Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng i oktober, opp fra 50,2 i september. Amerikansk arbeidsledighet falt til 7,2 prosent, ned fra 7,3 Dette var bedre enn markedets forventning på 7,5 Tall fra Japan viste at eksporten steg med 11,5 prosent på årsbasis, importen steg med 16,5 Den japanske handelsbalansen viste historiens største underskudd i oktober. Det amerikanske senatet stemte for en utsettelse av USAs gjeldstak, og en økonomisk katastrofe ble avverget i oktober. ZEW indeksen i Tyskland som måler fremtidsutsiktene i økonomien steg til 52,8 poeng mot forventet 49,2 poeng. Trendindikator Global Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden i de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Forvaltere: Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar Lys i enden av eurotunnelen - Den europeiske fremtiden blir gradvis lysere D e europeiske aksjemarkedene har styrket seg betydelig siden den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi, sommeren 2012, uttalte at sentralbanken skal «gjøre det som må til» for å redde euroen. Sentralbankens holdninger sammen med finans- og pengepolitiske lettelser, har ført til at tilliten både blant forbrukere og industrien i deler av Europa har styrket seg betydelig. Det vises tydelig i de økonomiske nøkkeltallene som er offentliggjort gjennom det siste halvåret, at økonomien i eurosonen nå for alvor har snudd. Med en prisvekst på 0,7 prosent på årsbasis, viste oktobertall at prisstigningen i eurosonen var den laveste på fire år. Dette var en nedgang fra 1,1 prosent i september, et fall som overrasket de aller fleste analytikere. Sammen med fortsatt beskjeden økonomisk vekst og jobbtall, er det stor sannsynlighet for at vi fortsatt vil se økonomisk stimulans fremfor strammere pengepolitiske tiltak fra den europeiske sentralbanken en stund fremover. Eurosonen løftet seg ut av resesjon i andre kvartal 2013, hvor BNP-tall viste at den økonomiske veksten målt mot foregående kvartal beveget seg så vidt over i positivt territorium med 0,3 Veksten fordeler seg ulikt mellom de enkelte landene i regionen, og Tyskland med sin stabile utvikling var nok en gang en sterk bidragsyter med en vekst på 0,7 Overraskende positive var derimot tallene fra Portugal som viste en vekst på 1,1 prosent i samme periode, en overraskelse som viser at det allikevel ikke står så dårlig til med de tidligere økonomisk dødsdømte nasjonene i Europa. Arbeidsledighet - Spania Arbeidsledigheten viser tegn til å toppe ut... Økonomisk stemningsindikator Eurosonen Fra pessimisme til optimisme... Tidligere i oktober offentliggjorde den spanske sentralbanken tall som viser at den økonomiske krisen i landet nå er i ferd med å lette. Både arbeidsledighetstall og BNP-tall for tredje kvartal viste tegn til forbedring. Arbeidsledigheten som har vært landets store utfordring i en rekke år, viste seg å falle med 0,28 prosentpoeng til 25,98 prosent, og BNPtallene viste at landet beveget seg ut av rese- 1

2 Månedsrapport Oktober 2013 sjon med en kvartalsvekst på 0,1 prosent gjennom siste kvartal. Ratingbyrået Fitch kunne den 1. november melde om at signaler nå kan tyde på at den negative utviklingen i Spania er over. Ratingbyrået valgte å oppgradere landets utsikter fra negativt til stabilt blant annet med den begrunnelse at landets betalingsbalanse er sterkt forbedret som følge av økt konkurransekraft og eksport. Selv om det kan være et stykke frem til at Spania får en sunn og bærekraftig økonomi, viser en rekke indikatorer at vinden kan ha snudd for deler av den spanske økonomien. Spanske detaljhandelstall for september viste at landets detaljhandel for første gang på tre år viser vekst. Tallene viste en oppgang på 2,2 prosent på årlig basis, og er en sterk forbedring fra foregående måneds tall på -4,8 Detaljhandelstall - Spania Eksportutvikling - Spania Eksport er med på å løfte den spanske økonomien ut av krise... En svale gjør ingen sommer, men detaljhandelstrenden er positiv... Med de riktige grepene har Spania nå muligheten til å bli «Europas svar på Kina». Spansk eksportindustri har styrket sin globale posisjon gjennom de siste årene, og har i en periode hvor spansk økonomi har svekket seg med 7,5 prosent hatt en vekst på over 15 Tallene for andre kvartal 2013 viste en vekst på imponerende 6 Årsaken til den sterke veksten kan i hovedtrekk tilskrives lavere produksjonskostnader og effektivitetsvekst. Med en arbeidsledighet på over 25 prosent og en massiv nedskjæring i offentlig sektor har tilgangen på rimelig og kvalifisert arbeidskraft vært et av de store konkurransefortrinnene for spansk industri. I følge OECD har den samlede lønnsveksten i Spania har vært på 2,6 prosent over de siste tre årene. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende vekst i Tyskland, som viste en oppgang på 7,8 Spanias produktivitet har vist en imponerende utvikling gjennom den økonomiske krisen. Landets produktivitetsvekst har vært en av de kraftigste i Europa. I perioden har produktivitetsveksten i landet ligget på en tredjeplass globalt, bak India og Kina. Arbeidskraftproduktivitet - Spania vs. Verden... Trenden det siste året viser en dramatisk forbedring med fjorårstall for september på -10,5 Årsaken til de gode tallene kan nok delvis forklares med at det på samme tidspunkt i fjor ble innført en økning av merverdiavgiften som førte til et dramatisk fall i detaljhandelen. Justert for denne effekten viser tallene for de siste månedene en klar positiv trend. Dette er gode nyheter for den spanske detaljhandelen som har slitt i lang tid med en svak innenlandsk etterspørsel. Den mest spennende utviklingen skjer innenfor europeisk eksportindustri. Eksportindustrivekst er ikke bare et tysk fenomen, men et positivt veksttrekk som spenner over store deler av Europa. Interessant er det også at den amerikanske sentralbanken, som i sin halvårsrapport tradisjonelt har kommet med sterk kritikk av Kinesisk eksportindustri, nå har rettet sin kritikk mot Europa og Tyskland. Det er dermed tydelig at man nå ser konkurransefortrinnet i europeisk eksportindustri som en reell global trussel ikke uten grunn. Gjennom to utmattende resesjonsperioder har europeisk industri bygget seg opp til å bli en strømlinjeformet, effektivisert industri, med lavere produksjonskostnader. Spania - Europas svar på Kina? Viljen til å øke den spanske produktiviteten ytterligere er sterk, så sterk at ingen midler ser ut til å stå urørt. Siste tilskudd på stammen av forslag, er at landets tidssone skal endres slik at den harmonerer med de omkringliggende landene. Vi bøyer oss i støvet for spansk vilje og kreativitet til verdiskapning og vekst! Kan Spania om noen år bli Europas kortreiste svar på Kina? Trend Europa Den økonomiske utviklingen i de europeiske landene viser nå tegn til å gå inn i en mer langsiktig spennende utvikling. Som en konsekvens av dette har Norse Forvaltning vedtatt å etablere et separat Europafond Trend Europa. Fondet skal ha en opportunistisk tilnærmingsmåte på regional og bransjemessig vekting i sin portefølje, og forventes å være etablert innen utgangen av november. 2

3 Månedsrapport Oktober 2013 Adm. dir./ansvarlig forvalter Oktober - Trick or treat? å lik linje med maskekledde barn på halloween, har oktober opp gjennom årene gitt investorer en god blanding av knask eller knep. Måneden blir ofte betegnet som skrekkmåneden, med børskrakk og røde børser historisk friskt i minne. Oktober 1929, 1987, og 2008 var alle måneder med svært ubehagelige børsmarkedsfall. Man skal heller ikke glemme oktober i 1989, 1997 og 2007, som også ga aksjeeiere ubehagelige overraskelser. Markedene har ved enkelte anledninger vist seg fra sine verste sider i oktober, men ryktene om oktobereffekten er nok overdrevet. Siden 1. juli har TrendEn steget med 10,43 prosent, betydelig bedre enn S&P 500 i NOK som er opp med 6,7 prosent i samme periode. FTSE World i NOK er opp med 9 prosent i samme periode. - Verdens børser på «sugar-rush» i oktober USD - Svak utvikling mot NOK de siste månedene P Faktum er at oktober måned slett ikke er den måneden i året som historisk har gitt svakest avkastning. Målt tilbake til 1928 har S&P 500 indeksen hatt 51 år med positive oktoberperioder, og 35 måneder med negativ utvikling. Gjennomsnittsavkastningen målt over disse periodene har vært 0,4 prosent - med andre ord ingen katastrofe. September derimot er måneden man bør frykte, med et gjennomsnittlig historisk børsfall på 1,1 Hva så med perioden vi nå er på vei inn i? November, desember og januar har i et historisk perspektiv vært de månedene som har gitt best avkastning av alle måneder siden Gjennomsnittlig har S&P 500 indeksen steget med 0,6 prosent i november, 1,5 prosent i desember og 1,3 prosent i januar. Vi gleder oss til de neste tre månedene! Oktober 2013 ble heller ingen katastrofe som enkelte hadde fryktet. FTSE World indeksen styrket seg med 3,93 prosent, og TrendEn var opp med 3,84 Det amerikanske aksjemarkedet klarte seg bra gjennom måneden, og S&P 500 indeksen var opp med 4,45 prosent i USD. Justert for en negativ dollarkursutvikling målt mot norske kroner var den amerikanske indeksen opp med 3,2 Svekkelse i USD mot NOK har ført til svakere avkastning for dollareksponerte fond de siste månedene. Til tross for dette har allikevel TrendEn hatt en tilfredsstillende utvikling. S&P Historiske månedsavkastninger I tillegg til de amerikanske budsjettutfordringene som ble løst i siste liten, bar oktober måned på godt og vondt preg av å være en resultatmåned. En rekke selskaper har levert sterke resultater, men guidet samtidig svakere for fjerde kvartal. Dette var med på å skape volatilitet i enkeltaksjer, samtidig som markedet beholdt den positive undertonen. I USA viser offentliggjorte resultattall fra industrien så langt, at 370 av S&P 500 selskapene har offentliggjort kvartalstall. Tallene viser at over 75 prosent at alle foretakene har hatt en bedre inntjening enn forventet gjennom siste kvartal. Tilsvarende tall for topplinjeveksten, viser at over 53 prosent av foretakene hadde en høyere vekst enn analytikernes forventninger. Blant selskapene i vår fondsportefølje har resultatfremleggelsene i hovedsak gitt positive overraskelser. Både topplinjeveksten og inntjeningsveksten i selskapene var vesentlig bedre enn markedet for øvrig. Vi velger å opprettholde vårt positive markedssyn, med hovedeksponering i det amerikanske aksjemarkedet. På kort sikt kan markedet virke noe overkjøpt, og vi har av den grunn valgt å redusere vår samlede markedseksponering i påvente av en mulig negativ markedsreaksjon. Risikoreduksjonen er foretatt gjennom justering av eksponeringen i enkelte selskaper som har høyere svingningspotensial enn totalmarkedet. Fondet har i dag en kontantposisjon på ca. 18 Gjennomsnittlig avkastning per måned siden 1928 Kilde: Norse Forvaltning/Bloomberg Vi forventer at et eventuelt markedsfall vil være kortsiktig forbigående, og av mindre omfang, og vil benytte en svekkelse i markedet til å øke vår eksponeringen. Fakta om fondet TrendEn Oppstart Forvaltningsselskap Norse Forvaltning AS Forvalter Mandat Kombinasjonsfond (investering i likvide børsnoterte aksjer og bankinnskudd) Minstetegning Markeder USA, Europa, Norden Likviditet Daglig Risikoklassifisering Moderat Ranking * * * ( Morningstar ) 3

4 Avkastning siden fondets oppstart Månedsrapport Oktober 2013 Verdipapirfondet TrendEn Historiske avkastningstall Oktober Siden start ( ) 2013 Verdipapirfondet TrendEn 3,84 % 50,14 % 21,99 % Oslo Børs Fondsindeks 6,28 % 53,09 % 20,22 % FTSE World Index 3,93 % 34,70 % 17,89 % Fondskurs pr. 31. Oktober 2013 : ,50 Grafen viser fondets avkastning målt mot fondsindeksen på Oslo Børs ( fondets referanseindeks ), samt verdensindeksen FTSE World Index. Risiko og avkastning Grafens y-akse viser fondets avkastning siden oppstart i oktober På grafens x-akse er fondets kvantifiserte risiko målt ved årlig standardavvik. Et lavest mulig standardavvik er å foretrekke dersom man ønsker lav risiko i porteføljen. RISIKO (Standardavvik annualisert) Grafen viser at fondets risiko er på linje med verdensindeksen i en periode hvor avkastningen er tilnærmet lik Oslo Børs fondsindeks. Det betyr at investorene i fondet har hatt en betydelig lavere risiko enn Oslo Børs fondsindeks, uten at dette i vesentlig grad har gått ut over avkastningen. 4

5 Månedsrapport Oktober 2013 Verdipapirfondet TrendEn Fondsportefølje pr. 31. Oktober største investeringene Sektorfordeling Porteføljevekting Selskap Andel Bransje Andel Land Andel Alliance Data Systems Corp 4,94 % Industrials 26,71 % USA 78,26 % Ameriprise Financial Inc 4,36 % Consumer Discretionary 14,63 % Tyskland 3,62 % Alliant Techsystems Inc 4,31 % Financials 12,18 % Magna International Inc 4,31 % Materials 8,56 % PPG Industries Inc 4,07 % Healthcare 7,31 % CBS Corp 4,06 % Information Technology 4,94 % Sum Aksjer 81,88 % Ingersoll-Rand PLC 3,93 % Technology 3,80 % Omnicare Inc 3,91 % Consumer Staples 3,75 % Kontanter 18,12 % Snap-on Inc 3,88 % CVS Caremark Corp 3,75 % Porteføljeoversikt ( sortert etter avkastning ) Ticker Aksje Bransje Kj.Kurs Siste kurs Andel Avkastning 1 US.ADS Alliance Data Systems Corp Information Technology 105,32 237,060 4,94 % 125,08 % 2 DE.DUE Duerr AG Industrials 34,55 64,600 3,62 % 86,99 % 3 US.CBS CBS Corp Consumer Discretionary 32,97 59,140 4,06 % 79,40 % 4 US.ABG Asbury Automotive Group Inc Consumer Discretionary 29,56 48,050 2,17 % 62,53 % 5 US.PPG PPG Industries Inc Materials 120,55 182,580 4,07 % 51,45 % 6 US.ATK Alliant Techsystems Inc Industrials 71,98 108,870 4,31 % 51,25 % 7 US.GNW Genworth Financial Inc Financials 10,34 14,530 3,14 % 40,54 % 8 US.NDSN Nordson Corp Industrials 55,07 72,090 3,67 % 30,92 % 9 US.AMP Ameriprise Financial Inc Financials 77,55 100,540 4,36 % 29,65 % 10 US.ENS EnerSys Inc Industrials 52,47 66,350 2,70 % 26,44 % 11 US.MGA Magna International Inc Consumer Discretionary 67,88 84,700 4,31 % 24,78 % 12 US.OCR Omnicare Inc Healthcare 48,30 55,150 3,91 % 14,19 % 13 US.IR Ingersoll-Rand PLC Industrials 59,93 67,530 3,93 % 12,68 % 14 US.PH Parker Hannifin Corp Industrials 104,84 116,720 1,63 % 11,33 % 15 US.CVS CVS Caremark Corp Consumer Staples 56,03 62,260 3,75 % 11,11 % 16 US.SNA Snap-on Inc Industrials 93,76 104,070 3,88 % 10,99 % 17 US.KWR Quaker Chemical Corp Materials 68,86 75,910 1,13 % 10,24 % 18 US.FIS Fidelity National Information Services Inc Financials 46,00 48,750 1,20 % 5,98 % 19 US.BRK.B Berkshire Hathaway Inc Financials 113,12 115,090 3,48 % 1,74 % 20 US.ROP Roper Industries Inc Industrials 124,82 126,810 2,99 % 1,60 % 21 US.EMN Eastman Chemical Co Materials 78,02 78,790 3,37 % 0,98 % 22 US.AET Aetna Inc Healthcare 63,13 62,700 3,40 % -0,68 % 23 US.F Ford Motor Co Consumer Discretionary 17,26 17,110 2,05 % -0,88 % 24 US.GM General Motors Co Consumer Discretionary 37,41 36,950 2,04 % -1,24 % 25 US.MENT Mentor Graphics Corp Technology 23,03 22,080 2,76 % -4,14 % 26 US.XRX Xerox Corp Technology 10,65 9,940 1,04 % -6,67 % 5

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI De vestlige økonomiene strever med å få opp farten, flere EU-land er på tynn is, norsk økonomi klarer seg svært så bra på hjemmebane. Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

Det spanske sandslott

Det spanske sandslott Det spanske sandslott Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Den

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer