Norse Forvaltning Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 1%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK 1.,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK 5.,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar I pole position... - Aktiviteten i det spanske eiendomsmarkedet setter fart E tter seks år med depressive tilstander i det spanske eiendomsmarkedet, ser man nå tegn til at markedet går i retning av stabilitet og balanse i en rekke regioner. Eiendomssektoren som har vært under press gjennom mange år, preges nå av en aktivitetsøkning som man ikke har sett på lang tid. De spanske notarialmyndighetene offentliggjorde i mai en rapport som viste at salget av spanske eiendommer steg med over 14 prosent i årets første tre måneder sammenlignet med siste kvartal 213. På årlig basis tilsvarte veksten 45,4 prosent. Deler av oppgangen fra fjorårets nivå skyldes svært lave Salg av boliger i Spania (yoy%) salgstall for mars 213. Salget falt da dramatisk i kjølvannet 55 % av et stort transak- 45 sjonsvolum før årsskiftet - 35 motivert av kommende skatte og momsøkning. I populære 25 turistområder som Cos- 15 ta Blanca kysten, var aktivitetsøkningen på hele 24 prosent 5 i første kvartal Av de solgte boligene det første kvartalet var 45 prosent nye boliger, og 55 prosent brukte. en bruktboligsalg forventes å øke ytterligere som følge av den lave byggeaktiviteten de '9 '1 '11 '12 '13 ' '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 Prisfallet på boliger bremser opp (yoy%) Brukte boliger Samlet Nye boliger siste årene. Det har vært tilnærmet null aktivitet innenfor byggesektoren de siste årene, og antall igangsatte boligprosjekter er svært begrenset. Derfor vil andelen av solgte boliger som ble bygget under høykonjunkturen stige i takt med at lagrene av nye boliger faller. En stor del av boligene som nå er til salgs eies av finansinstitusjoner som selger boligene med betydelig rabatt og garantert finansiering. Dette har satt fart i omsetningen de siste månedene. En stor del av boligomsetningen i Spania kommer fra utenlandske kjøpere. Over 12 prosent av boligomsetningen er utenlandske kjøpere. Denne andelen har falt noe gjennom de siste kvartalene fra 12,85 prosent i forrige kvartal. Britiske kjøpere utgjør over 17 prosent av markedet, etterfulgt av franskmenn, russere og tyskere. Den norske andelen av Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 1

2 Juni 214 kjøpere har også blitt stadig større, og utgjøre nå 5 prosent av totalmarkedet. Boligprisfallet viser også tegn til å flate ut, og ifølge spanske notarialdata var første kvartal 214 første gang på åtte år at både den samlede omsetningen og boligprisene har bedret seg samtidig (prisvekst på 1,6 prosent). Siste gang dette skjedde var i første kvartal 26. Etter en revisjon i juni kunne de spanske statistikkmyndighetene melde om at de gjennomsnittlige boligprisene i landet derimot var ned med,3% i årets første kvartal. Dette var ned med 1,6 prosent sammenlignet med prisene for ett år siden, hvorav nedgangen fordelte seg med 1,1 prosent for nye boliger og 1,7 prosent for bruktboliger. Til tross for revisjon fra positiv til negativ kvartalsvekst, er dette den laveste falltakten på boligprisene siden 21, og står i sterk kontrast til fjerdekvartalstallene for 213 som viste en nedgang på 7,8 prosent. De regionale forskjellene i Spania er store, og ikke alle regioner kan vise til en like sterk utvikling. Viktig er det at hovedstadsregionen Madrid kunne vise til en prisoppgang på 1,2 prosent for siste kvartal og 1,9 prosent prisøkning på årlig basis. Et annet tegn til at utviklingen går i riktig retning, er utviklingen i antall boliglån. For første gang på nærmere fire år ser vi nå en økning i antall godkjente boliglån, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Dette er den største økningen siden april 21. Spansk boligstatistikk er ofte ikke helt etterrettelig, og kan til tider vise store avvik mellom de ulike datakildene. Det er derfor grunn til å være forsiktig med de kortsiktige konklusjonene som gjøres på grunnlag av disse. Uavhengig av dette, viser tallene fra samtlige kilder at boligprisfallet målt på årlig basis har bremset opp, og at aktiviteten nå har tatt seg opp. Den spanske økonomien er nå inne i en periode med den høyeste veksten siden 28. Aktiviteten innenfor eksportindustrien er en betydelig bidragsyter til veksten, og har vært en nøkkel til å hjelpe landet ut av sitt økonomiske uføre. Landets industriproduksjonstall for april viste en økning på 1,6 prosent fra måneden før, og 4,3 prosent på årlig basis. Mange venter nå på at aktiviteten innenfor bygg og anleggsbransjen snart skal ta seg opp. Økning i antall nye boliglån innvilget (yoy%) '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 Igangsatte nye boliger (antall pr. mnd.) '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 I følge Euroconstructo rapporten som er utarbeidet av Catalonia Institute of Construction Technology, forventes det at aktivitetsfallet innenfor den spanske byggeindustrien vil bunne ut i inneværende år med et aktivitetsfall på 5 prosent. Deretter forventes industrien å vokse langsomt med,9 prosent i 215, for deretter å ha en aktivitetsvekst på 3,4 prosent i 216. Boligbyggingen forventes å falle med 5 prosent i inneværende år, for deretter å stige med 5 prosent i 215 og 8 prosent i 216. Bygg og eiendomsbransjen utgjør omkring 1 prosent av spansk BNP, og økt aktivitet innenfor denne sektoren er derfor en av de viktigste enkeltfaktorene som må på plass for å sikre videre økonomisk vekst i landet. Den siste sysselsettingsstatistikken for landet viser også at eiendomsbransjen har begynt å ansette igjen. En sysselsettingsøkning på 3 prosent var fasit for første kvartal. Dette står i sterk kontrast til første kvartal 213 som viste et sysselsettingsfall på over 9 prosent. Inntil videre har landet klart seg godt uten drahjelp fra bygg og anleggsbransjen, men for å få bukt på den massive arbeidsledigheten må byggeaktiviteten opp. Vi håper derfor at den positive trenden for både priser og omsetning av spansk eiendom er starten på en positiv fase for bygg og anleggsbransjen - ikke bare «dead cat bouncing». IMF uttalte i slutten av mai at Spania nå har rundet hjørnet, og at landets økonomiske opptur begynte i andre halvdel av 213. Økonomien vokser nå med det høyeste tempoet siden 28, og tilliten til landet er nå tilbake. IMF skriver videre at vekstfasen som landet nå er inne i trolig vil vedvare på mellomlang sikt, og at en rekke sentrale indikatorer viser tegn til bedring. Med arbeidsledighet liggende omkring dagens nivå på 26 prosent, forventer IMF at det vil ta tid før sentrale vekstkatalysatorer som eiendomsmarkedet kan friskmeldes, men at den siste tids positive nøkkeltall viser tegn til forbedring. I Trend Europa er vi godt posisjonert i spanske aksjer med blant annet eksponering direkte og indirekte mot infrastruktur og bygg og eiendomsbransjen. Vi er optimistiske for fremtiden, og tror at de siste månedenes positive utvikling innenfor spansk eiendom kan være starten på en ny oppgangstrend for denne skadeskutte bransjen. Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 2

3 Juni 214 Forvalters kommentar Forsommerstemning... -Varm optimisme til tross for uroligheter J uni måned ble en varm børsmåned til tross for uroligheter i Irak, usikkerhet i Ukraina og svake nøkkeltall fra de økonomiske kjempene USA og Kina. De sunnimuslimske ISIL militsene i Irak rykket frem og tok sentrale oljeinstallasjoner og raffinerier i landet. Situasjonen førte til stigende oljepriser og usikkerhet i markedene. Den usikre situasjonen tatt i betraktning, har vi valgt å la våre aksjefond være lavt eksponert i aksjer med høy direkte sensitivitet mot oljeprisutviklingen. I følge siste måling er tilliten til den europeiske økonomien svakere enn forventet. Tillitstallene som ble sluppet på slutten av måneden, viste at indeksen falt 12,6 til 12 poeng, lavere enn konsensusestimatet på 13 poeng. Sammen med andre nøkkeltall, er dette en bekreftelse på at vi er innen i en midlertidig konsolideringsperiode for den europeiske veksten. Et av lyspunktene var derimot tillitsindeksen i Spania som viste en oppgang fra 11,9 poeng til 14,1. Spanske PMI tall var også overraskende sterke, og endte på 54,6 poeng i juni, opp fra 52,9 poeng i mai, og bedre enn analytikernes forventninger om en indeks på 53 poeng. Dette signaliserer at utviklingen i Spania nå har et solid fundament, uavhengig av utviklingen i de andre Europeiske landene. Det amerikanske aksjemarkedet fortsetter å utvikle seg sterkt. Dette til tross for at de reviderte BNP tallene som ble offentliggjort mot slutten av måneden viste at bruttonasjonalproduktet falt med 2,9 prosent i første kvartal. Svekkelsen er dramatisk ned fra første revisjon som viste en nedgang på 1 prosent. Dette var også svakere enn markedets forventninger om en svekkelse på 1,8 prosent, Økonomisk sentimentindikator Spania '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 og står i sterk kontrast til fjerdekvartalstallene som viste en vekst på 2,4 prosent. En hard vinter har fått skylden for den svake utviklingen, og at aktivitet som normalt skulle vært i denne perioden er forskjøvet over i neste kvartal. Markedet tok tallene med stoisk ro, og hendelsen førte ikke til de store kursutslagene i markedet. Vi beveger oss nå inn i en resultatperiode som uoffisielt blir sparket i gang med aluminiumsgiganten Alcoas resultattall den 8. juli. Det har allerede kommet inn enkelte resultatrevisjoner fra de børsnoterte selskapene i USA og Europa, og guidingen så langt gir ingen klare indikasjoner om hva vi kan forvente av andrekvartalstallene. TRENDEN TrendeEn fondet utviklet seg bedre enn referanseindeksen gjennom foregående måned, og det ble ikke gjort større strategiske endringer i porteføljen. Basisstrategien er å ha en lav kontantposisjon med en balansert vektet eksponering i europeiske og amerikanske aksjer. Vi fortsetter også å redusere posisjonen i de aksjene som har en svak relativ utvikling, og den tyske aksjen Continental AG ble tatt ut etter at aksjekursen en stund har beveget seg svakt relativt til markedet. I kjølvannet av vårt salg har det kommet ut negative analyser som understøtter vårt syn på dekkprodusenten. Vi opprettholder vårt syn på at de europeiske aksjemarkedene vil gi de største avkastningsmulighetene i tiden som kommer, og fortsetter derfor å vekte opp porteføljens andel i europeiske aksjer. TREND EUROPA Trend Europa utviklet seg sterkt relativt til referanseindeksen i juni. Vi opprettholder vårt syn på at en overvektet eksponering i spanske aksjer fortsatt vil gi meravkastning, og har derfor opprettholdt vår høye geografiske eksponering i Spania. Vi har valgt å selge oss ned i spanske enkeltpapirer som har hatt en svak relativ utvikling, og hvor oppgangstrenden ser ut til å være over. Aksjer som Amadeus IT Holding SA og Mapfre SA er tatt ut av porteføljen, og Banco Sabadell SA er gradvis vektet opp gjennom perioden. Det italienske aksjemarkedet har vært volatilt den siste tiden, og enkelte aksjer viser tegn til toppformasjoner. Vi har derfor valgt å redusere den samlede eksponeringen i italienske papirer noe til fordel for et utvalg tyske og franske aksjer. Vi ønsker våre andelshavere en strålende sommer! Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Verdiutvikling og statistikk Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 3,91 %,13 % 3,97 % 14,63 % Trend Europa 3,2 % 3,62 % - 11,67 % Oslo Børs (OSEFX) 2,21 % 1,5 % 24,17 % 2,1 % Euro STOXX 6 i NOK 2,2 % 4,6 % 33,74 % 16,56 % S&P 5 i NOK 4,49 % 7,28 % 41,34 % 16,9 % FTSE World Index i NOK 4,33 % 6,26 % 32,51 % 12,67 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastning siste måned 3,91 % Avkastning inneværende år,13 % Avkastning siste 12 mnd. 18,73 % Avkastning siste 3 år 23,27 % Avkastning siden start (2.1.9) 61,45 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 3,72 % Avkastning inneværende år 7,62 % Avkastningsgraf Juni 214 Benchmark: 5% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 5% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK 9 okt '9 okt '1 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn PPG INDUSTRIES INC 12,55 21,15 3,41 % 74,32 % AMERICAN ELECTRIC POWER 3,73 % AETNA INC 63,13 81,8 3,63 % 28,43 % AETNA INC 3,63 % SALMAR ASA 84,25 17, 1,42 % 27, % SEMPRA ENERGY 3,58 % FIDELITY NATIONAL INFORMATIO Information Technology 46, 54,74 1,49 % 19, % VISTEON CORP 3,52 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 97,1 3,52 % 17,6 % CINTAS CORP 3,47 % MARINE HARVEST 72,5 83,75 1,23 % 16,24 % CARLISLE COS INC 3,43 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 55,77 3,73 % 15,89 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 3,42 % L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 15,31 12,75 2,89 % 14,66 % PPG INDUSTRIES INC 3,41 % SEMPRA ENERGY 91,47 14,71 3,58 % 14,47 % WESTERN DIGITAL CORP 3,35 % POLYONE CORPORATION 37, 42,14 3,16 % 13,89 % POLYONE CORPORATION 3,16 % CINTAS CORP WESTERN DIGITAL CORP SMITH & NEPHEW PLC INVESTOR AB-B SHS TE CONNECTIVITY LTD LEROEY SEAFOOD GROUP ASA CARLISLE COS INC NEXTERA ENERGY INC TORCHMARK CORP NORTHROP GRUMMAN CORP INDUTRADE AB AVISTA CORP UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP DAIMLER AG-REGISTERED SHARES BOSKALIS WESTMINSTER NORDEA BANK AB STRYKER CORP LYONDELLBASELL INDU-CL A DELPHI AUTOMOTIVE PLC ASSURANT INC ALASKA AIR GROUP INC ACKERMANS & VAN HAAREN SAMPO OYJ-A SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A ASSA ABLOY AB-B HEIDELBERGCEMENT AG DU PONT (E.I.) DE NEMOURS WESCO INTERNATIONAL INC RAYTHEON COMPANY Information Technology Information Technology Consumer Discretionary Consumer Discretionary 55,8 63,54 3,47 % 13,87 % 81,57 92,3 3,35 % 13,15 % Sektoreksponering 9,26 1,39 1,55 % 12,16 % Bransje 225,36 25,7 1,41 % 11,24 % 25,92 % 56,31 61,84 2,28 % 9,83 % 15,1 % 24, 224,,59 % 9,8 % 14,21 % 79,17 86,62 3,43 % 9,41 % 12,41 % 93,88 12,48 2,48 % 9,16 % Consumer Discretionary 9,72 % 75,1 81,92 2,92 % 9,8 % 8,21 % 19,9 119,63 3,15 % 8,85 % Technology 6,2 % 296,5 312, 1,62 % 5,23 % 3,24 % 31,87 33,52 2,62 % 5,18 % 95,39 99,75 2,22 % 4,57 % 11,75 115,45 3,42 % 4,24 % Geografisk eksponering 65,9 68,4 1,36 % 3,8 % Land 4,43 41,89 1,33 % 3,61 % USA 74,8 % 91,35 94,3 1,2 % 3,23 % Sverige 8,4 % 81,79 84,32 3,3 % 3,9 % Norge 3,24 % 95,9 97,65 2,15 % 2,69 % Tyskland 2,96 % 67,27 68,74 1,37 % 2,19 % England 1,55 % 64,44 65,55 3,8 % 1,72 % Nederland 1,33 % 94,68 95,5 2,9 %,39 % Belgia 1,28 % 92,4 92,9 1,28 %,5 % Finland 1,28 % 37,7 36,95 1,28 % -,32 % 93,26 92,95 2,23 % -,33 % Sum Aksjer 89,94 89,3 1,55 % -,71 % Bankinnskudd 342,45 34, 2,62 % -,72 % 62,92 62,33 1,59 % -,94 % 66,8 65,44 1,36 % -2,4 % 92,53 86,38 2,66 % -6,65 % 99,34 92,25 2,7 % -7,13 % 1 største investeringer 94,83 % 5,17 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Juni 214 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte ,5 56 Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned 3,2 % Avkastning inneværende år 3,62 % Avkastning siden start ( ) 4,9 % 52 Nøkkeltall benchmark 51 Avkastning siste måned 2,46 % Avkastning inneværende år 6,7 % 5 Avkastning siden ,11 % 49 des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) 1 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 66,8 2,83 % 37,58 % GAS NATURAL SDG SA 3,17 % SALMAR ASA 84,25 17, 1,15 % 27, % FERROVIAL SA 3,4 % ENDESA SA 22,25 28,25 2,73 % 26,97 % ATLANTIA SPA 2,99 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,7 3,17 % 23,71 % IBERDROLA SA 2,96 % IBERDROLA SA 4,58 5,58 2,96 % 21,92 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,83 % VALEO SA Consumer Discretionary 8,77 98,9 2,73 % 21,44 % ENAGAS SA 2,82 % ATLANTIA SPA 17,35 2,82 2,99 % 2, % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,77 % MARINE HARVEST 72,5 83,75 1,5 % 16,24 % ENDESA SA 2,73 % ENAGAS SA 2,38 23,5 2,82 % 15,31 % VALEO SA 2,73 % FERROVIAL SA 14,3 16,27 3,4 % 13,71 % HEIDELBERGCEMENT AG 2,7 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 33,4 2,77 % 11,45 % LEROEY SEAFOOD GROUP ASA 24, 224,,5 % 9,8 % NOVARTIS AG-REG 74,85 8,3 1,48 % 7,28 % Bransje TECNICAS REUNIDAS SA Energy 42,42 45,18 1,91 % 6,49 % 3,22 % HERA SPA 1,96 2,8 1,85 % 6,12 % 18,99 % FREENET AG Telecommunication Services 22,3 23,23 2,5 % 5,45 % 13,88 % INDUTRADE AB 296,5 312, 1,57 % 5,23 % Consumer Discretionary 6,24 % EXOR SPA 29,7 29,99 2,6 % 3,16 % 5,11 % SES Consumer Discretionary 27,19 27,7 2,1 % 1,88 % 4,83 % TERNA SPA 3,78 3,85 2,63 % 1,87 % 4,9 % BAYER AG-REG 11,55 13,15 2,6 % 1,58 % Energy 3,85 % BECHTLE AG Information Technology 61,9 62,57 2, % 1,8 % Communications 2,5 % EI TOWERS SPA Information Technology 39,19 39,5 1,1 %,78 % Information Technology 2, % VINCI SA 54,24 54,6 2,51 %,66 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 68,48 68,75 2,55 %,4 % Sektoreksponering Geografisk eksponering VIDRALA SA 36,8 36,22 2,13 %,39 % Land SODEXO Consumer Discretionary 78,5 78,55 1,51 %,6 % Spania 29, % AAREAL BANK AG 33,91 33,66 2,45 % -,73 % Tyskland 16,3 % ASSA ABLOY AB-B 342,8 34, 2,46 % -,82 % Frankrike 15,28 % HEIDELBERGCEMENT AG 62,92 62,33 2,7 % -,94 % Italia 13,63 % DEUTSCHE POST AG-REG 26,67 26,41 2,46 % -,96 % Sverige 6,1 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 9,19 89,3 1,98 % -,99 % Sveits 3,89 % SWISS RE AG 79,73 78,9 2,41 % -1,4 % Norge 2,7 % TOTAL SA Energy 53,34 52,78 1,94 % -1,5 % Portugal 2,41 % OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 32,63 32,5 2,26 % -1,78 % England 2,5 % INTERPUMP GROUP SPA 1,24 1,5 2,54 % -1,84 % LEGRAND SA 45,64 44,69 2,3 % -2,9 % PRUDENTIAL PLC 13,7 13,41 2,5 % -2,12 % Sum Aksjer 91,26 % SIXT SE 3,78 29,76 2,3 % -3,33 % Bankinnskudd 8,74 % Norse Forvaltning AS Postboks 227, Vika 125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Log skala Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 055 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Månedens makrokommentar. Ready for greatness? - Hva hvis Donald Trump blir president i USA...

Månedens makrokommentar. Ready for greatness? - Hva hvis Donald Trump blir president i USA... Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Norse TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer