbok og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen Tid Emne Lærestoff, arbeidsmåte, vurderingsgrunnlag Veke 33-35 Språkhistorie Kurs

Detaljer

Vamos 1 ISBN: Brettbok: ISBN: Unibok: ISBN: Cappelen Forlag Skolelydbok: Nei

Vamos 1 ISBN: Brettbok: ISBN: Unibok: ISBN: Cappelen Forlag Skolelydbok: Nei Engelsk VG1 kode: ENG1002 Fransk II, 1.år kode: FSP5022 Spansk II, 1.år kode: FSP5094 Tysk I, 1.år kode: FSP5118 Tysk II, 1år kode: FSP5121 2017-2018 VG 1: Språkfag Access to English ISBN: 9788202395025

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15. Læreverk: Kontekst 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15. Læreverk: Kontekst 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15 Læreverk: 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lesing på 10.trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring Presentasjon av Ny agenda Samfunnsfag for videregående opplæring Komponentenes sammenheng Ny agenda Ny agenda Arbeidsbok Innhold Del 1 INDIVID OG SAMFUNN Del 2 KULTUR Del 3 POLITIKK OG DEMOKRATI Del 4

Detaljer

Enchanté 1 ISBN: / Brettbok: ISBN: Cappelen forlag Skolelydbok: Nei

Enchanté 1 ISBN: / Brettbok: ISBN: Cappelen forlag Skolelydbok: Nei Engelsk VG1 kode: ENG1002 Fransk II, 1.år kode: FSP5022 Spansk II, 1.år kode: FSP5094 Tysk I, 1.år kode: FSP5118 2017-2018 VG 1: Språkfag Access to English ISBN: 9788202395025 Brettbok: ISBN: 9788202428075

Detaljer