Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen"

Transkript

1 Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

2 Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen Ny forskrift om identitetskort (id-kort) i bygge- og anleggsnæringen trer i kraft 1. januar 2008.

3 Hvem må ha id-kort? Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Id-kortet skal også brukes av enkeltpersonforetak (virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge innenfor den samme næringen må også bære id-kort. Dersom det benyttes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med id-kort. Kravet om å bære id-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplassen, skal utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig. Håndverkere som bygger eller utbedrer hus eller hytter hos privatpersoner er også omfattet av plikten til å ha id-kort. Hva er en bygge- og anleggsplass? Bygge- og anleggsplassen må være av midlertidig eller skiftende karakter. Det er ikke krav om id-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller produksjon av ferdighus ikke være omfattet. Med bygge- og anleggsvirksomhet menes: oppføring av bygninger innrednings- og installasjonsarbeid montering og demontering av prefabrikkerte elementer riving, ombygging og istandsetting sanering og vedlikehold alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer graving, sprenging og annet grunnarbeid annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

4 Vilkår for utstedelse av id-kort Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomhet og arbeidstaker er registrert i relevante offentlige registre. Aktuelle registre i denne sammenheng er Enhetsregisteret Merverdiavgiftsmantallet Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Folkeregisteret Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til, får man ved å henvende seg til det enkelte register eller Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Informasjon finnes også på Norsik AS utsteder id-kortene og har fått i oppdrag, på vegne av myndighetene, å kontrollere innsendte opplysninger. Id-kort utstedes kun dersom søkere er registrert på korrekt måte i aktuelle registre.

5 Hvem kan bestille id-kort? Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ansatte som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser er utstyrt med id-kort. Virksomheten utpeker en (fysisk) person og gir vedkommende fullmakt til å bestille id-kort. Avdelinger eller lignende kan ikke være bestiller. Personen med bestillerfullmakt fra virksomheten søker først om bestilleridentitet. Når bestilleren er registrert og har mottatt bestilleridentitet (passord), kan denne personen bestille id-kort til alle ansatte i samme virksomhet. Det er bestillerens ansvar å sjekke at identiteten til disse arbeidstakerne er dokumentert med pass, norsk førerkort eller bankkort fra norske banker. For utenlandske statsborgere skal identitet dokumenteres med for eksempel pass eller førerkort som har tilsvarende sikkerhet som norske identitetskort av samme type. Kopi av nevnte identitetsdokumenter skal vedlegges bestillingen. I enkeltpersonforetak vil bestiller og kortinnehaver være en og samme person. Det kreves likevel at foretaket registrerer bestiller før kort kan bestilles.

6 Bestilleridentitet og id-kort bestilles Elektronisk: Det er opprettet en egen bestillernettside der søker finner og fyller ut bestillerskjema. Søknaden blir behandlet av kortutsteder som er Norsik AS. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med servicetelefonen for id-kort i bygge- og anleggsnæringen, tlf Arbeidstilsynet har også utarbeidet en egen faktaside På denne nettsiden gis utdypende informasjon om id-kort ordningen. Der er det også lenke til selve bestillernettsiden. Manuelt: Bestillerskjemaene kan ikke skrives ut fra nettsiden, det er derfor kun forhåndstrykte skjemaer som kan brukes. Disse fås ved henvendelse til: Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, Hagegata 28, Oslo Arbeidstilsynets svartjeneste tlf Arbeidstilsynets region- og tilsynskontorer Krav til opplysninger på id-kortet Id-kortet inneholder følgende opplysninger: navn på virksomhet eller enkeltpersonforetak organisasjonsnummer navn på kortinnehaver bilde av kortinnehaver fødselsdato og kjønn kortinnehaverens signatur gyldighetsperiode kortnummer navn og adresse til utsteder av kortet

7 Gyldighetsperiode Id-kortet utstedes for en periode på maksimum to år av gangen. Hvis arbeidstakeren er ansatt i samme virksomhet, er det ikke nødvendig å bestille et nytt id-kort for hvert enkelt prosjekt innehaveren av kortet arbeider på i toårsperioden. Dersom arbeidsforholdet eller virksomheten opphører eller kortets gyldighetsperiode utløper, skal arbeidsgiver sørge for at idkortet sendes Norsik AS for makulering. Kortinnehavers ansvar Id-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Kortet kan ikke brukes som ordinær legitimasjon. Ved opphold på byggeog anleggsplassen skal id-kortet bæres godt synlig. Tap av id-kort Hvis id-kortet mistes eller det blir stjålet, skal arbeidsgiver underrettes og umiddelbart melde fra til Norsik AS slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Dersom mistet id-kort kommer til rette og det allerede er utstedt nytt kort, skal det tapte kortet umiddelbart sendes Norsik AS for makulering. Sanksjoner ved manglende id-kort Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen. Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som forsettelig eller uaktsomt unnlater å utstyre personer som arbeider på bygge- og anleggsplassen med id-kort, kan ilegges bøter, eventuelt kan fengselstraff benyttes. Arbeidstaker og enkeltpersonforetak kan straffes hvis id-kortet overdras til andre.

8 Spørsmål om bestilling og distribusjon av id-kort besvares av Servicetelefon for id-kort i bygge- og anleggsnæringen Spørsmål om forskriften besvares av Arbeidstilsynets svartjeneste Utdypende informasjon om ordningen finnes på Id-kortet bestilles på Arbeidstilsynet Telefon NOR

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer