Constec AS Tevlingveien Oslo Telefon Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51"

Transkript

1 e pos: ools.comools com Consec AS Tevlingveien Oslo Telefon Faks

2 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser på esing av generelle skjæreegenskaper og sliesyrke for profesjonelle brukere. Se eer vår kvaliesmerke k når du kjøper diamanverkøy. I diamandelen er produkene gi følgende rangering (kvaliesbaromeere): Plaina vår oppkvaliesverkøy (Grønn) Tian mege god profesjonell kvalie (Oransje) Sfi Safir profesjonell llkvalie (Blå) Bliser prisgunsig god preserende verkøy (Sølv) Mero mege prisgunsig verkøy (Rød) Maks. hasigheer h (R.P.M.) M)f for diamanblader: d Ø75 = 18000rpm Ø115 = 13200rpm Ø125=12000rpm12000 Ø150=10000rpm10000 Ø180 = 8400rpm Ø230 = 6600rpm Ø300 = 5100rpm Ø350 = 4350rpm Ø400 = 3800rpm Ø450 = 3400rpm Ø500 = 3000rpm Bruksområder for diamanverkøy Diamanverkøy har mange bruksområder, vi har valg å lage 7 hovedgrupper vi kaegoriserer vår verkøy i: Abrasive/ sliende maerialer Asfal Beong fersk (yngre enn 5 uker) Byggkeramikk (Poroon, Poroherm,Thermopor og Unipor) H+H blokk Ildfas sein (Chamoesein) Leca Leklinker Mursein Siporex Søpeasfal Tegl Benyer bindemiddel idd med hard dkvalie i diamansegmenene. Normale semenbasere maerialer (beong benyes som e fellesbegrep for semenbaser produk) Basal Beong C20 C45 C45 med og uen armering Beong gammel Beongrør, lie normal armer Eerni Heller Ildfas sein hard Mursein hard Sandsein Tegl glasshard Benyer bindemiddel med medium kvalie i diamansegmenene. Harde semenbasere maerialer (beong med og uen armering) Diamanblad eller bor av god kvalie kapper/borer jern/sål bruk som armering i beong. (De er også uvikle spesielle diamanblad for å kappe ren sål/jern) Beong C45 C90 Beongheller Beongrør med og uen armering Beongaksein Epoksy Plaebelegg av semen Seniplaer (Naure, Terra og Imago) Søpeformer Super Connec Tki Taksein Terrazzo Benyer bindemiddel med myk kvalie i diamansegmenene. Myke (porøse) seinsorer Alunskifer Kalksen Klebersen lb Konglomera Leirskifer Marmor Myke bergarer Pimpsein i Sandsein Serpenini Seingodsrør Traverin Benyer bindemiddel med myk kvalie i diamansegmenene. Harde seinsorer og glass Diabas (svar grani) Diori Fliser Gabbro (visdali) Glass Glass herde Glassbyggersein Gneis Grani (rød, grønn, hvi og grå) Kansein Keramikk Klinker Kvars Naursein Porfyr Porselen Skifer (Oa, Oppdal og Ala) Smykkesein Seniplaer (Naure, Terra og Imago) Seingods Syeri (Larviki og Nordmaski) Benyer bindemiddel med mege myk kvalie i diamansegmenene. Plasmaerialer l Glassfiber Hardplas Hydraulikkslanger Plas Polyeser PVC rør Seniplaer (Colour, Duo, Effek og Agri) Benyer elekrolyisk bunde diamanbelegg Myke yeje jernmaerialer a e og ynne plaer Søpejernsrør (MA rør, dukile rør) med og uen beong KAMI plaer (akplae i varmforsinke sål) Decraplaer 1,6mm (akplae i galvaniser sål og sein) Benyer spesialuvikle ikl bindemiddel idd med myk kvalie i diamansegmenene. NB! I denne produkkaalogen vil du finne e mege sor uvalg av alle yper diamanverkøy. Når beong og/eller sein angis som bruksområde under de enkele produke er dee å forså som hovedbruksområde.

3 maerialer diaman kan kappe Diamanblad Sandardabell d for anslå levelengde l for diamanblad d mål i kvadrameer (m2) Sandardabell d levelengde l diamanblader d i normal l b beong og sein. i Tabellen ar ugangspunk i a man leverer diamanblad il rikig maeriale. Den ar også ugangspunk i a maskin er opimal, og operaøren har erfaring med bruk av slik verkøy. Våkapping: åk Tørrkapping: Asfal fl( (mål i løpemeer): Ø m2 Ø m2 Generell levelengde med normal undercuing. Ø m2 Ø m2 Fra dimensjon Ø300 il Ø600mm. Ø350 12m2 Ø350 10m2 * God kvalie mellom ca. 500 il 1000 meer Ø400 15m2 Ø400 13m2 * Sandard kvalie fra ca. 200 il 700 meer Segmenprofiler på diamanblader Rifle segmenprofil: Formen reduserer flaerykke i skjærerening og ransporerer søv/slagg effekiv u av spore. Samidig reduseres sliasjen på maskinen. Begge disse egenskapene øker skjærehasigheen h yerligere. Kanen kan bli noe ujevn. Re segmenprofil: Pi Priorierer i skjærehasighe h skjærekanen k kan bli ujevn. Turbo segmenprofil: Turboformen reduserer flaerykke både i skjærerening og mo sidene i kue. Dee sikrer friskjæring og mindre belasning på maskinen. Priorierer mege høy skjærehasighe h og sørger for mege effekiv fjerning av skjæresøv. Kanen kan bli noe ujevn. Turbo helbane segmenprofil: fl Priorierer ren/skarp skjærekan, f.eks. ved kapping av beongheller og skifer. Helbane segmenprofil Gir både rene/fine sni og skjærekan. Vikig fakor ved kapping av fliser, porselen, glass, seinplaer i l m.v. Hvilke diamanblad d skal klj jeg velge? For a du enklere skal finne frem il e rikig blad å bruke er de noen vikige spørsmål du førs må sille deg. Dee fordi diamanverden er li annerledes enn skjæreeknologien for vanlige hardmeall, HSS skjæreverkøy. E diamanverkøy sliper bor maeriale, de skjærer ikke. 1. Hvilke maeriale il skal kljg jeg kappe i. 2. Hvor sor skal blade være 3. Sørrelsen på senerhulle. Kan jeg bruke foring hvis nødvendig eller må de bores opp. Vi borer gjerne opp blade for deg. 4. Hvilke krav il finish har jeg. Skal jeg bruke segmener urbo segmener (rask ku), urbohelbane eller helbane for fine sni (fliser ec.) 5. Skal jeg bruke vann eller ikke ved kapping. Vær oppmerksom på a ved ørrkapping blir bladene forere sli, de kan kile seg raskere og de er sørre risiko ik for segmenslipp, brudd i sålsammen. 6. Hvis blade polerer (de sluer å kappe), kan jeg skjerpe opp verkøye igjen i noe abrasiv som asfal eller Leca. 7. Økonomien i forhold il jobben. Hvis jeg skal bruke de i produksjon, daglig, ukenlig er de vikig å enke kosnaden pr. ku eller hva de har kose når jobben er gjor. Da bør høy kvalie forerekkes, dee blir billigere i lengden enn lavkos verkøy. For mindre jobber, sporadisk bruk, kan god e billig alernaiv i kjøpes. Men vær oppmerksom på a ved harde og krevende maerialer skjærer billig verkøy dårlig.

4 Hasighesabell Maeriale Grani K 70 K 60 beong K 50 K 40 beong K 30 Asfal Tilslag (Mege hard Hard beong Middels hard beong Normal Abrasiv maeriale maeriale) il) beong Segmenhardhe Mykes Mykere Myk Normal Normal Hardere Hardes Dimensjon 30 m/s 40 m/s 42,5 m/s 45 m/s 50 m/s 55 m/s 60 m/s Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Md Med ugangspunk g ki 45 m/s periferihasighe ih h bør hasigheen h senkes for "normal lb beong" ved hard maeriale og økes ved mykere, sam ved sliende beong. Granien som forekommer i beongballas (blandes inn i beongen) gjør ikke beonghardheen lik grani. Dvs. a man bruker hasighe li lavere enn normal hasighe, som ilsvarer en hasighe på ca. 40 m/s. Mer spesifiser for sein er: Klebersein = 30 42m/s Grani 25 30m/s Sandsein 30 55m/s Marmor 35 55m/s Når feil oppsår årsak og løsninger Oval senerhull kan forårsakes av: flensen er ikke moner korrek, blade roerer på spindelen flensen er ødelag, sli og gir ikke nok søe il sagblade sagen har opprinnelig pinnehull (medbringerhull) men dee brukes ikke spindelen er sli ned og de er for sor klaring mellom spindel og senerhull Kas i bladsammen kan forårsakes av: diamanblade sier skjev på spindelen og blir bøyd når flensen blir moner på. sideklaring mellom segmen og bladsammen er for lien, slik a bladsammen berører maeriale de kapper i feil hasighe for små flenser eller indre og yre flens er i forskjellige diameer diamanblade blir klem eller bend i kappeprosessen. Sørg for a blade blir rikig enre i maeriale. diamansegmenene er for harde for maeriale og poleres sagen er ikke korrek juser Sprekk i bladsammen diamansegmenene er for harde for maeriale og poleres diamanblade d blir klem eller bend di kappeprosessen. Sørg for a blade blir rikig enre i maeriale. for høy maing/ press på diamanblade for høy varme kan forårsakes av uilsrekkelig kjøling vann eller luf. for høy spindelhasighe ved blåoning av bladsammen er blade ikke nedkjøl nok enen ved luf eller vann. Urund bladsamme diamansegmenene er for harde for maeriale og poleres. Diamanblade slår og hopper i kue og blir urund. spindelen er sli ned og de er for sor klaring mellom spindel og senerhull eller hakk/ slag på spindelen. lagrene på spindelen er nedslie som gjør a spindelen roerer eksenrisk. Dårlig vedlikehold av sag.

5 maerialer diaman kan kappe Segmenslipp diamanblade d har bli usa for slag eller sø, enen ved flying av maskin eller a diamanblade d har bli sluppe ned, mise ned i bakken. overoppheing av bladsammen. Sølvlodde diamanblad har ikke samme holdfasheen som lasersveise diamanblad. Sølvloddede blader sarer som regel fra Ø600mm og oppover. De egner seg sjelden il ørrkapping. Segmene løsner gjerne der bladsammen har mes mørkblå farge. flensen er usli eller sier ikke ordenlig på. eksenrisk bladsamme lagrene på spindelen er nedslie som gjør a spindelen roerer eksenrisk. Dårlig vedlikehold av sag. diamansegmenene er for harde for maeriale og poleres. Diamanblade slår og hopper i kue og blir urund. Fragmener segmen (sprukke) Diamansegmenene er for harde i forhold il de maeriale som de kappes i. For høy spindelhasighe Ujevn sliasje av diamansegmene kan være sli maskin, slie lagre, sli spindelaksel, l ødelage dl eller slie flenser ikke jevn vannkjøling på begge sider av diamanblade diamanblade som kappes er i spenn, skjev enre eller har slipepress på den ene siden av segmene diamanblade har bli bruk som slipeskive Undercuing "underkuing" er e felles begrep i Norge som forklarer a sagblade skjærer forbi selve maeriale som skal bearbeides, i de flese ilfeller asfal, og reffer løs grus og sandmaerialer. Asfal er mege abrasiv og sliende maeriale for diamansegmene og sålsammen. Vikig å bruke mye vann ved slik kapping, samidig rikige blader som har søeskjær som forlenger og beskyer sålsammen mo rask nedsliing. Man kan også spare sagblade ved a man kjører e forku som ikke går igjennom maeriale og ned i grus og sand. For rask sliasje av diamanblade sagblade ikke enre rikig og har ikke re vinkel i forhold il maeriale som kappes. diamanblade som kappes er i spenn, slipepress på den ene siden av segmene diamansegmene er al for myk i forhold ldil maeriale som kappes for lie vannavkjøling lagrene på spindelen er nedslie som gjør a spindelen roerer eksenrisk. Dårlig vedlikehold av sag. drivreim er ikke korrek sramme for lav hasighe h i forhold il maeriale il som skal klkappes Diamanblade polerer (kuer ikke) diamansegmene for hard for maeriale som skal kues for svak mooreffek for sor eller lien maing ned i maeriale for høy spindelhasighe NB: Ved polering kan verkøye skjerpes (dresses) ved å snu de, kjøre i Leca eller asfal. Kan også dresse de ved hjelp av en slipesein. Diamankjernebor Hvilke diamankjernebor skal lj jeg velge? 1. Hvilken dimensjon skal klbore være. 2. Hvilke innfese har bormaskinen. I de aller flese ilfeller så bruker operaøren som har maskin med spindelgjenge 11/4 overgangskupling for å beskye spindelen. Når de gjelder de små maskinene med ½ innvendig fese brukes borene direke på disse gjengene. Vi har alså o yper gjenger som blir bruk: Gas ½ /fingjenger/frøkengjenger uvendig på bore Cri28/Pixi/Trapes/flaegjenger / /fl innvendig på bore. Vi har også mange forskjellige overganger/adapere på lager, f.eks. Chuck, SDS plus og SDS max ec. Ring oss hvis du er usikker. 3. Hvor lang skal kjernelengden være. Kjernelengden er lengden på bore uen innfese/gjengeparie. /j i NB! Husk a enkele kjernebormaskiner som har Cri28 innfese ikke har plass il 500mm kjernelengde (bl.a. noen Rigid modeller). Vi kan kappe borsammen i ønske lengde uen illegg i prisen. 4. Skal kunde bore ør eller vå. Våre kjernebor er primær beregne for bruk med vann. Vi har en egen range for ørrboring. Vd Ved ørrboring må d de as visse forholdsregler. l 6. Rikig vannmengde: de skal komme en grø u av borehulle. Vanne/slamme skal være pisslunke. 7. Rikig hasighe (il mindre bor il sørre hasighe). Med ugangspunk i normal beong bør omdreiningsalle (r.p.m.) m)senkes ved hardere beong og økes ved mykere/ferskere beong. Konferer også med leverandør om valg av diamansegmener ved boring i problembeong. b 8. Hvilke maeriale skal bore brukes i gi beskjed il leverandør hvilke maeriale som skal bores i. NB! Tips for kjerneboring kan du få i ege dealjer skriv.

6 Levelengde i m2 diamankjernebor Som en ommelfingerregel skal man a bor dimensjonen, f.eks. Ø102mm, flye komma en plass mo vensre og får da anall meer e bor normal se varer. NB dee er bare som en hovedregel, de er mange parameer som spiller inn; kvaliesnivå (høyere kvalie = lengre leveid), vannmengde, hva man borer i, mye eller lie armering i beong osv. Eksempler: Ø52mm diamankjernebor = 5,2 meer Ø102mm mmdiamankjernebor = 10,2 meer Ø350mm diamankjernebor = 35,0 meer Hasighesabell Maeriale K 70 K 60 beong K 50 K 40 beong K 30 Asfal Leca Tillslagl Hard db beong Middels hard db beong Normal Abrasiv Veldig abrasiv beong maeriale maeriale Segmenhardhe Mykes Myk Normal Normal Hard Hardere Hardes Dimensjon 3 m/s 3,5m/s 4 m/s 4,5m/s 5 m/s 5,5m/s 6 m/s Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

7 - maerialer diaman kan kappe Når feil oppsår årsak og løsninger Borsammen (sålrøre) blir for for sli maskinen sår ikke god nok fasspen slark i maehus/føringer slik a bore ikke enrer parallel med kolonne. spindel eller adaper er skjev diamanbore er skjev løse fragmener som ikke skylles bor i borehulle borer i abrasive, sliende maerialer Diamansegmenene på bore blir for for sli borer i fersk beong mindre enn 5 uker gammel med normal beongkvalie på segmenene borer i abrasive/sliende maerialer med normal beongkvalie på segmenene ikke nok kjøling for høy nedmaing/ maepress på borkronen for sore vibrasjoner for lav hasighe h og for krafig maskin for diamanbore Diamansegmenene polerer (vil ikke bore) diamansegmenene er for harde i forhold il maeriale som skal bores i bormaskinen er for svak for sor kjøling, NB deso høyere segmenene er jo sørre risiko er de for å få vannplaning. for lie nedmaing for høy spindelhasighe Diamankjernebore har kil seg fas løse armeringsjern, sålfragmener kiler seg fas under boreoperasjonen. Bruk IKKE moorkrafen il å prøve å løsne bore, bruk en boruløser eller prøv å skru løs bore med en fasnøkkel. ved faskjøring kan e eller flere diamansegmen ha løsne, disse MÅ fjernes før de kan bores videre. E løs diamansegmen vil havarere hele kjernebore. sideklaringen innvendig eller uvendig er for dårlig.

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp.

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp. www.verktøy katalog 2007 01.09.07 00:22 Side 41 Provac dreiejern Det måtte jo komme fra Sverige... Kunne du tenke deg å sage med en sirkelsag i 8 timer uten å støvsuge opp støvet? Eller bruke en kraftig

Detaljer

Gjør det selv med betong

Gjør det selv med betong Gjør det selv med betong Forslag på inspirasjon former.nu tungeting.no pasinga.com Betong inne Vannspeil og betong i hagen 2 Gjør det selv med betong Betong er et av verdens eldste og viktigste byggematerialer.

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser?

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser? Opplegg 'l samling Tema: Hvor går dine grenser? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten mål'd) er beregnet

Detaljer

Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no

Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no Hva gjør du når ungene bruker sofaen som klatrestativ og gardinene som slengtau? Bygger innendørs klatrevegg, vel. I FARTA: Det er lurt å investere i klatresko til

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer