Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud"

Transkript

1 Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har ikke lykkes med å få til en lokalgruppe i Hønefoss. Det var et ønske om å få til dette i høst, men DIS-Buskerud vil prøve igjen i Vi har klart å få til en webside for DIS-Buskerud, som også dekker våre to lokalgrupper, Drammen og Kongsberg Slektsforskerdagen ble gjennomført i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. DIS-Buskerud-Drammen Gruppen ble stiftet den i samarbeid med DIS-Buskerud og Frivillighetssentralen Danvik-Fjell i Drammen, og dekker området Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum og Røyken. Det er avhold 8 styremøter, 6 medlemsmøter og 1 årsmøte. Det har vært avholdt kurs for nybegynnere innen slektsforskning, (Digitalarkivet og Brother Keepers slektsprogram). Lokalgruppen har fått egen maskin til bruk for kirkebøker, film og fiche, en gave fra Frivillighetssentralen i Drammen. Gruppen var representert med to personer til Senior-surf dagen i Drammen, som ble arrangert av Frivillighetssentralen. Gruppen har tatt initiativ til et samarbeid med Lier Historielag og Buskerud slektshistorielag. Buskerud-Drammen har bidratt med kurs for Buskerud slektshistorielag, nybegynnerkurs i data (Digitalarkivet). Buskerud slektshistorielag ønsket et videre samarbeid med Buskerud- Drammen. To personer i styret er engasjert i Lier Historielag for å bistå med kilderegistrering for Lier. Buskerud-Drammen vil fortsette dette samarbeidet. DIS-Buskerud-Kongsberg I tillegg til årsmøte, er det holdt 2 medlemsmøter, 2 styremøter og 1 budsjettmøte. I høst har det vært avholdt kurs i gotisk skrift og 12 personer er nå i gang med kilderegistrering over døpte årene for Kongsberg. Buskerud-Kongsberg var representert på Senior-surf dagen i Kongsberg. Slektsforskerdagen ble arrangert på Kongsberg bibliotek, to av DIS-Buskerud sitt styre var med i arrangementet. DIS-Buskerud-Hønefoss Det var en representant fra DIS-Buskerud styre som var tilstedet på Slektsforskerdagen i Hønefoss, som ble arrangert på Hønefoss bibliotek. Et samarbeid med Ringerike slektshistorielag. Vi skulle så langt være tilgjengelig for publikum. Etter Slektsforskerdagen skulle det etter planen dannes en ny lokalgruppe i Hønefoss, men dette har ikke kommet i gang. DIS-Buskerud vil prøve å gjennomføre dette i Maya Lillemoen Sekretær

2 DIS-Buskerud-Kongsberg ÅRSBERETNING for 2004 for DIS-Buskerud-Kongsberg 2004 er det andre, hele, året vår forening har vært i virksomhet. Styret, som ble valgt på årsmøte 10. mars har bestått av Hermod Skogen som leder, Bodil Selnes og Gro Sternang med delt sekretærfunksjon, Leif Fjellin som kasserer og Astrid Hvam Moen som styremedlem. I tillegg til årsmøtet er det holdt 2 medlemsmøter, og det har vært holdt 2 styremøter og ett budsjettmøte. I oktober/november startet vi et nytt kurs i tyding av gotisk skrift. Dette ble fulltegnet, og 15 deltakere gjennomførte kurset som gikk over 5 kvelder med 3 timer pr. kveld. Allerede i januar kom vi i gang med kilderegistrering. I vårt tilfelle vil det si å overføre opplysninger fra kirkebøkene til data. Det var 8 av våre medlemmer som satte igang. Det vi nå driver med er å registrere dåpshandlinger i Kongeberg i årene Etter at siste års kurs i tyding av gotisk skrift ble avsluttet har 6 nye meldt seg på dette arbeidet og de er også i gang. Denne gruppa har vært samlet til møter 4 ganger. Arbeidet i seg selv tar tid, og vi kan vel si at prosessen med å få det lagt inn på digitalarkivet er ei kvern som maler langsomt. Derfor kan vi ikke si når resultatet av vårt arbeid er tilgjengelig på nettet. Ellers har vi presentert vår forening på årets Senior-Surfdag på Flåtaløkka skole 12. oktober. Her var opplegget at vi, sammen med bankene, reiselivet, kommunen og andre hadde hver sin innledning. Innledningene tok ca. 2 timer, og da det var over, forsvant de besøkende! Så det var ikke vellykket. Vi var også med og arrangerte Slektforskerdagen lørdag 30. oktober, hvor DIS- Buskerud sto som arrangør. Det var Remi Pedersen og Hilde Wedde som hadde opplegget der, og Astrid Hvam Moen og Hermod Skogen var med og hjalp til. Oppslutningen om dette arrangementet var overveldende fremmøtte og det var rett og slett for trangt på den plassen vi var blitt tildelt på biblioteket denne dagen, og det ser ut som om interessen for slektsforskninger stigende. Styret ÅRSBERETNING FOR 2004 for DIS-Buskerud-Drammen 29. april 2004 Foreningen DIS-Buskerud-Drammen ble startet i ett møte arrangert av Frivillighetssentralen på Danvik-Fjell, med primus motor Monika Bock som pådriver. Det var 35 frammøtte denne kvelden i april. Interessen var stor for å få i gang et forum som skulle ha slektsforskning på agendaen. Et styre på 6 ble valgt inn. To av disse var allerede medlem av DIS-Buskerud og skulle være faddere for de nyinnvalgte. Styret ble valgt for 2 år.

3 Leder i DIS-Buskerud, Remi Pedersen, hadde et kort innlegg om DIS-Norge og DIS- Busk. Han viste til lokalgruppen i Kongsberg som en modell for hvordan gruppen i Drammen kunne drives. Tormod Thoresen, mangeårig slektsforsker, holdt deretter et foredrag om slektsforskning, Tittelen var: Hvor og hvordan starter vi? 04. mai 2004 Styret konstituerte seg på første styremøte etter stiftelses-dagen, og fikk følgende sammen-setning.: leder Anne-Grethe Livingston, kasserer Tore Olsen, sekretær Inger-Lise Hauge, styremedlem og kontaktpers. for medlemmene Benedicte Kulø, samt Steinar Winnem og Maya Lillemoen fra DIS-Buskerud. Styre og medlemsmøter Det har vært avholdt totalt 6 styremøter, samt 5 medlemsmøter. Styret har også arrangert Slektsforskerdag på Drammen Bibliotek, 30 oktober Innhold på medlemsmøtene 07. juni 2004 på bydelshuset på Fjell i Drammen. - Leder av Frivillighetssentralen, Monika Bock, ga et kort innblikk i hva de driver med. - Det nye styret ble presentert. Kort om navn, tilhørighet og erfaring som slektsforsker. - Foredrag av Nils Johan Stoa. Han er leder ved Statsarkivet i Kongsberg samt medforfatter av boken: Våre røtter. En ABC for nybegynnere i slektsforskning. - Utdeling av spørreskjema for å finne ut, blandt annet, hva som er interresant av temaer. - Leder i DIS-Buskerud, Remi Pedersen, fortalte om fordelene ved å være DISmedlem. 14.september 2004 på Viktoria Kulturhus i Drammen. - Program for høsten 2004 og våren 2005 av leder Anne-Grethe Livingston - Kveldens foredrag av Ole B. Darrud. DIS-medl. i 10 år, tester slektsprogr. for DIS-Norge. Gjennomgåelse av forskjellige slektsprogramvare som er i markedet. Fordeler og ulemper. 21.september 2004 på Galterud skole på Fjell - Utprøving av 3 forskjellige slektsprogram 12.oktober 2004 på Galterud skole på Fjell - Tema for kvelden var: Hvordan bruke internet i slektsforskning av Steinar Winnem Han er medlem av både DIS-Buskerud og styret i Drammen 02.november 2004 på Galterud skole på Fjell - Igjen var det Steinar Winnem som var foredragsholder, og følgende ble tatt opp: Hvordan lage Gedcom-filer/klatre i slektstrær/kildehenvisninger - Info om at Buskerud Slektshistorielag kan være behjelpelig med oversetting av gotisk skrift. - Maya Lillemoen har laget nybegynnermal på søk i Digitalarkivet og

4 Familysearch. Hun er både styremedlem i DIS-Buskerud og avd. Drammen 30.oktober 2004 Slektsforskerdagen Denne ble arrangert på Drammens Bibliotek. Vi hadde stand i foredragssalen i 2.etasje, med salg av bøker og matriell fra DIS-Norge, Lier Historielag var også representert her og Liv Marit Haakenstad fra DIS-Norge bidro med foredrag og salg av sin nye bok på egen stand. Foredrag av: Drammen Bibliotek Else Høie, DIS-Norge-Buskerud Steinar Winnem, DIS-Norge Liv Marit Haakenstad og leder i Lier Historielag, Knut Andersen. I første etasje i den slektshistoriske samling var det info til de besøkende som var interessert i bruk av data i slektsforskning og alle kildene som er å finne på biblioteket. Det var jevnt godt besøk i begge etasjene, men flest fant veien til foredragene. Et anslag av besøkende totalt var på ca Drammens Tidene kom og tok et kort intervju med leder Anne-Grethe Livingston, og et bilde av noen i styret. Oppsummeringen for denne dagen konkluderte med at styret hadde løst oppgaven bra, men at endel forandringer/forbedringer måtte gjøres for Slektsforskerdagen i Leder i DIS-Buskerud-Drammen, Anne-Grethe Livingston og styremedlem i DIS- Buskerud og DIS-Buskerud-Drammen Maya Lillemoen har også deltatt på Seniorsurfedagen 12.oktober i 2004 arrangert av Frivillighetssentralen på Fjell- Danvik. Temaet var: Jeg tror jeg har en grandonkel i Amerika. Anne-Grethe og Maya holder også på, for Lier Historielag, å legge inn en del av kirkebøkene i Lier på data. En formidabel oppgave. Medlemsmøtene er jevnt godt besøkt. Mellom 10 og tretti personer utenom styret deltar på disse kveldene. En av de faste medlemmene har bidratt med deilige kaker til kaffepausene. Veldig hyggelig gjort. Foreningens styre arbeider godt sammen, og vi føler at det har blitt et positivt og bra sosialt miljø på medlemsmøte-kveldene. Forslag til foredrag tas i mot med takk. Og både hyggelige og negative tilbakemeldinger er velkomne. Styret takker for året som har gått, og ser frem til et spennende og innholdsrikt nytt år med nye utfordringer. DIS-Buskerud-Drammen Inger-Lise Sjødal Hauge Sekretær

5 SLEKTSFORSKERDAGEN 2004 DIS-Buskerud satset på å arrangere Slektsforskerdagen 2004 i fylkets 3 byer. Styremedlemmene fikk med seg de to lokale gruppene i Drammen og Kongsberg til å være med å arrangere dagen og i Hønefoss fikk vi med oss Ringerike Slektshitorielag. Alle 3 stedene ble arrangementet holdt på biblioteket. I Hønefoss ble skulle folk være til stede for å hjelpe besøkende med å finne informasjon om deres slekt bl.a. på internett. Ingen foredrag ble holdt på Hønefoss. Oppmøtet var på personer. I Drammen var oppmøtet på personer. Det var 2 fra styret i DIS-Buskerud og flere fra DIS-Buskerud-Drammen som sto for arrangementet. Det ble holdt flere foredrag og der var stand med representanter fra Lier Historielag og DIS- Buskerud. Se ellers godt referat under DIS-Buskerud-Drammen. I Kongsberg var det 2 fra styret i DIS-Buskerud og 2 fra DIS-Buskerud-Kongsberg som sto for arrangementet. Der var stands fra Statsarkivet i Kongsberg, IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv), Sølvverkets Venner, Byhistorielaget og flere stands fra DIS-Buskerud der det bl.a. ble vist slektsforskningsprogram og kilder på internett. Sølvverkets Venner holdt et foredrag om en del av Kongsbergs lokalhistorie. I tillegg hadde vi flere maskiner med internett som vi brukte til å hjelpe folk med å finne informasjon om deres slekt, spesielt på Digitalarkivet. Oppmøtet var på personer og den delen av biblioteket som vi fikk tildelt var alt for liten. Vi håper å få til et ennå bedre arrangement under Slektsforskerdagen 2005 som er siste lørdag i oktober. For Styret i DIS-Buskerud Remi Pedersen Leder

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til DIS - Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08 Velkommen til Det 14. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Møtet avholdes på

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av:

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Årsmelding 2014 Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Marit Busendal (leder) Kjell Hovde (nestleder) Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer Nils Butenschøn (styremedlem) Heidi Wattum

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007 Tid for årsmøte! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Vinteren er en fabelaktig årstid! Da kan jeg sitte inne i slektsforskerhulen min uten at noen mener jeg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Årgang 7 Nr. 1 Mars 2003 Digital utgivelse

Årgang 7 Nr. 1 Mars 2003 Digital utgivelse DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 1 Mars 2003 Digital utgivelse ISSN:1501-4428 De som styrer DIS-Hordaland Ein del av styret på generalforsamlinga 2003. Frå venstre: Jarle Hannisdal Kenneth Bratland Renathe

Detaljer