Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng i oktober, opp fra 50,2 i september. Amerikansk arbeidsledighet falt til 7,2 prosent, ned fra 7,3 Dette var bedre enn markedets forventning på 7,5 Tall fra Japan viste at eksporten steg med 11,5 prosent på årsbasis, importen steg med 16,5 Den japanske handelsbalansen viste historiens største underskudd i oktober. Det amerikanske senatet stemte for en utsettelse av USAs gjeldstak, og en økonomisk katastrofe ble avverget i oktober. ZEW indeksen i Tyskland som måler fremtidsutsiktene i økonomien steg til 52,8 poeng mot forventet 49,2 poeng. Trendindikator Global Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden i de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Forvaltere: Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar Lys i enden av eurotunnelen - Den europeiske fremtiden blir gradvis lysere D e europeiske aksjemarkedene har styrket seg betydelig siden den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi, sommeren 2012, uttalte at sentralbanken skal «gjøre det som må til» for å redde euroen. Sentralbankens holdninger sammen med finans- og pengepolitiske lettelser, har ført til at tilliten både blant forbrukere og industrien i deler av Europa har styrket seg betydelig. Det vises tydelig i de økonomiske nøkkeltallene som er offentliggjort gjennom det siste halvåret, at økonomien i eurosonen nå for alvor har snudd. Med en prisvekst på 0,7 prosent på årsbasis, viste oktobertall at prisstigningen i eurosonen var den laveste på fire år. Dette var en nedgang fra 1,1 prosent i september, et fall som overrasket de aller fleste analytikere. Sammen med fortsatt beskjeden økonomisk vekst og jobbtall, er det stor sannsynlighet for at vi fortsatt vil se økonomisk stimulans fremfor strammere pengepolitiske tiltak fra den europeiske sentralbanken en stund fremover. Eurosonen løftet seg ut av resesjon i andre kvartal 2013, hvor BNP-tall viste at den økonomiske veksten målt mot foregående kvartal beveget seg så vidt over i positivt territorium med 0,3 Veksten fordeler seg ulikt mellom de enkelte landene i regionen, og Tyskland med sin stabile utvikling var nok en gang en sterk bidragsyter med en vekst på 0,7 Overraskende positive var derimot tallene fra Portugal som viste en vekst på 1,1 prosent i samme periode, en overraskelse som viser at det allikevel ikke står så dårlig til med de tidligere økonomisk dødsdømte nasjonene i Europa. Arbeidsledighet - Spania Arbeidsledigheten viser tegn til å toppe ut... Økonomisk stemningsindikator Eurosonen Fra pessimisme til optimisme... Tidligere i oktober offentliggjorde den spanske sentralbanken tall som viser at den økonomiske krisen i landet nå er i ferd med å lette. Både arbeidsledighetstall og BNP-tall for tredje kvartal viste tegn til forbedring. Arbeidsledigheten som har vært landets store utfordring i en rekke år, viste seg å falle med 0,28 prosentpoeng til 25,98 prosent, og BNPtallene viste at landet beveget seg ut av rese- 1

2 Månedsrapport Oktober 2013 sjon med en kvartalsvekst på 0,1 prosent gjennom siste kvartal. Ratingbyrået Fitch kunne den 1. november melde om at signaler nå kan tyde på at den negative utviklingen i Spania er over. Ratingbyrået valgte å oppgradere landets utsikter fra negativt til stabilt blant annet med den begrunnelse at landets betalingsbalanse er sterkt forbedret som følge av økt konkurransekraft og eksport. Selv om det kan være et stykke frem til at Spania får en sunn og bærekraftig økonomi, viser en rekke indikatorer at vinden kan ha snudd for deler av den spanske økonomien. Spanske detaljhandelstall for september viste at landets detaljhandel for første gang på tre år viser vekst. Tallene viste en oppgang på 2,2 prosent på årlig basis, og er en sterk forbedring fra foregående måneds tall på -4,8 Detaljhandelstall - Spania Eksportutvikling - Spania Eksport er med på å løfte den spanske økonomien ut av krise... En svale gjør ingen sommer, men detaljhandelstrenden er positiv... Med de riktige grepene har Spania nå muligheten til å bli «Europas svar på Kina». Spansk eksportindustri har styrket sin globale posisjon gjennom de siste årene, og har i en periode hvor spansk økonomi har svekket seg med 7,5 prosent hatt en vekst på over 15 Tallene for andre kvartal 2013 viste en vekst på imponerende 6 Årsaken til den sterke veksten kan i hovedtrekk tilskrives lavere produksjonskostnader og effektivitetsvekst. Med en arbeidsledighet på over 25 prosent og en massiv nedskjæring i offentlig sektor har tilgangen på rimelig og kvalifisert arbeidskraft vært et av de store konkurransefortrinnene for spansk industri. I følge OECD har den samlede lønnsveksten i Spania har vært på 2,6 prosent over de siste tre årene. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende vekst i Tyskland, som viste en oppgang på 7,8 Spanias produktivitet har vist en imponerende utvikling gjennom den økonomiske krisen. Landets produktivitetsvekst har vært en av de kraftigste i Europa. I perioden har produktivitetsveksten i landet ligget på en tredjeplass globalt, bak India og Kina. Arbeidskraftproduktivitet - Spania vs. Verden... Trenden det siste året viser en dramatisk forbedring med fjorårstall for september på -10,5 Årsaken til de gode tallene kan nok delvis forklares med at det på samme tidspunkt i fjor ble innført en økning av merverdiavgiften som førte til et dramatisk fall i detaljhandelen. Justert for denne effekten viser tallene for de siste månedene en klar positiv trend. Dette er gode nyheter for den spanske detaljhandelen som har slitt i lang tid med en svak innenlandsk etterspørsel. Den mest spennende utviklingen skjer innenfor europeisk eksportindustri. Eksportindustrivekst er ikke bare et tysk fenomen, men et positivt veksttrekk som spenner over store deler av Europa. Interessant er det også at den amerikanske sentralbanken, som i sin halvårsrapport tradisjonelt har kommet med sterk kritikk av Kinesisk eksportindustri, nå har rettet sin kritikk mot Europa og Tyskland. Det er dermed tydelig at man nå ser konkurransefortrinnet i europeisk eksportindustri som en reell global trussel ikke uten grunn. Gjennom to utmattende resesjonsperioder har europeisk industri bygget seg opp til å bli en strømlinjeformet, effektivisert industri, med lavere produksjonskostnader. Spania - Europas svar på Kina? Viljen til å øke den spanske produktiviteten ytterligere er sterk, så sterk at ingen midler ser ut til å stå urørt. Siste tilskudd på stammen av forslag, er at landets tidssone skal endres slik at den harmonerer med de omkringliggende landene. Vi bøyer oss i støvet for spansk vilje og kreativitet til verdiskapning og vekst! Kan Spania om noen år bli Europas kortreiste svar på Kina? Trend Europa Den økonomiske utviklingen i de europeiske landene viser nå tegn til å gå inn i en mer langsiktig spennende utvikling. Som en konsekvens av dette har Norse Forvaltning vedtatt å etablere et separat Europafond Trend Europa. Fondet skal ha en opportunistisk tilnærmingsmåte på regional og bransjemessig vekting i sin portefølje, og forventes å være etablert innen utgangen av november. 2

3 Månedsrapport Oktober 2013 Adm. dir./ansvarlig forvalter Oktober - Trick or treat? å lik linje med maskekledde barn på halloween, har oktober opp gjennom årene gitt investorer en god blanding av knask eller knep. Måneden blir ofte betegnet som skrekkmåneden, med børskrakk og røde børser historisk friskt i minne. Oktober 1929, 1987, og 2008 var alle måneder med svært ubehagelige børsmarkedsfall. Man skal heller ikke glemme oktober i 1989, 1997 og 2007, som også ga aksjeeiere ubehagelige overraskelser. Markedene har ved enkelte anledninger vist seg fra sine verste sider i oktober, men ryktene om oktobereffekten er nok overdrevet. Siden 1. juli har TrendEn steget med 10,43 prosent, betydelig bedre enn S&P 500 i NOK som er opp med 6,7 prosent i samme periode. FTSE World i NOK er opp med 9 prosent i samme periode. - Verdens børser på «sugar-rush» i oktober USD - Svak utvikling mot NOK de siste månedene P Faktum er at oktober måned slett ikke er den måneden i året som historisk har gitt svakest avkastning. Målt tilbake til 1928 har S&P 500 indeksen hatt 51 år med positive oktoberperioder, og 35 måneder med negativ utvikling. Gjennomsnittsavkastningen målt over disse periodene har vært 0,4 prosent - med andre ord ingen katastrofe. September derimot er måneden man bør frykte, med et gjennomsnittlig historisk børsfall på 1,1 Hva så med perioden vi nå er på vei inn i? November, desember og januar har i et historisk perspektiv vært de månedene som har gitt best avkastning av alle måneder siden Gjennomsnittlig har S&P 500 indeksen steget med 0,6 prosent i november, 1,5 prosent i desember og 1,3 prosent i januar. Vi gleder oss til de neste tre månedene! Oktober 2013 ble heller ingen katastrofe som enkelte hadde fryktet. FTSE World indeksen styrket seg med 3,93 prosent, og TrendEn var opp med 3,84 Det amerikanske aksjemarkedet klarte seg bra gjennom måneden, og S&P 500 indeksen var opp med 4,45 prosent i USD. Justert for en negativ dollarkursutvikling målt mot norske kroner var den amerikanske indeksen opp med 3,2 Svekkelse i USD mot NOK har ført til svakere avkastning for dollareksponerte fond de siste månedene. Til tross for dette har allikevel TrendEn hatt en tilfredsstillende utvikling. S&P Historiske månedsavkastninger I tillegg til de amerikanske budsjettutfordringene som ble løst i siste liten, bar oktober måned på godt og vondt preg av å være en resultatmåned. En rekke selskaper har levert sterke resultater, men guidet samtidig svakere for fjerde kvartal. Dette var med på å skape volatilitet i enkeltaksjer, samtidig som markedet beholdt den positive undertonen. I USA viser offentliggjorte resultattall fra industrien så langt, at 370 av S&P 500 selskapene har offentliggjort kvartalstall. Tallene viser at over 75 prosent at alle foretakene har hatt en bedre inntjening enn forventet gjennom siste kvartal. Tilsvarende tall for topplinjeveksten, viser at over 53 prosent av foretakene hadde en høyere vekst enn analytikernes forventninger. Blant selskapene i vår fondsportefølje har resultatfremleggelsene i hovedsak gitt positive overraskelser. Både topplinjeveksten og inntjeningsveksten i selskapene var vesentlig bedre enn markedet for øvrig. Vi velger å opprettholde vårt positive markedssyn, med hovedeksponering i det amerikanske aksjemarkedet. På kort sikt kan markedet virke noe overkjøpt, og vi har av den grunn valgt å redusere vår samlede markedseksponering i påvente av en mulig negativ markedsreaksjon. Risikoreduksjonen er foretatt gjennom justering av eksponeringen i enkelte selskaper som har høyere svingningspotensial enn totalmarkedet. Fondet har i dag en kontantposisjon på ca. 18 Gjennomsnittlig avkastning per måned siden 1928 Kilde: Norse Forvaltning/Bloomberg Vi forventer at et eventuelt markedsfall vil være kortsiktig forbigående, og av mindre omfang, og vil benytte en svekkelse i markedet til å øke vår eksponeringen. Fakta om fondet TrendEn Oppstart Forvaltningsselskap Norse Forvaltning AS Forvalter Mandat Kombinasjonsfond (investering i likvide børsnoterte aksjer og bankinnskudd) Minstetegning Markeder USA, Europa, Norden Likviditet Daglig Risikoklassifisering Moderat Ranking * * * ( Morningstar ) 3

4 Avkastning siden fondets oppstart Månedsrapport Oktober 2013 Verdipapirfondet TrendEn Historiske avkastningstall Oktober Siden start ( ) 2013 Verdipapirfondet TrendEn 3,84 % 50,14 % 21,99 % Oslo Børs Fondsindeks 6,28 % 53,09 % 20,22 % FTSE World Index 3,93 % 34,70 % 17,89 % Fondskurs pr. 31. Oktober 2013 : ,50 Grafen viser fondets avkastning målt mot fondsindeksen på Oslo Børs ( fondets referanseindeks ), samt verdensindeksen FTSE World Index. Risiko og avkastning Grafens y-akse viser fondets avkastning siden oppstart i oktober På grafens x-akse er fondets kvantifiserte risiko målt ved årlig standardavvik. Et lavest mulig standardavvik er å foretrekke dersom man ønsker lav risiko i porteføljen. RISIKO (Standardavvik annualisert) Grafen viser at fondets risiko er på linje med verdensindeksen i en periode hvor avkastningen er tilnærmet lik Oslo Børs fondsindeks. Det betyr at investorene i fondet har hatt en betydelig lavere risiko enn Oslo Børs fondsindeks, uten at dette i vesentlig grad har gått ut over avkastningen. 4

5 Månedsrapport Oktober 2013 Verdipapirfondet TrendEn Fondsportefølje pr. 31. Oktober største investeringene Sektorfordeling Porteføljevekting Selskap Andel Bransje Andel Land Andel Alliance Data Systems Corp 4,94 % Industrials 26,71 % USA 78,26 % Ameriprise Financial Inc 4,36 % Consumer Discretionary 14,63 % Tyskland 3,62 % Alliant Techsystems Inc 4,31 % Financials 12,18 % Magna International Inc 4,31 % Materials 8,56 % PPG Industries Inc 4,07 % Healthcare 7,31 % CBS Corp 4,06 % Information Technology 4,94 % Sum Aksjer 81,88 % Ingersoll-Rand PLC 3,93 % Technology 3,80 % Omnicare Inc 3,91 % Consumer Staples 3,75 % Kontanter 18,12 % Snap-on Inc 3,88 % CVS Caremark Corp 3,75 % Porteføljeoversikt ( sortert etter avkastning ) Ticker Aksje Bransje Kj.Kurs Siste kurs Andel Avkastning 1 US.ADS Alliance Data Systems Corp Information Technology 105,32 237,060 4,94 % 125,08 % 2 DE.DUE Duerr AG Industrials 34,55 64,600 3,62 % 86,99 % 3 US.CBS CBS Corp Consumer Discretionary 32,97 59,140 4,06 % 79,40 % 4 US.ABG Asbury Automotive Group Inc Consumer Discretionary 29,56 48,050 2,17 % 62,53 % 5 US.PPG PPG Industries Inc Materials 120,55 182,580 4,07 % 51,45 % 6 US.ATK Alliant Techsystems Inc Industrials 71,98 108,870 4,31 % 51,25 % 7 US.GNW Genworth Financial Inc Financials 10,34 14,530 3,14 % 40,54 % 8 US.NDSN Nordson Corp Industrials 55,07 72,090 3,67 % 30,92 % 9 US.AMP Ameriprise Financial Inc Financials 77,55 100,540 4,36 % 29,65 % 10 US.ENS EnerSys Inc Industrials 52,47 66,350 2,70 % 26,44 % 11 US.MGA Magna International Inc Consumer Discretionary 67,88 84,700 4,31 % 24,78 % 12 US.OCR Omnicare Inc Healthcare 48,30 55,150 3,91 % 14,19 % 13 US.IR Ingersoll-Rand PLC Industrials 59,93 67,530 3,93 % 12,68 % 14 US.PH Parker Hannifin Corp Industrials 104,84 116,720 1,63 % 11,33 % 15 US.CVS CVS Caremark Corp Consumer Staples 56,03 62,260 3,75 % 11,11 % 16 US.SNA Snap-on Inc Industrials 93,76 104,070 3,88 % 10,99 % 17 US.KWR Quaker Chemical Corp Materials 68,86 75,910 1,13 % 10,24 % 18 US.FIS Fidelity National Information Services Inc Financials 46,00 48,750 1,20 % 5,98 % 19 US.BRK.B Berkshire Hathaway Inc Financials 113,12 115,090 3,48 % 1,74 % 20 US.ROP Roper Industries Inc Industrials 124,82 126,810 2,99 % 1,60 % 21 US.EMN Eastman Chemical Co Materials 78,02 78,790 3,37 % 0,98 % 22 US.AET Aetna Inc Healthcare 63,13 62,700 3,40 % -0,68 % 23 US.F Ford Motor Co Consumer Discretionary 17,26 17,110 2,05 % -0,88 % 24 US.GM General Motors Co Consumer Discretionary 37,41 36,950 2,04 % -1,24 % 25 US.MENT Mentor Graphics Corp Technology 23,03 22,080 2,76 % -4,14 % 26 US.XRX Xerox Corp Technology 10,65 9,940 1,04 % -6,67 % 5

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning September 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Chicago PMI steg til 55,7 poeng mot forventet 54,5 poeng, opp fra 53 poeng i august. Markit Eurozone

Detaljer

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning August 2013 Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Newsflash Urolighetene i Syria førte til at prisen på Brent-olje steg med 5,85 % i august. Gullprisen styrket seg med

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT. Norse Forvaltning AS Juli Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake?

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT. Norse Forvaltning AS Juli Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake? Månedens makrokommentar (Oba)manufacturing! - Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake? Siden slutten av 1800-tallet har den amerikanske produksjonsindustrien vært globalt overlegen. Etter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 1.5 etter at VIX har falt under 20 igjen, mens OSEBX P/B er over

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer