LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING"

Transkript

1 LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING

2 INNHOLD I PRESENTASJONEN Hvorfor LCC-analyse? LCC i et leiemarked Bakgrunn for LCC-satsing i Statsbygg Litt mer om totaløkonomi Innhold i metode for LCC-analyse Hovedutfordringer LCC i prosjektets faser Prosjektleders roller HVORFOR LCC - ANALYSER?

3 UTGANGSPUNKT FOR LCC - ANALYSER I STATSBYGG LCC analyse er en kostnadsbasert metode/ prosess som sammenligner flere alternative utforminger som tilfredsstiller brukernes krav til funksjon. Målet: finne den mest kostnadseffektive strategi for for eksempel byggutforming, design, konstruksjon mv over byggets levetid. Det alternativet med lavest verdi, vil være det mest kostnadseffektive. Det er ikke gitt at den mest kostnadseffektive løsningen er det mest miljøvennlige idealvalg. For eksempel vil bygg som bruker lite energi, men koster mer å vedlikeholde enn det som spares i energikostnad, komme dårligere ut i en slik analyse. LCC I ET LEIEMARKED? Statsbygg skal gi råd om valg av leietilbud fra private investorer Statsbygg skal bidrar til effektiv arealbruk i staten Hva legges vekt på fra private utleiere? Sentral beliggenhet Inngangsforhold Pausearealer Kantine Møterom Takterrasse Servicetjenester m.m Hva bør legges vekt på fra leietaker? Riktig areal, B/ N-faktor Riktig standard og tilpasning til funksjonene Offentlig kollektivtilbud Opsjoner - mer eller mindre areal Leiepris -kontor -lager Felleskostnader Tilpasningsarbeider FDVU Dette krever en LCC-analyse!

4 Avtale! Husleie fra kunder Renteutg. 66 Økonomisk sammenheng i 2014 Utbytte 41 Avskrivninger Kostnadsdekkende husleie Rådgiving 80 Gevinst salg 105 FoU 11,2 Administrasjon 605 Utbytte kjøp 325 Regfond 284 Salg totalt Byggevirksomhet Sikring RKV Forvaltning FDVU Kjøp 90 (Inv. post ) 54 Tall i mill FØ v/ T. Thorsnes 4. februar 2015 BAKGRUNN FOR LCC-SATSING I STATSBYGG FDVU-kostnadene (Forvaltning, Drift,Vedlikehold og Utvikling) utgjør fra 35-50% av LCCkostnadene for våre bygninger. Alternativanalyser er nødvendig I Lov om offentlige anskaffelser 6 stilles krav til LCC og miljø I Finansdepartementets veileder for kostnadsestimering av stilles det krav om levetidsbetraktninger, og de tidlige fasene nevnes spesielt Pilotprosjekter: Framsenteret Livsvitenskap

5 MULIG BESLUTNINGSMATRISE VIDERE UTVIKLING Høy Potensiell gevinst/ besparelse I Prioriteres III Vurderes II Prioriteres IV Lite aktuelt Lav Lav Høy Analysens kompleksitet/ kostnad Utfordring: Marmor eller granitt? Hva koster det å forvalte bygningen hvert år?

6 Overordnet modell/alternativanalyser Valgt løsning Investeringskostnad FDV-kostnad Husleie (Årskostnad) Årskostnad Løsning Investering + FDVU Valgt løsning/ husleie Etter 2 års drift : Kontroll/analyse Budsjett for de første 5 år

7 Kr LCC-kostnader ordnet etter kostnadstyper NS (pr 201 (Nåverdi) Levetidskostnad Ansk.kost.- 11,12,13, 14 Diskontering til Nåverdi Vedlikehold: 32 Drift: 31,33 Forvaltning: 21,22,23 Forsyning: 51,52,53 Renhold: 61,62,63 Post 42 Mer enn Byggeprogram Post 41 Nåverdien av disse er vist som grå farge År: 0 Restverdi/Restkostnad HOVEDUTFORDRINGER Ambisjonsnivå Integrering med andre prosesser o Miljøkrav o Usikkerhetsanalyse o BIM Brukstid o Forskjellig bruk i årskostnadanalyse og husleieberegning o Hva med kulturhistoriske eiendommer? Samarbeid Rapporter

8 Oppdr. brev OM OM PROSJEKTMODELL OM OM OM OVERORDNEDE DOKUMENTER V1 Overlev. til forvalter KS1 Initiering Prosjektetablering/ akkvisisjon Programfase Behovsutredning Plan- og program- Byggeprogram utvikling Kontrahering av rådgivere / konkurranse Forprosjektfase KS2 Detaljprosjektfase Byggefase Reklamasjonsfase Kontrahering av entr./ konkurranse Bygging Detaljprosjektering Forprosjektering Skisseprosjektering Overtakelse Bygg Teknisk prøvedrift Overtakelse Teknisk Rekl. bygg Reklamasjon LCC LCC LCC LCC Etter LCC 2-års drift v/kvu (Tidligfase) IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG5a IG6 IG7 IG8 IG9 PE Godkj. PE Godkj. PE Godkj. PE Godkj. PE Godkj. Eva. Eva. Styringsdok. v.1 Styringsdok. v.n Styringsdok. v.n Styringsdok. v.n OM: Byggeprogram Romprogram Kostnadsest. OM: Kostnadsram. Styringsramme Leieavtale Godkjent dato: Doculivenr Revisjon: 5/ Godkjent av: B-direktør Dokumenteier: B-direktør Utgiver:: BP1 Kostnadsestimat Konkurransegrunnlainnstilling Tilbuds- rådgivere Konkurransegrunnlag entreprenør Tilbudsinnstilling Prosjekteval. Evaluering Sluttrapport Regnskapsmessig avslutte prosjekt Et prosjekteksempel:

9 Statens hus Nordfjordeid: bruttoareal BTA = m2, kapitalkostnad P50= 72 mill. Kostnadsdiagram FDVU-konsekvenser 1.961` EL Nåverdi over hele byggets brukstid: i= 5, 10,15.,55 3 mill 4% realrente: p=22,6235 Utskiftninger 833` ` VVS 833` 2 mill Kr/m2/år Jevnt påløpende kostnader 70` 225` 638` 600` ` 785` Bygg 638` 600` 70` 800` 451` 1 mill 0 mill 32 Vedlikehold: 70, Drift: 145,- 2.0 Forvaltning: 47,- 51 Forsyn.: 116,5 61 Renhold: 84, år

10 Utskiftning år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år Bygg VVS EL Sum Utskiftninger over brukstiden på 60 år (tall i 1000 kr) 2. 0 Bygg VVS EL år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 FDVU kostnader år 2,3 og 4 etter ferdigstillelse (antatt KPI: 2%) 250 Budsjett Regnskapsår 2 Regnskapsår 3 Regnskapsår 4 32 Vedlikehold 70, Drift 145, Forvaltning 47, Forsyning 116, Renhold 84, Budsjett Regnsk. år 2 Regnsk. år 3 Regnsk. år Vedlikehold 1) Drift 2.0 Forvaltning 1) de første årene skal denne posten være = 0 51 Forsyning 61 Renhold

11 PROSJEKTLEDERS ROLLE Hovedansvar for bestilling, gjennomføring, mottak og videreformidling/ bruk Ha LCC på agendaen o Tenke riktig: INV + FDVU o Oppstartsmøter (ambisjonsnivå, alternativer som skal analyseres, integrere med miljøkrav, sørge for at E er med) o IG møter (gå igjennom sjekkliste, bruke LCC-resultater som beslutningsgrunnlag) o Styringsdokument (rapportere årskostnad, beskrive alternativanalyser og beslutninger) o Erfare hva som er nyttig, hjelpe til å videreutvikle faget Bruken av LCC-analysen: Vi skal ikke nødvendigvis velge den løsningen med lavest årskostnad, men vise konsekvensene av våre valg! 22

12 TAKK!

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes

Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes Innholdsfortegnelse Forord... 1 Kostnadsklassifikasjon etter NS 3454... 2 LCC-kostnader ordnet etter kostnadstyper NS 3454 (pr 2013)... 3 Annuiteten av Levetidskostnaden = Husleie... 4 Overordnet prosess

Detaljer

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene!

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! 1 Energi i bygg Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Byggherreombud, Integrator,

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer