Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014"

Transkript

1 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

2 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med litteraturhistorie REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 15 Norsk SF Moment NYHET! Kommer mai 2014 SIDE 10 Alle tiders historie Påbygging NYHET! Kommer januar 2014 SIDE 44 Historie påbygging Norsk SF Access to Social Studies NY UTGAVE! Kommer mai 2014 SIDE 25 Alle tiders historie Vg3 NYHET! Kommer mars 2014 SIDE 44 Engelsk programfag Historie Vg3 (siste bind i tobindsutgaven) Tracks Pro NYHET! Kommer august 2014 SIDE 20 Engelsk YF

3 Lov og rett NYHET! Kommer april 2014 SIDE 54 Liv og Helse NY UTGAVE! Kommer april 2014 SIDE Rettslære Rom Stoff Tid 2 NY UTGAVE! Kommer april 2014 SIDE 68 Helse og oppvekstfag Vg1 Fysikk Kosmos Påbygging NY UTGAVE! Kommer februar 2014 SIDE 65 Sinus 2P NY UTGAVE! Kommer før skolestart 2014 SIDE 56 Matematikk SF Naturfag påbygging Sinus YP NY UTGAVE! Kommer før skolestart 2014 SIDE 60 Sinus 1P NY UTGAVE! Kommer mars 2014 SIDE 56 Matematikk SF Matematikk YF Spansk III NYHET! Kommer august 2014 SIDE 34 Spansk fordypning Sinus1T NY UTGAVE! Kommer mars 2014 SIDE 57 Matematikk SF 3

4 Innhold Digitale læremidler 5 Språkfag 8 Norsk yrkesfag 8 Norsk studieforberedende 10 Engelsk 17 Tysk 27 Fransk 30 Spansk 32 Ordbøker 36 Samfunnsfag 38 Samfunnsfag 38 Geografi 40 Historie 41 Religion og etikk 46 Historie og filosofi 48 Psykologi 49 Politikk, individ og samfunn 50 Samfunnsøkonomi 52 Markedsføring og ledelse 53 Rettslære 54 Realfag 56 Matematikk studieforberedende 56 Matematikk yrkesfag 60 Naturfag 63 Kjemi 66 Biologi 67 Fysikk 68 Kroppsøving 70 Helse- og oppvekstfag 72 Fagskolen HS 77 Aktuelt for læreren 79 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE 81 KONTAKTINFORMASJON 99 4

5 Bøker på pc og brett Markér i boka! cdu.no/digital Alle våre nye lærebøker finnes også som digitale lærebøker for nettbrett og PC/Mac Her er alt fra den trykte boka, og i tillegg kan du: Notere og skrive i boka Understreke og markere Søke og bla raskt i boka ENKELT OG LETT! 1 Alle bøkene på ett sted 2 Bytt mellom å lese på brett og pc/mac 3 Tilgang til bøkene både offline og online 4 Velg bokmål eller nynorsk Glemt boka, sa du? Les mer på cdu.no og søk opp hver enkelt tittel 5

6 Logg inn/registrer deg på cdu.no Bestill tilgang til digitale læremidler Forhåndsbestill vurderingseksemplarer Savner du noe? Alle våre utgivelser er på cdu.no cdu.no/vgs Bla i bøkene på nett! Fagseminarer og kurs for lærere Oppdater deg på våre nyheter Prøvetilgang til digitale læremidler

7 Ressurser på nett cdu.no/digital Tips elevene! Kun for læreren! Fordi det er mer! Gratis og åpent! Alle våre læreverk har elevnettsteder med mange nyttige ressurser. De aller fleste er gratis. Innholdet varierer med fagets egenart, men alle gir et verdifullt supplement til læreboka og er verdt å gjøre seg kjent med. Du finner ressurser som interaktive oppgaver, test-deg-selv-oppgaver, kapitteltester og lydfiler. Gratis, men lukket! Mange lærernettsteder er lukket, men gratis. Noen av lærernettstedene har fasiter og forslag til prøver som bare lærere har tilgang til. Du må bestille lisens til kr 0, for å få tilgang. Lisenser som koster! Noen digitale ressurser og læremidler må kjøpes fordi de har enda mer innhold. Det er enten nyutviklede verktøy, kostbart innhold eller heldigitale læreverk. historiskatlas.cdu.no

8 NORSK YRKESFAG Nytt norskverk 2014! Kontakt Norsk yrkesfag Vg1 Vg2 TONE ELISABETH GRUNDVIG, EVA FRISK, SIV SØRÅS VALAND Kontakt er et nyutviklet norskverk for yrkesfag Vg1 og Vg2 og følger den reviderte læreplanen fra Fagstoffet og eksempeltekstene er gjennomgående valgt ut for å være så tett på den yrkesfaglige hverdagen som mulig. Det er lagt vekt på at elevene får god støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i faget. Kontakt Påbygging kommer i Mønstertekster av ulike sjangre Tydelig markering: Nivå 1, blå Nivå 2, rød Fagstoffet er relevant for elevens hverdag og yrkesliv Oversiktlige boksider med lite uro for å støtte lesesvake elever Gode eksempler er tydelig markerte i gjennomgangen av fagstoffet 8

9 NORSK YRKESFAG Gratis elevnettsted! Med lydbok! Lærebok med oppgaver, kr 495 Digital lærebok, kr 210/år Lydbokfiler på nett, gratis Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens Bestillingsinformasjon side 92 kontakt.cdu.no To år og to nivåer i samme bok gir stor fleksibilitet Læreboka er delt inn i to nivåer med tydelig markering av nivåene. Nivådelingen gir en naturlig og god progresjon for utviklingen av de grunnleggende ferdighetene og kunnskap i faget. Lærestoffet på nivå 1 passer godt på Vg1, og nivå 2-stoffet passer på Vg2. Det er også mulig å jobbe med begge nivåene på ett trinn og skyve temaer over til neste årstrinn. Elevnettsted med støtte for lesing og skriving Nettstedet er gratis og uten innlogging. Et nyutviklet leseog skrivestøtteverktøy hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Elevene får hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangrer. Kapitlene i boka er lest inn og kan lastes ned. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som elevene kan bruke til å repetere og drille fagstoffet. Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver Lærernettstedet krever innlogging. Her er det forslag til undervisningsopplegg, forslag til tverrfaglige sjangeroppgaver, forslag til eksamensrettede oppgaver og powerpointer som kan redigeres. Forfatterne Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand har alle solid faglig bakgrunn og yrkesfaglig undervisningserfaring. Du kan lese mer om forfatterne på våre nettsider cdu.no/vgs. Bla i boka på cdu.no FORTSATT I SALG Kort og godt 1 og 2 (2006/2007) Klar melding 1 og 2 (2006/2007) Bestillingsinformasjon side 92 9

10 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Nytt norskverk 2014! Moment 1 Norsk for studieforberedende Vg1 LARS AUGUST FODSTAD, MAGNHILD GLENDE, MARTIN MINKEN, AUDHILD NORENDAL Moment er et nyskrevet norskverk for studieforberedende og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene. Moment er et læreverk som har fokus på å få elevene til selv å forstå hvorfor lesing og skriving er viktige ferdigheter. Moment 2 kommer i 2015, og Moment 3 kommer i Tekstutvalget til Vg1 er samtidstekster fra elevenes levetid Designet er rent for å gi god oversikt og gjøre det enklere å lese tekstene Stopp opp, tenk deg om-oppgaver Oppgaver til mønstertekstene 10

11 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Gratis elevnettsted! Med lydbok! Lærebok med oppgaver, kr 575 Digital lærebok, kr 245/år Lydbokfiler på nett, gratis Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens Bestillingsinformasjon side 91 moment.cdu.no Bla i boka på cdu.no Grunnleggende ferdigheter i norskfaget Boka fokuserer sterkt på grunnleggende ferdigheter ved å vise både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og skrivekompetanse på videregående nivå. Arbeidet med de grunnleggende ferdighetene er godt integrert i fagstoffet. Mønstertekster og modellering Et stort utvalg konkrete eksempler og modelleringer gir gode og grundige forklaringer av lærestoffet og hjelper eleven til å forstå og mestre det mangfoldige norskfaget. Forfatterne viser trinn for trinn fram tankeprosesser og alle steg i arbeid med skriving av tekster, og hvordan man leser, forstår og analyserer tekster. Retorikk er enda viktigere i det nye norskfaget Moment går grundig inn i retorikken og er konkret og fokusert på sentrale begreper slik at eleven kan være i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3 både til bruk i egne presentasjoner og når de skal skrive retorisk analyse. Det er modelltekster og konkrete og informative oppgaver allerede i Vg1-boka som bidrar til en god progresjon i dette lærestoffet helt fra starten av. Elevnettsted med støtte for lesing og skriving Nettstedet for elevene er gratis og uten innlogging. Her finner elevene gode mønstertekster skrevet av både elever og lærere. Et nyutviklet lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene i arbeidet med å analysere og skrive egne tekster trinn for trinn. Lærebokteksten er lest inn som lydbokfiler til hvert kapittel. Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver Forslag til prøver og større oppgaver ligger tilgjengelig for redigering. Det er utarbeidet ulike undervisningsopplegg til temaene/kapitlene. Forfatterne Lars August Fodstad, Magnhild Glende, Martin Minken og Audhild Norendal har alle solid faglig bakgrunn og undervisningserfaring. Les mer om forfatterne på våre nettsider cdu.no/vgs. FORTSATT I SALG Spenn-bøkene (2006/2007/2008) Bestillingsinformasjon side 91 11

12 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Kunsten å påvirke Retoriske tekster fra Ludvig Holberg til i dag TOMMY MOUM I den reviderte læreplanen fra 2013 har kunnskap om retorikk og retoriske tekster fått en enda større plass enn tidligere. Denne boka er et godt verktøy for å arbeide med retorikk. Retoriske tekster i klasserommet I denne antologien er det tekster som tydelig viser retoriske grep, og det er oppgaver som vil bidra til å åpne dem for nærlesning og diskusjon. Innledningen i boka forklarer begreper innenfor retorikken på en god måte og gir en anvendelig modell for retorisk analyse. Retoriske tekster i ulike sjangrer: Muntlige taler nært knyttet til Norges politiske utvikling (1814, krigen og 22. juli 2011) Muntlig retorikk utenfor Norge (etter , Bush, Bin Laden og Obamas taler) Skriftlige tekster i ulike sjangrer og med stor spennvidde i tematikk Nye sjangrer som har kommet med internett og sosiale medier Tekstsamling, kr 295 Bestillingsinformasjon side 91 Retorisk analyse Tekster fra vår tid Samtid Tekster fra 2000 til 2010 ANNE LISE JOMISKO Tekstantologien er relevant for alle tre årstrinn i norskfaget i videregående skole. Den er et supplement til tekstsamlingene i de vanlige lærebøkene og har oppgaver og korte forfatterpresentasjoner. Samtidslitteratur i flere sjangrer Tekstene er fra perioden 2000 til 2010 og representerer flere prosasjangrer. Utvalget er satt sammen av noveller, romanutdrag, sakprosatekster og dramatekster. Elevene får hjelp til å få et bedre overblikk over samtidslitteraturen og hjelp til å «reflektere over innhold, form og formål i samtidstekster», slik læreplanen uttrykker det. Samtid gjør eleven kjent med viktige nåtidige forfatterstemmer og samfunnsdebattanter. Tekstsamling, kr 295 Bestillingsinformasjon side 91 12

13 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Nye vegar til nynorsk ANNE LENE BERGE Til revidert læreplan Boka er oppdatert etter den reviderte læreplanen frå 2013 og den nye rettskrivingsnorma for nynorsk. Nye vegar til nynorsk er eit læreverk for elevar som har nynorsk som sidemål. Læreverket legg opp til at elevane skal bruke nynorsk når dei arbeider med dei ulike emna i faget. På denne måten får dei regelmessig øving i nynorsk gjennom heile studieløpet og hjelp til å bli betre skrivarar. For alle tre årstrinna Boka har ein fellesdel og eigne delar for kvart av årstrinna. I fellesdelen er det ein gjennomgang av formverket og språklege emne som elevar med nynorsk som sidemål særleg må merke seg. I delane for dei ulike årstrinna er det tekstar og oppgåver knytte til ulike kompetansemål i faget. Drill i formverket på nettstaden Nye vegar til nynorsk har ein eigen nettstad med oppgåver til dei ulike kapitla i boka. Mange av oppgåvene vil drille elevane i formverket og ordtilfanget på nynorsk. nyevegar.cdu.no KOMPONENTAR Øvingsbok med tekstar, kr 310 Digital lærebok, kr 135/år Elevnettstad, gratis Bestillingsinformasjon side XX Bokmål nynorsk ordbok KNUT LINDH Til revidert læreplan Denne ordboka gjør det enklere for bokmålselever å skrive riktig nynorsk! Elevene slår opp på ordet slik de kjenner det på bokmål og finner nynorskordene. Oppslagsordene på bokmål er fulgt av nynorske synonymer med bøyninger og eksempler. Les mer på side 37. Bestillingsinformasjon side 93. Norsk ordbok AAGOT LANDFALD, KJELL M. PAULSSEN Med de nyeste rettskrivningsreglene og et moderne ordtilfang er Norsk ordbok godt tilpasset elever i videregående skole. Ordboka inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker. Les mer på side 37. Bestillingsinformasjon side

14 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Presenterer sentrale temaer samlet for alle tre årene Bøkene tar for seg sentrale temaer og presenterer stoffet samlet for alle tre årene. Presentasjonene gir en god oversikt over temaene. Tekstene er kortere og mer fortettet enn i vanlige lærebøker, og eleven får «knagger» å henge kunnskapen på. Til hver bok er det egne nettsider for elevene med «test-degselv-oppgaver». Eksamensrettet alykkesmed.cdu.no Å lykkes med norskfaget Å lykkes med-serien i norskfaget er nyttige hjelpebøker for elever i videregående skole, elever som kun bruker digitale læremidler, privatister og andre som leser faget på egen hånd. I serien er det også bøker for historiefaget. Forfatterne er fagpersoner med lang undervisningserfaring som har hjulpet mange klasser og enkeltelever med eksamensforberedelsene. Bla i boka på cdu.no Bøker med oppgaver Elevnettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 92 Ny utgave Å lykkes med litterære tolkninger TONE GLEDITSCH STABELL OG ELLEN UGLAND Den nye utgaven er tilpasset målene i den reviderte læreplanen fra I boka er det eksempelbesvarelser til et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer. Det gis eksempler på både langsvarsoppgaver og kortsvarsoppgaver. På nettstedet ligger alle prosatekstene som er brukt i eksempelbesvarelsene. 14

15 NORSK STUDIEFORBEREDENDE Å lykkes med litteraturhistorie TOMMY MOUM Ny utgave Boka dekker sentrale læreplanmål innenfor emnet litteraturhistorie i den reviderte læreplanen fra Stoffet er kronologisk framstilt og legger vekt på viktige utviklingslinjer og sentrale forfatterskap fra de eldste tider til i dag. På nettstedet kan elevene teste kunnskapene sine innen de ulike emnene. Å lykkes med sammensatte tekster og retorikk TOMMY MOUM, KRISTIN FOSSUM Boka tar for seg emnene retorikk og sammensatte tekster for alle tre årene. Boka presenterer sentrale begrep innen retorikken og inneholder mange eksempler på bruk av begrepene i ulike typer tekster. Forskjellige former for sammensatte tekster blir gjennomgått, som f.eks. reklame og bilder, pluss sjangrer innen TV, Internett og aviser. På nettstedet er det med øvingsoppgaver til alle kapitlene i boka. Å lykkast med nynorsk som sidemål KRISTIN FOSSUM Boka gjev eleven ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene. Boka brukar dei formene som gjeld etter den nye rettskrivingsnorma. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølvstudium. På nettstaden er det øvingsoppgåver til alle kapitla i boka. 15

16 istockphoto: Seagull in front of Edinburgh Forth Bridge

17 ENGELSK FELLESFAG SF OG YF core.cdu.no Core English Basic Skills LISBETH M. BREVIK For elever som sliter med engelsk Core English er et læreverk i to deler som kan anvendes hver for seg, men der delene virker best om de blir brukt sammen. Læreboka gir elevene lesetrening og hjelper dem med å snakke engelsk. Nettstedet øver elevene i å skrive engelsk og forstå hva som blir sagt. Boka Core English Core English lærer elevene effektive måter å lese på. Boka gir en praktisk rettet innføring i lesestrategier, og ved å arbeide med strategiene oppdager elevene at de kan lese mindre men forstå mer! Nettstedet Core English Elevnettstedet er en enbrukerressurs med individuell innlogging. Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret. Lærestoffet er ordnet slik at eleven beveger seg rundt i læringsstier. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Før man begynner på en «unit», må eleven ta en før-test. Hver sti avsluttes med en etter-test som åpnes av læreren. Core English konsentrerer seg om kjernen av engelskfaget det viktigste. Elevene lærer mye, de vil komme langt, men læreverket dekker ikke alle kompetansemålene i læreplanen og må brukes sammen med andre læremidler. Lærebok, kr 235 Elevnettsted lisens, kr 95 per år Lærernettsted lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 81 Bla i boka på cdu.no 17

18 ENGELSK YRKESFAG Tracks 1/Tracks 1 Fellesbok ANVIK, MADDEN AUSTAD, BENESTAD, BRANDAL, BURGESS, FUHRE, HANEVIK, KLEPP, MOEN, O GORMAN, BOWLES SØRHUS, WIUM To alternativ for Vg1 Tracks 1 (2006) foreligger i 8 yrkesrettede utgaver tilpasset de ulike utdanningsprogrammene. Hver bok er delt i to deler en fellesdel og en fagdel. Bøkene gir reelle muligheter for variasjon og differensiering gjennom «Shortcuts», korte autentiske tekster, repetisjonssider og mer krevende tekster «Next step». Tracks 1 Fellesbok (2009) er et alternativ til de yrkesrettede bøkene i Tracks 1-serien. Kapittel 1 5 er identiske med fellesdelen i Tracks 1, mens kapitlene «Living Values» og «Working Values» erstatter fagdelene i de øvrige bøkene. Tracks 2 PETTER FUHRE, SIRI HUNSTADBRÅTEN, HELEN MURRAY Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Tracks 2. De vanskeligste tekstene har «Shortcuts» i boka med egne oppgaver, og mange andre tekster har slike sammendrag på nettsidene. Den siste teksten i hvert kapittel er en autentisk tekst («Next Step»). Yrkesrettingen er ivaretatt gjennom et generelt kapittel om yrkes- og arbeidsliv. Boka avsluttes med et opplegg for tverrfaglig fordypningsarbeid rundt emnet «Health and Safety». Bla i boka på cdu.no Lærebøkene (alle varianter), kr 580 Lærer-CD-er fellesdel, kr 1185 Lærer-CD-er med fagdelene, kr 465 Lærer-CD-er til fellesbok (to kapitler), kr 465 Lærer-CD-er til Tracks 2, kr 1440 Elevnettsteder, gratis Lærernettsteder, gratis Bestillingsinformasjon side 83 tracks.cdu.no 18

19 ENGELSK YRKESFAG Tracks Vg1 Vg2 BURGESS, FUHRE, MOEN, MURRAY, HAIDRI SJØVOLL Ettbindsutgave Cappelen Damms populære Tracks-serie ble i 2013 supplert med en ny ettbindsutgave som dekker alle 9 yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 og Vg2. I kombinasjon med digitale ressurser dekker Tracks Vg1 Vg2 alle kompetansemålene i læreplanen. Tracks-serien velprøvd konsept Et viktig mål med Tracks-serien er å bygge opp elevenes motivasjon for å lære engelsk gjennom variasjon og differensiering. Dette er vel ivaretatt i ettbindsutgaven. Et annet mål har vært å bidra til å styrke fag- og yrkesrettingen av engelskopplæringen. Dette blir videreført i den nye utgaven gjennom to kapitler i boka som omhandler temaer fra yrkes- og arbeidsliv og som kombineres med læringsstoff på nett rettet mot det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle brukerne av Tracks har tilgang til et gratis elevnettsted som et supplement til læreboka. Hva er nytt i ettbindsutgaven? Mange nye tekster Mer vekt på grunnleggende ferdigheter Mer vekt på situasjonstilpasset språk Mer vekt på å bygge opp bevissthet og kunnskap om læringsstrategier Skrivekurs og kurs i bruk av muntlige ferdigheter Samme bok for alle elever, helt fram til eksamen tracks.cdu.no Bla i boka på cdu.no Lærebok ettbindsutgave, Vg1 og Vg2, kr 630 Digital lærebok, kr 260 per år Lærer-CD-er ettbindsutgave, Vg1 og Vg2, kr 895 Felles nettressurs for elev, gratis Lærernettsted lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 83 19

20 ENGELSK YRKESFAG Nyhet! Tracks Pro Fagrettede engelskressurser på nett! Nettstedet Tracks PRO tilbyr fagrettede engelskressurser for samtlige yrkesfaglige utdanningsprogram. Tracks PRO utnyttes best i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1 Vg2 som kom i 2013, men nettstedet kan også benyttes som en frittstående læringsressurs. Fagretting/yrkesretting gjennom individuelt arbeid Tracks PRO er lisensbelagt og krever individuell innlogging med brukernavn og passord. En elevlisensens gir tilgang til hele nettstedet, uansett hvilket utdanningsprogram eleven går på, noe som er enkelt og praktisk for læreren og skolen. Når eleven har logget seg inn, velger hun sitt eget utdanningsprogram for eksempel «Restaurant- og matfag» og kan begynne å jobbe umiddelbart. Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret, slik at eleven kan se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Tracks PRO er dermed svært velegnet for individuelt og selvstendig arbeid med engelskfaget. Nettstedet kan supplere arbeidet med læreboka og gi variasjon og tydeligere yrkesretting av opplæringen. 20

21 ENGELSK YRKESFAG Introduksjonspris for skoleåret 2014/2015! kr 45, Tracks Pro vil bli tilført nytt innhold gjennom skoleåret. trackspro.cappelendamm.no Lærerlisens Lærerlisens gir tilgang til samme ressurs som eleven og er ment for planlegging og for oppfølging av elevenes arbeid med Tracks PRO. Merk at læreren ikke har adgang til å se arbeidet til den enkelte elev gjennom sin egen tilgang. Fire læringsstier Lærestoffet til hvert utdanningsprogram er ordnet slik at eleven beveger seg rundt på nettstedet i læringsstier. Det er fire stier til hvert program. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord. Tracks PRO lanseres våren Til skolestart 2014 vil det være innhold som elevene kan arbeide med til alle utdanningsprogram. Nettstedet ferdigstilles i løpet av skoleåret Yrkesrettet elevnettsted lisens, kr 95 per år Yrkesrettet lærernettsted lisens, kr 95 per år Bestillingsinformasjon side 83 21

22 ENGELSK Engelske skoleutgaver Engelskspråklig skjønnlitteratur i skoleutgaver tilrettelagt for videregående skole. Skoleutgavene er utstyrt med gloseliste, bakgrunnsstoff, spørsmål og forslag til muntlige og skriftlige aktiviteter. De holder høy litterær kvalitet, er fengende for unge lesere og tematisk relevante i flere fag. Bøkene gir aktuell bakgrunn for arbeidet med engelsk språk og kulturkunnskap. Autentisk tekst med oppgaver og glossar, kr 165 Bestillingsinformasjon side 84 TIM O BRIEN The Things They Carried RODDY DOYLE The Snapper ROALD DAHL Boy RUKSHANA SMITH Sumitra s Story JOHN STEINBECK Of Mice and Men JOHN STEINBECK The Pearl BRIAN MOORE Lies of Silence TENNESSEE WILLIAMS The Glass Menagerie GEORGE BERNHARD SHAW Pygmalion VIKAS SWARUP Slumdog Millionaire PAUL VOLPONI Black and white Troubleshooter Engelsk aktivitetsgrammatikk RICHARD PEEL, KJELL RICHARD ANDERSEN, MARCIE MADDEN AUSTAD Boka tar for seg de vanligste problemene i engelsk for norske elever. Hvert kapittel innledes med en forklaring av et problem og hvordan det kan løses. Deretter følger et bredt utvalg oppgaver med stigende progresjon. Bak i boka ligger en selvinstruerende øvings-cd med interaktive øvinger fra boka og ekstraoppgaver. Troubleshooter er tillatt ved eksamen. Grammatikk med øvinger, fasit og øvings-cd i boka, kr 395 Bestillingsinformasjon side 83 22

23 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English RICHARD BURGESS, THERESA BOWLES SØRHUS Nytt læreverk 2013, bygget på Passage Læreverket har sin trygge forankring i siste utgave av Passage med hensyn til metodiske og pedagogiske prinsipper. Vi har også tatt vare på en del sakprosa-tekster som vi har erfart at lærere og elever liker. Tekstene er bearbeidet og oppdatert. Litteraturen har alltid stått sentralt i Passage. I Access to English har vi fortsatt denne linjen, og arbeidet bevisst med å finne nye, gode og interesseskapende tekster. Tekstutvalg God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden Vekt på sjanger og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket Stor variasjon i aktivitetene til tekstene mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter Digitale ressurser access.cdu.no har fortsatt gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster i boka. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver. Glosemesteren Newsticker 5 nyhetsmeldinger fra engelskspråklige land per uke, med oppgaver i-catcher presenterer ny video hver måned, med oppgaver. Lærerressursen er lisensbelagt og er utvidet i forhold til tidligere utgaver. Her fins blant annet prøver, fasit, årsplan, undervisningsopplegg mm. Bla i boka på cdu.no access.cdu.no Alt-i-ett bok, kr 650 Digital lærebok, kr 275 per år Elevnettsted, gratis Lærernettsted lisens, kr 195 per år Teacher s CDs, kr 1290 Bestillingsinformasjon side 81 FORTSATT I (2006) Passage (2009) Bestillingsinformasjon side 81/82 23

24 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to International English JOHN ANTHONY, RICHARD BURGESS, ROBERT MIKKELSEN For programfaget Internasjonal Engelsk Språk- og kommunikasjonstrening er sterkt vektlagt i læreverket Access to International English. Mellom hvert kapittel er det egne skrive- og språkkurs der elevene jobber med tekster og oppgaver som ligger tett på kompetansemålene innenfor «Språk og språklæring» og «Kommunikasjon». Kapitlene i boka er strukturert rundt viktige temaer som moderne medier, flerkulturelle samfunn, globale utfordringer og internasjonalt arbeidsliv og utdanning. I tillegg har den et eget kapittel om litteratur, der elevene får en grundig og strukturert innføring i å analysere litterære tekster. En styrke og et særtrekk ved Access to International English er utstrakt bruk av tekster som er spesialskrevet for læreverket av erfarne «native speakers» med lang pedagogisk erfaring fra norske klasserom. Boka har stor variasjon i teksttyper og oppgaver, og en fyldig gratis nettressurs. Utgaven fra 2012 er grundig oppdatert, blant annet med mer språk- og kommunikasjonstrening. Lærebok med oppgaver, kr 745 Digital lærebok, kr 310 per år Elevnettsted, gratis Lærernettsted, gratis (passordbelagt) Lærer-CD-er, kr 895 Bestillingsinformasjon side 82 access.cdu.no FORTSATT I SALG Global Paths (2007) Access to International English (2007) Bestillingsinformasjon side 82 24

25 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English: Social Studies JOHN ANTHONY, RICHARD BURGESS, ROBERT MIKKELSEN Læreverket Access to English: Social Studies ble lansert til det nye programfaget Samfunnsfaglig engelsk i Nå foreligger en oppdatert og aktualisert utgave, utviklet på grunnlag av undersøkelser blant lærere som underviser i programfaget. Oversiktlig og innholdsrik Den nye utgaven av læreboka har beholdt den ryddige inndelingen i fire hoveddeler: history / politics / society / further access. De sterkeste sidene ved verket er beholdt og videreutviklet: oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Ny utgave! Nytt i 2014-utgaven: mange nye tekster, både sakprosa og litteratur del 3 om samfunnsforhold er helt ny, både i struktur og innhold skrivekurs og språkkurs som egne sekvenser etter hvert kapittel i boka og på nettstedet differensiering utfordrende oppgaver er merket med symbol innholdet har fått en generell oppdatering regelmessige «updates» på fagnettstedet Nettstedet Access to English: Social Studies har et innholdsrikt fagnettsted med egen ressurs for læreren. Til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive oppgaver. Noen av realiatekstene er lagt ut som lydfiler. Nettstedet er åpent og uten adgangsbegrensninger for elever. Lærebok med oppgaver, kr 785 Digital lærebok, kr 310 per år Lærer-CD-er, kr 875 Elevnettsted, gratis Lærernettsted, lisens, kr 195 per år Bestillingsinformasjon side 82 access.cdu.no FORTSATT I SALG Access to English: Social Studies (2008) Bestillingsinformasjon side 82 25

26 ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE Access to English: Literature ANTHONY, BURGESS, MIKKELSEN, BOWLES SØRHUS Lesegleden og verktøy for å forstå og tolke tekster er sentrale elementer i dette læreverket. Det er viktig å vise at eldre litteratur både har relevans og appell i vår tid. Elevene arbeider med film, arkitektur og andre kunstarter, og opplever engelskfaget som inspirerende, krevende og lærerikt. Oversiktsartiklene i Access er grundige, gir forståelse og oversikt, og kan fungere som modeller for elevenes eget skrivearbeid. Boka inneholder fem «skrivekurs» som leder elevene trinnvis fram til et vellykket essay. Lærebok med oppgaver, kr 745 Lærer-CD-er, kr 1945 Elevnettsted, gratis Lærernettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 82 Gratis elevnettsteder til Access-serien access.cdu.no har innganger til alle nettressursene som tilhører Access-serien. Elevressursene er åpne uten innlogging. Lærerressursen til Access to English (fellesfaget) og til Access to English: Social Studies 2014 er lisensbelagte med innlogging. Lærerressursen til Access to International English er passordbelagt, men gratis (uten lisens). Lærerressursen til Access to English: Literature er åpen uten innlogging. access.cdu.no Exploring English Språklæring og kommunikasjon for videregående skole MAGNE DYPEDAHL, HILDE HASSELGÅRD Kommunikasjon, språk og språklæring Exploring English lærer elevene å utforske tekststrukturer og engelsk språkbruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk. Læreverket dekker to av tre hovedområder i læreplanene, «kommunikasjon» og «språk/språklæring», og passer like godt for Vg1 som for programfagene i engelsk. Lærebok, nivådifferensiert, kr 340 Elevnettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 83 exploringenglish.cdu.no 26

27 TYSK I OG II Tysk I, Vg1 og Vg2 Anflug 1 og 2 EVA FINSVIK ANDERSEN, BLANCA BALI Moderne, levende, strukturert Anflug (Tysk I) presenterer de tysktalende områdene som moderne og levende kulturer. Læreverket utfordrer elevenes kreativitet, fantasi og selvstendige tenkning og kan både underholde, overraske og provosere. Men Anflug er også anerkjent for grundig og strukturert opplæring både språklig og kulturelt, noe som gir trygghet i læringen og i undervisningen. Både tekst- og øvingsbøker er bygd opp med faste elementer innenfor hvert kapittel. Bak i øvingsbøkene er uttaleøvinger og «Praktisches Deutsch» samlet i en oppslagsdel. Alle tekst og øvingsbøker har samme pris, kr 390 Anflug 1 Lærer-CD-er, kr 870 Anflug 2 Lærer-CD-er, kr 1175 Elevnettsteder, gratis Lærernettsteder, gratis Bestillingsinformasjon side 97 anflug.cdu.no Neue Freunde DVD med «filmsnutter» som på en enkel måte får i gang muntlig og skriftlig aktivitet i begynneropplæringen. Den er spilt inn i Berlin og består av 10 episoder på cirka 5 minutter hver. Elevene får møte fire ungdommer og deres venner og familie som snakker sammen om hverdagslige temaer på en instruktiv og liketil måte. DVD, kr 600 Gratis lærerveiledning (pdf ) ved henvendelse til forlaget: Bestillingsinformasjon side 97 Immer besser Tysk aktivitetsgrammatikk HELGE PARNEMANN, BLANCA BALI Kombinert grammatikk og øvingsbok i tysk som egner seg like godt i begynneropplæring som på Tysk II, Vg2. Hver grammatikkdel avsluttes med en populær «test av egeninnsats». Den stigende progresjonen er markert for å gjøre det lettere å differensiere undervisningen. CD-en bak i boka tilbyr videre øving for elever som vil trene mer. Boka er tillatt ved eksamen. Aktivitetsgrammatikk med øvings-cd, kr 395 Fasit: Søk immer besser på gratis Bestillingsinformasjon side 97 27

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon Veileder til Medietekster Øvelser i kommunikasjon Veiledningshefte til Medietekster For å bli en god leser må en lese mye! «Utviklingen av lesehastighet og leseforståelse beror på økt ferdighet i å lese

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk Læring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Det felles Europeiske rammeverket

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer