Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs"

Transkript

1 Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015

2 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning

3 Refleksjon 1 Markeder i endring

4 ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014

5 Hva snakker vi egentlig om? Manglende krav til kompetanse og kvalifikasjoner ett grunnproblem Usikre anslag på den svarte økonomien fra 1,1 prosent av BNP til 14 prosent av BNP Svenske skatteverket: 5 prosent av BNP Skattedirektøren snakker om hver 3. krone. BNLs medlemmer: 1/3 av BNLs bedrifter mener det har blitt mer svart arbeid de siste årene (FAFO-rapport) MLF: 60 prosent (FAFO-rapport) Omkring 30 prosent av BNLs bedrifter sier at de har tapt anbud til aktører som selger tjeneste svart Høy mediedekning Økt kriminalisering har vekket myndighetene Regjeringen varsler handlingsplan Toppmøte om tema 16. sept januar 2015-SMK legger frem strategi mot arbeidslivskriminalitet

6 Refleksjon 2 Alt starter med en selv! men trenger rammevilkår

7 Utarbeidet en veileder til bedriftene Målsetting Enklere å være seriøs Heve aktsomhetsnivået Forebygge at kriminelle og useriøse kommer inne i prosjektene Veilederen skal være en bunnplanke for alle bedrifter en ny bransjestandard.

8 Verktøy Hvor finnes informasjonen? Sjekkliste Gjennomgang av hva bedriften må og bør sjekke. Kontrollpunkter som skal bidra til å gjøre trygge valg Maler Tilbudsforespørsel Avklaringsmøtet Kontraktsmal spesielle kontraktsbetingelser

9 Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE eller Bemanningsforetak -Offentlige register -Økonomi -Kapasitet -Godkjent opplæringsbedrift A2 Utenlandske foretak som ikke er registret i Norge A3 Mal for tilbudsforespørsel B1 Sjekk tilgjengelig kapasitet B2 Krav om ID-kort B3 Krav til lønns- og arbeidsvilkår B4 Registering av utenlandske foretak B5 SKAV fullmakt B6 Forsikring og sikkerhetsttillelse B7 HMS C1 Bruk Standardkontrakt Spesielle kontraktsbestemmelser for avtale med UE Viderefør BH bestemmelser D1 Sikkerhetsstillelse skal dokumenteres Bekreft at SHA-plan er overlevert Utenlandske foretak som ikke er registret i Norge, Dokumenteres ved oppstartsmøte : Registering m/org.nr. RF-1199 til sentralskattekontoret for utenlandssaker Trygdeavg. Ved uten- Landske arb. Takere A-1/E 101 E1 Utfør kontroll av ID-kort E2 Kontroll av lønns- og Arbeidsvilkår, påseplikt E3 Forebygg fakturasvindel

10 Det arbeidet BNL har gjort her er konkret og imponerende. Thor Aksel Buch fra oppsummering fra Samordningsorganet 22. nov.2014

11 Refleksjon 3 Krav til lærlingordning! Da må det være bedrifter! Bedriftene må da ha ansatte!

12 Søkning til Vg1 Bygg og anleggsteknikk pr 1 mars søkning til Vg

13 Regjeringen legger frem strategi mot arbeidslivskriminalitet, tirsdag 13. januar 2015 Regjeringen legger med dette fram en strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskapsdeling og håndheving. De enkelte tiltakene i denne strategien må ses i sammenheng med regjeringens samlede politikk mot økonomisk kriminalitet.

14 Tiltak : Tiltak Nr Samarbeid med partene i arbeidslivet 1 Strategisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet 2 Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer Kontroll og oppfølging 3 Utvide det regionale og lokale samarbeidet mellom etatene 4 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter 5 Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet 6 Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet Ansvarlig departement Statsministerens kontor koordinerer Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet 7 Bokoordinatorer i politiet Justis- og beredskapsdepartementet 8 Næringslivskontakter i politidistriktene Justis- og beredskapsdepartementet

15 Tiltak : Innkjøp 9 Innføre en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense antallet kontraktsledd i bransjer der det er særskilte utfordringer 10 Innføre et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at virksomhetene har lærlinger på de områder hvor det er særlig behov 11 Etablere ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse 12 Veileder om beste praksis for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

16 Refleksjon 4 Det må være enkelt og lønnsomt å være arbeidsgiver Det må bygges opp ett rammeverk der det å velge å være arbeidsgiver er den organisatoriske modellen som er lønnsom

17 Refleksjon 5 Forenklingsarbeidet må bli smart!!

18 Sats på smart forenkling De ikke-anskaffelsesfaglige hensynene i regelverket må videreføres hensynet til : lærlingsklausul miljø, livssykluskostnader, universell utforming, HMS lønns- og arbeidsvilkår, mm. er så viktige at de i større grad også må fremmes gjennom de offentlige anskaffelsene: Prosedyre - forutsigbarhet Forslag til fjerning av protokoll

19 Refleksjon 6 Høy organisasjonsgrad

20 Refleksjon 7 Sikre krav til kvalifikasjoner i Foretak og Tiltak

21 Enkelt å være seriøs 1. Person ID-kort 2. Foretak ny Sentral Godkjenning 3. Registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no) 4. Tilsyn 5. Samordning av offentlige registre

22 ID-kort Rett ID På byggeplass Alle: - Utførende - Arkitekter - Rådgivere - Planleggere - Kontrollører - Myndigheter Kvalifikasjonsregister (nytt)

23 Innhold i ny Sentral Godkjenning - nsg

24 Bygg.no Publisert: :44.Sist endret: :52. Blåser i EU-frist - utsetter avvikling av lokal godkjenning Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil ha en fornyet og bedre sentralgodkjenning på plass før den lokale godkjenningen fjernes.

25 Fra regjeringens strategi Kunnskap 13 Godkjenning av utenlandsk fagutdanning Kunnskapsdepartementet 14 Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og anleggsnæringen, og utrede mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15 Forbedre id-kort-ordningen (ordningen med Arbeids- og sosialdepartementet HMS-kort) i bygg/anlegg og renhold 16 Presisere byggherreforskriften krav om Arbeids- og sosialdepartementet elektroniske oversiktslister og fødselsnummer 17 Evaluere tiltak som er satt i gang for å motvirke Arbeids- og sosialdepartementet sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet 18 Kartlegge utleie av arbeidskraft Arbeids- og sosialdepartementet 19 Kartlegge omfanget av den svarte økonomien Finansdepartementet Informasjon 20 Utvide informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere i Norge Internasjonalt samarbeid 21 Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land oppfølging av EUs innsats mot arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene 22 Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer Arbeids- og sosialdepartementet

26 Takk for meg

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar EBA Generalforsamling 2015 Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 1.Distriksnæring 2.Verdiskapning 3.Omsetning 225 mill. Pr. time Observasjon 1 ENDRINGER

Detaljer

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Valg av seriøse leverandører Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE -Offentlige register

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer