Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan engelsk fordypning 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let me introduce myself» Oversettinger. «In the news» Selvvalgt emne Filmanalyse Juletradisjoner Bokomtale «Project outlander; travelling the US!» Temabasert tekst- og musikksamlingsprosjekt. Lærestoff: Selvvalgte romaner Filmer Internett Arbeidsmåter (spesifiser for ulike tema / emner når ulike arbeidsmåter er brukt) Story line - lignende prosjekter som går ut på å reise rundt til ulike engelskspråklige land i verden. Hvert land vil by på ulike utfordringer/oppgaver som elevene må gjennomføre. Utforske språk og tekst, individuelt og parvis. Muntlige framføringer, individuelt og parvis. Musikk og film. Individuelle skriftlige arbeider. Pararbeid med presentasjon, skriftlig og/eller muntlig.

2 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Læringsmål: Hovedområde: Utforsking av språk og tekst 1. presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk. presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter 3. sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk 4. eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg 5. identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstprodukjon 6. eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere 7. utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon 8. dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst Hovedområde: Tekst og mening 9. lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa 10. formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre 11. formidle medieoppslag fra selvvalgte engelskspråklige medier og lage egne oppslag 1. framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster 13. ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn 14. produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider 15. sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design 16. sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern 17. dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Vurderingskriterier/kjennetegn for måloppnåelse: Uttale, intonasjon og ordforråd Aktivitet og initiativ i timen Hjemmearbeid Presentasjon Mappevurdering Prestasjon på prøver

3 Årsplan engelsk fordypning 014/015 KOMPETANSEMÅL utføre enkle oversettelser mellom norsk og engelsk. identifisere kjennetegn på ulike teksttyper og bruke disse i eget arbeid. eksperimentere med uttrykksformer i ulike sjangere. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Oversetter korrekt både meningsinnhold, ord og setninger. Oversetter tekster fra engelsk og har svært god ortografi og grammatikk. Reflekterer over og forklarer hvordan mening endres i forhold til ordvalg. Modent, avansert, presist og variert ordforråd. Oversetter tekster fra engelsk og har god ortografi og grammatikk. Kan oversette hovedinnholdet i tekstene. Gjør rede for hvordan mening endres i forhold til ordvalg. Behersker den grunnleggende grammatikk til godt ordforråd og god flyt. Oversetter enkle tekster, eller enkelte ord og setninger fra engelsk til norsk. Kan de aller enkleste ord og uttrykk. Kan gi noen eksempler på hvordan enkle ord og uttrykk forandrer mening i forhold til ordvalg. Norvagismer. Gjenkjenner og produserer enkelte sjangrer Kjenner godt til de ulike sjangrene og kan skrive gode tekster innenfor de enkelte sjangrene. Eksperimenterer på en moden og veloverveid måte med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangrer. Kjenner til ulike sjangrer og kan bruke disse i egne tekster. Eksperimenterer på en god måte med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangrer. Gir eksempler på hva som kjennetegner noen av de viktigste sjangrene og kan KARAKTER

4 Årsplan engelsk fordypning 014/015 presentere eksempler på varianter, ordspråk og billedlige uttrykk og sammenlikne med eget morsmål. sammenlikne ord og grammatiske former i engelsk språkbruk. presentere selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa. bruke noe av dette i egne tekster Kan bruke enkle skriftlige og muntlige uttrykksformer i enkle sjangerformer. Vurdere ord og grammatiske former i engelsk språkbruk, variasjoner i det engelske språk, ordspråk og billedlige uttrykk sammenliknet med norsk. Drøfte, vurdere og presentere sammenligning av ord og grammatiske former Diskutere ord og forklare og presentere sammenligning av ord og grammatiske former i engelsk språkbruk, variasjoner i det engelske språk, ordspråk og billedlige uttrykk sammenliknet med norsk Gi eksempler på ord og grammatiske former i engelsk språkbrukbruk, variasjoner i det engelske språk, ordspråk og billedlige uttrykk sammenliknet med norsk. Presentere selvvalgt skjønnlitteratur, tekst, fordypningsarbeid og sakprosa på en utfyllende og godt forståelig måte. Kunne gi klart uttrykk for og begrunne egne meninger om litteraturen som er valgt. Bruker kun manus som støtte,men er ellers fri for manus. Har med god 6 5 Gjøre rede for selvvalgt skjønnlitteratur, tekst, fordypningsarbeid og sakprosa på en godt forståelig måte. Kunne gi klart uttrykk for egne meninger om litteraturen som er valgt. Bruker manus mer enn bare støtte. Har med noe 4 3

5 Årsplan engelsk fordypning 014/015 eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen tekstproduksjon utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst lav Gjenfortelle selvvalgt litteratur og fordypningsarbeid. Leser stort sett bare rett opp fra manus. Har ikke med Kjenner godt til de ulike sjangrene og kan skrive gode tekster innenfor de enkelte sjangrene. Reflekterer over og vurderer språklige virkemidler i moderne kommunikasjon. Bruker disse på en veloverveid og god måte i egen tekstproduksjon. Kjenner til ulike sjangrer og kan bruke disse i egne tekster. Gjør rede for forskjellige språklige virkemidler i moderne kommunikasjon. Bruker disse på en god måte i egen tekstproduksjon. Gir eksempler på hva som kjennetegner noen av de viktigste sjangrene og kan bruke noe av dette i egne tekster Analysere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Gjøre rede for hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Gi eksempler på hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Vurdere, Bedømme og reflektere over egen utvikling i arbeid med utforsking av språk og tekst. Kunne tilegne seg kunnskap fra Internett, ordbøker og andre oppslagsverk, anvende kunnskapen og gjøre den til sin egen

6 Årsplan engelsk fordypning 014/015 produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn Gjøre rede for Identifisere og demonstrere egen utvikling i arbeid med utforsking av språk og tekst Kunne finne informasjon på Internett, og til en viss grad bruke ordbøker og andre oppslagsverk Gir eksempler på og gjengi egen utvikling i arbeid med utforsking av språk og tekst. Kunne finne informasjon og enkle ord og begreper ved hjelp av Internett Begrunne og presentere selvvalgt fordypningsarbeid med innhold som reflekterer lokalsamfunnet Gjøre rede for selvvalgt fordypningsarbeid med innhold fra lokalsamfunnet formidle egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler Gjenfortelle selvvalgt fordypningsarbeid med innhold fra lokalsamfunnet. Analysere, Reflektere over, tolke og begrunne egne opplevelser av film, musikk, teater og medieoppslag. Ha selvstendige meninger om egne opplevelser. framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på Gjøre rede for,analysere og fortelle om egne opplevelser av film, musikk, teater og medieoppslag. Gjøre rede for og vurdere bruk av virkemidler. Kan gjenfortelle egne opplevelser. Gi noen eksempler på egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler. Svært god evne til å produsere avanserte sammensatte tekster ved hjelp av digitale verktøy. Har med utfyllende

7 Årsplan engelsk fordypning 014/015 egne eller andres tekster produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider sammenlikne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design. Sammenlikne og vurdere kritisk ulike sråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern Lager tekster som har bredde i uttrykksformer. Velger ut egne eller andres tekster som viser bredde og presenterer dette. Har med noe Lager enkle tekster der noen forskjellige uttrykksformer kommer til uttrykk. Gir eksempler fra eget eller andres arbeid. Har ikke med Produsere, presentere på en måte som viser at man behersker bruk av digitale hjelpemidler og begrunne selvvalgte fordypningsarbeider. Er fri for manus under fremføring og bruker dette kun som en støtte. Har med Produsere, presentere og gjøre rede for selvvalgte fordypningsarbeider. Greier å bruke digitale hjelpemidler for å hente informasjon. Er en del avhengig av manus på fremføring Har med Lage og gjenfortelle selvvalgte fordypningsarbeider.kan bruke digitale hjelpemidler,men kopierer tekst fra sider Har ikke med Svært god evne til kritisk å sammenligning, drøfte og gi en vurdering av nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design. Kan på en tydelig og fårstålig måte forklare og gi eksempler på hva opphavsrett og personvern er God evne til å sammenligne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og

8 Årsplan engelsk fordypning 014/015 design. Kan på en fårstålig måte forklare hva opphavsrett og personvern er og gi noen eksempler Kan gi eksempler på gode og mindre gode nettsider og på en enkel måte gjøre rede for egne meninger. Kan gi eksempler på hva opphavsrett og personvern er Fremdriftsplan året Uke Tema Kunnskapsmål: GF: jfr K Let me introduce «myself» «Lost in Translation» - oversette enkle tekster mellom engelsk og norsk., 4, 6, 14 1 The news 6, 8 og 11 1,, 3, Finne nyheter fra England og USA i aviser, blader og på nett «In the Movies» - se engelskspråklig film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant. 41 HØSTFERIE Free option - elevene velger seg et tema de vil presentere for klassen. «In the Movies» - se engelskspråklig film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant. «Online» - sammenlikne ulike nettsider ut fra brukervennlighet og nytteverdi. Christmas Traditions -lære litt om ulike juletradisjoner og se en julefilm. 1, 5, 6, 10 1,, 3, 5 5, 6, 8, 14, 17 1,, 3, 5 5, 6, 10 1,, 3, , 3, 5 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17 1,, 3, 5

9 Årsplan engelsk fordypning 014/ JULEFERIE «Project Outlander» - en fiktiv reise til et land utenfor Europa der det å - 6 presentere sitt eget hjemsted er en del av reisen! «Novels» - å lese en roman, skrive en 7-11 bokomtale og fortelle om egne opplevelser med boka. 5, 6, 8, 13, 14, 17 1,, 3, 4, 5 5, 6, 9 1,, 3, 5 8 VINTERFERIE «In the Movies» 5, 6, 10 1,, 3, 5 - se engelskspråklige filmer, 1-13 sammenlikne virkemidler i dem + samtale om filmen i etterkant. 14 PÅSKEFERIE «From.with love?!» 5, 6, 8, 9, 10, 1, 14, 17 1,, 3, presentere musikk, lyrikk og tekst fra seg selv og andre basert på tema. «In the Movies» 5, 6, 10 1,, 3, se engelskspråklig film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant.

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer