½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond"

Transkript

1 ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er vår jobb å se forbi urolig hetene i jakten på nye porteføljeselskaper. Innhold E t kraftig børsfall verden over markerte starten på 28. Frykt for ytterligere tap blant bankene i USA, økte kredittproblemer og lavere økonomisk vekst har presset aksje kursene ned. Svingningene tyder på at investorene har problemer med å bestemme seg for hvilken retning verdensøkonomien vil ta. Det er verdt å minne om at aksjekursene normalt svinger langt mer enn hva fundamentale forhold tilsier. Vi tror at dette også er tilfellet i dag. For ODIN byr urolige tider på ekstra gode muligheter til å finne selskaper som prises langt under virkelig verdi selskaper som passer med vår verdibaserte investeringsstrategi. Vår jobb er å se forbi støyen. Vi leter etter verdiselskaper med stor rabatt uavhengig av børsklima. Før eller senere vil virkelig verdi gjenspeiles i aksjekursene noe tålmodige andelseierne vil tjene på. Leder 2 Markedskommentar 2 Økt ansvar for egen pensjon 4 Nytt og nyttig 5 Forvalternes vurderinger 6 sresultater 1 Konkurranse 2 årlig avkastning siden fondene ble etablert (pr 3.6.8): ODIN Norden Etableringsdato ,1% ODIN Finland Etableringsdato ,4% ODIN Norge Etableringsdato ,4% ODIN Sverige Etableringsdato ODIN Global ** Etableringsdato ODIN Offshore Etableringsdato ,% -,6% ODIN Europa * Etableringsdato ODIN Global SMB ** Etableringsdato ,% ODIN Eiendom Etableringsdato ,1% 2,% ODIN Europa SMB * Etableringsdato ODIN Maritim Etableringsdato ,9% 2,4% 18,2% * ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. ** ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. Se side 1 for fullstendig avkastningshistorikk

2 I Markedskommentar I Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 28 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og håp. Som aksjefondsforvalter er vår jobb å se forbi urolighetene i jakten på nye porteføljeselskaper. Når det svinger som mest Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Blant de ulike aksjemarkedene så vi at de amerikanske klarte seg bedre enn de europeiske, samt at mange såkalte nye markeder falt mye i perioden. Alle ODINs aksjefond hadde negativ avkastning i første halvår. Selv om hverken ODIN eller andelseierne liker perioder med store svingninger og verdi fall, er vi glade for at flere av ODINs aksjefond gjorde det bedre enn markedene de sammenlignes med. I Norge har medias søkelys vært rettet mot uregulerte spareprodukter og dårlig finansiell rådgivning. I den sammenheng har aksjefond blitt trukket frem som et velegnet spareprodukt for folk flest ved en rekke anledninger blant annet til langsiktig pensjonssparing. I tillegg til at aksjefond som spareprodukt forventes å gi høy avkasting over tid, er aksjefond (som alle verdipapirfond) underlagt streng regulering fra myndighetenes side. Når du er investert i aksjefond vet du hva du har investert i. Du kan daglig følge nettoavkastningen i aviser og på inter nett. Det er full åpenhet om samtlige kostnader, og du finner ingen skjulte gebyrer opplysningskravene er regulert i Verdipapirfondloven. Loven regulerer også den løpende verdifastsettelsen av andelene og andelseiernes innløsningsrett. Felles bransjenormer sørger i tillegg for at informasjonen som gis i skriftlig materiell, som for eksempel denne halvårsrapporten, skal være forståelig og korrekt. I sum gir det lov pålagte, det selvpålagte samt Kredittilsynets tilstede værelse, andels eierne i aksjefond sterk forbruker beskyttelse. Urolige markeder gir erfaringsmessig lav nytegning i aksjefond. Slik var det også i første halvår 28. Samtidig var også innløsningene lave i perioden noe som ga stor stabilitet i antallet som sparte i ODINs aksjefond gjennom halvåret. Sparing i aksjefond er en tålmodighetsøvelse. Jo lengre du sparer, desto mer sannsynlig er det at du oppnår god avkastning. ODIN har fulgt den samme verdiorienterte investeringsfilosofien siden oppstarten i 199. De langsiktige resultatene som er skapt i ODINs aksjefond viser verdien av å være investert over tid også når det svinger som mest. E t kraftig børsfallfall verden over markerte starten på 28. Frykt for ytterligere tap blant bankene i USA, økte kredittproblemer og lavere økonomisk vekst har presset aksje kursene ned. Amerikanske børser er ned mellom ti og 15 prosent og europeiske børser er ned mellom 2 og prosent. India og Kina kan vise til fall på henholdsvis 4 og 5 prosent. Søkelyset blant markedsaktørene har i stadig økende grad blitt rettet mot økte energi priser, kraftig stigende matvarepriser, amerikansk resesjon, inflasjon, avmatning i nye markeder og ikke minst en generell bekymring for lavere økonomisk vekst globalt. Når aksjemarkedet preges av frykt og uro oppstår det gode muligheter for aktive investorer som ODIN, til å kjøpe selskaper som, etter vår mening, har fått hard medfart på børsen. Vi har tålmodighet nok til å vente på at verdigenereringen i selskapene vi eier gir seg utslag i god avkastning i våre aksjefond. Samtlige av ODINs aksjefond har hatt negativ avkastning hittil i år, men sammen lignet med markedene generelt har ODINs aksjefond klart seg greit. Første halvår oppsummeres med seks av elleve aksjefond foran referanseindeksene uten de helt store utslagene. På lang sikt er imidlertid «greit» ikke bra nok for hverken andelseierne eller ODIN. Selv om vi jobber kontinuerlig med å skape gode resultater i aksjefondene, vil vi i enkeltperioder havne bak indeks. Dette kommer som en følge av vår verdiorienterte investeringsfilosofi. Verdiselskaper har historisk gitt høyere avkastning enn vekstselskaper, men må likevel se seg slått i perioder slik vi så i andre halvdel av 27 og så langt i 28 (se graf). Vi «vingler» ikke selv om vi i perioder får markedet mot oss. Vi skal fortsatt være en verdiforvalter! Rekordhøy oljepris Kraftig stigende oljepris har preget børsene i år. Ved utgangen av juni kostet et fat Brent olje 138 USD. Det er en oppgang på hele 46 prosent siden årsskiftet. På tilbudssiden har oljeselskapene i en rekke år underinvestert i leting etter nye oljefelt og ny utvinningsteknologi. Samtidig tømmes modne oljefelt raskt. Produsentland utenfor OPEC, som for eksempel Russland og Norge, har store utfordringer med å opprettholde produksjonen. På etterspørselssiden ser vi fortsatt sterk vekst i oljekonsumet blant fremvoksende økonomier. Med dagens oljepris er insentivene sterke blant oljeselskapene for å øke lete- og utvinningsbudsjettene. Oljeselskapene opererer nå med en oljepris på rundt 65 USD fatet som nedre grense for investeringer i nye oljefelt. Det er med andre ord mye å gå på. Det er også gledelig å se at oljeserviceselskapene som ODINs aksjefond er investert i, fyller opp ordrebøkene langt frem i tid til meget gode rater. Matvarer under press Prisene på landbruksprodukter er drevet opp som følge av fallende globale lagre, sterk etterspørsel og uheldige værforhold. ODIN har lenge vært skeptisk til de langsiktige konsekvensene av å bruke landbruksvarer som mais til etanolproduksjon. I tillegg til at markedsbalansen for flere landbruksvarer forstyrres, kan globale matvarepriser bli presset uforholdsmessig mye opp på lang sikt. Prisene på mais og soyabønner har for eksempel steget med henholdsvis 48,9 og,3 prosent i år. Responsen på prisøkningene er økte investeringer blant bønder, med påfølg ende god resultatutvikling for produsenter av landbruksutstyr og gjødsel. Vi har også observert at flere land har innført eksport begrensninger for de stadig mer verdifulle naturressursene. Økte råvarepriser Kina er i større grad enn tidligere avhengig av import for å dekke sitt jernmalmbehov. Fallende jernmalm reserver i Kina, og stadig mindre jerninnhold i malmen, har de siste årene ført til økt import fra Brasil og Australia. Vårens kontraktsforhandlinger mellom den kinesiske stålprodusenten Baosteel og jernmalmprodusentene endte med en prisoppgang på rundt 65 prosent. Stålprodusentene har respondert med økte produktpriser. Spotprisen på aluminium har steget 21,7 prosent i år. Kobberprisene har i samme periode steget 22,5 prosent, drevet av lave globale kobberlagre og sterk etterspørsel fra Kina. Økt inflasjon verden over Globaliseringsbølgen har i lang tid holdt prisveksten nede. De østlige landene med Kina i spissen har takket være stor produktivitetsvekst eksportert lav inflasjon. Den senere tid har vi imidlertid sett en markert økning i inflasjonen og i de videre inflasjonsforventningene. Dette har blant annet ført til at tiårsrenten på europeiske og amerikanske statsobligasjoner har steget i overkant av et halvt prosentpoeng siden bunnen i vinter. Forventningene om høyere inflasjon kommer i stor grad som et resultat av stigende priser på olje- og oljerelaterte produkter, landbruksvarer og metaller. Vanskeligere å kutte renten Siden høsten 27 har den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten kraftig for å møte utsiktene til en lavere vekst, og for å bedre vanskelige kredittmarkeder. Styringsrenten er gradvis satt ned fra 5, prosent til dagens to prosent. Øvrige sentralbanker har vært noe mer avventende. Økt inflasjon er den viktigste grunnen til det. I skrivende stund ligger den samlede inflasjonen i Norge på omlag 3 prosent, Sverige og Eurosonen nærmer seg fire prosent alle styrer etter inflasjonsmål. Hvis inflasjonen fortsetter å stige, kan sentralbankene bli tvunget til å øke styringsrentene. Utfordringen fremover blir å holde inflasjonen nede, uten å legge for stor demper på den økonomiske veksten og kredittmarkedene. Stagflasjonsordet tatt frem Økte inflasjonsforventninger kombinert med bekymringer rundt lavere økonomisk vekst har introdusert en ny bekymring nemlig stagflasjon. På vegne av alle som jobber i ODIN ønsker jeg en riktig god sommer. Vi gjør hele tiden vårt aller beste for å innfri dine forventninger og skape god langsiktig avkastning. Leif Ola Rød, Adm. direktør ODIN Forvaltning AS ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N- Oslo. Telefon: Fax: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Fax: Redaksjonen Berit Dolmen Thorvaldsen Claire Menard Eirik Krogstad Håvard Opland Lars-Petter Prestmoen Oddbjørn Dybvad Redaksjonen avsluttet Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 28 Juli 28 I 2 I

3 ODINs forvalterteam, fra venstre: Nils Petter Hollekim, Oddbjørn Dybvad, Truls Haugen, Håvard Opland, Alexandra Morris, Vegard Søraunet, Jarl Ulvin, Mi Kim og Lars Mohagen Stagflasjon er uheldig for flere aktivaklasser, deriblant aksjer. I ODIN tror vi ikke på en ny stagflasjonsperiode slik vi sist så på slutten av 197- tallet og begynnelsen av 198-tallet. Lønnsdannelsen fungerer bedre i dag, og det er lite trolig at lønns- og prisspiralen vi opplevde for 3 år siden vil gjenta seg. Arbeidsmarkedet er blitt mer flek sibelt. For børsenes del tror vi at mye av bekymringene rundt inflasjon og lavere vekst allerede er priset inn i aksje kursene. Selskapsresultatene driver kursene Den viktigste driveren for aksjekurser over tid er selskapenes resultatutvikling. De europeiske selskapene kunne vise til en resultatvekst på tre til fire prosent fra første kvartal 27 til første kvartal 28. Det var omtrent som ventet. Amerikanske selskaper opplevde i samme periode en negativ resultatutvikling på rundt 17 prosent i stor grad drevet av utviklingen innen finans- og konsumselskaper. Disse har vært gjennom en tøff periode med nedskrivinger og fallende etterspørsel. Øvrige bransjer, og selskaper med en stor eksportandel, kunne i samme periode vise til solid resultatfremgang. Sett i forhold til analytikernes estimater, overrasket de amerikanske selskapene samlet sett på oppsiden hele 62 prosent leverte bedre enn forventet. Positive selskaper Selskapenes guiding for fremtiden er stort sett positiv. God etterspørsel etter produkter og tjenester signaliserer fortsatt god resultatvekst i kommende år. Gledelig for ODIN er det at mange av våre porteføljeselskaper har ordrebøker som strekker seg flere år frem i tid. Det gir god synlighet i forhold til fremtidige kontantstrømmer. Hva med fremvoksende økonomier? Høye råvarepriser, god tilgang på og politisk stabilitet har vært viktige bidragsytere til sterk økonomisk utvikling blant de fremvoksende økonomiene. Fallende renter, bedre tilgang på kreditt og reallønnsøkning, har dannet grunnlag for optimisme og fremtidstro blant en sterkt voksende middelklasse i mange land i Asia og Latin-Amerika. Til tross for en noe lavere forventet vekst, tror vi fortsatt på en god økonomisk utvikling i fremvoksende økonomier. Sterk vekst i infrastrukturinvesteringer, voksende transportbehov, samt generell økt velstandsutvikling bidrar til optimismen. Tror på lavere oljepris I tiden fremover tror vi den høye oljeprisen omsider vil begynne å dempe etterspørselsveksten etter olje. Vi forventer av den grunn en noe lavere oljepris noe som burde påvirke den økonomiske veksten positivt og virke dempende på inflasjonen. I tillegg forventer vi at den svake dollaren vil gi et positivt bidrag til veksten i den amerikanske økonomien, som følge av økt konkurranseevne for industrien. Aksjekursene svinger, men De store svingningene vi har opplevd på børsene tyder på at investorene har problemer med å bestemme seg for hvilken retning verdensøkonomien vil ta. Det er verdt å minne om at aksjekursene normalt svinger langt mer enn hva fundamentale forhold tilsier. Vi tror at dette også er tilfellet i dag. For en aktiv aksjefondsforvalter som ODIN byr urolige tider på ekstra gode muligheter til å finne selskaper som prises langt under virkelig verdi selskaper som passer med vår verdibaserte investeringsstrategi. Vår jobb er å se forbi støyen. Vi leter etter verdiselskaper med stor rabatt uavhengig av børsklima. Før eller senere vil virkelig verdi gjenspeiles i aksjekursene noe tålmodige andelseierne vil tjene på. Du kan lese mer om vår investeringsfilosofi på I årsrapporten for 27 spådde vi større svingninger enn normalt på børsene første del av 28, men at året under ett ville bli oppsummert med positivt fortegn. Vi mener aksjemarkedet har tatt inn over seg de negative nyhetene allerede. Vi tror fortsatt på en positiv markedsutvikling for resten av året, men med kursfallet på slutten av første halvår, kan det bli utfordrende å oppnå positiv avkastning for året som helhet. ODINs aksjefond eier solide selskaper. Disse tror vi vil levere gode resultater fremover, og bidra positivt til avkastningen i våre aksjefond. ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne halvårsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på tidspunktet den ble utarbeidet. 11 Verdi og vekst hittil i år 15 Spotpris olje hittil i år 8 Styringsrente USA og Norge MSCI Wo rld Growth MSCI Wo rld Value januar april juli Brent WTI USA Norge For andre halvår på rad hadde vekstselskapene den beste kursutvikling. MSCI World Growth falt 7,9 prosent, mens verdiindeksen MSCI World Value falt 15,7 prosent. ODIN er en verdiforvalter. Kildedata: Reuters EcoWin. Oljeprisen steg kraftig gjennom første halvdel av 28. Ved utgangen av juni var Brent olje fra Nordsjøen priset til 138 dollar fatet, mens amerikanske WTI var priset til 14 dollar fatet. Kildedata: Reuters EcoWin. Så langt i år har den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten med 2, prosentpoeng til to prosent. I Norge er styringsrenten hevet med,5 prosentpoeng til 5,75 prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. I 3 I

4 Økt ansvar for egen pensjon Morgendagens pensjonister ønsker å tre ut av arbeidslivet langt tidligere enn hva politikerne ønsker. Det betyr lav forventet pensjon. Langsiktig sparing i aksjefond er den enkleste måten å dekke inntektsbortfallet på. Tekst: Eirik Krogstad P ensjonsreformen legger opp til at vi må jobbe lengre enn før for å få den samme pensjonen som tidligere. Aller helst ønsker politikerne at vi skal jobbe til vi er rundt 7 år. Men selv da er det ikke sikkert at Folketrygdens pensjon og obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er nok til at vi kan opprettholde levestandarden. Lav OTP og tidlig pensjon Det er hovedsakelig to grunner til det: For det første har ni av ti arbeidstakere måtte ta til takke med OTP-ordningens minimumsløsning det vil si to prosent av lønn mellom en og 12 G. For det annet er det et klart misforhold mellom hvor lenge politikerne ber oss om å jobbe og hvor lenge du og jeg faktisk ønsker å jobbe eller har mulighet til å jobbe. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) planlegger, eller ønsker, seks av ti sysselsatte mellom 5 og 61 år å gå av med pensjon før de fyller 67 år. To tredjedeler oppgir 62 år som ønsket pensjonsalder. Dette viser seg å stemme godt med virkeligheten. I praksis er det slik at de mest yrkesaktive seniorene er i gruppen 5 til 54 år rundt 8 prosent av disse er i jobb. Etter fylte 54 år faller yrkesaktiviteten gradvis med økt alder, og ender på 32 prosent for 66 åringene. Høyere forventet levealder, kombinert med færre yrkesaktive år, gjør at du i praksis har kortere tid å bygge opp en god pensjon på. Skal du leve godt som pensjonist med reiser og opplevelser som koster litt, må du starte sparingen i god tid før pensjonsalderen. Det forventes tross alt at du skal leve mellom og 28 år som pensjonist hvis vi forholder oss til når vi i virkeligheten trer ut av arbeidslivet. Aksjer og aksjefond Når du sparer langsiktig til pensjonsalderen bør du plassere pengene der du kan forvente høyest avkastning over tid. Det betyr at du bør spare i aksjer. Historisk har aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng sammenlignet med sparing i bank. Meravkastningen kan i praksis gjøre forskjellen på en god og en dårlig pensjon. For de aller fleste er en månedlig spareavtale i aksjefond Derfor bør du starte en spareavtale: Du kan forvente høyere avkastning enn med tradisjonell banksparing og andre investerings instrumenter Sparingen er «tilpasset din lommebok» du velger selv hvor mye og hvor lenge du vil spare 3) Med aksjefond betaler du først skatt når du realiserer, til forskjell fra bank hvor du betaler skatt på avkastningen hvert år. I tillegg får du skjermingsfradrag på deler av avkastningen den praktiske løsningen. Aksjefond passer perfekt for langsiktig sparing til pensjonsalderen enten du ønsker en tidlig pensjon eller bare ønsker å ha litt ekstra å rutte med. Spareavtale inn Med en spareavtale velger du selv hvor mye du vil spare i måneden jo mer du sparer, desto høyere blir pensjonen din. Det er ingen bindingstid på pengene, du bestemmer selv hvor lenge du vil spare. Med lang tidshorisont ofte på ti, 2, 3 eller 4 år, kan forskjellen mellom sparing i bank og aksjefond bli veldig stor. For å illustrere forskjellen kan vi se på hvordan en spareavtale på 2 kroner pr måned i ODIN Norden har utviklet seg siden fondets oppstart i juni 199. I løpet av drøyt atten år ville plasseringen på til sammen 434 kroner vokst til kroner. Uttaksavtale ut Det generelle rådet fra mange økonomieksperter er at man bør selge seg gradvis ut av aksjer i tiden før man blir pensjonist. Som pensjonist bør man ha sparepengene i banken, eller til nød i pengemarkedsfond. Med forventninger om at vi skal leve mellom og 28 år som pensjonister, kan et slikt råd bli svært dyrt. I ODIN mener vi at du også bør være investert i aksjefond mens du er pensjonist rett og slett for å få avkastning på pengene. Jo lengre du er investert, desto høyere blir din samlede forventede pensjon. Når du skal begynne å bruke av pensjonssparingen, mener vi at en uttaksavtale er en god løsning. Med en uttaksavtale tar du bare ut en viss mengde penger fra sparingen, resten følger aksjemarkedets utvikling. Når aksjemarkedet utvikler seg positivt, får du både en fast utbetaling fra aksjefondsparingen (direkte inn på konto), og god avkastning på andelene du ennå ikke har realisert (solgt). Ønsker du mer informasjon om spareavtaler og uttaksavtaler? Da kan du enten laste ned ODINs uttaksavtalebrosjyre fra eller du kan ringe ODINs kundeservice på telefon: Tror ikke pensjonen strekker til I dag er det dessverre et klart misforhold mellom hva vi forventer å få i pensjon og spareviljen til å dekke inntektsbortfallet. I en undersøkelse fra 27 spurte SpareBank 1 det norske folk om de trodde at deres forventede pensjon vil strekke til. Av de spurte svarte hele 43 prosent nei, mens 3 prosent var usikre. På spørsmålet om de sparte ved siden av til pensjonen for å komme problemet i møte, svarte kun 23 prosent ja. Hele 5 prosent svarte blankt nei, mens resten hadde planlagt å spare men ikke kommet i gang. Ola og Kari Nordmann ser med andre ord problemet, men velger i stor grad å skyve det til side I 4 I

5 I Nytt og nyttig I Nyhet: ODIN Web-TV Trenger du en markedsoppdatering eller vil du vite mer om ODINs investeringstemaer? Da bør du ta en titt på ODIN Web-TV. Web-TVen er en del av vår satsning på å tilby andelseierne og andre inter es serte best mulig kommunikasjon. Her får du vite mer om hvordan forvalterne tenker, jobber og investerer i de ulike aksje fondene. Web-TVen produseres elleve ganger i året med utgangspunkt i markeds kommen - taren Hugin & Munin. Tidligere sendinger er tilgjengelig i arkivet. Du velger med andre ord selv når du vil «møte» ODINs forvaltere. Ønsker du å bli varslet når en ny Web-TV er publisert? Alle som abonnerer på ODINs nyhetsbrev via får umiddelbar beskjed. Nyhet: Uttaksavtalekalkulator Med ODINs nye kalkulator kan du sjekke hvordan uttaksavtaler i ODINs aksjefond har utviklet seg over tid. En uttaksavtale passer for alle som ønsker å bruke av sparepengene litt etter litt. Med en uttaksavtale får du automatisk tilført penger fra sparingen måned for måned direkte inn på din bankkonto. Vurderer du å starte en uttaksavtale? Da bør du teste ODINs nye uttaksavtalekalkulator. Med kalkulatoren sjekker du enkelt hvordan ulike sparebeløp ville ha utviklet seg historisk i forskjellige perioder. Svarene du får vil variere fra periode til periode målt i både kroner og prosent. Når du skal gjøre antakelser om frem tiden, er det fortsatt historiske tall som gir det beste grunnlaget. Kalkulatoren sier likevel ingenting med sikkerhet om hva du kan forvente det vil avhenge av den generelle utviklingen i aksje markedet, forvalternes dyktighet og hvilken type uttaksavtale du velger. Som andelseier i ODINs aksjefond kan du velge mellom tre forskjellige uttaks avtaler. Modellene har forskjellig virkemåte, som igjen gir forskjellig resultat. 1. Salg av andeler for et fast beløp 2. Salg av et fast antall andeler 3. Salg av en fast prosentandel Du kan lese mer om de ulike modellene ved å klikke på informasjonstegnet i kalkulatoren og ved å laste ned ODINs uttaks avtalebrosjyre fra Skatt og arv i aksjefond Har du spørsmål knyttet til skatt og arv i aksjefond? På kan du laste ned egen brosjyre om temaet. ODINs skattebrosjyre finner du i venstremenyen under «Kjøp og salg». Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt av renten hvert år, betaler du først skatt på avkastningen i aksjefond når andelene selges. I tillegg får du skjerm ings fradrag på deler av av kastningen. I arvebrosjyren er reglene som gjelder når du mottar aksjefondsandeler som arv eller gave beskrevet. Ved overføring av andeler overtar du i praksis giverens inngangsverdi og skatteposisjoner. Nytt fra og med 28 er at du kan gi gaver til barn og barnebarn (avgiftspliktige) på inntil ½ G (Folketrygdens grunn beløp) hvert år uten at det må betales arveavgift dette gjelder også for aksjefondsandeler (opparbeidet skatte plikt følger andelene). Det er G ved inngangen til året som legges til grunn. For 28 utgjør ½ G kroner. «Dine fond» alltid åpent Med ODINs investortjeneste «Dine fond» har du tilgang til dine plasseringer 24 timer i døgnet. Du kan følge verdiutviklingen på fondsandelene, kjøpe og selge andeler, starte spareavtaler, samt bytte mellom ODINs ulike aksjefond. Du kan bestille passord til tjenesten via menyvalget «Logg inn» under «Dine» øverst til høyre på for siden av (du må oppgi fødselsnummer og VPS-konto nummer). For å kunne foreta handler via tjenesten, må du registrere bankkontonummeret ditt hos den som opprettet VPS-kontoen din. Dette er enten ODIN eller en distributør av ODINs aksjefond. ODINs kundeservice Har du spørsmål om sparing og investering i ODINs aksjefond, ta kontakt med ODINs kundeservice. Telefon: E-post: I 5 I

6 Forvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 28 og utsikter fremover Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Truls Haugen Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge Første halvår endte med et fall på 14,5 prosent for ODIN Norden. ets referanseindeks endte i samme periode ned 15,5 prosent. Norge har med sin energieksponering vært i en særstilling i første halvår. Selskaper eksponert mot oljeserviceindustrien har utviklet seg spesielt godt. Videre har nordiske selskaper generelt med aktiviteter innenfor utvalgte råvarer utviklet seg positivt. Gjennomgående svakt har det gått for banker, retailselskaper og byggeselskaper. Våre finske stålselskaper har vært viktige positive bidragsytere til fondets avkastning i første halvår. Vi har også opplevd en reprising av høyteknologiselskapet Saab. Selskapet har i likhet med norske Kongsberg Gruppen hatt et høyt aktivitetsnivå og bygger ordreboken med imponerende fart. Porteføljeselskapene RCL og Stolt Nielsen har vært plaget av høye bunkerskostnader noe som har påvirket aksjekursene negativt. Begge har langt større underliggende verdier enn aksje kursene skulle tilsi. ODIN Norden har fortsatt en stor eksponering mot det norske markedet. Vi har ekstra tro på porteføljeselskapene innenfor oljeservicesektoren. Videre ser vi tegn til at det lysner innenfor industriell shipping og logistikk. I øvrige Norden opprettholder vi fokus på utvalgte selskaper innenfor verksted og engineeringsektoren. Porteføljen kan vise til attraktive nøkkeltall, og prises med en betydelig rabatt i forhold til det øvrige nordiske aksjemarkedet. Første halvår endte med et fall på 12,2 prosent for ODIN Finland. ets referanseindeks endte i samme periode ned 15 prosent. ets utvikling gjennom perioden viste et mønster som gikk igjen for de fleste fond kraftig fall i januar med et bunnpunkt 22. januar. Frem til midten mai steg så fondet tilbake i pluss, for deretter å falle tilbake gjennom juni måned igjen som markedene generelt. De største positive bidragene til avkastningen i perioden kom fra dekkprodusenten Nokian Tyres, produsenten av rustfritt stål, Outokumpu, samt byggselskapet YIT. Nokian Tyres oppgang er mye drevet av positiv utvikling s virksomhet i Russland. Outokumpus oppgang er drevet av blant annet forhold knyttet til markedet for ferrokrom og mulige gruveekspansjoner. For byggselskapet YIT har en god utvikling i Russland kompensert for en forventet svekkelse i det finske markedet for boligbygging. På den negative siden finner finner vi maskinutleieselskapet Ramirent som falt på generell frykt for utviklingen i byggebransjen og noe dårligere første kvartalstall enn ventet, kjemikalieprodusenten Kemira som skuffet på resultatsiden, samt sportsutstyrsprodusenten Amer som kom med resultatvarsel tidlig i perioden. Sentrale temaer fremover vil fortsatt være vår ekspo nering mot videre vekst i Øst-Europa, industriselskaper med lange ordrebøker samt utvalgte konsumselskaper. Første halvår endte med et fall på 11,6 prosent for ODIN Norge. ets referanseindeks endte i samme periode ned 9,4 prosent. Året startet med en betydelig bedre utvikling enn fondets referanseindeks under børsfallet i januar. ODIN Norge var godt posisjonert med mer defensive aksjer. Disse klarte seg relativt bra når det raste som verst. Siden mars har denne trenden dessverre blitt reversert, og fondet har blitt hengende etter indeks i oppgangen. Orkla har gitt et betydelig positivt bidrag til avkastningen i første halvår. ODIN Norge eide ikke aksjen når selskapet opplevde et betydelig kursfall tidlig i år. I ettertid har vi investert i Orkla og har nytt godt av oppgangen siden bunnen. Solenergiselskapet REC har også gitt et betydelig positivt bidrag relativt sett hittil i år. REC-aksjen har falt mye samtidig som ODIN Norge ikke har eid aksjen. Vi undervurderte den voldsomme prisutviklingen på matvarer vi har sett så langt i år, og solgte oss ut av Yara tidlig på året. I ettertid har Yara-kursen doblet seg, og aksjen har gitt det største negative bidraget til årets avkastning i forhold til indeks. et prises med en betydelig rabatt i forhold til fondets referanseindeks. Historien viser at en portefølje bestående av undervurderte selskaper gir meravkasting over tid. Det tror vi også vil gjelde i fremtiden. Vi har stor tro på selskapene i ODIN Norges portefølje siden start (1.6.9) : VINX Benchmark Cap NOK NI siden start ( ) : OMX Helsinki Cap GI. Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28. siden start ( : Oslo Børs index (OSEFX) hittil i år: (pr ) ODIN Norden -14,5% ODIN Finland -12,2% ODIN Norge -11,6% Referanseindeks -15,5% Referanseindeks -15,% Referanseindeks -9,4% I 6 I

7 Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB Første halvår endte med et fall på 13,9 prosent for ODIN Sverige. ets referanseindeks endte i samme periode ned 16,8 prosent. Utvalgte selskaper innenfor engineering og metaller har hatt en god utvikling gjennom første halvår. Spesielt har stålselskapene hatt medgang, drevet av god etterspørselvekst og påfølgende prisoppgang. Porteføljeselskapene SSAB og BE Group har begge dratt nytte av denne utviklingen. Innenfor engineering er det fremfor alt forsvars- og sikkerhetsteknologiselskapet SAAB som har gitt et positivt bidrag. Etter et tungt fjorår, har det så langt i år funnet sted en reprising av selskapet. Fortsatt prises SAAB med en betydelig rabatt i forhold til konkurrentene. Av våre porteføljeselskaper som har utviklet seg dårligere en markedet kan vi trekke frem hygiene og treforedlingsselskapet SCA, Svenska Handelsbanken og investeringsselskapet Kinnevik. Så langt har vi kun sett moderate nedjusteringer av selskapenes inntjeningsestimater med unntak av varehandelselskaper og banker. Samtidig har den kursmessige nedturen fortsatt gjennom første halvår av 28. Det er vår oppfatning at aksjemarkedet allerede har priset inn tildels betydelige nedjusteringer av estimatene. Det kan påvirke aksjekursene positivt når resultatene for andre kvartal legges frem. Det svenske aksjemarkedet handles i dag med en betydelig rabatt i forhold til sitt historiske gjennomsnitt. ODIN Sveriges portefølje av kvalitetsselskaper prises med en ytterligere rabatt i forhold til markedet generelt. Første halvår endte med et fall på 19,9 prosent for ODIN Europa. ets referanseindeks endte i samme periode ned 17,8 prosent. Finske Outokumpu (rustfritt stål), svenske SAAB (forsvars- og sikkerhetsteknologi), italienske Astaldi (bygg og anlegg) og de norske offshore selskapene i porteføljen bidro positivt til avkastningen i første halvår. Sanofi-aventis (legemidler), Anglo Irish Bank og McInerney (husbygging) var de største negative bidragsyterne. Legemiddelindustrien i Europa har hatt en meget svak utvikling til tross for sin defensive karakter og svært attraktive prising. ODIN Europa har rundt tolv prosent av fondets midler investert i helsesektoren. Det har påvirket avkastningen negativt. Det er åpenbart at aktørene i finansmarkedet er preget av de svake aksjemarkedene vi har sett det siste året. Mange sitter på gjerdet og avventer beslutninger om å investere tungt i aksjer. Samtidig ser vi at europeiske aksjer ikke har vært så lavt priset som i dag på mange år det gjør i seg selv at de fremstår som kjempespennende å investere i. Vi har løpende og nær kontakt med porteføljeselskapene. Etter vår mening er det betydelige verdier som ikke er reflektert i dagens aksjekurser. Selskapene er solide og har gode forretningsmodeller. Rabatten og måten selskapene drives på gjør at vi føler oss sikre på at vi skal klare å skape god avkastning i ODIN Europa over tid. Første halvår endte med et fall på 13,6 prosent for ODIN Europa SMB. ets referanseindeks endte i samme periode ned 16,1 prosent. De største positive bidragene til fondets avkastning i perioden kom fra den tyske produsenten av industri- og havnekraner Demag Cranes, det norske industrikonglomeratet Bonheur, samt det italienske byggselskapet Astaldi. Demag Cranes leverte gode tall for fjerde kvartal 27 og første kvartal 28. I tillegg har selskapet hevet anslagene for inntjeningen i år. Produksjonsproblemene som tynget selskapet i 27 har de nå kontroll over. Bonheur har nytt godt av kursutviklingen til datterselskapet Fred Olsen Energy. Selskapet utbetaler store utbytter til aksjonærene samtidig som det er priset med høy rabatt i forhold til underliggende verdier. Virksomhetene innen vindkraft, cruise og fergetrafikk er i dag ikke reflektert i kursen dette får man med andre ord «gratis» med på kjøpet. Astaldi nyter på sin side godt av høye investeringer innen vei og jernbane. Selskapet har en ordrebok på hele fem år. Det bidrar til økt forutsigbarhet. Blant de negative bidragsyterne finner vi det finske maskinutleieselskapet Ramirent, den franske produsenten av løfte- og masseforflytningsutstyr Haulotte, samt den irske husbyggeren McInerney. Energi- og energiøkonomisering, infrastruktur og urbanisering er investeringstemaer vi tror vil bidra til å skape god avkastning i fondet fremover siden start ( ) : OMXSB Cap GI siden start ( ) : MSCI Europe net Index USD. Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28. siden start ( ) : MSCI Europe net Small Cap Index USD. Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28. hittil i år: (pr ) ODIN Sverige -13,9% ODIN Europa -19,9% ODIN Europa SMB -13,6% Referanseindeks -16,8% Referanseindeks -17,8% Referanseindeks -16,1% I 7 I

8 Forvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 28 og utsikter fremover Forvalter Oddbjørn Dybvad Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin Forvalter Vegard Søraunet Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim Første halvår endte med et fall på 15,6 prosent for ODIN Global. ets referanseindeks endte i samme periode ned 16,3 prosent. Det amerikanske togselskapet Norfolk Southern har vært blant de beste bidragsyterne så langt i år. De miljømessige aspektene ved transport får stadig mer oppmerksomhet. Frakt av mennesker og varer på skinner er betydelig mer brensels- og kostnadseffektivt enn andre transportformer som fly, lastebiler og biler. Det lover godt for sektoren og selskapet fremover. En annen viktig bidragsyter har vært boreselskapet Pride. En viktig driver for selskapet er økende letebudsjetter blant oljeselskapene. Stadig mer av selskapets resultater genereres fra dypvannsaktiviteter. Oljeprisen har steget kraftig det siste året. Økningen er imidlertid ikke reflektert i samme grad i prisene på oljeprodukter som bensin og diesel. Det har ført til marginpress for oljeraffinerier generelt. Blant fondets svakeste bidragsytere i år finner vi det ameri kanske oljeraffineriet Valero Energy. Store humørsvingninger i aksjemarkedene byr på muligheter for ODIN til å kjøpe selskaper som har falt mye i pris. Vi tror at det også fremover vil by seg mange lønnsomme muligheter. Som i ODINs øvrige fond investerer vi i selskaper med solide balanser og sterke kontantstrømmer. ODIN Global prises i dag til 9,5 ganger neste års resultat. Det er en betydelig rabatt i forhold til det globale aksjemarkedet som prises til tolv ganger neste års resultat. Første halvår endte med et fall på 16,9 prosent for ODIN Global SMB. ets referanseindeks endte i samme periode ned 14,7 prosent. Store porteføljeselskaper som havne- og industrikranprodusenten Demag Cranes, høyteknologiselskapet Kongsberg Gruppen, samt energikonglomeratet Bonheur, har alle bidratt positivt til fondets avkastning i første halvår. De nevnte selskapene har hver for seg utgjort over fem prosent av fondets totale investeringer. På den negative siden har flyselskapene Air Berlin og SkyWest blitt straffet meget hardt av høye olje priser. Vi har solgt Air Berlin som følge av skuffende operasjonelle resultater og integreringspro blemer rundt oppkjøp av selskaper. Hong Kong noterte PYI Corporation, som opererer i Kina, er en annen svak bidragsyter. Holdingselskapet som utvikler og drifter infrastrukturprosjekter, omsettes i dag med en betydelig rabatt i forhold til underliggende verdier. Vi har benyttet urolighetene i markedet til å tilpasse og rendyrke SMB-porteføljen mot megatrendene vi har spesielt stor tro på. ODIN Global SMB eier i dag en rekke spennende selskaper med gode produkter og god ledelse. et har også en spennende geografisk eksponering i forhold til hvor omsetningen og resultatene genereres. I løpet av det siste kalenderåret har vi besøkt rundt 9 prosent av porteføljeselskapene for å høre deres vurderinger av fremtiden. Tilbakemeldingene vi har fått gjør oss trygge på at vi skal klare å skape god avkastning i fondet fremover. Første halvår endte med et fall på 13,4 prosent for ODIN Maritim. ets referanseindeks endte i samme periode opp,9 prosent. Stor volatilitet i aksjekurser og usikkerhet i den makroøkonomiske utviklingen preget første halvår 28. Også i de underliggende shippingmarkedene har det vært til dels enorme svingninger i ratenivåer. Skipsverdier har derimot vært stabile og til dels stigende. Nybyggingspriser har fortsatt sin stigende trend med økte priser på innsatsfaktorer som stål og maskiner. Til tross for større opplevd usikkerhet rundt fremtiden, har mange rederier fortsatt å bestille nye skip nå med levering så langt frem som til 211. I aksjemarkedene har den økte usikkerheten rundt makro og påfølgende fremtidige ratenivåer ført til kraftig kursnedgang for mange selskaper. Særlig gjelder det mindre selskaper med dårlig likviditet innen mer «kompliserte» segmenter enn tank og bulk. Som en konsekvens av nevnte usikkerhet og kursfall, finner vi i dag en rekke selskaper som fremstår som veldig attraktivt priset i forhold til underliggende verdier og fremtidige nøkkeltall. Det bør komme tålmodige investorer til gode. For mange selskapers vedkommende tror vi at aksjemarkedet i dag er for pessimistiske i sin prising. Vi ser et godt potensial for reprising av disse selskapene siden start ( ) : MSCI World Net Index siden start ( ) : MSCI World Net Small Cap Index siden start ( ) : MSCI World Gross Marine Index hittil i år: (pr ) ODIN Global -15,6% ODIN Global SMB -16,9% ODIN Maritim -13,4% Referanseindeks -16,3% Referanseindeks -14,7% Referanseindeks,9% I 8 I

9 Forvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 28 og utsikter fremover Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim ODIN Offshore ODIN Eiendom Slik investerer vi Første halvår endte med et fall på 2,2 prosent for ODIN Offshore. ets referanseindeks endte i samme periode opp 8,5 prosent. Etter en særdeles volatil start på året har oljeserviceselskapene (målt ved den amerikanske OSX-indeksen) hentet seg godt inn. Riggselskapene har vært ledende i oppgangen, mens seismikk har blitt hengende etter. At fondet ligger bak referanseindeksen på kort sikt skyldes at dollaren har svekket seg gjennom året, samt at enkelte norske selskaper i porteføljen har hatt en mindre god utvikling enn markedet forøvrig. Blant selskaper som har bidratt positivt til avkastningen i første halvår finner vi særlig de amerikanske riggselskapene Pride og Ensco, samt norske Fred Olsen Energy og Seadrill. Norske selskaper har som nevnt hatt en skuffende utvikling i år hovedsakelig gjelder dette små selskaper. Fokus i markedet har særlig vært konsentrert om større likvide selskaper. Av enkeltselskaper vi har spesielt stor tro på fremover, vil vi trekke frem BW Offshore og Dof Subsea. Selskapene omsettes i dag med store rabatter på underliggende verdier. Fortsatt er det slik at de fleste parameterne offshoresektoren vurderes etter, er bedre enn noen gang tidligere. For eksempel er riggratene og oljeprisen på rekordnivåer og det er liten ledig kapasitet innen lete- og utviklingsaktivitet. Vi ser konturene av en langvarig oppgangssykel noe som vil by på mange lønnsomme investeringsmuligheter fremover for tålmodige investorer som tåler svingninger. Første halvår endte med et fall på 7,2 prosent for ODIN Eiendom. ets referanseindeks endte i samme periode ned 14,3 prosent. Utviklingen i det nordiske eiendomsmarkedet har vært turbulent gjennom første halvår av 28. Et høyere rentenivå har medført en oppjustering av investorenes avkastningskrav. I tillegg har bankenes utlånsiver avtatt. I sum har dette bidratt til å sende prisene ned i enkelte eiendomssegmenter. Blant selskapene som har gitt et betydelig positivt bidrag til fondets avkastning så langt i år finner vi de finske eiendomsselskapene Technopolis og Citycon, samt det svenske eiendomsselskapet Atrium. Alle selskapene deltar i eiendomsutviklingsprosjekter. Blant selskapene som har bidratt negativt finner vi de norske selskapene Eiendomsspar og Northern Logistic Property. Sistnevnte selskap har sin forretningsadresse i Oslo, men eier i hovedsak logi stikkeiendommer i Sverige. Selskapet NEAS, som jobber med driftsmessige tjenester til gårdeiere, hadde også en svak kursutvikling. Selskapet har likevel etter vår mening et godt langsiktig potensial. Vi kan konstatere at usikkerheten rundt riktig prisnivå for kommersielle eiendommer er i ferd med å tilta i styrke. Bankenes væremåte, og en generell sunn skepsis til fremtidig prisoppgang, har gjort at en del potensielle aktører avventer situasjonen. Fremover vil vi ha ekstra fokus på selskaper med solide balanser i dette ligger at selskapene kan vise til lav belåning og god utbyttekapasitet. Slike selskaper tror vi vil gi andelseierne i ODIN Eiendom best betalt i tiden som kommer. ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene. Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for kulturen de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. På kort sikt preges aksjemarkedene av støy og irrasjonelle kursbevegelser. Aksjekursene svinger mer enn selskapsverdiene, noe som gir muligheter for aktive forvaltere. Svingningene gjør oss i stand til å kjøpe aksjer langt under virkelig verdi, og senere selge dem til virkelig verdi Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du se i avkastningsoversikten på side 1. siden start (18.8.) : Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index siden start (24.8.) : Carnegie Sweden Real Estate Index hittil i år: (pr ) ODIN Offshore -2,2% ODIN Eiendom -7,2% Referanseindeks 8,5% Referanseindeks -14,3% I 9 I

10 Langsiktig avkastningsoversikt pr ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Total avkastning siden start årlig avkastning siden start Aksjefond Etableringsdato Referanseindeks Differanse Referanseindeks Differanse 1173,31% 419,78% 753,53% 15,1% 9,54% 5,56% 3891,41% 516,64% 3374,77% 23,42% 1,94% 12,48% 2144,5% 78,6% 1435,45% 21,43% 13,93% 7,49% 976,89% 355,47% 621,42% 18,98% 11,73% 7,26% -9,13% 2,83% -11,96% -1,1%,32% -1,43% 5,93% 8,63% -29,7% 4,89% 7,9% -2,21% -4,82% -21,2% 16,38% -,57% -2,72% 2,15% 18,36% 41,78% -23,42% 1,97% 4,13% -2,16% 1169,88% 11,36% 168,52% 2,43% 5,% 15,17% 21,29% 52,7% 149,22% 15,4% 5,47% 9,57% 272,82% 116,35% 156,47% 18,24% 1,32% 7,91% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund hittil i år pr Aksjefond Referanseindeks *) Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. -14,5% -15,54% 1,4% -12,21% -14,99% 2,78% -11,63% -9,35% -2,28% -13,87% -16,8% 2,93% -19,88% -17,75% -2,13% -13,6% -16,8% 2,48% -15,58% -16,34%,76% -16,85% -14,67% -2,18% -13,38%,87% -14,26% -2,15% 8,5% -1,65% -7,21% -14,26% 7,4% Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI * ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 3) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 4) ODIN Europa MSCI Europe net Index USD * ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD * ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 5) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) 6) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 6) VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden.6.92 til har vi benyttet Oslo Børs Total 4) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 5) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index 6) Referanseindeksene er ikke justert for utbytte *) Referanseindex for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. ODIN Norden et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børs notert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Norden har hatt en nedgang i andelsverdien på 14,5% hittil i 28 fra NOK 1 52,43 til NOK 1 284,64. VINX Benchmark Cap NOK NI, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en nedgang på 15,54%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 21,74% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris Helsinki (EUR/NOK = 8, ) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,89% 1,31% Atria Group Matvarer , ,29% 5,89% Finnair Luftfartsselskaper , ,7% 1,84% Huhtamäki Emballasje , ,97% 1,76% Metso Mekanisk industri , ,71%,68% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,26%,49% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,97%,2% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,87%,23% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,63%,16% PKC Group Elektrisk utstyr , ,45% 3,74% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,3% 1,86% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,65% 4,27% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,37%,84% Sampo A Forsikring , ,56%,17% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,19% 1,1% Totalt Helsinki ,17% København (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,1%,6% Alm. Brand Forsikring , ,93% 1,47% Danske Bank Kommersielle banker , ,97%,8% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,2%,63% Sjælsø Gruppen Varige forbruksvarer , ,12%,34% TrygVesta Forsikring , ,62%,21% Totalt København ,92% Oslo Aker A Energiutstyr og tjenester , ,32%,1% Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,8% 1,12% Aker Seafoods Matvarer , ,77% 4,45% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,4% 3,7% American Shipping Company Marine , ,67% 2,52% Austevoll Seafood Matvarer , ,32% 3,15% Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester , ,89% 1,42% Gothia Financial Group Finansieringsselskaper , ,61% 4,34% BW Gas Olje, gass og konsum brensel , ,1%,14% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,22% 2,51% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,29% 1,96% Comrod Communications Flyindustri og forsvar , ,9% 2,94% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,35% 1,15% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,4%,96% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,51%,96% Dof Subsea Energiutstyr og tjenester , ,95% 2,36% EDB Business Partner IT tjenester , ,82% 2,56% Eitzen Chemical Marine , ,34% 3,26% Faktor Eiendom Eiendomsutvikling og drift , ,9% 1,8% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,91% 1,45% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,62% 1,45% Grieg Seafood Matvarer , ,56% 4,39% Hafslund B Kraftforsyning , ,18%,7% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,55% 3,43% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,74% 4,73% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,21% 1,58% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,33% 2,38% Northland Resources Bergverksdrift og metaller , ,15%,81% Odfjell B Marine , ,% 3,2% Orkla A Industrielle konglomerater , ,15%,26% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,33%,49% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,53%,38% Protector Forsikring Forsikring , ,64% 7,28% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,99%,34% SalMar Matvarer , ,53% 3,1% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,61% 7,18% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,71% 6,77% StatoilHydro Olje, gass og konsum brensel , ,43%,2% Stolt Nielsen Marine , ,78% 3,9% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,12% 4,26% Wavefield Inseis Energiutstyr og tjenester , ,89% 1,57% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,11% 5,5% Totalt Oslo ,57% ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 127% 116% Siste 3 år 14% 18% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 15,1% 9,54% 5,56% 8,83% 8,18%,66% 24,8% 17,62% 6,46% 17,15% 12,35% 4,81% 9,24% 1,12% -,88% -14,5% -15,54% 1,4% -7,41% 1,36% -8,77% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% -26,76% -35,17% 8,42% -8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 2,4% 36,58% 215,46% -26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% *) Referanseindeks: VINX Benchmark Cap NOK NI. 1 ) VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index ,74% 11,59% 1 278, , , , , , , , , , I 1 I Forts. neste side

11 ODIN Norden forts. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Stockholm (SEK/NOK =, ) Alfa Laval Mekanisk industri , ,44%,11% Astra Zeneca Farmasi , ,5%,5% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,53%,37% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,33% 4,65% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,8%,3% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,37% 2,35% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,54%,73% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Investor B Finansieringsselskaper , ,15%,32% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,14%,5% Nordea Kommersielle banker , ,76%,3% Sangart (U) (USA / USD) Farmasi , ,6% 4,4% Sandvik Mekanisk industri , ,98%,1% Scania B Mekanisk industri , ,37%,5% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,11%,42% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,21%,6% SKF B Mekanisk industri , ,11%,13% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,3%,54% Saab B Flyindustri og forsvar , ,79% 2,24% Volvo B Mekanisk industri , ,31%,2% Totalt Stockholm ,63% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) Totalt portefølje ,3% (U) Unoterte papirer ODIN Finland et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Finland. ODIN Finland har hatt en nedgang i andelsverdien på 12,21% hittil i 28, fra NOK 4 581,78 til NOK 4 22,54. OMX Helsinki CAP GI, målt i norske kroner, har Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer i samme periode hatt en nedgang på 14,99%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 2,57% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. Helsinki (EUR/NOK = 8, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter LOKAL VALUTA 9,6 NOK NOK NOK ,81%,89% Atria Group Matvarer , ,44% 2,46% Cramo Handelsselskaper og distributører , ,51% 1,72% Finnair Luftfartsselskaper , ,68%,% Finnish Fur Sales Handelsselskaper og distributører , ,3% 9,47% Fortum Kraftforsyning , ,7%,4% Honkarakenne B Varige forbruksvarer , ,43% 5,92% Huhtamäki Emballasje , ,51%,97% Kemira Kjemikalier , ,82%,18% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,5%,63% Kone B Mekanisk industri , ,97%,11% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,71% 1,23% Lännen Tehtaat Matvarer , ,47% 5,78% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,11% 4,14% Martela A Kommersielle tjenester og leveranser , ,83% 5,26% Metso Mekanisk industri , ,31%,29% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,22%,2% Nokia Kommunikasjonsutstyr 1 15, ,7%,% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,83%,34% Nordea Kommersielle banker , ,42%,4% Olvi A Drikkevarer , ,83% 1,66% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,12%,11% Poyry Kommersielle tjenester og leveranser , ,95%,44% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,38% 1,36% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,22% 4,58% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,99%,32% Salcomp Elektrisk utstyr , ,2% 1,99% Sampo A Forsikring , ,38%,11% Sanomawsoy B Media , ,55%,24% Technopolis Eiendomsutvikling og drift , ,67% 1,23% Teleste Kommunikasjonsutstyr , ,64% 1,61% Uponor Byggeprodukter , ,39%,13% Wärtsilä Mekanisk industri , ,65%,26% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,23%,57% Total portefølje ,6% Kostpris ODIN Finland årlig avkastning Referanseindeks* Differanse Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår ,42% 12,14% 21,28% 15,1% 12,5% -12,21% -4,59% 42,88% 37,92% 2,64% 55,5% -,15% 14,84% -4,67% 22,92% -7,98% 26,41% 68,2% -9,49%,84% 149,22% 52,48% 13,62% 1,94% 6,37% 17,91% 13,97% 11,% -14,99% 4,64% 34,16% 3,24% 18,82% 41,84% -2,95% -21,5% -19,68% 56,67% 28,88% 28,33% 37,31% -9,% 14,97% 84,54% -3,75% -28,97% 12,48% 5,76% 3,37% 1,4% 1,5% 2,78% -9,23% 8,72% 7,68% 1,82% 13,21% 2,8% 35,89% 15,1% -33,75% -36,86% -1,92% 3,89% -,49% 1,87% 64,68% 56,23% 42,59% *) Referanseindeks OMX Helsinki Cap GI målt i norske kroner Referanseindex for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 1 ) OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. Siste 5 år 123% 96% Siste 3 år 131% 116% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ,57% 58,3% 4 2, , , ,6 4 22, , , , , , ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP GI* ( ) OMX HELSINKI CAP ( ) * Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 I 11 I

12 ODIN Norge et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. ODIN Norge har hatt en nedgang i andelsverdien på 11,63% hittil i 28 fra NOK 2 539,5 til NOK 2 244,5. Oslo Børs indeks hadde i samme periode Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,8%,58% Aker Seafoods Matvarer , ,46% 4,75% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,65% 2,4% American Shipping Company Marine , ,4% 4,31% Artumas Group Olje, gass og konsum brensel 366 3, ,2% 1,% Austevoll Seafood Matvarer , ,22% 4,1% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,81% 8,22% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,6% 1,95% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,44% 2,2% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,52% 1,99% Camillo Eitzen Marine , ,99% 3,43% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,46% 6,52% Club Cruise Entertainment & Travel (U) Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,48% 9,2% Codfarmers Matvarer , ,98% 9,14% 15% Codfarmers conv. 9/11 Matvarer , ,18% - Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,67% 1,23% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,39% 1,87% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,39%,42% DOF Energiutstyr og tjenester , ,59% 6,6% Dof Subsea Energiutstyr og tjenester , ,% 1,4% Eitzen Chemical Marine , ,26% 1,73% Fara Elektronisk utstyr og instrumenter , ,12% 4,94% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,9% 3,69% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,36% 4,81% Gregoire Mekanisk industri , ,16% 6,55% Grieg Seafood Matvarer , ,57% 2,5% Hafslund B Kraftforsyning , ,7%,2% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,63% 2,22% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,73% 3,97% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,99% 6,81% Intelecom Group IT tjenester , ,3%,8% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,24% 4,47% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,44% 2,2% Kverneland Mekanisk industri , ,% 7,29% Mobile Media A (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,54% 8,83% Mobile Media B (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,88% 9,13% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,16% 9,% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,44% 9,22% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Odfjell B Marine , ,53% 1,22% Orkla A Industrielle konglomerater , ,62%,39% PCI Biotech Farmasi , ,4% 3,42% Photocure Farmasi , ,27% 8,38% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,47% 9,1% Q-Free Elektronisk utstyr og instrumenter , ,99% 8,79% Read (U) Olje, gass og konsum brensel , ,29% 8,67% SalMar Matvarer , ,47% 5,13% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,21% 4,71% SeaMetric International (U) Mekanisk industri , ,19% 5,51% Stolt Nielsen Marine , ,32% 1,46% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,98% 2,47% Villa Organic (U) Matvarer , ,79% 7,98% VIZRT Programvare , ,73% 5,12% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,24% 4,89% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,28% 3,52% Total portefølje ,56% (U) Unoterte papirer en nedgang på 9,35%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 15,24% fra NOK 5 55 mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse *) Referanseindeks: Oslo Børs indeks. 1 ) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden.6.92 til har vi benyttet Oslo Børs Total. Siste 5 år 99% 86% Siste 3 år 81% 81% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ,43% 13,93% 7,49% 12,78% 9,44% 3,34% 29,72% 27,32% 2,39% 23,22% 21,58% 1,64% 12,74% 16,5% -3,76% -11,63% -9,35% -2,28% 3,54% 1,1% -6,56%,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71%,99% 7,33% 7,38% -,5% 15,31% 65,59% 84,72% ,24% 7,24% 2 232, , , , ,5 2 82, , , , , ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) ODIN Sverige et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige. ODIN Sverige har hatt en nedgand i andelsverdien på 13,87% hittil i 28 fra NOK 1 7,76 til NOK 1 83,35. OMXSB Cap GI, målt i norske kroner, har i Porteføljeoversikt pr I 12 I samme periode hatt en nedgang på 16,8%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 14,95% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris Stockholm (SEK/NOK =, ) Addtech B Handelsselskaper og distributører LOKAL VALUTA 13, NOK NOK NOK ,15% 3,3% Alfa Laval Mekanisk industri , ,82%,16% Assa Abloy B Byggeprodukter , ,76%,12% Astra Zeneca Farmasi , ,47%,1% Ballingslöv Spesialforretninger , ,33% 3,78% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,91% 1,47% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,77% 1,97% Bilia A Spesialforretninger , ,73% 1,73% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,11%,18% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,68% 1,35% Cardo Mekanisk industri , ,11% 1,1% Concordia Maritime B Olje, gass og konsum brensel 69 21, ,57% 1,28% Duni Varige forbruksvarer , ,29% 1,41% Elanders B Media , ,3% 4,33% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,42%,61% Gunnebo Industrier Mekanisk industri , ,92% 4,59% Haldex Mekanisk industri , ,26% 2,55% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,39%,26% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,89%,21% Investor B Finansieringsselskaper , ,71%,13% JM Bygg Varige forbruksvarer , ,24%,44% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,59%,19% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr og instrumenter , ,7% 4,91% Lammhults Design Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,3% 5,4% Lappland Goldminers Bergverksdrift og metaller , ,21%,83% Lundin Mining Bergverksdrift og metaller , ,7%,11% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,67% 4,5% Midelfart Sonesson B Personlige produkter , ,47% 2,37% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,54% 2,49% Nordea Kommersielle banker , ,41%,% Note Elektronisk utstyr og instrumenter , ,99% 3,73% Novotek B IT tjenester , ,37% 5,1% Partnertech Elektronisk utstyr og instrumenter , ,55% 2,81% Peab Industri B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,65%,31% Poolia B Kommersielle tjenester og leveranser , ,54% 2,42% Profilgruppen B Bergverksdrift og metaller , ,65% 4,91% Sandvik Mekanisk industri , ,18%,7% SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Eiendomsutvikling og drift , ,54% 2,46% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,81%,16% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,77%,23% SKF B Mekanisk industri , ,45%,12% SSAB B Bergverksdrift og metaller , ,8%,11% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,52%,17% ODIN Sverige Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 18,98% 11,73% 7,26% 12,4% 4,64% 7,39% 16,57% 13,77% 2,8% 9,55% 8,3% 1,24% 9,51% 7,14% 2,37% -13,87% -16,8% 2,93% -17,66% -9,85% -7,81% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% -1,87% *) Referanseindeks: OMXSB Cap GI. 1 ) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index. Siste 5 år 11% 87% Siste 3 år 111% 92% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) ,95% 16,75% 1 77,93 1 6, , , , , , , , , Forts. neste side

13 ODIN Sverige forts. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Svenska Handelsbanken A Kommersielle banker , ,71%,7% Svolder B Finansieringsselskaper , ,6%,19% Swedbank Kommersielle banker , ,9%,7% Systemair Byggeprodukter , ,85% 1,% Saab B Flyindustri og forsvar , ,26%,71% Teleca B IT tjenester , ,1%,4% Trelleborg B Mekanisk industri , ,9%,79% Volvo B Mekanisk industri , ,5%,3% Zodiak Television B Media , ,56% 1,27% Total portefølje ,1% Kostpris Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) ODIN Europa et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende inve sterte i Swedbank Roburs Europafond. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Europa har hatt en nedgang i andelsverdien på 19,88% hittil i 28 fra NOK 113,42 til NOK 9,87. MSCI Europe net Index USD, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en nedgang på 17,75%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på,79% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,31%,4% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,4%,1% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,2%,5% Totalt Amsterdam ,37% Aten C.Cardassilaris & Sons Matvarer , ,38% 3,61% Totalt Aten ,38% Brussel Omega Pharma Helse - utstyr og produkter , ,81%,23% Totalt Brussel ,81% Dublin Anglo Irish Bank Kommersielle banker , ,68%,11% Bank of Ireland Kommersielle banker , ,41%,8% CRH Byggematerialer , ,27%,4% Grafton GRP Handelsselskaper og distributører , ,57%,12% Independent News & Media Media , ,75%,26% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,28% 2,26% Totalt Dublin ,95% Frankfurt Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,21%,1% Allianz Forsikring , ,26%,% BASF Kjemikalier , ,79%,1% Bayer Kjemikalier , ,17%,1% Continental Bilkomponenter , ,96%,9% Daimler Bilindustri , ,85%,1% Homag Group Mekanisk industri , ,51%,33% Leoni Bilkomponenter , ,47%,57% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,11% 1,27% Pfleiderer Byggeprodukter , ,26%,1% Salzgitter Bergverksdrift og metaller , ,52%,4% Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,4%,5% Totalt Frankfurt ,16% Helsinki Metso Mekanisk industri , ,68%,3% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,45%,% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,7%,18% Totalt Helsinki ,84% London Astra Zeneca Farmasi , ,64%,1% Totalt London ,64% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,28% 1,16% Impregilo Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,76%,12% Totalt Milano ,3% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,66%,4% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,52%,51% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,48% 2,13% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,96%,21% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,87%,19% Pronova Biopharma Farmasi , ,92%,83% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,47%,9% Stolt Nielsen Marine , ,48%,29% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,59%,11% Totalt Oslo ,95% Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,43%,88% Nexity Varige forbruksvarer , ,49%,3% Sanofi-Aventis Farmasi , ,9%,1% Totalt Paris ,1% Stockholm Boliden Bergverksdrift og metaller , ,82%,1% Saab B Flyindustri og forsvar , ,33%,46% Totalt Stockholm ,15% Wien Andritz Mekanisk industri , ,99%,26% Eco Business-Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,38% 1,5% Immofinanz Eiendomsutvikling og drift , ,84%,17% Totalt Wien ,21% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,6% 2,64% Georg Fischer Mekanisk industri , ,27%,22% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,96%,37% Schweizerhall Farmasi , ,26%,56% Totalt Zürich ,55% Totalt portefølje ,6% ODIN Europa Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -1,1%,32% -1,43% 6,4% 6,51% -,47% 9,65% 9,11%,54% 8,46% 5,89% 2,57% 3,58% 4,37% -,79% -19,88% -17,75% -2,13% -17,59% -1,51% -16,8% 41,99% 23,67% 18,32% 4,46% 22,26% 18,19% 8,3% 8,82% -,52% 27,57% 33,55% -5,98% -4,55% -37,% -3,55% -21,3% -18,48% -2,82% -2,8% 1,35% -4,15% *) Referanseindeks: MSCI Europe net Index USD Referanseindex for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 Siste 5 år 127% 136% Siste 3 år 142% 146% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ,79% 8,78% 9,42 142,74 93,6 147,76 9,87 143,46 113,38 149,36 9,87 13, ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE NET INDEX USD* * Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. 28 SEK/NOK:,8457 GBP/NOK: 1,1369 EUR/NOK: 8,191 CHF/NOK: 4,9944 I 13 I

14 ODIN Europa SMB et er indeksuavhengig og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Kriteriet for selskapes størrelse vil tilsvare definisjonen av små og mellomstore selskaper som benyttes av fondets referanskeindeks på investeringstidspunktet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa SMB har hatt en nedgang i andelsverdien på 13,6% hittil i 28 fra NOK 174,96 til NOK 15,93. MSCI Europe net Small Cap Index USD, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en nedgang på 16,8%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 22,56% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Heijmans Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,69% 1,26% Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,32%,6% Ordina IT tjenester 733 8, ,27% 1,78% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,27% 1,16% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,8%,4% Totalt Amsterdam ,63% Dublin Glanbia Matvarer , ,24%,87% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,24% 3,% Totalt Dublin ,49% Frankfurt Demag Cranes Mekanisk industri , ,46% 2,33% Deutz Mekanisk industri , ,26% 1,27% Krones Mekanisk industri , ,72%,93% Kuka Mekanisk industri 16 2, ,8%,4% Leoni Bilkomponenter , ,99% 1,1% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,8% 1,82% Pfleiderer Byggeprodukter 75 8, ,24%,14% Vossloh Mekanisk industri , ,2%,27% Totalt Frankfurt ,75% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,93%,93% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,19% 1,22% Totalt Helsinki ,11% Milano Ansaldo STS Transport infrastruktur , ,22% 1,22% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,36% 2,83% Cementir Holding Byggematerialer , ,93%,38% Interpump Group Mekanisk industri , ,12% 1,28% Sogefi Bilkomponenter , ,41% 1,13% Totalt Milano ,4% Oslo Aker Yards Mekanisk industri , ,62%,74% Austevoll Seafood Matvarer , ,67%,96% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,18% 1,63% Camillo Eitzen Marine , ,38% 2,74% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,63%,17% Odfjell B Marine , ,46%,17% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,69% 1,7% TTS Marine Mekanisk industri , ,3% 1,4% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,43%,11% Totalt Oslo ,35% Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,61% 1,47% Nexity Varige forbruksvarer , ,2%,36% Totalt Paris ,8% Stockholm Haldex Mekanisk industri , ,27% 1,66% Systemair Byggeprodukter 23 63, ,56%,44% Trelleborg B Mekanisk industri , ,97%,31% Totalt Stockholm ,81% Wien Zumtobel Elektrisk utstyr 45 14, ,24%,1% Totalt Wien ,24% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,75% 1,69% Georg Fischer Mekanisk industri , ,1%,28% Quadrant Kjemikalier , ,1% 1,39% Rieter Holding Bilkomponenter , ,23%,37% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,53%,47% Schweiter Technologies Mekanisk industri , ,54% 1,14% Sia Abrasives Holding Mekanisk industri , ,2% 3,31% Zehnder Group Byggeprodukter , ,55%,75% Totalt Zürich ,91% Totalt portefølje ,12% SEK/NOK:,8457 EUR/NOK: 8,191 CHF/NOK: 4,9944 ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 4,89% 7,9% -2,21% 14,27% 11,45% 2,82% 18,96% 14,56% 4,4% 14,13% 8,88% 5,% 9,7% 5,52% 4,18% -13,6% -16,8% 2,48% -14,23% -11,3% -2,93% 47,2% 34,32% 12,88% 46,43% 32,89% 13,54% 2,68% 19,47% 1,2% 5,95% 55,58% -4,63% -37,6% -32,42% -5,18% -31,38% -8,79% -22,59% 1,63% 9,33% -7,7% *) Referanseindeks: MSCI Europe net Small Cap Index USD Referanseindex for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 Siste 5 år 113% 124% Siste 3 år 128% 19% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EUROPA SMB ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE NET SMALL CAP INDEX USD* * Referanseindeks for fondet i henhold til vedtektsendring av 3. juli 28 ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet ,56% 52,2% 15,18 224,48 155,46 232,38 15,93 2,61 176,1 233,66 141,47 22, ODIN Global et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Global har hatt en nedgang i andelsverdien på 15,58% hittil i 28 fra NOK 112,73 til NOK 95,17. MSCI World Net Index hadde i samme periode en nedgang på 16,34%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 14,63% fra NOK 517 mill. til NOK 441 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet 13 11, ,65%,1% Totalt Amsterdam ,65% Dublin Bank of Ireland Kommersielle banker , ,43%,1% CRH Byggematerialer , ,9%,3% Totalt Dublin ,52% Frankfurt Allianz Forsikring , ,33%,% Bayer Kjemikalier , ,42%,% Continental Bilkomponenter , ,57%,2% KSB Mekanisk industri 5 398, ,62%,58% Totalt Frankfurt ,94% Helsinki Metso Mekanisk industri 43 28, ,26%,3% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,59%,3% Totalt Helsinki ,85% Hong Kong Dongfang Electric Elektrisk utstyr 2 22, ,68%,12% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr og instrumenter , ,6%,7% Totalt Hong Kong ,74% New York Black & Decker Varige forbruksvarer , ,4%,8% Caterpillar Mekanisk industri , ,88%,1% Harsco Mekanisk industri 6 54, ,77%,7% Norfolk Southern Vei- og jernbanetransport , ,48%,1% Pride International Energiutstyr og tjenester , ,1%,5% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,46%,7% Valero Energy Olje, gass og konsum brensel , ,35%,1% Whirlpool Varige forbruksvarer , ,84%,9% Totalt New York ,27% ODIN Global Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI World Net Index. Siste 5 år 12% 16% Siste 3 år 96% 18% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -,57% -2,72% 2,15% 1,83% 2,69% -,86% 4,84% 4,31%,53%,4% 1,7% -,67% -1,28%,7% -1,35% -15,58% -16,34%,76% -1,88% -5,33% -5,55% 15,91% 11,4% 4,87% 18,31% 22,34% -4,3% 7,74% 3,27% 4,47% 3,44% 28,31% 2,13% -36,84% -38,16% 1,32% -7,28% -15,41% 8,13% 9,35% -3,88% 13,23% ,63% 15,54% 94,69 129,82 98,3 134,38 95,17 13,47 112,21 134,23 93,86 121, I 14 I Forts. neste side

15 ODIN Global forts. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,21%,3% SalMar Matvarer 5 39, ,48%,49% Totalt Oslo ,68% 35 3 ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Paris Michelin Bilkomponenter , ,87%,2% Vallourec Mekanisk industri , ,95%,2% Totalt Paris ,82% Seoul GS Holdings Olje, gass og konsum brensel , ,82%,4% Hyundai Motor Bilindustri , ,73%,2% Korea Electric Power Kraftforsyning , ,14%,1% Samsung Electronics Halvledere og halvlederutstyr , ,%,% SFA Engineering Elektronisk utstyr og instrumenter , ,41%,36% Totalt Seoul ,36% Singapore SIA Engineering Transport infrastruktur 865 3, ,73%,8% Totalt Singapore ,73% Stockholm East Capital Explorer Kapitalmarkeder , ,13%,2% Saab B Flyindustri og forsvar , ,8%,9% Totalt Stockholm ,93% Wien Immofinanz Eiendomsutvikling og drift , ,56%,5% Totalt Wien ,56% Totalt portefølje ,6% EUR/NOK: 8,191 KRW/NOK:,485 HKD/NOK:,6519 SEK/NOK:,8457 SGD/NOK: 3,7381 USD/NOK: 5,843 ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global SMB et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper over hele verden. Kriteriet for selskapes størrelse vil tilsvare definisjonen av små og mellomstore selskaper som benyttes av fondets referanskeindeks på investeringstidspunktet. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. Fra over tok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Global SMB har hatt en nedgang i andelsverdien på 16,85% hittil i 28 fra NOK 142,34 til NOK 118,35. MSCI World Nett Small Cap Index hadde i samme periode en nedgang på 14,67%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 13,5% fra NOK 416 mill. til NOK 361 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Ordina IT tjenester , ,53%,33% Totalt Amsterdam ,53% Dublin Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer 384, ,44%,19% Totalt Dublin ,44% Frankfurt Demag Cranes Mekanisk industri 8 3, ,38%,38% KSB Mekanisk industri , ,9%,4% Leoni Bilkomponenter , ,97%,17% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,%,28% Pfleiderer Byggeprodukter 11 8, ,12%,21% Totalt Frankfurt ,56% Helsinki Cramo Handelsselskaper og distributører 47 1, ,1%,15% Totalt Helsinki ,1% Hong Kong China Green Matvarer , ,13%,14% China Metal International Mekanisk industri , ,53%,17% Pacific Andes International Matvarer , ,71%,16% PYI Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,53%,36% Wasion Meters Group Elektronisk utstyr og instrumenter , ,61%,59% Totalt Hong Kong ,51% Kuala Lumpur Sunrise Berhad Eiendomsutvikling og drift , ,67%,51% Totalt Kuala Lumpur ,67% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,9%,27% Sogefi Bilkomponenter , ,49%,2% Totalt Milano ,58% New York Basic Energy Services Energiutstyr og tjenester 85 31, ,81%,21% SkyWest Luftfartsselskaper , ,4%,32% Wabtec Mekanisk industri 65 47, ,36%,13% Totalt New York ,57% Oslo Austevoll Seafood Matvarer 5 33, ,57%,27% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 9 27, ,73%,22% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 8 16, ,54%,18% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,77%,21% SalMar Matvarer , ,1%,36% Totalt Oslo ,7% Seoul Pyeong San Mekanisk industri , ,16%,28% SFA Engineering Elektronisk utstyr og instrumenter , ,4%,62% STX Engine Mekanisk industri , ,11%,13% Totalt Seoul ,31% Singapore CSE Global IT tjenester , ,%,41% Hsu Fu Chi Matvarer 794 1, ,89%,1% Totalt Singapore ,14% Stockholm East Capital Explorer Kapitalmarkeder , ,3%,15% Totalt Stockholm ,3% Tokyo Shinko Plantech Energiutstyr og tjenester , ,27%,32% Totalt Tokyo ,27% Wien Zumtobel Elektrisk utstyr 14, ,81%,6% Totalt Wien ,81% ODIN Global SMB Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI World Net Index ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE årlig avkastning Referanseindeks* Differanse Siste 5 år 11% 13% Siste 3 år 1% 11% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 1,97% 4,13% -2,16% 3,33% 5,65% -2,32% 6,34% 7,8% -,73%,11%,92% -,81% -1,98% -1,63% -,35% -16,85% -14,67% -2,18% -12,36% -12,68%,32% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% -4,95% 44,61% 52,1% -7,49% -29,84% -35,17% 5,33% -2,7% 2,71% -5,41% 4,68% 8,5% -3,82% ,5% 9,47% 117,76 172,69 121,9 178,77 118,35 173,56 143,28 177,21 114, 161, *) Basert på basiskurs. Tegningsprovisjon er ekskludert. Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,23%,35% Quadrant Kjemikalier , ,11%,48% Totalt Zürich ,34% Totalt portefølje ,56% CHF/NOK: 4,9944 EUR/NOK: 8,191 USD/NOK: 5,843 HKD/NOK:,6519 JPY/NOK: 4,7987 KRW/NOK:,485 MYR/NOK: 1,5566 SEK/NOK:,8457 SGD/NOK: 3,7381 ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. I 15 I

16 ODIN Maritim et er et indeksuavhengig globalt fond og kan bare investere i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med maritim transport og som er børsnotert på børser globalt. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Maritim har hatt en nedgang i andelsverdien på 13,38% hittil i 28 fra NOK 1 466,97 til NOK 1 27,64. MSCI World Gross Marine Index hadde i samme periode en økning på,87%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 32,39% fra NOK mill. til NOK 1 7 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel Euronav Olje, gass og konsum brensel 19 3, ,74%,37% Totalt Brussel ,74% Frankfurt Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 6 14, ,19%,24% Totalt Frankfurt ,19% Hong Kong Pacific Basin Shipping Marine 5 11, ,14%,29% Totalt Hong Kong ,14% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,22%,4% D/S Norden Marine 5 513, ,62%,11% Totalt København ,84% Milano Premuda Olje, gass og konsum brensel , ,19% 2,31% Totalt Milano ,19% ODIN Maritim Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 2,43% 5,% 15,17% 24,78% 5,24% 19,54% 4,29% 18,95% 21,34% 31,89% 15,26% 16,62% 2,68% 11,58% 9,11% -13,38%,87% -14,26% 37,23% 1,5% 27,18% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% -5,81% 23,22% 15,67% 7,55% 33,84% 26,12% 7,72% 2,14% -8,75% 1,89% *) Referanseindeks: MSCI World Gross Marine Index. 1 ) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index New York DryShips Marine 65 81, ,59%,16% Tsakos Energy Navigation Olje, gass og konsum brensel 37, ,28%,7% Totalt New York ,87% Oslo Aker Yards Mekanisk industri 35 68, ,4%,31% American Shipping Company Marine 45 8, ,12% 1,63% B + H Ocean Carriers Marine 5 59, ,17%,71% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 38 27, ,4%,93% BW Gas Olje, gass og konsum brensel 6 45, ,59%,47% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 1 16, ,94%,22% Camillo Eitzen Marine , ,75% 2,36% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,79% 1,9% DOF Energiutstyr og tjenester 4 56, ,32%,48% Eitzen Chemical Marine , ,23% 1,11% EOC Energiutstyr og tjenester , ,31% 2,32% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,9% 3,93% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,16%,66% Golar Olje, gass og konsum brensel , ,37%,76% Golden Ocean Group Marine 65 3, ,16%,23% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,96% 1,9% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,92% 2,4% Ocean HeavyLift Energiutstyr og tjenester 2 41, ,48%,67% Odfjell B Marine 7 67, ,76%,81% Prosafe Energiutstyr og tjenester 95 5, ,82%,41% Prosafe Production Energiutstyr og tjenester , ,94%,21% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 119, ,76%,66% Star Reefers Marine , ,53% 2,6% Stolt Nielsen Marine , ,26% 1,2% TTS Marine Mekanisk industri 81 78, ,74% 3,13% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,54%,52% Wilh. Wilhelmsen B Marine , Totalt Oslo ,15% Seoul Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri 322 5, ,3%,3% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri , ,78%,19% STX Engine Mekanisk industri 4 85, ,29%,9% STX Shipbuilding Mekanisk industri 3 3, ,59%,42% Totalt Seoul ,96% Singapore Neptune Orient Lines Marine 5 3, ,55%,34% STX Pan Ocean Marine 2 5 2, ,5%,12% Totalt Singapore ,5% Stockholm Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,38% 1,71% Totalt Stockholm ,38% Tokyo Modec Energiutstyr og tjenester , ,93%,8% Totalt Tokyo ,93% Total portefølje ,44% DKK/NOK: 1,753 EUR/NOK: 8,191 KRW/NOK:,485 SEK/NOK:,8457 SGD/NOK: 3,7381 JPY/NOK: 4,7987 USD/NOK: 5,843 HKD/NOK:,6519 Siste 5 år 112% 6% Siste 3 år 112% 64% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ,39% 164,92% 1 264, , , ,9 1 27, , , , , , ODIN MARITIM MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) ODIN Offshore et er et indeksuavhengig globalt fond og kan bare investere i selskaper som hovedsakelig beskjeftiger seg med energiområdet olje og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/distribusjon og serviceselskaper som er børsnotert på børser globalt. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam SBM Offshore Energiutstyr og tjenester 1 23, ,5%,7% Totalt Amsterdam ,5% New York Diamond Offshore Drilling Energiutstyr og tjenester 1 14, ,91%,7% Ensco International Energiutstyr og tjenester 4 81, ,45%,28% Hercules Offshore Energiutstyr og tjenester 45 38, ,37%,51% Nabors Industries Energiutstyr og tjenester 1 49, ,68%,4% National Oilwell Varco Energiutstyr og tjenester 3 88, ,62%,7% Noble Energiutstyr og tjenester , ,%,% Pride International Energiutstyr og tjenester 85 48, ,57%,51% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester 85 47, ,47%,75% Tidewater Energiutstyr og tjenester 1 65, ,89%,19% Transocean Energiutstyr og tjenester , ,34%,5% Weatherford International Energiutstyr og tjenester 1 49, ,67%,1% Totalt New York ,99% Oslo Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester 7 73, ,38%,47% Badger Explorer Energiutstyr og tjenester 7 21, ,39% 3,8% Bergen Group Energiutstyr og tjenester , ,32% 4,1% Bjørge Energiutstyr og tjenester , ,5% 7,98% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,45% 1,85% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,38% 1,73% Deep Sea Bergen Invest (U) Energiutstyr og tjenester 1 1, 1 1,27% 3,55% Dockwise Energiutstyr og tjenester 2 19, ,2%,87% DOF Energiutstyr og tjenester , ,27% 1,82% Dof Subsea Energiutstyr og tjenester , ,35% 3,77% Eidesvik Offshore Energiutstyr og tjenester 7 42, ,79% 2,32% EOC Energiutstyr og tjenester , ,17% 4,79% Equinox Offshore Energiutstyr og tjenester , ,48% 2,86% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,74% 5,87% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,81% 1,31% FPS Ocean (U) Energiutstyr og tjenester 21 5, ,27% 2,66% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester 36 39, ,97%,54% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,4%,65% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar 385, ,57%,83% Master Marine Transport infrastruktur , ,77% 3,23% MPU Offshore Lift (U) Energiutstyr og tjenester 1 626, ,2% 1,88% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,83% 5,98% Nordic Heavy Lift (U) Energiutstyr og tjenester 1 11, ,37% 2,23% Northern Offshore Energiutstyr og tjenester , ,29%,3% Ocean HeavyLift Energiutstyr og tjenester , ,97% 6,% I 16 I ODIN Offshore har hatt en nedgang i andelsverdien på 2,15% hittil i 28 fra NOK 37,92 til NOK 31,29. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index hadde i samme periode en økning på 8,5%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 6,98% fra NOK 4 24 mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Offshore Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 1% 77% Siste 3 år 117% 77% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 15,4% 5,47% 9,57% 31,44% 17,39% 14,5% 4,47% 22,8% 18,39% 39,53% 24,64% 14,89% 28,3% 23,42% 4,88% -2,15% 8,5% -1,65% 1,73% 32,63% -21,9% 41,66% 1,51% 4,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,7% 8,43% *) Referanseindeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) ,98% -6,75% 299,78 314,69 31,33 3,76 31,29 316,27 313,42 317,93 6,31 9, Forts. neste side

17 ODIN Offshore forts. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Oceanteam Anleggs- og entreprenørvirksomhet 1 3 7, ,93% 6,76% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,86%,81% Petroleum Technology Group (U) Energiutstyr og tjenester , ,23% 5,69% Petrolia Drilling Energiutstyr og tjenester , ,41%,63% Petromena Energiutstyr og tjenester , ,77% 1,8% Prosafe Energiutstyr og tjenester 98 5, ,32%,43% Prosafe Production Energiutstyr og tjenester 2 29, ,2%,1% Reservoir Exploration Technology Energiutstyr og tjenester , ,71% 3,47% 5% Reservoir Exploration Tech. 6/11 Energiutstyr og tjenester , ,43% Seabird Exploration Energiutstyr og tjenester , ,91% 3,69% SeaDrill Energiutstyr og tjenester , ,12%,19% Seawell (U) Energiutstyr og tjenester , ,72% 1,% Skeie Drilling & Production (U) Olje, gass og konsum brensel , ,33%,56% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,45% 2,3% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,34% 1,16% Wavefield Inseis Energiutstyr og tjenester , ,3% 1,4% Totalt Oslo ,59% Singapore Keppel Corp. Industrielle konglomerater , ,67%,9% Totalt Singapore ,67% Totalt portefølje ,74% EUR/NOK: 8,191 SGD/NOK: 3,7381 USD/NOK: 5,843 (U) Unoterte papirer Balansesammendrag NOK 1 Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN OFFSHORE PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE SECTOR INDEX ODIN Eiendom et er indeksuavhengig og kan bare investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av landene Sverige, Norge, Finland eller Danmark, og som hovedsakelig er beskjeftiget i eller med fast eiendom. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris Helsinki (EUR/NOK = 8, ) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 J Tallberg-Kiint. B Eiendomsutvikling og drift , ,4%,12% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,95%,11% Sponda Eiendomsutvikling og drift 71 5, ,98%,6% Technopolis Eiendomsutvikling og drift 26 5, ,91%,45% Totalt Helsinki ,24% Oslo Eiendomsspar (U) Eiendomsutvikling og drift , ,62%,11% Neas Eiendomsutvikling og drift 33 23, ,42% 3,82% Northern Logistic Property Eiendomsutvikling og drift , ,44%,62% Olav Thon Eiendomsselskap Eiendomsutvikling og drift , ,93%,17% Totalt Oslo ,41% Stockholm (SEK/NOK =, ) Atrium Ljungberg B Eiendomsutvikling og drift , ,38%,11% Brinova B Eiendomsutvikling og drift , ,21%,18% Castellum Eiendomsutvikling og drift , ,84%,7% Catena Eiendomsutvikling og drift 6 4 1, ,24%,52% Din Bostad Sverige Eiendomsutvikling og drift , ,9%,48% Diös Fastigheter Eiendomsutvikling og drift 21 24, ,79%,62% Fast Partner Eiendomsutvikling og drift , ,17%,6% Heba Fastigheter B Eiendomsutvikling og drift , ,5%,37% Hufvudstaden A Eiendomsutvikling og drift , ,79%,6% Klövern Eiendomsutvikling og drift , ,84%,22% Kungsleden Eiendomsutvikling og drift 24 44, ,57%,2% Lundbergforetagen B Finansieringsselskaper , ,29%,4% Sagax Eiendomsutvikling og drift , ,61%,73% Sagax Pref. Eiendomsutvikling og drift 17 22, Wallenstam B Eiendomsutvikling og drift , ,19%,12% Wihlborgs Eiendomsutvikling og drift 79 19, ,64%,21% Totalt Stockholm ,96% Total portefølje ,61% ODIN Eiendom har hatt en nedgang i andelsverdien på 7,21% hittil i 28 fra NOK 324,69 til NOK 293,6. Carnegie Sweden Real Estate Index har i samme periode hatt en nedgang på 14,26%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 14,82% fra NOK 185 mill. til NOK 158 mill. hittil i år. et har pr 16. juni delt ut NOK 7,98 i utbytte pr andel. ODIN Eiendom Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Carnegie Sweden Real Estate Index **) Inkl. utbytte årlig avkastning** Referanseindeks* Differanse Siste 5 år 87% 56% Siste 3 år 86% 56% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 18,24% 1,32% 7,91% 19,42% 13,19% 6,23% 22,14% 14,3% 8,11% 17,23% 9,63% 7,61% 7,4% -4,31% 11,35% -7,21% -14,26% 7,4% -14,92% -28,36% 13,44% 45,41% 45,%,15% 35,16% 23,21% 11,95% 3,49% 3,99% -,5% 55,2% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45%,34% -14,58% 14,92% ,82% -15,55% 287,73 366,99 299,47 381,97 293,6 374,48 337,13 419,58 29,9 371, Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EIENDOM (INKL. UTBYTTE) CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX I 17 I

18 I Robur Nordens største fondsforvalter I ODIN har siden 1999 tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. Russisk vekst og tyrkisk turbulens Årets seks første måneder har vært preget av den internasjonale finansuroen. Viljen til å ta risiko har minsket. F ørste halvår endte med et fall på 14,9 prosent for ODIN Robur Øst-Europa. ets referanseindeks endte i samme periode ned 8,9 prosent. Forskjellen mellom land med sterk utvikling og land med svak økonomi har blitt stadig tydeligere. Land med god vekst, råvarer og sterke finanser, slik som Russland, har hatt en god utvikling. Russland er ODIN Robur Øst-Europas viktigste marked, men den synkende dollarkursen har gjort at fondets russiske plasseringer har falt i verdi omregnet til norske kroner. Vi har gjort ganske store endringer i porteføljen og økt våre plasseringer i russiske oljeselskaper betydelig i perioden. Bakgrunnen er en forbedret skattesituasjon for russiske oljeselskaper og den økte oljeprisen. Vi har også en stor eksponering mot russiske stålselskaper. Overvektingen i Russland kompenseres med undervekting i Tyrkia og Sentral-Europa. I Sentral-Europa er utviklingen ganske ujevn. Polen, som utgjør ca 13 prosent av porteføljen, har en robust innenlandsk økonomi, mens Ungarn påvirkes negativt av den internasjonale uroen. Tsjekkia, med sin eksportavhengige industri, er foreløpig ikke rammet av dempingen som er aktuell i Vest-Europa. ets tredje viktigste marked er Tyrkia. Her har aksjemarkedet falt 4 5 prosent i første halvår, noe som har påvirket fond et negativt. Verdivurderingene er attraktive og vi har fortsatt langsiktig tro på Tyrkia. Fremover er vi mest positive til mulighetene i Russland. Vi er derfor overvektet russiske aksjer ved inngangen til andre halvår. På lang sikt mener vi at stadig flere land i Øst-Europa vil nærme seg resten av Europa når det gjelder utviklingsnivå. Men det er fortsatt viktig å se på de Forvalterteamet, fra venstre: Christer Engel, Johan Elmquist, Kristofer Barrett, Elena Lovén og Fredrik Myrén. ulike landenes økonomiske forutsetninger. Den mørke skyen på himmelen er den stigende inflasjonstakten i verden som først og fremst skyldes høye olje- og matvarepriser. Flere vekstland rammes hardt av prisøkningene, noe som kan hemme videre vekst. Vi vil likevel fortsatt satse på land med sterk økonomi, og investere særlig i store, likvide selskaper. Det begrenser risikoen og skaper gode muligheter for oss til å levere god avkastning til fondets andelseiere også i fremtiden. I Franklin Templeton En av verdens største fondsforvaltere I ODIN har siden 1999 tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. Japansk opptur i vente? Veksten i den japanske økonomien har tatt seg opp. Nå viser også utenlandske investorer økt interesse for japanske aksjer. Første halvår endte med et fall på 2,6 prosent for ODIN Templeton Japan. ets referanseindeks endte i samme periode ned 11,1 prosent. Undervekting i energi- og telekomsektorene, som utviklet seg dårligere enn markedet, bidro positivt til fondets relative avkastning i perioden. Den største skuffelsen kom fra industrivarer, der overvekting samt individuelle aksjevalg medførte en dårligere avkastning enn indeksen. Ved utgangen av mai var fondets tre største plasseringer i Canon (forbrukerelektronikk), NYK (Japans største rederi) og Fanuc (industriroboter). I tråd med Japans relativt lovende vekstutsikter har fondet i den senere tid gjort selektive kjøp innenfor industrimaskiner, marin- og eiendelsstyring og depotbankvirksomhet. Som alltid gjøres investeringsbeslutningene i samsvar med fondets tradisjonelle verdiorienterte filosofi. Vi ser etter underprisede aksjer med sterkt vekstpotensial. Etter vår oppfatning er det japanske aksjemarkedet på stø kurs mot oppgang. Det er fortsatt bekymring for verdensøkonomiens fremtid og den mulige nedgangen i japanske bedrifters inntjening. Likevel har japanske selskapers aksjekurser fått fornyet attraktivitet etter fjorårets markedskorreksjon særlig utenlandske investorer har vist fornyet interesse for japanske aksjer. Japan har også nylig fremlagt tall som viser en årlig vekst på fire prosent i første kvartal 28. Dette var det tredje positive kvartal på rad for verdens nest største økonomi og mye sterkere enn det opprinne lige estimatet på 3,3 prosent. Oppgraderingen skyldtes i hovedsak at bedriftene investerte mer enn forventet i nytt utstyr og nye fabrikker, samt høyere privat forbruk. Både boliginvestering og eksport viste også solid vekst i BNP-tallene for første kvartal. Japan ventes å få en langsommere vekst i resten av 28, delvis på grunn av økonomiske problemer i USA. Likevel tror vi at landets langsiktige økonomiske utsikter er lovende. Når det gjelder sammenhengen med det amerikanske og andre markeder, er det feil å anta at hvis ett marked faller, vil andre følge etter. Denne typen påvirkning har blitt mindre aktuell som følge av innenlandsk og regional utvikling. For eksempel har den japanske økonomien så langt vist en viss motstand mot den globale nedgangen dette som følge av robust eksport til Asia og andre markeder i utvikling. Nesten halvparten av japansk eksport er til nye økonomier i Asia, mens eksporten til USA og eurosonen har falt til litt over en tredjedel. Med mer enn 3 børsnoterte selskaper i Japan er det fortsatt mulig å finne verdi i markedet. Det er også en rekke positive trekk, blant annet større respekt for aksjonærenes rettigheter og en tendens til høyere utbyttebetalinger. Dessuten er likviditeten fortsatt sterk, og en bedring i det makroøkonomiske miljøet kan gi bedriftene økt inntjening. Langsiktig avkastningsoversikt pr Aksjefond Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Japan *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK. Total avkastning siden start Referanseindeks *) Differanse årlig avkastning siden start Referanseindeks *) Differanse 9,5% 417,38% -157,88% 15,98% 2,98% -5,% 47,% 75,48% -28,23% 4,59% 6,73% -2,15% -73,61% -43,93% -29,68% -14,3% -6,48% -7,82% hittil i år pr Aksjefond Referanseindeks *) Differanse ODIN Robur Øst-Europa -14,87% -8,87% -6,% ODIN Templeton Emerging Markets -21,24% -18,55% -2,69% ODIN Templeton Japan -2,56% -11,6% -9,5% *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK. Referanseindekser Aksjefond ODIN Robur Øst-Europa ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Japan Referanseindekser MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD IFC Investable Composite Index MSCI Japan I 18 I

19 ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Øst-Europa er et fond-i-fond som utelukkende investerer i aksjefondet Swedbank Robur Östeuropafond. Underfondet plasserer midlene i selskaper i ulike bransjer i Sentral- og Øst Europa (Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina og Ungarn). et kan også investere i selskaper som er registrert på børser i Europa, USA Canada og Australia, og som har en betydelig del av sin virksomhet i nevnte land. ODIN Robur Øst-Europa ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Swedbank Robur er. ODIN Robur Øst-Europa har hatt en nedgang i andelsverdien på 14,87% hittil i 28 fra NOK 422,31 til NOK 359,5. MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD har i samme periode hatt en nedgang på 8,87%.Forvaltnings en har hatt en tilbakegang på 22,65% fra NOK 263 mill. til NOK 23 mill. hittil i år. ODIN Robur Øst-Europa Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår Porteføljeoversikt pr årlig avkastning Referanseindeks Differanse 15,98% 2,98% -5,% 26,27% 26,64% -,37%,62%,79% -,17% 24,3% 24,95% -,92% 22,88% 24,38% -1,5% -14,87% -8,87% -6,% 1,59% 9,15% 1,45% 39,52% 35,75% 3,78% 64,14% 67,41% -3,27% 22,61% 21,52% 1,9% 56,49% 55,57%,92% -11,68% -1,12% -1,56% -4,65% 13,92% -18,57% -13,63% -11,15% -2,48% 19,46% - - Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK ,65% -23,6% 357,7 295,9 37,29 35,47 359,5 296,57 4,61 396,95 344,45 346, Underfondets navn Antall andeler Kostpris , LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Swedbank Robur Östeuropafonden , % Underfondets 5 største investeringer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND PR ÅR/PERIODE ODIN ROBUR ØST-EUROPA ROBURS ÖSTEUROPAFOND Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Øst-Europa fra Underfondets observasjoner er regnet om til NOK MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD Andel av fond Gazprom ADS 9,97% Lukoil 9,61% Norilsk Nickel 6,1% Sberbank 5,8% Far East 4,62% Tall pr (SEK/NOK =, ) ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Emerging Markets er et fond-i-fond som utelukkende investerer i aksjefondet Templeton Emerging Markets Fund. Underfondet plasserer midlene i aksjer og obligasjoner i selskaper som har en betydelig del av sin omsetning i, eller sitt overskudd fra nye markeder eller har en betydelig del av sine eiendeler i slike land. ODIN Templeton Emerging Markets ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Emerging Markets har hatt en nedgang i andelsverdien på 21,24% hittil i 28 fra NOK 186,96 til NOK 147,. IFC Investable Composite Index har i samme periode hatt en nedgang på 18,55%. Forvaltningsen har tilbakegang med 4,42% fra NOK 172 mill. til NOK 13 mill. hittil i år. ODIN Templeton Emerging Markets Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks Differanse 4,59% 6,73% -2,15% 12,55% 15,93% -3,38% 14,32% 18,86% -4,54% 11,46% 17,27% -5,81% 7,97% 14,93% -6,95% -21,24% -18,55% -2,69% 1,53% 19,5% -8,52% 17,% 22,46% -5,21% 41,71% 46,33% -4,62% 9,59% 12,43% -2,83% 45,94% 46,42% -,48% -22,52% -27,44% 4,92% -5,65%,72% -6,37% -,5% -,68%,18% 16,88% 12,66% 4,22% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK ,42%,18% 146,51 139,23 151,67 144,13 147, 139,93 185,95 186,54 144,66 157, Underfondets 5 største investeringer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Andel av fond CIA VALE DO RIO DOCE 6,97 PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) 6,63 GAZPROM 3,58 MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL 3,29 ANGLO AMERICAN PLC 2,8 Tall pr Porteføljeoversikt pr Underfondets navn Antall andeler Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Templeton Emerging Markets Fund , % (USD/NOK = 5, ) ODIN TEMPLETON EMERGING MARKETS TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND IFC INVESTABLE COMPOSITE INDEX Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Emerging Markets mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til NOK. ODIN Templeton Japan ODIN Templeton Japan er et fond-i-fond som utelukkende investerer i aksjefondet Templeton Japan Fund. Underfondet plasserer midlene i aksjer og obligasjoner i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i Japan. et kan også investere i aksjer fra selskaper som har eiendeler i eller får inntekt eller overskudd fra Japan. ODIN Templeton Japan ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Templeton. ODIN Templeton Japan har hatt en nedgang i andelsverdien på 2,65% hittil i 28 fra NOK 33,22 til NOK 26,39. MSCI Japan har i samme periode hatt en nedgang på 11,6%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 4,56% fra NOK 51 mill. til NOK 49 mill. hittil i år. ODIN Templeton Japan Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks Differanse -14,3% -6,48% -7,82% -9,67% -,4% -9,63% -5,41% 4,8% -9,49% -12,43% -3,11% -9,32% -13,7% -1,46% -11,62% -2,56% -11,6% -9,5% -,38% -19,2% -6,18% -9,62% -2,84% -6,79% 27,29% 39,45% -12,16% -2,49% 2,5% -4,99% 8,95% 3,61% -21,66% -34,78% -31,46% -3,33% -29,67% -28,88% -,79% -31,31% -2,58% -1,73% 15,63% 11,3% 4,6% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK ,56% -12,3% 26,26 43,3 27,18 44,55 26,39 43, 34,18 45,48 26,39 4, Underfondets 5 største investeringer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Andel av fond CANON INC 2,75 DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,29 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,29 FANUC LTD 2,11 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 2,6 Tall pr Porteføljeoversikt pr Underfondets navn Antall andeler Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Templeton Japan Fund , % (USD/NOK = 5, ) ODIN TEMPLETON JAPAN TEMPLETON JAPAN FUND MSCI JAPAN Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Templeton Japan mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til NOK. I 19 I

20 Konkurranse Vinn 5 kroner i fondsandeler Returadresse: ODIN Forvaltning AS Postboks 1771 Vika 122 Oslo a b c Ved å svare på spørsmålene og sende inn kupongen, er du med i trekningen om å vinne fondsandeler til en verdi av 5 kroner i ODIN Global. Svarene må være oss i hende innen 27. august i år. Vinneren blir tilskrevet. 1. Hva er gjennomsnittlig årlig avkastning på ODIN Norge siden fondets start? a) 2,3% b) 21,4% c) 15,4% 2. Hvor høy er samlet inflasjon i Norge pr ? a) 5,% b) 3% c) 2,5% 3. Hva kostet et fat Brent olje i slutten av juni? a) 138 USD b) 14 USD c) 135 USD 4. Når ble ODIN Sverige etablert? a) b) c) Hva er telefonnummeret til ODINs kundeservice? a) b) c) Navn: Adresse: Postnrummer Telefon: Sted: Kupongen sendes til: ODIN Forvaltning AS Postboks 1771 Vika 122 Oslo Telefaks: Tegningsblankett Ja takk! Jeg vil kjøpe andeler i Pr mnd Engangskjøp Kr Kr Minstekjøp ved månedlige spareavtaler er kr. 3,-. Ved engangskjøp kr. 3.,-. (Gjelder ikke ODIN Eiendom) Trekkdato: Den (dag) Første gang: Mnd Kr Kr År Ny spareavtale Endre eksisterende spareavtale Viktig informasjon Spareavtalen trer i kraft (igangsettes) først når det er registrert AvtaleGiro på din bankkonto. ODIN vil videresende fullmakt for opprettelse av AvtaleGiro til din bankforbindelse. Alle henvendelser vedrørende endring av AvtaleGiroen rettes til din bankforbindelse. Nye kunder må vedlegge bekreftet kopi av legitimasjon som sendes sammen med blanketten pr. post. Kjøpet blir ikke utført før dette foreligger. Før du tegner andeler i verdipapirfond bør du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS. Omkostninger ved kjøp og salg av aksjefondandeler er henholdsvis 3% og,5%. Årlig forvaltningshonorar er 2% unntatt for ODIN Templeton Emerging Markets med 2,1%. Vi gjør oppmerksom på at investeringer i aksjefond er et langsiktig investeringsalternativ hvor en minimum tidshorisont på 5 år anbefales. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. I henhold til angrerettloven av 21. desember 2 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser. H8 Fullmakt for engangskjøp og opprettelse av Spareavtale med AvtaleGiro Jeg gir herved ODIN Forvaltning AS fullmakt til å belaste min/vår bankkonto nummer: Fyll ut svarkupong og send den inn i dag! Benytt gjerne telefaks Navn Adresse Fødselsnr (11 siffer) Postnr/-sted E-postadresse Telefon Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det valgte fonds prospekt og vedtekter. Dato Underskrift Ferdig utfylt blankett sendes ODIN Forvaltning AS: ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, Oslo, Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Telefon Kundeservice: Telefax: E-post: Organisasjonsnummer:

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Agenda Fremtidsutsikter Fondspresentasjon Sparing Fremtidsutsikter Realøkonomien

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Har det østeuropeiske investeringstoget gått? Lavere vekst i verdensøkonomien og politisk uro påvirker de østeuropeiske selskapene negativt.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juni 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juni 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Juni 2011 Vi elsker svensk verkstedindustri Med en knallsterk svensk økonomi i ryggen og solide posisjoner i attraktive eksportmarkeder er fremtiden lys for de fremste

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Kvalitetsselskaper på tilbud Europa er billig, og Europa er bra. I våre øyne er dette er en god kombinasjon. Vi har derfor stor tro på fremtiden for våre

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Europa på billigsalg Til tross for dystre utsikter for europeiske statsfinanser og forventninger om lavere økonomiske vekst, Europa fremstår

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - September 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - September 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - September 2011 Disiplin i urolige tider Vi holder fast ved vår investeringsprosess gjennom stigende og fallende markeder. Men det betyr ikke at vi forholder oss passivt

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer