BETONG SVERRE TILTNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES"

Transkript

1 BETONG SVERRE TILTNES

2 Kontakter Byggekostnadsprogrammet 2005/ bedrifter på 2x2 dager treningsleir Nasjonal database for byggkvalitet Byggfeil Sintef Anders Fylling Riktig første gang UiA Øystein Meland Arealplan NIBR LCC LCC Forum Styringssystem Byggmesterforbundet Prosjekteringsledelse Bok BIM Building Smart Lean Veidekke Organisatorisk læring Byggmesterforbundet Organisatorisk læring Asplan Viak Prosjektledelse BI Morgendagens lederskap Norconsult Siri Hustad Strategiprosessen Bygg21 Mer enn 400 deltakere i Topplederforum Regionale møter 3 Råd Andre utvalg Industrialisering OBOS m.fl

3 Ekeberghuset, Olav Selvaag Vi må la de gode sette standard Pilestredet Park, Powerhouse, Ski Storsenter, Grensesvingen 7, Schweigaardsgt 21/23, Miljøhuset Trondheim, Lykkebo - Block Watne, Studentboligene på Sagene, Søreide Skole, Bergen, Sparebank1 Trondheim, St. Olavs Hospital, Livsvitenskapsbygget,.. Det er alltid noen som bidrar til næringens utvikling

4

5

6 30 etasjer 15 dager 27.1.

7

8 Mandat gitt Langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter bygge på Sammen bygger vi fremtiden Legge til rette for å løse utfordringen bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling Medvirke ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere til en kunnskapsbasert og effektiv næring. Skape helhetlig tilnærming til kompetanse og gjennomføringsevne Jobbe for at næringen selv realiserer målene Kultur for kontinuerlig forbedring og samhandling Utvikle en gjennomgående akseptert metode for måling av produktivitet i næringen

9 Endringene skapes med fokus på følgende mål: Visjon/mål i Bygg21 strategien Sammen bygger 9 vi framtiden

10 3 tiltak fra 3 strategier Gjennomføre en forskningsmessig studie av vilkår for innovasjon i byggenæringen Etablere en arena for diskusjon og samhandling som ser utdannings- og kompetansearbeidet i bygg- og eiendomsnæringen under ett Utfordre byggeiers bestillerkompetanse for å unngå feil og skader, og for å sikre kvalitets- og kompetansedrevne prosesser

11 Sammen bygger vi fremtiden En strategi som utfordrer ledere i bygg og eiendomsnæringen - og myndighetene En strategi med et stort spenn 11

12 Vi skal ut på tur med kjentmenn Enkelt og overkommelig Gå selv Konsentrere oss om de som vil på toppen Få bistand fra de beste hjelperne 12

13 Behov, krav og bestilling Kontroll og tilsyn på vegne av 3.dje part

14 Verdiskapende kontroll? Ny sentral godkjenning - Bedriftsjekk ved transaksjon - Kvalifikasjoner finnes og brukes - Ansvar erklæres i stedet for å søke om Plan og byggesakskontroll - Tekniske kjerneområder - Interessenter / rettighetshavere - Annen kontroll Lokal godkjenning 16? - Uønsket ESA krav Planlov - Innsigelser - Rekkefølge - Ekspropriasjon - Boligsosial kun Obligatorisk uavhengig kontroll - Samsvar mellom definerte krav og utført/levert. - Varsle søker når nødvendig samsvar ikke er nådd - Melde til kommunen når avvik ikke er lukket. -. tvangsmulkt, brukstillatelse. Prosjekteringskontroll HMS Påseplikten Forenklet plan- og byggesak - Samvirkende plan og byggesak - Samordning tilgrensende regelverk - Samhandling kommuner og sektormyndighetene - Innsigelse Brukstillatelse - Ferdigattestens sluttkontroll LCA/CO2 krav - Skog22 CE-merking Produksjonskontroll - Internstyringssystem StartBANK - Bransjeregister seriøsitetsindikatorer - Kreditt-rating - Økonomisk/finansielle oppslag Kvalitetsrevisjoner og kontroll - Kompetansebasert energimerke - Pliktig ekspertanbefaling energimerke - BREEAM-NOR akkreditert profesjonell - BREEAM-NOR revisor Kvalifikasjonskrav - Registreringsordning - Samordnet kontroll og tilsyn - Faglig tilsyn - Samordning mellom offentlige registre Takst Teknisk due diligence - og annen DD Markedstilsyn byggeprodukter og byggevarer - Riktig og relevant dokumentasjon - Like konkurransevilkår - Kvalitet ETA godkjenning - Bæreevne, sikkerhet ved brann, helse og miljø, sikkerhet i bruk, støyvern, varmeisolasjon og energisparing Overlevering - Kontrollbefaring

15 Redusert kostnadsnivå opp til 20 % Bestillerkompetanse med krav til kvalitet, prosess og kompetanse Kjernekompetanse i alle ledd Gjennomgående bruk av IKT Prosessforbedring, normer, standarder, moduler. Lean. Industriell kulturendring Verdiskapende og effektivt samspill. Redusere konflikt KPI og måling

16 Mulige årsaker Industriell design (repetisjon av standard løsninger og normer) Rigging og tilrettelegging på byggeplass Andre tidsfaktorer Tid fra behov identifisert til bygging (KVU/KS1/KS2). Kjernekompetanse i hvert ledd (arbeidsinnvandring yrkesfag) Rådgivernes ansvarlighet Komplekse installasjoner Energi- og miljøeffektivitet Myndighetskravenes effektivitet Prosjektledelse og prosjekteringsledelse Avtaleverk for uprofesjonelle kjøpere Incentivstruktur up-front betaling av prospekt-skisser, Arbeidskraftproduktivitet - SSB 16

17 Boligblokk Oslo kr/m2 Salgspris Boligprisstatistikken Byggekost Stor boligutbygger / Eurostat 2015 Byggekostnadsindeks Konsumprisindeks 0 Tomt Infrastruktur, utomhus Energi, miljø, heis, UU, brann, parkering

18 Noen hovedområder Effektiv respons på brukers behov Kunnskapsbaserte utviklere Katalog -tilnærming Spesialisert innovasjonsevne KS1½ Effektiv behovsdefinisjon og prosjektering BIM Ledelse Trimmet leverandørkjeder Innovasjoner i forkant Industriell kultur/tenkning Kortest mulig tidsløp Lean Rett kompetanse på rett sted Effektiv logostikk og framdrift Center of Excellence Verdikjedens struktur Internasjonalisering De-fragmentering

19

20 Feil og skader Koster millioner kroner per arbeidsdag Riktig kvalitet Ledelse Utfordre utvikler/byggherre Klimatilpasning Flom Innemiljø Kompetanse / utførelsesfeil Seriøsitet

21

22 En kunnskapsbasert bransje Samordning og behovsretting av utdanning Oppgradere arbeidsinnvandrere Deling av kunnskap Bruke kunnskap gjennom bruk av normer, standarder og avtaleverk Øke andelen fagarbeidere Øke statusen til fagskolene

23 4 Universitet 3 Arkitektskoler 11 Høyskoler 13 Fagskoler Produsert pr år Design / prosjektering Produksjonsplanlegging / Service Produksjon Prosjektenes ledere Prosjekteringsleder Prosjektleder Virksomhetsleder Byggeleder BIM teknikker 141 Vgs bygg og anlegg < (50% dekning)

24 Seriøsitet og attraktivitet Enkelt å være seriøs ID/ kvalifikasjoner HMS Normer som max 2 ledd med underentreprenører Forenklinger i regelverket Samspill og kjernekompetanse Rett kvalitet Grønn forretningsutvikling

25 Noen veier til seriøsitet BNL anbefaler (des 14) (Maks UE i 2 ledd eller) Begrens konktraktskjedens lengde. Etabler oversikt over (bemanningsbyråer) kontraktmedhjelpere. (Bruk StartBANK eller) forhånds godkjenn bedriftene på annen måte Arbeidstilsynets ID kort fra dag én, inkl forhåndsinnmelding (Hvis du ikke bruker StartBANK så krev eller) innhent skatt og avgiftsinformasjon fra Skatteetaten (Registerinfo) (Skjerp sporing av kontantstrømmen eller) sørg for forbedrete rutiner for sjekk av faktura (Bruk StartBANK eller) sjekk: Proff.no (sammenstilling av Brønnøysund-tall) Arbeidstilsynet M.m Bruk mal for avklaringsmøte (BNL) Registrer utenlandske foretak (RF 1199) Bruk spesielle kontraktsbestemmelser UE (BNL) Litt forenklet Bruk StartBANK Ha maks 2 ledd UE Bruk ID kort fra dag én Forespørsel om opplysninger fra Registerinfo må sendes per post og e- post. Skatteetaten må ha fullmakten i papirformat. Henvendelsene vil bli besvart på et fastsatt skjema.

26 Økt verdi opptil 10 % Kunnskap om merverdi for bruker og samfunn. Forskning. Rett kvalitet med en gang Sikkerhet for kvalitet og redusert risiko Troverdig samsvarsdokumentasjon Bærekraftig Tilpasningsdyktig Kost/nytte

27 Brukers trivsel, helse og produktivitet Innemiljø Økt produktivitet Livskvalitet Velfungerende bo- og bymiljøer Lave brukskostnader Forebygge helse Sikre økonomisk verdi Rekruttering til virksomheten Forskning påkrevet

28 Brukers trivsel, helse og produktivitet Produktivitetspotensial 0-15% Innemiljø Økt produktivitet Livskvalitet Velfungerende bo- og bymiljøer Lave brukskostnader Forebygge helse Sikre økonomisk verdi Rekruttering til virksomheten Forskning påkrevet

29 Fremtidsrettede bo- og bymiljøer Bedre forutsetninger for god og effektiv by- og områdeutvikling Samspill mellom myndigheter og kapital/investorer for klargjøring av gode og riktige kvaliteter Helheten ivaretatt på en måte som gir verdi for brukere, eiere og samfunn Forskning fremtidsrettet planutvikling KPI er

30 Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader Livsløpsvurdert design og materialvalg. LCC, LCA. Energi og miljø IKT / BIM Rett kvalitet og samsvarsdokumentasjon Environmental Product Declaration (EPD) Prosess, norm og industriell kulturutvikling Drift og vedlikehold kontor kan variere 150,- kr pr m2 år (Bjørberg -07)

31 Satsningsområder for de tre delstrategiene 31

32 FoU & Innovasjon Pilotprosjekt Dag-til-dag innovasjon Utdanning Dele kunnskap Bygg21 lokalt B21 Styre Strategisk råd Næringens virksomheter, organisasjoner og myndigheter Effektive bransjenormer og enkle regler

33 Hvordan bygger vi i Unike bygg 2018 Verdiskapende og formålsorienterte bygg Bygg med lav kost og uten feil (ROT)

34 Tilby løsning på kundens behov fremfor salg av eget produkt i et språk begge parter forstår m3 luft, ppm-innhold, lavemiternde maling Sunt, komfortabelt og produktiv innemiljø

35 At the end of the day

36 it s all about guts!

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak.

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak. NOTAT Til: Eier og forvalterforumet Fra: Arbeidsgruppe (Thor Olaf, Henning og Eystein) Kopi: Dato: 17. april 2015 Sak: Evaluering av leverandør, prosjekter og bygg Behovet for bedre verktøy for kvalifisering

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer