Norse Forvaltning Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 1%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK 1.,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK 5.,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar I pole position... - Aktiviteten i det spanske eiendomsmarkedet setter fart E tter seks år med depressive tilstander i det spanske eiendomsmarkedet, ser man nå tegn til at markedet går i retning av stabilitet og balanse i en rekke regioner. Eiendomssektoren som har vært under press gjennom mange år, preges nå av en aktivitetsøkning som man ikke har sett på lang tid. De spanske notarialmyndighetene offentliggjorde i mai en rapport som viste at salget av spanske eiendommer steg med over 14 prosent i årets første tre måneder sammenlignet med siste kvartal 213. På årlig basis tilsvarte veksten 45,4 prosent. Deler av oppgangen fra fjorårets nivå skyldes svært lave Salg av boliger i Spania (yoy%) salgstall for mars 213. Salget falt da dramatisk i kjølvannet 55 % av et stort transak- 45 sjonsvolum før årsskiftet - 35 motivert av kommende skatte og momsøkning. I populære 25 turistområder som Cos- 15 ta Blanca kysten, var aktivitetsøkningen på hele 24 prosent 5 i første kvartal Av de solgte boligene det første kvartalet var 45 prosent nye boliger, og 55 prosent brukte. en bruktboligsalg forventes å øke ytterligere som følge av den lave byggeaktiviteten de '9 '1 '11 '12 '13 ' '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 Prisfallet på boliger bremser opp (yoy%) Brukte boliger Samlet Nye boliger siste årene. Det har vært tilnærmet null aktivitet innenfor byggesektoren de siste årene, og antall igangsatte boligprosjekter er svært begrenset. Derfor vil andelen av solgte boliger som ble bygget under høykonjunkturen stige i takt med at lagrene av nye boliger faller. En stor del av boligene som nå er til salgs eies av finansinstitusjoner som selger boligene med betydelig rabatt og garantert finansiering. Dette har satt fart i omsetningen de siste månedene. En stor del av boligomsetningen i Spania kommer fra utenlandske kjøpere. Over 12 prosent av boligomsetningen er utenlandske kjøpere. Denne andelen har falt noe gjennom de siste kvartalene fra 12,85 prosent i forrige kvartal. Britiske kjøpere utgjør over 17 prosent av markedet, etterfulgt av franskmenn, russere og tyskere. Den norske andelen av Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 1

2 Juni 214 kjøpere har også blitt stadig større, og utgjøre nå 5 prosent av totalmarkedet. Boligprisfallet viser også tegn til å flate ut, og ifølge spanske notarialdata var første kvartal 214 første gang på åtte år at både den samlede omsetningen og boligprisene har bedret seg samtidig (prisvekst på 1,6 prosent). Siste gang dette skjedde var i første kvartal 26. Etter en revisjon i juni kunne de spanske statistikkmyndighetene melde om at de gjennomsnittlige boligprisene i landet derimot var ned med,3% i årets første kvartal. Dette var ned med 1,6 prosent sammenlignet med prisene for ett år siden, hvorav nedgangen fordelte seg med 1,1 prosent for nye boliger og 1,7 prosent for bruktboliger. Til tross for revisjon fra positiv til negativ kvartalsvekst, er dette den laveste falltakten på boligprisene siden 21, og står i sterk kontrast til fjerdekvartalstallene for 213 som viste en nedgang på 7,8 prosent. De regionale forskjellene i Spania er store, og ikke alle regioner kan vise til en like sterk utvikling. Viktig er det at hovedstadsregionen Madrid kunne vise til en prisoppgang på 1,2 prosent for siste kvartal og 1,9 prosent prisøkning på årlig basis. Et annet tegn til at utviklingen går i riktig retning, er utviklingen i antall boliglån. For første gang på nærmere fire år ser vi nå en økning i antall godkjente boliglån, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Dette er den største økningen siden april 21. Spansk boligstatistikk er ofte ikke helt etterrettelig, og kan til tider vise store avvik mellom de ulike datakildene. Det er derfor grunn til å være forsiktig med de kortsiktige konklusjonene som gjøres på grunnlag av disse. Uavhengig av dette, viser tallene fra samtlige kilder at boligprisfallet målt på årlig basis har bremset opp, og at aktiviteten nå har tatt seg opp. Den spanske økonomien er nå inne i en periode med den høyeste veksten siden 28. Aktiviteten innenfor eksportindustrien er en betydelig bidragsyter til veksten, og har vært en nøkkel til å hjelpe landet ut av sitt økonomiske uføre. Landets industriproduksjonstall for april viste en økning på 1,6 prosent fra måneden før, og 4,3 prosent på årlig basis. Mange venter nå på at aktiviteten innenfor bygg og anleggsbransjen snart skal ta seg opp. Økning i antall nye boliglån innvilget (yoy%) '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 Igangsatte nye boliger (antall pr. mnd.) '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 I følge Euroconstructo rapporten som er utarbeidet av Catalonia Institute of Construction Technology, forventes det at aktivitetsfallet innenfor den spanske byggeindustrien vil bunne ut i inneværende år med et aktivitetsfall på 5 prosent. Deretter forventes industrien å vokse langsomt med,9 prosent i 215, for deretter å ha en aktivitetsvekst på 3,4 prosent i 216. Boligbyggingen forventes å falle med 5 prosent i inneværende år, for deretter å stige med 5 prosent i 215 og 8 prosent i 216. Bygg og eiendomsbransjen utgjør omkring 1 prosent av spansk BNP, og økt aktivitet innenfor denne sektoren er derfor en av de viktigste enkeltfaktorene som må på plass for å sikre videre økonomisk vekst i landet. Den siste sysselsettingsstatistikken for landet viser også at eiendomsbransjen har begynt å ansette igjen. En sysselsettingsøkning på 3 prosent var fasit for første kvartal. Dette står i sterk kontrast til første kvartal 213 som viste et sysselsettingsfall på over 9 prosent. Inntil videre har landet klart seg godt uten drahjelp fra bygg og anleggsbransjen, men for å få bukt på den massive arbeidsledigheten må byggeaktiviteten opp. Vi håper derfor at den positive trenden for både priser og omsetning av spansk eiendom er starten på en positiv fase for bygg og anleggsbransjen - ikke bare «dead cat bouncing». IMF uttalte i slutten av mai at Spania nå har rundet hjørnet, og at landets økonomiske opptur begynte i andre halvdel av 213. Økonomien vokser nå med det høyeste tempoet siden 28, og tilliten til landet er nå tilbake. IMF skriver videre at vekstfasen som landet nå er inne i trolig vil vedvare på mellomlang sikt, og at en rekke sentrale indikatorer viser tegn til bedring. Med arbeidsledighet liggende omkring dagens nivå på 26 prosent, forventer IMF at det vil ta tid før sentrale vekstkatalysatorer som eiendomsmarkedet kan friskmeldes, men at den siste tids positive nøkkeltall viser tegn til forbedring. I Trend Europa er vi godt posisjonert i spanske aksjer med blant annet eksponering direkte og indirekte mot infrastruktur og bygg og eiendomsbransjen. Vi er optimistiske for fremtiden, og tror at de siste månedenes positive utvikling innenfor spansk eiendom kan være starten på en ny oppgangstrend for denne skadeskutte bransjen. Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 2

3 Juni 214 Forvalters kommentar Forsommerstemning... -Varm optimisme til tross for uroligheter J uni måned ble en varm børsmåned til tross for uroligheter i Irak, usikkerhet i Ukraina og svake nøkkeltall fra de økonomiske kjempene USA og Kina. De sunnimuslimske ISIL militsene i Irak rykket frem og tok sentrale oljeinstallasjoner og raffinerier i landet. Situasjonen førte til stigende oljepriser og usikkerhet i markedene. Den usikre situasjonen tatt i betraktning, har vi valgt å la våre aksjefond være lavt eksponert i aksjer med høy direkte sensitivitet mot oljeprisutviklingen. I følge siste måling er tilliten til den europeiske økonomien svakere enn forventet. Tillitstallene som ble sluppet på slutten av måneden, viste at indeksen falt 12,6 til 12 poeng, lavere enn konsensusestimatet på 13 poeng. Sammen med andre nøkkeltall, er dette en bekreftelse på at vi er innen i en midlertidig konsolideringsperiode for den europeiske veksten. Et av lyspunktene var derimot tillitsindeksen i Spania som viste en oppgang fra 11,9 poeng til 14,1. Spanske PMI tall var også overraskende sterke, og endte på 54,6 poeng i juni, opp fra 52,9 poeng i mai, og bedre enn analytikernes forventninger om en indeks på 53 poeng. Dette signaliserer at utviklingen i Spania nå har et solid fundament, uavhengig av utviklingen i de andre Europeiske landene. Det amerikanske aksjemarkedet fortsetter å utvikle seg sterkt. Dette til tross for at de reviderte BNP tallene som ble offentliggjort mot slutten av måneden viste at bruttonasjonalproduktet falt med 2,9 prosent i første kvartal. Svekkelsen er dramatisk ned fra første revisjon som viste en nedgang på 1 prosent. Dette var også svakere enn markedets forventninger om en svekkelse på 1,8 prosent, Økonomisk sentimentindikator Spania '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 og står i sterk kontrast til fjerdekvartalstallene som viste en vekst på 2,4 prosent. En hard vinter har fått skylden for den svake utviklingen, og at aktivitet som normalt skulle vært i denne perioden er forskjøvet over i neste kvartal. Markedet tok tallene med stoisk ro, og hendelsen førte ikke til de store kursutslagene i markedet. Vi beveger oss nå inn i en resultatperiode som uoffisielt blir sparket i gang med aluminiumsgiganten Alcoas resultattall den 8. juli. Det har allerede kommet inn enkelte resultatrevisjoner fra de børsnoterte selskapene i USA og Europa, og guidingen så langt gir ingen klare indikasjoner om hva vi kan forvente av andrekvartalstallene. TRENDEN TrendeEn fondet utviklet seg bedre enn referanseindeksen gjennom foregående måned, og det ble ikke gjort større strategiske endringer i porteføljen. Basisstrategien er å ha en lav kontantposisjon med en balansert vektet eksponering i europeiske og amerikanske aksjer. Vi fortsetter også å redusere posisjonen i de aksjene som har en svak relativ utvikling, og den tyske aksjen Continental AG ble tatt ut etter at aksjekursen en stund har beveget seg svakt relativt til markedet. I kjølvannet av vårt salg har det kommet ut negative analyser som understøtter vårt syn på dekkprodusenten. Vi opprettholder vårt syn på at de europeiske aksjemarkedene vil gi de største avkastningsmulighetene i tiden som kommer, og fortsetter derfor å vekte opp porteføljens andel i europeiske aksjer. TREND EUROPA Trend Europa utviklet seg sterkt relativt til referanseindeksen i juni. Vi opprettholder vårt syn på at en overvektet eksponering i spanske aksjer fortsatt vil gi meravkastning, og har derfor opprettholdt vår høye geografiske eksponering i Spania. Vi har valgt å selge oss ned i spanske enkeltpapirer som har hatt en svak relativ utvikling, og hvor oppgangstrenden ser ut til å være over. Aksjer som Amadeus IT Holding SA og Mapfre SA er tatt ut av porteføljen, og Banco Sabadell SA er gradvis vektet opp gjennom perioden. Det italienske aksjemarkedet har vært volatilt den siste tiden, og enkelte aksjer viser tegn til toppformasjoner. Vi har derfor valgt å redusere den samlede eksponeringen i italienske papirer noe til fordel for et utvalg tyske og franske aksjer. Vi ønsker våre andelshavere en strålende sommer! Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Verdiutvikling og statistikk Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 3,91 %,13 % 3,97 % 14,63 % Trend Europa 3,2 % 3,62 % - 11,67 % Oslo Børs (OSEFX) 2,21 % 1,5 % 24,17 % 2,1 % Euro STOXX 6 i NOK 2,2 % 4,6 % 33,74 % 16,56 % S&P 5 i NOK 4,49 % 7,28 % 41,34 % 16,9 % FTSE World Index i NOK 4,33 % 6,26 % 32,51 % 12,67 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastning siste måned 3,91 % Avkastning inneværende år,13 % Avkastning siste 12 mnd. 18,73 % Avkastning siste 3 år 23,27 % Avkastning siden start (2.1.9) 61,45 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 3,72 % Avkastning inneværende år 7,62 % Avkastningsgraf Juni 214 Benchmark: 5% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 5% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK 9 okt '9 okt '1 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn PPG INDUSTRIES INC 12,55 21,15 3,41 % 74,32 % AMERICAN ELECTRIC POWER 3,73 % AETNA INC 63,13 81,8 3,63 % 28,43 % AETNA INC 3,63 % SALMAR ASA 84,25 17, 1,42 % 27, % SEMPRA ENERGY 3,58 % FIDELITY NATIONAL INFORMATIO Information Technology 46, 54,74 1,49 % 19, % VISTEON CORP 3,52 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 97,1 3,52 % 17,6 % CINTAS CORP 3,47 % MARINE HARVEST 72,5 83,75 1,23 % 16,24 % CARLISLE COS INC 3,43 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 55,77 3,73 % 15,89 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 3,42 % L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 15,31 12,75 2,89 % 14,66 % PPG INDUSTRIES INC 3,41 % SEMPRA ENERGY 91,47 14,71 3,58 % 14,47 % WESTERN DIGITAL CORP 3,35 % POLYONE CORPORATION 37, 42,14 3,16 % 13,89 % POLYONE CORPORATION 3,16 % CINTAS CORP WESTERN DIGITAL CORP SMITH & NEPHEW PLC INVESTOR AB-B SHS TE CONNECTIVITY LTD LEROEY SEAFOOD GROUP ASA CARLISLE COS INC NEXTERA ENERGY INC TORCHMARK CORP NORTHROP GRUMMAN CORP INDUTRADE AB AVISTA CORP UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP DAIMLER AG-REGISTERED SHARES BOSKALIS WESTMINSTER NORDEA BANK AB STRYKER CORP LYONDELLBASELL INDU-CL A DELPHI AUTOMOTIVE PLC ASSURANT INC ALASKA AIR GROUP INC ACKERMANS & VAN HAAREN SAMPO OYJ-A SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A ASSA ABLOY AB-B HEIDELBERGCEMENT AG DU PONT (E.I.) DE NEMOURS WESCO INTERNATIONAL INC RAYTHEON COMPANY Information Technology Information Technology Consumer Discretionary Consumer Discretionary 55,8 63,54 3,47 % 13,87 % 81,57 92,3 3,35 % 13,15 % Sektoreksponering 9,26 1,39 1,55 % 12,16 % Bransje 225,36 25,7 1,41 % 11,24 % 25,92 % 56,31 61,84 2,28 % 9,83 % 15,1 % 24, 224,,59 % 9,8 % 14,21 % 79,17 86,62 3,43 % 9,41 % 12,41 % 93,88 12,48 2,48 % 9,16 % Consumer Discretionary 9,72 % 75,1 81,92 2,92 % 9,8 % 8,21 % 19,9 119,63 3,15 % 8,85 % Technology 6,2 % 296,5 312, 1,62 % 5,23 % 3,24 % 31,87 33,52 2,62 % 5,18 % 95,39 99,75 2,22 % 4,57 % 11,75 115,45 3,42 % 4,24 % Geografisk eksponering 65,9 68,4 1,36 % 3,8 % Land 4,43 41,89 1,33 % 3,61 % USA 74,8 % 91,35 94,3 1,2 % 3,23 % Sverige 8,4 % 81,79 84,32 3,3 % 3,9 % Norge 3,24 % 95,9 97,65 2,15 % 2,69 % Tyskland 2,96 % 67,27 68,74 1,37 % 2,19 % England 1,55 % 64,44 65,55 3,8 % 1,72 % Nederland 1,33 % 94,68 95,5 2,9 %,39 % Belgia 1,28 % 92,4 92,9 1,28 %,5 % Finland 1,28 % 37,7 36,95 1,28 % -,32 % 93,26 92,95 2,23 % -,33 % Sum Aksjer 89,94 89,3 1,55 % -,71 % Bankinnskudd 342,45 34, 2,62 % -,72 % 62,92 62,33 1,59 % -,94 % 66,8 65,44 1,36 % -2,4 % 92,53 86,38 2,66 % -6,65 % 99,34 92,25 2,7 % -7,13 % 1 største investeringer 94,83 % 5,17 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Juni 214 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte ,5 56 Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned 3,2 % Avkastning inneværende år 3,62 % Avkastning siden start ( ) 4,9 % 52 Nøkkeltall benchmark 51 Avkastning siste måned 2,46 % Avkastning inneværende år 6,7 % 5 Avkastning siden ,11 % 49 des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) 1 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 66,8 2,83 % 37,58 % GAS NATURAL SDG SA 3,17 % SALMAR ASA 84,25 17, 1,15 % 27, % FERROVIAL SA 3,4 % ENDESA SA 22,25 28,25 2,73 % 26,97 % ATLANTIA SPA 2,99 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,7 3,17 % 23,71 % IBERDROLA SA 2,96 % IBERDROLA SA 4,58 5,58 2,96 % 21,92 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,83 % VALEO SA Consumer Discretionary 8,77 98,9 2,73 % 21,44 % ENAGAS SA 2,82 % ATLANTIA SPA 17,35 2,82 2,99 % 2, % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,77 % MARINE HARVEST 72,5 83,75 1,5 % 16,24 % ENDESA SA 2,73 % ENAGAS SA 2,38 23,5 2,82 % 15,31 % VALEO SA 2,73 % FERROVIAL SA 14,3 16,27 3,4 % 13,71 % HEIDELBERGCEMENT AG 2,7 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 33,4 2,77 % 11,45 % LEROEY SEAFOOD GROUP ASA 24, 224,,5 % 9,8 % NOVARTIS AG-REG 74,85 8,3 1,48 % 7,28 % Bransje TECNICAS REUNIDAS SA Energy 42,42 45,18 1,91 % 6,49 % 3,22 % HERA SPA 1,96 2,8 1,85 % 6,12 % 18,99 % FREENET AG Telecommunication Services 22,3 23,23 2,5 % 5,45 % 13,88 % INDUTRADE AB 296,5 312, 1,57 % 5,23 % Consumer Discretionary 6,24 % EXOR SPA 29,7 29,99 2,6 % 3,16 % 5,11 % SES Consumer Discretionary 27,19 27,7 2,1 % 1,88 % 4,83 % TERNA SPA 3,78 3,85 2,63 % 1,87 % 4,9 % BAYER AG-REG 11,55 13,15 2,6 % 1,58 % Energy 3,85 % BECHTLE AG Information Technology 61,9 62,57 2, % 1,8 % Communications 2,5 % EI TOWERS SPA Information Technology 39,19 39,5 1,1 %,78 % Information Technology 2, % VINCI SA 54,24 54,6 2,51 %,66 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 68,48 68,75 2,55 %,4 % Sektoreksponering Geografisk eksponering VIDRALA SA 36,8 36,22 2,13 %,39 % Land SODEXO Consumer Discretionary 78,5 78,55 1,51 %,6 % Spania 29, % AAREAL BANK AG 33,91 33,66 2,45 % -,73 % Tyskland 16,3 % ASSA ABLOY AB-B 342,8 34, 2,46 % -,82 % Frankrike 15,28 % HEIDELBERGCEMENT AG 62,92 62,33 2,7 % -,94 % Italia 13,63 % DEUTSCHE POST AG-REG 26,67 26,41 2,46 % -,96 % Sverige 6,1 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 9,19 89,3 1,98 % -,99 % Sveits 3,89 % SWISS RE AG 79,73 78,9 2,41 % -1,4 % Norge 2,7 % TOTAL SA Energy 53,34 52,78 1,94 % -1,5 % Portugal 2,41 % OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 32,63 32,5 2,26 % -1,78 % England 2,5 % INTERPUMP GROUP SPA 1,24 1,5 2,54 % -1,84 % LEGRAND SA 45,64 44,69 2,3 % -2,9 % PRUDENTIAL PLC 13,7 13,41 2,5 % -2,12 % Sum Aksjer 91,26 % SIXT SE 3,78 29,76 2,3 % -3,33 % Bankinnskudd 8,74 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer