Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Mandag 10. februar 2015 kl. 11:00 16:00 Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo Medlem Halvor Langseth Thomas Norland Marie Granøien Fred Arild Gyldenås Helge Haukeland Jarle Kristoffersen Petter Høglund Marit Lensjø Ola Ivar Eikebø Representerer Fellesforbundet BNL Fellesforbundet MEF Arbeidsmandsforbundet Fagforbundet Utdanningsforbundet SL KS Fra Utdanningsdirektoratet Åge Risdal Avdeling for fag- og yrkesopplæring Fraværende Jørgen Leegaard Anne Jensen Inge Rasmussen BNL NHO Service Utdanningsforbundet FAGLIG RÅD FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

2 Side 2 av 6 Dagsorden: 1-15 Godkjenne innkallingen til dagens møte Vedtak: Rådet godkjenner innkallingen Godkjenne referatet fra møtet 15. desember 2014 Vedlegg 1 Vedtak: Rådet godkjenner referatet fra møtet 15. desember Orienteringssak: Informasjonsmøte fra Utdanningsdirektoratet og fellesmøte mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015 på Thon Hotell Opera Agenda: Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen v/mari Bakke Ingebrigtsen og Rasmus Dyrvig Eriksen, Utdanningsdirektoratet Svar på oppdragsbrev om godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning v/ Unni Teien, Utdanningsdirektoratet Status i arbeidet med oppfølgingen av tiltak i Samfunnskontrakten v/marianne Westbye, Utdanningsdirektoratet Om fornyet Generell del av læreplanverket v/laila Fossum, Kunnskapsdepartementet Status i arbeidet med pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner v/jørgen Leegaard, Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Orientering om arbeidet og faglige råds mulighet for innspill til ny stortingsmelding om livslang læring v/annette Skalde, Kunnskapsdepartementet Runde rundt bordet rådenes rammebetingelser i 2015 v/faglige råd og SRY Vedlegg 2a-e Presentasjonen «Gjennomgang av tilbudsstrukturen»: e Fungerende rådsleder Halvor Langseth informerer kort om saken og fellesmøte 22. januar. Se sak 10-15

3 Side 3 av Orienteringssak: På rett vei - orientering til de faglige rådene Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet». Vedlegg 3 Fungerende rådsleder informerte Orienteringssak: Forsøk om Vg3 maritim innredning er innvilget. Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt lærefag i Vg3/opplæring i bedrift. Det nye fagbrevet skal vere i faget maritim innreiing. Utdanningsdirektoratet gir sitt samtykke til søknaden om forsøk på Vg3 i maritim innreiing. Saka har gått føre seg lenge, og har no òg vore oppe i spørjetimen i Stortinget. Utdanningsdirektoratet vil innan kort tid ta kontakt med fylkeskommunen for å prøve å finne ei løysing på forsøk på Vg2 maritim produksjonsteknikk. I sakens anledning: Forsøk i maritim produksjonsteknikk på Vg2 Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt Vg2 i maritim produksjonsteknikk. Faget skal gje utgangspunkt for forsøk med Vg3 maritim innreiing og føre fram til fagbrev i faget maritim innreiing. På denne bakgrunn gjev Utdanningsdirektoratet sitt samtykke til søknaden om forsøk på Vg2 i maritim produksjonsteknikk. Vedlegg 4a-c Fungerende rådsleder orienterte Orienteringssak: Vg3 tak- og membrantekkerfaget Navneendring fra Vg3 taktekkerfaget til Vg3 tak- og membrantekkerfaget har nå blitt vedtatt. Forslagsstiller (BNL) og FRBA er informert. Fungerende rådsleder orienterte.

4 Side 4 av Orienteringssak: Konferanse: Arena for kvalitet i fagopplæringen Direktoratet skal sammen med Hordaland fylkeskommune arrangere årets Arena for kvalitet i fagopplæringen i Bergen november Fungerende rådsleder orienterte. Rådssekretær henvender seg til arrangøren og gir tilbakemelding til rådet om noen i rådet kan delta på seminaret Høring krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole. Vedlegg 6 Link til høringen: Frist for uttalelse Vedtak: Rådet støtter forslaget og uttaler seg som følger: 1. Bør det innføres krav til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk som har fullført Vg1 og Vg2 i skole? Rådets svar: JA 2. Er det hensiktsmessig å innføre ordningen med virkning for lærekontrakter inngått fra og med 1. august 2015? Rådets svar: Ingen alternativ, men kommentarer under spørsmål Har dere andre kommentarer til forslaget? Rådets svar: Når skal ordningen innføres? Rådet mener at alle som går ut av Vg2 våren 2015 og senere skal gjennomføre sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift. Siden denne sentral gitte eksamen avholdes to ganger pr år, ber rådet om en avklaring av når lærlingene kan avlegge prøven. Erfaringene fra tilsvarende ordning/praksis for elektrofagene bør vektlegges. Rådssekretær legger inn rådets uttalelse i høringsverktøyet.

5 Side 5 av Oppnevning av klagenemnd Blikkenslagerfaget Direktoratet har fått inn en klage i blikkenslagerfaget, men mangler klagenemnd. Det er faglig råd, som innstiller representanter til klagenemnda (arbeidsgiver, arbeidstaker og skole). Vi ber råde komme med forslag til medlemmer i klagenemnden. Partene er invitert til å komme med forslag som vil bli fremlagt i møtet. Vedtak: Fungerende rådsleder hadde fått inn to navn. Øvrige rådsmedlemmer ble oppfordret til å melde inn flere. Fungerende rådsleder og rådssekretær har meldt inn følgende tre til saksbehandler for klagenemndene i direktoratet: Einar Solfjeld (ansatt: Sigfred Berntzen & sønn As) (Vara for Solfjeld: Terje Årstad, ansatt: Frank Onsrud Blikkenslageri AS) ) Morten Haug, tlf (Vara for Haug: Jan Henrik Nygård, tlf / ) June Slettstrand, tlf Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Direktoratet la frem et forslag for hvordan arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen er planlagt. Direktoratet ønsket tilbakemeldinger på forslaget under møtet. AUFR har utviklet forslag til fremdrift for FRBA. Halvor presenterer forslaget. Viser til saksdokumenter i sak Vedlegg 5a-c Fungerende rådsleder viser til sak 3-15 og anbefaler rådet til ikke å gi innspill på saken til direktoratet. Det er ikke behov for egen arbeidsgruppe slik rådet ser det. Rådet går gjennom Halvor Langseth sitt forslag til arbeid videre, vedlegg 5a. I forbindelse med det arbeidet det faglige rådet skal gjøre i saken, arbeider direktoratet med å lage en startpakke hvor aktuellt kunnskapsgrunnlag skal innhentes for Bygg- og naleggsfagene. Rådet mener at dokumenter nevnt i utviklingsredegjørelsen er viktige dokumenter. Videre anbefaler rådet at aktuelle strategidokumenter hentes frem (slik som Bygg21). Nødvendig statestikk må også legges i startpakka. I forbindelse med arbeidet rådet nå skal gjennomføre i saken, ble Sverre Tiltnes invitert for å informere om strategien Brygg 21. Se under. Vedtak: Forslaget i vedlegg 5a tiltres.

6 Side 6 av Bygg21 sine strategier som har særlig betydning for framtidige fagarbeideres ønskede kompetanse. Innleder Sverre Tiltnes, prosjektleder Bygg21 Spørsmål og kommentarer Viser til presentasjonen gitt av Tiltnes Identifisere mulige forslag til endringer av tilbudsstrukturen Gjennomgang av punktene i 3 og 4 i vedlegg 5a Vedtak: Rådsdeltakerne oppfordres til sende inn forslag til endringer i tilbudsstrukturen som rådet skal arbeide videre med innen neste AU-møte Kommende rådsmøter: - 7. april kl juni kl Rådet foreslår sommeravslutning kl 19:00 den 2. juni Rådet vurderer også å utvide to av rådsmøtene i forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen. I forbindelse med at rådet skal levere delrapport til direktoratet 1. oktober 2015, ble følgende forslag diskutert: Utvide møtet 7. april med overnatting og arbeidsmøte videre den 8. april. Utvide møtet 2. juni med overnatting og arbeidsmøte videre den 3. juni. Dette er avhengig av rådets budsjett. Rådssekretær melder inn ønske på vegne av rådet og rapporterer når svar er mottatt. AU-møte i forbindelse med 7. april, avklares senere. Halvor tar ansvar for dato Eventuelt: a) Informasjon om reiseregning v/lærling Joahannes Fivelstad fra direktoratet NB: ved bestilling av reise gjennom Berg-Hansen, merk bestillingen med 1760ris. Da spores bestillingen til rådssekretær Åge Risdal. b) Aktuelle dokumenter til startpakke tilbudsstruktur: Rådssekretør har ønske om hjelp til å finne aktuell dokumentasjon ift startpakken som skal utvikles i forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen. Oppfordret alle medlemmer til å tipse og sende inn aktuell dokumentasjon som medlemmene kjenner til.

7 En$2d$preget$av:$ 0 Klimaendringer 0 Ressursknapphet 0 Urbaniseringogdemografiskeendringer 0 Globaliseringogmigrasjon 0 Samfunnssikkerhet 0 Digitalisering Bygg$og$eiendom$er$en$av$de$3$store$$ Ennæringene,kjennetegnetav: 0 Dominerendeandelavlandetsrealkapital 0 Verdiskapningca200MRDprår 0 Omsetningca600MRDprår 0 SysselseCer (2011) 0 15%avlandetsverdiskapningogtotale landbasertelønnskostnad 0 Landetsstørstedistriktsnæring(Balassa0 indeks) 0 40%næringeninnenenergiogmiljø

8 Tilre7elagt$av$ regjeringen$$ (båderødgrønnogblåblå) Mandat$gi7$av$KMD$ Samarbeids>program$for$ hele$bygg$og$ eiendomsnæringen$ (styrtavnæringen) Sekretariat$hos$DiBK$

9 Bygg21$er$et$samarbeidsprogram$for$endring.$ Ambisjon - GjørenorskbyggenæringWlverdensbeste. Hensikt - StyrkeverdiskapningenognæringensevneWlåbyggeet bærekrayignorge. LøYe - PådriverforgodstaWsWkkogennasjonalbestepraksis. - Skapearenaerforøktsamhandling - SamlendekraYforenkunnskapsbasertnæring,bygdpågode normerogseriøsitet.

10 Bygg21$skal$måles$på$flg.$endringer$i$næringen$ - NæringenskonkurransekraYharøkt,medevneWlåleverebyggogbygd miljø,somhartransparente(målbare),produkwve,godeogbærekrayige egenskaper. - EffekWviseringharredusertkostnadenemed20%. - ByggeiersbesWllinganerkjennerkompetanse,ogsWllerkravWlpris, prosessogfunksjon/kvalitet. - InteressenforåsøkesegWlbyggrelaterteyrkesfagharskuCfart. - Næringenssamhandlingerforutsigbar,effekWvogverdiskapende.Tillitog respektredusererbehovforombudskontroll. - UnødvendigefeilogskadererkraYigredusert. - VerdiskapningenoveroppfyllermiljøbeWngetekravogrammer,somfølge aveffekwveoglønnsommemiljøvalgog0løsninger. - ØktseriøsitetharskaptenmulighetforårekruCere debeste Wljobben medåbyggeframwden.

11 Endringene$skapes$med$fokus$på$følgende$mål:$ Visjon/måliBygg21strategien SammenbyggerviframWden 5

12 3$2ltak$fra$3$strategier$! Gjennomføreenforskningsmessigstudieavvilkår forinnovasjonibyggenæringen! Etablereenarenafordiskusjonogsamhandling somserutdannings0ogkompetansearbeideti bygg0ogeiendomsnæringenunderec! UbordrebyggeiersbesWllerkompetanseforå unngåfeilogskader,ogforåsikrekvalitets0og kompetansedrevneprosesser

13 Vi$skal$ut$på$tur$og$må$bruke$kjentmenn$ 7

14 Sammen$bygger$vi$frem2den$ - Enstrategisomubordrerledereibyggog eiendomsnæringen0ogmyndighetene - Enstrategimedetstortspenn 8

15 Satsningsområder$for$de$tre$delstrategiene$ Prioriterte satsningsområder - BYGG FoU og Innovasjon Utdanning og kompetanseutvikling Formidling av kunnskap og erfaring Eiendomsøkonomi, byggekostnader og marked. Fremtidens bo- og bymiljø Bærekraftige bygg. Funksjonelle og tilpasningsdyktige bygg. Styrke forretningsmessig prosjektforståelse og samhandling i verdikjeden. Mer systematisk etter- og videreutdanning. Øke andelen medarbeidere med fagutdanning. Øke tilgangen på relevante spesialister. 1. Økt anvendelse av ny teknologi og beste praksis. 2. Kommersialisering av innovasjon. 3. Standardisering av teknologi og løsninger. 4. Pilotprosjekter og demonstrasjonsarenaer. Prioriterte satsningsområde BYGGEPROSESS FoU og Innovasjon Utdanning og kompetanseutvikling Formidling av kunnskap og erfaring Standardisering og modularisering. Verdiskapende samspill. Ytelsesindikatorer og resultatmåling. Forenkling, lover og forskrifter. God Bestiller- og kundekompetanse gjennom hele verdikjeden. God kompetanse i ledelse og organisering av byggeprosessen. God kompetanse på digitalisering og bruk av BIM. Kompetansutvikling for aktørene i byggeprosessen. 1. Verdiskapende samspill mellom de ulike leddene og fagene i næringen. 2. Nye metoder og prosesser. 3. Organisatorisk læring - gjenbruk av erfaring innen og mellom bedrifter. 4. Innovasjonsvirkemidler med flere aktører. Konkretisering av tiltak innenfor satsningsområdene vil skje i samspill med næringen, forskning- og utdanningsinstitusjonene og relevante myndighetsorgan.! 9

16 Alle$skal$med $

17 FoU& Innovasjon Pilotprosjekt Dag0Wl0dag innovasjon Utdanning Delekunnskap Bygg21 lokalt B21 Styre Strategiskråd Næringensvirksomheter,organisasjoner ogmyndigheter EffekWvebransjenormerogenkleregler

18 e i tilstrekkelig står overfor. m fragmentert mer samordet mer helhetlig framtidig behov. Dette misforholdet har det siste tiåret funnet sin løsning i arbeidsinnvandring, hovedsakelig fra de nordiske landene, Polen og Baltikum. Mange av de utenlandske arbeidstakerne har fagutdanning og/eller yrkespraksis fra hjemlandet. Men det har vært gjort for lite for å oppgradere fagkompetansen til de utenlandske En$kunnskapsbasert$bransje$ arbeiderne. For de ikke-skandinaviske arbeidstakerne språket, samt bakgrunnen fra en mindre egalitær og mer autoritær ledelse- og bedriftskultur, en utfordring. amarbeid ver ved i Oslo en videfra nærinidshverom både g selve i prosjekter andre kt for ringsliv og å metoodeller for FAKTA Opptaket til yrkesfag i Vg1 i 2014 viser at byggog anleggsfag hadde en nedgang på 16 prosent fra året før. Siden 2007 har søkertallene til byggog anleggsfag gått ned med 40 prosent. Innenfor høyere utdanning har rekrutteringen generelt vært god de senere årene. For eksempel har samarbeidet mellom næringen og NTNU i Næringslivsringen bidratt til å øke rekrutteringen til og sikre relevansen i studieprogrammet byggog miljøteknikk.! Samordningog behovsrefngavutdanning! Oppgradere arbeidsinnvandrere! Delingavkunnskap! Brukekunnskapgjennom brukavnormer, standarderogavtaleverk! Økeandelenfagarbeidere! ØkestatusenWlfagskolene

19

20

21 byggopp

22 Yrkeshøyskole$Øst$ - FagskolenInnlandet - FagskolenOsloAkershus - Øsboldfagskole - FagskolenTiniusOlsen - FagskoleniVesbold - FagskolenTelemark(prosj.leder)

23

24 Fra$rapporten$ opplæring$av$håndverkere $ - Kulturforålæregjennom«prøvingogfeiling» - «nårmankanhåndverketerdetikkenoemerålære» - Læringskjerpå«feil»stediverdikjeden! Læringførstigjennomføringen"skaperfeil! Ingenfagarbeidereermediprosjekteringenellerpåbefaringer - «Kompetanseopplevesikkesomnoekonkurransefortrinni dag» - SelvommanbrukermerWdidagpåprosjekteringog WdligfaseharikkefeilprosentengåCned"måtenkemer tverrfaglighetogsamarbeid! - ByggherrermåblimerspesifikkepåhvadeeCerspør

25 Redusert$kostnadsnivå$opp$2l$20$%$! BesWllerkompetansemed kravwlkvalitet,prosessog kompetanse! Kjernekompetanseialleledd! GjennomgåendebrukavIKT! Prosessforbedring,normer, standarder,moduler.lean. Industriellkulturendring! VerdiskapendeogeffekWvt samspill.reduserekonflikt! KPIogmåling

26 SSB$tar$ikke$nødvendigvis$feil$ - Eksrådgivere,forvaltere, handelogfinans. - Prefab0andelenusikker. - Forgrovmasket. men - TendensenbekreYesav dybdeintervjuer2013/2014. (Bygg212013/2014)

27 Storbritannia$$ KundeWlfredshet Entrepr.Tilfredshet Feil/mangler Kostnadsutvikling FramdriYseffekWvitet Lønnsomhet

28 2500" 2000" 1500" 1000" Konsumprisindeks" Byggekostnadsindeks" Investor"bolig" 500" 0" 2000" 2014"

29 Mulige$årsaker$ Industrielldesign (repewsjonavstandardløsningerognormer) RiggingogWlreCeleggingpåbyggeplass AndreWdsfaktorer Kjernekompetanseihvertledd (arbeidsinnvandringyrkesfag) Komplekseinstallasjoner Energi0ogmiljøeffekWvitet MyndighetskraveneseffekWvitet Prosjektledelseogprosjekteringsledelse 23

30 30$etasjer$ $15$dager$$ $27.1.$

31 ProsessFoUeiendom LedelseiWdligfase Indeksbygget HMS$ Oppdateringavverdiskapningstudie Symbiose Kost/NyCe SamhandlingibyggeprosessermedBIM Prestasjons0/produkWvitetsmåling Lean$Construc2on$ Bygg$ala$ny>bil$ TEK17 Samspill LCC$Forum$ BA2015$ KostnadseffekWvverdiskaping Oscar$ SpeedUp$ Program$for$bygg,$anlegg$og$eiendom$ Innvolverendeplanlegging HighPerformancemedhøyandelleidarb.kraY Integrertmetodikkiprosjekteringsledelse

32 Vei$mot$økt$ytelse$og$redusert$kost$ Verdifokusert$$ beswllingavdefinerteytelser - InvestorbesWllerfunksjon,plan/ prosessogkompetanse. - Vigjørdetenkelt,basertpåsunn fornuyogkunnskapsbasert logikk. - Leverandøren(e)verdseCesfor reellogrelevantkompetanse. - Kommuniseriformav tall. - EffekWvledelseog samsvarskontroll. Kostnadsfokusert$ beswllingavdetaljbeskrevneløsninger - Investorhardetaljspesifiserte krav(utydelighelhetskrav). - Prisgårforranfunksjon,prosess ogkompetanse. - Leverandørenleverermaksimalt minimum. - LeverandørenharevneWleffekWv innfrielseavinnstruks. - ByråkraWskkontrollogWlsyn.

33 Klassifisering/benchmark$ IkkestaWsWkk Funksjon Lønnsomhet ProdukWvitet BærekraY BREEAM>NOR$ x x x NGBC Energimerke$ x NVE CII$ x NTNU Kost/Ny7e$ x GBA/NGBCm.fl SMAP$ x x

34 11. juni 2012 Tittel på presentasjon 28

35 Høringeroginvolvering

36 Behov, kravog beswlling KontrollogWlsyn påvegneav3.djepart

37 Verdiskapende$kontroll?$ Vivilventemedåavviklelokalgodkjenningslik ESAkrever,7lviharandre7ltakpåplass,:Jan ToreSanner Nysentralgodkjenning 0 BedriYsjekkvedtransaksjon Obligatoriskuavhengigkontroll 0 SkapendekompetansebruktWlkontroll 0 Kostnader 0 Uansvarliginnblanding Lokalgodkjenning16? 0UønsketESAkrav Planlov 0 Innsigelser 0 Rekkefølge 0 Ekspropriasjon 0 Boligsosialkun Planogbyggesakskontroll 0 Tekniskekjerneområder 0 Interessenter/refghetshavere 0 Annenkontroll Prosjekteringskontroll Forenkletplan0ogbyggesak 0 Samvirkendeplanogbyggesak 0 SamordningWlgrensenderegelverk 0 Samhandlingkommunerog sektormyndighetene 0 Innsigelse LCA/CO2krav 0Skog22 HMS BruksWllatelse 0FerdigaCestenssluCkontroll Kvalitetsrevisjonerogkontroll 0 Kompetansebasertenergimerke 0 PlikWgekspertanbefalingenergimerke 0 BREEAM0NORakkreditertprofesjonell 0 BREEAM0NORrevisor Kvalifikasjonskrav 0 Registreringsordning 0 SamordnetkontrollogWlsyn 0 FagligWlsyn 0 Samordningmellomoffentligeregistre Produksjonskontroll 0 Internstyringssystem Takst Tekniskduediligence 0 ogannendd MarkedsWlsynbyggeprodukterogbyggevarer 0 RikWgogrelevantdokumentasjon 0 Likekonkurransevilkår 0 Kvalitet Overlevering 0Kontrollbefaring

38 Brukers$trivsel,$helse$og$produk2vitet$ Produk2vitetspotensial$0>15%$ Forskning$påkrevet$! Innemiljø! ØktprodukWvitet! Livskvalitet! Velfungerendebo0og bymiljøer! Lavebrukskostnader! Forebyggehelse! Sikreøkonomiskverdi! RekruCeringWl virksomheten

39

40 TemperaturervikWgstemoWvforå luye. VisuellCO2kontrollskapteetluYe0 mønstersomreduserte1000ppm. LuYkjølingutenvisuellCO2kontrollkan påvirkeluye0mønsteretuheldig. ProvidingvisualCO2feedbackreducedCO2levels,asmore windowswereopenedinthiscondiwon.thisincreasedenergyuse forheawngandreducedthecoolingrequirementinsummerwme. Splitcoolingreducedthefrequencyofwindowopeningonlywhen novisualco2feedbackwaspresent. Wargocki Opplevelseavåkontrollereinnklima økerkomfortsonen. JanVilhelmBakke Holdfastved: 1000ppm, 7010literpersekundperson(utenandre forurensningskilder), Maksinnetemp26sommer/22vinter.

41 Økt$verdi$ $opp2l$10$%$! Kunnskapommerverdifor brukerogsamfunn. Forskning.! ReCkvalitet medengang! Sikkerhetforkvalitetog redusertrisiko! Troverdigsamsvars0 dokumentasjon! BærekraYig! TilpasningsdykWg! Kost/nyCe

42 Feil$og$skader$ Koster$$ 15>50$millioner$ kroner$$ per$$ arbeidsdag$! RikWgkvalitet! Ledelse! Ubordreutvikler/ byggherre! KlimaWlpasning! Flom! Innemiljø! Kompetanse/ ubørelsesfeil! Seriøsitet

43 Frem2dsre7ede$bo>$og$bymiljøer$! Bedreforutsetningerfor godogeffekwvby0og områdeutvikling! Samspillmellom myndigheterogkapital/ investorerforklargjøring avgodeogrikwge kvaliteter! HelhetenivaretaCpåen måtesomgirverdifor brukere,eiereogsamfunn! ForskningfremWdsreCet planutvikling! KPI er

44 Lavere$drids>$og$vedlikeholdskostnader$! Livsløpsvurdertdesignog materialvalg.lcc,lca.! Energiogmiljø! IKT/BIM! ReCkvalitetog samsvarsdokumentasjon! EnvironmentalProduct DeclaraWon(EPD)! Prosess,normog industriellkulturutvikling DriYogvedlikeholdkontorkan variere150,0krprm2år (Bjørberg007)

45 Seriøsitet$og$a7rak2vitet$$! Enkeltåværeseriøs ID/ kvalifikasjoner! HMS! Normersommax2leddmed underentreprenører! Forenklingeriregelverket! Samspillog kjernekompetanse! ReCkvalitet! Grønnforretningsutvikling

46 Mange$veier$2l$seriøsitet$ BNL$anbefaler$(des14) - Begrenskonktraktskjedenslengde. - Etableroversiktoverkontraktmedhjelpere. - ForhåndsgodkjennbedriYenesomskalinni prosjektene - Forhåndsinnmeldingavarbeidstakerepå prosjektet - IDkortfradagén - InnhentskaCogavgiYsinformasjonfraSkaCe0 etaten(registerinfo) - ForbedreteruWnerforsjekkavfaktura - Sjekk:! StartBank! Proff.no! ArbeidsWlsynet - Brukmalforavklaringsmøte(BNL) - Registrerutenlandskeforetak(RF1199) - BrukSpesiellekontraktsbestemmelserUE(BNL) Statsbygg$se7er$norm$med$ maks$2$ledd$ue$ ForespørselomopplysningerfraRegisterinfomå sendesperpostoge0post.skaceetatenmåha fullmaktenipapirformat.henvendelsenevilbli besvartpåetfastsacskjema.

47 Pågående$prosjekter$ - SpredningWlinvestorsbesWlling! ØkeutbyCeav12+satsninger(300mill)innenbyggeprosess,gjennom samordningoganvendelseibransjensnormer.egenressursi SpeedUp.KoblingavOscarm.fl. - Prosjekt0fasenormversjon0 - YrkeshøyskoleØstlandet - BærekraYibygg enoversikt - YtelsesindikatorerprodukWvitet(CII),Skjemaforevalueringav leveransen,kost/nyce(finansnorge),statsbygg. - Kost/nyCe

48 Bygg21$samordner$og$ueordrer$det$store$ mangfoldet$av$satsninger$ - Iganginnenfor! Regionene! Web/logo18.3! EnergieffekWvitet - Ioppstartinnenfor! SluCbrukersbehov! BIM! Miljø! Kontroll

49 Hvordanbyggervii Unikebygg Verdiskapendeog formålsorientertebygg Byggmedlavkostogutenfeil (ROT)

50 Vi$må$la$de$gode$se7e$standard$ Ekeberghuset,OlavSelvaag PilestredetPark, Powerhouse, SkiStorsenter, Grensesvingen7, Schweigaardsgt21/23, MiljøhusetTrondheim, Lykkebo0BlockWatne, StudentboligenepåSagene, SøreideSkole,Bergen, Sparebank1Trondheim, St.OlavsHospital, Livsvitenskapsbygget,.. Det er alltid noen som bidrar til næringens utvikling

51 Nå vil næringen bli målt på sin gjennomføringsevne 45

52 du blir sikkert plukket opp om du ikke blir med.

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 04.06.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 7. april 2015

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 28.1.2014 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 5. februar 2014 10:00

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 4.10.2012 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 6. september 2012 kl.

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 3.10.2012 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening 8.5.14 Bygg.no Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom 2 Jon Sandnes BNL Jan

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 16.10.2012 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@udir.no Dato: 13.5.2014 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 9. april 2014 10:00 15:00 Udir, 1. etasje,

Detaljer

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 18.03.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 7. april 2015 kl. 11:00

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 20.12.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. desember 2013 13:00

Detaljer

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 28.11.2017 Vår referanse: 2017/145 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Onsdag 6. desember 2017 kl.

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Linn Børjesson Direkte tlf: 23 30 27 26 E-post: lrb@udir.no Dato: 11.1.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 12.desember 2012 kl. 13.30 17.00 Hotel Bloom,

Detaljer

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 18.08.2016 Vår referanse: 2016/145 Deres dato: Deres referanse: Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 14. juni 2016 klokken 11:00 til

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 25.9.2014 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Mandag 8. september 2014

Detaljer

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 13.10.2016 Vår referanse: 2016/145 Deres dato: Deres referanse: Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Torsdag 29. september 2016 klokken 10:00

Detaljer

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 03.07.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken Tlf: 23 30 12 67 Mail: msm@udir.no Vår dato: 22.04.2014 Vår referanse: 1760 MSM Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte 9. april 2014 i Faglig råd for

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 9.7.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 26. juni 13:00 18:00 Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek E-post: maiken.patricia.ek@utdanningsdirektorate.no Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 2017/104 Deres dato: Deres referanse: Innkalling møte 3-2017 Faglig ra d for

Detaljer

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen Avdeling for fag- og yrkesopplæring 23.3.17 Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo Møteramme

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr

Innkalling til rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 03.04.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 19.04.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES Kontakter Byggekostnadsprogrammet 2005/2010 45 bedrifter på 2x2 dager treningsleir Nasjonal database for byggkvalitet Byggfeil Sintef Anders Fylling Riktig første gang UiA

Detaljer

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 19. mai 2017 postmottak@kd.dep.no Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Regjeringen

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: 26. oktober klokken 10:00 17:00

Detaljer

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS)

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS) Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.06.2015 Vårreferanse : 2015/32 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 3 2015 Dato: 27.05.15 Tid: 09:00 14:00 Sted: NHO Tilstede:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Dato: 12.02.13 Tid:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte Side 1 av 9 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 12.4.2012 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 27. april

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 28.03.2011 Vår referanse: 2009/2446 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 1-2011 Dato: 24.02.2011

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

-Torbjørn Røe Isaksen

-Torbjørn Røe Isaksen FORSIDE MED BILDE «Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2017/82

Vår dato: Vår referanse: 2017/82 1 Vår saksbehandler: Knut Maarud Vår dato: 10.11.2017 Vår referanse: 2017/82 Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ny høring - fagbrev på jobb Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 26.05.2016 Vår referanse: 2016/145 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 14. juni 2016 klokken

Detaljer

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 26.10.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Referat fra konstituerende rådsmøte for faglig råd for naturbruk 6. september 2012

Referat fra konstituerende rådsmøte for faglig råd for naturbruk 6. september 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 18.09.2012 Vår referanse: 2012/499 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for naturbruk Referat

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd bygg- og anleggsteknikk

Referat fra rådsmøte for faglig råd bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Knut Maarud Vår dato: 21.06.2017 Vår referanse: 2017/145 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig råd bygg- og anleggsteknikk Torsdag 8. juni 2017 klokken 11:30 til

Detaljer

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes Status Bygg21 med innlagt benstrekk Sverre Tiltnes 2 30.10.2015 Bærekraft er integrert Globalt har de fleste eiere ESG (Environmental, social and corporate governance) ledelse. De rapporter, og har etablert

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 21.02.2013 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2013 Dato: 13.02.2013

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2017/96

Vår dato: Vårreferanse : 2017/96 Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen Vår dato: 06.11.2017 Vårreferanse : 2017/96 Deres dato: Deres referanse: frå rådsmøte nr. 5 2017 Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 16:00 Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Vår dato: 10.08.2011 Vår referanse: 2011/84 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Dato: 25.08.11 Tid: 11:00 15:00 Sted: Rica Oslo Hotell, Europarådetsplass

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6/12

Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.10.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i faglig råd Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Dato: 12.12.12 Tid: 11:00 16:00

Detaljer

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte t lf: 2330 1283 E-post : kari.fyhn @utdanningsdirektoratet.no Dato : 10.7.2012 Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk 2008 2012 1. Innledning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 5.3.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2012 Dato:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2012

Referat fra SRY-møte 4 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 26.9.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2012 Dato: 6.9.2012 Sted:

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Referat fra rådsmøte i faglig råd for naturbruk 4. juni 2013

Referat fra rådsmøte i faglig råd for naturbruk 4. juni 2013 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 17.06.2013 Vår referanse: 2013/536 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte i faglig

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Referat fra rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 9.2.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tbr@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.09.2006 Deres dato: Vår referanse: 2006/3107 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Referat rådsmøte 3. Desember 2012

Referat rådsmøte 3. Desember 2012 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/194 Deres referanse: Til Medlemmer i Faglig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr

Referat fra rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 08.05.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13 Tid:

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen,

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet Oppdrag 12 16: Utvikle moduler for utvalgte

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo/Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat

Detaljer

Referat møte 2/14 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 8. april hos Utdanningsdirektoratet, møterom 1.

Referat møte 2/14 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 8. april hos Utdanningsdirektoratet, møterom 1. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no Tlf: 23 30 14 55 Vår dato: 08.04.14 Vår referanse: 2014/463 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur Vår saksbehandler: Knut Maarud Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Vår dato: 24.05.2012 Vår referanse: SRY-møte 3-2012 Dato: Fredag 8. juni 2012 Sted: Kunnskapsdepartementet SRY-sak 20-03-2012

Detaljer

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2009, Hotel Gabels Hus, Oslo Tilstede: SRY Espen Lynghaug, NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Bente

Detaljer

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015 Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Bolig ny) YB ny) Anlegg Bolig ROT YB ROT 21% 73mrd 18% 62mrd 74,7mrd 19% 67mrd 22% 71mrd 20% Fra

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2017/96

Vår dato: Vårreferanse : 2017/96 Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen Vår dato: 14.12.2017 Vårreferanse : 2017/96 Deres dato: Deres referanse: Referat rådsmøte nr. 6 2017 Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00 16:00 Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo

Detaljer

Referat - konstituerende rådsmøte i Faglig råd for naturbruk (FRNA)

Referat - konstituerende rådsmøte i Faglig råd for naturbruk (FRNA) Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken Direkte tlf: 23 30 27 10 E-post: rsk@udir.no Vår dato: 05.10.17 Vår referanse: 2017/92 Deres dato: Deres referanse: Referat - konstituerende rådsmøte i Faglig

Detaljer

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek E-post: maiken.patricia.ek@utdanningsdirektorate.no Vår dato: 29.03.2017 Vår referanse: 2017/104 Deres dato: Deres referanse: Innkalling møte 2-2017 Faglig ra d for

Detaljer

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes NBBL Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014 Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg Stasjoner 970

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Stine Viddal Øi Vår dato: 21.11.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Sted:

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Kolstadgata 1. 0607 OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato:

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Referat fra SRY-møte 5 2012

Referat fra SRY-møte 5 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 8.11.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 5 2012 Dato: 1.11.2012

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2014

Referat fra SRY-møte 4 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:20.6.14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2014 Dato: 18.6.2014

Detaljer