NORSK HYDRO årsrapport Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer."

Transkript

1 NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

2 NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går til industriproduksjon, transport, lys og oppvarming, aluminium til bygg, transport og emballasje, mens gjødsel bidrar til å skaffe en voksende befolkning mat. Våre ansatte verden over utgjør et rikt mangfold av kulturer, kompetanse, idérikdom, ansvar og pågangsmot. De er nerven i Hydros tradisjoner for djerv nyskaping i møte med dagens og framtidens viktigste utfordringer. Framtiden tilhører dem som skaper virkelige verdier. KORT SAGT Olje og Energi Olje- og gassproduksjonen økte med fat til fat daglig som følge av voksende produksjon fra eksisterende felt og overtakelse av eierandeler fra staten på feltene Oseberg, Grane og Tune i Nordsjøen. Aluminium Overtakelsen av det ledende tyske aluminiumselskapet VAW og det franske byggsystemselskapet Technal løftet Hydro til en posisjon blant de tre største integrerte aluminiumselskapene i verden. Agri I strategisk partnerskap med det chilenske selskapet SQM etablerte vi et verdensomspennende markeds- og distribusjonssystem med et komplett produktspekter innenfor spesialgjødsel, som først og fremst brukes til dyrking av frukt og grønnsaker. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

3 innhold NORSK HYDRO 2002 Nøkkeltall 2 Generaldirektørens brev 6 Virksomhetsstyring og ledelsessystemer 8 Aksjonærforhold 11 OLJE OG ENERGI 14 ALUMINIUM 18 AGRI 22 ØVRIGE VIRKSOMHETER 26 STYRET 28 ÅRSBERETNING FOR 2002 fra styre og generaldirektør 30 SAMFUNN, MENNESKER OG MILJØ 36 Samfunn 40 Mennesker 42 Miljø 47 FINANSIELL INFORMASJON 52 Finansiell gjennomgang 52 Konsernregnskap US GAAP 86 Konsernregnskap N GAAP 88 Noter til konsernregnskapet 91 Regnskap Norsk Hydro ASA 126 Revisjonsberetning 133 Bedriftsforsamling 134 Operasjonelle data /Volumtabeller 135 Generell informasjon 139 ORGANISASJON OG LEDELSE 140 Norsk Hydro Kjøp av store virksomheter og avhendelser for om lag seks milliarder kroner gav Hydro en mer fokusert forretningsportefølje og et sterkt forhold mellom gjeld og egenkapital. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

4 NORSK HYDRO året 2002 Også i 2002 leverte vi det vi hadde lovet. Normalisert CROGI var ni prosent. Vår finansielle stilling er sterk. Ambisjonene for 2003 er høye. NØKKELTALL RESULTAT millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA 1) Årsresultat 2) FINANSIELLE HOVEDTALL Investeringer 3) millioner kroner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 4) 0,44 0,28 0,41 0,71 0,58 Kontantstrøm fra driften millioner kroner AVKASTNING CROGI % 5) 8,5 9,4 12,5 8,5 7,8 Normalisert CROGI % 6) KRONER PER AKSJE Resultat 2) 34,00 30,50 53,40 13,90 16,40 Utbytte 10,50 7) 10,00 9,50 8,00 7,50 RISK-beløp 14,90 8) 18,05 33,89 0,39 1,65 Egenkapital 294,10 290,30 274,00 227,30 210,80 Aksjekurs Oslo Børs 31. desember 310,50 376,00 373,00 336,00 257,00 Antall ansatte (gjennomsnitt for året) Personskader (H2) 9) 10,3 (7.0) 9,5 13,7 12,9 14,9 Sykefravær 2,6 (3,26) 10) 3,2 3,9 3,8 3,8 Klimagasser (1.000 tonn CO 2 -ekvivalenter) EBITDA: Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se side 54 for nærmere definisjon. 2. Eksklusive akkumulert effekt av endrede regnskapsprinsipper. 3. Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvesteringer i og lån til tilknyttede selskaper. 4. Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. 5. CROGI: Cash Return on Gross Investment. Se side 55 for nærmere definisjon. 6. Se side 55 for nærmere beskrivelse. 7. Foreslått utbytte, endelig utbytte fastsettes av generalforsamlingen. Aksjen handles eksklusive utbytte fra 8. mai Foreløpig beregning, gjelder beskatning i Norge. 9. Hyppigheten av totalt registrerte personskader per million arbeidstimer. Tall i parentes er eksklusive VAW. 10. Tall i parentes er eksklusive VAW. 2 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

5 Resultat (EBITDA*) milliarder kroner Resultat per aksje kroner * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Avkastning (CROGI*) prosent Totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2) * Cash Return on Gross Investment Hydro-ansatte ekskl. VAW Hydro-ansatte Omsetning per virksomhetsområde Olje og Energi Aluminium Agri Øvrige Totalt klimagassutslipp millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO 2 -e) Olje og energi Olje og energi Olje Aluminium og energi Aluminium 30 Aluminium Olje Agri og energi 25 Agri 20 Agri Aluminium ÿvrige ÿvrige 15 ÿvrige Agri 10 ÿvrige N 2 O SF 6 PFC CH 4 CO 2 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

6 NORSK HYDRO året 2002 OLJE OG ENERGI Hydro er et av verdens ledende oljeselskap offshore og er en viktig aktør i energiforsyningen til Europa. Olje- og gassproduksjonen i Norge, Angola, Canada, Libya og Russland økte i 2002 med 14 prosent til fat oljeekvivalenter per dag. På norsk sokkel er vi i 2003 operatør for 11 felt med en samlet daglig produksjon på om lag fat. Vi produserer elkraft fra fornybare energikilder i Norge. ALUMINIUM Med et samlet forretningsvolum på 2,8 millioner tonn er Hydro et av de tre store, integrerte aluminiumselskapene i verden. Gjennom overtakelsen av det tyske aluminiumselskapet VAW og den franske byggsystemleverandøren Technal i 2002, bedret vi markedsposisjonen blant annet innenfor metallproduksjon, valsing og byggsystemer. Samtidig styrket vi vår posisjon i USA og Asia, samt overfor bilindustrien. AGRI Gjennom å øke våre europeiske markedsandeler og salget utenfor Europa styrket vi i 2002 vår globale lederposisjon som leverandør av gjødsel. Vi er alene om å tilby plantenæring, så vel som agronomiske tjenester, på alle fem kontinenter. Med utgangspunkt i våre moderne produksjonsanlegg, deleide virksomheter og strategiske partnerskap betjener vi lokale og globale markeder. I tillegg til plantenæring produserer og markedsfører vi industrigasser og kjemikalier. 4 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

7 Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 11,9 13,0 14,4 Antall ansatte Realisert oljepris 1) 194,20 217,20 246,40 Produksjon av olje og gass 2) ) Kroner per fat 2) fat oljeekvivalenter per dag Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 7,1 5,7 10,8 Antall ansatte Aluminiumpris LME 1) Produksjon primæraluminium 2) ) Gjennomsnittspris i US-dollar/tonn 2) tonn Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 9,4 9,6 7,8 Antall ansatte Ureapris fob Midtøsten 1) Produksjon av gjødsel 2) ) Gjennomsnittspris i US-dollar/tonn 2) tonn NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

8 NORSK HYDRO brev til aksjonærene GENERALDIREKTØR EIVIND REITEN: En usikker verdensøkonomi og svake finansmarkeder til tross: Vi nådde våre finansielle mål i Hydros utvikling er preget av stor dynamikk. 6

9 Gode prestasjoner og strategiske oppkjøp styrket Norsk Hydro i Grunnlaget for framtidig verdiskaping er forbedret i alle våre tre forretningsområder. Hydro er et vesentlig større og mer slagkraftig selskap enn for ett år siden. I årsrapporten i fjor lovet jeg å øke forbedringstakten. Jeg understreket at stadig bedre lønnsomhet kombinert med vekst innenfor kjerneområdene ville være avgjørende for å skape god avkastning. Samtidig påpekte jeg at våre ambisjoner krever en samordnet, langsiktig og målrettet innsats. I mitt andre brev til Hydros aksjonærer kan jeg fastslå at vi holder stø kurs og stor fart. Olje og Energi er inne i en periode med sterk vekst. Effektiv kostnadskontroll vil gi oss gode resultater selv om oljeprisene skulle falle. En av våre hovedutfordringer er å finne nye reserver. Her har vi ikke nådd våre mål. Etter kjøpet av VAW og Technal er Hydro Aluminium nummer én i Europa. Vi er markedsleder i metallprodukter og profiler og har en sterk stilling innenfor valsede produkter. Målene for kostnadsreduksjoner og samordningsgevinster er høye. Den vellykte snuoperasjonen har dessuten styrket Hydro Agris lederposisjon i en industri der restruktureringen ikke er ved veis ende. Vi møtte de finansielle målene for 2002 tross vanskelige markedsforhold for Aluminium. Lønnsomheten, målt som CROGI (kontantinntjening etter skatt i forhold til brutto investert kapital) normalisert for å reflektere gjennomsnittspriser over en konjunktursyklus, nådde ni prosent, toppen av vårt indikerte mål for Solid kontantinntjening gav oss finansiell kapasitet til store oppkjøp og investeringer for mer enn 45 milliarder kroner. Med det som bakgrunn er det særlig tilfredsstillende å kunne rapportere at vår soliditet fortsatt er sterkt, og at alle store Hydro-opererte investeringsprosjekter utvikler seg i tråd med planene. Forbedringene i 2002 er et resultat av dyktige fagfolks innsats. De representerer et levende mangfold som i 2002 ble styrket med nye medarbeidere. Måten de møter utfordringene i et krevende marked på, avtvinger respekt. Men vi er ikke i mål. Det er bare vi selv som setter grenser for egne prestasjoner. Den framgangen vi oppnådde i 2002, inspirerer oss til å ta nye skritt. Vi leverer fortsatt ikke tilstrekkelig avkastning på investert kapital. Vår innsats er konsentrert om kontinuerlig og systematisk forbedring også i vårt målrettede arbeid med å bedre sikkerheten. Oppkjøpte selskaper viste noe høyere skadefrekvens enn våre øvrige virksomheter, men også i disse selskapene oppnådde vi vesentlige forbedringer i Vi gjør store anstrengelser for å snu eller selge virksomheter som ikke leverer tilfredsstillende resultater. Der vi ikke finner andre utveier, kan nedleggelse bli aktuelt. Som aksjonær kan du være trygg på at vi vil vise både handlekraft og ansvarlighet i slike situasjoner. Vi har satt oss nye og ambisiøse mål og gjør alt vi kan for å nå dem. Eneste vei til å oppnå troverdighet og tillit er systematisk å levere det vi har satt oss fore og åpent kommunisere våre prestasjoner så vel som våre utfordringer. Med langsiktig og kontinuerlig oppmerksomhet skal vi møte de utfordringene økonomisk ustabilitet og politisk usikkerhet stiller oss overfor. EIVIND REITEN Generaldirektør NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

10 NORSK HYDRO virksomhetsstyring og ledelsessystemer For Norsk Hydro er god virksomhetsstyring ikke først og fremst et spørsmål om å overholde lover og regler. Sunne og åpne systemer og prinsipper for virksomhetsstyring bidrar til verdiskaping, bygger tillit og fremmer en etisk og bærekraftig forretningsførsel. Selskapslovgivning Hydro er registrert i Norge, og konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning (Allmenaksjeloven). Loven er revidert i senere tid, blant annet med sikte på å presisere styrets funksjonsområde og ansvar. Verdipapirlovgivning og børsstandarder Hydro vil følge kravene som gjelder i de land der Hydro-aksjen er notert, og ellers løpende vurdere styringsstandarder som kan bidra til å bygge opp om selskapets utvikling. I 2001 gjennomførte vi en grundig prosess med sikte på å bringe vår styringsstruktur og våre styringsstandarder i pakt med god internasjonal praksis. I løpet av 2002 arbeidet vi videre med utvikling av styringsstandardene, et arbeid som fortsetter i Hydros hovednotering er på Oslo Børs (OSE). Noteringen er underlagt norsk verdipapirlovgivning med tillegg av anbefalinger gitt i rundskriv fra Oslo Børs. I 2002 ble selskapene spesielt anbefalt å arbeide med spørsmål knyttet til virksomhetsstyring. Vår aksje er også notert på New York Stock Exchange (NYSE). Vi har i 2002 og 2003 nøye fulgt utviklingen av amerikanske børsforskrifter som det amerikanske kredittilsynet, US Securities and Exchange Commission (SEC), har vedtatt eller sendt til høring med utgangspunkt i loven Sarbanes-Oxley Act. Det er også fremmet forslag til endringer i børsnoteringsreglene for NYSE. Hydro følger de regler som er vedtatt i USA, inkludert prosessorienterte regler som skal sikre integriteten i, og påliteligheten av, årsregnskapet for I overensstemmelse med denne lovgivningen vil generaldirektøren og konserndirektør for økonomi og finans skriftlig bekrefte at regnskapene gir et forsvarlig uttrykk for selskapets drift og finansielle stilling i forbindelse med at Hydros årsrapport avgis til SEC (Form 20F) i mars STYRINGSSTRUKTUR OG LEDELSE Generalforsamlingen Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen. I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Innehavere av aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depository Shares, ADS) må bytte om sertifikatene til aksjer i henhold til Depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen. Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank. Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen utnevne revisor etter forslag fra bedriftsforsamlingen og godkjenne godtgjørelsen til revisor. Valgkomiteen Ifølge vedtektene skal det utnevnes en valgkomité. Komiteen består av fire medlemmer: To som er valgt direkte blant aksjonærene, ett som velges av og blant de aksjonærvalgte representantene i bedriftsforsamlingen og formannen i bedriftsforsamlingen. Komiteen nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen som skal velges av generalforsamlingen og kandidater til styret som skal velges av bedriftsforsamlingen. Komiteen arbeider med utgangspunkt i en instruks som er vedtatt av de aksjonærvalgte representantene i bedriftsforsamlingen. 8 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

11 MODELL FOR STYRING OG LEDELSE Hydros arbeid for å virkeliggjøre de strategier og mål styret fastsetter, foregår gjennom et integrert system som skal fremme gode og bærekraftige resultater og sikre nødvendig oversikt og kontroll. Ledelsesmodell Hydros ledelsesmodell fordeler i stor grad ansvar til de ulike forretningsaktivitetene. Samtidig beholder vi en felles tilnærming på områder av særlig betydning for Hydro som helhet. Hydros kjernevirksomhet er gruppert i tre forretningsområder: Olje og Energi, Aluminium og Agri. Forretningsområdene er ansvarlige for å utvikle sin strategi, virksomhet, organisasjon og kompetanse innenfor våre ledelsesprinsipper og styringsstandarder som gjelder i alle Hydros virksomheter verden over. Viktige ledelsesprosesser Hydro har to hovedprosesser som skal maksimere kort- og langsiktig verdiskaping for aksjonærer, kunder og ansatte. Portefølje, strategi og forretningsplan-prosessen tar for seg forretningsplanlegging og investering av kapital. Den er basert på filosofien om verdiskapende ledelse, med sterk vekt på å skape langsiktige verdier for aksjonærene. Den består av tre generelle prosesser: Utvikling av portefølje og forretningsstrategi, forretningsplanlegging og resultatstyring. Styring av de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene og mulighetene knyttet til våre aktiviteter er integrert i disse prosessene. Prosessen for å evaluere og utvikle Hydros menneskelige ressurser tar sikte på å utnytte potensialet i hver enkelt medarbeider og i organisasjonen, blant annet gjennom aktiv bruk av oppfølgingssystemer og avanserte personalverktøy. Den er basert på Hydros personalpolitikk og er en integrert del av vårt årlige program for styring av virksomheten. Virksomhetsstyring Ledelsesmodell Viktige ledelsesprosesser Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper Styringsstandarder for god atferd, personalpolitikk og grunnleggende prinsipper på områdene helse, miljø og sikkerhet, samfunnsansvar, risikostyring, regnskap, kommunikasjon og investorrelasjoner utgjør en plattform for alle aktiviteter i Hydro. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

12 Bedriftsforsamlingen Selskapets bedriftsforsamling har 21 medlemmer. 14 medlemmer velges av aksjonærene, sju (en tredel, i henhold til norsk lov) av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Bedriftsforsamlingen velger styre og innstiller til valg av revisor. Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, samt rasjonalisering eller omlegging av driften som vil føre til større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Bedriftsforsamlingen skal gi råd til generalforsamlingen om godkjenning av selskapets regnskap og fastsetting av utbytte etter forslag fra styret, og kan foreslå for generalforsamlingen å redusere det foreslåtte utbyttet. I 2002 møttes bedriftsforsamlingen fire ganger. En oversikt over medlemmene i bedriftsforsamlingen er gitt på side 134. Styret Styret har ni medlemmer. Tre (en tredel, i henhold til norsk lov) velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. En presentasjon av medlemmene i styret er gitt på side 28 og 29. Verken generaldirektøren eller andre medlemmer i konsernledelsen er medlemmer i styret. I tråd med norsk selskapslovgivning har styret ansvaret for den overordnede ledelsen av selskapet, mens generaldirektøren forestår den daglige ledelsen. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig og skal påse at det er etablert tilfredsstillende styringsog kontrollsystemer. Styrets instruks fra 2001 regulerer i større detalj styrets rolle i forhold til ledelsen og andre Styret Generaldirektøren Valgkomiteen Konsernledelsen Kompensasjonkomiteen Revisjonskomiteen Generalforsamlingen Bedriftsforsamlingen selskapsorganer. Generaldirektørens myndighetsområde og ansvar er definert nærmere for å gi styret anledning til å konsentrere seg om selskapets strategi og organisasjon, mens det utnevnes underkomiteer som forbereder og bearbeider saker som styret ellers har ansvar for. Styrets underkomiteer Styret har nedsatt en kompensasjonskomité og en revisjonskomité. Instrukser for begge komiteene er godkjent av styret. Kompensasjonskomiteen Kompensasjonskomiteen består av tre medlemmer som er valgt av og blant styret. Komiteen forbereder saker som gjelder generaldirektørens lønnsforhold, som vedtas av styret. I tillegg bistår komiteen generaldirektøren med vurdering og fastsettelse av kompensasjon til konsernledelsen. Komiteen hadde tre møter i Revisjonskomiteen Revisjonskomiteen består av tre medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. Komiteen arbeider med forberedelser knyttet til styrets kontrollfunksjon når det gjelder finansiell rapportering og oppfølging av ekstern revisjon. Komiteen hadde tre møter i Fra 28. februar 2003 er komiteen sammensatt av medlemmer som tilfredsstiller SECs krav til uavhengighet. Generaldirektøren Daglig leder (generaldirektøren) utgjør et formelt selskapsorgan i henhold til norsk aksjeselskapslovgivning. Generaldirektøren er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet. I Hydro er funksjons- og ansvarsområdet nærmere definert i styreinstruksen. Konsernledelsen I henhold til styreinstruksen og særskilt instruks godkjent av styret, skal generaldirektøren ha en konsernledelse som skal bistå ved utøvelsen av den faglige ledelsen. Konsernledelsen består av konserndirektører for de tre kjerneområdene i tillegg til konserndirektør for økonomi og finans og konserndirektør for organisasjon og kompetanse. Medlemmene av konsernledelsen har et kollektivt ansvar for å fremme Hydros strategiske og økonomiske mål (i tillegg til andre mål) og å sikre selskapets eiendeler, organisasjon og omdømme. Konsernledelsen møtes minimum en gang i uken. 10 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

13 NORSK HYDRO aksjonærforhold Gjennom lønnsomhet og vekst skal Hydro skape verdier for aksjonærene, de ansatte og samfunnet. Selskapet stiller høye krav til lønnsomhet og finansiell styrke. Hydro skal utnytte og utvikle sine posisjoner innenfor kjerneområdene Olje og Energi, Aluminium og Agri. Avkastning og utbyttepolitikk Aksjonærenes langsiktige avkastning bør gjenspeile selskapets verdiskaping. Avkastningen vil dels komme til uttrykk som utbytte til aksjonærene, dels i form av kursstigning på aksjen. Utbyttet bør vise en jevn utvikling i takt med veksten i Hydros resultater, samtidig som det tas hensyn til muligheter for verdiskaping gjennom nye lønnsomme investeringer. Over tid forventes verdiskapingen i større grad å komme til uttrykk i kursstigningen enn gjennom utdeling av utbytte. Hydros styre anser det naturlig at utbyttet i gjennomsnitt over noen år utgjør omkring 30 prosent av selskapets nettoresultat. Tilbakekjøp av aksjer vil bli vurdert i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter, finansielle situasjon og kursutviklingen på Hydro-aksjen. Basert på disse vurderingene vil styret eventuelt fremme forslag overfor Hydros generalforsamling om fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer. Det er inngått avtale med staten ved Næringsog handelsdepartementet om at hvis formålet med et eventuelt tilbakekjøp er å slette aksjene, vil staten som eier medvirke slik at statens eierandel forblir uendret. Avtalen gjelder for eventuelle vedtak om tilbakekjøp som fattes i 2003 og var et turbulent år i aksjemarkedet. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 31 prosent. Hydroaksjen falt til sammenlikning med 15 prosent målt i norske kroner, justert for utbetalt utbytte på 10 kroner per aksje. Kredittvurdering For å oppnå størst mulig verdiskaping over tid er det nødvendig med tilstrekkelige, disponible, finansielle ressurser. Kravet til finansiell beredskap forutsetter at selskapet opprettholder en posisjon som alltid gir tilgang til nødvendig lånekapital på attraktive vilkår. Standard & Poor s og Moodys har gitt Hydro vurderingene (rating) A og A2. Selskapets mål er å opprettholde denne posisjonen. Likviditet Hydro-aksjen er notert på Oslo Børs, New York Stock Exchange og på børser i fem andre land. En stadig økende andel av omsetningen i aksjen foregår på Oslo Børs. Hydro fant det hensiktsmessig å stryke aksjen fra notering i Nederland i Om lag 223 millioner Hydro-aksjer ble registrert omsatt på Oslo Børs i Hydro var den klart mest omsatte aksjen på Oslo Børs, med en andel av omsetningen på nærmere 17 prosent. Aksjonærstruktur og stemmerett Ved utgangen av 2002 hadde Hydro registrerte aksjonærer. Staten var størst med 43,8 prosent. Øvrige norske aksjonærer eide 20,1 prosent, mens 36,1 prosent var registrert i utenlandske aksjonærers eie. Fordeling av aksjer på aksjonærer per Antall aksjer Antall Andel av aksjonærer kapital ,4 % ,6 % ,9 % ,7 % ,4 % Over ,0 % Sum % NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

14 De 20 største aksjonærene per ) Aksjonær Antall Eieraksjer andel Nærings- og handelsdepartementet ,8 % Morgan Guaranty Trust Co of NY ,1 % Folketrygdfondet ,0 % State Street Bank & Trust Co ,7 % JPMorgan Chase Bank ,7 % Norsk Hydro ASA ,2 % JPMorgan Chase Bank ,7 % Euroclear Bank S.A./N.V. ('BA') ,6 % JPMorgan Chase Bank ,5 % JPMorgan Chase Bank ,1 % The Northern Trust Co ,9 % Vital Forsikring ASA ,9 % Boston Safe Dep & Trust (USA nom) ,8 % Fidelity Funds-Europ. Growth/SICAV ,7 % HSBC Bank PLC ,7 % Deutsche Bank Trust Co Americas ,7 % JPMorgan Chase Bank ,5 % Gjensidige Nor Spareforsikring ,5 % DnB Norge ,5 % Orkla ASA ,5 % 1) I henhold til Verdipapirsentralen (VPS) Norsk Hydro har én aksjeklasse, der hver aksje gir én stemme. Etter norsk lovgivning kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn. Selskapet eide ved årsskiftet vel 8,6 millioner egne aksjer. Disse aksjene ble kjøpt i 2000 og 2001 med sikte på mulige forretningstransaksjoner og aksjeplaner for de ansatte. Aksjeordninger for ansatte For å styrke oppmerksomheten om aksjonærverdier og selskapets overordnede mål har Hydro insentivordninger knyttet til utviklingen i aksjekursen i form av aksjeopsjoner for selskapets ledelse og tilbud om aksjekjøp på fordelaktige vilkår for ansatte. Ved inngangen til 2003 var om lag en firedel av de ansatte aksjonærer i selskapet. Informasjon til aksjemarkedet Vi prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker åpen dialog med både eksisterende aksjonærer og andre markedsaktører. Målet er at markedet til enhver tid skal ha tilstrekkelig informasjon til å sikre en riktigst mulig verdivurdering av aksjen. Informasjon som kan være vesentlig for prisdannelsen, gis i form av meldinger til Oslo Børs og pressemeldinger. All viktig informasjon om selskapet blir fortløpende lagt ut på våre internett-sider: Her er det også mulig for alle å registrere seg som abonnent på våre pressemeldinger. Vi legger fram resultater hvert kvartal og avholder jevnlig møter med investor-miljøene i Europa og USA. De fleste meglerhusene i Oslo og London publiserer analyser av Hydro-aksjen. RISK-regulering I henhold til norske skatteregler skal aksjonærer som er skattepliktige til Norge, opp- eller nedregulere sin kostpris for aksjene med RISK-beløp (Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital) ved beregning av salgsgevinst. RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i endringen i Hydros tilbakeholdte skattlagte resultat fordelt på antall utestående aksjer. RISKbeløpet for 2001 ble 18,05 kroner per aksje, mens tilsvarende beløp for 2002 foreløpig er beregnet til 14,90 kroner per aksje. Det endelige RISK-beløpet for 2002 vil først foreligge etter 1. januar Aksjonærer som ikke er skattepliktige i Norge, berøres ikke av de norske RISK-reglene. Nøkkeltall Kroner Resultat per aksje 34,00 30,50 53,40 13,90 16,40 Utbytte per aksje 10,50 1) 10,00 9,50 8,00 7,50 Egenkapital per aksje 294,10 290,30 274,00 227,30 210,80 Aksjekurs ,50 376,00 373,00 336,00 257,00 RISK-beløp per aksje 3) 14,90 2) 18,05 33,89 0,39 1,65 Utenlandsandel per ,1 % 34,4 % 36,1 % 34,2 % 1) Foreslått utbytte 2) Foreløpig anslag 3) Per 1. januar året etter 12 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

15 Resultat per aksje kroner Hydros aksjekurs på Oslo Børs kroner Hydro Oslo Børs Hovedindeks Utbytte per aksje kroner Hydros aksjekurs på New York Stock Exchange US-dollar Hydro S&P 500 Fordeling av aksjer Norske private Den norske stat Storbritannia USA Andre Gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital Norke private Norke private0,8 Den 0,7 norske stat Den norske stat Storbr 0,6 Storbr 0,5 USA0,4 USA 0,3 Andre 0,2 Andre 0,1 0, Finansiell kalender 2003 * 28. april 2003 Første kvartals resultat 7. mai 2003 Generalforsamling 8. mai 2003 Aksjen noteres eksklusive utbytte 21. juli 2003 Andre kvartals resultat 20. oktober 2003 Tredje kvartals resultat Børsnotert i sju land Hydros aksjer er notert på børser i sju land. Aksjens ticker-kode ved Oslo Børs og New York Stock Exchange er NHY. For oppdaterte aksjekurser og historiske kurser, se * Forbehold om mulige endringer NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

16 OLJE OG ENERGI 14 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

17 "... det er en enorm teknisk utfordring å øke utvinningsgraden." ANDREW GOULD, administrerende direktør i Schlumberger, New York Hydros ledende posisjon som operatør på dypt vann ble på ny bekreftet da Schlumberger, global teknologileverandør til oljeindustrien, i 2002 kjøpte rettighetene til Hydros avanserte "reservoarhule"- teknologi. Les mer på Hydro Olje og Energi øker oljeproduksjonen med nyskapende bruk av utforskingsteknologi og ansvarlig forvaltning av naturressurser. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

18 OLJE OG ENERGI året 2002 Hydros daglige olje- og gassproduksjon økte i 2002 fra til fat oljeekvivalenter og har vokst med 75 prosent siden Målet for 2003 er fat. Gode finansielle resultater reflekterer den høye oljeprisen, men er også en følge av nitid arbeid for å øke produksjonen og trimme kostnadene. Vi bygger videre på vår kompetanse som ledende aktør på store havdyp. Ved siden av å finne og utvinne mer olje og gass er miljø, sikkerhet og kostnadsdisiplin viktige stikkord for våre ambisjoner. Hydro Olje og Energi består av disse sektorene: Drift og Utvinning Norge Leting og Utvikling Norge Utforsking og Produksjon Internasjonal Energi Oljemarkedsføring Teknologi og Prosjekter Hovedtall millioner kroner * Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 11,9 13,0 14,4 Antall ansatte Hydros oljeproduksjon utenfor norsk kontinentalsokkel øker. I 2002 var andelen ti prosent av den totale produksjonen, en økning fra fire prosent året før. Veksten skyldtes først og fremst produksjonsstarten på Girassol-feltet i Angola og Terra Nova i Canada. Også i Norge økte olje- og gassproduksjonen. Feltene Vale og Tune, med Hydro som operatør, ble satt i produksjon. Vi overtok dessuten eierandeler fra staten i åtte lisenser på Oseberg, Grane og Tune for 3,45 milliarder kroner. Kjøpet brakte Hydros eierandeler i disse feltene opp i henholdsvis 34, 38 og 40 prosent og bidro til å optimalisere sammensetningen av selskapets eierinteresser på norsk kontinentalsokkel. Til sammen ble det produsert om lag 1,3 millioner fat oljeekvivalenter daglig fra Hydro-opererte felt. Ved årsskiftet 2002/2003 ble operatøransvaret for feltene Snorre, Tordis, Vigdis og Visund på Tampen overført til Statoil. Operatørskiftet var i samsvar med avtalen som ble inngått i 1999, da Hydro kjøpte Saga Petroleum. I 2003 ventes produksjonen fra Hydro-opererte felt å utgjøre om lag fat oljeekvivalenter. Sammenlikninger av feltene på norsk og deler av britisk sokkel viser at Hydro er en av de mest effektive driftsoperatørene. Den posisjonen akter vi å beholde. Vi arbeider hardt med å tvinge kostnadene ned. I 2002 kostet hvert fat olje vi produserte 79 kroner, når vi ikke inkluderer utforskningskostnader. Vi har forpliktet oss til å redusere utslipp til Nordsjøen til et nivå som ikke gir miljøskadelige effekter i området rundt installasjonene. Leteboring og reserve-erstatning Hydros gjenværende olje- og gassreserver ved utgangen av 2002 var millioner fat oljeekvivalenter. I 2002 var reserveerstatningen 187 prosent, når kjøpet av andeler fra staten på norsk sokkel regnes med. Uten kjøp, salg og effektene av produksjonsdelingsavtaler på internasjonale felt var reserve-erstatningen 98 prosent. I 2003 ventes tilgangen på nye reserver å bli større enn produksjonen. De siste årene har stadig mer av vår utforskingsaktivitet foregått utenfor Norge, først og fremst i områder der Hydros kompetanse som ledende operatør på dypt vann kommer til nytte. Vi deltok i 2002 i 31 leteboringer, de fleste internasjonalt. Det ble gjort 12 interessante funn. I tillegg er to brønner under vurdering. Den boringen det var knyttet størst forhåpninger til, dypvannsblokken 34 i Angola der vi er teknisk assistent til operatøren Sonangol, traff ikke på olje. Ytterligere boring på blokk 34 er planlagt i Leteresultatene illustrerer at mulighetene for nye, store funn på norsk sokkel er mindre enn før. Men 16 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

19 også i årene framover er det forventninger om funn både i Nordsjøen, Norskehavet og den norske delen av Barentshavet. Internasjonalt er det, i tillegg til Angola, knyttet interesse til vår utforsking i Iran, Mexicogolfen og Canada. Det samme gjelder deltakelsen på Murzuk i Libya. Resultatene fra det pågående internasjonale leteprogrammet vil bli grundig evaluert før selskapet tar stilling til nye, store investeringer. Lete- og utviklingskostnadene målt som et gjennomsnitt over tre år og uten kjøp og salg av reserver, gikk opp fra 5,9 til nærmere 7,2 dollar per fat i Store utbyggingsoppgaver Hydro-opererte Grane er det største oljefeltet under utbygging på norsk sokkel. Produksjonen skal etter planen starte høsten Vår andel på 38 prosent ventes å gi nærmere fat olje hvert døgn når feltet er i full produksjon. Utbyggingen av det store norske gassfeltet Ormen Lange er det mest spennende prosjektet Hydro har stått overfor som operatør på norsk sokkel. Kompetansen som er bygd opp gjennom utviklingen av Troll Olje og andre utfordrende prosjekter, blir utfordret i enda mer krevende omgivelser Partnerne gav i 2002 sin tilslutning til Hydros planer om å føre gassen fra Ormen Lange i rør til land i Norge med sikte på å behandle den der før den distribueres videre til kundene i Europa. Etter at den første gassen er levert i 2007, forventes milliarder kubikkmeter gass å strømme gjennom rørene hvert år i alle fall fram mot Gass til et voksende marked Naturgass tegner til å bli den raskest voksende energibæreren i Europa framover. Konkurranseposisjonen for norsk gass er gunstig blant annet på grunn av nærheten til markedet. Hydros gassproduksjon vokser sterkt. Ormen Lange er det nest største gassfeltet på norsk kontinentalsokkel. Fra slutten av dette tiåret vil vi derfor ha store, nye gassmengder å tilby Europa. Vi har i en årrekke operert i de frie energimarkedene i Skandinavia og Storbritannia. Liberaliseringen av gassog elektrisitetsmarkedene på det europeiske kontinentet gir oss muligheter for å bygge videre på disse erfaringene. Derfor har vi bygd opp vår europeiske handelsvirksomhet for omsetning av egen og tredjeparts gass. Vi avsetter mer gass enn vi selv produserer og utvikler vår markedsposisjon med gass og elkraft som hovedelementer. Også vår omsetning av råolje skjer først og fremst i Europa. Framtid i vann, vind og hydrogen Ved selskapets vannkraftverk i Norge ble det i 2002 produsert 10,3 terrawattimer (TWh) elektrisk kraft. En pågående oppgradering av vårt kraftverk i Tyin vil fra høsten 2004 øke krafttilgangen med 200 gigawatttimer (GWh) i et normalår. Etterspørselen etter forurensingsfri og fornybar energi øker i Europa. For å bedre tilgangen deltar vi i utprøving av vindkraft. Vår eierandel i Havøygavlen vindmøllepark i Finnmark, som åpnet i 2002, er på 41,5 prosent. Vi bygger dessuten på 75 års erfaring med hydrogenproduksjon når vi i samarbeid med andre ledende aktører tester ut framtidens energiforsyning med pilotanlegg i Tyskland og Island. Driftsinntekter milliarder kroner Resultat (EBITDA) milliarder kroner NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

20 ALUMINIUM 18 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Resultat før finansposter og skatt

Resultat før finansposter og skatt Beste resultat noensinne fra Hydro Oslo (2007-07-24): Konsolidert resultat (IFRS) Andre Første Andre Første Første kvartal kvartal kvartal halvår halvår År Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Driftsinntekter

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Oslo (2005-12-15): Norsk Hydro ASA venter rekordhøy inntjening i 2005 som følge av høye oljepriser og bedre priser på aluminium,

Detaljer

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 28. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Nøkkeltall 2003 2002 2001 2000 1999

Nøkkeltall 2003 2002 2001 2000 1999 Årsrapport 2003 Årsresultat CROGI Utbytte per aksje millioner kroner 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 % 14 12 10 8 6 4 2 kroner 12 10 8 6 4 2 0 99 00 01 02 03 0 99 00 01 02 03 0 99 00

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Hydro overtar Vales aluminiumvirksomhet Meldingstekst:

Hydro overtar Vales aluminiumvirksomhet Meldingstekst: MeldingsID: 259480 Innsendt dato: 02.05.2010 16:20 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: Marked: XOSL Kategori: INNSIDEINFORMASJON Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg: Presentasjon.pdf

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Hvordan arbeider Norsk Hydro virtuelt i utbyggingsprosjekter Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Presentasjons struktur Kort presentasjon av Hydro Eksempler på områder med virtuelle

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked MeldingsID: 366081 Innsendt dato: 27.11.2014 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer