Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold"

Transkript

1 Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013

2 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet Foreningens formål er: Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette. Å stimulere slektsforskning i sitt område Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeid. STYRET: Styret har etter årsmøtet 10. mars bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Varamedlem Revisor Valgkomité: Anne Marie Sandhaug, Gamle Fredrikstad Odd Marthinsen, Vesten i Borge Peter Sæter, Gamle Fredrikstad Jan Moen. Halden Kjell Lisland, Moss Liv Berger, Moss Hanne-Grete Ramstad(kort periode) Vacant Jan Bjerketvedt, Moss Marius Hellerud, Trøgstad Torild Lund Karlsvik, Gml.Fredrikstad Helge N. Solie, Sarpsborg Medlemstallet har i perioden variert en del, men var ved årets slutt 528 Styremøter Styret har vært samlet til møter regelmessig, til sammen 10 ganger, og arbeidet har dreiet seg om tilrettelegging av medlemsmøter, generell drift og administrasjon av foreningen. Styremøtene avholdes på Solli kro. Dette stilles gratis til disposisjon I tillegg til styremøtene er det daglig mail- og telefonkontakt mellom styrets medlemmer. Medlemsmøter Det har vært avholdt 8 medlemsmøter og 2 Slektskaféer Dessuten har det vært arrangert Slektsforskerdag på Roald Amundsens Minne i Borge. Her er en oversikt:

3 Dato Tema og foredragsholder 14. januar 2012 Hvordan kan bruk av sosiale medier være til nytte for slektsgranskere Nina Hansen 11. februar 2012 Introduksjon til Legacy Peter Sæter Introduksjon til TNG Odd Marthinsen 10. mars årsmøte 2012 Årsmøte/medlemsmøte Helge N. Solie: Gamle navnskikker. 11. april onsdag 2012 Fordragsholder Trond Svandal var blitt syk, så møtet måtte improviseres Styret valgte seg derfor å komme med flere korte innlegg som medlemmene var interessert i. Dropbox v/peter Nasjonalbibliotek v/odd Google v/odd Viste forskjellige kart. Det finnes også kart over gater og hus, hvis man leter Bilder på nett v/kjell Digitalarkivet v/ Anne Marie 9. mai onsdag 2012 FÖRR FANNS DET OÄKTA BARN. v/gull-may Lindstrøm 5. september 2012 Militære arkiver i slektsforskning v/trond Svandal 29. september 2012 Slektsbok i Legacy v/ Peter Sæter

4 27. oktober 2012 Slektsforskerdag, Roald Amundsens Minne Hjelp jeg har slekt v/ Marius Hellerud Om brev og frimerker, v/ Nils Hetmann 17. november 2012 Avlyst 8. desember 2012 "Prestearkivenes attester og kilder til flytting" v/ Jan Moen SlektsCafé D IS-Østfold har et tilbud til alle som trenger hjelp til slektsforskning, som vi kaller SlektsCafé. Her kan medlemmene møte opp uanmeldt og få hjelp til sin slektsforsking. Interessen har vært stor, og vi har måttet innkalle forsterkninger i form av tidligere styremedlemmer Inger Johanne Øra og Alex Kverneland, som stiller sin kunnskap til disposisjon for nye slektsforskere. Dato Slektscafé 7. mars 2012 Slektscafé 10. oktober 2012 SlektsCafé 7. november Slektsforskerdagen DIS-Østfold arrangerte i oktober 2012 for 10. gang slektsforskerdag. Tema var: Brev Postkort - Postvesen Tema og arrangementdato var felles for alle regionslagene i Norge. Arrangementet i gikk av stabelen på Roald Amundsens Minne i Borge, lørdag 27. oktober, hvor vi bl.a. hadde 2 foredrag: Hjelp jeg har slekt v/ Marius Hellerud Om brev og frimerker, v/ Nils Hetmann Begge foredragene var godt besøkt. Vi hadde også Slektstorg med presentasjon avforskjellige slektsprogrammer på PC, slektsgranskning på internett osv. Informasjon om registrering av gravminner i Norge, og registrering av kirkebøker. Foredrag på slektsforskerdagen Deltakere på slektstorget forøvrig var:

5 Østfold historielag, Microklubben fra Halden, Slektssenteret Moss ( mormonerkirken). Vi fikk presentert DIS på en meget fin måte, samtidig som vi fikk vist at slektsforskning er en interessant og morsom hobby. Slektsforskerdagen hadde god publikumsoppslutning og må betegnes som meget vellykket Slektsforskerdagene i Sverige På grunn av sykdom kunne ingen fra styret reise DIS-Norges Landsmøte i Trondheim april 2012 Statsarkivene i Trondheim DIS-Østfold var representert ved Anne Marie Sandhaug, Odd Marthinsen, Liv Berger og Peter Sæter. Blant temaene på konferansen var: Slavene fra øst sovjetiske krigsfanger i Norge v/marianne Neerland Soleim og Norges Kulturvernforbund v/ Jørg Eirik Waula Leder av DIS-Norge Torill Johnsen informerte til slutt om fremtidsplaner Det var besøk på statsarkivet i Trondheim DIS-Norges ledersamling 5.-6.november 2012 Her møtes ledere for alle distriktslagene i Norge. Fra vår forening møtte leder Anne Marie Sandhaug. Blant temaene i år var DNA i slektsforskning, kommunikasjon og organisasjon. Dette er samtidig en unik mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre, få ideer og bli inspirert til nye aktiviteter i distriktslagene. Medlemsinformasjon Informasjon til medlemmene skjer via og på våre hjemmesider: Dessuten legger vi ut informasjon i vårt digitale blad Østfolddis. Her finnes også nyttig og interessant stoff for slektsgranskere. Kurs Det er holdt et 3 timers kveldkurs i Slektsforskning for nybegynnere i Spydeberg med 25 deltakere Hjelp å få De enkelte styremedlemmer stiller opp på henvendelser vi får fra medlemmer om bistand, være seg installering av et program, eller innføring i bruken av f. eks. et slektsprogram. det

6 Kilderegistrering Kirkebokregistrering i regi av DIS-Østfold har vært stabilt i året som har gått. Det er få registratorer og korrekturlesere, men disse arbeider til gjengjeld jevnt og trutt. Digitalarkivet har vært under omlegging dette året, og har utsatt utlegging av kirkebøker. En god del kirkebokslister fra Østfold ligger på vent. Gravminner i Norge Det er aktivitet når det gjelder både registrering og fotografering av gravplasser. Det er bare et fåtall av kirkegårdene i Østfold som nå ikke ligger på DIS-Norges nettsted Gravminner i Norge. Bibliotek- support Vår leder, Anne Marie Sandhaug, stiller opp på Fredrikstad bibliotek sammen med Fredrikstad Historielag hver tirsdag. Her får slektsgranskere på alle nivåer hjelp til å komme videre i sin hobby. Sosiale medier Websidene Websidene våre fungerer som informasjonskanal til medlemmene våre. Adressen er: h ttp://of.disnorge.no/ Facebook DIS-Østfold har en egen side på Facebook. Her legger vi ut arrangementer, tips om nyheter/hendelser innen slektsforskning osv. Her mottar vi også etterlysinger og henvendelser fra personer som trenger hjelp til slektsforskning. Disse blir løpende besvart. Økonomi Veksten i medlemsmassen har i 2012 vært mindre enn avgangen. Iflg. oppgave fra DIS Norge har vi ved årsskiftet 528 medlemmer. Den økonomiske situasjonen i DIS-Østfold er fortsatt god. Omlegging av kontingentinnkrevingen har medført at vi i 2012 har skjøvet noe av innbetalingen over til Dette medfører at regnskapet for 2012 viser et lite underskudd. Det er også rom for å anskaffe nye hjelpemidler innen slektsforskning, og å delta i seminarer innen temaet. DIS-treff Alle medlemmer kan nå laste ned nødvendig programvare og selv ferdigstille og sende inn sine bidrag til DIS-treff databasen. Dermed har vi ikke lenger kontroll på antallet bidrag eller kvaliteten på bidragene fra Østfold. Brosjyre Vår brosjyre er oppdatert og revidert Kan lastes ned fra vår hjemmeside

7 Fremtiden Interessen for slektsforskning blant folk flest i Østfold er stadig voksende. Den rammer alle samfunnslag like hardt, og resulterer i at slektsforskere er en gruppe mennesker med fantastisk mye verdifull erfaring og kompetanse på alle områder. Disse menneskene har meldt seg inn i, og utgjør DIS-Østfold. TV-programmene om slektsforskning i Norge og Sverige, som DIS-Norge har hjulpet til med, har også vært med på å øke interessen for slektsforskning. Samtidig ser vi at utviklingen innen data og kommunikasjon stadig gjør nye sprang fremover. Det gjør at stadig flere slektsforskere kan kommunisere og samarbeide, og dele kunnskap og ikke minst vennskap. Når så mange positive mennesker deler en så interessant hobby i samme forening, borger det for en fortsatt positiv utvikling i DIS-Østfold. Vi ser også at sosiale medier vil bli mer og mer aktuelt for fremtidens slektsforskere Østfolddis vårt digitale medlemsblad I året som gikk kom vi ut med 1 nummer av Østfolddis. Vi hadde et variert utvalg artikler. Medlemmene gir oss mange positive tilbakemeldinger, men tilgangen av stoff er i perioder begrenset. Målet er å komme med 4-5 nummer i året. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke Østfolddis aktivt til etterlysninger, kommentarer, meldinger og artikler. Avslutning Styret vil takke eksterne og interne foredragsholdere, medlemmer og andre frivillige som har stilt opp. Som denne årsberetningen viser har det vært nok et aktivt år for DIS-Østfold, vi har en stadig økende medlemsmasse, mange aktiviteter på gang og flere ligger i vannskorpa. Foreningens økonomi er betryggende, hvilket også regnskapene viser og gir dermed muligheter til å engasjere attraktive foredragsholdere og på alle måter drive foreningen til beste for medlemmene. Fredrikstad den 18. februar 2013 for styret i DIS-Østfold Peter Sæter sekretær

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer