Norse Forvaltning Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar The greenback is back! - Hva vil dette bety for aksjemarkedene i USA og Europa? D en senere tiden har vært en brytningstid i de globale valutamarkedene. Både Yen og Euro har svekket seg mot amerikanske dollar (USD). Langvarig stigende trender, som 16-års trenden USDYEN, er nå brutt. Veien videre blir derfor interessant å følge med forventede rentehevinger i USA kommende år. I Europa og Japan er derimot bildet noe annerledes med svak vekst og fallende renter. En ny vår for den amerikanske dollaren Bloomberg Dollar Spot indeksen, er en sammensatt indeks som måler utviklingen i USD mot en kurv av ti ledende globale valutaer opp mot USD. Vektingen av valutaer i denne indeksen bestemmes årlig på basis av deres andel av internasjonal handel og likviditet. I denne kurven utgjør Euro 31 prosent og Yen 19 prosent. Indeksen har gjennom tredje kvartal hatt en meget sterk utvikling. Denne utviklingen forventes å fortsette i de nær- 16 års trendlinjen er brutt, 28 års neste? meste månedene da den amerikanske økonomien nå står på betydelig sterkere grunn enn de fleste andre medlemmene i valutakurven. Vi ser videre fra USD/ YEN figuren at det spesielt mot japanske yen har skjedd betydelige endringer det siste året. Her er den lange styrkingen av dollar mot yen som har funnet sted helt siden slutten av 1990-tallet nå brutt. Om Yen nå svekker seg ned mot 120 nivået kan momentumet mot nedsiden Kilde: Gartner forsterke seg ytterligere. Aksjemarkedet og selskapenes inntjening. En sterkere dollar vil kunne påvirke de eksportrettede selskapene i USA negativt. En valutastyrkning vil forverre deres konkurransekraft mot selskaper som eksporterer samme varer i valutaer som har svekket seg mot USD. Dette vil også påvirke selskap som konkurrerer på innenlandsmarkedet ved at importerte varer blir billigere, og ikke minst vil inntektene som kommer fra utlandet ha en lavere verdi målt i USD. Derfor kan den samlede effekten av en sterkere valutakurs være betydelig for flere enn eksportselskapene. Vi forventer at spesielt de større selskapene i S&P 500 indeksen vil kunne bli påvirket av denne utviklingen. Totalt sett kommer nesten halvparten av inntektene for disse selskapene fra utlandet, men enkelte aktører som Yum Brands og Intel får henholdsvis 77 og 83 prosent av sine inntekter fra salg utenfor USA. Kvartalsrapporteringen for tredje kvartal starter denne uken i USA, og vi vil anta at resultatene vil reflektere de første effektene av en sterkere dollar. Thomson Reuters rapporterer at analytikernes forventninger til S&P 500 selskapenes resultatvekst for tredje kvartal den siste tiden har blitt nedjustert til en vekst på 6,4 prosent fra 11,5 prosent for bare to måneder siden, og noe av årsaken til denne nedjusteringen kom- 1

2 Bloomberg USD Spot Index siste 12 måneder De siste arbeidsmarkedstallene viser nå at den amerikanske arbeidsledigheten er under 6 prosent, og at jobbskapingen begynner å ta av. Dette gjør at markedet forventer at sentralbanken i USA - FED, kommer til å heve rentene i løpet av På det siste rentemøtet 17. september kommuniserte FED planer for den første rentehevingen i USA siden Arbeidsledighetsrate USA (%) mer fra valutaeffekten. Estimatene for fjerde kvartal og 2015 er dog ikke endret i særlig grad. Det kan derfor ligge et betydelig potensial for nedjusteringer av resultatene i selskaper hvor en stor del av inntektene kommer fra eksport dersom styrkingen av USD fortsetter. Sektormessig ser vi at dette særlig vil kunne påvirke teknologisektoren. Teknologi har den høyeste eksportandelen i USA med hele 57 prosent av inntektene fra utlandet. Også råvarer (54 %), energi (55 %) og industri (46 %) er sektorer med en høy andel salg til utlandet. I tillegg prises produkter som olje i USD, og kan derfor rammes av en sterkere valutakurs. Sektorer som vil kunne profitere på en sterkere dollarkurs er forsyningssektoren. Dette er en sektor som vil kunne tjene på fallende priser på innsatsfaktorene, og da spesielt olje. Konsumentvare sektoren vil også kunne ha en positiv effekt av sterkere valutakurs ved at innkjøpskostnadene faller. Et usikkerhetsmoment i dette bildet er inflasjonseffekten av en sterkere valuta. Ceteris paribus vil en sterkere valuta bidra til å holde inflasjonen nede, noe som kan forlenge perioden med lave renter i USA, og som på generell basis er positivt for aksjemarkedet. Baksiden av medaljen, evt. forsiden, alt avhengig av perspektivet, er at selskaper i land med valuta som svekker seg mot USD vil kunne få et konkurransefortrinn både på deres lokale markeder, ved at produkter importert fra USA blir dyrere, samt på eksportmarkedet, ved at de får et kostnadsfortrinn av en svakere valutakurs jfr. amerikanske aktører. Dette vil være manna fra himmelen både for japansk og europeisk økonomi. Her vil man se at de samme sektorene som blir skadelidende i USA får en vitamininnsprøytning i Japan og Europa. Med en fallende tysk industriproduksjon og en ellers stagnerende europeisk økonomi er dette faktisk meget gode nyheter på denne siden av dammen! Sentralbankenes divergerende pengepolitikk Vi må ikke utelate en av driverne til den senere tids dollar oppgang; USAs gjenfødsel som energieksportør og industrimastodont som følge av «fracking-boomen». Forventningen til Europa og Japan er diametralt motsatte, med forventninger om ytterligere rentesenkninger og ekspansive monetære tiltak. Med et slikt bakteppe er således ikke den senere tids utvikling helt overraskende. Det som er utfordrende, er å si noe sikkert om hvilke nivåer vi kommer til å være på ved utgangen av året. Vi har tidligere sett at når trendbrudd av denne type først har kommet i gang skal det mye til for å snu trenden. En spennende reise blir det uansett! Oppdatering: I går kveld norsk tid kom referatet fra siste FED-møte som det ble referert til i forrige avsnitt. Sentralbanken påpeker her at de blant annet ser med bekymring på den sterke kursutviklingen for USD, da dette kan redusere veksten i amerikansk økonomi. De gjentok derfor i notatet løftet om å holde rentene lave i et betydelig tidsrom. Responsen fra markedet uteble ikke. Vi fikk i går kveld et det sterkeste intradag rally på NASDAQ indeksen siden 2012 med en oppgang på over 2,5 prosent. Samtidig svekket USD kursen seg med 1,6 prosent, det sterkeste fallet på 15 måneder. NASDAQ rally 2

3 Forvaltningskommentar Høstjakten er i gang... - Oljeprisen faller G jennom den siste måneden har vi sett fallende priser på råvaresiden. Prisen på Nordsjøolje er ned med over 8 prosent, og den 9. september ble USD 100 grensen brutt. Oljeprisfallet skylles blant annet billig skiferolje fra USA i tillegg til at OPEC den siste tiden har økt sin produksjon. Da OPEC annonserte at de har økt produksjonen ytterligere, i tillegg til fulle olje lager rundt om, forventes det et ytterligere fall i oljeprisen. Mange av dagens planlagte prosjekter på norsk sokkel har lagt en høyere oljepris til grunn enn priser vi er vitne til i dag. Dette kan føre til utsettelser av prosjekter og oppsigelser av ansatte innen oljeindustrien. Det store spørsmålet er derfor hvor langt ned prisen kan falle, eventuelt om dette er et langvarig senario, eller om prisene skal opp igjen. Det spekuleres i at OPEC ikke kommer til å senke produksjonen før vi ser priser under USD 90, men på en annen side sies det at det kun er Saudi-Arabia av OPEC landene som kan leve lenge med en så lav oljepris. Også Russland er avhengig av en oljepris rundt USD 100. Ettersom vi nå går mot kaldere tider forventes det også at oljeprisen skal stige utover høsten. TRENDEN Verdipapirfondet TrendEn har hatt ganske lik utvikling som referanseindeksen gjennom september. Det har vært en del volatilitet gjennom måneden, både i aksjemarkedet og på valutasiden. Hovedindeksene i USA er noe ned, men grunnet kurssvekkelse i NOK endte vi også denne Brentolje kursutvikling måneden i pluss. Dette har gitt oss muligheter til å plukke opp aksjer på noe lavere nivåer, og vi har gjennom måneden økt den totale eksponeringen mot aksjemarkedet. I Norge har vi valgt å ta inn Royal Caribbean Cruises i porteføljen, da de tjener på nedgangen vi nå ser i oljeprisen mener vi det er et godt valg på en ellers oljetung børs som Oslo Børs. USA fortsetter å holde seg sterkt, spesielt innen Blue chip aksjer - store selskaper. Vi har derfor fortsatt å vekte oss opp i USA, og har nå litt over 86 prosent av fondets midler plassert der. I «Information Technology» sektoren har vi tatt inn selskaper som Intel, Lam Research Corp, NetApp og RF Micro Devices. «Health Care» sektoren fortsetter å vise styrke og vi har derfor økt eksponeringen noe mot denne sektoren ved kjøp av Actavis Plc. Fondet har gjennom måneden solgt seg ned i sektoren med salg av PolyOne Corp, og helt ut av Energy sektoren med salg av Halliburton og NextEra Energy. TREND EUROPA I Europa har folkeavstemmingen i Skottland blitt viet mye spalteplass gjennom måneden. Som kjent stemte skottene nei til uavhengighet fra Storbritannia, og mye usikkerhet ble fjernet fra markedet. Det var fryktet at et ja ville føre til at også andre deler av Europa ville løsrive seg, og dermed skape uro på de Europeiske børsene. Også denne måneden er det de spanske selskapene som bidrar mest til portefølje avkastningen. September bærer noe preg av store omrokeringer i porteføljen. En del selskaper har ikke levert som forventet og vi har solgt disse ut for så å finne andre case med bedre potensial. Vi har også valgt å redusere eksponeringen i noen poster og tilstreber oss til å ha tilnærmet lik eksponering i hvert verdipapir. Den største skuffelsen er Italia, hvor vi så store muligheter for vekst, men veksten har ikke vist seg på børsen og Trend Europa er per nå helt ute av Italienske verdipapirer. I stedet har vi valgt å investere lenger nord og har økt eksponeringen i Norge og Finland. Også for Trend Europa har vi kjøpt oss inn i Royal Caribbean Cruises, men har også funnet plass til Norsk Hydro. I Finland har Orion og Nokia fått plass i porteføljen. Også i Trend Europa har vi økt den totale eksponeringen noe gjennom måneden. 90 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Verdiutvikling og statistikk Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 1,00 % 2,54 % 30,97 % 11,85 % Trend Europa - 1,00 % - 2,74 % - 12,56 % Oslo Børs (OSEFX) - 0,31 % 9,21 % 24,17 % 17,15 % Euro STOXX 600 i NOK 0,03 % 1,50 % 33,74 % 14,17 % S&P 500 i NOK 2,18 % 13,14 % 41,34 % 13,45 % FTSE World Index i NOK 0,33 % 8,23 % 32,51 % 10,76 % 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastningsgraf Benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 50% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK Avkastning siste måned 1,00 % Avkastning inneværende år 2,54 % Avkastning siste 12 mnd. 14,32 % Avkastning siste 3 år 43,20 % Avkastning siden start ( ) 65,33 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 1,28 % Avkastning inneværende år 9,94 % okt '09 okt '10 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn AETNA INC 63,13 81,00 4,21 % 28,31 % CINTAS CORP 4,48 % CINTAS CORP 55,80 70,59 4,48 % 26,50 % AETNA INC 4,21 % NORTHROP GRUMMAN CORP 109,90 131,76 4,04 % 19,89 % WESTERN DIGITAL CORP 4,11 % WESTERN DIGITAL CORP Information Technology 82,49 97,32 4,11 % 17,97 % VISTEON CORP 4,10 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 97,25 4,10 % 17,89 % AMERICAN ELECTRIC POWER 4,06 % SOUTHWEST AIRLINES CO 28,71 33,77 2,00 % 17,61 % NORTHROP GRUMMAN CORP 4,04 % AVAGO TECHNOLOGIES LTD Information Technology 76,04 87,00 2,85 % 14,41 % UNITED RENTALS INC 3,94 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 95,09 108,66 2,79 % 14,27 % RYDER SYSTEM INC 3,78 % UNION PACIFIC CORP 95,39 108,42 2,80 % 13,66 % GENERAL DYNAMICS CORP 3,01 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,62 135,90 2,96 % 10,83 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,96 % BOSKALIS WESTMINSTER 40,43 44,58 1,51 % 10,27 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 52,21 4,06 % 8,49 % Sektoreksponering SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 54,59 58,05 2,65 % 6,33 % Bransje GENERAL DYNAMICS CORP 119,73 127,09 3,01 % 6,15 % 30,24 % UNITED RENTALS INC 105,50 111,10 3,94 % 5,31 % Information Technology 25,05 % NXP SEMICONDUCTORS NV Information Technology 65,12 68,43 2,63 % 5,09 % Consumer Discretionary 13,71 % MICRON TECHNOLOGY INC Information Technology 32,86 34,26 2,60 % 4,25 % 9,71 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Consumer Discretionary 419,44 431,10 2,74 % 2,78 % 5,58 % ACTAVIS PLC 236,30 241,28 2,66 % 2,11 % 5,51 % HCA HOLDINGS INC 69,15 70,52 2,84 % 1,98 % 4,06 % RYDER SYSTEM INC 88,50 89,97 3,78 % 1,66 % Telecommunication Services 2,46 % NETAPP INC Information Technology 42,58 42,96 2,54 % 0,89 % INTEL CORP Information Technology 34,56 34,82 2,69 % 0,76 % LAM RESEARCH CORP Information Technology 74,56 74,70 2,53 % 0,19 % WELLS FARGO & CO 52,46 51,87 2,62 % -1,12 % Geografisk eksponering WALT DISNEY CO/THE Consumer Discretionary 90,23 89,03 2,46 % -1,33 % Land ALCOA INC RF MICRO DEVICES INC TRINITY INDUSTRIES INC DRILLISCH AG AVIS BUDGET GROUP INC LEAR CORP MAGNA INTERNATIONAL INC Information Technology Telecommunication Services Consumer Discretionary Consumer Discretionary 10 største investeringer 16,42 16,09 2,72 % -1,99 % USA 86,64 % 11,86 11,54 2,45 % -2,73 % Norge 5,70 % 48,64 46,72 2,40 % -3,96 % Tyskland 2,46 % 29,30 26,70 2,46 % -8,88 % Nederland 1,51 % 63,94 54,89 2,29 % -14,16 % 102,16 86,41 2,31 % -15,42 % 113,41 94,91 2,09 % -16,32 % Sum Aksjer Bankinnskudd 96,31 % 3,69 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned -1,00 % Avkastning inneværende år -2,74 % Avkastning siden start ( ) -1,55 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned 0,07 % Avkastning inneværende år 3,99 % Avkastning siden ,34 % Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 jul '14 aug '14 sep '14 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 68,56 3,66 % 41,21 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,72 % ENDESA SA 22,25 31,29 2,45 % 40,61 % INGENICO 3,71 % ENAGAS SA 20,38 25,53 2,88 % 25,27 % ORION OYJ-CLASS B 3,67 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,31 2,80 % 25,02 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 3,66 % IBERDROLA SA 4,58 5,67 2,70 % 23,82 % CIE AUTOMOTIVE SA 3,54 % PANDORA A/S Consumer Discretionary 397,96 462,10 2,48 % 16,12 % DIRECT LINE INSURANCE GROUP 3,47 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,55 135,90 1,90 % 10,89 % BILLERUDKORSNAS AB 3,43 % INGENICO Information Technology 74,95 80,88 3,71 % 7,91 % BANCO SANTANDER SA 3,42 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Consumer Discretionary 408,49 431,10 3,72 % 5,53 % PENNON GROUP PLC 3,39 % ORION OYJ-CLASS B 29,70 31,00 3,67 % 4,38 % DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 3,39 % LOOMIS AB-B 199,65 206,50 2,32 % 3,43 % BANCO SANTANDER SA 7,41 7,61 3,42 % 2,76 % CIE AUTOMOTIVE SA Consumer Discretionary 10,74 11,01 3,54 % 2,48 % Sektoreksponering KUKA AG 47,17 47,96 2,55 % 1,68 % Bransje ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 30,42 3,24 % 1,50 % 20,02 % BELGACOM SA Telecommunication Services 27,27 27,56 2,53 % 1,05 % 17,87 % SES Consumer Discretionary 27,19 27,38 2,50 % 0,68 % Consumer Discretionary 15,44 % BILLERUDKORSNAS AB 102,39 102,30 3,43 % -0,08 % 11,29 % NOKIA OYJ Information Technology 6,80 6,76 2,45 % -0,68 % Information Technology 9,55 % DIRECT LINE INSURANCE GROUP 2,97 2,94 3,47 % -0,87 % 8,44 % GEBERIT AG-REG 312,12 308,80 2,39 % -1,06 % Telecommunication Services 5,23 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Energy 30,71 30,33 3,37 % -1,25 % 3,67 % DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 23,34 22,98 2,50 % -1,56 % Energy 3,37 % PENNON GROUP PLC 8,13 7,91 3,39 % -2,72 % DIALOG SEMICONDUCTOR PLC Information Technology 23,09 22,25 3,39 % -3,65 % INDUS HOLDING AG 40,51 38,49 2,98 % -5,00 % NORSK HYDRO ASA 38,19 35,94 2,74 % -5,88 % Geografisk eksponering APERAM 26,81 24,72 2,27 % -7,83 % Land NEXT PLC Consumer Discretionary 71,73 66,05 3,20 % -7,92 % Spania 28,01 % HALDEX AB 91,46 83,75 3,22 % -8,43 % Tyskland 14,11 % ABENGOA SA 4,87 4,44 3,33 % -8,78 % England 10,06 % DRILLISCH AG Telecommunication Services 29,31 26,70 2,70 % -8,90 % Sverige 8,97 % Norge 8,36 % Frankrike 6,21 % Finland 6,12 % Nederland 5,64 % Belgia 2,53 % Danmark 2,48 % Sveits 2,39 % Sum Aksjer 94,88 % Bankinnskudd 5,12 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Log skala Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 055 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 520 500 480 460 440 420 400 Europa

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer