Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen"

Transkript

1 Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014

2 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet - Hvem er aktørene? Vurderinger

3 Bakgrunn - oppdrag fra riksadvokaten Bygg- og anleggsbransjen organisering, voldskapasitet, korrumperende virksomhet og ekspansjon Skatteetaten Arbeidstilsyn Organisasjoner Sammenfatning av rapporter og vurdering fra andre etater Politi Beskrivelse av de mest fremtredende aktørene Situasjonsbeskrivelse 2014

4 Definisjon «Arbeidsmarkedskriminalitet» «Ulike former for grove lovbrudd i arbeidsmarkedet som undergraver og utkonkurrerer det seriøse arbeidslivet, herunder bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.»

5 Fakta BA-næringen Landets største næring målt i antall bedrifter Landets nest største næring målt i verdiskapning og antall sysselsatte Total omsetningen i milliarder kroner Hovedsakelig små bedrifter - 97 % har under 20 ansatte registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg i 2013 Polen, Sverige og de baltiske landene står for mer enn 75 prosent av de utenlandske arbeiderne

6 Velstandsutvikling og åpnere grenser Rask teknologisk utvikling EU / Schengenutvidelse Bruk av falsk ID eksplosiv vekst Legal og illegal økonomi sammenblanding Privatisering av sikkerhet Fragmentering av offentlig ansvar Konflikter Økt asylsøker og flyktningestrøm Trender på makronivå

7 Kriminalitetsområder Kripos monitorerer et strategisk blikk KRIPOS NCIS Norway Narkotika og doping kriminalitet IKT-kriminalitet Organisert vinningskriminalitet Menneskehandel Tilrettelegging for ulovlig innreise og opphold Smugling av høyt beskattede varer Kriminelle gjenger Bruk av Internett og teknologi Lokale tilretteleggere Hvitvasking og tilknytning til legal virksomhet Irregulær migrasjon Falske dokumenter

8 Kriminalitetsbildet nåsituasjonen Bruk av ulovlig arbeidskraft - svart arbeid Fiktiv fakturering Grov sosial dumping Menneskehandel ved tvangsarbeid Utfordringer knyttet til underleverandører Kriminelles tilknytning til legal virksomhet Hvitvasking

9 Bruk av ulovlig arbeidskraft (svart arbeid) Mange ulike begreper Uformell sektor, skjult økonomi, irregulære aktiviteter, uoffisiell økonomi, skyggeøkonomi Usikkert omfang Vurdering Sverige: 5 % av BNP unndras beskatning årlig Tilsvarer ca. 136 milliarder kroner i Norge Skatteetaten etterberegnet Ekspansjon ca. 29 milliarder i 2011 Krisino, FAFO, BNL, SMSØ Organisering Høy grad av ulovlig Høy grad av Ikke rapportert om mye Lite informasjon arbeidskraft i ekspansjon forventes vold, men noe om om korrupsjon organisert form i tillegg å øke bl.a trusler grunnet økt Små prosjekter, private oppdragsgivere, høy andel utenlandsk arbeidskraft, selvstendig arbeidsinnvandring næringsdrivende, kontantoppgjør, skiftende arbeidssted Hva muliggjør svart arbeid i BA næringen? Vold og trusler Korrupsjon Vesentlig utfordring holdninger høy etterspørsel i privatmarkedet

10 Lønn og andre sosiale rettigheter «dumpes» Hvordan foregår sosial dumping i praksis? Omfang Grov sosial dumping Vurdering Allmengjort tariff overholdes ikke Økt organisering ved utnyttelse av arbeidstakere komplekse selskapsstrukturer Organisering Ekspansjon Vold og trusler Tilpasningsdyktige useriøse virksomheter opererer i gråsonen av regelverket Høy Opprettelse og økt grad av av NUF ofte Høy konstruert grad av i ren Lite rapportering om organisering omgåelseshensikt ekspansjon mange vold - arbeidstakere er Trusler og vold rapporterer om økt i et avhengighetsforhold omfang og ofte sårbare mennesker ikke Tilsyn av 1400 virksomheter i bygg og anlegg reaksjoner i 73% av tilfellene nødvendig med vold for kontroll? Korrupsjon Lite informasjon om korrupsjon Spesielle utfordringer stor økonomisk vinning konkurransefortrinn

11 Menneskehandel ved tvangsarbeid Tvangsarbeid ufrivillig i et arbeidsforhold utnyttelse av sårbar situasjon Vurdering Hvor går skille mellom grov sosial dumping og tvangsarbeid? Organisering Ekspansjon Sosial dumping innebærer ikke bruk av tvang eller frihetsberøvelse Lite Mange informasjon tilfeller i om «gråsonen» Lite informasjon om organisering Konkret helhetsvurdering ekspansjon svært grunnet få saker ressurskrevende saker å avdekke Vold og trusler Generelt er det høy grad av vold, trusler, tvang og kontroll i slike saker Korrupsjon Lite informasjon om korrupsjon Èn dom i Norge (2008) knyttet til «Travellers»

12 Bruk av underleverandører - utfordringer Antall ledd i leverandørkjeden en utfordring når det gjelder muligheter for kontroll Vurdering Manglende fokus og oppfølging Organisering Ekspansjon hos bestiller Flere Høy underleverandører grad av kan knyttes organisering til organisert og annen brukes alvorlig metodisk kriminalitet for å utføre kriminalitet Har ekspandert over flere år sannsynlig at dette vil fortsette Vold og trusler Lite informasjon om bruk av vold og trusler Korrupsjon Registrert i noen grad bransjen selv oppgir at de kjenner til dette

13 Legal virksomhet benyttes av kriminelle Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet Vurdering Utnyttelse av logistikk, struktur og kommunikasjon Organisering Parallelt marked til det Ekspansjon legale Vold og trusler Korrupsjon Økning i opprettelse av NUF Høy grad av organisering da legal virksomhet bevisst utnyttes til kriminelle Lever i gråsonen av regelverk Registrert en økning i kriminelle som går inn i legal virksomheter Skaper grunnlag for et stort og allsidig marked - kontrolleres handlinger og styres av profesjonelle kriminelle Lite informasjon om vold og trusler kapasiteten til kriminelle aktører er derimot stor Lite informasjon om korrupsjon

14 Hvitvasking Kamuflere utbytte fra straffbare handlinger Integreres i legal økonomi Investere i eiendom Kanalisere gjennom legal virksomhet Vurdering Omfang? Organisering Ekspansjon Vold og trusler Korrupsjon Tette bånd til profesjoner revisorer, regnskapsførere, advokater Høy grad av organisering velorganisert og gjennomtenkt system Til dels høy grad av ekspensjon oppdaget næringslivet som en effektiv hvitvaskingsmaskin Lite informasjon om vold Lite informasjon om korrupsjon - Skatteetaten forventer imidlertid mer korrupsjon og press mot offentlig ansatte

15 Hvem er de kriminelle aktørene? Kriminelle gjenger Vurdering Kriminelle litauere Kriminelle fra Balkan Travellers Organisering Ekspansjon Vold og trusler Korrupsjon Høy grad av organisering hos alle Etablering nevnte aktører av virksomheter i bygg og anleggsbransjen Øker hos alle nevnte Sentrale aktører litauiske kriminelle er registret som Spesielt innehaver/daglig kriminelle leder litauere av i bygg- og anleggsfirmaer Spesielt kriminelle personer fra Vest Balkan i malerbransjen Kriminelle gjeng: ikke rapport om omfattende voldsbruk i Personer BAfra Vest- Balkan knyttes til bygg- og Kriminelle anleggsbransjen fra Vest - i tillegg Balkan til gjeng-, -Ja narkotika- og voldskriminalitet Kriminelle fra Litauen Ja, men lite tilknyttet BA Travellers -Ja Kriminelle gjenger lite informasjon Omfanget og Kriminelle organiseringen fra av virksomheten, Balkan lite tegner informasjon et bilde av et godt organisert og Kriminelle kriminelt litauere ingen nettverk. informasjon «Travellers» ingen informasjon

16 Oppsummering og konklusjon Omfattende organisering seriøse aktører skvises ut av bransjen Relativt høy grad av ekspansjon - stadig større andel kriminelle finner veien til BA-næringen Generelt lite informasjon om vold - mer om trusler om bruk av vold NB: kapasitet og intensjon er generelt høy hos kjente kriminelle aktører Få dokumenterte eksempler på korrupsjon - Muligens store mørketall her finnes det et tydelig informasjonsbehov

17 Veien videre Holdninger Samarbeid Politi «Integritet er hva du velger å gjøre når ingen ser deg» Andre offentlige myndigheter Private aktører

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge

Den organiserte kriminaliteten i Norge Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og UTFORDRINGER 2013 2014 Taktisk etterforskningsavdeling, Kripos Innhold Forord 3 Hovedpunkter 4 Narkotikakriminalitet 5 Situasjon og utviklingstrekk 5 Aktører

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Til: Hovedstyret Fra: Teknas Etiske råd v. Sissel B. Eggen Dato: 25.02.10 Sak: Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Innspill til Hovedstyrets behandling Etisk råd er gjort kjent med

Detaljer

Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest

Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest Mine temaer Utviklingstrekk Utfordringer, sett fra skatteetaten Hva gjør skatteetaten,

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Marko Valenta De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Formålet med denne artikkelen er å synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Orientering forskersamling FAFO 29.11.07. www.telemarksforsking.no

Orientering forskersamling FAFO 29.11.07. www.telemarksforsking.no Svart økonomi og brudd på HMS-reglene i bygge- og anleggsnæringa i Grenland Orientering forskersamling FAFO 29.11.07 Fem hovedmål med undersøkelsen 1. Hvor stort er omfanget av den svarte økonomien, og

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer