The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på"

Transkript

1 The Hydro Way Vår måte å gjøre det på

2

3 Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene. Hvorfor er det noen som lykkes, og andre ikke? Svaret er enkelt det skyldes måten de gjør det de gjør på.

4 The Hydro Way er vår vei The Hydro Way har gitt kraft og retning til selskapets utvikling helt siden starten i I dag lever The Hydro Way videre i måten vi arbeider på, og i beslutningene vi tar. Det er vår eksistensberettigelse ut over å tjene penger, vår måte å utvikle en god og lønnsom virksomhet på. I siste instans er det hva som binder oss nærmere til samfunnet vi er en del av, og som knytter oss tettere til hverandre. The Hydro Way bygger på et sett med prinsipper formål, talenter og verdier som gir retning til hva vi gjør og hvordan vi handler. Formålet beskriver hvorfor vi er til og blir støttet av et sett talenter og verdier. Våre talenter definerer hva vi sammen er virkelig gode til, og gir vår utvikling en retning. Verdiene er retningsgivende for hvordan vi arbeider og forholder oss til andre og hverandre. De setter ord på hva som er forventet av oss, og de er viktige både for å styrke talentene og å oppnå det som er vårt formål.

5 Formålet Grunnen til at vi er til Talentene Hva vi er virkelig gode til som selskap Verdiene Retningsgivende for hvordan vi arbeider

6 Vårt formål Hydros formål er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Alle selskaper må være lønnsomme. Men for virkelig å gjøre en forskjell, må de i tillegg ha et høyere mål. Vårt formål setter den standarden vi som selskap og medarbeidere prøver å leve opp til hver dag. Jo, formålet rommer nok noe som er virkelig stort, men det angir også noen ganske jordnære og hverdagslige ambisjoner som har konsekvenser for hver og en av oss. Ved å gjøre formålet vårt retningsgivende for de små og store beslutningene vi tar hver eneste dag, kan vi faktisk være med å gjøre verden rundt oss mer livskraftig. De følgende sidene gir noen eksempler på hva formålet vårt representerer, og på betydningen av talentene.

7 5

8 Vårt formål...mer livskraftig... Mer livskraftig betyr blant annet at vi hjelper andre til å utvikle seg og bli sterkere. Vi skaper virksomheter og produkter som betyr noe et av Hydros talenter Helt siden starten har vi skapt og drevet virksomheter som bidrar til å gjøre samfunnet rundt oss sterkere. Det har vi gjort gjennom å utvikle naturressurser, med respekt for naturens grenser og med et langsiktig perspektiv. På den måten har vi gjort en forskjell ved å skape grunnleggende verdier som basis for all annen verdiskaping, enten det er finansielt, miljømessig eller samfunnsmessig. 6

9 Helt siden starten har vi utviklet naturressurser som gjorde det mulig for samfunnet å utvikle seg videre. Å lage gjødsel ved hjelp av vannkraft og luft var Hydros første skritt på veien mot å skape virksomheter som virkelig betyr noe. Nå fortsetter historien med aluminium, et viktig, resirkulerbart materiale som brukes i alt fra brusbokser til skyskrapere.

10 Vårt formål...samfunnet... For å gjøre aluminiumvirksomheten mer miljøvennlig måtte vi fase ut gammel Søderberg-teknologi, blant annet i Årdal. Men å balansere lønnsomhet og samfunnets interesser er ikke bare et spørsmål om å være miljøvennlig. I Årdal handlet det om å hjelpe til med å etablere ny industri og skaffe arbeid til dem som ble rammet av nedleggelsen i det ensidige industristedet. Dette minner oss om hvor viktig det er å drive virksomheten i nært samarbeid med våre lokalsamfunn. De er like mye en del av vår virksomhet som vi er en del av samfunnet. Samfunnet er både våre kunder, våre partnere og lokalmiljøet vi er en del av. Samfunnet omfatter i denne sammenhengen både våre forretningsmessige interesser og vårt samfunnsansvar. Det er grunnen til at vi ser forretningsmessige resultater og samfunnets behov som to sider av samme sak. Derfor har vi alltid prøvd å balansere jakten på best mulige økonomiske resultater med å være opptatt av verden rundt oss.

11 Vi er opptatt av samfunnsbevisst forretningsdrift et av Hydros talenter 9

12 Vårt formål...utvikling av naturressurser og produkter... Vår overtakelse av byggesystemvirksomhetene Wicona, Domal og Technal var en naturlig forlengelse av våre pressverkaktiviteter i henholdsvis Tyskland, Italia og Frankrike. Ved å utvikle de tre merkevarene har vi kommet nærmere kundene. Vi tar deres behov på alvor. Det har gjort disse virksomhetene i stand til å ekspandere både i Europa og verden for øvrig, og det har gjort Hydro til en av verdens ledende leverandører av byggesystemer. Vi skal bygge gode partnerskap med sikte på å møte kundenes behov. Derfor ser vi framover og prøver å forutse endringer som vil påvirke deres virksomhet. Vi samarbeider ofte tett om å komme opp med friske, nye ideer. Et godt samfunn er avhengig av sunne bedrifter. Vårt utgangspunkt er alltid å se oss om etter forretningsmessige løsninger som kan hjelpe både kundene våre og samfunnet rundt oss å utvikle seg videre. Vi er alltid på jakt etter gode kommersielle løsninger et av Hydros talenter 10

13 11

14 Vårt formål...nyskapende og effektiv... Bilindustrien presser hele tiden på for å gjøre produksjonen av presisjonstrukne rør så rimelig som mulig. På den måten kan de selv bli mer konkurransedyktige og lønnsomme. Våre kolleger i Adrian i Michigan tok i bruk ny teknologi på en eksisterende maskin og firedoblet produktiviteten. Det krevde både oppfinnsomhet og pågangsmot i tillegg til tid og hardt arbeid, og er et av mange gode eksempler på hva som blomstrer på fabrikkgulvet i Hydro. Vi er opptatt av nyskaping for å bli mer effektive og mer produktive. Økt livskraft forutsetter at nyskaping og effektivitet arbeider hånd i hånd. Ellers ville resultatet blitt sløsing med ressursene. Ved å drive virksomheten på denne måten er vi i stand til å få mest mulig ut av det vi til enhver tid har til rådighet. I siste instans er vårt mål å gjøre kundene våre mer konkurransedyktige. Vi får mest mulig ut av det som er tilgjengelig et av Hydros talenter 12

15 13

16 Våre verdier Mot Respekt Samarbeid Målrettethet Framsyn 14

17 Verdiene påvirker alt vi sier og gjør. En beslutning om å klatre til toppen av det høyeste fjellet, måten vi oppdrar våre barn, et ønske om å opprettholde et vennskap alt styres av våre personlige verdier. Verdiene påvirker også resultatene vi skaper. Å gjøre jobben skikkelig starter med å vite hva som er forventet av oss. Det er også dette Hydros verdier dreier seg om de gir oss retningen, ikke bare til å gjøre jobben best mulig, men også til å ta i et ekstra tak når det er nødvendig. Hver av verdiene påvirker hvordan vi opptrer som enkeltmedarbeidere, som team og som selskap. Og vi må ikke glemme at selv om hver enkelt av verdiene er viktig i seg selv, så er de også gjensidig avhengige av hverandre for å skape den rette balansen. De følgende sidene presenterer hver av våre verdier og hva de kan bety i praksis. Verdiene påvirker alt vi sier og gjør 15

18 Å møte utfordringer og ta kalkulert risiko, selv om utfallet er usikkert Våre verdier Mot Vår første investering i det brasilianske aluminaraffineriet Alunorte var et modig skritt. Virksomheten slet tungt, og det var slett ikke gitt at investeringen ville gi den avkastningen vi normalt ønsker oss. Men gjennom nært og tillitsfullt samarbeid med vår partner CVRD har vi fått virksomheten opp å stå. Etter gjentatte utvidelser de siste årene er vi nå invitert med på nye strategiske investeringer som er svært viktige for Hydro som aluminiumselskap. Alunorte er et eksempel på hvordan mot i samvirke med andre verdier har bidratt til å skape et varig og godt partnerskap.

19 17

20 Å opptre med integritet og anerkjenne verdien av hvert enkelt menneske, jorden og de ressursene den gir oss Våre verdier Respekt De menneskeliknende dukkene som benyttes i kollisjonstester, symboliserer genuin omsorg og respekt for mennesker og den vekten vi i alle sammenhenger legger på sikkerhet. Å spare ressurser ved å bruke lettere biler med resirkulerbart metall, og samtidig redde menneskeliv gjennom nyskapende crash management -løsninger, er en sterk demonstrasjon av hvordan vi prøver å leve opp til Hydro-verdien om respekt.

21 19

22 Våre verdier Samarbeid Å arbeide med andre på en åpen og inkluderende måte Å arbeide i partnerskap med andre gir oss muligheten til å komme lenger enn vi hadde maktet alene. Derfor samarbeider vi med hverandre for å utnytte de store ressursene Hydro-fellesskapet representerer. Sammen med våre kunder, våre partnere og samfunnet vi er en del av, skaper vi gode relasjoner med sikte på å finne løsninger som bringer verden videre.

23 21

24 Våre verdier Målrettethet Å sette seg et mål og holde kursen Kappen i aluminiumfolie rundt en sliten, men lykkelig maratonløper er symbolsk: Å løpe maraton krever intens trening, selvdisiplin og konsentrasjon, men det er først og fremst målrettethet som gjør det mulig å gjennomføre et så hardt løp. Når vi er målrettet, makter vi mer enn vi egentlig skulle tro var mulig.

25 23

26 Å ha evne til å se rundt neste sving og forutse muligheter på lengre sikt Våre verdier Framsyn Solenergi er en av våre viktigste naturressurser. Hver dag når solen går opp og når den går ned minner den oss om at det fortsatt er mange oppdagelser som er ugjort, mange spennende muligheter som ennå ikke er utnyttet. Greier vi å se lenger enn til dagen i dag, skulle det være mulig for oss å skape en livskraftig framtid.

27 25

28 Hva gjør vi med alt dette? Ideene som utgjør The Hydro Way, har hjulpet oss til å oppnå mye gjennom mer enn 100 år. Som et fokusert aluminiumselskap vil de hjelpe oss å oppnå enda mer i tiden framover. Alt vi ber om, er at vi alle er opptatt av disse verdiene og prøver å leve opp til dem hver dag. Gjør vi det, står vi bedre rustet til å møte de utfordringene og mulighetene vi har i vente. 26

29 27

30 The Hydro Way i praksis Bevisene på at The Hydro Way er levende til stede, kan vi se hver eneste dag i alle deler av selskapet rundt om i verden. For å dele med andre hvordan formålet, talentene og verdiene lever der du arbeider, kan du gå inn på nettadressene under og legge inn ditt eksempel der. intra.hydro.com/mission intra.hydro.com/talents intra.hydro.com/values 28

31 Vårt formål The Hydro Way Hydros formål er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Våre talenter Skape virksomheter og produkter som betyr noe Opptatt av samfunnsbevisst forretningsdrift Alltid på jakt etter gode kommersielle løsninger Få mest mulig ut av det som er tilgjengelig Våre verdier Mot Respekt Samarbeid Målrettethet Framsyn

32 Hydro er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har ansatte i mer enn 30 land, av dem i Norge, og har virksomhet på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid er Hydros oppgave å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av. Strikkballen kan virke som en enkel ting, men den bærer i seg god symbolikk om idealer som knytter oss sammen ikke minst mangfold og fleksibilitet. Satt sammen skaper dette noe som er sterkt og holdbart Hydro Drammensveien Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Landor Associates Foto: Jo Michael, Halvor Molland, Dag Jenssen, Kelvin Hudson Lensmodern, Getty Images, Corbis Images. Trykk: Kampen Grafisk, Oslo Hydro 2007 [ ]

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

2007 i korte trekk. Aluminium

2007 i korte trekk. Aluminium 27 i korte trekk Aluminium 1 Høydepunkter 27 Nøkkeltall 27 Produksjon av primæraluminium 1. tonn 2. 1.6 1.2 8 4 3 4 15.522 Realisert aluminiumpris, kroner per tonn Verdens største i Qatar 5 6 7 Fraværsskader

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Askeladden og den globaliserte økonomien Hydro i endring

Askeladden og den globaliserte økonomien Hydro i endring Kristofer Lehmkuhl Forelesning 2007 Askeladden og den globaliserte økonomien Hydro i endring Av Eivind Reiten Konsernsjef i Hydro Kristofer Lehmkuhl Forelesning Norges Handelshøyskole Bergen, 26. september

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Suksess avhenger av evnen en virksomhet har til å utnytte kunnskapspotensialet i alle deler av virksomheten. Det er ikke lenger nok bare

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer