ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS"

Transkript

1 ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

2 INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED LO, POLITI, ARBEIDSTILSYN OG SKATTEVESEN - HVA GJØR EN DEL OFFENTLIGE (PRIVATE?) BYGGHERRER

3 ENTREPRENØR OG EIENDOMSUTVIKLER Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler kompetente medarbeidere i tre land 200 lærlinger og 80 traineer Årlig omsetning på 21 mrd. NOK (2013) 80 oppkjøp siste 20 år Børsverdi ca. 8,5 mlrd. kr. NORGE 76 % av omsetning 56% av de ansatte eier 19% av selskapet 77 år med overskudd DANMARK 6 % av omsetning SVERIGE 18 % av omsetning

4 NÆRINGSBYGG BOLIG 35% 20% ANLEGG 30% INDUSTRI 15%

5 VEIDEKKE I DRAMMEN Egen avdeling i snart 30 år Små og store oppdrag for private og offentlige byggherrer innenfor alle kategorier bygg og anlegg. Kontor i Kobbervikdalen Drammen, Asker, Bærum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Sande og Svelvik Eiendomsutvikling via Veidekke Eiendom Av prosjekter i de senere år har vi gjennomført bla Union Pollenkvartalet, Raadhushaven, Åstadutbyggingen, Gulskogen senteret, FMC Kongsberg og Veiavangen skole.

6 INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED LO, POLITI, ARBEIDSTILSYN OG SKATTEVESEN - HVA GJØR EN DEL OFFENTLIGE (PRIVATE?) BYGGHERRER

7 MARKEDET ER SOM EN HONNINGKRUKKE 7

8 HVOR SVART? Usikre anslag fra 1,1 prosent av BNP til 14 prosent av BNP ( fra 30 mlrd. kr. til over 400 mlrd. kr.) Svenske skatteverket: 5 prosent av BNP BNLs medlemmer: 1/3 av BNLs bedrifter mener det blir stadig mer svart arbeid (FAFO-rapport) Malerfaget: 60 prosent (FAFO-rapport) Omkring 30 prosent av BNLs bedrifter sier at de har tapt anbud til aktører som selger tjenester svart (medlemsundersøkelse januar 2014) Stor andel av privat markedet

9 MARKEDET I ENDRING

10 MARKEDET I ENDRING

11 INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED LO, POLITI, ARBEIDSTILSYN OG SKATTEVESEN - HVA GJØR EN DEL OFFENTLIGE (PRIVATE?) BYGGHERRER

12 VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER Veidekke forventer at de ansatte opptrer ærlig og redelig så vel overfor arbeidsgiver og kolleger, som overfor kunder, leverandører og andre som berøres av selskapets virksomhet. Det innebærer at den enkelte ansatte opptrer rettskaffent Veidekke har varslingsrutiner med mulighet for varsling internt eller til eksternt advokatkontor

13 VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER Veidekke forventer at de ansatte opptrer ærlig og redelig så vel overfor arbeidsgiver og kolleger, som overfor kunder, leverandører og andre som berøres av selskapets virksomhet. Det innebærer at den enkelte ansatte opptrer rettskaffent Svart arbeid i Veidekkeregi er uakseptabelt At en Veidekkeleder tar på seg et håndverkeroppdrag eller kjøper håndverkertjenester svart er ikke akseptabelt for Veidekke Jo høyere stilling en har, jo høyere krav må Veidekke stille Veidekke har varslingsrutiner med mulighet for varsling internt eller til eksternt advokatkontor

14 BAKGRUNN Situasjonen i markedet ble presentert i konsernets ledermøte i januar En samstemt tilbakemelding fra workshopen var at det må utvikles og gjennomføres et system for godkjenning av underentreprenører sentralt Utfordringen er av en slik karakter at det høyst sannsynlig kreves en del manuelt arbeid av kvalifisert personell for å gjøre en god nok vurdering av underentreprenørene

15 MISLIGHETER HOS LEVERANDØRER Vi har dessverre en situasjon i underentreprenørmarkedet der noen selskaper: Unngår å betale skatter og avgifter Bedriver sosial dumping Foretar hvitvasking av penger Er en del av et organisert kriminelt miljø Problemene kan forekomme innenfor alle fag, men antas å ha størst utbredelse innen malerfaget, mur-/flisfaget og tømrerfaget Problemene oftest i kontraktskjeder med flere ledd, og mange enkeltpersonforetak Dette er ofte selskaper som utviser stor grad av fleksibilitet i forhold til variasjon i bemanning og arbeidstid

16

17 STATUS FOR VEIDEKKE (1) Manuell godkjenning av malerbedrifter Har sjekket 120 bedrifter, derav ca. 60 godkjent Fortsatt krav til godkjenning av malerbedrifter Kontraktsmaler er oppdatert Maks. 2 ledd Krav om medlemskap i StartBANK Prosjektet skal godkjenne ethvert UE- og/eller innleieforhold Fokus på registrering av personell, adgangskontroll/ sjekk av ID og kontroll av dokumentasjon på prosjektene

18 STATUS FOR VEIDEKKE (2) Benytter kun innleiefirmaer som er prekvalifisert sammen med de tillitsvalgte Felles system for prekvalifisering av underentreprenører innføres Kravspesifikasjon er under utvikling sammen med Backe-gruppen og Kruse Smith Heltidsstilling med bl.a. ansvar for kontroll/revisjon av selskaper (regnskaper, revisor, styre/eiere/ledere, hyppige endringer, offentlige og private registre) Kan ikke benyttes Kan benyttes etter tiltak, og etter godkjenning av systemansvarlig Kan benyttes

19 DEN VIKTIGSTE OPPFØLGINGEN GJØRES PÅ PROSJEKTENE Prosjektledelsen må ha kontroll og være herre i eget hus «Er det for godt til å være sant er det trolig ikke sant» Det er særdeles viktig at prosjektene har rutiner og ressurser for å håndtere: Adgangskontroll/innregistrering av personell, inkludert sjekk av adgangskort mot annen ID Stikkprøvekontroll av ID Oppfølging og kontroll av kontraktsfestet dokumentasjon I tillegg må prosjektene fokusere på: Oppfølging av krav om godkjenning av UE/innleid arbeidskraft Oppfølging av krav om maks. 2 ledd UE/innleide Oppfølging av krav om medlemskap i StartBANK

20 INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED LO, POLITI, ARBEIDSTILSYN OG SKATTEVESEN - HVA GJØR EN DEL OFFENTLIGE (PRIVATE?) BYGGHERRER

21 Samspill Myndigheter Vi må rydde i eget bo! Seriøsitet Bestillere Leverandører

22 Tiltak Bedriftene Vi må starte med oss selv! Heve garden Kontraktkjedens lengde Bedre samarbeid med myndigheter Seriøsitetsforumet er revitalisert BNL har fått god kontakt mellom politiet, skatt og arbeidstilsyn Utvikle gode verktøy dreiebok med hjelp fra politiet

23 Myndighetene må ta ansvar Samordne og målrette kontrollene Forenkle og forbedre ID-kort Det offentlige må bli krevende kunde Må bli enklere å sjekke bedrifter Tiltak må også rettes mot forbrukermarkedet Innføre ROT- fradrag

24 ny Sentral Godkjenning, nsg Dagens ordning med lokal godkjenning av bedrifter bortfaller og dagens sentrale godkjenning skal fortsette som en frivillig ordning Regjeringen ved Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har spurt BNL om forslag til tiltak for å sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i bygge- og anleggsnæringen

25 Bred deltakelse Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. BNL) Per Jæger, leder av utvalget (adm. dir. Boligprodusentene) Øvrige Egil Skavang (Arkitektbedriftene) Geir Egil Paulsen (Arkitektbedriftene) Morten Meyer (Boligprodusentene) Audun Lågøyr (BNL) Jørgen Leegaard (BNL) Frank Ivar Andersen (Byggmesterforbundet) Åsmund Østvold (Byggmesterforbundet) Thomas Norland (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) Torild Engh (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) Jeanette Moen (Fellesforbundet) Marita Grande (Holte AS) Finn N. Bangsund (Maskinentreprenørenes Forbund) Karina Krane (Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA) Tor Inge Hjemdal (Norske arkitekters landsforbund) Tore Strandskog (Norsk Teknologi) Ari Soilammi (Rådgivende Ingeniørers Forening) Liv Kari Hansteen Skurdal (Rådgivende Ingeniørers Forening) Øystein Seljeflot (Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg) Jomar Talsnes Heggdal, sekretær (BNL) Egil Stabell Rasmussen, sekretær (BNL) Observatør: Steinar Fretheim (DiBK)

26 Enkelt å være seriøs 1. Person ID-kort 2. Foretak ny Sentral Godkjenning 3. Registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no) «Servicehefte for bolig» 4. Tilsyn 1. linjetilsyn Forsterket tilsyn 5. Samordning av offentlige registre Hele rapporten er på BNL s hjemmeside (bnl.no)

27 BNL vil gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter 20. november lanseres dreiebok Fornyet og forbedret StartBANK Stort press mot regjeringen for å få mer midler til målrettede og kraftfulle tiltak I statsbudsjettet er det bevilget kun 25 mill. kr. Stort behovet for samordnede tiltak fra politi, skatt og arbeidstilsyn Rapporten «Enkelt å være seriøs» må følges opp

28 INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED LO, POLITI, ARBEIDSTILSYN OG SKATTEVESEN - HVA GJØR EN DEL OFFENTLIGE (PRIVATE?) BYGGHERRER

29 Byggherrene Byggherrer må etterspørre andre kriterier enn bare lavest mulig pris - Krav til kontraktskjedens lengde - Krav om lærebedrift - Kompetanse og egenproduksjon - HMS Max 2 ledd krav hos: - Statens Vegvesen - Jernbaneverket - Statsbygg - En del kommuner - En del hovedentreprenører

30 30

31 OPPSUMMERING

32 OPPSUMMERING Meget alvorlig og økende problem Mye mer enn svart arbeid Politiet: Mafiatilstander BNL og store offentlige byggherrer tar tak Private Byggherrer ønskes tydeligere på banen LO meget aktive Mye fine ord fra politikere, men liten vilje til kraftfulle tiltak Skatt, arbeidstilsyn og politi aktive, men mangler ressurser Kraftfull satsing på samordnede tiltak (politi, skatt, arbeidstilsyn) samt oppfølging av rapporten «Enkelt å være seriøs» kan snu utviklingen 32

33 DET MÅ BLI ENKELT Å VÆRE SERIØS DET MÅ BLI VESENTLIG VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked?

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Store utbyggingsprosjekter- fra nå til 2020 23. oktober 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Hva snakker vi egentlig om? Krav til kvalifikasjoner for

Detaljer

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Tjeneste direktivet i 2009 åpner det norske arbeidsmarkedet mot EU Stortingets

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger,

Detaljer

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg)

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører Arkitektbedriftene Boligprodusentenes Forening Byggenæringens Landsforening Byggmesterforbundet

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største

Detaljer

Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK

Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK Seriøsitet Utfordringer og utvikling Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK Adm. direktør Sverre A. Larssen, Byggenæringens Landsforening - BNL 1 Byggenæringens Landsforening

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger AKTUELT leder JON

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid reduserer skatteinntekter, og

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Vil innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge gi et mer effektivt skattesystem?

Vil innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge gi et mer effektivt skattesystem? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Vil innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge gi et mer effektivt skattesystem? Lisa Marie Hillestad Ålsberg Linn Nordås Fotland Veileder: Jarle Møen Finansiell

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn Arbeids og inkluderingsdepartementet Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn Konsekvensutredning av utarbeidet høringsutkast SLUTTRAPPORT 03.12.2008 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien

Detaljer

SERIØSITET i Byggenæringen

SERIØSITET i Byggenæringen SERIØSITET i Byggenæringen En næring som alle trenger... I følge de offisielle tallene jobber det ca. 220 000 i byggenæringen, fordelt på over 40 000 registrerte bedrifter med stort og smått. Tar vi med

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer