Norse Forvaltning Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar Teknologi i førersetet - Boom i verdens bilindustri skaper ringvirkninger for teknologisektoren T eknologisektoren er en av de raskest voksende og viktigste industriene globalt. En sektor preget av sterk konkurranse, rask foreldelsessyklus og høye forskningsog utviklingskostnader. Teknologi og innovasjon gir næring til økonomisk vekst, og er en forutsetning for at det moderne samfunnet skal fungere. Samtidig er dette en av de mest omstillingsdyktige sektorene som finnes, få sektorer har vært gjennom like mange boom/bust perioder på børsene verden over. Få sektorer har skapt så store verdier og samtidig vært årsaken til like dramatiske verdifall opp gjennom historien. Teknologisektoren er bredt favnende og fragmentert i tillegg til å gripe inn i nær sagt alle andre sektorer og næringer. Dette er også en av grunnene til at sektorveksten er så sterkt knyttet opp mot den økonomiske syklusen. Teknologi er en produktivitetsskapende, effektiviserende og avhengighetsskapende ferskvaresektor. Den sterkeste veksten har bransjen i en tidlig til midtsyklisk fase. Etter en periode med svak vekst har ofte inntjeningen vært drevet av etterspørsel fra vedlikehold og investeringsetterslep skapt av perioder med svak økonomisk vekst. Amerikanske IT-investeringer i vekst Finanskrisen førte til utsettelser Kilde: Gartner i en rekke IT-investeringer, noe som ga næringen et solid tilbakeslag. Et stort udekket behov for investeringer og oppgraderinger har fulgt i kjølvannet av krisen. Et gradvis forbedret økonomisk klima i USA har presset sektorens vekst i været de siste årene. Veksten i Europa henger fortsatt etter og har medført sviktende etterspørsel og lavere IT investeringer enn forventet. Vårt fokus er derfor rettet mot USA. Sysselsettingsvekst legger press på kontorleie Finanskrisen ga sektoren et solid skudd for baugen, men ble raskt avløst av et solid rally. Den dramatiske utviklingen kan godt illustreres av resultat og verdiutviklingen hos halvlederprodusenten Intel og softwareprodusenten Microsoft. Fra første kvartal 2008 til tredje kvartal 2009 falt omsetningen til Intel med hele 34 prosent. Siden bunnen i 2009 har foretakets omsetning nesten doblet seg. Aksjekursen har i samme periode steget med 236 prosent, og selskapets P/E nivå er omtrent på samme nivå som i Microsoft kan vise til samme utvikling, med 1

2 Sysselsatte innen computer system design m.v. Tall i , , , , , , , , , ,0 Enkelte subsektorer opplever sterk sysselsettingsvekst ,0 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 Kilde: Bloomberg en salgssvikt på over 20 prosent under finanskrisen, og en dobling siden dette. Aksjekursen har steget med 240 prosent siden bunnen i 2009, vesentlig bedre enn S&P 500 indeksen som er opp med 190 prosent i samme periode. Drevet av solid amerikansk etterspørselsvekst er de skadeskutte teknologikjempene tilbake med solid veksttakt. De siste års økonomiske vekst sammen med en gradvis forbedret foretaksøkonomi i USA, har ført til at gammel teknologi som skulle vært utfaset eller oppgradert under finanskrisen, nå blir skiftet ut med ny og mer kostnads- og produksjonseffektiv teknologi. Dette har ført til at den amerikanske teknologisektoren nå er blant verdens raskest voksende basert på inntjening. En undersøkelse foretatt av KPMG viser at 81 prosent av de spurte industrilederne globalt forventer at amerikansk teknologiindustri vil ha den sterkeste inntjeningsveksten i inneværende år. Dette er opp fra 68 prosent i Tilsvarende forventninger gjelder også sysselsettingsutviklingen, hvor over 68 prosent av de spurte forventet at den største sysselsettingsveksten innenfor industrien vil komme i USA. Undersøkelsen som nylig er foretatt av KPMG konkluderer med at veksten innenfor teknologisektoren i større grad går fra fremvoksende økonomier (produksjon) til de mer etablerte økonomiene i takt med økt innovasjon. Innovasjon og ikke utelukkende masseproduksjon vil være en nøkkelfaktor for å opprettholde veksten i årene som kommer. hybridbiler i større grad enn en 6 liters Chevrolet Avalanche står på ønskelisten hos den gjennomsnittlige amerikanske familie. Over 18 milliarder dollar benyttes årlig til forskning og utvikling innenfor bilindustrien i USA alene, og over arbeidsplasser er direkte involvert i dette utviklingsarbeidet. Det sier seg selv at store deler av dette arbeidet er teknologifokusert når et gjennomsnittlig kjøretøy har over 60 mikroprosessorer og mer enn 10 millioner linjer med programkode for å ivareta de sofistikerte styringssystemene (dette er omtrent halvparten av det samlede antallet med programkodelinjer som styrer en Boeing 787 Dreamliner). Teknologisektoren er en motor for økonomisk vekst, men for å ha en bærekraftig utvikling er sektoren avhengig av en etterspørselsvekst som skyldes mer enn et oppdemmet behov i kjølvannet av finanskrisen. Gartner, som utarbeider anerkjente prognoser for industrien, uttalte i juni at forventet vekst i globalt forbruk av informasjonsteknologi vil stige med 2 prosent i 2014, opp fra en nullvekst gjennom 2013, for deretter å øke med 3,7 prosent i Tilsvarende tall for USA alene viser en forventet vekst på 3,9 prosent i 2014 (tidligere estimater var en vekst på 5,5 prosent). Overraskende sterke veksttall har også kommet fra Latin Amerika, Øst Europa og Afrika. Sysselsettingsstatistikk fra USA viser at jobbveksten på enkelte områder innen sektoren har vært betydelig siden finanskrisens slutt. Samtidig viser undersøkelser at sysselsettingsmultiplikatoren for denne bransjen er usedvanlig høy. For hver jobb som skapes innenfor high-tec skapes ytterligere 4,3 arbeidsplasser som advokater, tannleger, lærere, butikkmedarbeidere m.m. Dette har ført til en eksplosiv utvikling på leieprisene for næringslokaler i områder med høy teknologikonsentrasjon. I åtte sentrale områder har prisveksten på kontorleie steget med tosifrede prosenter de siste to årene. I San Francisco har veksten i denne perioden vært på nærmere 35 prosent. For andre kvartal inneværende år var helsesektoren sammen med teknologi de sektorene som utmerket seg ved å rapportere høyere resultater enn forventet. 89 prosent av foretakene innenfor helsesektoren, og 85 prosent innenfor teknologi viste bedre resultater enn forventet. Soliditeten innenfor sektorene har tatt seg betydelig opp gjennom de siste årene, og tallene viser nå at teknologisektoren har en likviditet som overgår alle andre sektorer. Foretakenes store likviditetsreserver har i stor grad blitt benyttet til utbytte og kjøp av egne aksjer gjennom de siste kvartalene. Høy soliditet innenfor teknologisektoren En viktig bidragsyter til den sterke etterspørselsveksten er offentlige investeringer. I 2012 lanserte president Obama en plan som skulle modernisere og effektivisere den offentlige sektoren i USA. Digital government skulle over en 12 måneders periode sørge for at offentlige etater i USA skal kunne levere bedre tjenester billigere og mer effektivt. Siden prosjektet startet har de amerikanske myndighetene blant annet brukt over 1,7 milliarder dollar bare på å bedre mobiliteten til de statlige ansatte. Høyere mobilitet fører med seg strengere krav til sikkerhet og krever betydelige investeringer i form av vedlikehold. Canada og Storbritannia har også varslet betydelige offentlige investeringer for å digitalisere den offentlige hverdagen. Teknologisering av gammel industri er også en sterk bidragsyter til den økte etterspørselen av mikrobrikker og andre høyteknologiske komponenter. Den amerikanske bilindustrien som lå med brukket rygg etter finanskrisen, har nå reist seg som en fugl føniks fra asken. Finansielt sterkere enn på mange år, og med et solid oppdemmet behov for fornyelse av bilparken hos tidligere kriserammede familier. Kostnadseffektivisering og innovasjon har i samme periode presset frem en ny generasjon amerikanske biler. Med strengere miljøkrav som katalysator har høyteknologi for alvor satt seg i førersetet hos bilprodusentene. Bilene er i dag spekket med teknologiske finesser som for få år siden var utenkelig samtidig som miljøkravene fører til at el- og Kilde: FactSet Som følge av sterk økonomisk vekst i USA forventes den positive utviklingen innenfor teknologibransjen å fortsette. Med fortsatt økte investeringer i ny teknologi, både fra offentlig og privat sektor, forventer vi å finne gode investeringer innen sektoren i tiden som kommer. Vi har derfor vektet opp våre eksponeringer i selskap som Intel, Avago Technologies, Micron Technologies, NXP Semiconductors og Skyworks Solutions. 2

3 Forvaltningskommentar Innkjøpssjefene er bull... - Amerikanske veksttall overrasker E t av de viktigste nøkkeltall fra amerikansk økonomi er ISM indeksen. Indeksen som utarbeides av The Institute for Supply Management måler forventningene til innkjøpssjefene i et utvalg av amerikanske selskaper. For august måned viste rapporten at det hovedsakelig er den tjenesteytende delen av økonomien som er i sterk vekst. Indeksverdien var på 59,6 mot forventet 57,7, og er de beste tallene siden august Tallene for produksjonsselskapene var også meget sterke med 59,0 mot forventet 56,9. Dette lover bra for utviklingen i andre halvår for verdens største økonomi, og vi kan definitivt konkludere med at vinterens deep-freeze i økonomien nå er et tilbakelagt stadium. Den 28. august ble reviderte BNP-tall for Q2 lagt frem, og den annualiserte vekstraten for amerikansk økonomi ble revidert opp til hele 4,2 prosent. Det ble også rapportert at selskapenes resultater nå stiger raskere enn på over fire år. Mye av forklaringen til disse gode tallene er at investeringene i amerikanske selskaper stiger kraftig, noe vi også kan se av ISM tallene. I Q2 var denne veksten på hele 8,1 prosent - det sterkeste siden Q Ser man nærmere på investeringene er det tydelig at det er varige kapitalvarer som har den kraftigste veksten. Her økte bestillingene 22,6 prosent, og vi forventer at spesielt leverandører av høyteknologi vil profitere på denne utviklingen. TRENDEN Fondet har hatt en sterkere utvikling enn referanseindeksen gjennom august, og spesielt fondets amerikanske ISM indeks USA 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 eksponeringer har bidratt til dette. På basis av de positive makroøkonomiske nøkkeltallene fra USA, og mange interessante aksjer, spesielt innenfor teknologisektoren, har fondets geografiske eksponering blitt justert noe gjennom måneden. Ved utgangen av måneden var eksponeringen i USA på om lag 75 prosent, en økning på 3 prosentpoeng over måneden. Kontantandelen er økt noe til 8,5 prosent, opp fra 2,5 prosent ved inngangen til august. Sektorsammensetningen til fondet er ikke vesentlig forandret i perioden, men enkelte aksjer som har hatt en svakere kursutvikling enn forventet er solgt ut. Dette har hovedsakelig vært aksjer innenfor sektorene finans og industri. Inn har det kommet aksjer med overvekt fra teknologisektoren. Vi kan trekke frem Avago Technologies Ltd som et spennende nytt navn i porteføljen. Selskapet har en bred produktportefølje og er en stor leverandør av blant annet trådløse kommunikasjonskomponenter til Apple. Ved siste fremleggelse av kvartalstall den 28. august ble analytikernes forventinger slått med over 20 prosent. Inntektsveksten siste år er på over 84 prosent, og med slipp av en ny Iphone den 9 september kan dette bli en svært profitabelhøst for selskapet. TREND EUROPA Fondet har hatt en noe svakere utvikling i august enn referanseindeksen. Denne utviklingen er delvis en konsekvens av svake makroøkonomiske nøkkeltall, spesielt i Frankrike og Italia, som har sett en sterk oppbremsing i veksten den siste tiden. Fondet har på bakgrunn av denne utviklingen vektet seg noe ned i disse landene. De frigjorte midlene er reinvestert i blant annet spanske selskaper som CIE Automotive og Banco Santander. Spania er nå et av få land i Europa som leverer gode tall på makrosiden. Nye forventede tiltak fra den europeiske sentralbanken for å styrke veksten i eurosonen forventer vi vil gi ytterligere fart i den spanske økonomien. Sektorsammensetningen i Trend Europa er i august justert i en noe mer defensiv retning. Det er solgt ut selskaper i industrisektoren, og vi har vektet oss noe opp i forsyningssektoren. Kontantandelen er videre økt til om lag 9 prosent. Dette skulle legge et godt grunnlag for taktiske porteføljejusteringer når høstjakten starter! 40,0 35,0 30,0 25,0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Verdiutvikling og statistikk Kilde: Bloomberg Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 2,37 % 1,52 % 30,97 % 12,24 % Trend Europa - 2,71 % - 1,77 % - 12,56 % Oslo Børs (OSEFX) 0,01 % 9,55 % 24,17 % 18,28 % Euro STOXX 600 i NOK - 1,61 % 1,47 % 33,74 % 15,23 % S&P 500 i NOK 2,13 % 10,73 % 41,34 % 13,96 % FTSE World Index i NOK 0,46 % 7,88 % 32,51 % 11,27 % 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastningsgraf Benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 50% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK Avkastning siste måned 2,37 % Avkastning inneværende år 1,52 % Avkastning siste 12 mnd. 15,65 % Avkastning siste 3 år 43,42 % Avkastning siden start ( ) 63,69 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 0,75 % Avkastning inneværende år 8,56 % okt '09 okt '10 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn AETNA INC Health Care 63,13 82,13 3,95 % 30,10 % WESTERN DIGITAL CORP 4,02 % WESTERN DIGITAL CORP Information Technology 81,57 103,01 4,02 % 26,28 % AETNA INC 3,95 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 101,19 3,95 % 22,66 % VISTEON CORP 3,95 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 95,09 114,35 2,71 % 20,26 % CINTAS CORP 3,88 % CINTAS CORP 55,80 66,14 3,88 % 18,53 % UNITED RENTALS INC 3,86 % NORTHROP GRUMMAN CORP 109,90 127,22 3,60 % 15,76 % AMERICAN ELECTRIC POWER 3,86 % INVESTOR AB-B SHS 225,36 259,00 2,56 % 14,93 % NORTHROP GRUMMAN CORP 3,60 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 53,70 3,86 % 11,58 % RYDER SYSTEM INC 3,51 % UNITED RENTALS INC 105,50 117,65 3,86 % 11,52 % POLYONE CORPORATION 3,16 % SOUTHWEST AIRLINES CO 28,71 32,01 1,75 % 11,48 % AVISTA CORP 2,73 % UNION PACIFIC CORP 95,39 105,27 2,51 % 10,36 % BOSKALIS WESTMINSTER 40,43 43,80 1,43 % 8,33 % Sektoreksponering AVAGO TECHNOLOGIES LTD Information Technology 76,04 82,09 2,49 % 7,96 % Bransje POLYONE CORPORATION 37,00 39,22 3,16 % 6,00 % 32,00 % NXP SEMICONDUCTORS NV Information Technology 65,12 68,52 2,43 % 5,23 % Information Technology 14,86 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,62 128,90 2,69 % 5,12 % 12,04 % NEXTERA ENERGY INC 93,88 98,45 2,56 % 4,87 % Consumer Discretionary 10,96 % SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 54,59 56,66 2,39 % 3,79 % 9,97 % DELPHI AUTOMOTIVE PLC Consumer Discretionary 67,27 69,58 1,49 % 3,44 % 7,51 % GENERAL DYNAMICS CORP 119,73 123,25 2,70 % 2,94 % Health Care 7,15 % RYDER SYSTEM INC 88,50 90,34 3,51 % 2,08 % Telecommunication Services 2,81 % AVISTA CORP 31,87 32,46 2,73 % 1,85 % 2,69 % INDUTRADE AB 296,50 301,00 1,61 % 1,52 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 89,94 91,25 1,63 % 1,46 % ALCOA INC 16,42 16,61 2,60 % 1,18 % Geografisk eksponering HCA HOLDINGS INC Health Care 69,15 69,82 2,60 % 0,96 % Land MAGNA INTERNATIONAL INC Consumer Discretionary WALT DISNEY CO/THE TRINITY INDUSTRIES INC DRILLISCH AG MICRON TECHNOLOGY INC ALASKA AIR GROUP INC CYTEC INDUSTRIES INC HALLIBURTON CO Consumer Discretionary Telecommunication Services Information Technology 10 største investeringer 113,41 113,47 2,31 % 0,05 % USA 79,16 % 90,23 89,88 2,30 % -0,39 % Sverige 5,80 % 48,64 48,38 2,30 % -0,54 % Norge 2,69 % 29,30 29,09 2,58 % -0,72 % Tyskland 2,58 % 32,86 32,60 2,28 % -0,80 % Nederland 1,43 % 47,34 46,34 2,19 % -2,11 % 105,62 103,04 2,56 % -2,44 % 72,01 67,61 2,47 % -6,11 % Sum Aksjer Bankinnskudd 91,66 % 8,34 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned -2,71 % Avkastning inneværende år -1,77 % Avkastning siden start ( ) -0,56 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -1,40 % Avkastning inneværende år 3,92 % Avkastning siden ,26 % Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 jul '14 aug '14 sep '14 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 64,09 2,97 % 32,00 % ATLANTIA SPA 3,55 % ENDESA SA 22,25 28,27 2,99 % 27,06 % GAS NATURAL SDG SA 3,51 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,34 3,51 % 25,15 % DRILLISCH AG 3,40 % ENAGAS SA 20,38 25,37 3,33 % 24,48 % ENAGAS SA 3,33 % IBERDROLA SA 4,58 5,59 3,30 % 21,97 % IBERDROLA SA 3,30 % ATLANTIA SPA 17,35 19,32 3,55 % 11,35 % ENDESA SA 2,99 % NOVARTIS AG-REG Health Care 74,85 82,35 1,67 % 10,02 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,97 % HERA SPA 1,96 2,14 2,66 % 9,08 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,96 % FERROVIAL SA 14,30 15,49 2,15 % 8,29 % TERNA SPA 2,93 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 32,06 2,96 % 6,96 % PANDORA A/S 2,86 % PANDORA A/S Consumer Discretionary 397,96 423,80 2,86 % 6,49 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,55 128,90 1,56 % 5,18 % LOOMIS AB-B 199,65 207,00 2,00 % 3,68 % Sektoreksponering TERNA SPA 3,78 3,92 2,93 % 3,67 % Bransje SES Consumer Discretionary 27,19 28,16 2,23 % 3,57 % 33,27 % BANCO SANTANDER SA 7,41 7,59 1,51 % 2,47 % 28,27 % INDUTRADE AB 296,50 301,00 1,65 % 1,52 % 13,53 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 90,19 91,25 2,73 % 1,18 % Consumer Discretionary 7,75 % NATIONAL GRID PLC 8,91 8,99 2,56 % 0,93 % Telecommunication Services 5,94 % AAREAL BANK AG 33,91 34,06 2,71 % 0,44 % Information Technology 5,16 % GEBERIT AG-REG 312,12 311,50 2,09 % -0,20 % 4,24 % SNAM SPA 4,44 4,43 2,69 % -0,41 % Health Care 1,84 % WALLENSTAM AB-B SHS 115,61 114,90 1,31 % -0,61 % CIE AUTOMOTIVE SA Consumer Discretionary 10,74 10,68 1,97 % -0,64 % DRILLISCH AG Telecommunication Services 29,31 29,09 3,40 % -0,75 % INTERPUMP GROUP SPA 10,24 10,16 2,81 % -0,77 % HALDEX AB 91,46 90,00 1,96 % -1,60 % Geografisk eksponering INDUS HOLDING AG 40,51 39,80 2,67 % -1,78 % Land TECNICAS REUNIDAS SA 42,42 41,62 1,28 % -1,90 % Spania 28,48 % UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,95 8,77 1,46 % -2,03 % Italia 19,16 % BECHTLE AG Information Technology 61,90 60,28 2,11 % -2,62 % Tyskland 15,58 % ENI SPA 19,81 18,98 2,59 % -4,20 % Sverige 11,49 % ORANGE Telecommunication Services 12,04 11,52 2,01 % -4,34 % Frankrike 4,24 % INFINEON TECHNOLOGIES AG Information Technology 9,25 8,85 2,60 % -4,43 % England 4,02 % ENEL SPA 4,28 4,03 1,94 % -5,98 % Sveits 3,76 % BANCO DE SABADELL SA 2,62 2,40 2,50 % -8,53 % Danmark 2,86 % SIXT SE 30,78 28,07 2,09 % -8,81 % Norge 1,56 % B&B TOOLS AB-B SHS 164,09 146,50 1,84 % -10,72 % Sum Aksjer Bankinnskudd 91,17 % 8,83 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Log skala Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 055 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Norse TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedens makrokommentar. Ready for greatness? - Hva hvis Donald Trump blir president i USA...

Månedens makrokommentar. Ready for greatness? - Hva hvis Donald Trump blir president i USA... Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Annet fond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning September 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Chicago PMI steg til 55,7 poeng mot forventet 54,5 poeng, opp fra 53 poeng i august. Markit Eurozone

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning August 2013 Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Newsflash Urolighetene i Syria førte til at prisen på Brent-olje steg med 5,85 % i august. Gullprisen styrket seg med

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer