Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?"

Transkript

1 Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup

2 Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data, til sammen personer. Gjennomført av TNS Gallup i perioden uke 8-0, 01 Anonym alle svarte elektronisk. Trekning av premier. En purring. 0,% svarprosent (i.e., 11 1) svar). Spørreskjemaet ble utviklet av TNS Gallup i samarbeid med DIS Norge, Slekt og Data. Det ble valgt en relativt omfangsrik undersøkelse (siden dette er første gang det gjøres en slik medlemsundersøkelse), med hovedtemaer knyttet til: Hvilket nivå er man på; motivasjon for å drive med slektsforskning, hvordan man driver slektsforskningen sin, i hvilken grad men publiserer det man har funnet og hva man får ut av DIS Norge, Slekt og Data medlemskapet sitt. Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmene på mail. Vi har ingen grunn til å anta annet enn at de 0,% som har svart er representative for medlemsmassen. Veldig få har falt av underveis som de svarte, noe som tyder på at de har følt spørsmålene som relevante gjennom hele undersøkelsen. Erfaringsmessig er ca. 0%-svarprosent på denne typen undersøkelser helt normalt. 1) Av disse er det 9 som har svart på alle spørsmålene, mens 0 har svart på deler av undersøkelsen.

3 Hvem er medlemmer? Hvilket distriktslag er de tilknyttet. DIS-Aust-Agder DIS-Buskerud DIS-Haugaland DIS-Hedmark DIS-Hordaland DIS-Møre og Romsdal DIS-Nord DIS-Nord-Trøndelag DIS-Oppland DIS-Oslo/Akershus DIS-Rogaland DIS-Salten Slektshistorielag DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sør-Trøndelag DIS-Telemark DIS-Vest-Agder DIS-Vestfold DIS-Østfold Sverige Danmark USA Annet Antall medlemmer =,% svarte på undersøkelsen 8 N: Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

4 Hvem har svart på undersøkelsen? DIS-Aust-Agder DIS-Buskerud DIS-Haugaland DIS-Hedmark DIS-Hordaland DIS-Møre og Romsdal DIS-Nord DIS-Nord-Trøndelag DIS-Oppland DIS-Oslo/Akershus DIS-Rogaland DIS-Salten Slektshistorielag DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sør-Trøndelag DIS-Telemark DIS-Vest-Agder DIS-Vestfold DIS-Østfold Sverige Danmark USA Annet Svarprosent N: 11. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

5 Hva er alders- og kjønnsfordelingen på medlemsmassen? Alder Kjønn Under 0 år 0,0 1-0 år 0, år, 1-0 år 8, år 0, år 9, år Eldre enn 80 år,8, Prosent Menn Kvinner 0 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

6 Hvilken av nedenstående grupper passer best til den nivået du oppfatter at du er på? Snitt antall timer i mnd. Er helt i starten (du har holdt på under 1 år),,6 I begynnerfasen (du har gjerne holdt på 1- år og du begynner å få grep om slektsforskningen) 10, 8, Glad amatør (du har gjerne holdt på - år, føler at du behersker fagfeltet, men har fremdeles mye igjen å lære), 1, Erfaren, men ikke utlært (du har gjerne holdt på i 6-10 år, du behersker mye av fagfeltet og kan også lære bort til andre),, Nesten som faghistoriker å regne (du har gjerne holdt på i over 10 år, du hjelper andre og det hender at du publiserer funnene i ulike sammenhenger) 11,6, Vet ikke/ønsker ikke å svare 0,6 N/E N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 6

7 Hvor mye tid og ressurser legger du ned i slektsforskningen din? Gj.snittet ligger på 1, timer i mnd. (totalt 8 hele årsverk)*) Kun en bigeskjeft - under timer pr mnd., Stadig innom timer pr mnd. 16, Trives med den som hobby timer pr mnd. 1, Min viktigste hobby - mer enn 0 timer pr mnd. 11, Vanskelig å svare på da det varierer mye 1,8 Tar for tiden et 'hvileskjær' og er ikke spesielt aktiv for tiden 1, Annet,6 Vet ikke/ønsker ikke å svare 0, *) Gjelder kun Sør-Trøndelag. N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

8 Kun en bigeskjeft under timer i mnd Hvor mye tid og ressurser man legger ned Stadig innom timer i mnd Viktig hobby timer i mnd Min viktigste hobby - mer enn 0 timer i mnd Hvordan medlemmene fordeler seg ift aktivitets- og profesjonaliseringsgrad (de som ikke er aktive for øyeblikket er holdt utenfor) Profesjonaliseringsgrad 0,% 0,%,1%,%,0% 0,% 1,%,9% 11,%,% 0,% 1,8% 9,0% 11,%,6%,%,% 16,%,% 0,9% Er helt i starten (du har holdt på under 1 år) I begynnerfasen (du har gjerne holdt på 1- år og du begynner å få grep om slektsforskningen) Glad amatør (du har gjerne holdt på - år, føler at du behersker fagfeltet, men har fremdeles mye igjen å lære) Erfaren, men ikke utlært (du har gjerne holdt på i 6-10 år, du behersker mye av fagfeltet og kan også lære bort til andre) Nesten som faghistoriker å regne (du har gjerne holdt på i over 10 år, du hjelper andre og det hender at du publiserer funnene i ulike sammenhenger)

9 Skalaen vi har brukt og hvordan den har blitt transformert til en punkts skala. Normeringen for hva som er en gode skåre er 0 indeks poeng. 9

10 Det er DIS Norge, Slekt og Data som står bak denne undersøkelsen, og de har som primæroppgave å gjøre slektsforskningen din enklere. Spørsmålet er i hvilken grad de lykkes med det. Hvor uenig eller enig er du i følgende påstander? Medlemstilfredshetsindeks 01 = 8 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 100 % Hvor tilfreds vil du si at du er med medlemskapet i DIS-Norge, Slekt og Data sett under ett? Hvor stor sannsynligheten er for at du vil fortsette ditt medlemskap i DIS Norge, Slekt og Data de neste årene? I hvilken grad vil du anbefale andre som er interessert i slektsforskning å bli medlem i DIS Norge, Slekt og Data? Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av medlemskapet i DIS-Norge, Slekt og Data - så langt? Svært lite tilfreds/sannsynlig/liten grad/liten nytte Svært tilfreds/sannsynlig/stor grad/stor nytte Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 10

11 De tre slektsforskersegmentene Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere Andel av medlemmene: Medlemstilfredshetsindeks % % 19% % % % Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere 11

12 De tre slektsforskersegmentene Nybegynnere Glade, erfarne amatører Aktive faghistorikere Tid på slektsforskning; antall timer pr. mnd. timer 1 timer timer : Hvor mye penger pr. år 9 kr 98 kr 1 kr Alder 61, år 6, år 6, år 1

13 Hvor lenge har du vært medlem av DIS Norge? Under 1 år,1 1- år 1, - år, 6-10 år,0 Mer enn 10 år 9, Husker ikke/ønsker ikke å svare,9 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

14 Hvilke av følgende utstyr/plattformer har du tilgang til og som evt. brukes til å registrere slektsforskningsdata på? PC 19,, 6,1 Bærbar datamaskin/laptop,9 1,6 6, Nettbrett/iPad 1,0,6 9, Smarttelefon 8,,8,9 Smarttelefon Nettbrett/iPad Bærbar datamaskin/laptop PC Har jeg ikke tilgang til,8,6,9, Har jeg tilgang til, men brukes ikke til å registrere slektsforskningsdata på Har jeg tilgang til og brukes til å registre slektsforskningsdata på,9 8, 9, 1,0 1,6 6, 19, 6,1 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

15 Hvor stor andel av tiden du bruker på slektsforskning går til å jobbe på egen slekt og familie, og hvor tid bruker du på å hjelpe andre? Jobber nesten utelukkende med egen eller samboers/ektefelles slekt og familie 61, Jobber mest med min egen (dvs. mer enn halvparten av tiden), men hjelper også andre 0,0 Noe min egen (dvs. mindre enn halvparten av tiden), men bruker mest tid på å hjelpe andre, Jobber nesten utelukkende med å hjelpe andre, Vet ikke/ønsker ikke å svare 1, N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

16 Les gjennom listen nedenfor, og kryss av de viktigste grunnene for at du begynte med slektsforskning. Ønsker å finne ut mer om hvor jeg kommer fra , Ønsker å dokumentere slektshistorien for ettertiden,9 Dekker en samlertrang jeg har 9,9 Mest et hyggelig tidsfordriv,6 Er spesielt interessert/glad i historie,6 Ønsker å viderebringe kunnskapen om min historie videre til neste generasjon 60,8 Lyst til å lære mer om min og/eller andre familiemedlemmers historie 68,9 Viderefører arbeidet påbegynt av tidligere familiemedlemmer Familiehistorie har alltid vært viktig i min familie 1,8 1, Ble inspirert etter å ha sett 'Hvem tror du at du er?' (eller andre lignende programmer) på TV Annet,9,8 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 16

17 Hvor aktiv er du innenfor de slektsrelaterte communities/sosiale medier som er listet opp nedenfor? Slektsforum DA's Brukerforum Anbytarforum DIS-Norges Facebookgruppe Distriktlagets Facebookgruppe Andre slektsrelaterte Facebookgrupper Origo-grupper ,,6,0,,, 0,0,0,6,,,9,6 6,, 0,0 0,6,,6,, 1, 0,0,1 9,0 10, 1, 1,,0,1,8 6,,0 1,, 1, 1, 6,8,9 6,9 66, 6, Har jeg ikke hørt om Hørt om, men ikke aktiv Noe aktiv Ganske aktiv Svært aktiv Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

18 I hvilken grad benytter du deg av følgende skybaserte tjenester i slektsforskningen din? Ancestry.com MyHeritage.com Familysearch.com Geni.com SmartSlekt.no 1,, 1,, 1,,,, 0,, 0, 6,9 6, 6,8, 1,0 1, 11,6 1,8, 8,6 1,,,0 1, 0,6, 9, 6, Har jeg ikke hørt om Hørt om, men bruker ikke Bruker, men kun den ikke-betalte delen Betalt bruker, men ikke veldig aktiv Betalt bruker, veldig aktiv Vet ikke/ Kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

19 Vi tenker oss at man som slektsforsker kan bevege seg mot å jobbe stadig mer og mer digitalt. På hvilket digitaliserings-nivå mener du at du selv jobber per i dag? Registrerer ikke digitalt i det hele tatt, men har alle slektsforskningsdataene mine på papir/i kartoteker,9 Benytter et tradisjonelt slektsdata-program på PC-en og har kun lagt inn slektsforskningsdataene mine der 60,9 Har slektsforskningsdata både på PC-en og har samtidig lastet opp gedcom filer til en eller flere skybaserte tjenester 0,6 Har ingen slektsforskningsdata på PC-en, men det er fordi jeg har alle slektforskningsdataene mine på en eller flere sky,8 Annet 6, Vet ikke/kan ikke svare, N:0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 19

20 Hvor viktig er følgende digitale dataverktøy/hjelpemidler i slektsforskningen din? 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Søking på Internett på PC Søking på Internett ved hjelp av lesebrett/ipad 1 6 Søking på Internett ved hjelp av smarttelefon Matchende hints/kryssreferanser fra ulike skybaserte tjenester 1 1 Slektsforskerrelaterte Facebookgrupper 1 6 E-post-korrespondanse Helt uviktig Uviktig Verken/eller Viktig Svært viktig Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 0

21 Hvilke av følgende digitaliserte kilder som er tilgjengelig på Internett har du behov for å kunne mer om? Kirkebøker 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Bygdebøker Folketellinger Skiftemateriale Tinglysningsmateriale 16 8 Historiske foto-databaser 10 Avisarkiver som kildegrunnlag Bøker/tidsskrifter som kildegrunnlag Utenlandske kilder Lite/ingen behov - har god nok oversikt allerede Noe behov å kunne mer om Middels behov å kunne mer om Stort behov å kunne mer om Svært stor behov å kunne mer om Vet ikke/ikke relevant/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

22 Hvilke av nedenstående slektsforskningsrelaterte arkiver har du behov for å lære mer om? 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Digitalarkivet Riksarkivet 1 0 Statsarkivet (i den/de byer som er relevante for din slektsforskning) Byarkiv Samisk arkiv Lokale og privatarkiver (som er relevante for din slektsforskning) Lokalhistorisk arkiv på bibliotektet 8 1 Lite/ingen behov - har god nok oversikt allerede Noe behov å kunne mer om Middels behov å kunne mer om Stort behov å kunne mer om Svært stor behov å kunne mer om Vet ikke/kan ikke svare Finnes ikke/ikke relevant N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

23 I hvilken grad ønsker du å kunne/vite mer om følgende fagfelt/områder for å supplere slektsforskningen din? 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Få oversikt over relevant nasjonal historie (dvs. for de landene du berører i din slektsforskning) Få oversikt over relevant regional historie 19 Få oversikt over relevant lokalhistorie 1 1 Kunne lese nyere gotisk skrift (etter 100) Kunne lese eldre gotisk skrift (før 100) Få oversikt over tidligere kirkesoknsinndelinger 1 1 Få oversikt over tidligere kommune/fylkesinndelinger Ikke i det hele tatt Kun i liten grad Både/og I stor grad I veldig stor grad Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

24 Hvilket forhold har du til kvaliteten på de dataen du registrerer i din slektsforskning? Stoler i stor grad på hva andre har gjort, og benytter kilder jeg ikke har full kontroll på, Forsøker å registrere så godt jeg kan, men vet at det kan ligge en del feil i mine data, Legger vekt på at mest mulig skal være riktig og bruker mye tid på å kvalitetssjekke det jeg legger inn 6,6 Legger ekstra stor vekt på kvalitet og registrerer i hovedsak kun data som bygger på ulike former for primærkilder 16, Vet ikke/ønsker ikke å svare 1,8 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

25 Planlegger du å benytte deg av DNA-testing i slektsforskningen din, eller har du allerede gjort det? Nei, og kommer heller aldri til å DNA-teste meg 8, Ja, men har ikke DNA-testet meg selv enda, Ja, og har DNA-testet meg selv,8 Ja, og har både DNA-testet meg selv og fått andre til å DNA-teste seg,6 Vet ikke/kan ikke svare 6,6 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

26 Hvilke av følgende aktiviteter i DIS-regi har du tatt del i - i løpet av de to siste årene? 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Medlemstilfredshetsindeks for de som har vært med på aktiviteten Deltatt på nybegynnerkurs Deltatt på kurs i gotisk Deltatt på andre typer kurs i DIS-Norge regi Vært aktiv i ulike digitale fora i DIS-Norge regi Vært innom den årlige Slektsforskerdagen Vært med i ulike brukergrupper (for gitte programmer) Vært med på medlemsmøter/slektskaéer På lokallagnivå På distrikts/regional nivå På nasjonalt nivå Ikke deltatt på en slik aktivitet N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 6

27 Medlemstilfredshetsindeks avhengig av hvor mange aktiviteter i DIS-regi man har tatt del i - i løpet av de to siste årene? Andel i hver gruppe % Ikke deltatt på noen som helst aktivitet 0 1 aktivitet aktiviteter aktiviteter aktiviteter aktiviteter 6 aktiviteter aktiviteter N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

28 Hvor mye penger bruker du på slektsforskningen din i løpet av et år? Gir et snitt på kr. 80 pr. år Nesten ingenting 10,9 Under 00 kroner i året 8, kroner i året, kroner i året, kroner i året, Mer enn 000 kroner i året, Vet ikke/ønsker ikke å svare 6,1 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 8

29 Hvor stor nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet i DIS-Norge i forhold til følgende forhold? Det gjør....at jeg blir del av et faglig nettverk hvor man kan stille spørsmål og hjelpe hverandre 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % slektsforskningen min mer spennende slektsforskningen min enklere at jeg kan ta del i et faglig fellesskap..at jeg kan ta del i et sosial fellesskap..at jeg får tilgang til interesssant stoff på nettisiden sentralt ( at jeg får tilgang til interessant stoff på nettsiden til mitt distrikts-/loiallag..at jeg får tilgang til spennende artikler i Slekt og Data at jeg får tilgang til spennende artikler i distriktlagets publikasjoner 0 0..at jeg får muligheter til å delta på kurs og seminarer 6 0 Gir ingen nytteverdi for meg Gir stor nytteverdi for meg Ikke relevant/aldri blitt tilbudt N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 9

30 Hvor stor nytte- eller merverdi vil du si du har av medlemskapet i DIS-Norge i forhold til følgende forhold? Det gjør....at jeg kan få hjelp fra andre medlemmer til slektsforskningen min 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % 1..at jeg selv kan hjelpe andre medlemmer at jeg selv har mulighet til å involverer meg i organisajonsarbeidet/tillitsvalgt at jeg får tilgang til samlinger/møter/slektskaféer med aktuelle temaer 6 0..at jeg jeg får tilgang til medlemmer som kan være med å finne, tolke og kvalitetssikre min egen slektsforskning at jeg blir med å ta del i de som bevarer, dokumenterer og formidler slektsog personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid videre til nye at jeg selv motiveres til å hjelpe andre med sine spørsmål 0..at jeg hele tiden øker kompetansenivået mitt at jeg opprettholder interessen min for slektsforskning at jeg lettere får svar på de slektsnøttene jeg lurer på 1 1 Gir ingen nytteverdi for meg Gir stor nytteverdi for meg Ikke relevant/aldri blitt tilbudt N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 0

31 Hvor aktuelt ville det være for deg å bidra med aktiv dugnad for DIS-Norge, Slekt og Data innfor følgene felter, for en kortere eller lengre periode og/eller i større eller mindre grad... 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Sitte i styre i et lokallag Sitte i styre i et distriktslag Bidra med digitalt registreringsarbeid 8 6 Skrive lærebøker/instruksjoner ift slektsforskning Være med å utvikle/holde kurs Bidra til nyutvikling av digitale verktøy for slektsforskere Ikke aktuelt i det hele tatt Ja, - for en kortere periode/ til en viss grad Ja, - for en lengre periode/ i stor grad Gjør jeg allerede i dag Har jeg gjort tidligere, men ikke aktuelt akkurat nå Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 1

32 Hvilke type kurs kunne du tenke deg å bidra til/holde? Kurs i bestemte slektsprogrammer 8,6 Kurs for nybegynnere 8, Kurs i nyere gotisk skrift (etter 100) 1, Kurs i eldre gotisk skrift (før 100) 8,6 Kurs i ulike historierelaterte temaer 8,6 Kurs i søking på Internett,1 Kurs i bruk av ulike kilder på Internett 8,6 N:. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

33 Hjemmesiden er tilrettelagt for bruk av et sett av ulike slektsforskerverktøy - og som til sammen er ment å gjøre slektsforskningen din enklere. Hvilke av disse kjenner du til og evt. hvor ofte bruker du disse? DISchat (snakke med andre her og nå - via tastaturet) 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % DIStreff (blant annet søke i andres slektsforskerdata) Genealogiske ressurser (blant annet systematisk oversikt over slektshistoriske kilder i Norge, ordnet geografisk) Slektsforskerbasen (finne andre slektsforskere som forsker i de samme kommuner/gårder som deg) Slektsforum (blant annet få andre til å hjelpe med etterlysninger etc.) Gravminner i Norge (informasjon om alle gravminnene i Norge) 1 0 Nyhetsoversikten på forsiden Sidene til mitt distriktslag 6 1 Sidene til mitt lokallag 6 Har jeg ikke en gang hørt om Har jeg hørt om, men ikke brukt så mye Bruker jeg jevnlig Vet ikke/kan ikke svare Har jeg hørt om, men aldri brukt Har jeg forsøkt å bruke, men for vanskelig brukergrensesnitt Bruker jeg ganske eller svært ofte N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

34 I dag kan hvem som helst bruke våre hjemmesider, og det er i hovedsak ikke noe skille mellom medlemmer og ikke-medlemmer. Vil du oppfatte det som riktig at hjemmesidene har både en åpen og lukket del, og at den siste kun er tilgjengelig for medlemmene? Nei, alt bør ligge åpent 0,9 Ja, en god del kan ligge åpent, men utvalgt stoff bør kun være tilgengelig for medlemmene 9,1 Ja, litt kan ligge åpent, men mesteparten burde kun være tilgengelig for medlemmene,1 Vet ikke/kan ikke svare 8,0 N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

35 DIS Norge, Slekt og Data vurdere å legge om distribusjon av Slekt og Data fra på papir som i dag, til en digital versjon. Hvilket av følgende utsagn passer best med din oppfatning på dette spørsmålet? Vil aller helst ha Slekt og Data på papir, slik som i dag,9 Trenger ikke papirversjonen, og har ikke noe problem med å laste Slekt og Data ned som et pdf-dokument i fremtiden,9 Trenger ikke papirversjonen, og det ville være flott om Slekt og Data legges om til en type "nettavis" som kan leses rett på nettet 1, Har ingen sterke meninger om dette/vet ikke 11, N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup.

36 Hvor fornøyd er du med følgende forhold knyttet til DIS-Norge på sentralt nivå? De generelle tjeneste de tilbyr 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 90 % 100 % Informasjonen de sender ut Måten de er organisert på Servicenivået på DIS Norge kontoret Kurs/opplæringstilbudet Nivået på kontingenten Evnen til å organisere medlemsmøter regionalt/lokalt Tidskriftet: Slekt & Data Medlemstibudene på bøker Medlemstilbudene på andre slektsrelaterte produkter (som anetalver etc.) Ikke relevant da jeg ikke har benyttet/kjenner til dette tilbudet Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke/kan ikke svare N: 0. Kilde: Medlemsundersøkelsen 01, gjennomført av TNS Gallup. 6

37 Takk for meg og hilsen fra gjennomsnittsmedlemmet i DIS Sør-Trøndelag Mann 6, år Bruker 1, timer på slektsforskningen i måneden Bruker 80 kroner i året på slektsforskningen sin Har vært med på, aktiviteter i DIS Norge regi i løpet av de siste årene Og har en Medlemstilfredshetsindeks på 8,0 indekspoeng.

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS-Norge, Slekt og Data? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 2015 Oktober 2015 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

DIS-Hedmark. Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014

DIS-Hedmark. Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014 DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 3- Desember 2014 INNHOLD Redaktørens hjørne 3 Møtekalender 4 Utklippsverktøy 5 5 kjappe med Gunnari 6 Høstens arrangement 7 En medlemshistorie 8 Info fra laget 11 Styret/

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 015 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 015 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 791 journalister

Detaljer

Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt tilbake til middelalderen fra sofakroken.

Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt tilbake til middelalderen fra sofakroken. Tønsbergs Blad Forbruker Anevegg: Marianne Derlick har funnet deler av familien sin tilbake til 1500-tallet. (Alle foto: Jeanette L. Bækkevold) Se - nå er tippoldemor på nett Nå kan du spore slekta helt

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen Norgesuniversitetets prosjektseminar og nettverksmøte 9. sept. 2009 Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 013 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 013 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 7146

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Dette spørreskjemaet er en del av prosjektet Kunstig barnestemme (KUBA). Målet vårt er å undersøke hvilke ønsker barn som benytter kunstige stemmer

Detaljer

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Temaet for seminaret er modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Med uttrykket tradisjonell kildeutgivelse forstår vi nokså løselig sagt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater .3 Resultater for undersøkelsen blant advokater.3.1 Oppsummering Innkallingskontoret får positive vurderinger av de fleste advokatene som har deltatt i undersøkelsen. De fleste synes også at de blir raskt

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Av og v/thor H. Nordahl

Av og v/thor H. Nordahl * Av og v/thor H. Nordahl (Foto: Montasje: Shutterstock/Teknofil.no) SLEKTSTRE For å komme i gang bør en først gjøre følgende: Snakk med de eldste i familien og notér alles navn, fødselsår/alder, beste-/oldeforeldre

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer