STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito Alexander Strand-Omreng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng"

Transkript

1 STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito Alexander Strand-Omreng

2 HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og mest undervurderte rolle!

3 ALEXANDER STRAND-OMRENG Avd.dir. Byggherreavdelingen Universitet- og høgskoleutbygging Siv.ing / M.Sc. Bygg (UMB) Entreprenørskap/forretningsutvikling (Boston University) Produktutvikling (NTNU) Tidligere roller i byggebransjen: Rådgiver(RIB), Entreprenør, Byggherre. Prosjekterende Prosjekteringsleder Prosjektutvikler Prosjektleder Avdelingsleder Hvorfor jobber jeg i Statsbygg? Norges mest spennende og samfunnsnyttige prosjekter. Rollemodell går foran i bransjen Bruker alt jeg kan, og lærer noe nytt, hver dag. Brenner for å utvikle byggebransjen gjennom god og effektiv ledelse av prosjekter! - gode prosjekter skapes gjennom gode prosjektopplevelser!

4 HVA ER STATSBYGG? en av landets største eiendomsaktør eiendomsportefølje på ca. 2,7 millioner kvm. årlig inntekt på ca. 3,9 mrd. kr investerer for i overkant av 3 mrd. kr i nye bygg. statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Foto: Thomas Bjørnflaten Organisert under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

5 STATSBYGG SOM BYGGHERRE Statsbygg er byggherre og organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av staten. Prosjektene gjennomføres innen vedtatte rammer for økonomi, tid og kvalitet. Statsbygg har årlig om lag 160 byggeprosjekter i gang over hele landet Vi bygger blant annet høgskoler, tinghus, teater, museum, vei- og trafikkstasjoner og ambassader. Prosjektene varierer i størrelse og type og i hvilken fase de er - Tidligfase, forprosjekt, byggefase Av disse blir prosjekter ferdigstilt hvert år. Statsbygg er Norges største byggherre og eiendomsforvalter i sivil sektor, og har som mål å være statens førstevalg. Foto: Thomas Bjørnflaten

6 «BEST PÅ BYGG MED MENING»

7 SUMMEOPPGAVE: Hvorfor er Prosjekteringsleder byggebransjens viktigste og mest undervurderte rolle?

8 HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? LEDELSE + Styre prosjekteringen Hva skal produseres i prosjekteringen? Når skal det prosjekteres og produseres? Følger prosjekteringen planen, - korrigerende tiltak. Når og av hvem må beslutninger tas? Hva må avklares med byggherre og leietaker/bruker? Hvordan skal design og planer kommuniseres til de som skal utføre byggingen? PROSJEKTERING Design Hvordan skal bygget se ut? Løsninger Økonomi LCC Kvalitet Planlegging Planlegge produksjonsvennlige løsninger Forberedelse for produksjon Planlegging av logistikk

9 TYPISK (FORENKLET) ORGANISASJON BH-STYRT PROSJEKTERING PROSJEKTLEDER (PL) PROSJEKTERINGSLEDER (PRL) BYGGELEDER (BL) PROSJEKTERINGSGRUPPE (PG) ENTREPRENØR(ER) (ENT)

10 UTFORDRINGER MED PROSJEKTERINGSLEDELSE Her svikter det i prosjektene, jfr Statsbyggs erfaring: Tverrfaglighet Leverer ikke i tide / ikke god nok kvalitet Ikke fokus på utførelse og SHA PROBY - Funn inndelt i fire kategorier Ledelse Prosjekteringsprosessen Samhandling Kontrahering

11 STATSBYGG VIL HA RÅDGIVERE SOM LEVERER PÅ KOST, TID OG KVALITET «For at Statsbygg som kunde skal bli bedre på å holde og redusere kost, bør mange i rådgiverbransjen forbedre seg på budsjettering av arbeidet og arbeidsomfanget, samt styring/oppfølging, slik at de leverer innenfor budsjett og tid.» - Prosjekteier i Statsbygg Levere i samsvar med timebudsjett og oppsatt plan 80% ferdig er ikke godt nok! (Pareto) Rådgiver som er gode og innovative på kvalitetsøkende og kostnads- og tidsbesparende metode; BIM, LEAN, prosjektfaget. Rådgiver som greier å ta ut gevinsten av å jobbe effektivt tverrfaglig, eks. ha ulike fag samlokalisert. Logistikk og byggemetode er premisser for prosjekteringen.

12 STATSBYGG VIL HA RÅDGIVERE SOM BIDRAR TIL SERIØSE OG SIKRE BYGGEPROSJEKTER Seriøsitetet er av byggenæringens hovedutfordringer; sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), svart arbeid og sosial dumping. Overordnede mål for Statsbyggs seriøsitets- og SHA-arbeid: Statsbygg skal være en aktiv pådriver for seriøsitet og godt SHA-arbeid i byggebransjen i Norge. Statsbyggs prosjekter skal oppleves som sikre og gode, og skal ha dokumenterte rutiner for å unngå useriøse aktører. Seriøsitets- og SHA-arbeidet skal utgjøre en naturlig del av leder- og arbeidsoppgavene i Statsbygg Statsbygg skal som byggherre sørge for at SHA vektlegges tungt, og at alle relevante forhold risikovurderes både i prosjekterings- og byggefasen.

13 RISIKOVURDERINGER I PROSJEKTETS LIVSLØP Risiko Byggherren Risikoanalyse prosjekt Organisering Kontraktstrategi Fremdrift Beliggenhet Tomteforhold Bygg i drift Utbyggingsrekkefølge osv. Initiering Program Byggherren Byggherren Byggherren Prosjekterende Risikoanalyse fagfelt Plassering på tomt Fundamentering Bæresystem Byggets geometri Fasadevalg Takkonstruksjon Plassbygget/prefab osv. Forprosjekt Detaljprosjekt Utførende Risikoanalyse kontrakt SJA Metoder Valg av utstyr Osv Bygging Restrisiko Faser

14 FÅ UTFØRELSE- OG SIKKERHETSTANKENE LENGRE FREM I PANNEBRASKEN!

15 VERKTØY FOR RISIKOVURDERING - SHA Statsbygg har tatt i bruk et verktøy for å sikre og heve SHA-kvalitet i prosjekteringsfasen; vi forventer at rådgiverne entusiastisk tar dette i bruk sammen med oss. Deles ut sammen med presentasjonen.

16 LEDELSE Tørre å ta ledelsen. Hopp ut i det. Still spørsmålene. Trykke og trekke.

17 KVALITETSLEDELSE PUKK-hjulet: Planlegge Utføre Kontrollere - Korrigere Sjekkliste:

18 KOMPETANSEUTVIKLING - KONTINUERLIG FORBEDRING Visjon 2020: Statsbyggs Prosjektakademi er det beste i BAE-næringen og er et viktig bidrag til at Statsbygg gjennomfører gjentagende vellykkede prosjekter.

19 SUMMEOPPGAVE Å TENKE PÅ : Hva kan du som prosjekteringsleder gjøre NÅ for å bidra til bedre prosjektering i ditt prosjekt?

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2014-10-15 Grethe Bergly Multiconsult AS Agenda 0930 Registrering 1000 Velkommen- praktisk informasjon - presentasjonsrunde 1015 Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie Min huskeliste og stikkord Prosjkteringsledesle hva snakker vi om begrepsavklaring Organisering ulike modeller, litt teori og overordnede prinsipper Prosjekteringsfaser hvordan påvirker dette organisasjon

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE En tankerekke : byggherre kan funksjon og kjenner brukeren Rådgivere vet hvordan funksjonen kan løses Entreprenørene

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer