Norse Forvaltning Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar På tide å skifte bransjefokus? Markedsturbulens setter fart i kortsiktig sektorrotasjon E tter en lang tids børsoppgang, kan det nå se ut til at vi er inne i en mer turbulent mellomfase hvor usikkerhet dominerer markedsbildet. I slike faser kan det være av avgjørende betydning i hvilken sektor man er eksponert. Gjennom de siste ukene har vi sett tegn til økt investorfokus i retning av defensive sektorer i det amerikanske aksjemarkedet. Sektorer som utviklet seg svakere enn totalmarkedet gjennom fjoråret. Bransjer som (Elektrisitet, gass og infrastruktur), Materialer og Teknologi, er sektorer som i 2013 utviklet seg svakt, men som nå har våknet til live. Det kan derfor virke som om det for tiden pågår en lett omstokking i det amerikanske aksjemarkedet. Markedsusikkerheten har ført til at enkelte investorer velger å realiserer sine gevinster i frykt for at markedet skal falle ytterligere. Dette bør ikke overraske noen. Grådighet avløses av frykt, og markedet faller. Usikkerheten er som alltid hvor langt kan markedet falle? De fleste kan være enig i at markedet fra tid til annen har behov for en pust i bakken. Særlig etter et år med så solid børsoppgang som markedet har hatt gjennom Det store spørsmålet nå er hvordan kortene blir lagt etter at omstokkingen er over. Etter et kursfall endres ofte psykologien i markedet, investorer som returnerer til markedet, eller øker sin eksponering etter at markedet tilsynelatende har falt fra seg, ser ofte på markedet med nye øyne. Hva er kjøpverdig? Hva har størst potensial relativt til risiko? Mange begynner å lete blant sektorer eller enkeltaksjer som Sektoravkastning i USA de siste fire årene har utviklet seg svakere enn de øvrige, enkelte 270 Consumer Discretionary begynner å skue lengre frem i syklusen, 230 Sconsumer Staples Healthcare og andre ser etter utbombede enkeltaksjer. IT Telecom «What s the next new S&P 500 thing?» Consumer discretionary sektoren har vært en klar vinner de siste fire årene Sektoravkastning i USA siden årsskiftet Consumer Discretionary Sconsumer Staples S&P 500 Sektorvalget har vært avgjørende Healthcare IT Telecom I USA har aksjer innenfor Consumer discretionary sektoren (kapitalvarer og tjenester) steget mer enn markedet for øvrig i over fire år på rad. Innenfor sektoren regnes foretak som produserer eller selger varer 1

2 Månedsrapport som ikke er knyttet til våre basisbehov. Foretak som er involvert innenfor bilsektoren, hoteller, restauranter, moteklær og luksusvarer inngår i Consumer discretionary sektoren. Etterspørselen etter denne type varer og tjenester øker ofte i takt med bedring i forbrukernes disponible inntekter. Sektorutviklingen er dermed svært sensitiv mot konjunkturutviklingen, og aksjekursene på denne type verdipapirer har historisk vist seg å gi best avkastning i en tidlig til midtsyklisk konjunkturfase. Det er derfor naturlig at Consumer discretionary aksjer har hatt en sterk verdiutvikling gjennom den økonomiske innhentingsfasen som har preget USA de siste årene. De siste fire årene har kursutviklingen på selskaper som inngår i Consumer discretionary sektoren steget 33 prosent mer enn S&P 500 indeksen. Oppgangen har vært understøttet av en solid inntjeningsvekst. For 2013 forventes sektorens samlede topplinjevekst, ifølge Bloomberg, å utgjøre nærmere 9 prosent. For S&P 500 indeksen forventes tilsvarende vekst å utgjøre 4,7 prosent. Også i et lengre historisk tidsperspektiv viser det seg at Consumer discretionary sektoren har hatt solid medvind. Ingen annen sektor har steget mer enn totalmarkedet over så lang tid siden begynnelsen av 90-tallet. Dog kan den lange perioden med sterk relativ oppgang nå nærme seg en syklisk slutt. Sektorens Pris/Salg, Pris/Kontantstrøm og Pris/Bok er i dag på historisk høye nivåer. Det faktum at sektoren har svekket seg mer enn markedet den siste måneden, kan være signaler om at vi står foran en sektorrotasjon, og at det kan være verdt å påbegynne en justering av sektoreksponeringen. Endret sektorfokus understøttes også av utviklingen innenfor (infrastruktur) sektoren. Sektoren som regnes å være defensiv har normalt sett den beste utviklingen i en sensyklisk eller resesjonsfase. Aksjer som inngår i denne sektoren er infrastrukturrelaterte som vannforsyning, elektrisitet og gass. Foretakene som arbeider innenfor denne type sektorer forventes å produsere stabil inntjening selv i deler av en resesjonsperiode. I tillegg har foretakene ofte en aggressiv utbyttepolitikk, noe som er attraktivt for investorer med ønsker om høy direkteavkastning på aksjer i usikre tider. Syklisk fremfor defensivt har vært uslåelig Consumer Discre tionary S&P 500 Sektorkonsentrasjon har slått totalmarkedet de siste 16 årene Gjennom 2013 var sektoren en av sektorene som hadde svakest verdiutvikling. Kun slått av en annen defensiv sektor Telekommunikasjon. Avkastningsforskjellen mellom - og Consumer discretionaries sektoren de siste fire årene er betydelig. Interessant er det da å se at samleindeksen for sektoren har hatt desidert best avkastning i inneværende år. Sammen med en annen sensyklisk defensiv sektor, Healthcare, har sektorene vist solid styrke gjennom de siste ukenes turbulente marked. Fortsatt historisk lav pris bok i helsesektoren Consumer Discretionary S&P 500 Healthcare Fortsatt lav P/B til tross for solid kursoppgang Helsesektoren utviklet seg for øvrig mot syklusen og levert solid avkastning gjennom fjoråret. Noe som skyldes en rekke ulike faktorer. Helsesektoren er en unik sektor som har en underliggende megatrend som drivkraft en aldrende befolkning. Etterspørselen etter varer og tjenester innenfor sektoren øker med den økonomiske aktiviteten, og en stigende middelklasse setter stadig strengere krav til medisinering og behandling. Sektoren har historisk vært preget av stabil langsiktig etterspørsel og inntjening, og det er ingen grunn til å tro at denne trenden brytes med det første ettersom befolkningen lever stadig lengre, og har et konstant økende behov for helsetjenester. Sektoren er attraktiv å vekte opp i urolige tider, og har også vist en overraskende sterk utvikling gjennom de siste fire årene. Defensiv men allikevel offensiv. Sterk etterspørselsvekst og kontinuerlig høyere inntjeningsvekst enn analytikernes forventninger har drevet aksjekursene stadig høyere. Til tross for kursoppgangen er prisingen av sektoren ikke avskrekkende høy, og ligger et godt stykke under sitt historiske gjennomsnittsnivå (se graf). Signaler fra markedet gir varsel om at USA har påbegynt en svak sektorrotasjon fra sykliske (tidlig- og midtsykliske) aksjer over i mer defensive (sensykliske) aksjer. Hvorvidt dette er et trendskifte eller et kortsiktig utløp for den gjeldende markedsutsikkerheten vil tiden vise. Vår oppfatning er at vi fortsatt er inne i et langsiktig bullmarked hvor løpet langt fra er over, og hvor sykliske aksjer fortsatt er å foretrekke fremfor defensive. Vær gjerne defensiv men tenk offensivt! Eller som Sun Tzu uttrykte det: «Invincibility lies in the defence, the possibility of victory in the attack». 2

3 Månedsrapport Forvalters kommentar Skuffelse i markedet Januareffekten glimret med sitt fravær J anuar var måneden da markedsfrykten boblet til overflaten, nyttårsrakettene sluknet på vei opp, og januareffekten som så mange forventet, var totalt fraværende. Det amerikanske aksjemarkedet målt ved S&P 500 indeksen endte måneden i minus med 3,6 prosent, det største prosentuelle fallet siden mai Usikkerhet knyttet til vekstutsiktene i de fremvoksende økonomiene førte til at investorer valgte å redusere sin porteføljerisiko, og pengestrømmen som ensidig har beveget seg fra pengemarkedet og inn i aksjemarkedet, ble på kort sikt reversert. Valutakursene i Tyrkia, Ungarn, Sør-Afrika og Russland var under press, og aksjekursene falt. Reaksjonsmønsteret er relativt normalt. Etter en solid markedsoppgang i 2013, er det naturlig at investorer tenker kortsiktig gevinstsikring. Dette skaper markedsvolatilitet, frykt, men også nye muligheter. Volatilitetsindeksen VIX har steget fra 13,7 poeng til 18,5 poeng etter å ha vært godt nede på 12-tallet gjennom januar. Dette gir et godt bilde av den økte usikkerheten i markedet, og at nervøsiteten hos investorer stiger i takt med børsnedgangen. Frykten kan derimot på kort sikt virke noe overdrevet. Vi er godt inne i resultatsesongen for fjerde kvartal 2013, og statistikk viser at mer enn 50 prosent av S&P 500 selskapene som har offentliggjort sine resultattall har overgått analytikernes forventinger. Tilsvarende tendenser ser vi også for de europeiske selskapene. Resultatsesongen så VIX indeksen - markedsvolatiliteten tiltar Verdiutvikling og statistikk Kilde: Norse Forvaltning/Bloomberg langt bærer preg av få store skuffelser, men heller ingen store positive overraskelser. På makrosiden har januar vist et noe uklart bilde. De amerikanske arbeidstallene som ble sluppet i januar, viste at det kun ble skapt arbeidsplasser i desember. Dette var langt lavere enn forventet, og de svakeste tallene markedet har sett siden Den ugunstige værsituasjonen mot slutten av året fikk skylden for det svake arbeidsmarkedet. Den underliggende styrken i den amerikanske økonomien er tilstrekkelig til at FED fortsetter nedtrapping av sine støttekjøp i markedet. Sentralbanken annonserte på sitt rentemøte i slutten av måneden at støttekjøpene i obligasjonsmarkedet ble redusert med ytterligere USD 10 mrd. siste måned. Sentralbanken annonserte samtidig at styringsrenten blir holdt uendret. Et av lyspunktene fra den amerikanske sentralbankkomiteen var deres vurdering av den pågående økonomiske aktiviteten i landet. I komiteens tidligere uttalelser har ordlyden vært at det forventes at den økonomiske aktiviteten vil tilta. I sin uttalelse for januar var ordlyden mer optimistisk, hvor man nå sier at den økonomiske veksten har tatt seg opp de siste kvartalene, og at veksten vil fortsette i et moderat tempo ved hjelp av tilstrekkelige økonomiske virkemidler. De amerikanske BNP-tallene som ble sluppet tidligere i måneden viste at det er en solid underliggende vekst i landets økonomi. Sammenlignet med foregående kvartal, viste tallene at BNP-veksten utgjorde 3,2 prosent på årlig basis. Som tidligere omtalt er vekstgrunnlaget for eksportsektoren i USA meget robust, noe som understøttes av de offentliggjorte eksporttallene som viste en vekst på 11,4 prosent. I Europa fortsetter utviklingen i et usikkert tempo. I følge den europeiske sentralbanken begynner regionens prisvekst å nærme seg ubehagelig lave nivåer. Tall viste at den europeiske inflasjonen nå ligger på en årlig takt på 0,7 prosent, ned fra 0,8 prosent, og langt lavere enn sentralbanken mål på 2 prosent. Nedgangen skyldtes hovedsakelig fall i oljeprisen. På den positive siden viste arbeidstall en nedgang til 12 prosent fra 12,1 prosent for foregående måned. Vi har benyttet anledningen å justere vår porteføljerisiko gjennom januar, og har foretatt en svak rotasjon i retning defensive sektorer for fondet TrendEn. Sektorer som helse og infrastruktur () er vektet opp på bekostning av finans- og kapitalvaresektoren (Consumer discretionaries). For Trend Europa opprettholdes vårt hovedfokus mot de sør-europeiske landene, og en tidligsyklisk bransjevekting. Finans, Industri og kapitalvarer er fondets hovedfokus innenfor sektorer i Europa. Indekser i lokal valuta Siste måned Siste 3 år Standardavvik p.a. TrendEn -1,05 % -1,05 % 30,97 % 23,49 % 14,85 % Trend Europa 0,41 % 0,41 % Oslo Børs -2,38 % -2,38 % 23,59 % 24,52 % 19,42 % Euro STOXX 600-1,75 % -1,75 % 17,37 % 15,17 % 16,82 % S&P 500-3,56 % -3,56 % 29,60 % 38,60 % 16,64 % FTSE World Index -3,49 % -3,49 % 21,51 % 18,47 % 15,19 % 3

4 Månedsrapport Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,3 Avkastningsgraf Kurs TrendEn (netto) OSEFX (benchmark) FTSE World Index Avkastning siste måned -1,05 % Avkastning inneværende år -1,05 % Avkastning siste år 26,24 % Avkastning siste 3 år 23,49 % Avkastning siden start ( ) 59,54 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -2,38 % Avkastning inneværende år -2,38 % Avkastning siden ,36 % okt '09 apr '10 okt '10 apr '11 okt '11 apr '12 okt '12 apr '13 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn Alliance Data Systems Corp Information 105,32 239,66 4,99 % 127,55 % Alliant Techsystems Inc 5,68 % Alliant Techsystems Inc 71,98 143,70 5,68 % 99,64 % Alliance Data Systems Corp 4,99 % Duerr AG 34,55 62,53 3,48 % 80,99 % Omnicare Inc 4,42 % PPG Industries Inc 120,55 182,36 4,06 % 51,27 % PPG Industries Inc 4,06 % Genworth Financial Inc 10,34 14,75 3,19 % 42,67 % Aetna Inc 3,70 % EnerSys Inc 52,47 68,06 2,76 % 29,70 % Torchmark Corp Omnicare Inc 48,30 62,46 4,42 % 29,32 % Duerr AG 3,48 % Allegion PLC 43,14 49,35 0,96 % 14,39 % Sempra 3,44 % Fidelity National Information Services Inc 46,00 50,70 1,25 % 10,22 % Universal Health Services Inc 3,43 % Aetna Inc 63,13 68,33 3,70 % 8,24 % American Electric Power Co Inc 3,42 % Western Digital Corp 81,57 86,17 2,82 % 5,63 % L-3 Communications Holdings Inc 105,31 111,07 2,87 % 5,47 % Comcast Corp Communications 53,02 54,45 2,73 % 2,71 % Bransje Cintas Corporation Consumer Discretionary 55,80 57,07 2,80 % 2,27 % 24,65 % Universal Health Services Inc 80,70 82,02 3,43 % 1,64 % 17,60 % American Electric Power Co Inc 48,12 48,81 3,42 % 1,42 % Consumer Discretionary 11,29 % Sempra 91,47 92,71 3,44 % 1,35 % 10,64 % Torchmark Corp 74,59 75,15 0,75 % 6,86 % TE Connectivity Ltd 56,31 56,51 2,82 % 0,36 % 6,72 % Zimmer Holdings Inc 93,91 93,97 3,37 % 0,06 % 5,32 % Henry Schein Inc 116,50 114,89 2,68 % -1,38 % Information 4,99 % Visteon Corporation Consumer Discretionary 82,49 81,01 2,65 % -1,80 % Communications 2,73 % Ingersoll-Rand PLC 59,93 58,79 3,42 % -1,90 % Kelly Services Inc Consumer Discretionary 24,55 23,98 2,65 % -2,34 % 10 største investeringer Sektoreksponering Geografisk eksponering Manpowergroup Inc Consumer Discretionary 80,38 77,90 3,20 % -3,09 % Land Lincoln National Corp 50,43 48,03 2,62 % -4,77 % USA 87,32 % Carlisle Companies Inc 79,17 74,53 2,65 % -5,86 % Tyskland 3,48 % Eaton Corp PLC 78,00 73,09 2,66 % -6,29 % WESCO International Inc 92,53 82,96 2,50 % -10,35 % Sum Aksjer Bankinnskudd 90,80 % 9,20 % 4

5 Månedsrapport Verdipapirfondet Trend Europa Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa FTSE Eurotop 100 Avkastning siste måned 0,41 % Avkastning inneværende år 0,41 % Avkastning siden start ( ) 1,65 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -1,96 % Avkastning inneværende år -1,96 % Avkastning siden ,21 % des '13 jan '14 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn Jumbo SA Consumer Discretionary 10,87 12,10 1,02 % 11,35 % Continental AG 3,74 % Red Electrica Corp S.A 48,55 51,91 3,31 % 6,91 % Iberdrola SA 3,65 % Ansaldo STS SpA 7,68 8,20 1,54 % 6,81 % Swiss RE Ord Azimut Holding SaP 20,38 21,48 2,71 % 5,41 % GEA Group AG 3,47 % Valeo SA Consumer Discretionary 79,48 82,89 1,87 % 4,30 % KBC 3,36 % KBC 42,17 43,86 3,36 % 4,00 % Red Electrica Corp S.A 3,31 % GKN PLC Consumer Discretionary 3,82 3,94 3,23 % 3,19 % Vidrala S.A 3,25 % Freenet AG Communications 22,03 22,64 3,02 % 2,75 % Grupo Catalana Occidente SA 3,24 % Grupo Catalana Occidente SA 27,95 28,50 3,24 % 1,98 % GKN PLC 3,23 % Vidrala S.A 36,08 36,73 3,25 % 1,80 % Gas Natural SDG S.A 3,20 % Ferrovial SA 14,09 14,26 3,15 % 1,22 % Pirelli + C Consumer Discretionary 11,94 12,07 1,70 % 1,02 % Jumbo SA Consumer Discretionary 12,48 12,60 2,97 % 0,93 % Bransje Exor SpA 29,01 29,09 2,74 % 0,28 % 23,78 % Iberdrola SA 4,58 4,58 3,65 % 0,02 % Consumer Discretionary 18,56 % GEA Group AG 34,85 34,79 3,47 % -0,18 % 17,87 % Continental AG Consumer Discretionary 160,99 159,75 3,74 % -0,77 % 13,34 % Gas Natural SDG S.A 18,51 18,36 3,20 % -0,81 % Communications 5,94 % Atlantia SpA 17,05 16,90 2,78 % -0,90 % 3,25 % Swiss RE Ord 79,73 78,40-1,67 % 3,16 % Endesa SA 22,25 21,82 3,18 % -1,93 % Consumer Staples 3,03 % Ebro Foods S.A Consumer Staples 16,79 16,43 3,03 % -2,14 % 2,98 % Ansaldo STS 8,51 8,27 1,01 % -2,83 % 2,97 % AXA 19,81 19,24 2,10 % -2,89 % Amadeus IT Holding SA 30,27 29,36 3,16 % -3,01 % Sektoreksponering Geografisk eksponering Deutsche Post AG 26,50 25,67 2,89 % -3,12 % Land Bayer AG 101,35 97,89 2,98 % -3,41 % Spania 35,16 % Aegon NV 6,76 6,49 3,08 % -4,05 % Tyskland 19,13 % Pirelli E C Consumer Discretionary 12,50 11,96 1,00 % -4,29 % Italia 13,48 % WPP Plc Communications 13,44 12,77 2,92 % -5,00 % England 9,13 % Inditex SA Consumer Discretionary 117,22 110,70 3,04 % -5,56 % Hellas 3,99 % Duerr AG 66,33 62,53 3,04 % -5,73 % Frankrike 3,97 % Repsol, S.A. 18,53 17,38 2,97 % -6,20 % Sveits Prudential PLC 13,39 12,28 2,97 % -8,27 % Belgia Nederland 3,36 % 3,08 % Sum Aksjer Bankinnskudd 94,88 % 5,12 % 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer