Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Journalistdelen)"

Transkript

1 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 013 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 013

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 7146 journalister (utvalget ble hentet fra NJ s medlemsdatabase) i tillegg til 761 redaktører. Av disse 7146 var det 880 som svarte, dvs. en svarprosent på 40,3% (mot 43,5% og 31,8% i hhv 011 og 010). Av de 880 som svarte var 053 journalister (de andre var enten fotografer, deskmedarbeidere eller redaktører/reportasjeledere), men vi har også fått med 14 journalister fra redaktørutvalget, så vi opererer her med 067 journalister i det endelige utvalget. Vi har ingen grunn til å anta at utvalget ikke er representativt for hele journaliststanden i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut den 8. januar og gikk fram til 15. februar (uke til uke 7). Det ble sendt ut to purringer.

3 Hvilke typer plattformer benytter journalistene seg av i Norge? (nominelt blant alle journalistene i utvalget) Andre prioritet Tredje prioritet Første priorite t Lesebre tt Interne tt Riksavis Region avis Lokalav is Ukebla d Måned sutgivel se/mag asin TV Radio Annet Lesebre tt Interne tt Riksavis Region avis Lokalav is Ukebla d Måned sutgivel se/mag asin TV Radio Annet Lesebrett Internett Riksavis Regionavis Lokalavis Ukeblad Månedsutgivelse/m agasin TV Radio Annet Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 03.

4 Hvilke typer plattformer benytter journalistene seg av i Norge? Nominelt i utvalget 'Rene' grupper i % av første prioritet Plattform fordeling i % basert på første prioritet Første prioritet 'Rene' grupper 'Rene' grupper i % av totalen Lesebrett ,1 Internett ,9,6 13, Riksavis ,9 3,5 11,6 Regionavis ,8,5 15,0 Lokalavis ,3 4,8 3,9 Ukeblad ,6 0,7,3 Månedsutgivelse/magasin ,7 0,8 6,1 TV ,0 3,7 1,8 Radio ,4 3,1 1,3 Annet ,9 0,8, ,7 100 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 03.

5 Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (alle tall i %) Type plattform Publiseringstidsfrist.. veldig korte tidsfrister (for løpende publisering).. mellomkort e tidsfrister (for daglig publisering).. mellomlang e tidsfrister (for ukentlig publisering).. lengre tidsfrister (for månedlig publisering).. svært lange tidsfrister (for publisering 1- ganger i året ) Internettjournalister 6,3 % 4,1 % 1,7 % 0,8 % 0, % 13, % Riksavisjournalister 0,3 %,0 % 1,8 % 0,5 % 0,0 % 4,6 % Riksavis pluss Internett 0,4 % 4,7 % 1,6 % 0, % 0,0 % 6,9 % Regionavisjournalister 0, % 1,9 % 0,9 % 0,1 % 0,0 % 3,1 % Regionavis pluss Internett 1,0 % 9,3 % 1,4 % 0,1 % 0,0 % 11,7 % Lokalavisjournalister 0,3 % 4,5 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % Lokalavis pluss Internett,6 % 1,4 %,8 % 0,1 % 0,0 % 17,9 % Ukebladjournalister 0,1 % 0,1 % 1,7 % 0, % 0,0 %, % Månedsutgivelser/magasinjournalister 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,4 % 0,1 %,1 % Månedsutgivelser/magasinjournalister pluss Internett 0,0 % 0,4 % 1,3 %,4 % 0,0 % 4,1 % TV journalister 0,6 % 1, % 0,9 % 0,5 % 1,1 % 4,3 % TV pluss radio og Internett 1,7 % 4,0 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % 8,8 % Radiojournalister 0,8 % 1, % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % Radio pluss TV og Internett 3, % 4,3 % 1,3 % 0,1 % 0,0 % 8,9 % Annet 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,3 %,7 % 18,4 % 50,6 % 0,4 % 7,8 %,8 % 100,0 % Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

6 Hvordan har de flyttet på seg fra 011 til 013? 011 Riksavi s pluss Interne tt Region avisjou rnalist er Region avis pluss Interne tt 013 Lokala visjour naliste r Lokala vis pluss Interne tt Måned sutgive lser/m agasinj ournali ster Interne ttjourn alister Riksavi sjourn alister Ukebla djourn alister TV journal ister Radioj ournali ster Annet Fotogra fen Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Månedsutgivelser/magasinjournalister Månedsutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet Redaktøren/reportasjelederen Fotografen Deskmedarbeideren/redigereren Måned sutgive lser/m agasinj ournali ster pluss Interne tt TV pluss radio og Interne tt Radio pluss TV og Interne tt Redakt øren/re portasj eledere n Deskm edarbei deren/r edigere ren

7 Antall produserte redaksjonelle produkter pr uke (5 arbeidsdager) 010, 011 og 013 0,00,00 4,00 6,00 8,00 10,00 1,00 14,00 16,00 18,00 0,00 Amedia Schibsted Norge Polaris Media NRK TV Hjemmet Mortensen Aller Media Frilanser Annet Jobber for flere

8 Antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke akkumulert for journalistene i 010, 011 og 013 Akkumulert andel journalsiter 100 Leadership index Først prioritert de den redaksjonelle plattformen de jobber på (fra 1 til 3), før de oppgav antall produserte redaksjonelle produkter i et gitt tidsvindu. Redaksjonelle produkter ble definert som: Artikler, reportasjer, innslag, bulletiner, notiser, film- og lydopptak, fotografier og så videre, samt ferdigstilling av samme fra desker/redigerer/vaktsjef. Total number of managers Snitt: 11,0 Snitt: 11,3 Snitt: 10, Managers with 3 or more answers N: 1665 i 010, 1956 i 011 og 1998 i 013 Antall produserte redaksjonelle produkter siste uke Her har jeg vært nødt til å justere tallene fra i fjor (ref. tidligere rapport), da spørsmålet for visse grupper har blitt stilt i litt ulik kontekst.

9 Fordeling av journalister/fotografer/deskmedarbeidere og redaktører/ reportasjeledere i segmenter samt antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet Fotografer Deskmedarbeidere/redigerere Redaktører/reportasjeledere Andel i % Antall produserte redaksjonelle produkter pr uke (5 arbeidsdager) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 3 4,6 4 6, ,1 1,1 3,9 3 4,6 6 6, ,5 8, 9,0 11, ,9 14,5 14, 14,0 16,0,9 19 (Snittet over alle journalistgrupper er 10,4) Her har jeg vært nødt til å justere tallene fra i fjor (ref. tidligere rapport), da spørsmålet for visse grupper har blitt stilt i litt ulik kontekst.

10 Idéfasen Idéfasen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening

11 Antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Totalt blant journalister Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet Fotografer Deskmedarbeidere/redigerere 4,6 6, 3,1,1,9 4,6 6,3 10,4 8,5 9,0 11,0 8, 14,9 14,5 16,0 14, 14,0,9 Antall produserte redaksjonelle produkter pr uke (5 arbeidsdager) (Snittet over alle grupper er 11,8). Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Her har jeg vært nødt til å justere tallene fra i fjor (ref. tidligere rapport), da spørsmålet for visse grupper har blitt stilt i litt ulik kontekst.

12 Av det du leverte fra deg i løpet av den siste tiden 1), gjør en vurdering av hva som var opphavet til det redaksjonelle produktet (oppgi fordelingen i %).,% 0,% 40,% 60,% Redaksjonsledelsens idé/sak fra redaksjonsledelsens kilder Min egen idé/sak fra mine egne kilder Hendelse/fellessak Eksterne instanser (tips, pressemelding, offentliggjøring, etc.) Informasjonsbyrå/informasjonsrådgiver el. Annet ) Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

13 Publisering Publisering Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening

14 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? Aksetittel Ingen 0-5% 6-10% 11-15% 16-0% 1-5% 6-50% 51-75% Mer enn 75% Vet ikke % (dvs. totalt rundt 4% av de redaksjonelle produktene) ) Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

15 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? (andeler i %) Totalt Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet 0,3,3,3 3,3 4,0 3,4 3,5,9 3,9 4,0 3,5 3,9 3,9,9 3,0 3, 3,8,9 4,4 5,0 5,0 4,8 4,9 4,6 4,5 4,7 4,4 5, 6,4 6,8 6,9 7,0 1) Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup

16 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten?,0 50,0 100,0 Ingen 0-5% 6-10% 11-15% 16-0% 1-5% 6-50% 51-75% Mer enn 75% Vet ikke % (dvs. totalt rundt % av de redaksjonelle produktene) ) Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

17 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? (andeler i %) Totalt Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet 0,4 0,5 1,1 1,1 0,9 1, 1,4 1,5 1,5 1,8,0,5,3,8 3,3,3,8,4 3,0,7,4 3,4 3,,9,7,3, 3,6 3,6 4,1 4,6 4,7 1) Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup

18 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? 0,0 10,0 0,0 30,0 40,0 Ingen 0-5% 6-10% 11-15% 16-0% 1-5% 6-50% 51-75% Mer enn 75% Vet ikke % (dvs. rundt 10% av de redaksjonelle produktene) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

19 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? (andeler i %) Totalt Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet 3,0 6,6 5,4 5,8 4,7 4,3 6,3 4,9 6,5 7,8 9,7 8,9 10,0 8,1 8,9 7,7 10,4 7,6 9,1 7,8 7,4 9,7 11,1 9,6 7,7 11,1 7,3 9,4 8,6 8,8 8,7 1,9 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup

20 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tid (til idemøter, research, kildearbeid etc) Bemanning Produksjonskrav Ressurser (til reiser, overtid, møte med kilder etc) Egen kompetanse Ledelsens kompetanse Annet For eksempel økonomi, mulighet for å samarbeide, kompetanse, kilder som vil være anonyme, vane, ikke matchene honorar, gode idéer Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

21 Evaluering av arbeidet Evaluering av arbeidet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening

22 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Ja, skriftlige Blant redaktørene er andelen 36% (i 013) Ja, muntlige Ja, implisitte (formidles via evaluering, møtevirksomhet og samtaler gjennom hele året) Nei Vet ikke/kan ikke svare Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

23 I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Ingen ganger ganger ganger Mer enn 8 ganger 4 11 Vet ikke/husker ikke Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11*)/13. Tallene for de ulike årene har blitt gjort sammenlignbare, selv om svarkategoriene har vært ulike. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. *) Fjernet de journalistene som har en «hovedplattform pluss Internett», for å få det mest mulig lik tallene for 010 og 013. Her har jeg vært nødt til å justere tallene fra i fjor (ref. tidligere rapport), da spørsmålet for visse grupper har blitt stilt i litt ulik kontekst.

24 I løpet av den måneden, hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Totalt Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet 3,6 3,9 4,1 4,0 3,1 3,4 3,8,6 3,0 3,3 3,5,6 1,4 1,1 3,8 1,,,5 3,1,6,7,4,8 5,1 6,9 7,1 7, 6,7 6,3 9,4 10,8 14, Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. De som også jobber på Internett, har fått stilt spørsmålet i en annen kontekst, noe som gjør at skårene for disse gruppene blir for høye i 011.

25 I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Ingen ganger ganger ganger Mer enn 8 ganger Vet ikke/husker ikke Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Tallene for de ulike årene har blitt gjort sammenlignbare, selv om svarkategoriene har vært ulike. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

26 I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Totalt Internettjournalister Riksavisjournalister Riksavis pluss Internett Regionavisjournalister Regionavis pluss Internett Lokalavisjournalister Lokalavis pluss Internett Ukebladjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett TV journalister TV pluss radio og Internett Radiojournalister Radio pluss TV og Internett Annet 1,1 1,1,9,5,3,8 4,1 5,7 5,7 5,0 5,8 5,4 7,0 6,9 6,8 6,6 7,5 7,6 7, 7,0 7,1 7,4 8,9 9,1 8,8 8,9 9,6 11,1 10,3 10,7 11,7 14, Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 011/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

27 Generelle vurderinger Generelle vurderinger Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening

28 Hvor stor andel av tiden din har du anledning til å jobbe med redaksjonelle produkter som ikke er ment å publiseres i neste utgave/sending/program? Ingen 0-5% 6-50% 51-75% Mer enn 75% 100 % Vet ikke/kan ikke svare Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

29 Har din redaksjon avtale om stoffutveksling med andre redaksjoner? % 5,5 7,0 1, Ja Nei Vet ikke 66,3 Ikke aktuelt Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

30 Det at dere har stoffutveksling med andre redaksjoner, hvordan påvirker det kvaliteten på de redaksjonelle produktene dere leverer slik du ser det? Den blir gjennomgående... Mye dårligere Dårligere Ingen forskjell Bedre Mye bedre Vet ikke/kan ikke svare Ikke relevant,0 10,0 0,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Serie Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

31 Hvordan har dine muligheter til å jobbe med saker som krever ekstra ressurser utviklet seg de siste 3-5 årene? Jeg synes de har blitt... Mye dårligere Dårligere Ingen forskjell Bedre Mye bedre Vet ikke/kan ikke svare Ikke relevant,0 5,0 10,0 15,0 0,0 5,0 30,0 35,0 Serie Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

32 Hvordan har kvaliteten på de journalistiske produktene din redaksjon leverer utviklet seg de siste 3-5 årene? Jeg synes den har blitt... Mye dårligere Dårligere Ingen forskjell Bedre Mye bedre Vet ikke/kan ikke svare Ikke relevant,0 5,0 10,0 15,0 0,0 5,0 30,0 35,0 Serie Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 013. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

33 I hvilken grad er det kultur for å kritisere og evaluere ledelsens journalistiske prioriteringer og journalistisk kvalitet i din redaksjon? I svært liten grad I liten grad Verken/eller I stor grad I svært stor grad Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

34 I hvor stor grad er journalistene i din redaksjon med på å definere kriteriene for god journalistisk kvalitet? I svært liten grad I liten grad Verken/eller 8 9 I stor grad I svært stor grad Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsundersøkelse fra 010/11/13. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 015 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 015 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 791 journalister

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Medlemmene vurderer sin egen kvalitet 2011 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mai 2011 Om undersøkelsen Journalistdelen: 3066 svar, dvs. en svarprosent på

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mai 2010 Først Først litt bakgrunnstoff litt bakgrunnsstoff Norsk

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

28.5% 57% COUNT PERCENT

28.5% 57% COUNT PERCENT Presseetikk og pressens selvdø Survey Results 1 Hvor stor betydning mener du den norske selvdømmeordningen (VVP og PFU) har for norsk presses troverdighet? (Mandatory) 28.5% 57% COUNT PERCENT Stor 121

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 08.01.2016 bruk-1 Mediebedriftene Veiledning for utfylling

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 2 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 3 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 4 http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8285671

Detaljer

Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten.

Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten. Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten. Fargenøkkel: Hvit tekst er eksisterende vedtekter som beholdes. Gjennomstreking er eksisterende vedtekter som foreslås strøket.

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk 2016 1 Lønnsstatistikk 2016 Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

PFU og sosiale medier

PFU og sosiale medier PFU og sosiale medier Beskrivelse av oppdraget: Styret i Norsk Presseforbund satte i juni 2011 ned en komité for å vurdere spørsmål om PFUbehandling av klager mot medietilknyttede Twitter-konti, Facebook-profiler

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17. Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17. Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1

Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1 Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjenner du til eller har du hørt om Statens vegvesens planer for utbygging av E6 på strekningen Tangen (Stange) - Moelv (Biri)?

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

Søknad på stilling som Praksisplasser for Produksjon og prosjektledelse Hogskolen i Lillehammer - st. ref. 2027394475

Søknad på stilling som Praksisplasser for Produksjon og prosjektledelse Hogskolen i Lillehammer - st. ref. 2027394475 Offentlig journal Seleksion: Journaldato: 4.2.2014, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Rapport generert: 05.02.2014 Søknad på stilling som Praksisplasser for Produksjon og prosjektledelse Hogskolen i Lillehammer

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

1 Avisprosjekt. - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa der prosjektets framdrift diskuteres.

1 Avisprosjekt. - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa der prosjektets framdrift diskuteres. KOPIORIGINAL 00 1 Avisprosjekt Forslag til framdriftsplan Uke 1: - Utlysninger ut, på elevenes intranett og som oppslag. KOPIORIGINAL 1A, 1B: Jobbutlysning - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Rekkevidderapport for forlagshusene

Rekkevidderapport for forlagshusene Rekkevidderapport for forlagshusene 2015 (16/1) Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 Rekkevidderapport for forlagshusene TNS F&M MGI 16/1 Sammendrag Denne rapporten viser forlagshusenes sin totale netto

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

PFU-SAK NR. 153/16 KLAGER: Utlendingsnemnda (UNE) ADRESSE:

PFU-SAK NR. 153/16 KLAGER: Utlendingsnemnda (UNE) ADRESSE: PFU-SAK NR. 153/16 KLAGER: Utlendingsnemnda (UNE) ADRESSE: Pb. 8165 Dep., 0034 Oslo PUBLIKASJON: Ny Tid PUBLISERINGSDATO: 17.12.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Journalistisk arbeidsmetode,

Detaljer

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester Studieplan Innledning Journalistikk er et studium som er opprettet i samarbeid mellom NKS og avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Studiet er godkjent til 60 studiepoeng

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen?

Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? AFI-rapport 12/2014 Asbjørn Grimsmo og Hanne Heen Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? Sammenhengen mellom redaksjonens sosiale kapital og journalistisk kvalitet,

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken

Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken Publisert fra 20.06.2012 til 15.08.2012 509 respondenter (508 unike) 1. Hvilket medium jobber du i? Bakgrunnsspørsmål. Her kan du hake av for flere alternativer.

Detaljer

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening Lønnsstatistikk 2012 1 Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening 1. Innledning Høsten 2012 gjennomførte NR-sekretariatet en undersøkelse av lønn og enkelte andre arbeidsvilkår

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60 Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører

Detaljer

Offentlig sektor i endring Hva Norges befolkning mener om produktivitet i offentlig sektor

Offentlig sektor i endring Hva Norges befolkning mener om produktivitet i offentlig sektor Offentlig sektor i endring Hva Norges befolkning mener om produktivitet i offentlig sektor ALx III Arbeidslivindeksene Januar 2016 Presentert av Even Bolstad, HR Norge Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Vedtekter for PFU SAK 12

Vedtekter for PFU SAK 12 SAK 12 Vedtekter for PFU Revisjonskomiteen har fått i oppdrag av Norsk Presseforbunds styre å legge fram forslag til formuleringer i PFUs vedtekter hvor prinsippet om åpenhet også vedtektsfestes. Komiteen

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Februar 2014 Status for ytringsfriheten i

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09 NRK Forskningen Om undersøkelsen Metode: Web/Internett Utvalg: Spørreskjemaet ble sendt ut til 2.500 respondenter fra GallupPanelet. Dato for feltarbeid: Uke 21

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentlig- og privat sektor; Hva betyr begrepene? Lokale arbeidsplasser Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids-

Detaljer

Norsk Redaktørforenings Landsmøte 2009 SAS-hotellet, Holbergs plass, Oslo, 23.-24. april

Norsk Redaktørforenings Landsmøte 2009 SAS-hotellet, Holbergs plass, Oslo, 23.-24. april Norsk Redaktørforenings Landsmøte 2009 SAS-hotellet, Holbergs plass, Oslo, 23.-24. april 1 09.00: Åpning ved Norsk Redaktørforenings leder Stein Gauslaa 2 Konferansierer for dagen: Kjersti Mo, Kamille

Detaljer

Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1):

Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1): Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1): Sterk tilbakegang for magasinene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup http://www.tns-gallup.no/medier Sammendrag: Sterk tilbakegang for blader og magasiner

Detaljer

Her er nye kap 2 i Vær varsom

Her er nye kap 2 i Vær varsom Her er nye kap 2 i Vær varsom Her er nye kap 2 i Vær varsom Norsk Presseforbunds styre vedtok fredag nye regler for tekstreklame som innebærer at Tekstreklameplakaten innlemmes i Vær varsom-plakaten. NR

Detaljer

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001 Kjære journaliststudent! YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001 SD-2, fase 2 Yrkesholdninger blant journaliststudenter er en spørreundersøkelse som går til alle avgangsstudenter ved journalistutdanningene

Detaljer

Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern. Last ned

Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern. Last ned Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern Last ned Forfatter: Sigurd Allern ISBN: 9788202405816 Antall sider: 277 Format: PDF Filstørrelse:22.74 Mb Kildegransking og kildekritisk analyse

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Side 1 av 6 PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Ved all bildebruk skal enerett angis med Foto Ola Albert Bjerrang www.bjerrang.no Foto Teodor Bjerrang www.bjerrang.no Foto Hans Albert

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

Svarlogg :20 Redaksjonell frihet i Fagpressen 1

Svarlogg :20  Redaksjonell frihet i Fagpressen 1 Svarlogg Redaksjonell frihet i Fagpressen 1 1. Kjønn 1 Mann 2 Kvinne Denne undersøkelsen 104 Redaksjonell frihet i Fagpressen 2 2. Hvor stort opplag har bladet du jobber for? 1 0-2 500 2 2 501-5 000 3

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer