OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3"

Transkript

1 Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 21 1 GENERELT Forebyggelse av skader Gassusyr Sikring mo eksplosjon av slagg Sveisemeoder Skinnemaeriale Temperaurgrenser Innlegging av skinnekapp (passkinne) Konroll av reduksjonsveniler og linjaler SVEISEMATERIALE Sveiseporsjon Sveiseformer Digel-sysemer Klebsand (formsand) Lagring og ranspor FORBEREDELSER Varming av skinneendene Konroll av skinneendene Sveiseåpning Løsing av befesigelse Oppreing SVEISING Sandfanger Universal-spennverkøy Brennerhøyde Monering av former Dekking av skinnehode Tørking og rensing av digelen Monering og fylling av digelen Forvarming Forvarmeid Smw-F og SoWos SkV og SkV L LsV Anenning av hermi-porsjonen Avaking av digelen BEARBEIDING Vulsavskjering Grovsliping Avkjøling Varmebehandling ved sveising av 350 HT skinner (hodeherdede skinner) Rengjøring av sveisen Finsliping Eerarbeid Merking Egenkonroll og rapporering SKJÆREBRENNING AV SKINNER Anvendelse Forvarming Uførelse... 19

2 Hovedkonore Helsveis spor Side: 2 av 21 7 SKJØTSVEISING I SPORVEKSLER Forarbeid Skinneemperaur og sveiserekkefølge Veksler med palsang... 21

3 Hovedkonore Helsveis spor Side: 3 av 21 1 GENERELT 1.1 Forebyggelse av skader Tabell 6.c.1 angir hvilke verneusyr som skal anvendes. Tabell 6.c.1 verneusyr Arbeidsoperasjon kapping med skinnekuer all bruk av gassflamme, forvarming usøping av hermi-såle sliping sveising i unneler verneusyr hørselsvern, slipebriller, søvmaske hørselsvern, sveisebriller, sveisehansker sveisebriller, sveisehansker slipebriller, hørselsvern, søvmaske maske med ilførsel av filrer puseluf Gassusyr Komprimere gasser skal bare brukes av personell som har få nødvendig opplæring i bruk av gassusyr. Al usyr skal konrolleres for feil og vedlikeholdes regelmessig. Usyr for beseme gasser eller grupper av gasser må ikke ilknyes flasker som inneholder gasser med andre egenskaper. Reduksjonsveniler for oksygen og propan skal være usyr med ilbakeslagssikring Reursperrevenil skal være moner på alle innløp mellom brennerhåndak og slange Gassflasker skal lagres forsvarlig i e ege brannsikre lagerrom, og slik a de ikke usees for vedvarende fukighe og høye emperaurer. Gassflasker skal ikke lagres nær brennbare maerialer. Propan-gassflasker skal ikke oppbevares i rom under errengnivå. Gassflasker under bruk skal så oppreis og sikres slik a de ikke kan vele. Transpor av gassflasker skal skje på en forsvarlig måe slik a sø og slag unngås Under ranspor skal flaskene allid ha hee påsa Sikring mo eksplosjon av slagg Varm slagg er svær eksplosiv hvis den kommer i konak med fukighe. SNU ALDRI SLAGGPANNEN DIREKTE PÅ BAKKEN - ven i 3-4 min. il slagge er avkjøl. Slå slagge på ørr grunn.

4 Hovedkonore Helsveis spor Side: 4 av Sveisemeoder Denne arbeidsanvisningen gjelder for følgende sveisemeoder: Smw-F SoWoS SkV SkV L-75 LsV - sveis med fla vuls og lang forvarming - sveis uen seginnløp og lang forvarming - sveis med kor forvarming - sveis med kor forvarming og 75 mm sveiseåpning - sveis for sammensveising av skinner med 2 laskehull Skv L-75 kan benyes i visse ilfeller ved ubedring av skinnebrudd eller skinnefeil i sede for innlegging av skinnekapp.lsv benyes for sveising av skinner med 2 laskehull, der laskehulle nærmes skinneenden blir gjensveis. 1.3 Skinnemaeriale Skinnens maerialkvalie skal allid konrolleres før skjærebrenning og sveising. Skinnens kvalie med ilhørende valseegn er angi i abell 6.c.2. Tabell 6.c.2 Valseegn Skinnekvalie Valsemerke 700 (200) ingen 900A (260) 900B (260Mn) 1100 (320Cr) / HT (Hodeherdede) eller H H

5 Hovedkonore Helsveis spor Side: 5 av Temperaurgrenser Mellomsveising i spor illaes ufør i emperaurområde C. Unnak: Sveising av skinner i kvalie 1100 og 1200 skal ikke uføres ved skinneemperaurer under +5 0 C. For slusveising gjelder egne emperaurbegrensninger, se kap Innlegging av skinnekapp (passkinne) Skinnekapp skal ha følgende minselengder: Spor med sh > 160 km/h : 10 m. Spor med 40 km/h < sh 160 km/h : 5 m Spor med sh 40 km/h : 3 m Thermi-, lysbue- og brennsuksveis som allerede er i spore skal mins ha samme avsand som foran nevn fra skjø som skal sveises. 1.6 Konroll av reduksjonsveniler og linjaler Reduksjonsveniler for oksygen og propan skal konrolleres ved hjelp av prøvemanomeer mins 1 gang pr. uke. Ved misvisninger på over 0,2 bar skal reduksjonsvenilen repareres eller skifes u. Prøvemanomeer skal konrolleres mo misvisninger min. 1 gang/år. Linjal som brukes il konroll av geomeri skal konrolleres mo en mal min. 1 gang/måned. Ved avvik på mer en 0,05 mm skal linjalen slipes eller kasseres. Malen skal være en linjal som bare brukes il å konrollere andre linjaler.

6 Hovedkonore Helsveis spor Side: 6 av 21 2 SVEISEMATERIALE Følgende sveisemaeriale anvendes: sveiseporsjoner former for akuelle skinneprofiler og ev. overgangsprofiler. klebsand for eing av formene ennsikker langidsdigel-sysem auomaisk digelsøpsel (ATS-ER) propan oksygen 2.1 Sveiseporsjon Skinneprofil og skinnekvalie er besemmende for valg av sveiseporsjon. Tabell 6.c.3 viser porsjonskvalie som velges avhengig av skinnekvalie på skinnene som skal sveises. Porsjonssørrelse er avhengig av skinneprofil. Spesifikasjonene i vedlegg 6.d. viser fullsendig oversik over sveiseporsjoner for alle profiler og kvalieer. Tabell 6.c.3 Valg av porsjonskvalie Skinnekvalie Porsjonskvalie 700 Z 70/ (A og B) Z Z Z HT (hodeherdede) Z90 -HC (med eerfølgende varmebehandling) 700 mo 900 Z mo 1100 Z mo 1200 Z mo 350HT (hodeherdede) Z mo 1200 Z mo 350 HT (hodeherdede) Z mo 350 HT (hodeherdede) Z Sveiseformer Alle former kan anvendes il både fase og svevende skjøer. Ved sammensveising av 2 skinner med forskjellig profil der høydeforskjellen er mer enn 3 mm skal de brukes spesielle overgangsformer. Er høydeforskjellen mindre, kan formene ilpasses skinnene ved hjelp av fil.

7 Hovedkonore Helsveis spor Side: 7 av Digel-sysemer For alle sveisemeoder kan de anvendes digler med Korund-fòring - langidsdigel. For sveisemeodene SoWoS og SkV kan de i illegg anvendes engangsdigel. Langidsdigel-syseme besår av en digel, en digelilsasring, en moneringsring med håndak og en digelkappe. Digelen og digelilsasringen moneres sammen med moneringsringen. Fugen mellom langidsdigelen og digelilsasringen ees med eningspasa 200. Le digel digel moneres uen moneringsring og eningspasa. Fjerning av slagge av meallurgiske grunner er ikke nødvendig, slagge fjernes bare når digelen er bli for rang, erfaringsmessig eer ca. 15 reaksjoner. Langidsdigelen har en leveid på ca. 40 reaksjoner. Når digelmaeriale er usli eller skade skal digelen byes u. Engangsdigelen er fremsil av kvarssand og skal bare brukes en gang. Digelsøpsel er ferdig moner i engangsdigelen. 2.4 Klebsand (formsand) Formsanden skal være jevn fukig. Tørr sand oppløses med vann 1 dag før bruk. 2.5 Lagring og ranspor Al sveisemaeriale skal lagres og ransporeres ør og frosfri. Tennsikker skal aldri oppbevares eller ransporeres i samme beholder som sveiseporsjonene Lagringsplasser for hermi sveiseusyr skal være emperere. Sveiseporsjoner skal lagres innendørs selv om de ligger i uåpnede ønner. På arbeidssede skal porsjonene allid oppbevares i porsjonsbeholderen. Bruk aldri porsjoner som er bli fukige, heller ikke om de er ørke igjen. Formene skal beskyes mo fukighe på arbeidssede.

8 Hovedkonore Helsveis spor Side: 8 av 21 3 FORBEREDELSER 3.1 Varming av skinneendene Før monering av formene skal 0,5-1,0 m av skinneendene varmes opp il god håndvarme (ca C). Formsanden holdes plasisk ved oppvarming. Olje og smuss skal børses og brennes bor i en lengde av min. 50 cm il hver side. 3.2 Konroll av skinneendene Skinneender med skader i laskehullene eller med brene laskehull skal ikke sveises. Avsand fra skinneende il nærmese hull skal være min. 120 mm (figur 6.c.1). Figur 6.c.1 minse avsand skinneende - nærmese hull Skinneender med laskehull nærmere skinneenden kan sveises med LsV-meoden. De fremse laskehulle gjensveises da samidig med skjøåpningen. Laskehullene som skal sveises bores opp slik a rus fjernes. Bruk bor eller brosj med 1-3 mm sørre diameer enn laskehulles. Er skinneendene nedkjøre skal laskekammerparie allid kappes u og skinnene rekkes sammen før sveising. Dersom skinneendene idligere er reparer/påleggsveis skal de pålage parier kappes vekk før sveising.

9 Hovedkonore Helsveis spor Side: 9 av Sveiseåpning Sveiseåpningens sørrelse fremgår av abell 6.c.4. Tabell 6.c.4 Sveiseåpning Sveisemeode Sveiseåpning (mm) SoWoS Smw-F SkV SkV L LsV Før kapping og sveising skal skinnene rengjøres i de akuelle område for olje, rus, slagg o.l. Sveiseåpningen skal være revinkle både i horisonal- og verikalplane. Kapping av skinnene med skjærebrenner er bare illa for skinner i 700-kvalie. For øvrige kvalieer skal de allid benyes skinnekuer. Ved sore rykkspenninger i skinnen kan skjærebrenning anvendes for å løse u spenningene for alle skinnekvalieer. Sniflaene skal da kappes vekk med skinnekuer. De illaes her ingen ogpassering over skjøen før skinneendene er kappe med skinnekuer. Skjærebrenning uføres eer prosedyrer gi i avsni 6. Eer skjærebrenning skal all slagg fjernes fra skinneendene. 3.4 Løsing av befesigelse Skinnebefesigelsen skal løses på mins 3 sviller il hver side for skjøen, for å unngå for sore krympespenninger under sørkning og avkjøling. 3.5 Oppreing Høydeoppreing og sideoppreing uføres ved hjelp av kiler, skjøvinger, eller oppreingsrammer. Skinnene løfes il nødvendig overhøyde som angi i abell 6.c.5. Tabell 6.c.5 overhøyde ved oppreing Sveisemeode Overhøyde (mm) Smw-F 1,0-1,4 SoWoS 1,2-1,4 SkV 1,2-1,4 Skv - L75 2,0-2,4 LsV 2,0-3,0 Overhøyden måles ved hjelp av overhøydelinjal eller "spion" og 1m lang linjal. (Overhøyde = lysåpning mellom skinne og linjal på hver ende av den 1 m. lange linjalen). De skal konrolleres a skinnene fluker i siderening både i hode og foen.

10 Hovedkonore Helsveis spor Side: 10 av 21 Kilene skal førs fjernes når sveisen er bli kald. Reerammer kan fjernes eer grovsliping dersom overhøyden holdes ved hjelp av kiler som slås inn forsikig med lee slag. Høydenivå konrolleres når sveisen er kald, og overhøyden korrigeres hvis nødvendig ved de eerfølgende skjøer.

11 Hovedkonore Helsveis spor Side: 11 av 21 4 SVEISING 4.1 Sandfanger Grav bor ballasen under skjøen slik a de blir fri arbeidsrom. Skyv sandfangeren eller en blikkplae under skjøen mellom svillene for oppsamling av sandreser. 4.2 Universal-spennverkøy Spennverkøye moneres il skinnehode i rikig avsand fra skjøåpningen ved hjelp av innsillingsmåle. Pass på a rørsussen hvor digelholderen skal påmoneres sår vinkelre på skinnehode og a den sår på skinnens kjørekanside. 4.3 Brennerhøyde Brennerholder med ilag brenner innsilles il rikig høyde over skinnehodes kjøreflae som angi i abell 6.c.6. Tabell 6.c.6 brennerhøyde Sveisemeode Brennerhøyde (mm) Smw-F SoWoS SkV Skv - L LsV 75 (85 for 35,7 kg skinneprofil) 4.4 Monering av former Bruk bare former som passer il skinneprofile. 1. Konroller formene for feil og brekkasje før monering. Ifyllingskanaler og lufkanalåpninger skal være grade og full åpne. 2. Moner førs den ene formhalvdel mid over sveiseåpningen og skru ilsvarende arm på spennverkøye le il. Konroller a formen er senrer i forhold il sveiseåpningen. 3. Moner dereer den andre formhalvdel og se samidig il a denne sluer god sammen mo den førse. 4. Konroller a formene sier rikig under skinnefoen. Skru jevn og le il vingeskruene på hver side av spennverkøye samidig som formene rykkes oppover. Påse a formene er rikig senrer og sier god fas. 5. Skinneopp innenfor sveiseformen, sveiseåpning og sigerørsåpning dekkes med e pappsykke (medfølger formene) for å hindre sandinnbrenning på skinnehode, og for å hindre sand i å falle ned i formen.

12 Hovedkonore Helsveis spor Side: 12 av Fugene mellom skinnene og formdekslene sam bunnfugen mellom dekslene ees og pakkes med klebsand. Overgang fra form il il slaggskål sam gjengeparie på spennverkøyes vingeskruer dekkes med klebsand. Klebsanden skal ikke være for vå. Tørr klebsand skal fukes og ilberedes mins en dag før bruk. 7. En formpropp moneres på oppen av formen eer forvarmingen og før anenning av sveiseporsjon. Formproppen skal varmes/ørkes før monering. Spesiel for Smw-F På formenes ifyllingsside (hermisåles innløpsside) brekkes og fjernes oppen av formryggen ved e le slag. Mo denne formhalvdel moneres ifyllingsdeksle med ilag ifyllingskopp. På den andre side, mo den andre formhalvdel, moneres slaggskålen. 4.5 Dekking av skinnehode Skinnehode nær innil sveiseformen dekkes mo sål og slaggspru ved påseing av beskyelsesdeksler. 4.6 Tørking og rensing av digel Før daglig bruk, og eer sveisepauser skal langidsdigel allid ørkes. Digelen varmes jevn med forvarmebrenneren il C (måles på digelens uside). Bruk digelsøpsel fjernes ved hjelp av ATS-ER rensesav. Saven slås inn i søpsele ovenfra slik a søpsele knuses og faller u. Slaggreser i øvre rand av søpselsee fjernes ved noen vridninger på rensesaven. Ny digelsøpsel moneres ved hjelp av ATS-ER moneringssav. Moneringssaven føres inn i søpsles beskyelsesrør. Dekkplaen over den høysmelende pakning hefer seg da il magneen på moneringssaven. Søpsele som nå sier på moneringssaven føres så ned i digelens søpselåpning, rykkes le og slås dereer le fas. Sanden ømmes rund oppen på digelsøpsele. Moneringssaven skal så i søpsele når sanden ømmes. Sanden fordeles jevn rund beskyelseskappen. Engangsdigel renger ingen ørking. Auomaisk digelsøpsel er ferdig moner i digelen

13 Hovedkonore Helsveis spor Side: 13 av Monering og fylling av digelen Langidsdigel Digel med digelholder moneres på rørsussen på spennverkøye og svinges dereer over ifyllingskoppen for konroll. Avsanden fra digelbunnen il den øverse kan av ifyllingskoppen skal være ca. 20 mm. Eer evenuelle juseringer av digelmonasjen svinges digelen il side for å kunne iaka forvarmingsforløpe. Thermiporsjonen ifylles forsikig, pass på a eningssanden ikke forskyves. Porsjonen gis en kjegleforme opp i digelen for a reaksjonen leere skal kunne sees i gang. Tennsikken sees dereer på plass klar il bruk. Digel med ifyl hermiporsjon og påsa digelhee skal ildekkes mo regn og fukighe. Ved regnvær sees paraply over sveisesede. Denne feses god i sville eller ballas og sikres mo å blåse ned. Engangsdigel Sveiseporsjonen fylles i digelen og digelheen sees på digelen. Digelen plasseres på oppen av formdekslene. Digelen senreres ved hjelp av hakene på formdekslene. 4.8 Forvarming Trykkinnsilling på reduksjonsvenilen og brennerype er angi i abell 6.c.7. Tabell 6.c.7 gassrykk og brenner ved forvarming Sveisemeode Propanrykk Oksygenrykk Brenner Smw-F 1,0 bar 4,5 bar 65/511 SoWoS 1,0 bar 4,5 bar 65/511 SkV 1,5 bar 5,0 bar 55/502 Skv L-75 1,5 bar 5,0 bar 55/502 LsV 1,5 bar 5,0 bar 55/502 For enning av brenneren åpnes førs oksygenvenilen og dereer - eer ca. 3 s. - åpnes propanvenilen. De gis full åpning på oksygenvenilen, og propanilførselen juseres slik a brenneren får en flammekjerne som er ca mm. lang. En slik innsilling på brenneren gir en nøyral flamme. Ved oksygenoverskudd blir flammekjernen mindre, og ved propanoverskudd blir flammekjernen lenger. Eer førs en kor ørking av slaggskåler og ev ifyllingskopp med forvarmebrenneren sees forvarmebrenneren med brennerholder på spennverkøye. Brennerhode plasseres mid over sveiseformen (sveiseåpningen) og låses i denne silling med feseskruen. Umiddelbar eer a forvarmingen har sare skal gassrykke konrolleres. Reduksjonsvenil og brenner juseres om nødvendig. Hold øye med flammehøyden. Ved rikig innsilling på brenneren sår flammen ca. 35 cm. over lufkanalene, alså over formopp. Bruk ikke brennerflamme med oksygenoverskudd.

14 Hovedkonore Helsveis spor Side: 14 av 21 Pass på under forvarmingen a begge skinneverrsni oppvarmes jevn og lik. Hvis nødvendig korriger brennerhøyde og horisonalsilling. 4.9 Forvarmeid Smw-F og SoWos Forvarmingen er ferdig når hele verrsnie på begge skinneender er jevn oppvarme il mins C (gul farge). Ca. forvarmeid er oppgi i spesifikasjonene, vedlegg 6.d. Forvarmeiden kan variere fra de oppgie ider avhengig av sveiseåpning, brennerhøyde og brennerinnsilling. Forvarmingen konrolleres av sveiseren ved øyekonroll i de forvarmebrenneren løfes il side SkV og SkV L-75 1,5-2 min. avhengig av sveiseåpningen LsV Forvarmeiden for LsV - meoden er profilavhengig og er oppgi i abell 6.c.8. Tabell 6.c.8 forvarmeid for LsV Skinneprofil Forvarmeid (min) 35,7 1,5 S 49 3,0 S 54 3, Anenning av hermi-porsjonen Før anenning konrolleres a sandilpakkingen rund formen er e. Digelen svinges på plass. Thermiporsjonen anennes så med ennsikken. Når reaksjonen er komme i gang, løfes forvarmebrenneren av Avaking av digelen Den omme digelen løfes av spennverkøye og sees bor, beskye mo fukighe. Slaggskålen ømmes førs eer a slagge er avkjøl. Slå aldri varm slagg på fukig underlag. Dee medfører sor eksplosjonsfare.

15 Hovedkonore Helsveis spor Side: 15 av 21 5 BEARBEIDING 5.1 Vulsavskjering Avskjæring av vuls rund skinnehode uføres med hydraulisk avskjæringsverkøy eer a formdekslene er fjerne. Veneid før fjerning av formdeksel og vulsavskjæring er angi i abell 6.c.9. Tabell 6.c.9 veneider Sveisemeode Veneid før avaking av formdeksel (min) Veneid før vulsavskjæring (min) Smw-F 3 4,5-5,0 SoWoS 3 4,5-5,0 SkV 3 4,5-5,0 SkV L (35,7) LsV (S 49) 10,5 - (S 54) Smw-F/SoWoS/SkV: SkV L-75/LsV: Formsidene og slaggkaken fjernes ikke før avskjæring, bare den løse sanden på skinnehode. Formsidene og slaggkaken fjernes idligs 1 min. før avskjæring. Sigerørene på skinnefo skal ikke bøyes mer enn maks før sveisen er avkjøl. Sigerørene slås hel av når sveisen er hel kald, da med hammerslag i rening mo skinnen. 5.2 Grovsliping Sveisen skal grovslipes sraks eer avskjæring, og før og slippes over. Ved grovsliping skal bare selve sveisen slipes. Kjøreflaen uenfor sveisen skal ikke slipes. Bruk skjerm og briller ved sliping. 5.3 Avkjøling For å unngå herdesrukur og uheldige spenningskonsenrasjoner er de vikig a sveisesonen ikke avkjøles for rask. Sveiseformen rund seg og fo bør derfor sie innil sveisen er avkjøl. Ved regnvær og kald vind dekkes den varme sveisen med varmedeksel. Ved sveising av skinner i kval eller 1200 skal avkjølingshasigheen reduseres ved å pakke inn sveisesonen og skinnene e sykke il side for sveisen med varmeisolerende maer (glava e.l.). Videre kan varme formreser og avskjære sålreser legges rund sveisen.

16 Hovedkonore Helsveis spor Side: 16 av Varmebehandling ved sveising av 350 HT skinner (hodeherdede skinner) Ved sveising av 350 HT skinner skal sveisesonen varmebehandles eer sveising. Varmebehandlingen uføres eer a sveisen er hel avkjøl, dvs. < 50 0 C. For å unngå for sor rykkfall må de anvendes 2 propanflasker som kobles sammen ved hjelp av en Y-kopling. Brennerhøyde: Propanrykk:: Oksygenrykk: 25 mm 1,5 bar 5,0 bar 1. Brenneren plasseres senrisk over sveisen. Oppvarmingen av skinnehode skal vare i nøyakig 1 min, 40 s. 2. Umiddelbar eer a oppvarmingen er ferdig dekkes sveisen med skinnehodedeksele. Deksele skal så på i 2 min. 3. Eer 2 min. fjernes deksele og sveisen akjøles fri i luf Ved sveising av 350-skinner skal de benyes Z90 HC porsjoner. Ved oppreing bør overhøyden økes noe (0,0 0,2 mm) for å kompensere for den eksra varmeilførselen i skinnehode. 5.5 Rengjøring av sveisen Sand-, form- og sålreser fjernes fra sveisen ved forsikig bruk av pennhammer e.l. Verkøye skal være god avrunde. Bruk ikke meisel eller anne skarp verkøy som kan gi sår i sveis og skinne. 5.6 Finsliping Sliping av kjøreflae og sideflaer uføres med skinneslipemaskin førs eer a sveisen er bli kald. Slipearbeide konrolleres med 1m lang linjal og bladsøker, og uføres innenfor illae oleranser gi i abell 6.c.10. Tabell 6.c.10 geomerioleranser eer finsliping sh < 160 km/h sh 160 km/h På kjøreflaen + 0,3 mm / - 0,2 mm + 0,3 mm / - 0,0 mm På kjørekanen + 0,0 mm / - 0,3 mm + 0,0 mm / - 0,3 mm Feil innenfor oleransen ujevnes på hele slipelengden.

17 Hovedkonore Helsveis spor Side: 17 av Eerarbeid Eer ferdig ufør slipearbeid fjernes sand, formreser og slipespon. Små sveisefeil i skinnehode kan ubedres med påleggsveising av godkjene reparasjonssveisere. Før sveisesede forlaes skal diverse sporekniske eerarbeider uføres, som innlegging av mellomleggsplaer, påseing av skinnebefesigelser, pakking av sviller og ilbakefylling av ballas m.m. 5.8 Merking Alle skjøer skal merkes med følgende daa: sveiserens ID nr. sveiseporsjonens nummer (bach nr.) måned og år når sveisen ble ufør Merkingen uføres ved å slå inn nummerene på en aluminiumsbrikke som feses il skinnesege 20 cm fra sveisen (figur 6.c.2). Alernaiv kan merkingen uføres ved å slå inn nummerene direke på usiden av skinnehode 20 cm fra sveisen. De skal i begge ilfeller benyes 10 mm allsempel. Sveiser Porsjon Dao cm Figur 6.c.2 Merking av sveiser

18 Hovedkonore Helsveis spor Side: 18 av Egenkonroll og rapporering Eer finsliping av hver sveis skal de uføres egenkonroll. Følgende skal konrolleres. Rehe kjørekan og kjøreflae Vridning/foskjevhe Visuell konroll for Rivninger/sår Sandinnbrenninger Synlige porer og slagg Undergods Merker eer slag med slegge Symmeri av varmepåvirke sone For hver skif skal skifrappor (vedlegg 6.m) ufylles.

19 Hovedkonore Helsveis spor Side: 19 av 21 6 SKJÆREBRENNING AV SKINNER 6.1 Anvendelse Skjærebrenning av skinner er bare illa for skjæring av sveiseåpning ved skjøsveising av skinner i kvalie. Ved lasking av skinner, midleridig eller permanen, skal skjærebrenning aldri anvendes. Ved sore rykkspenninger i skinnen kan skjærebrenning anvendes for å løse u spenningene for alle skinnekvalieer. Sniflaene skal da kappes vekk med skinnekuer. De illaes her ingen ogpassering over skjøen før skinneendene er kappe med skinnekuer. 6.2 Forvarming Før skjærebrenning skal skinnen ved snisede varmes over hele verrsnie il ca C på en lengde av 1m il hver side for snisede. I illegg skal skinnen ved snisede i en lengde av ca. 20 cm (10 cm il hver side for snisede) forvarmes il C. i hele skinneverrsnie. Temperauren konrolleres med emperaurkri eller elekronisk emperaurmåler. 6.3 Uførelse Før skjærebrenning skal skinnen renses på snisede for olje, rus og urenheer. Skjærebrenning uføres med propan/oksygen-brenner (ev. aceylen/oksygen). Bruk følgende rykk på reduksjonsvenilene: Propan: Oksygen: 1,0 bar 4,5-5,5 bar Skjærebrenneren skal ligge revinkle i føringsvognen. Bruk allid skjærelere. Begynn brennsnie i skinnefo og skjær den ene side av fo sam sege i en operasjon. Sopp brennsnie i sege ca. 10 mm under skinnehode. Skjær dereer den andre siden av foen. Til slu skjæres skinnehode. Unngå grove sniriller. Rens snie god for slagg og sålreser.

20 Hovedkonore Helsveis spor Side: 20 av 21 7 SKJØTSVEISING I SPORVEKSLER 7.1 Forarbeid Sporveksler skal være pakke, juser og ha rikig leie før sveising. Konroller revinkle plassering av låsesykkene (palsengene), og vær samidig oppmerksom på ungespissenes plassering i forhold il kjørnermerke på sokkskinne. Forkan på ungespiss skal semme overens med kjørnermerke på sokkskinne. 7.2 Skinneemperaur og sveiserekkefølge Skjøene 1-6 sveises førs. Skjøene i vekselendene, merke S sveises dereer som slusveising i helsveis spor hvor min. 60 m av ilsøende helsveis spor skal nøyraliseres. Tungeskjøene merke T sveises il slu (figur 6.c.3). I sporveksler med palsengsel skal ungene sveises ved skinneemperaur fra C il C. I sporveksler 1:26 R1200 skal ungene sveises ved skinneemperaur fra C il C I alle andre sporveksler skal ungene sveises ved skinneemperaur fra +5 0 C il C De øvrige skjøer i sporvekselen sveises i emperaurområde fra 0 0 C il C. S 5 1 S T 4 S S T S S Figur 6.c.3 Sveiserekkefølge ved sveising av sporveksel

21 Hovedkonore Helsveis spor Side: 21 av Veksler med palsang Avsanden "a" fra palsangen il skyvesangen måles ved fraliggende unge og ide en ar hensyn il 2 mm krympemål fra sveisen juseres ungen slik a denne avsanden blir: (se figur 6.c.4) Før sveising: Eer sveising: 10 mm +/- 2 mm 8 mm +/- 2 mm Figur 6.c.4 innsilling av "a"-mål

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev. Helsveist spor Side: 1 av 21 1 GENERELT...3 1.1 Forebyggelse av skader...3 1.1.1 Gassutstyr...3 1.1.2 Sikring mot eksplosjon av slagg...3 1.2 Sveisemetoder...4 1.3 Skinnemateriale...4 1.4 Temperaturgrenser...5

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.02.05 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.02.05 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev. Helsveist spor Side: 1 av 21 1 GENERELT...3 1.1 Forebyggelse av skader...3 1.1.1 Gassutstyr...3 1.1.2 Sikring mot eksplosjon av slagg...3 1.2 Sveisemetoder...4 1.3 Skinnemateriale...4 1.4 Temperaturgrenser...5

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt: e Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV... 3 2.1 Hovedspor... 3 2.1.1 Varig ufesing... 3 2.1.2 Minse kurveradius... 3 2.1.3 Ballas... 3 2.1.4 Sviller... 3 2.1.4.1 Svilleype...

Detaljer

Dok.nr.: JD 531 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Dok.nr.: JD 531 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT Helsveist spor Side: 1 av 7 1 SPESIFIKASJONER FOR SoWoS...2 2 SPESIFIKASJONER FOR HPW...3 3 SPESIFIKASJONER FOR Smw-F...4 4 SPESIFIKASJONER FOR SkV...5 5 SPESIFIKASJONER FOR SkV L-75...6 6 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

Helsveist spor Side: 1 av 10

Helsveist spor Side: 1 av 10 Helsveist spor Side: 1 av 10 1 GENERELT UTSTYR...2 2 OPPRETTINGSUTSTYR...3 3 SVEISEUTSTYR...4 3.1 Spesialutstyr for SoWoS...4 3.2 Spesialutstyr for Smw-F...4 3.3 Spesialutstyr for Skv L-75...5 3.4 Spesialutstyr

Detaljer

Helsveist spor Side: 1 av 10

Helsveist spor Side: 1 av 10 Helsveist spor Side: 1 av 10 1 GENERELT UTSTYR... 2 2 OPPRETTINGSUTSTYR... 3 3 SVEISEUTSTYR... 4 3.1 Spesialutstyr for Smw-F/SoWoS - metoder... 4 3.2 Spesialutstyr for Skv L-75 - metoden... 4 3.3 Spesialutstyr

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2

1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2 Sporveksler Side: 1 av 5 1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2 1.1 Sliping av skinnekryss i manganstål...2 1.2 Rengjøring...2 1.2.1 Hovedrengjøring...2 1.2.1.1 Grovrensing...2 1.2.1.2 Vannavledning...2 1.2.1.3

Detaljer

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Bruksanvisning 51151931 03.13 N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35,

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

NYHET. BASAL trekkekummer

NYHET. BASAL trekkekummer NYHET BASAL rekkekummer Produkbrosjyre Basal rekkekummer finnes i varianene: Sirkulær TK1, Rekangulær TK1, TK2 og TK3, Sarkofag TK2 og TK3, LED kum og Tunnelkum. Bare beong varer evig BASAL rekkekummer

Detaljer

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Bruksanvisning 51209073 03.13 N DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Funksjon. Informasjon om farer OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Funksjon. Informasjon om farer OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Ar. r.: 0425 00 A Funksjon BU B - - RD G BU B Radio-sjalusiakuaoren muliggjør en radiosyr fjernbejening av en sjalusi- hhv. persiennemoor. Avhengig av akiveringen av radiosenderen vil enen lamellene juseres

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Sporveksler Side: 1 av 23

Sporveksler Side: 1 av 23 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.06 Sporveksler Side: 1 av 23 1 GENERELT...2 1.1 Sveiseprosedyre...2 1.2 Sikkerhets / Vernetiltak...2 1.2.1 Elektrisk utstyr...2 1.2.2 Gassutstyr...2 1.2.3

Detaljer

Instruks for varme arbeider. Rev.: 009 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5

Instruks for varme arbeider. Rev.: 009 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5 Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Instruksen skal bidra til at alle typer varme arbeider utføres i henhold til lover og regler, og ikke medfører skade på person,

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13 DFG/TFG 316s/320s 04.11 - Bruksanvisning 51209017 03.13 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen innen fellesskape Type

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet FAO 9 Forberedelse il skoleprøve Del Prakisk bruk av inegral Oppgave parikkelfar Hasigheen il en parikkel ved iden er gi ved v () = i m/min. Tiden er ( + ) + regne i min, for angivelse av posisjon. [,

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

531 2015 Endringsartikkel 1191

531 2015 Endringsartikkel 1191 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Endringsinformasjon 2 Vurdering av endringen 2.1 R - pålitelighet 2.2 A - tilgjengelighet 2.3 M - vedlikeholdbarhet 2.4 S - sikkerhet 2.5 L - levetid

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Spesiell relativitetsteori

Spesiell relativitetsteori Spesiell relaivieseori 6.05.06 FYS-MEK 0 6.05.06 Einseins posulaene. Fysikkens lover er de samme i alle inerialsysemer.. Lyshasigheen er den samme i alle inerialsysemer, og er uavhengig av observaørens

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Helsveist spor Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...3 2.1 Middeltemperatur...3 2.2 Nøytraltemperatur...3 2.3 Nøytraltemperaturområdet...3 2.4 Sluttsveising...3 2.5 Skinnemateriale...3

Detaljer

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler.

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler. Ar. Nr.: 0543 xx Funksjon Funk-påsasen for kopling og dimming er en komponen i Funk-bussyseme. Den gjør de mulig å kople og dimme forskjellige elekriske laser så snar den har moa e besem radioelegram.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

Styring av romfartøy STE6122

Styring av romfartøy STE6122 Syring av romfarøy STE6122 3HU -. 1LFNODVVRQ Høgskolen i Narvik Høs 2000 Forelesningsnoa 8 1 6W\ULQJ RJ UHJXOHULQJ DY RULHQWHULQJ,, Nødvendig med nøyakig syring og/eller regulering av orienering i en rekke

Detaljer

Dok.nr.: JD 532 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 532 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Sporveksler Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 REGLER FOR PROSEDYRETESTING...3 2.1 Generelt...3 2.2 Gyldighetsområde...3 2.2.1 Sveiseprosesser...3 2.2.2 Skinnekvalitet...3 2.3 Prøvesveising...4 3 PROSEDYRETESTING...5

Detaljer

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om Informasjon om akpanner fra Ruukki NYHET! Finnera 129,- pr m 2 oin qliy oin qliy oin qliy 40 Di hus er verd e vakker ak Ruukkis akpanner har eglakes useende og såles syrke og fordeler. Takpanner kan du

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 3..4 Innleering: på papir på ekspedisjonskonore: bruk forsiden elekronisk på froner én pdf fil nan på førse side egenerklæring med signaur innleeringsboks på ekspedisjon

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

combimat 300E Bruksanvisning

combimat 300E Bruksanvisning ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 300E Bruksanvisning Innhold

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbeid og kineisk energi 5..5 YS-MEK 5..5 kineisk energi: K m arbeid:, ne (,, ) d arbeid-energi eorem:, K K arbeid er ilfør mekanisk energi. arbeid his krafen er bare posisjonsahengig:, ne ( ) d ne ( )

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06 Løsningsforslag il obligaorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsen 06 Oppgave (vek 50%) (a) Definisjon komparaive forrinn: Den ene yrkesgruppen produserer e gode relaiv mer effekiv enn den andre yrkesgruppen.

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse i én dimensjon () 5..6 Daa-lab i dag: Hjelp med Pyhon / Malab insallasjon Førse skri Oblig er lag u: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek/6/maeriale/maeriale6.hml Innleeringsfris: Tirsdag,

Detaljer

GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's

GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's More care. Buil in. MINI- OG KOMPAKT- GRAVEMASKINER GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 8..16 Innleeringsfris oblig 1: Tirsdag, 9.Feb. kl.18 Innleering kun ia: hps://deilry.ifi.uio.no/ Fellesinnleeringer (N 3): Alle må bidra il besarelsen i sin helhe. Definer

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbeid og kineisk energi 6..4 oblig 5: mideis hjemmeeksamen forusening for å a slueksamen krees indiiduell innleering blir lag u mandag 3. mars innleeringsfris mandag. mars Samale mellom sudener og lærer

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Repetisjon Eksamensverksted i dag, kl , Entropia

Repetisjon Eksamensverksted i dag, kl , Entropia Repeisjon 30.05.016 Eksamensverksed i dag, kl. 1 16, Enropia Emneevaluering: dialogmøe nese uke (eer eksamen) a konak med meg hvis du vil være med vikig for oss å få ilbakemelding FYS-MEK 1110 30.05.016

Detaljer

Helsveist spor Side: 1 av 12

Helsveist spor Side: 1 av 12 Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6 Helsveist spor Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 REGLER FOR SVEISEPRØVING...3 2.1 Generelt...3 2.2 Retest...3 2.3 Gyldighetstid...3 2.3.1 Forlengelse av sertifikat...4

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Oppgave 1 OpenGL (vekt 1 5 )

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Oppgave 1 OpenGL (vekt 1 5 ) UNIVERSITETET I OSLO De maemaisk-naurvienskapelige fakule Eksamen i INF3320/INF4320 Meoder i grask daabehandling og diskre geomeri Eksamensdag: 7. desember 2007 Tid for eksamen: 14:30 17:30 Oppgavesee

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Spor på bruer Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SPOR PÅ BRUER MED GJENNOMGÅENDE BALLAST...3 2.1 Ballastprofil...3 2.2 Sviller...3 2.3 Ledeskinner...3 2.4 Glideskjøter...3 2.4.1 Plassering av glideskjøter...5

Detaljer

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN GRATIS BLAD FEBRUAR/MARS - 201 Akiviesleker il ka Akvarium - e levende møbel Srikke VINTERDEKKEN Usyr il løypa Eer en lang kald dag i løypa er de god å legge seg i en myk varm seng! Poesalve Non-sop Vannfri

Detaljer

Notat. Produksjon av stor settefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg

Notat. Produksjon av stor settefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Fiskeri og havbruk AS Posadresse: Posboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Noa Produksjon av sor seefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg Senralbord: 40005350

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Overbygning Bygging Helsveist spor Innhold 1 Hensikt og omfang 1.1 Kontrollutrustning

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

16.2 SKJÆR-FRIKSJON I UTSTØPTE FUGER

16.2 SKJÆR-FRIKSJON I UTSTØPTE FUGER 178 B16 SKJÆROVERFØRING Krafoverføringen kan være en kombinasjon av skjær-friksjon og dybelskjær. Ofe skal de overføres både srekk og skjær da anvendes ineraksjonsformler. I de flese ilfeller vil skjæroverføringen

Detaljer

Se fargene slik de er

Se fargene slik de er Lighing Se fargene slik de er Denne TL-D-lyskilden har umerke fargegjengivelse, og den er derfor svær egne il å konrollere kvalieen på rykksaker innenfor grafikk- og rykkeribransjen. Fordeler Gir eksrem

Detaljer