Norse Forvaltning Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar The greenback is back! - Hva vil dette bety for aksjemarkedene i USA og Europa? D en senere tiden har vært en brytningstid i de globale valutamarkedene. Både Yen og Euro har svekket seg mot amerikanske dollar (USD). Langvarig stigende trender, som 16-års trenden USDYEN, er nå brutt. Veien videre blir derfor interessant å følge med forventede rentehevinger i USA kommende år. I Europa og Japan er derimot bildet noe annerledes med svak vekst og fallende renter. En ny vår for den amerikanske dollaren Bloomberg Dollar Spot indeksen, er en sammensatt indeks som måler utviklingen i USD mot en kurv av ti ledende globale valutaer opp mot USD. Vektingen av valutaer i denne indeksen bestemmes årlig på basis av deres andel av internasjonal handel og likviditet. I denne kurven utgjør Euro 31 prosent og Yen 19 prosent. Indeksen har gjennom tredje kvartal hatt en meget sterk utvikling. Denne utviklingen forventes å fortsette i de nær- 16 års trendlinjen er brutt, 28 års neste? meste månedene da den amerikanske økonomien nå står på betydelig sterkere grunn enn de fleste andre medlemmene i valutakurven. Vi ser videre fra USD/ YEN figuren at det spesielt mot japanske yen har skjedd betydelige endringer det siste året. Her er den lange styrkingen av dollar mot yen som har funnet sted helt siden slutten av 1990-tallet nå brutt. Om Yen nå svekker seg ned mot 120 nivået kan momentumet mot nedsiden Kilde: Gartner forsterke seg ytterligere. Aksjemarkedet og selskapenes inntjening. En sterkere dollar vil kunne påvirke de eksportrettede selskapene i USA negativt. En valutastyrkning vil forverre deres konkurransekraft mot selskaper som eksporterer samme varer i valutaer som har svekket seg mot USD. Dette vil også påvirke selskap som konkurrerer på innenlandsmarkedet ved at importerte varer blir billigere, og ikke minst vil inntektene som kommer fra utlandet ha en lavere verdi målt i USD. Derfor kan den samlede effekten av en sterkere valutakurs være betydelig for flere enn eksportselskapene. Vi forventer at spesielt de større selskapene i S&P 500 indeksen vil kunne bli påvirket av denne utviklingen. Totalt sett kommer nesten halvparten av inntektene for disse selskapene fra utlandet, men enkelte aktører som Yum Brands og Intel får henholdsvis 77 og 83 prosent av sine inntekter fra salg utenfor USA. Kvartalsrapporteringen for tredje kvartal starter denne uken i USA, og vi vil anta at resultatene vil reflektere de første effektene av en sterkere dollar. Thomson Reuters rapporterer at analytikernes forventninger til S&P 500 selskapenes resultatvekst for tredje kvartal den siste tiden har blitt nedjustert til en vekst på 6,4 prosent fra 11,5 prosent for bare to måneder siden, og noe av årsaken til denne nedjusteringen kom- 1

2 Bloomberg USD Spot Index siste 12 måneder De siste arbeidsmarkedstallene viser nå at den amerikanske arbeidsledigheten er under 6 prosent, og at jobbskapingen begynner å ta av. Dette gjør at markedet forventer at sentralbanken i USA - FED, kommer til å heve rentene i løpet av På det siste rentemøtet 17. september kommuniserte FED planer for den første rentehevingen i USA siden Arbeidsledighetsrate USA (%) mer fra valutaeffekten. Estimatene for fjerde kvartal og 2015 er dog ikke endret i særlig grad. Det kan derfor ligge et betydelig potensial for nedjusteringer av resultatene i selskaper hvor en stor del av inntektene kommer fra eksport dersom styrkingen av USD fortsetter. Sektormessig ser vi at dette særlig vil kunne påvirke teknologisektoren. Teknologi har den høyeste eksportandelen i USA med hele 57 prosent av inntektene fra utlandet. Også råvarer (54 %), energi (55 %) og industri (46 %) er sektorer med en høy andel salg til utlandet. I tillegg prises produkter som olje i USD, og kan derfor rammes av en sterkere valutakurs. Sektorer som vil kunne profitere på en sterkere dollarkurs er forsyningssektoren. Dette er en sektor som vil kunne tjene på fallende priser på innsatsfaktorene, og da spesielt olje. Konsumentvare sektoren vil også kunne ha en positiv effekt av sterkere valutakurs ved at innkjøpskostnadene faller. Et usikkerhetsmoment i dette bildet er inflasjonseffekten av en sterkere valuta. Ceteris paribus vil en sterkere valuta bidra til å holde inflasjonen nede, noe som kan forlenge perioden med lave renter i USA, og som på generell basis er positivt for aksjemarkedet. Baksiden av medaljen, evt. forsiden, alt avhengig av perspektivet, er at selskaper i land med valuta som svekker seg mot USD vil kunne få et konkurransefortrinn både på deres lokale markeder, ved at produkter importert fra USA blir dyrere, samt på eksportmarkedet, ved at de får et kostnadsfortrinn av en svakere valutakurs jfr. amerikanske aktører. Dette vil være manna fra himmelen både for japansk og europeisk økonomi. Her vil man se at de samme sektorene som blir skadelidende i USA får en vitamininnsprøytning i Japan og Europa. Med en fallende tysk industriproduksjon og en ellers stagnerende europeisk økonomi er dette faktisk meget gode nyheter på denne siden av dammen! Sentralbankenes divergerende pengepolitikk Vi må ikke utelate en av driverne til den senere tids dollar oppgang; USAs gjenfødsel som energieksportør og industrimastodont som følge av «fracking-boomen». Forventningen til Europa og Japan er diametralt motsatte, med forventninger om ytterligere rentesenkninger og ekspansive monetære tiltak. Med et slikt bakteppe er således ikke den senere tids utvikling helt overraskende. Det som er utfordrende, er å si noe sikkert om hvilke nivåer vi kommer til å være på ved utgangen av året. Vi har tidligere sett at når trendbrudd av denne type først har kommet i gang skal det mye til for å snu trenden. En spennende reise blir det uansett! Oppdatering: I går kveld norsk tid kom referatet fra siste FED-møte som det ble referert til i forrige avsnitt. Sentralbanken påpeker her at de blant annet ser med bekymring på den sterke kursutviklingen for USD, da dette kan redusere veksten i amerikansk økonomi. De gjentok derfor i notatet løftet om å holde rentene lave i et betydelig tidsrom. Responsen fra markedet uteble ikke. Vi fikk i går kveld et det sterkeste intradag rally på NASDAQ indeksen siden 2012 med en oppgang på over 2,5 prosent. Samtidig svekket USD kursen seg med 1,6 prosent, det sterkeste fallet på 15 måneder. NASDAQ rally 2

3 Forvaltningskommentar Høstjakten er i gang... - Oljeprisen faller G jennom den siste måneden har vi sett fallende priser på råvaresiden. Prisen på Nordsjøolje er ned med over 8 prosent, og den 9. september ble USD 100 grensen brutt. Oljeprisfallet skylles blant annet billig skiferolje fra USA i tillegg til at OPEC den siste tiden har økt sin produksjon. Da OPEC annonserte at de har økt produksjonen ytterligere, i tillegg til fulle olje lager rundt om, forventes det et ytterligere fall i oljeprisen. Mange av dagens planlagte prosjekter på norsk sokkel har lagt en høyere oljepris til grunn enn priser vi er vitne til i dag. Dette kan føre til utsettelser av prosjekter og oppsigelser av ansatte innen oljeindustrien. Det store spørsmålet er derfor hvor langt ned prisen kan falle, eventuelt om dette er et langvarig senario, eller om prisene skal opp igjen. Det spekuleres i at OPEC ikke kommer til å senke produksjonen før vi ser priser under USD 90, men på en annen side sies det at det kun er Saudi-Arabia av OPEC landene som kan leve lenge med en så lav oljepris. Også Russland er avhengig av en oljepris rundt USD 100. Ettersom vi nå går mot kaldere tider forventes det også at oljeprisen skal stige utover høsten. TRENDEN Verdipapirfondet TrendEn har hatt ganske lik utvikling som referanseindeksen gjennom september. Det har vært en del volatilitet gjennom måneden, både i aksjemarkedet og på valutasiden. Hovedindeksene i USA er noe ned, men grunnet kurssvekkelse i NOK endte vi også denne Brentolje kursutvikling måneden i pluss. Dette har gitt oss muligheter til å plukke opp aksjer på noe lavere nivåer, og vi har gjennom måneden økt den totale eksponeringen mot aksjemarkedet. I Norge har vi valgt å ta inn Royal Caribbean Cruises i porteføljen, da de tjener på nedgangen vi nå ser i oljeprisen mener vi det er et godt valg på en ellers oljetung børs som Oslo Børs. USA fortsetter å holde seg sterkt, spesielt innen Blue chip aksjer - store selskaper. Vi har derfor fortsatt å vekte oss opp i USA, og har nå litt over 86 prosent av fondets midler plassert der. I «Information Technology» sektoren har vi tatt inn selskaper som Intel, Lam Research Corp, NetApp og RF Micro Devices. «Health Care» sektoren fortsetter å vise styrke og vi har derfor økt eksponeringen noe mot denne sektoren ved kjøp av Actavis Plc. Fondet har gjennom måneden solgt seg ned i sektoren med salg av PolyOne Corp, og helt ut av Energy sektoren med salg av Halliburton og NextEra Energy. TREND EUROPA I Europa har folkeavstemmingen i Skottland blitt viet mye spalteplass gjennom måneden. Som kjent stemte skottene nei til uavhengighet fra Storbritannia, og mye usikkerhet ble fjernet fra markedet. Det var fryktet at et ja ville føre til at også andre deler av Europa ville løsrive seg, og dermed skape uro på de Europeiske børsene. Også denne måneden er det de spanske selskapene som bidrar mest til portefølje avkastningen. September bærer noe preg av store omrokeringer i porteføljen. En del selskaper har ikke levert som forventet og vi har solgt disse ut for så å finne andre case med bedre potensial. Vi har også valgt å redusere eksponeringen i noen poster og tilstreber oss til å ha tilnærmet lik eksponering i hvert verdipapir. Den største skuffelsen er Italia, hvor vi så store muligheter for vekst, men veksten har ikke vist seg på børsen og Trend Europa er per nå helt ute av Italienske verdipapirer. I stedet har vi valgt å investere lenger nord og har økt eksponeringen i Norge og Finland. Også for Trend Europa har vi kjøpt oss inn i Royal Caribbean Cruises, men har også funnet plass til Norsk Hydro. I Finland har Orion og Nokia fått plass i porteføljen. Også i Trend Europa har vi økt den totale eksponeringen noe gjennom måneden. 90 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Verdiutvikling og statistikk Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 1,00 % 2,54 % 30,97 % 11,85 % Trend Europa - 1,00 % - 2,74 % - 12,56 % Oslo Børs (OSEFX) - 0,31 % 9,21 % 24,17 % 17,15 % Euro STOXX 600 i NOK 0,03 % 1,50 % 33,74 % 14,17 % S&P 500 i NOK 2,18 % 13,14 % 41,34 % 13,45 % FTSE World Index i NOK 0,33 % 8,23 % 32,51 % 10,76 % 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastningsgraf Benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 50% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK Avkastning siste måned 1,00 % Avkastning inneværende år 2,54 % Avkastning siste 12 mnd. 14,32 % Avkastning siste 3 år 43,20 % Avkastning siden start ( ) 65,33 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 1,28 % Avkastning inneværende år 9,94 % okt '09 okt '10 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn AETNA INC 63,13 81,00 4,21 % 28,31 % CINTAS CORP 4,48 % CINTAS CORP 55,80 70,59 4,48 % 26,50 % AETNA INC 4,21 % NORTHROP GRUMMAN CORP 109,90 131,76 4,04 % 19,89 % WESTERN DIGITAL CORP 4,11 % WESTERN DIGITAL CORP Information Technology 82,49 97,32 4,11 % 17,97 % VISTEON CORP 4,10 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 97,25 4,10 % 17,89 % AMERICAN ELECTRIC POWER 4,06 % SOUTHWEST AIRLINES CO 28,71 33,77 2,00 % 17,61 % NORTHROP GRUMMAN CORP 4,04 % AVAGO TECHNOLOGIES LTD Information Technology 76,04 87,00 2,85 % 14,41 % UNITED RENTALS INC 3,94 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 95,09 108,66 2,79 % 14,27 % RYDER SYSTEM INC 3,78 % UNION PACIFIC CORP 95,39 108,42 2,80 % 13,66 % GENERAL DYNAMICS CORP 3,01 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,62 135,90 2,96 % 10,83 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,96 % BOSKALIS WESTMINSTER 40,43 44,58 1,51 % 10,27 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 52,21 4,06 % 8,49 % Sektoreksponering SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 54,59 58,05 2,65 % 6,33 % Bransje GENERAL DYNAMICS CORP 119,73 127,09 3,01 % 6,15 % 30,24 % UNITED RENTALS INC 105,50 111,10 3,94 % 5,31 % Information Technology 25,05 % NXP SEMICONDUCTORS NV Information Technology 65,12 68,43 2,63 % 5,09 % Consumer Discretionary 13,71 % MICRON TECHNOLOGY INC Information Technology 32,86 34,26 2,60 % 4,25 % 9,71 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Consumer Discretionary 419,44 431,10 2,74 % 2,78 % 5,58 % ACTAVIS PLC 236,30 241,28 2,66 % 2,11 % 5,51 % HCA HOLDINGS INC 69,15 70,52 2,84 % 1,98 % 4,06 % RYDER SYSTEM INC 88,50 89,97 3,78 % 1,66 % Telecommunication Services 2,46 % NETAPP INC Information Technology 42,58 42,96 2,54 % 0,89 % INTEL CORP Information Technology 34,56 34,82 2,69 % 0,76 % LAM RESEARCH CORP Information Technology 74,56 74,70 2,53 % 0,19 % WELLS FARGO & CO 52,46 51,87 2,62 % -1,12 % Geografisk eksponering WALT DISNEY CO/THE Consumer Discretionary 90,23 89,03 2,46 % -1,33 % Land ALCOA INC RF MICRO DEVICES INC TRINITY INDUSTRIES INC DRILLISCH AG AVIS BUDGET GROUP INC LEAR CORP MAGNA INTERNATIONAL INC Information Technology Telecommunication Services Consumer Discretionary Consumer Discretionary 10 største investeringer 16,42 16,09 2,72 % -1,99 % USA 86,64 % 11,86 11,54 2,45 % -2,73 % Norge 5,70 % 48,64 46,72 2,40 % -3,96 % Tyskland 2,46 % 29,30 26,70 2,46 % -8,88 % Nederland 1,51 % 63,94 54,89 2,29 % -14,16 % 102,16 86,41 2,31 % -15,42 % 113,41 94,91 2,09 % -16,32 % Sum Aksjer Bankinnskudd 96,31 % 3,69 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned -1,00 % Avkastning inneværende år -2,74 % Avkastning siden start ( ) -1,55 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned 0,07 % Avkastning inneværende år 3,99 % Avkastning siden ,34 % Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 jul '14 aug '14 sep '14 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 68,56 3,66 % 41,21 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,72 % ENDESA SA 22,25 31,29 2,45 % 40,61 % INGENICO 3,71 % ENAGAS SA 20,38 25,53 2,88 % 25,27 % ORION OYJ-CLASS B 3,67 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,31 2,80 % 25,02 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 3,66 % IBERDROLA SA 4,58 5,67 2,70 % 23,82 % CIE AUTOMOTIVE SA 3,54 % PANDORA A/S Consumer Discretionary 397,96 462,10 2,48 % 16,12 % DIRECT LINE INSURANCE GROUP 3,47 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,55 135,90 1,90 % 10,89 % BILLERUDKORSNAS AB 3,43 % INGENICO Information Technology 74,95 80,88 3,71 % 7,91 % BANCO SANTANDER SA 3,42 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Consumer Discretionary 408,49 431,10 3,72 % 5,53 % PENNON GROUP PLC 3,39 % ORION OYJ-CLASS B 29,70 31,00 3,67 % 4,38 % DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 3,39 % LOOMIS AB-B 199,65 206,50 2,32 % 3,43 % BANCO SANTANDER SA 7,41 7,61 3,42 % 2,76 % CIE AUTOMOTIVE SA Consumer Discretionary 10,74 11,01 3,54 % 2,48 % Sektoreksponering KUKA AG 47,17 47,96 2,55 % 1,68 % Bransje ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 30,42 3,24 % 1,50 % 20,02 % BELGACOM SA Telecommunication Services 27,27 27,56 2,53 % 1,05 % 17,87 % SES Consumer Discretionary 27,19 27,38 2,50 % 0,68 % Consumer Discretionary 15,44 % BILLERUDKORSNAS AB 102,39 102,30 3,43 % -0,08 % 11,29 % NOKIA OYJ Information Technology 6,80 6,76 2,45 % -0,68 % Information Technology 9,55 % DIRECT LINE INSURANCE GROUP 2,97 2,94 3,47 % -0,87 % 8,44 % GEBERIT AG-REG 312,12 308,80 2,39 % -1,06 % Telecommunication Services 5,23 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Energy 30,71 30,33 3,37 % -1,25 % 3,67 % DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 23,34 22,98 2,50 % -1,56 % Energy 3,37 % PENNON GROUP PLC 8,13 7,91 3,39 % -2,72 % DIALOG SEMICONDUCTOR PLC Information Technology 23,09 22,25 3,39 % -3,65 % INDUS HOLDING AG 40,51 38,49 2,98 % -5,00 % NORSK HYDRO ASA 38,19 35,94 2,74 % -5,88 % Geografisk eksponering APERAM 26,81 24,72 2,27 % -7,83 % Land NEXT PLC Consumer Discretionary 71,73 66,05 3,20 % -7,92 % Spania 28,01 % HALDEX AB 91,46 83,75 3,22 % -8,43 % Tyskland 14,11 % ABENGOA SA 4,87 4,44 3,33 % -8,78 % England 10,06 % DRILLISCH AG Telecommunication Services 29,31 26,70 2,70 % -8,90 % Sverige 8,97 % Norge 8,36 % Frankrike 6,21 % Finland 6,12 % Nederland 5,64 % Belgia 2,53 % Danmark 2,48 % Sveits 2,39 % Sum Aksjer 94,88 % Bankinnskudd 5,12 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer