Norse Forvaltning Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar På tide å skifte bransjefokus? Markedsturbulens setter fart i kortsiktig sektorrotasjon E tter en lang tids børsoppgang, kan det nå se ut til at vi er inne i en mer turbulent mellomfase hvor usikkerhet dominerer markedsbildet. I slike faser kan det være av avgjørende betydning i hvilken sektor man er eksponert. Gjennom de siste ukene har vi sett tegn til økt investorfokus i retning av defensive sektorer i det amerikanske aksjemarkedet. Sektorer som utviklet seg svakere enn totalmarkedet gjennom fjoråret. Bransjer som (Elektrisitet, gass og infrastruktur), Materialer og Teknologi, er sektorer som i 2013 utviklet seg svakt, men som nå har våknet til live. Det kan derfor virke som om det for tiden pågår en lett omstokking i det amerikanske aksjemarkedet. Markedsusikkerheten har ført til at enkelte investorer velger å realiserer sine gevinster i frykt for at markedet skal falle ytterligere. Dette bør ikke overraske noen. Grådighet avløses av frykt, og markedet faller. Usikkerheten er som alltid hvor langt kan markedet falle? De fleste kan være enig i at markedet fra tid til annen har behov for en pust i bakken. Særlig etter et år med så solid børsoppgang som markedet har hatt gjennom Det store spørsmålet nå er hvordan kortene blir lagt etter at omstokkingen er over. Etter et kursfall endres ofte psykologien i markedet, investorer som returnerer til markedet, eller øker sin eksponering etter at markedet tilsynelatende har falt fra seg, ser ofte på markedet med nye øyne. Hva er kjøpverdig? Hva har størst potensial relativt til risiko? Mange begynner å lete blant sektorer eller enkeltaksjer som Sektoravkastning i USA de siste fire årene har utviklet seg svakere enn de øvrige, enkelte 270 Consumer Discretionary begynner å skue lengre frem i syklusen, 230 Sconsumer Staples Healthcare og andre ser etter utbombede enkeltaksjer. IT Telecom «What s the next new S&P 500 thing?» Consumer discretionary sektoren har vært en klar vinner de siste fire årene Sektoravkastning i USA siden årsskiftet Consumer Discretionary Sconsumer Staples S&P 500 Sektorvalget har vært avgjørende Healthcare IT Telecom I USA har aksjer innenfor Consumer discretionary sektoren (kapitalvarer og tjenester) steget mer enn markedet for øvrig i over fire år på rad. Innenfor sektoren regnes foretak som produserer eller selger varer 1

2 Månedsrapport som ikke er knyttet til våre basisbehov. Foretak som er involvert innenfor bilsektoren, hoteller, restauranter, moteklær og luksusvarer inngår i Consumer discretionary sektoren. Etterspørselen etter denne type varer og tjenester øker ofte i takt med bedring i forbrukernes disponible inntekter. Sektorutviklingen er dermed svært sensitiv mot konjunkturutviklingen, og aksjekursene på denne type verdipapirer har historisk vist seg å gi best avkastning i en tidlig til midtsyklisk konjunkturfase. Det er derfor naturlig at Consumer discretionary aksjer har hatt en sterk verdiutvikling gjennom den økonomiske innhentingsfasen som har preget USA de siste årene. De siste fire årene har kursutviklingen på selskaper som inngår i Consumer discretionary sektoren steget 33 prosent mer enn S&P 500 indeksen. Oppgangen har vært understøttet av en solid inntjeningsvekst. For 2013 forventes sektorens samlede topplinjevekst, ifølge Bloomberg, å utgjøre nærmere 9 prosent. For S&P 500 indeksen forventes tilsvarende vekst å utgjøre 4,7 prosent. Også i et lengre historisk tidsperspektiv viser det seg at Consumer discretionary sektoren har hatt solid medvind. Ingen annen sektor har steget mer enn totalmarkedet over så lang tid siden begynnelsen av 90-tallet. Dog kan den lange perioden med sterk relativ oppgang nå nærme seg en syklisk slutt. Sektorens Pris/Salg, Pris/Kontantstrøm og Pris/Bok er i dag på historisk høye nivåer. Det faktum at sektoren har svekket seg mer enn markedet den siste måneden, kan være signaler om at vi står foran en sektorrotasjon, og at det kan være verdt å påbegynne en justering av sektoreksponeringen. Endret sektorfokus understøttes også av utviklingen innenfor (infrastruktur) sektoren. Sektoren som regnes å være defensiv har normalt sett den beste utviklingen i en sensyklisk eller resesjonsfase. Aksjer som inngår i denne sektoren er infrastrukturrelaterte som vannforsyning, elektrisitet og gass. Foretakene som arbeider innenfor denne type sektorer forventes å produsere stabil inntjening selv i deler av en resesjonsperiode. I tillegg har foretakene ofte en aggressiv utbyttepolitikk, noe som er attraktivt for investorer med ønsker om høy direkteavkastning på aksjer i usikre tider. Syklisk fremfor defensivt har vært uslåelig Consumer Discre tionary S&P 500 Sektorkonsentrasjon har slått totalmarkedet de siste 16 årene Gjennom 2013 var sektoren en av sektorene som hadde svakest verdiutvikling. Kun slått av en annen defensiv sektor Telekommunikasjon. Avkastningsforskjellen mellom - og Consumer discretionaries sektoren de siste fire årene er betydelig. Interessant er det da å se at samleindeksen for sektoren har hatt desidert best avkastning i inneværende år. Sammen med en annen sensyklisk defensiv sektor, Healthcare, har sektorene vist solid styrke gjennom de siste ukenes turbulente marked. Fortsatt historisk lav pris bok i helsesektoren Consumer Discretionary S&P 500 Healthcare Fortsatt lav P/B til tross for solid kursoppgang Helsesektoren utviklet seg for øvrig mot syklusen og levert solid avkastning gjennom fjoråret. Noe som skyldes en rekke ulike faktorer. Helsesektoren er en unik sektor som har en underliggende megatrend som drivkraft en aldrende befolkning. Etterspørselen etter varer og tjenester innenfor sektoren øker med den økonomiske aktiviteten, og en stigende middelklasse setter stadig strengere krav til medisinering og behandling. Sektoren har historisk vært preget av stabil langsiktig etterspørsel og inntjening, og det er ingen grunn til å tro at denne trenden brytes med det første ettersom befolkningen lever stadig lengre, og har et konstant økende behov for helsetjenester. Sektoren er attraktiv å vekte opp i urolige tider, og har også vist en overraskende sterk utvikling gjennom de siste fire årene. Defensiv men allikevel offensiv. Sterk etterspørselsvekst og kontinuerlig høyere inntjeningsvekst enn analytikernes forventninger har drevet aksjekursene stadig høyere. Til tross for kursoppgangen er prisingen av sektoren ikke avskrekkende høy, og ligger et godt stykke under sitt historiske gjennomsnittsnivå (se graf). Signaler fra markedet gir varsel om at USA har påbegynt en svak sektorrotasjon fra sykliske (tidlig- og midtsykliske) aksjer over i mer defensive (sensykliske) aksjer. Hvorvidt dette er et trendskifte eller et kortsiktig utløp for den gjeldende markedsutsikkerheten vil tiden vise. Vår oppfatning er at vi fortsatt er inne i et langsiktig bullmarked hvor løpet langt fra er over, og hvor sykliske aksjer fortsatt er å foretrekke fremfor defensive. Vær gjerne defensiv men tenk offensivt! Eller som Sun Tzu uttrykte det: «Invincibility lies in the defence, the possibility of victory in the attack». 2

3 Månedsrapport Forvalters kommentar Skuffelse i markedet Januareffekten glimret med sitt fravær J anuar var måneden da markedsfrykten boblet til overflaten, nyttårsrakettene sluknet på vei opp, og januareffekten som så mange forventet, var totalt fraværende. Det amerikanske aksjemarkedet målt ved S&P 500 indeksen endte måneden i minus med 3,6 prosent, det største prosentuelle fallet siden mai Usikkerhet knyttet til vekstutsiktene i de fremvoksende økonomiene førte til at investorer valgte å redusere sin porteføljerisiko, og pengestrømmen som ensidig har beveget seg fra pengemarkedet og inn i aksjemarkedet, ble på kort sikt reversert. Valutakursene i Tyrkia, Ungarn, Sør-Afrika og Russland var under press, og aksjekursene falt. Reaksjonsmønsteret er relativt normalt. Etter en solid markedsoppgang i 2013, er det naturlig at investorer tenker kortsiktig gevinstsikring. Dette skaper markedsvolatilitet, frykt, men også nye muligheter. Volatilitetsindeksen VIX har steget fra 13,7 poeng til 18,5 poeng etter å ha vært godt nede på 12-tallet gjennom januar. Dette gir et godt bilde av den økte usikkerheten i markedet, og at nervøsiteten hos investorer stiger i takt med børsnedgangen. Frykten kan derimot på kort sikt virke noe overdrevet. Vi er godt inne i resultatsesongen for fjerde kvartal 2013, og statistikk viser at mer enn 50 prosent av S&P 500 selskapene som har offentliggjort sine resultattall har overgått analytikernes forventinger. Tilsvarende tendenser ser vi også for de europeiske selskapene. Resultatsesongen så VIX indeksen - markedsvolatiliteten tiltar Verdiutvikling og statistikk Kilde: Norse Forvaltning/Bloomberg langt bærer preg av få store skuffelser, men heller ingen store positive overraskelser. På makrosiden har januar vist et noe uklart bilde. De amerikanske arbeidstallene som ble sluppet i januar, viste at det kun ble skapt arbeidsplasser i desember. Dette var langt lavere enn forventet, og de svakeste tallene markedet har sett siden Den ugunstige værsituasjonen mot slutten av året fikk skylden for det svake arbeidsmarkedet. Den underliggende styrken i den amerikanske økonomien er tilstrekkelig til at FED fortsetter nedtrapping av sine støttekjøp i markedet. Sentralbanken annonserte på sitt rentemøte i slutten av måneden at støttekjøpene i obligasjonsmarkedet ble redusert med ytterligere USD 10 mrd. siste måned. Sentralbanken annonserte samtidig at styringsrenten blir holdt uendret. Et av lyspunktene fra den amerikanske sentralbankkomiteen var deres vurdering av den pågående økonomiske aktiviteten i landet. I komiteens tidligere uttalelser har ordlyden vært at det forventes at den økonomiske aktiviteten vil tilta. I sin uttalelse for januar var ordlyden mer optimistisk, hvor man nå sier at den økonomiske veksten har tatt seg opp de siste kvartalene, og at veksten vil fortsette i et moderat tempo ved hjelp av tilstrekkelige økonomiske virkemidler. De amerikanske BNP-tallene som ble sluppet tidligere i måneden viste at det er en solid underliggende vekst i landets økonomi. Sammenlignet med foregående kvartal, viste tallene at BNP-veksten utgjorde 3,2 prosent på årlig basis. Som tidligere omtalt er vekstgrunnlaget for eksportsektoren i USA meget robust, noe som understøttes av de offentliggjorte eksporttallene som viste en vekst på 11,4 prosent. I Europa fortsetter utviklingen i et usikkert tempo. I følge den europeiske sentralbanken begynner regionens prisvekst å nærme seg ubehagelig lave nivåer. Tall viste at den europeiske inflasjonen nå ligger på en årlig takt på 0,7 prosent, ned fra 0,8 prosent, og langt lavere enn sentralbanken mål på 2 prosent. Nedgangen skyldtes hovedsakelig fall i oljeprisen. På den positive siden viste arbeidstall en nedgang til 12 prosent fra 12,1 prosent for foregående måned. Vi har benyttet anledningen å justere vår porteføljerisiko gjennom januar, og har foretatt en svak rotasjon i retning defensive sektorer for fondet TrendEn. Sektorer som helse og infrastruktur () er vektet opp på bekostning av finans- og kapitalvaresektoren (Consumer discretionaries). For Trend Europa opprettholdes vårt hovedfokus mot de sør-europeiske landene, og en tidligsyklisk bransjevekting. Finans, Industri og kapitalvarer er fondets hovedfokus innenfor sektorer i Europa. Indekser i lokal valuta Siste måned Siste 3 år Standardavvik p.a. TrendEn -1,05 % -1,05 % 30,97 % 23,49 % 14,85 % Trend Europa 0,41 % 0,41 % Oslo Børs -2,38 % -2,38 % 23,59 % 24,52 % 19,42 % Euro STOXX 600-1,75 % -1,75 % 17,37 % 15,17 % 16,82 % S&P 500-3,56 % -3,56 % 29,60 % 38,60 % 16,64 % FTSE World Index -3,49 % -3,49 % 21,51 % 18,47 % 15,19 % 3

4 Månedsrapport Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,3 Avkastningsgraf Kurs TrendEn (netto) OSEFX (benchmark) FTSE World Index Avkastning siste måned -1,05 % Avkastning inneværende år -1,05 % Avkastning siste år 26,24 % Avkastning siste 3 år 23,49 % Avkastning siden start ( ) 59,54 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -2,38 % Avkastning inneværende år -2,38 % Avkastning siden ,36 % okt '09 apr '10 okt '10 apr '11 okt '11 apr '12 okt '12 apr '13 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn Alliance Data Systems Corp Information 105,32 239,66 4,99 % 127,55 % Alliant Techsystems Inc 5,68 % Alliant Techsystems Inc 71,98 143,70 5,68 % 99,64 % Alliance Data Systems Corp 4,99 % Duerr AG 34,55 62,53 3,48 % 80,99 % Omnicare Inc 4,42 % PPG Industries Inc 120,55 182,36 4,06 % 51,27 % PPG Industries Inc 4,06 % Genworth Financial Inc 10,34 14,75 3,19 % 42,67 % Aetna Inc 3,70 % EnerSys Inc 52,47 68,06 2,76 % 29,70 % Torchmark Corp Omnicare Inc 48,30 62,46 4,42 % 29,32 % Duerr AG 3,48 % Allegion PLC 43,14 49,35 0,96 % 14,39 % Sempra 3,44 % Fidelity National Information Services Inc 46,00 50,70 1,25 % 10,22 % Universal Health Services Inc 3,43 % Aetna Inc 63,13 68,33 3,70 % 8,24 % American Electric Power Co Inc 3,42 % Western Digital Corp 81,57 86,17 2,82 % 5,63 % L-3 Communications Holdings Inc 105,31 111,07 2,87 % 5,47 % Comcast Corp Communications 53,02 54,45 2,73 % 2,71 % Bransje Cintas Corporation Consumer Discretionary 55,80 57,07 2,80 % 2,27 % 24,65 % Universal Health Services Inc 80,70 82,02 3,43 % 1,64 % 17,60 % American Electric Power Co Inc 48,12 48,81 3,42 % 1,42 % Consumer Discretionary 11,29 % Sempra 91,47 92,71 3,44 % 1,35 % 10,64 % Torchmark Corp 74,59 75,15 0,75 % 6,86 % TE Connectivity Ltd 56,31 56,51 2,82 % 0,36 % 6,72 % Zimmer Holdings Inc 93,91 93,97 3,37 % 0,06 % 5,32 % Henry Schein Inc 116,50 114,89 2,68 % -1,38 % Information 4,99 % Visteon Corporation Consumer Discretionary 82,49 81,01 2,65 % -1,80 % Communications 2,73 % Ingersoll-Rand PLC 59,93 58,79 3,42 % -1,90 % Kelly Services Inc Consumer Discretionary 24,55 23,98 2,65 % -2,34 % 10 største investeringer Sektoreksponering Geografisk eksponering Manpowergroup Inc Consumer Discretionary 80,38 77,90 3,20 % -3,09 % Land Lincoln National Corp 50,43 48,03 2,62 % -4,77 % USA 87,32 % Carlisle Companies Inc 79,17 74,53 2,65 % -5,86 % Tyskland 3,48 % Eaton Corp PLC 78,00 73,09 2,66 % -6,29 % WESCO International Inc 92,53 82,96 2,50 % -10,35 % Sum Aksjer Bankinnskudd 90,80 % 9,20 % 4

5 Månedsrapport Verdipapirfondet Trend Europa Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa FTSE Eurotop 100 Avkastning siste måned 0,41 % Avkastning inneværende år 0,41 % Avkastning siden start ( ) 1,65 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -1,96 % Avkastning inneværende år -1,96 % Avkastning siden ,21 % des '13 jan '14 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn Jumbo SA Consumer Discretionary 10,87 12,10 1,02 % 11,35 % Continental AG 3,74 % Red Electrica Corp S.A 48,55 51,91 3,31 % 6,91 % Iberdrola SA 3,65 % Ansaldo STS SpA 7,68 8,20 1,54 % 6,81 % Swiss RE Ord Azimut Holding SaP 20,38 21,48 2,71 % 5,41 % GEA Group AG 3,47 % Valeo SA Consumer Discretionary 79,48 82,89 1,87 % 4,30 % KBC 3,36 % KBC 42,17 43,86 3,36 % 4,00 % Red Electrica Corp S.A 3,31 % GKN PLC Consumer Discretionary 3,82 3,94 3,23 % 3,19 % Vidrala S.A 3,25 % Freenet AG Communications 22,03 22,64 3,02 % 2,75 % Grupo Catalana Occidente SA 3,24 % Grupo Catalana Occidente SA 27,95 28,50 3,24 % 1,98 % GKN PLC 3,23 % Vidrala S.A 36,08 36,73 3,25 % 1,80 % Gas Natural SDG S.A 3,20 % Ferrovial SA 14,09 14,26 3,15 % 1,22 % Pirelli + C Consumer Discretionary 11,94 12,07 1,70 % 1,02 % Jumbo SA Consumer Discretionary 12,48 12,60 2,97 % 0,93 % Bransje Exor SpA 29,01 29,09 2,74 % 0,28 % 23,78 % Iberdrola SA 4,58 4,58 3,65 % 0,02 % Consumer Discretionary 18,56 % GEA Group AG 34,85 34,79 3,47 % -0,18 % 17,87 % Continental AG Consumer Discretionary 160,99 159,75 3,74 % -0,77 % 13,34 % Gas Natural SDG S.A 18,51 18,36 3,20 % -0,81 % Communications 5,94 % Atlantia SpA 17,05 16,90 2,78 % -0,90 % 3,25 % Swiss RE Ord 79,73 78,40-1,67 % 3,16 % Endesa SA 22,25 21,82 3,18 % -1,93 % Consumer Staples 3,03 % Ebro Foods S.A Consumer Staples 16,79 16,43 3,03 % -2,14 % 2,98 % Ansaldo STS 8,51 8,27 1,01 % -2,83 % 2,97 % AXA 19,81 19,24 2,10 % -2,89 % Amadeus IT Holding SA 30,27 29,36 3,16 % -3,01 % Sektoreksponering Geografisk eksponering Deutsche Post AG 26,50 25,67 2,89 % -3,12 % Land Bayer AG 101,35 97,89 2,98 % -3,41 % Spania 35,16 % Aegon NV 6,76 6,49 3,08 % -4,05 % Tyskland 19,13 % Pirelli E C Consumer Discretionary 12,50 11,96 1,00 % -4,29 % Italia 13,48 % WPP Plc Communications 13,44 12,77 2,92 % -5,00 % England 9,13 % Inditex SA Consumer Discretionary 117,22 110,70 3,04 % -5,56 % Hellas 3,99 % Duerr AG 66,33 62,53 3,04 % -5,73 % Frankrike 3,97 % Repsol, S.A. 18,53 17,38 2,97 % -6,20 % Sveits Prudential PLC 13,39 12,28 2,97 % -8,27 % Belgia Nederland 3,36 % 3,08 % Sum Aksjer Bankinnskudd 94,88 % 5,12 % 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning August 2013 Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Newsflash Urolighetene i Syria førte til at prisen på Brent-olje steg med 5,85 % i august. Gullprisen styrket seg med

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Log skala Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 055 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning September 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Chicago PMI steg til 55,7 poeng mot forventet 54,5 poeng, opp fra 53 poeng i august. Markit Eurozone

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 8 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer