Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data?"

Transkript

1 Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 2015 Oktober 2015 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup

2 Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data, til sammen personer. Gjennomført av TNS Gallup i perioden uke 8-40, 2015 Anonym alle svarte elektronisk. Trekning av 2 premier. En purring. 40,4% svarprosent (i.e., ) svar). Spørreskjemaet ble utviklet av TNS Gallup i samarbeid med DIS Norge, Slekt og Data. Det ble valgt en relativt omfangsrik undersøkelse (siden dette er første gang det gjøres en slik medlemsundersøkelse), med hovedtemaer knyttet til: Hvilket nivå er man på; motivasjon for å drive med slektsforskning, hvordan man driver slektsforskningen sin, i hvilken grad men publiserer det man har funnet og hva man får ut av DIS Norge, Slekt og Data medlemskapet sitt. Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmene på mail. Vi har ingen grunn til å anta annet enn at de 40,4% som har svart er representative for medlemsmassen. Veldig få har falt av underveis som de svarte, noe som tyder på at de har følt spørsmålene som relevante gjennom hele undersøkelsen. Erfaringsmessig er ca. 40%-svarprosent på denne typen undersøkelser helt normalt. 1) Av disse er det 797 som har svart på alle spørsmålene, mens 20 har svart på deler av undersøkelsen.

3 Hvem er medlemmer? Hvilket distriktslag er de tilknyttet. DIS-Aust-Agder DIS-Buskerud DIS-Haugaland DIS-Hedmark DIS-Hordaland DIS-Møre og Romsdal DIS-Nord DIS-Nord-Trøndelag DIS-Oppland DIS-Oslo/Akershus DIS-Rogaland DIS-Salten Slektshistorielag DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sør-Trøndelag DIS-Telemark DIS-Vest-Agder DIS-Vestfold DIS-Østfold Sverige Danmark USA Annet Antall medlemmer N: Kilde: Medlemsundersøkelsen 2015, gjennomført av TNS Gallup.

4 Hvem har svart på undersøkelsen? DIS-Aust-Agder DIS-Buskerud DIS-Haugaland DIS-Hedmark DIS-Hordaland DIS-Møre og Romsdal DIS-Nord DIS-Nord-Trøndelag DIS-Oppland DIS-Oslo/Akershus DIS-Rogaland DIS-Salten Slektshistorielag DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sør-Trøndelag DIS-Telemark DIS-Vest-Agder DIS-Vestfold DIS-Østfold Sverige Danmark USA Annet Svarprosent

5 Hva er alders- og kjønnsfordelingen på medlemsmassen? Alder Kjønn Under 20 år 0, år 1-40 år 0, 2, år 8, 51-0 år 20, år 9, år 24, Eldre enn 80 år 4,4 Prosent Menn Kvinner 5

6 Hvilken av nedenstående grupper passer best til den nivået du oppfatter at du er på? Snitt antall timer i mnd. Er helt i starten (du har holdt på under 1 år),7 7,4 I begynnerfasen (du har gjerne holdt på 1-2 år og du begynner å få grep om slektsforskningen) 11,0 10,0 Glad amatør (du har gjerne holdt på -5 år, føler at du behersker fagfeltet, men har fremdeles mye igjen å lære),7 1, Erfaren, men ikke utlært (du har gjerne holdt på i -10 år, du behersker mye av fagfeltet og kan også lære bort til andre),0 20,0 Nesten som faghistoriker å regne (du har gjerne holdt på i over 10 år, du hjelper andre og det hender at du publiserer funnene i ulike sammenhenger) 10,9 2,8 Vet ikke/ønsker ikke å svare 1,7 8,5

7 Hvor mye tid og ressurser legger du ned i slektsforskningen din? Gj.snittet ligger på 1,2 timer i mnd. (totalt 1185 hele årsverk) Kun en bigeskjeft - under 5 timer pr mnd. 19,7 Stadig innom timer pr mnd. 18,5 Trives med den som hobby timer pr mnd. 1,1 Min viktigste hobby - mer enn 0 timer pr mnd. 12, Vanskelig å svare på da det varierer mye 17, Tar for tiden et 'hvileskjær' og er ikke spesielt aktiv for tiden 15,7 Annet 2,5 Vet ikke/ønsker ikke å svare 0, 7

8 Kun en bigeskjeft under 5 timer i mnd Hvor mye tid og ressurser man legger ned Stadig innom timer i mnd Viktig hobby timer i mnd Min viktigste hobby - mer enn 0 timer i mnd Hvordan medlemmene fordeler seg ift aktivitets- og profesjonaliseringsgrad (de som ikke er aktive for øyeblikket er holdt utenfor) Profesjonaliseringsgrad 0,2% 0,2%,7% 9,4%,2% 0,5% 1,%,9% 8,8% 2,8% 1,2%,7% 11,9% 10,0% 2,% 4,5%,2% 1,5% 5,% 0,9% Er helt i starten (du har holdt på under 1 år) I begynnerfasen (du har gjerne holdt på 1-2 år og du begynner å få grep om slektsforskningen) Glad amatør (du har gjerne holdt på -5 år, føler at du behersker fagfeltet, men har fremdeles mye igjen å lære) Erfaren, men ikke utlært (du har gjerne holdt på i - 10 år, du behersker mye av fagfeltet og kan også lære bort til andre) Nesten som faghistoriker å regne (du har gjerne holdt på i over 10 år, du hjelper andre og det hender at du publiserer funnene i ulike sammenhenger)

9 Skalaen vi har brukt og hvordan den har blitt transformert til en punkts skala. Normeringen for hva som er en gode skåre er 70 indeks poeng. 9

10 Det er DIS Norge, Slekt og Data som står bak denne undersøkelsen, og de har som primæroppgave å gjøre slektsforskningen din enklere. Spørsmålet er i hvilken grad de lykkes med det. Hvor uenig eller enig er du i følgende påstander? Medlemstilfredshetsindeks 2015 = 7 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Hvor tilfreds vil du si at du er med medlemskapet i DIS-Norge, Slekt og Data sett under ett? Hvor stor sannsynligheten er for at du vil fortsette ditt medlemskap i DIS Norge, Slekt og Data de neste årene? I hvilken grad vil du anbefale andre som er interessert i slektsforskning å bli medlem i DIS Norge, Slekt og Data? Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av medlemskapet i DIS-Norge, Slekt og Data - så langt? Svært lite tilfreds/sannsynlig/liten grad/liten nytte Svært tilfreds/sannsynlig/stor grad/stor nytte Vet ikke/kan ikke svare 10

11 De tre slektsforskersegmentene Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere Andel av medlemmene: Medlemstilfredshetsindeks 25% 57% 19% % 25% 57% Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere 11

12 De tre slektsforskersegmentene Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere Tid på slektsforskning; antall timer pr. mnd. 7 timer 14 timer timer : Hvor mye penger pr. år 00 kr 875 kr 1575 kr Alder 2 år 4 år 4,5 år 12

13 Hvor lenge har du vært medlem av DIS Norge? Under 1 år 7,1 1-2 år 1,0-5 år 24, -10 år 21, Mer enn 10 år 29,5 Husker ikke/ønsker ikke å svare 4, 1

14 Hvilke av følgende utstyr/plattformer har du tilgang til og som evt. brukes til å registrere slektsforskningsdata på? PC 18,7 25,9 55,4 Bærbar datamaskin/laptop 7, 18,9 7,7 Nettbrett/iPad 17, 5, 47,1 Smarttelefon 11, 24,0 4,7 Smarttelefon Nettbrett/iPad Bærbar datamaskin/laptop PC Har jeg ikke tilgang til 24,0 5, 7, 25,9 Har jeg tilgang til, men brukes ikke til å registrere slektsforskningsdata på Har jeg tilgang til og brukes til å registre slektsforskningsdata på 4,7 11, 47,1 17, 18,9 7,7 18,7 55,4 14

15 Hvor stor andel av tiden du bruker på slektsforskning går til å jobbe på egen slekt og familie, og hvor tid bruker du på å hjelpe andre? Jobber nesten utelukkende med egen eller samboers/ektefelles slekt og familie 2,8 Jobber mest med min egen (dvs. mer enn halvparten av tiden), men hjelper også andre 27, Noe min egen (dvs. mindre enn halvparten av tiden), men bruker mest tid på å hjelpe andre, Jobber nesten utelukkende med å hjelpe andre 1,9 Vet ikke/ønsker ikke å svare 1,5 15

16 Les gjennom listen nedenfor, og kryss av de viktigste grunnene for at du begynte med slektsforskning Ønsker å finne ut mer om hvor jeg kommer fra 5,4 Ønsker å dokumentere slektshistorien for ettertiden 77,1 Dekker en samlertrang jeg har 10,7 Mest et hyggelig tidsfordriv 18, Er spesielt interessert/glad i historie 41,0 Ønsker å viderebringe kunnskapen om min historie videre til neste generasjon 2,8 Lyst til å lære mer om min og/eller andre familiemedlemmers historie 9,2 Viderefører arbeidet påbegynt av tidligere familiemedlemmer Familiehistorie har alltid vært viktig i min familie 1,9 17,2 Ble inspirert etter å ha sett 'Hvem tror du at du er?' (eller andre lignende programmer) på TV Annet 4,7 5,1 1

17 Hvilke av følgende andre interesserer/hobbier har du i tillegg til slektsforskning - og som naturlig kan knyttes til denne? Stedsnavn Folkloristikk Generell historie Lokalhistorie Arkeologi Litteratur Frimerker Mynter Fotografi Husflid Antikviteter Skrifttydning (gotisk) Heraldikk Ingen av disse 2,0 4, 7,7 8,5 11,7 12,4 1, 14,7 11, 22,5 22,9 42,1 42,5 1,2 17

18 Hvilke av følgende andre interesserer/hobbier har du i tillegg til slektsforskning - og som naturlig kan knyttes til denne? Stedsnavn Folkloristikk Generell historie Lokalhistorie Arkeologi Litteratur Frimerker Mynter Fotografi Husflid Antikviteter Skrifttydning (gotisk) Heraldikk Ingen av disse Nybegynnere Glade amatører Faghistorikere

19 Hvilke andre av følgende foreninger er du medlem av, og hvor aktiv er du evt.? Norsk Slektshistorisk forening 2,0,2,8 1,1 17,7,2 En eller flere lokalhistoriske forening(er),7, 7,4 10,7 29, 45,2 Norsk Heraldisk Forening,7,1,1,8 7,1 58, Norsk folkeminnelag,,1 0,9 47, 48,1 Har jeg ikke hørt om Har jeg hørt om, men er ikke medlem Kun passivt medlem Ganske aktivt medlem Svært aktivt medlem Vet ikke/kan ikke svare 19

20 Hvor aktiv er du innenfor de slektsrelaterte communities/sosiale medier som er listet opp nedenfor? Slektsforum DA's Brukerforum Anbytarforum DIS-Norges Facebookgruppe Distriktlagets Facebookgruppe Andre slektsrelaterte Facebookgrupper Origo-grupper ,5,7 2,4 1,9,, 5,2,4,1,,, 2,0 1,2,5 2,9 2,,5 4,2 2,2,2 0,0,7 7,1 9,7 10,9 15,8 14,2 1, 20,0 27,2,4 7,1 41,7 41,2 7, 45, 4,1 49,,8, 77, Har jeg ikke hørt om Hørt om, men ikke aktiv Noe aktiv Ganske aktiv Svært aktiv Vet ikke/kan ikke svare 20

21 I hvilken grad benytter du deg av følgende skybaserte tjenester i slektsforskningen din? Ancestry.com MyHeritage.com Familysearch.com Geni.com SmartSlekt.no 5, 1,5,,8,2 2,0 1, 5,0,1 1,4 1,5,,1 1,9 1, 9, 12,8 11, 14,1 19, 2,9 27,1 2,9,0 7,5 40,2 42,0 44,9 47,0, Har jeg ikke hørt om Hørt om, men bruker ikke Bruker, men kun den ikke-betalte delen Betalt bruker, men ikke veldig aktiv Betalt bruker, veldig aktiv Vet ikke/ Kan ikke svare 21

22 Vi tenker oss at man som slektsforsker kan bevege seg mot å jobbe stadig mer og mer digitalt. På hvilket digitaliserings-nivå mener du at du selv jobber per i dag? Registrerer ikke digitalt i det hele tatt, men har alle slektsforskningsdataene mine på papir/i kartoteker, Benytter et tradisjonelt slektsdata-program på PC-en og har kun lagt inn slektsforskningsdataene mine der 58,8 Har slektsforskningsdata både på PC-en og har samtidig lastet opp gedcom filer til en eller flere skybaserte tjenester 2,5 Har ingen slektsforskningsdata på PC-en, men det er fordi jeg har alle slektforskningsdataene mine på en eller flere sky 2, Annet,7 Vet ikke/kan ikke svare 2,2 22

23 Hvor aktivt bruker du slike "hints" eller kryssreferanser til å supplere din egen slektsforskning? Kjenner jeg ikke til 8,5 Kjenner jeg til, men benytter meg ikke av dem i det hele tatt 12,1 Benytter meg av i liten grad 25,5 Benytter meg av i noen grad 7,2 Benytter meg av i stor grad 15, Vet ikke/kan ikke svare 1,5 N: 10. Kilde: Medlemsundersøkelsen 2015, gjennomført av TNS Gallup. 2

24 Har du lastet ned slektsforsker-apper på smarttelefon eller nettbrett som du bruker aktivt? 1,2 18,8 Ja Nei Vet ikke/kan ikke svare Prosent 80,0 24

25 Hvor viktig er følgende digitale dataverktøy/hjelpemidler i slektsforskningen din? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Søking på Internett på PC Søking på Internett ved hjelp av lesebrett/ipad Søking på Internett ved hjelp av smarttelefon Matchende hints/kryssreferanser fra ulike skybaserte tjenester Slektsforskerrelaterte Facebookgrupper E-post-korrespondanse Helt uviktig Uviktig Verken/eller Viktig Svært viktig Vet ikke/kan ikke svare 25

26 Hvilke av følgende digitaliserte kilder som er tilgjengelig på Internett har du behov for å kunne mer om? Kirkebøker 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Bygdebøker Folketellinger Skiftemateriale Tinglysningsmateriale Historiske foto-databaser Avisarkiver som kildegrunnlag Bøker/tidsskrifter som kildegrunnlag Utenlandske kilder Lite/ingen behov - har god nok oversikt allerede Noe behov å kunne mer om Middels behov å kunne mer om Stort behov å kunne mer om Svært stor behov å kunne mer om Vet ikke/ikke relevant/kan ikke svare 2

27 Hvilke av nedenstående slektsforskningsrelaterte arkiver har du behov for å lære mer om? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Digitalarkivet Riksarkivet Statsarkivet (i den/de byer som er relevante for din slektsforskning) Byarkiv Samisk arkiv Lokale og privatarkiver (som er relevante for din slektsforskning) Lokalhistorisk arkiv på bibliotektet Lite/ingen behov - har god nok oversikt allerede Noe behov å kunne mer om Middels behov å kunne mer om Stort behov å kunne mer om Svært stor behov å kunne mer om Vet ikke/kan ikke svare Finnes ikke/ikke relevant 27

28 I hvilken grad ønsker du å kunne/vite mer om følgende fagfelt/områder for å supplere slektsforskningen din? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Få oversikt over relevant nasjonal historie (dvs. for de landene du berører i din slektsforskning) Få oversikt over relevant regional historie Få oversikt over relevant lokalhistorie Kunne lese nyere gotisk skrift (etter 1700) Kunne lese eldre gotisk skrift (før 1700) Få oversikt over tidligere kirkesoknsinndelinger Få oversikt over tidligere kommune/fylkesinndelinger Ikke i det hele tatt Kun i liten grad Både/og I stor grad I veldig stor grad Vet ikke/kan ikke svare 28

29 Hvilket forhold har du til kvaliteten på de dataen du registrerer i din slektsforskning? Stoler i stor grad på hva andre har gjort, og benytter kilder jeg ikke har full kontroll på,8 Forsøker å registrere så godt jeg kan, men vet at det kan ligge en del feil i mine data 1, Legger vekt på at mest mulig skal være riktig og bruker mye tid på å kvalitetssjekke det jeg legger inn 47,4 Legger ekstra stor vekt på kvalitet og registrerer i hovedsak kun data som bygger på ulike former for primærkilder 15, Vet ikke/ønsker ikke å svare 1, 29

30 Planlegger du å benytte deg av DNA-testing i slektsforskningen din, eller har du allerede gjort det? Nei, og kommer heller aldri til å DNA-teste meg,2 Ja, men har ikke DNA-testet meg selv enda 29, Ja, og har DNA-testet meg selv, Ja, og har både DNA-testet meg selv og fått andre til å DNA-teste seg,1 Vet ikke/kan ikke svare 28,0 0

31 Mye av verdien knyttet til slektsforskning er å kunne dele det man har funnet med andre, spesielt de i nær familien. Hvordan vurderer du følgende spørsmål i så henseende? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Det er viktig å kunne dele det jeg har funnet ut med andre, spesielt de i nær familie Jeg forsøker å gjøre min slektsforskning så tilgjengelig som mulig Jeg legger stor vekt på å formidle det jeg har funnet ut - på så mange måter som mulig (både skriftlig og digitalt på nettet) Min slektsforskning betyr å skrive 'historien nedenfra' og vil ha stor samfunnsnyttig verdi for ettertiden Helt uenig 2 4 Helt enig Vet ikke/kan ikke svare 1

32 Hvordan har du formidlet det du så langt har funnet? Foreløpig ikke formidlet så mye 10,5 Ting er skrevet ned og lagret i arkiv/kladdebøker etc. 2, Slektsforskerdata ligger tilgjengelig på slektsprogram på PC-en 4, Har delt slektforskerdata på Facebook,9 Slektsforskerdata har blitt gjort tilgjengelig via skyløsninger på Internett (via programmer som f.eks. Ancestry, Geni, MyHeritage etc.) 22,0 Har egen web-side knyttet til slektsforskningen min på Internett 8,7 Har egen slektsforskningsrelatert blogg på Internett Har publisert stoff i slektsforskningsfaglige tidsskrifter Har publisert stoff i andre slektsforskningsrelaterte publikasjoner (f.eks. lokalhistoriske årbøker, lokale tidsskrifter etc.) 1,0 2,5 5,2 Har skrevet/bidratt i slektsbok 19,1 Har lagt fram stoff på ett eller flere familie-/slektstreff,8 Har lagt fram stoff på medlemsmøter/slektskafér etc. Annet,4 7,8 2

33 Hvor godt tilrettelagt er slektsforskningen din for at andre skal kunne overta stoffet ditt - hvis du skulle falle fra? Ikke i det hele tatt, vil være svært vanskelig for andre å overta 7, Mye er lagret digitalt, men ikke alt er like systematisert, så det vil være en del jobb å overta 27,7 Godt systematisert så det vil være fullt mulig for andre å overta 5, Har allerede avtalt med andre i familien som vil overta,2 Har allerede avtalt arkivering/deponering eksternt 0,7 Vet ikke/kan ikke svare 4,

34 Hvilke av følgende aktiviteter i DIS-regi har du tatt del i - i løpet av de to siste årene? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Medlemstilfredshetsindeks for de som har vært med på aktiviteten Deltatt på nybegynnerkurs Deltatt på kurs i gotisk Deltatt på andre typer kurs i DIS-Norge regi Vært aktiv i ulike digitale fora i DIS-Norge regi Vært innom den årlige Slektsforskerdagen Vært med i ulike brukergrupper (for gitte programmer) Vært med på medlemsmøter/slektskaéer På lokallagnivå På distrikts/regional nivå På nasjonalt nivå Ikke deltatt på en slik aktivitet 4

35 Medlemstilfredshetsindeks avhengig av hvor mange aktiviteter i DIS-regi man har tatt del i - i løpet av de to siste årene? Andel i hver gruppe % Ikke deltatt på noen som helst aktivitet aktivitet aktiviteter aktiviteter aktiviteter 5 aktiviteter aktiviteter aktiviteter 8 2 5

36 Hvor mye penger bruker du på slektsforskningen din i løpet av et år? Gir et snitt på kr. 940 pr. år Nesten ingenting 9, Under 00 kroner i året 8, kroner i året 21, kroner i året 2, kroner i året 22,9 Mer enn 000 kroner i året,0 Vet ikke/ønsker ikke å svare 5,

37 Hvor stor nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet i DIS-Norge i forhold til følgende forhold? Det gjør....at jeg blir del av et faglig nettverk hvor man kan stille spørsmål og hjelpe hverandre 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % slektsforskningen min mer spennende slektsforskningen min enklere at jeg kan ta del i et faglig fellesskap at jeg kan ta del i et sosial fellesskap at jeg får tilgang til interesssant stoff på nettisiden sentralt (www.disnorge.no) at jeg får tilgang til interessant stoff på nettsiden til mitt distrikts-/loiallag at jeg får tilgang til spennende artikler i Slekt og Data at jeg får tilgang til spennende artikler i distriktlagets publikasjoner at jeg får muligheter til å delta på kurs og seminarer Gir ingen nytteverdi for meg 2 4 Gir stor nytteverdi for meg Ikke relevant/aldri blitt tilbudt 7

38 Hvor stor nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet i DIS-Norge i forhold til følgende forhold? Det gjør.. 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 %..at jeg kan få hjelp fra andre medlemmer til slektsforskningen min at jeg selv kan hjelpe andre medlemmer at jeg selv har mulighet til å involverer meg i organisajonsarbeidet/tillitsvalgt at jeg får tilgang til samlinger/møter/slektskaféer med aktuelle temaer at jeg jeg får tilgang til medlemmer som kan være med å finne, tolke og kvalitetssikre min egen slektsforskning at jeg blir med å ta del i de som bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid videre at jeg selv motiveres til å hjelpe andre med sine spørsmål at jeg hele tiden øker kompetansenivået mitt at jeg opprettholder interessen min for slektsforskning at jeg lettere får svar på de slektsnøttene jeg lurer på Gir ingen nytteverdi for meg 2 4 Gir stor nytteverdi for meg Ikke relevant/aldri blitt tilbudt 8

39 Hvor aktuelt ville det være for deg å bidra med aktiv dugnad for DIS-Norge, Slekt og Data innfor følgene felter, for en kortere eller lengre periode og/eller i større eller mindre grad... 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sitte i styre i et lokallag Sitte i styre i et distriktslag Bidra med digitalt registreringsarbeid Skrive lærebøker/instruksjoner ift slektsforskning Være med å utvikle/holde kurs Bidra til nyutvikling av digitale verktøy for slektsforskere Ikke aktuelt i det hele tatt Ja, - for en kortere periode/ til en viss grad Ja, - for en lengre periode/ i stor grad Gjør jeg allerede i dag Har jeg gjort tidligere, men ikke aktuelt akkurat nå Vet ikke/kan ikke svare 9

40 Hvilke type kurs kunne du tenke deg å bidra til/holde? Kurs i bestemte slektsprogrammer 55,4 Kurs for nybegynnere 80, Kurs i nyere gotisk skrift (etter 1700) 18,7 Kurs i eldre gotisk skrift (før 1700) 10,8 Kurs i ulike historierelaterte temaer 29,5 Kurs i søking på Internett 72,7 N: 75. Kilde: Medlemsundersøkelsen 2015, gjennomført av TNS Gallup. 40

41 Hjemmesiden er tilrettelagt for bruk av et sett av ulike slektsforskerverktøy - og som til sammen er ment å gjøre slektsforskningen din enklere. Hvilke av disse kjenner du til og evt. hvor ofte bruker du disse? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % DISchat (snakke med andre her og nå - via tastaturet) DIStreff (blant annet søke i andres slektsforskerdata) Genealogiske ressurser (blant annet systematisk oversikt over slektshistoriske kilder i Norge, ordnet geografisk) Slektsforskerbasen (finne andre slektsforskere som forsker i de samme kommuner/gårder som deg) Slektsforum (blant annet få andre til å hjelpe med etterlysninger etc.) Gravminner i Norge (informasjon om alle gravminnene i Norge) Nyhetsoversikten på forsiden Sidene til mitt distriktslag Sidene til mitt lokallag Har jeg ikke en gang hørt om Har jeg hørt om, men ikke brukt så mye Bruker jeg jevnlig Vet ikke/kan ikke svare Har jeg hørt om, men aldri brukt Har jeg forsøkt å bruke, men for vanskelig brukergrensesnitt Bruker jeg ganske eller svært ofte 41

42 I dag kan hvem som helst bruke våre hjemmesider, og det er i hovedsak ikke noe skille mellom medlemmer og ikke-medlemmer. Vil du oppfatte det som riktig at hjemmesidene har både en åpen og lukket del, og at den siste kun er tilgjengelig for medlemmene? Nei, alt bør ligge åpent 21,1 Ja, en god del kan ligge åpent, men utvalgt stoff bør kun være tilgengelig for medlemmene 50, Ja, litt kan ligge åpent, men mesteparten burde kun være tilgengelig for medlemmene 20, Vet ikke/kan ikke svare 7,9 42

43 DIS Norge, Slekt og Data vurdere å legge om distribusjon av Slekt og Data fra på papir som i dag, til en digital versjon. Hvilket av følgende utsagn passer best med din oppfatning på dette spørsmålet? Vil aller helst ha Slekt og Data på papir, slik som i dag 9,4 Trenger ikke papirversjonen, og har ikke noe problem med å laste Slekt og Data ned som et pdfdokument i fremtiden 27,1 Trenger ikke papirversjonen, og det ville være flott om Slekt og Data legges om til en type "nettavis" som kan leses rett på nettet 22,2 Har ingen sterke meninger om dette/vet ikke 11, 4

44 Hvor fornøyd er du med følgende forhold knyttet til DIS-Norge på sentralt nivå? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % De generelle tjeneste de tilbyr Informasjonen de sender ut Måten de er organisert på Servicenivået på DIS Norge kontoret Kurs/opplæringstilbudet Nivået på kontingenten Evnen til å organisere medlemsmøter regionalt/lokalt Tidskriftet: Slekt & Data Medlemstibudene på bøker Medlemstilbudene på andre slektsrelaterte produkter (som anetalver etc.) Ikke relevant da jeg ikke har benyttet/kjenner til dette tilbudet Svært misfornøyd 2 4 Svært fornøyd Vet ikke/kan ikke svare 44

45 Hvis du fikk bestemme, hvilke av følgende tilbud ville du ha prioritert? Utvikle en helt ny og forbedret nettside 2,4 Fremdeles publisere Slekt og Data på papir 2,8 Sørge for et bedre kurs/opplæringstilbud 28,5 Holde flere medlemsmøter/slektskaféer lokalt 21,7 Sikre flere slektsforskningsrelaterte medlemstilbud 47,1 Sørge for å styrke distrikts- og lokallagene 41, Arbeide med å synliggjøre hvor viktig DIS-Norge er som 29,2 Profilere Slektsforskerdagen 18, Bedre servicenivået på DIS-Norge kontoret i Oslo,4 Annet Ingen av disse 5,7,9 N: 75. Kilde: Medlemsundersøkelsen 2015, gjennomført av TNS Gallup. 45

46 Hvis du fikk bestemme, hvilke av følgende tilbud ville du ha prioritert? 4

47 Svekker relasjonen Hvordan prioritere for å oppnå maksimal effekt? DIS NORGE // EFFEKT ANALYSE Stor samsvar mellom tilfredshet med DIS Norge og at man får til slektsforskningen sin Nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet. Det gjør.. I01 I02..at jeg blir del av et faglig nettverk hvor man kan stille spørsmål og hjelpe hverandre..slektsforskningen min mer spennende I0 I08 I04 I07 I09 I0 I01 I02 I0 I04..slektsforskningen min enklere..at jeg kan ta del i et faglig fellesskap I10 I05 I05..at jeg kan ta del i et sosial fellesskap I0..at jeg får tilgang til interesssant stoff på nettisiden sentralt (www.dis-norge.no) I07..at jeg får tilgang til interessant stoff på nettsiden til mitt distrikts- /lokallag I08..at jeg får tilgang til spennende artikler i Slekt og Data I09..at jeg får tilgang til spennende artikler i distriktlagets publikasjoner I10..at jeg får muligheten til å delta på kurs og seminarer 101 Styrker relasjonen TRI*M 101 BASE:910 Far below average Below average Average Above average Far above average Medlemsundersøkelse 2015 Totalrapport TNS

48 Svekker relasjonen Hvordan prioritere for å oppnå maksimal effekt? DIS NORGE // EFFEKT ANALYSE Stor samsvar mellom tilfredshet med DIS Norge og at man får til slektsforskningen sin Nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet. Det gjør.. I11 I12 I1 I14 I15 I1 I17 I18..at jeg kan få hjelp fra andre medlemmer til slektsforskningen min..at jeg selv kan hjelpe andre medlemmer..at jeg selv har mulighet til å involvere meg i organisajonsarbeidet/ tillitsvalgt..at jeg får tilgang til samlinger/ møter/ slektskaféer med aktuelle temaer..at jeg jeg får tilgang til medlemmer som kan være med å finne, tolke og kvalitetssikre min egen slektsforskning..at jeg blir med og tar del i de som bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner..at jeg selv motiveres til å hjelpe andre med sine spørsmål..at jeg hele tiden øker kompetansenivået mitt 101 Styrker relasjonen I11 I1 I15 I14 I12 I1..de som jobber aktivt i foreningen er mer fornøyd enn de andre I18 I17 TRI*M 101 BASE:910 Far below average Below average Average Above average Far above average Medlemsundersøkelse 2015 Totalrapport TNS

49 Summary of strengths DIS NORGE // TRI*M IMPACT SUMMARY Further invest - top priority I01..at jeg blir del av et faglig nettverk hvor man kan stille spørsmål og hjelpe hverandre I11..at jeg kan få hjelp fra andre medlemmer til slektsforskningen min I02..slektsforskningen min mer spennende I12..at jeg selv kan hjelpe andre medlemmer I0 I04 I05 I0 I07 I08 I09..slektsforskningen min enklere..at jeg kan ta del i et faglig fellesskap..at jeg kan ta del i et sosial fellesskap..at jeg får tilgang til interesssant stoff på nettisiden sentralt (www.dis-norge.no)..at jeg får tilgang til interessant stoff på nettsiden til mitt distrikts- /lokallag..at jeg får tilgang til spennende artikler i Slekt og Data..at jeg får tilgang til spennende artikler i distriktlagets publikasjoner I14 I15 I1 I17 I18..at jeg får tilgang til samlinger/ møter/ slektskaféer med aktuelle temaer..at jeg jeg får tilgang til medlemmer som kan være med å finne, tolke og kvalitetssikre min egen slektsforskning..at jeg blir med og tar del i de som bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner..at jeg selv motiveres til å hjelpe andre med sine spørsmål..at jeg hele tiden øker kompetansenivået mitt I10..at jeg får muligheten til å delta på kurs og seminarer I19..at jeg opprettholder interessen min for slektsforskning TRI*M 101 BASE:910 Far below average Below average Average Above average Far above average Medlemsundersøkelse 2015 Totalrapport TNS

50 Summary of weaknesses DIS NORGE // TRI*M IMPACT SUMMARY Bygge - high priority B01 Slektsforum K02 DIStreff (blant annet søke i andres slektsforskerdata) I1 K01..at jeg selv har mulighet til å involvere meg i organisajonsarbeidet/ tillitsvalgt DISchat K0 K04 Genealogiske ressurser Slektsforskerbasen TRI*M 101 BASE:910 Far below average Below average Average Above average Far above average Medlemsundersøkelse 2015 Totalrapport TNS

51 Takk for meg og hilsen fra gjennomsnittsmedlemmet Mann,7 år Bruker 1,2 timer på slektsforskningen i måneden Bruker 941 kroner i året på slektsforskningen sin Har vært med på 0,8 aktiviteter i DIS Norge regi i løpet av de siste 2 årene Og har en Medlemstilfredshetsindeks på 75, indekspoeng. 51

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Av og v/thor H. Nordahl

Av og v/thor H. Nordahl * Av og v/thor H. Nordahl (Foto: Montasje: Shutterstock/Teknofil.no) SLEKTSTRE For å komme i gang bør en først gjøre følgende: Snakk med de eldste i familien og notér alles navn, fødselsår/alder, beste-/oldeforeldre

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt tilbake til middelalderen fra sofakroken.

Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt tilbake til middelalderen fra sofakroken. Tønsbergs Blad Forbruker Anevegg: Marianne Derlick har funnet deler av familien sin tilbake til 1500-tallet. (Alle foto: Jeanette L. Bækkevold) Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt

Detaljer

Slektsforsking. Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes

Slektsforsking. Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes Slektsforsking Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes Men. Hvem er dere? Drevet med slektsforsking Har slektsprogram Medlem i DIS Brukt kirkebøker/folketellinger på nettet Hvor kommer

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 013 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 013 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 7146

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Slektsforsking Rauland juli 2011 nybegynnerkurs

Slektsforsking Rauland juli 2011 nybegynnerkurs Slektsforsking Rauland juli 2011 nybegynnerkurs Torill Johnsen Men. Hvem er dere? Drevet med slektsforsking Har slektsprogram Medlem i DIS Brukt kirkebøker/folketellinger på nettet Hvor kommer slekta di

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 015 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 015 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 791 journalister

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

DIS-Hedmark. Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014

DIS-Hedmark. Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014 DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014 INNHOLD Redaktørens hjørne 3 Møtekalender 4 Utklippsverktøy 5 5 kjappe med Gunnari 6 Høstens arrangement 7 En medlemshistorie 8 Info fra laget 11 Styret/

Detaljer

Hvor er vi i dag og hvordan skal vi komme oss dit vi vil?

Hvor er vi i dag og hvordan skal vi komme oss dit vi vil? DIS-NORGE, Slekt og Data Referat LEDERSAMLINGEN 17. &18. OKTOBER 2015, Gardermoen Hvor er vi i dag og hvordan skal vi komme oss dit vi vil? Årets ledersamling hadde som gjennomgangstema å drøfte hvordan

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi skal se på hvilke resultater

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Hvem tror du at du er? Drammen 11. januar 2012

Hvem tror du at du er? Drammen 11. januar 2012 Hvem tror du at du er? Drammen 11. januar 2012 Torill Johnsen Men. Hvem er dere? Drevet med slektsforsking Har slektsprogram Medlem i DIS Brukt kirkebøker/folketellinger på nettet DIS-Norge Stiftet 1990

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mai 2011 Om undersøkelsen Journalistdelen: 3066 svar, dvs. en svarprosent på

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer