Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen"

Transkript

1 Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

2 Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger, leder av utvalget (adm. dir. Boligprodusentenes ) Øvrige utvalgsdeltagere : Ari Soilammi (Rådgivende ingeniørers forening) Liv Kari Skudal Hansteen (Rådgivende ingeniørers forening) Jørgen Leegaard (BNL) Audun Lågøyr (BNL) Egil Skavang (Arkitektbedriftene) Geir Egil Paulsen (Arkitektbedriftene) Finn N. Bangsund (Maskinentreprenørenes Forbund) Frank Ivar Andersen (Byggmesterforbundet) Åsmund Østvold (Byggmesterforbundet) Jeanette Moen (Fellesforbundet) Karina Krane (Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon) Marita Grande (Holte AS) Morten Meyer (Boligprodusentene) Thomas Norland (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) Torild Engh (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) Tor Inge Hjemdal (Norske arkitekters landsforbund) Tore Strandskog (Norsk Teknologi) Jomar Talsnes Heggdal, sekretær (BNL) Egil Stabell Rasmussen, sekretær (BNL) Observatør: Steinar Fretheim (DiBK)

3 ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav og etterprøving i byggeprosjekt Behov for tiltak for å sikre lik konkurranse i byggenæringen Stort behov for virkemidler for å redusere svart arbeid KRIPOS' rapport om arbeidsmarkedskriminalitet Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

4 Hovedgrep Godkjenningsordningen utvides ut over krav etter pbl Ny registreringsordning for arbeid på eiendom, ID-kort utvides med informasjon om kvalifikasjoner og link til andre opplysninger Forsterke tilsyn Standardisert 1. linje tilsyn Samordnet tilsyn (Arbeidstilsynet, Kommuner, nsg) Økt innsats fra DiBK overfor kommunene Samkjøring av eksisterende offentlig registre for å overvåke vilkår for sentral godkjenning

5 Enkelt å være seriøs - vanskelig å jukse Mindre arbeidsmarkedskriminalitet likere konkurransevilkår Påseplikt for allmenngjort lønns- og arbeidsvilkår, fordel for de registrerte bedriftene Synliggjøre nødvendige kvalifikasjoner på bygge- og anleggsplasser Heve status for lærebedrifter

6 Fordeler Samfunnet Økte skatteinntekter Færre ulovligheter Økt transparens i bygge- og anleggsnæringen Sikre rekruttering Bedre kvalitet i det bygde miljø Billigere bygg Forenkling Gjenbruk av offentlig kjent informasjon Forbruker Økt sikkerhet ved omsetning av brukt bolig Økt trygghet ved kjøp av håndverkstjenester Foretakene Enkelt å være seriøs Virkemiddel for like konkurransevilkår Ivaretar påseplikten ved allmenngjort lønns- og arbeidsvilkår Forenklet midlertidig brukstillatelse

7 ny Sentral Godkjenning - nsg Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Foretak med ansvarsrett Faglige kvalifikasjoner: Fagområder som i dag Roller: SØK/PRO/UTF/KTR Tiltaksklasser: 1, 2 og 3 Foretak uten ansvarsrett Faglige kvalifikasjoner: Minstekrav fag- eller svennebrev eller tilsvarende kvalifikasjoner Foretak som utarbeider forslag til planer Faglige kvalifikasjoner: Bachelor/Master eller tilsvarende kvalifikasjoner Tillegg til modul 1 og 2 Godkjent opplæringsbedrift i henhold til Opplæringslova Modul 1.a Påbygging med ansvar for revisjon (og kontroll) Modul 1.a Påbygging med ansvar for revisjon (og kontroll) Modul 1.b Eget foretak med ansvar for revisjon (og kontroll) Modul 1.b Eget foretak med ansvar for revisjon (og kontroll) Basiskrav: Enhetsregister / Kvalifikasjoner / Skatter og avgifter / Ansatte og arbeidsforhold

8 ny Sentral Godkjenning Trinn 1, Forutsetninger for start søknadsprosess: Foretakets organisasjonsnummer - Brønnøysund Skav-skjema; fullmakt for å innhente informasjon om skatte- og avgiftsmessige forhold mv. Trinn 2, De andre forutsetningene: Kvalifikasjoner, økonomi og referanseprosjekter Konkurs, organisasjonsnummer i Enhetsregisteret Kvalifikasjoner Selvstendige Har de ansatte i foretaket nødvendige kvalifikasjoner for godkjenningsområdet og har foretaket samlet sett nok kompetanse? Systemet sjekker org.nr. opp mot ansatte i Aaregisteret og sentralskatte-kontoret Aa-register ID-kort Referanseprosjekter? Modul 1 og 3 Har foretaket tilfredsstillende referanseprosjekter? nsg saksbehandler referanseprosjektene Godkjent lærebedrift Tillegg til modul 1 og 2 Informasjonen hentes fra fylket Har foretaket registrert seg i Aa-registeret og merverdiavgiftregisteret? A-melding Arbeidsgiverarbeidstaker Aa-register Skatt og avgifter Har selvstendig registrert seg? Selvstendig MVA-register Har foretaket innbetalt skatt og avgifter, og skatt selvstendig næringsdrivende? A-melding Betalt arbeidsgiveravgift Betalt skattetrekk ansatte Kvalifikasjonsregister (nytt) Opplysninger om ansatte kobles (via ID-kort) opp mot (nytt) kvalifikasjonsregister Skattetrekk ansatte MVA-register Betalt selskapsskatt Betalt skattetrekk selvstendig

9 Informasjon via ID-kort Felles for arbeidsgivere Personnummer og organisasjonsnummer Nasjonalitet For- og etternavn Kortnummer Registrering av formell utdanning Registrering av pliktige sertifikater Registrering av dokumentert sikkerhetsopplæring Informasjon følger person ved skifte av jobb PERSON Kvalifikasjon Nasjonal database

10 Godkjenningsprosess ny Sentral Godkjenning - nsg 1 2 Foretak søker om godkjenning innenfor modul 1, 2 eller 3 Søknadsinnhold: - Organisasjonsnummer - Referanseprosjekter inkludert år praksis (modul 1 og 3) - Egenerklæringer om allmenngjort lønns- og arbeidsvilkår, kvalifikasjoner, HMS/SHA - Tillatelser til innhenting av opplysninger fra Registerinfo nsg innhenter automatisk opplysninger om foretaket fra eksterne registre og kontrollerer om alt er OK - Skatt og avgifter (ansatte, foretak, mva, arbeidsgiveravgift m.m.) - Ansatte (ID-kort, Aa og sentralskattekontoret) - Faglige kvalifikasjoner (nytt register) 3 nsg vurderer ansattes kvalifikasjoner (alle moduler) og referanseprosjekter (modul 1 og 3) opp mot krav til godkjenning 4 nsg utsteder sentral godkjenning til foretaket Ukentlig oppdatering av registerinfo

11 Påseplikt Hovedentreprenør - nsg Påseplikt ivaretatt - OK underentreprenør - nsg Påseplikt ivaretatt - OK Ikke nsg godkjent foretak, full Påseplikt for hovedentreprenør u underentreprenør - nsg Påseplikt ivaretatt - OK uu underentreprenør nsg uu underentreprenør ikke nsg

12 Registrering av arbeid på eiendom Registrering ved oppstart av arbeid på eiendom, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige: App: Registrering av arbeid Registrering av alle foretak som utfører arbeid på eiendom App: Start/stopp Hva skal gjøres? Beskrivelse av arbeid Oppstart arbeid Avsluttet arbeid Registreringsplikten gjelder for alle bygge- og anleggsarbeider, også de som etter PBL er unntatt søknadsplikt og ansvar

13 Hva skal registreres? Alle bygge- og anleggsarbeider som foretak utfører på eiendom (gnr og bnr) Arbeider som ethvert foretak utfører over ½ G inkl mva Alt arbeid som omfatter/innebærer endring av konstruksjon, brann og lyd, klimaskall og våtrom, skal uansett registreres

14

15

16

17 Kartverket - Se eiendom Boligsalgsrapport 17

18 Nytt 1. linjetilsyn Sjekk av foretak og ID-kort m/ kvalifikasjoner. Forutsetter elektronisk link Fallsikring og stillas Kort vurdering av arbeidets beskaffenhet Produksjonsunderlag og tillatelser Rapportering og oppfølging vanlig tilsyn

19 Behov for lovreguleringer Ny lov Endringer i lov og forskrift Lov om godkjenning av foretak og registering av tiltak i bygge- og anleggsnæringen Plan og bygningsloven Arbeidsmiljøloven Forskrift om byggesak Forskrift om ID-kort Forskrift om allmenngjøring Forskrift om påseplikt

20 Gjennomføring og ikrafttredelse Det er viktig at bortfall av reglene om lokal godkjenning for ansvarsrett ikke fjernes før system for ny sentral godkjenning er operativt. Utvalget mener det ikke er realistisk før tidligst Dersom forslagene ikke gjennomføres, vil de samfunnsmessige kostnadene og konsekvensene være store, gjennom bl.a.: Nedbygging av foretakenes kvalifikasjoner og dårligere rekruttering. Økende innslag av kriminell aktivitet. Synkende skatteinngang. Økende problemer med sosial dumping. Ulike konkurransevilkår i bygge- og anleggsnæringen.

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Valg av seriøse leverandører Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE -Offentlige register

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar EBA Generalforsamling 2015 Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 1.Distriksnæring 2.Verdiskapning 3.Omsetning 225 mill. Pr. time Observasjon 1 ENDRINGER

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer