Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015"

Transkript

1 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/ Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr Gateadresse er Haugerudveien 1-63 og Larsbråtveien og Borettslaget består av 183 atriumshus i funkisstil satt sammen i varierte gruppeformer. Tomten har gårdsnr. 140/141 og bruksnr. 51/126/128. Husene ble oppført i og første innflytting var i Husene er bygget i tre med luftede flate tak. Fundamentert i hovedsak direkte på fjell med kryprom. En del er fundamentert direkte på leire som plate på mark. 2. Teknisk status Det ble foretatt en omfattende utvendig rehabilitering av alle boligene i 2007 og Rehabiliteringsarbeidet omfattet: Utskifting av panel og etterisolering vegger. Utskifting av vinduer og dører. Bygging av nye blomsterkasser, rekkverk og tak over inngangspartier. Utskifting av gesimsbeslag, renner og nedløp. Reparasjon av terrasser og ny papptekking. av fasader, vinduer, rekkverk og blomsterkasser. 2.1 Aktører Funksjon Når Firma/adresse Kontaktperson Telefon etc. Byggherre Styret i St. Hansfjellet Borettslag Anders Pilgaard Byggherreombud Høyer Finseth AS (tidl. A.L. Høyer) Finn Braaen Entreprenør EUC AS Bjørn Christensen FDV-dokumentasjon EUC AS Bjørn Christensen Vedlikeholdsplan 2009 Høyer Finseth AS (tidl. A.L. Høyer) Finn Braaen Oppdatering av vedlikeholdsplan Høyer Finseth AS (tidl. A.L. Høyer) Victoria Rygh Nordhagen Vedlikehold Vedlikeholdsplanen angir type vedlikehold samt fornyelser og utskifting, spesifisert ihht. angivelser i byggdetaljblad Det forutsettes at kvalifisert bistand blir benyttet, både i form av rådgiving og/eller utførelse. En tidsplan for de neste 15 årene er vedlagt som en sjekkliste for byggherren. Høyer Finseth AS Postadresse: Engebrets vei 5, 0275 Oslo Telefon sentralbord: Epost: Org.nr: NO MVA

2 Det anbefales en hovedinspeksjon av hele bygningsmassen hvert 3.år og at Vedlikeholdsplanen blir oppdatert etter hver hovedinspeksjon. Bygningene står i et normalt utsatt klima, der noe forurenset luft kan påvirke malte flater. Det ble under rehabiliteringen i ikke utskiftet all ytterpanel. De eksisterende panelvegger som ikke ble skiftet (nordvegger og noen atrier) bør derfor inspiseres regelmessig for oppsprekking og avflassing. Regelmessig renhold vil forebygge nedbrytningsskader på disse veggene. For å få et godt og effektivt vedlikehold er det viktig at småskader utbedres, midlertidig eller permanent, så snart de blir oppdaget. Se FDV- dokumentasjonen fra EUC AS (Entreprenør fra prosjektet i ). Vedlikeholdsplanen er bygget på NS 3451, Byggforsk , erfaringer fra rehabiliteringen utført og inspeksjon i november/desember Forklaringer Hovedvedlikehold = Reparasjon av skader. Hel fornying av overflatebehandlingen. Ettersyn = Reparasjon av småskader. Reparasjon av overflatebehandlingen. 3.2 Kostnader De beregnede kostnadene er rene vedlikeholdskostnader i 2014-kroneverdi og viser forslag til avsetninger til periodisk vedlikehold de neste 15 år. 4. Oppdatering av vedlikeholdsplan 2014/2015 Det ble i november/desember 2014 foretatt en befaring for å vurdere tilstanden til bygningsmassen i St. Hansfjellet borettslag med tanke på å oppdatere den eksisterende vedlikeholdsplanen. Fasadene på bygningene har holdt seg godt (med unntak av bodvegger hvor vannet gjør en del skade) siden rehabiliteringen i 2007/2008. Tilstanden på takene ble dog vurdert til å være i en slik tilstand at man må fremskynde det tidligere antatte hovedvedlikeholdstidspunktet. Befaring ble foretatt av Victoria Rygh Nordhagen fra Høyer Finseth AS med bistand fra vaktmestere Oppsal Vaktmestersentral. Høyer Finseth AS v/ Victoria Rygh Nordhagen

3 Oppdatert Vedlikeholdsplan for St. Hansfjellet borettslag NS Bygningsdel Materiale/konstruk-sjon Vedlike-hold Beskrivelse av hovedvedlikehold Neste hovedvedlikehold Ettersynsintervall Henvisning Bæresystemer 229 Andre deler av bæresystemer Tilfluktsrom Betong Utvendig oppgraving år Krypkjellere Betong og betongrep. av mur på hus. Krypkjellere: Holde under oppsyn mtp fuktskader. Rep av betongmur år (oppsyn av krypkj.) 23 Yttervegger 235 Utvendig kledning og overflate Panelvegger - nye i 07 og 08 Trepanel Vedlikehold: Kun maling og reparasjon av oppståtte skader. Hovedtiltak: Nytt helstrøk hvert 10. til 12. år år Byggforsk Vasking Såpevask år Panelvegger - originale Trepanel Utskifting Eksisterende panel rives. Ny panel med år Byggforsk nordvegger vindtetting og 98mm utforing og 100mm isolasjon. hvert 10. til 12. år år Vasking Såpevask 2015 Panelvegger i Atrier Trepanel Vedlikehold: og eventuelt år Byggforsk utskifting av skader. Vasking Såpevask år Bodvegger Tre Utskifting av Skifte enkeltbord ved råteskade. Fortløpende 1 år råteskadde bord - helstrøk år 234 Vinduer, dører porter Vinduer ( ) Tre Males ved behov eller hvert 6. år Byggforsk Vinduer (før ) Tre Utskifting Skifte gamle vinduer ved påvist råte år Skraping og maling av vinduer ved behov år Byggforsk eller hvert 4. år hvert 6. år etter utskifting (siste i 2021). Nye verandadører Tre Forbehandling og maling. Beboeransvar Dører som ikke ble skiftet Tre /utskifting Skrapes til rent tre og males/ Utskiftes Beboeransvar fortløpende. 238 Utstyr og komplettering Rekkverk Tre Beising Beising hvert 6. år år Byggforsk Utvendige trapper Trapper Tre Utskifting Skifte hvis råte eller hvert 20. til 30. år år Byggforsk Yttertak 262 Taktekking Tekking hustak Papp Papp/beslag Omlegging av tak år Tekking bodtak Papp Papp, beslag Omlegging av tak år Vindfangtak Papp Papp, Reparasjon av tekking og beslag år beslag og tre beslag og maling Male tre ved behov eller hvert 10. til 12. år år Byggforsk Fast inventar 279 Annet fast inventar Røykpiper Beslag Utskifting av beslag, kostnad beboeransvar. Samtidig som omlegging av tak. Rep ved lekkasje. 28 Trapper, balkonger 284 Balkonger og verandaer Terrasser Tremmer og papp Tre og papp Reparere/olje tremmer (hvert 3. år). Ny papp og tremmer i ca. 2040, men må sees an grunnet langt vedlikeholds-intervall. 30 VVS-installasjoner generelt Beboeransvar. Samtidig som omtekking av tak ( ). ca Sanitær 31 Røranlegg PVC-rør/ Skifte rør Taknedløp gjennom leilighet skiftes ved år lekkasje MA rør Stake tette rør Utvendige avløpsrør stakes fortløpende år 52 Integrert kommunikasjon Internett og TV-kabling Normalt vedlikehold Jevnlig vedlikehold 3 år Utskifting år 70 Utendørs 721 Støttemurer og andre murer Støttemurer Betong Reparere Mekanisk utbedring ved behov eller hvert 20. år 725 Gjerder, porter og bommer 3 år år Byggforsk Gjerder Flettverk og stendere i Fornyelse Reparere ved behov. Fornyelse Ved behov 1 år stål 75 Utendørs tele og automatisering Utendørs el.kab El.luftstrekk Fornyelse Fornyelse av kabling, utvendig inntaksskap år og innfesting i vegger 76 Veger og plasser Gangveier Asfalt Utbedring Utbedring ved behov. Ny asfalt år Varmekabler Utskifting, nye ved behov/skade år 77 Park og hage Lekeplasser Utbedring ved behov Etter behov ½ år Felles grøntareal Normalt vedlikehold Etter behov ½ år Garasjer Oppgradering av garasjeanlegg år

4 Oppdaterte vedlikeholdsperioder for St. Hansfjellet borettslag NS 3451 Bygningsdel Materiale/ konstruksjon Vedlikehold Bæresystemer 229 Andre deler av bæresystemer Tilfluktsrom Betong Utvendig oppgraving x x x x x x x x x x X x x x x x Krypkjellere Betong og betongrep. X x x x 23 Yttervegger 235 Utvendig kledning og overflate Panelvegger - nye i 07 og 08 Trepanel Panelvegger - originale nordvegger Tre,isolasjon,maling X X x x x Vasking X x x x x x x x x X x x x x x x Utskifting x x x x x x x x x x X x x x x x x X X x x X Vasking X x x x x x x x x X x x x x x x Panelvegger i Atrier Trepanel x X X x x X Vasking X x x x x x x x x X x x x x x x Bodvegger Tre Utskifting av råteskadde bord x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x X 234 Vinduer, dører porter Vinduer ( ) Tre x x X X x x X x Vinduer (før ) Tre Utskifting (sam. m/tak) X X X X X x x x x X x Nye verandadører Tre Beboer Dører som ikke ble skiftet Tre /ut-skifting Beboer

5 Oppdaterte vedlikeholdsperioder for St. Hansfjellet borettslag NS 3451 Bygningsdel Materiale/ konstruksjon Vedlikehold Utstyr og komplettering Rekkverk Tre Beising x X x X x 282 Utvendige trapper Trapper Tre Utskifting x x X x x 26 Yttertak 262 Taktekking Tekking hustak Papp Papp/beslag x X X X X X x x x x x x x x x x Tekking bodtak Papp Papp, beslag x x x x x x X X X X X x x x x x Vindfangtak Papp Papp, x X X X X X x x x x x x x x x x beslag og tre beslag og maling X X X X X X 27 Fast inventar 279 Annet fast inventar Røykpiper Beslag - X X X X X Trapper, balkonger 284 Balkonger og verandaer Terrasser Tre Tremmer - oljing x x x x x Terrasser Papp Papp x x 30 VVS-installasjoner generelt 31 Sanitær 31 Røranlegg PVC-rør Skifte rør X MA rør Stake tette rør X

6 Oppdaterte vedlikeholdsperioder for St. Hansfjellet borettslag NS 3451 Bygningsdel Materiale/ konstruksjon Vedlikehold Integrert kommunikasjon Internett og TV-kabling 70 Utendørs normalt, jevnlig vedlikehold x x x x x Utskifting X 721 Støttemurer og andre murer Støttemurer Betong Ettersyn, reparere x x x X x x 725 Gjerder, porter og bommer Gjerder Flettverk og stendere Fornyelse x x x x x x x x x x x x x x x x 75 Utendørs tele og automatisering Utendørs el.kab El.luftstrekk Fornyelse x x x x x x x x x x x x X x x x 76 Veger og plasser Gangveier Asfalt Utbedring x x x X x Gangveier Varmekabler Utbedring, kontroll av funsksjon 77 Park og hage x x x X x Lekeplasser x x x x x x x x x x x x x x x x Felles grøntareal x x x x x x x x x x x x x x x x Garasjer x x x x x x X X X X X x x x x x

7 Oppdaterte periodiserte vedlikeholdskostnader for St. Hansfjellet borettslag NS 3451 Bygningsdel Materiale/ konstruksjon 22 Bæresystemer 229 Andre deler av bæresystemer Vedlikehold Tilfluktsrom Betong Krypkjellere Betong og betongrep Yttervegger 235 Utvendig kledning og overflate Panelvegger - nye i 07 og 08 Trepanel Panelvegger - originale nordvegger Vasking Tre,isolasjon,maling Utskifting Vasking Panelvegger i Atrier Trepanel Vasking Bodvegger Tre Utskifting av råteskadde ikke oppført bord ikke oppført 234 Vinduer, dører porter Vinduer ( ) Tre Vinduer (før ) Tre Nye verandadører Tre Beboeransvar Dører som ikke ble skiftet Tre /ut-skifting Beboeransvar Utstyr og komplettering Rekkverk Tre Beising Utvendige trapper Trapper Tre Utskifting Yttertak 262 Taktekking Tekking hustak Papp Papp/beslag Tekking bodtak Papp Papp, beslag Vindfangtak Papp Papp,besl,tre Fast inventar 279 Annet fast inventar Røykpiper Beslag Beboeransvar Trapper, balkonger 284 Balkonger og verandaer Terrasser Tre og papp Papp VVS-installasjoner generelt 31 Sanitær Røranlegg PVC-rør Skifte rør MA rør Stake tette rør Integrert kommunikasjon Internett og TV-kabling Utendørs 721 Støttemurer og andre murer Støttemurer Betong Ettersyn, reparere Gjerder, porter og bommer Gjerder Flettverk og stendere Fornyelse Utendørs tele og automatisering Utendørs el.kab El.luftstrekk Fornyelse Veger og plasser Gangveier Asfalt Utbedring Gangveier Varmekabler Park og hage Lekeplasser Felles grøntareal Garasjer - samlet kostnad Ekstern oppfølging av vedlikeholdsarbeidet Summer (kr) MERKNAD: Kostnadene er regnet ut fra rehabiliteringskostnadene i 2008, etter 2014 kroneverdi (evt tidsmessige prisendringer eller endret kroneverdi er ikke medregnet) Heller ikke rentekostnad eller renteinntekt er medregnet Merverdiavgift på 25% er medtatt Dette gjelder ikke tekking av hustak og bodtak, disse prisene kommer fra nye kostnadsestimater som Høyer Finseth AS har utarbeidet i januar Disse estimatene er basert på erfaringstall og Norsk Prisbok, samt tall fra et taktekkerfirma som borettslaget har benyttet seg av. Angående garasjer: Høyer Finseth gjorde befaring i 2011 av garasjer, tall for garasjer er basert på etsimat i rapport fra den gang, oppdatert til 2015-tall. Godkjent av: Ellen M. Devold

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Hammersborg borettslag RAPPORT

Hammersborg borettslag RAPPORT RAPPORT Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan 09.03.2015 UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim INNHOLD: 1 Oppdraget... 3 2 Grunnlagsmateriale... 3 3 Sammendrag... 4

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo 1/10 TILSTANDSRAPPORT AV TAK Oppdrag nr. A-119877 Befaringsdato 19.11.2009 Oppdragsnavn LYBEKKVEIEN 33-39 Møtested Lybekkveien 33-39 Rapportdato 09.12.2009 Oppdragsleder Jan Skau Underskrift Ansvarlig

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia 9 1350 Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg 3023

Detaljer