Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK"

Transkript

1 Valg av seriøse leverandører Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

2

3 Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE -Offentlige register -Økonomi -Kapasitet -Godkjent opplæringsbedrift A2 Sjekk av bemanningsforetak A3 Utenlandske foretak som ikke er registret i Norge A4 Mal for tilbudsforespørsel B1 Sjekk tilgjengelig kapasitet B2 Krav om ID-kort B3 Krav til lønns- og arbeidsvilkår B4 Registering av utenlandske foretak B5 SKAV fullmakt B6 Forsikring og sikkerhetsttillelse B7 HMS C1 Bruk Standardkontrakt Spesielle kontraktsbestemmelser for avtale med UE Viderefør BH bestemmelser D1 Sikkerhetsstillelse skal dokumenteres Bekreft at SHA-plan er overlevert Utenlandske foretak som ikke er registret i Norge, Dokumenteres ved oppstartsmøte : Registering m/org.nr. RF-1199 til sentralskattekontoret for utenlandssaker Trygdeavg. Ved uten- Landske arb. Takere A-1/E 101 E1 Utfør kontroll av ID-kort E2 Kontroll av lønns- og Arbeidsvilkår, påseplikt E3 Forebygg fakturasvindel

4 A.Bedriftssjekk B.Avklaringsmøte C.Kontraktinngåelse D.Oppstartmøte E.Gjennomføringsfasen

5 Sjekk av underentreprenør A1

6 Sjekk av underentreprenør A1

7 Sjekk av bemanningsforetak A2

8 Innleie solidaransvar etter skattebetalingsloven

9 Utenlandsk foretak som ikke er registrert i Norge A3 Google: Miniguide utenlandske

10 Carsten Krøger Sector Manager StartBANK M: T: Achilles Group Limited Confidential 10

11 StartBANK kort infotro StartBANK: Identifiserer, evaluerer og overvåker leverandører på vegne av innkjøpere Bransjer: Bygg- og anlegg, forsikring samt forvaltning og drift av eiendom Antall leverandører: Snart 4000 kvalifiserte leverandører Innkjøpere: Ca 95 foretak benytter StartBANK som verktøy 2013 Achilles Group Limited Confidential 11

12 StartBANK hva slags informasjon er tilgjengelig Online Opplastede dokumenter Linker Siste 3 års regnskap med revisoranmrk. fra Brønnøysund Skatteattester Forsikringsdok. Erklæringer Arbeidstilsyn, Renholdsregister Bemanningsregister Innbetalt MVA fra Skattedirektoratet NHO-service Revidert arbeidsgiver - bemanningsforetak Rating og delbedømmelser fra Soliditet/D&B Tilleggspakke D&B Utvidet regnskapsrapport Årlig oppdatert spørresjema Har internkontrollsystem Har verneombud (over 10 ansatte) Signert bekreftelse på: Ajour med SKAV Følger gjeldende regler for regnsapsrapportering Ikke i gjeldsforhandlinger Arbeidsforhold ihht lov om almengjøring Spørsmål om: Kvalitetssystem HMS Forsikring Arbeidsforhold (bl.a ID-kort) Produktkoder søkbare. Sentral godkjenning Mesterbrev DsB Elektroinstallatør / elvirksomhet 2013 Achilles Group Limited Confidential 12

13 StartBANK søk Eksempel: Skanska 2013 Achilles Group Limited Confidential 13

14 StartBANK søkeresultat 2013 Achilles Group Limited Confidential 14

15 StartBANK sammendrag leverandør 2013 Achilles Group Limited Confidential 15

16 StartBANK dokumenter Opplastede dokumenter 2013 Achilles Group Limited Confidential 16

17 Leverandøroppfølging StartBANK leverandøroppfølging Revisjoner Viktige leverandører: Omsetning, HMS-kritisk, eneleverandør Foretakets prekvalifisering Vasking etter parametere satt av foretaket. Tilleggsmodul i StartBANK StartBANK Foretakest tjenesteleverandører Foretakets leverandører Her er alle foretakets leverandører 2013 Achilles Group Limited Confidential 17

18 StartBANK - Prekvalifisering Påbygning med egen modul Automatisk spørring på utvalgte spørsmål. Ved søk markeres de som tilfredsstiller prekvalifiseringen. Hvem I bestilling / produksjon 2013 Achilles Group Limited Confidential 18

19 StartBANK i hele prosessen Forenkle Ved gyldig medlemsskap slipper man å levere følgende: HMS-erklæring Regnskap siste tre år Firmaattest Skatteattester Forsikringsbeviser Evaluering Uttak av rapporter på en rekke områder 2013 Achilles Group Limited Confidential 19

20 Mal for tilbudsforespørsel A4 Det skal i tilbudsbrevet redegjøres for om arbeidene skal utføres Av egne ansatte, samt for eventuell bruk av kontraktsmedhjelpere. Sammen med tilbudet leveres utfylt SKAV-fullmakt for innhenting av skatte- og avgifts-informasjon i Registerinfo.

21 Fullmakt Skav-informasjon A4

22 Fra registerinfo A4

23 Fra registerinfo A4

24 A.Bedriftssjekk B.Avklaringsmøte C.Kontraktinngåelse D.Oppstartmøte E.Gjennomføringsfasen

25 Mal - avklaringsmøte B1-B8 Avklaringsmøte inneholder følgende punkter: 1. Formål 2. Informasjon om prosjektet og presentasjon av UE 3. Gjennomgang av tilbudet 3.6 Gjennomgang av kontrollpunkter fra Sjekkliste Valg av seriøse UE og bemanningsforteak 4. Spesielle kontraktsbestemmelser 5. Kvalitetssikring 6. Konklusjon 7. Partenes representanter/fullmaktsfor hold

26 NB alle UE (norske og utenlandske) Kapasitet med egne ansatte?? Forhåndsinnmelding av ansatte og innleide før oppmøte ID-kort må foreligge for alle for å få adgang Registerinfo OK?

27 NB utenlandske UE ikke registrert i Norge Sett av tid til registrering mellom kontrakt og oppstart skal være registrert i enhetsregisteret før oppstartmøte Norske lønns- og arbeidsvilkår (allmenngjøring mv.) Må innrapportere til sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU RF 1199): - foretakets navn - kontraktens størrelse og varighet - personopplysninger om ansatte - oppdragsgiver - kontraktens størrelse - med mer

28 RF 1199 Elektronisk innrapportering via Altinn

29 Vurder opplysninger fra registerinfo

30 Eksempel på dokumentasjon yrkesskadeforsikring Forsikringen er dekket i henhold til vilkår om Yrkesskade jf. lov om yrkesskadeforsikring og gjelder for samtlige ansatte inkl. ansatte i datterselskaper

31 A.Bedriftssjekk B.Avklaringsmøte C.Kontraktinngåelse D.Oppstartmøte E.Gjennomføringsfasen

32 Spesielle kontraktsbestemmelser - UE C1 1. Krav om forhåndsgodkjennelse og forhåndsinnmelding 2. Oversikt over arbeidstakere 3. Rapporteringsplikt utenlandske kontraktsmedhjelpere 4. ID- kort 5. Lønn og arbeidsvilkår 6. HMS og internkontroll. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 7. Stoffkartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale 8. Språk 9. Maskiner og arbeidsutstyr 10.Skav -skjema 11.Revisjon/kontroll 12.Videreføring 13.Ansvar

33 A.Bedriftssjekk B.Avklaringsmøte C.Kontraktinngåelse D.Oppstartmøte E.Gjennomføringsfasen

34 Viktige tema i oppstartsmøte D1 Sikkerhetsstillelse SHA-plan Utenlandske foretak: Organisasjonsnr. RF-1199 Trygdeavgift

35 Utenlandske foretak - trygdeerklæring D1

36 A.Bedriftssjekk B.Avklaringsmøte C.Kontraktinngåelse D.Oppstartmøte E.Gjennomføringsfasen

37 Viktige tema i gjennomføringsfasen E1 ID-kort Påseplikt Fakturasvindel

38 ID - kort E1 For alle fra dag 1!

39 Allmengjort lønn og påseplikt E2 Hele byggområdet er allmengjort, (pr. 2013): minstelønn 174,10 (faglært) Minstelønn 156,60 (ufaglært, uten bransjeerfaring) Informasjon og påseplikt for hovedleverandør eller bestiller: 1) Skal kreve i kontrakt at minstelønn og arbeidsvilkår minst er som allmengjort. 2) Skal ha rutiner for å undersøke og følge opp at lønns- og arbeidsvilkår er etter allmenngjøringsforskriften Solidaransvar for allmengjort lønn: Arbeidstager kan kreve manglende utbetalt lønn i hele kontraktskjeden (unntatt hos byggherren)

40 Påsepliktens stikkprøvekontroll E2 Kjent foretak Stikkprøvekontroll av IDkort Ukjent foretak Stikkprøvekontroll av IDkort Stikkprøvekontroll av rett lønn innhent: - lønnsavtale - timeliste - lønnsslipp Påse at allmenngjort lønn er utbetalt Ved mistanke om sosial dumping iverksett kontroll: lønnsavtale, timeliste og lønnsslipp

41 Fakturasvindel E3

42 StartBANK i hele prosessen Revisjon StartBANK tilbyr også revisjoner. Godkjente revisorer reviderer bl.a: Kvalitetssikring og kontroll Ansettelse og rettigheter Arbeidstid HMS-rutiner Integritet og etikk Miljøstyring Opplæring Forenkle Ved gyldig medlemsskap slipper man å levere følgende: HMS-erklæring Regnskap siste tre år Firmaattest Skatteattester Forsikringsbeviser Overvåking Under utførelsen kan foretak settes på overvåkning. Ved endringer får innkjøper epost Evaluering Uttak av rapporter på en rekke områder Dokumentasjon Av sammarbeidspartner på kontraktstidspunktet Kontraktskrav som også skal følges nedover i kjeden 2013 Achilles Group Limited Confidential 44

43 StartBANK - revisjoner Revisjonsprotokoll hva kontrolleres Kvalitetssikring og kontroll Integritet og etikk Ansettelse og ansattes rettigheter Opplæring og kompetanse Miljøstyring Sikkerhet på arbeidsplassen Status Utført ca 85 stk Flesteparten for ISS, men også andre innkjøpere, Coor, MT Højgaard og Kruse Smith. Kan lastes opp i StartBANK og være synlig for flere innkjøpere (kommer) Utføres hos leverandøren av godkjente revisorer. Leverandøren betaler og eier selv revisjonen 2013 Achilles Group Limited Confidential 45

44 Vit hvem som gjør jobb for deg! Vit hvem du betaler til! Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp! Takk for oss!

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015

Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar. EBA Generalforsamling 2015. Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 Ett seriøst arbeidslivvårt felles ansvar EBA Generalforsamling 2015 Adm.dir. Jon Sandnes BNL Hamar, fredag 29. mai 2015 1.Distriksnæring 2.Verdiskapning 3.Omsetning 225 mill. Pr. time Observasjon 1 ENDRINGER

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer