S.nr HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:"

Transkript

1 S.nr HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012

2 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: Haukåsen 1 SE består av 7 blokker med totalt 272 seksjoner. Tomten ble kjøpt i 1970 og er på m². Tomten har følgende gårdsnummer/bruksnummer: 167/150. Boligselskapet er beliggende i bydel 12 Alna og har adresse Johan Castbergs vei 2-68, 0673 Oslo. Blokkene er registrert oppført i 1972 og ligger sentralt på Trosterud med kort vei til offentlig transport, nærbutikker, skole og grenser inn mot Øst-marka med gode rekreasjonsmuligheter. Alle blokkene er oppført i 4 etasjer, med 2 roms leiligheter i 1. etasje og 3-roms leiligheter i resterende etasjer. Blokkene er oppført med armerte betongkonstruksjoner og fasader i utfyllende bindingsverk med utvendig kledning av teglstein. Alle leilighetene har inntrukket balkong i armert betong. Taket er av type oppforet tretak som er tekket med folie. Boligselskapet har ønsket å få vurdert aktuelle alternativer med tilhørende kostnader for rehabilitering av fasader, balkonger, tak, m.m. I tillegg er det ønsket vurdert muligheten for å skifte ut balkonger med nye som er innglasset. I kostnadsrapporten er følgende alternative forslag kostnadsberegnet: Alternativ 1A/B: - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak - Overflatebehandling av gesimsbord - Nødvendig utskifting av vinduer som er skadet - Mekanisk reparasjon av balkonger med KBanlegg - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater Budsjettert kostnad: kr ,- Alternativ 3A/B: - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak - Utskifting av gesimsbord - Utskifting av alle vinduer - Riving av balkonger - Montering av nye balkonger med innglassing - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater Budsjettert kostnad: kr ,- Alternativ 2A/B: - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak - Utskifting av gesimsbord - Utskifting av alle vinduer - Mekanisk reparasjon av balkonger med KBanlegg - Balkongutvidelse - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater Budsjettert kostnad: kr ,- Alternativ A gjelder nytt låneopptak for prosjektgjennomføringen, hvor tidligere lån i handelsbanken ikke berøres. Alternativ B gjelder refinansiering av lånet i Handelsbanken. Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: Jon Andre Ellingsen Anne Lene Aasen Tron Høglund Prosjektnr: Feb. 2012

3 5037 Haukåsen 1 SE Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger GAVLVEGGER Kort redegjørelse for tilstand Alternative tiltak BALKONGER Kort redegjørelse for tilstand Alternativetiltak VINDUER Kort redegjørelse for tilstand Alternative tiltak TAK Kort redegjørelse for tilstand Alternative tiltak Gesimsbord HOVEDTAVLER Kort redegjørelse for tilstand Alternative tiltak KOSTNADSOVERSLAG Kostnadsberegnede alternativer Generelle forutsetninger Sammenstilling kostnadsoverslag Sammenstilling kostnadsoverslag Orientering om kostnadsoverslaget Konsekvenser for fellesutgiftene FORSLAG TIL VIDERE FREMDRIFT VEDLEGG - Bildevedlegg - Likviditetsanalyse

4 5037 Haukåsen 1 SE Side 3 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt beskrive aktuelle tiltak for fasader, balkonger, tak, m.m. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader på andre bygningsdeler. Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet: Styrets leder : Per Anders Svarholt Styrets kont.person : Per Anders Svarholt Adresse : Kildeveien 24 B, 0590 Oslo Telefon : E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS Eiendomsforvaltning AS Adresse : PB. 6668, St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon : E-post : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt A/S Postadresse : Postboks 6666, St.Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post :

5 5037 Haukåsen 1 SE Side EIENDOM OG BYGNINGER Haukåsen 1 SE er registrert i folkeregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Boligselskapet har følgende adresse: - Johan Castbergs vei 2-68, 0673 Oslo Haukåsen 1 SE består av 7 blokker med totalt 272 seksjoner. Tomten ble kjøpt i 1970 og er på m². Tomten har følgende gårdsnummer/bruksnummer: 167/150. Boligselskapet er beliggende i bydel 12 Alna. Blokkene er registrert oppført i 1972 og ligger sentralt på Trosterud, med kort vei til offentlig transport, nærbutikker, skole og grenser inn mot Øst-marka med gode rekreasjonsmuligheter. Alle blokkene er oppført i 4 etasjer, med 2 roms leiligheter i 1. etasje og 3-roms leiligheter i resterende etasjer. Blokkene er oppført med armerte betongkonstruksjoner og fasader i utfyllende bindingsverk med utvendig kledning av teglstein. Alle leilighetene har inntrukket balkong i armert betong. Taket er av type oppforet tretak som er tekket med folie. Haukåsen 1 SE

6 5037 Haukåsen 1 SE Side 5 STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING Installert nye avfallsbrønner Installertt ny varmepumpe i JH Våtromsrehabilitering Lekeplasser Tak Utskifting av oljetanker Asfaltering av parkeringsplasser Utskift. fjernvarmenett, fasade i nr Innkjøp av traktor, avfallscontainer og krokhenger Utskifting av fjernvarmenett mellom fyrhus og blokk 4 Utbedring av fasade i nr Utskiftning stuevindu, asfaltering av p-plass Beising av alle takgesimser Dreneringng av lekeplass Rehabilitering av inngangsparti, calling/rekkverk Dumper i kjørevei ved blokk 6 og 7 og nytt gjerde Etterarbeid vindu/dør, renset luftekanal Oppussing av vaskeriene, fornyelse av lekeapp.,vedlikeholdt fyrromrom Utskiftning dører/vinduer Utskiftinger av hoved-/shuntventiler fyrhus/undersentral Ny elektrokjele, vedlikehold av grunnmur mm byttet oppleggskraner for varmt- og kaldtvann 9 nye vaskemaskiner Større vedlikehold av grunnmur, fasader samt over inngangspartiene. Skiftet brystpanel i seksjon i blokk Taktekking av 5 tak, tetting av fyrhusvegg, utbedring av drenering og parkeringsplass ved blokk 7 Nye varmevekslere og ekspansjonssystem i fyrhuset, undersentral. Vedlikehold av gavlvegger og fasader. Røykvarslere og brannslukningsapparater Taktekking og installert vanningsanlegg Bygget toalettrom i forbindelse med lekerom Taktekking samt utvidelse av garasje Utskifting av overlys. Malt inngangpartier. Innkjøp av traktor. Utvidelse av garasje Søppelrom/elektrokjele/kjørebro Ombygging av søppelrom, montert kjørebroer for søppelkassene Ny elektrokjele i fyrrom, nye vaske- og tørkemaskiner Nye varmeruller i vaskeriene Nye lysarmaturer i oppgangene (kilde: Innkalling til ordinært sameiermøte 2011)

7 5037 Haukåsen 1 SE Side 6 2 GAVLVEGGER 2.1 KORT REDEGJØRELSE FOR TILSTAND Gavlveggene er teglforblendet ved oppføringstidspunktet (1972), men flere av veggene sprekker opp i fugene (kfr. bilde til høyre). I tillegg til en visuell vurdering av gavler er det utført en mekanisk kontroll (rapport av ) som har avdekket at en del av binderne har rustet i stykker. Det er sannsynlig å tro at resterende vegger også vil befinne seg i samme tilstand innen kort tid, og de bør som et minimum etterforankres. Rapporten har også avdekket korroderte fugearmeringer. Ved kontrollen ble det også avdekket at forankringen ikke er iht. dagens krav/anbefaling, og veggene har derfor en redusert kapasitet. Bildet viser også en mulig setning på teglveggen, men det er ikke utført en mekanisk kontroll her. Enkelte teglstein er frostskadet, men problemet er en mer kosmetisk problemstilling. Byggforsk detaljblad sier følgende om frostskadet teglstein: Om antall frostskadet stein per m 2 vegg er mer enn fem, vil utskifting av enkeltstein være aktuelt. Dersom skadeomfanget er større, er det mer aktuelt å mure opp igjen et felt av veggen. Utskifting av stein er alltid arbeidskrevende, og ved store frostskader er klimabeskyttende puss på hele fasaden det vanligste alternativet. Dette er ikke tilfelle for Haukåsen 1 SE, og skadeomfanget er kun punktvis på fasadene. Korrosjon på innmurte stålprofiler, trådbindere og fugearmering er årsak til store problemer i mange murte yttervegger. I eldre murvegger er skinner og stålprofiler brukt som overdekninger over åpninger. I skallmurvegger er fugearmering benyttet i vindusoverdekninger, i ommurte hjørner osv. Felles for alt stål i slike konstruksjoner, er at det etter få år vil ligge i gjennomkarbonatisert mørtel og dermed være uten effektiv beskyttelse mot korrosjon og avskallingsskader. Etter ca har det vært vanlig å benytte korrosjonsbeskyttet armering i murte fasader. 2.2 ALTERNATIVE TILTAK Den enkleste, og mest anvendte metoden for etterforankring er basert på å bore korresponderende hull i yttervangen og i bakenforliggende hovedkonstruksjon. I hullsystemet monteres det et såkalt dobbeltanker som består av en ankerstang med et egnet anker i begge ender, og som gir godt feste i de to veggdelene. Dagens forskrifter sier at murt yttervange skal forbindes til bakenforliggende konstruksjon med trådbindere med dimensjon minst 4 mm. Trådbinderne skal være av rustfritt stål (NS 14350) med karakteristisk øvre flytegrense 500 N/mm 2, eller av andre Bildet er fra SINTEF Byggforsk tilsvarende eller bedre materialkvaliteter. Trådbindere skal formes og anbringes slik at de får godt feste i begge veggdeler, og slik at de ikke kan lede vann inn til den indre vangen. Minste avstand mellom trådbindere og fugens ytre eller indre flate skal være 35 mm. Antall og plassering av binderfesterester skal dimensjoneres på grunnlag av den valgte løsningen, opptredende vindkrefter og andre påkjenninger. For skallmurvegger er det normalt tilfredsstillende med 4 stk. 4 mm trådbindere pr. m 2 veggflate ved dybder på hulrommet opp til 225 mm. Ved større hulromsdybder må trådbindernes stålkvalitet, diameter og/eller antall økes. I alle alternativene er det kostnadsberegnet å etterforankre gavlveggene med ca. 4 bindere per m². Boligselskapet vurderer å utføre dette over 2-3 år eller som et samlet totalprosjekt i Det er tatt

8 5037 Haukåsen 1 SE Side 7 høyde for at utførelsen kan strekkes ut over 2-3 år, men kostnadene vil bli tilnærmet det samme. (boligselskapet har allerede planlagt å etterforankre 3 gavlvegger i 2012 på grunn av tilstanden slik at det vil kunne gjenstå 9 gavlvegger i 2013). 3 BALKONGER 3.1 KORT REDEGJØRELSE FOR TILSTAND Generelt befinner balkongene seg i dårlig stand hvor det er synlig utsprengt betong på grunn av korrosjon, samt at enkelte balkonger er understøttet. Det er utarbeidet en betongundersøkelse av NorConsult (av januar 2002) som avdekket liten armeringsoverdekning, forhøyede verdier av klorider, armering som ligger i karbonatisert betong, fuktgjennomgang, bom, etc. Det konkluderes med at armeringen er i en korrosjonstilstand, som fører til skadebildet med utsprengt betong. I august 2006 ble det utført supplerende kloridprøver av NorConsult som igjen viser at betongen inneholder stedvis forhøyede verdier. Årsaken er mest sannsynlig at betongen ble tilført salt (ble brukt som akselerator) under utstøpingen på vinterstid. 3.2 ALTERNATIVETILTAK Alternativene i kostnadsrapporten er vurdert med bakgrunn i tidligere rapporter og dagens tilstand. På grunn av store skader på balkongene og et ønske om utvidelse av balkongdekkene, er det foreslått flere alternativer. Reparasjon av eksisterende balkonger: Som et alternativ til å etablere nye balkonger kan boligselskapet velge å reparere eksisterende balkonger. Til orientering er de vanligste reparasjonsmetodene beskrevet i det etterfølgende: Mekanisk reparasjon Preventivt vedlikehold Elektrokjemiske reparasjonsmetoder - katodisk beskyttelse - realkalisering - kloriduttrekk Mekanisk reparasjon Utbedring av betongskader ved mekanisk reparasjon har frem til i dag vært den mest benyttede og ofte den rimeligste reparasjonsmetoden. Utbedringsmetoden omfatter følgende arbeider: borthugging av løs og dårlig betong rengjøring av armeringsjern evt. fjerning av jern og supplering med ny armering rustbeskyttelse av armeringsjernet gjenmørtling av skader evt. ny preventiv overflatebehandling.

9 5037 Haukåsen 1 SE Side 8 En mekanisk reparasjon baseres på utbedring av synlige skader, og det er derfor en viss fare for at det relativt fort kan dukke opp nye skader som man ikke kunne se tidligere. Reparasjonsarbeidene og ny overflatebehandling av betongen vil imidlertid føre til at karbonatiseringsprosessen vil gå langsommere. En viktig forutsetning for et vellykket resultat, er at det velges riktig overflatebehandling etter rehabiliteringen. Riktig overflatebehandling vil for balkonggulvets del si at det benyttes en tett maling eller belegg, mens det på undersiden av platene bør benyttes en diffusjonsåpen maling slik at evt. fuktighet som kommer inn i betongen har mulighet til å diffundere ut igjen. Malingen bør også være karbonatiseringsbremsende. Metoden for mekanisk utbedring av betongskader stiller store krav til utførelsen, og det vil være nødvendig med en tett oppfølging. Totalt omfang av rehabiliteringen vil først bli klart når man fysisk har begynt å hugge bort skadet betong, og det knytter seg derfor en viss usikkerhet til kostnadene. Preventivt vedlikehold Preventivt vedlikehold innebærer en overflatebehandling av betongen for å beskytte mot videre nedbrytning. Dette beskytter blant annet mot inntrengning av sure gasser i lufta og ved fuktbelastning. Kost-/nytteverdien av preventive tiltak er langt større ennn verdien av reparasjoner, fordi den videre skadeutviklingen på konstruksjonen vil gå langsommere. Katodisk beskyttelse Ved katodisk beskyttelse bruker man påtrykt strøm for å tvinge armeringen inn i en tilstand der den ikke kan ruste. Synlige skader må repareres, og det må etableres kontinuitet i armeringen. Deretter påføres en spesiell elektrisk ledende maling som koples til en svak strømkilde. Strømmen bidrar til å tvinge betongen inn i en tilstand hvor korrosjonen opphører. Da katodisk beskyttelse er avhengig av å være tilkoplet strøm i flere år etter montering, må systemet overvåkes. Alternativ 1: Mekanisk reparasjon av balkonger I alternativ 1 er det foreslått en aktiv mekanisk reparasjon med katodisk beskyttelse (hvor det er nødvendig), hvor balkongene repareres og tilbakeføres i opprinnelig stand. Ved denne metoden kan det komme enkelte skader i etterkant. I tillegg påføres alle betongdekker et polyuretanbelegg (vanntettsjikt) og en CO2 bremsende maling. Eksisterende håndløper erstattes med ny som overflatbehandles. Alternativ 2: Utvidelse av eksiterende balkonger I dette alternativ er det foreslått en balkongutvidelse med ca. 40 cm og nye rekkverk. Eksisterende balkongdekke vil ha likt tiltak som i alternativ nr. 1 med KB-anlegg. I forbindelse med en balkongutvidelse er det lagt til grunn nye rekkverksløsninger av lett-konstruksjon med brystningsplater. Bildet illustrerer kun et eksempel på type utforming et rekkverk kan ha. Dette bør tegnes av en arkitekt før endelig valg av rekkeverk avgjøres slik at det harmonerer med fasadene. Før en utvidelse av eksisterende balkonger kan utføres, må også det bæremessige (statiske) kontrolleres/beregnes. På grunn av nye rekkverk og utvidelse av balkongdekkene er tiltaket søknadspliktig. Se alternativ 3 for nærmere informasjon. Bildet viser balkongtype i SE Thorleifs Allé 9 og 17

10 5037 Haukåsen 1 SE Side 9 Alternativ 3: Innglasset balkonger I forbindelse med tiltak nabo boligselskap har utført er det ønsket en kostnadsvurdering hvor eksisterende balkonger rives, og nye balkonger monteres med innglassing. Balkongstørrelsen vil være avhengig av nye brannkrav, og det bæremssige må kontrolleres. Det er tatt utgangspunkt i en typisk innglasset balkong fra tilsvarende bygningsmasse som i Haukåsen 1 SE. En innglasset balkong vil kunne tilføre en leilighet et nytt rom, men det må ikke forveksles med et nytt oppvarmet rom som kan føre til kondensproblemer. Stadig flere boligselskaper ønsker å etablere nye, store balkonger til alle leilighetene. Gjennomføringen av et slikt tiltak vil, foruten kvalifisert flertall på sameiermøte, også kreve at prosjektet tegnes ut og byggemeldes Planog bygningsetaten i Oslo. I de senere år har stadig flere Bilde viser innglasset balkonger i Lutvann boligsameie boligselskaper erfart at Plan- og bygningsetaten i Oslo, har innsigelser mot planene. Det er derfor viktig at prosjektet planlegges nøye før en eventuell søknad sendes Plan- og bygningsetaten. Dersom boligselskapet ønsker å gå videre etter et vedtak på sameiermøte, må det engasjeres både arkitekt og byggteknisk rådgiver til den videre planleggingsfasen. 4 VINDUER 4.1 KORT REDEGJØRELSE FOR TILSTAND Vinduene i boligsameiet er av varierende kvalitet, og det er informert om trekkfulle vinduer og råteskadde bunnkarmer. Tidligere har boligselskapet praktisert fortløpende utskifting av skadde vinduer. Det er også informert om at vinduene har en slagretning (utadslående) ut fra fasaden slik at det regner på innsiden av vinduene og skaper skader. Samtidig er det registrert mangelfull montering av sålebenkbeslag (vindusbeslag) som står og spriker stedvis fra teglfasaden. Dette kan medføre fukt og vannskader i konstruksjonen. 4.2 ALTERNATIVE TILTAK I alternativ 1 er det beregnet en fortløpende utskifting av vinduer, hvor kun det helt nødvendige blir skiftet ut. Tidligere har boligselskapet skiftet ut ca. 100 enheter, og i dette alternativet er det kun budsjettert med en kostnad for å fortsette fortløpende utskifting ved behov. I tillegg er det tatt høyde for å utbedre eksisterende sålebenkbeslag slik at en oppnår tett tilslutning mellom sålebenk og fasade. I alternativ 2 og 3 er det beregnet full utskifting av alle vinduer, (ikke stuevindu) hvor nye vinduer vil få aluminiumskledning utvendig og slagretning (innadslående) inn i leiligheten. Ved å gi vinduet utvendig aluminiumsbekledning oppnås en enda lengre Bildet er hentet fra NorDan sin hjemmeside

11 5037 Haukåsen 1 SE Side 10 levetid, og vinduene vil bli tilnærmet vedlikeholdsfrie. Alle nye vinduer vil også få nye sålebenkbeslag (vindusbeslag) på undersiden av vinduene som slisses inn i teglfasaden. Det er ikke beregnet å skifte ut platekledning på undersiden av vinduene. 5 TAK 5.1 KORT REDEGJØRELSE FOR TILSTAND Takene er av type oppforet tretak som er folietekket med Icopal pvc-folie. 13 tak er nylig omtekket, men det gjenstår 21 tak i boligselskapet som har gammel folietekking. Det foreligger flere tilstandsvurderinger av takene hvor det anbefales en omtekking. Ved enkelte punkter på takene har folien sklidd ned under beslagene, men dette kan utbedres med mindre tiltak. Innvendige taknedløp er ikke kontrollert, men det er informert om at de er helee og uten skader. Det har ikke vært noen større lekkasjer på grunn av brudd på nedløpsstammene tidligere. Alle inspiserte pipehatter og soilhatter er hele og kan gjenbrukes. 5.2 ALTERNATIVE TILTAK I alle alternativene er det beregnet omtekking av gjenstående tak, i alt 21 stk. Takene er beregnet omtekket med folietekking, og nye sluk monteres for å oppnå full garanti på arbeidet. Alle pipebeslag blir gjenbrukt, men det er avsatt en mindre post for ev. skadde pipehatter. Alle hengeskivebeslageskivebeslag skiftes ut med nye (hengeskivebeslag er beslag som er slisset inn i veggen ned mot folietekkingen. Se også bildevedlegg). Avhengig av valgte løsning vil også parapetbeslagene (takbeslag) bli skiftet ut om det blir en full utskifting av gesimsbordene til nye vedlikeholdsfrie bord. Bildet viser nytt taksluk 5.3 GESIMSBORD Gesimsbordene er generelt slitte, men vurderingen er utført fra bakkenivå. I trevirke som er malt sort kan det oppstå stor varmegang i materialet ved soldager slik at trevirket tørker og sprekker opp. I tillegg er det registrert panelbord som er råteskadd, og spesielt de nedre panelbordene. Det er i alternativ 2 og 3 foreslått en full utskifting av gesimsbord til nye vedlikeholdsfrie bord. I alternativ 1 er det foreslått en utskifting av skadde panelbord og ny overflatebehandling. I kostnadsoverslaget i alternativ 2 og 3 er det lagt til grunn full utskifting med et material som består av trestrukturert fibersementplank (HardiPlank). Dette materialet er vedlikeholdsfritt og den har samme struktur og utseende som dagens panelbord. Materialet er også overmalbart.

12 5037 Haukåsen 1 SE Side 11 Bildet er hentet fra Cembrit sin hjemmeside (HardiPlank) HOVEDTAVLER KORT REDEGJØRELSE FOR FO TILSTAND Hovedtavlene er fra oppføringsperioden med eldre sikringsutstyr på stativtavle. Stativet er plassert i et eget rom i kjelleretasjen. Det ble ikke observert synlige tegn til skader eller overbelastning,, og hovedtavlene hoved er godt merket. Inntakskabel var også hel og uten skader. Tilstanden i fyrhuset er tilsvarende og en utskifting av hovedtavle er inkludert i kostnaadsoverslaget. Det vises forøvrig til OPAK sin tilstandsrapport (januar 2010) for nærmere informasjon om hovedtavlene. 6.2 ALTERNATIVE TILTAK På bakgrunn av personsikkerhet er det de anbefalt å skifte ut hovedtavlene slik at de oppgraderes iht. dagens forskriftskrav. Det vil si nye kombiautomater med jordfeilbryter og automatsikringer. Det er også inkludert nye skap for hovedtavle, da teknisk rom i dag ikke tilfredsstiller dagens krav til brannmotstand. Det er tatt høyde for en utskifting av stigekabler i kostnadsoversikten, men det vites ikke om det er mulig å tilføre mer kapasitet (effekt) inn til hovedtavlene. Trafoen er plassert på parkeringsplassen parkeringspl i Haukåsen 1 SE, men det vites ikke om det er mulig eller nødvendig å tilføre mer strøm til hovedtavlene. I tillegg er det inkludert utskifting av 10 underfordelere som blant annet går til vaskeriene.. Om tiltaket blir iverksatt bør det utredes nærmer hvor strømleverandør må kontaktes for or å se på mulighetene og behovet for å øke kapasiteten inn til hovedtavlene hovedtavlene. En slik kostnad er ikke inkludert siden tiltaket er usikkert, og strømleverandøren er ikke kontaktet.

13 5037 Haukåsen 1 SE Side 12 KOSTNADSOVERSLAG KOSTNADSBEREGNEDE OSTNADSBEREGNEDE ALTERNATIVER ALT Alt. 1 A/B: - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak, pipebeslag dede /remonteres - Overflatebehandling av gesimsbord, med utskifting av råteskadde bord - Nødvendig utskifting av vinduer som er skadet - Mekanisk reparasjon av balkonger med KB-anlegg KB - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater Alt. 2 A/B: - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak, pipebeslag dede /remonteres - Utskifting av gesimsbord til vedlikeholdsfritt materialer materi - Utskifting av alle vinduer (ikke stuevindu) til aluminiumskledde vinduer - Mekanisk reparasjon av balkonger med KB-anlegg KB - Balkongutvidelse av balkonger med ca. 40 cm (avhengig av bærekonstruksjon) - Montering av nye rekkverk - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater Alt. 3 A/B - Etterforankring av gavler (9 stk) - Omtekking av 21 tak, pipebeslag dede /remonteres - Utskifting av gesimsbord til vedlikeholdsfritt materialer mater - Utskifting av alle vinduer (ikke stuevindu) til aluminiumskledde aluminiums vinduer - Riving av balkonger - Montering av nye balkonger med innglassing - Utskifting av hovedtavler til nye kombiautomater

14 5037 Haukåsen 1 SE 7.2 Side 13 GENERELLE ENERELLE FORUTSETNINGER FORUTSETNIN Det er utarbeidet kostnadsoverslag for de 3 alternativene som er beskrevet over. Kostnadsoverslaget antas å ha en usikkerhet på +/+/ 15 %. I kostnadsberegningene er det medtatt alle kostnader boligselskapet kan forvente å få i forbindelse med balkong/tak/fasaderehabiliteringen. fasaderehabiliteringen. Det er, foruten enhetspriser for de aktuelle arbeidene, også ogs å medtatt kostnader til rigg og drift av byggeplass, prosjektering, prosjektprosjekt og byggeledelse, prisstigning, finansieringskostnader m.m. I tillegg er det avsatt en post til uforutsette kostnader. Kostnadsoverslagene er basert på de ferskeste erfaringsprisene erfaringspris ene OBOS Prosjekt A/S sitter inne med. Disse enhetsprisene kan variere innenfor et høyeste og et laveste nivå, avhengig av de forskjellige entreprenører og underentreprenørers kapasitet. Kostnadsoverslagene er konsekvent forsøkt lagt i øvre nivå av dette prisspekteret, risspekteret, og den endelige prosjektkostnaden for Haukåsen 1 boligsameie er derfor forventet og ikke overstige totalsummene i kostnadsoverslagene. Det er videre ivaretatt muligheter for mindre endringer underveis i prosessen. Likviditetsanalysen har forutsatt utsatt at boligselskapet tar i bruk 1 million kroner av egenkapital som legges inn i prosjektkostnaden. Det er lagt inn årlig økning av fellesgjeld med 1,5 % per. halvår (fra 2013) for å ta høyde for generell prisstigning. I alternativ nr. 1 er det ikke lagt inn kostnader til byggemelding, da tiltakene anses som normalt vedlikehold. I alternativ 2 og 3 er det inkludert kostnader til byggemelding, da tiltakene anses som søknadspliktig. I likviditetsanalysen så er det sett på muligheter for å inkludere lånet i Handelsbanken inn i nytt låneopptak (refinansiering),, kontra det å etablere nye lån i nytt prosjekt. I alternativ 1B, 2B og 3B i likviditetsanalysen er det beregnet at eksisterende lån i Handelsbanken inkluderes i nytt låneopptak (refinansieres). I alternativ 1A, 2A og 3A er det beregnet at lånet i Handelsbanken Handelsbanken ikke inkluderes i nytt låneopptak. NB! I likviditetsanalysen er det informert om at i alternativ 3 overgår boligselskapet en belåning på over kr ,- / seksjon, noe som kan medføre problemer med et låneopptak på grunn av sikkerhet.. Videre sier analysen at boligselskapet bør gjøre noen betraktninger rundt finansieringsplanen og mulighetene for kapitalinnhenting fra seksjonseierne om disse alternativene er aktuelle. For ytterligere informasjon vises det til likviditetsanalysen som er vedlagt kostnadsrapporten. En sammenstilling av kostnadene for de aktuelle alternativene er vist på de neste sidene.

15 5037 Haukåsen 1 SE 7.3 Side 14 SAMMENSTILLING AMMENSTILLING KOSTNADSOVERSLAG KOSTNA Sammenstillingen nedenfor viser en oversikt over kostnader hvor tidligere lån (Handelsbanken) opprettholdes slik det er i dag (A). (A)

16 5037 Haukåsen 1 SE 7.4 Side 15 SAMMENSTILLING AMMENSTILLING KOSTNADSOVERSLAG KOSTNA Sammenstillingen nedenfor viser en oversikt over kostnader hvor tidligere lån (Handelsbanken) er inkludert i nytt låneopptak: (B)

17 5037 Haukåsen 1 SE 7.5 Side 16 ORIENTERING RIENTERING OM KOSTNADSOVERSLAGET KOSTNA Kostnadsoverslagene følger et standard oppsett for de ulike aktiviteter og i det etterfølgende er det gitt forklaring på hva de ulike konti inneholder: Bygningsmessige kostnader Denne posten inneholder alle bygningsmessige arbeider innenfor hvert hovedalternativ. Posten inneholder material- og arbeidskostnader, inkl. nødvendige forarbeider som riving og borttransport av gamle materialer, skraping av vinduer, mm. Entreprisekostnader Entreprisekostnader inneholder bygningsmessige bygningsmess kostnader, og rigg- og drift av byggeplass inkl. reparasjon av planter, veier og plasser etter byggearbeidene. RiggRigg og drift omfatter entreprenørens kostnad til å rigge seg til med brakker, stillaser og produksjonsanlegg, samt kostnader for drift av disse isse gjennom hele byggeperioden. Forventet prosjektkostnad Denne posten inneholder entreprisekostnader med tillegg av byggherrens generelle kostnader. Disse kostnadene er i hovedsak: Prosjektadministrasjon og prosjektering som omfatter nødvendig bistand fraa arkitekt, byggteknisk konsulent og prosjekt- og byggeleder for gjennomføring av arbeidene. Byggemeldingsgebyr påløper for alle alternativer der det gjøres fasadeendring Øvrige byggherrekostnader er en samlepost av ulike aktiviteter som kopiering, garant garantistillelse ovenfor entreprenør, ekstra forsikring, utvidet forretningsføreravtale gjennom byggeperioden, mv. Forventet prisstigning er medtatt frem til tidspunkt for utbetaling til entreprenør i henhold til antatt fremdriftsplan. Finansieringskostnader inneholder neholder kostnader til å betjene nødvendige lån. Totale kostnader Totale kostnader er summen av alle kostnader i prosjektet. Inkludert er også post for uforutsette kostnader. Under denne posten er det lagt inn sikkerhet for de priser som er oppgitt. Marke Markedet og prisene påvirkes på en måte som ikke lar seg forutsi med stor nøyaktighet. Denne posten vil fange opp dette sammen med en evt. usikkerhet i kostnadsoverslaget.

18 5037 Haukåsen 1 SE 7.6 Side 17 KONSEKVENSER ONSEKVENSER FOR FELLESUTGIFTENE FELL Det er utarbeidet likviditetsanalyser for i alt 3 alternativer med nytt låneopptak (A) (A). I tillegg er det utarbeidet analyser som inkluderer refinansiering av eksisterende lån (B). Likviditetsanalysene er beregnet av OBOS Finansavdeling på bakgrunn av budsjett for Detaljerte ljerte forutsetninger fremgår av vedlegg til kostnadsrapporten. For alternativene 2 og 3 er det lagt inn balkongtillegg som fordeles flatt mellom seksjonene. Restbeløp (vedlikehold) fordeles etter eierbrøk. I det etterfølgende er de økonomiske konsekvensene konsekvensene for utvalgte leilighetstype vist for hvert alternativ. Alternativ 1A Etterforankring av gavler Omtekking av tak Overflatebehandling av gesims Nødvendig utskifting av vinduer Mekanisk reparasjon av balkonger Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: ,- 5,6 % Låneopptak: ,- Nedbetalingstid 15 år Fellesutgifter 15 % Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , 3.391, , 3.391, , 3.391,- 3-roms 3.308, , , 3.804, , 3.804, , 3.804,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene. Alternativ 1B Refinansiering av eks. lån Etterforankring av gavler Omtekking av tak Overflatebehandling av gesims Nødvendig utskifting av vinduer Mekanisk reparasjon av balkonger Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: ,- 5,6 % Låneopptak: ,- Nedbetalingstid 15 år Fellesutgifter 11 % Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , 3.273, , 3.273, 3.273, , 3-roms 3.308, , , 3.672, , 3.672, , 3.672,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene.

19 5037 Haukåsen 1 SE Alternativ 2A Side 18 Etterforankring av gavler Omtekking av tak Utskifting av gesimsbord Utskifting av alle vinduer Mekanisk reparasjon av balkonger Balkongutvidelse Montering av nytt rekkverk Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: ,- 5,6 % Låneopptak: , ,- Nedbetalingstid 25 år Budsjett balkongtillegg: , ,- Låneopptak balkongtillegg: ,- Fellesutgifter 15 % 5,6 % Nedbetalingstid 25 år 6% Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , , , 3.595, , 3.595,- 3-roms 3.308, , , , , 4.033, , 4.033,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene. I tillegg kommer et balkongtillegg på kr. 85,- pr. mnd fra 1. kvartal 2013 og i 25 år. Alternativ 2B Refinansiering av eks. lån Etterforankring av gavler Omtekking av tak Utskifting av gesimsbord Utskifting av alle vinduer Mekanisk reparasjon av balkonger Balkongutvidelse Montering av nytt rekkverk Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: , ,- 5,6 % Låneopptak: , ,- Nedbetalingstid 25 år Budsjett balkongtillegg: ,- Låneopptak balkongtillegg: ,- Fellesutgifter 5,6 % Nedbetalingstid 25 år 15 % Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , , 3.391, , 3.391, , 3-roms 3.308, , , , 3.804, , 3.804, , I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene. I tillegg kommer et balkongtillegg på kr. 85,- pr. mnd fra 1. kvartal 2013 og i 25 år.

20 5037 Haukåsen 1 SE Alternativ 3A Side 19 Etterforankring av gavler Omtekking av tak Utskifting av gesimsbord Utskifting av alle vinduer Riving av balkonger Montere nye balkonger med innglassing Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: ,- 5,6 % Låneopptak: ,- Nedbetalingstid 30 år Budsjett balkongtillegg: ,- Låneopptak balkongtillegg: ,- Fellesutgifter 20 % 5,6 % Nedbetalingstid 30 år 11 % Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , , , , , ,- 3-roms 3.308, , , , , , , ,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene. I tillegg kommer et balkongtillegg på kr. 701,- pr. mnd fra 1.. kvartal 2013 og i 30 år. Alternativ 3B Refinansiering av eks. lån Etterforankring av gavler Omtekking av tak Utskifting av gesimsbord Utskifting av alle vinduer Riving av balkonger Montere nye balkonger med innglassing Utskifting av hovedtavler Budsjettert rente: Budsjett: ,- 5,6 % Låneopptak: ,- Nedbetalingstid 30 år Budsjett balkongtillegg: ,- Låneopptak balkongtillegg: ,- Fellesutgifter 20 % 5,6 % Nedbetalingstid 30 år 4% Leil.- Dagens type felleskost. 2-roms 2.949, , , , , , , ,- 3-roms 3.308, , , , , , , ,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmuligheter på selvangivelsen, pt 28 % av rentekostnadene. I tillegg kommer et balkongtillegg på kr. 701,- pr. mnd fra 1.. kvartal 2013 og i 30 år.

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 26. mars 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie Liabakken Boligsameie Olaf Bulls vei 30-48/52-82 www.liabakken.no Agenda 1. Velkommen og innledning til møte v styretleder Elisabeth Natvig Kort orientering

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE NOTAT Oppdrag Thorvald Meyers Minde skade på mur Kunde Nord-Odal kommune Notat nr. 001 Til Nord-Odal kommune v./morten Raaden Fra Kopi Vegard Haugen SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE Dato 2011-12-09

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENGEBRÅTEN BOLIGSAMEIE juni 2014. NYTT GARASJEANLEGG, BODER OG AVFALLSYSTEM REDEGJØRELSE TIL KOSTNADSOVERSLAG av 20.06.

MULIGHETSSTUDIE ENGEBRÅTEN BOLIGSAMEIE juni 2014. NYTT GARASJEANLEGG, BODER OG AVFALLSYSTEM REDEGJØRELSE TIL KOSTNADSOVERSLAG av 20.06. NYTT GARASJEANLEGG, BODER OG AVFALLSYSTEM REDEGJØRELSE TIL KOSTNADSOVERSLAG av 20.06.14 Vedlagte kostnadsoverslag er basert på Mulighetsstudie Engebråten boligsameie, utarbeidet av Enerhaugen Arkitektkontor

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P-HUS Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils-Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette Fjeld (tlf

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Mandag 15.09.2008 kl. 18:00 i Salemkirken, Sannergaten 12. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Prosjekt 567 Breiviklia - Takrehabilitering Totalentreprise K201

Prosjekt 567 Breiviklia - Takrehabilitering Totalentreprise K201 30032016 Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Prosjekt 567 Breiviklia - Takrehabilitering Totalentreprise K201 Side 1 av 7 30032016 Funksjonsbeskrivelse 1 Rigg og drift Totalentreprenøren (TE) har

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS 8401-8407 Vedlikeholdstiltak - taktekking 2485211 Kontraktsnummer 480428 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontraktsnr: 1 BESKRIVELSE 1.1. Orientering om tiltaket

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013 * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2013-2023 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets viktigste oppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold Styret

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as Oslo 27. april 2007 2 Sammendrag Eksisterende taktekking er ca. 20 år gammel.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Rehabilitering Sandsli borettslag.

Rehabilitering Sandsli borettslag. Rehabilitering Sandsli borettslag. Bakgrunn: Sandsli borettslag ble overtatt 1984-1985 fra entreprenør Arne Sande AS. Laget har over tid slitt med dårlige løsninger som har gitt både vanninntrenging og

Detaljer

Røverkollen Borettslag. Utvendig rehabilitering

Røverkollen Borettslag. Utvendig rehabilitering Røverkollen Borettslag Utvendig rehabilitering Tilstede er representanter fra S-bygg, OBOS prosjekt, arkitekt og styret i Røverkollen borettslag som vil informere om sine fagområder. Hvordan prosessen

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 22.06.2016 kl. 18.00 Sted: I Grendehuset ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder og sekretær Som møteleder

Detaljer

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo 1/10 TILSTANDSRAPPORT AV TAK Oppdrag nr. A-119877 Befaringsdato 19.11.2009 Oppdragsnavn LYBEKKVEIEN 33-39 Møtested Lybekkveien 33-39 Rapportdato 09.12.2009 Oppdragsleder Jan Skau Underskrift Ansvarlig

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 130 138 BLOKK 2 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Østausa borettslag arrangeres 22.06.2016 kl. 18:00 i Grendehuset TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014

Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014 Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014 www.sondreasen.no Vedlikeholdsplikt og styrets oppgaver Vedtektene 5-2, første ledd Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer