i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2014 2015"

Transkript

1 i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

2 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA Barnehageåret åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleåret trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn.... KULTURVERTORDNING NETTVERK for kulturkontakter... UKM - Ungdommens kulturmønstring... FAST ABONNEMENT fra kultur.akershus OVERSIKT over TILTAK Illustrasjonen på forsiden er fra: - Utstilling på Aur prestegård - Sootkanalen - Margarethakilden - Afrikanske trommer Foto: Gabi Valentien 2

3 FORORD Planen for Den kulturelle skolesekken (Dks) i Aurskog-Høland ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur Tiltaksplanen revideres årlig. Planen skal sikre barn og unge i Aurskog-Høland en felles kulturell plattform. Den skal sikre at barn og unge får et godt og systematisk tilbud om kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, og den skal sikre at barn i Aurskog-Høland har med seg god kunnskap om vår lokale kulturarv. Aktiviteter som tilbys skal gi barn og unge inspirasjon til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter for egen utøvelse. Skoleåret var det første året hvor Dks ble gjennomført i sin helhet. Nå foreligger oversikt over planlagte tiltak i Dks for skoleåret På hvert årstrinn er det ett tiltak innen et bestemt hovedtema og ett tiltak knyttet til lokalhistorie/lokalkunnskap. Tiltakene for skoleåret tar utgangspunkt i "Plan for Dks for Aurskog- Høland" og evaluering av fjorårets tiltak. De fleste av tiltakene har blitt svært godt mottatt. På noen områder er det gjort endringer. Fra skoleåret har Dks på fylkesplan gjort endringer i den regionale Dks-leveransen, dvs. grunnpakken blir nå tilnærmet lik for alle elever i alle kommuner i Akershus. Det er ønske om at planen som nå foreligger er med på å videreføre det gode og engasjerende samarbeid mellom involverte parter som hittil har preget Dks. Lykke til med oppfølging av Den kulturelle skolesekken! Bjørkelangen, 11. august 2014 Gabi Valentien koordinator for Dks 3

4 DEN KULTURELLE MATPAKKA I AURSKOG-HØLAND BARNEHAGEÅRET åringer Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: BLI KJENT MED NÆRMILJØET / MED LOKAL KULTUR Hensikten er å bidra til at barna får nye opplevelser og til å skape tilhørighet til eget lokalmiljø. Alle 5 åringer får en opplevelsesdag på Bygdetunet på Hemnes hvor barna bl.a. vil bli kjent med tunet, leke gamle leker, og bake sveler. Torsdag 7. mai 2015 Torsdag 21. mai 2015 Torsdag 28. juni Ekeberg, Barnehagegården, Flatebyjordet Aursmoen, Epletun, Trampen, Ole Brumm Løken, Lundebygrenda og Hofmoen Bråtebakken, Burholtoppen og Holestua Setskog, Festningsåsen, Kjelle og Plommehagen (med forbehold om datoendringer pga. besøksdager på skolene, vennligst gi beskjed i god tid) Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. 4

5 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: BILDEKUNST Hensikten er å underbygge barnas ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans gjennom skapende arbeid i møte med en lokal kunstner. Kunstner og spellemann Kjell Boy Næss besøker alle klassene og maler for og med elevene. Tema: Fabeldyr Setskog skole: Hofmoen skole: Bråte Skole: Tirsdag 10. mars 2015 Tirsdag 24. februar 2015 Tirsdag 3. mars 2015 Tirsdag 24. februar 215 Tirsdag 10. februar 2015 Tirsdag 10. februar 2015 Tirsdag 3. februar Forberedelse: Kjell Boy Næss har med seg farger, pensler og papir. Beregn +/- 60 minutter per maleøkt. 5

6 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: BEVARINGSVERDIGE, HISTORISKE MINNESMERKER Hensikten er at elevene skal lære å kjenne historiske minnesmerker for å utvikle interesse for hjemstedets historie. Dette skal bidra til å utvikle elevenes identitets- og tilhørighetsfølelse. Klassene besøker et bevaringsverdig og historisk minnesmerke: Margarethakilden. Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller som guider klassen fra Aur prestegård gjennom Kalvehagen til kilden langs den historiske Pilgrimsleden. Setskog skole, ( trinn) Hofmoen skole: Mandag 15. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Onsdag 17. juni 2015 Neste gang i 2016 Tirsdag 16. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Tirsdag 16. juni 2015 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Beskrivelse om hvordan klassen skal forberede seg blir sendt ut med bussinnkalling. Gå gjerne også ut på Egen innkalling med bussoppsett sendes ut senere. 6

7 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal møte én yrkesgruppe innen filmproduksjon og få opplevelser og kunnskap innenfor sjanger animasjonsfilm. Verksted: «Pixillasjon» Pixillasjon er en animasjonsteknikk som kan få mennesker til å gå gjennom vegger, fly, skli baklengs oppover bakker og gjøre alle mulige urealistiske ting. Det er en enkel bildeteknikk med mennesker som modeller. Bilde for bilde dokumenterer ørsmå bevegelser. I stedet for å flytte på figurer, flytter mennesker seg. Setskog skole: Hofmoen skole: Gruppe 1: onsdag 5. nov Mandag 3. nov (sammen med Setskog) tirsdag 4. nov Mandag 3. nov (sammen med Haneborg) Torsdag 15. jan Onsdag 12. nov (sammen med Bråte) Onsdag 12. nov (sammen med Hofmoen) Gruppe 2: mandag 10. nov tirsdag 11. nov Forberedelse: Se for beskrivelse av opplegget. Verkstedet varer en hel dag, 4 x 45 min. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap URSKOG FORT GOD VAKT! Hensikten er at elevene skal få lære å kjenne viktige historiske minnesmerker for å utvikle interesse for hjemstedets historie. Klassene besøker et bevaringsverdig og historisk minnesmerke: Urskog fort. Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller som guider klassen rundt på fortet. Setskog skole: ( trinn) Hofmoen skole: Tirsdag 2. juni 2015 Onsdag 3. juni 2015 Torsdag 4. juni 2015 Neste gang i 2016 Onsdag 3. juni 2015 Torsdag 4. juni 2015 Onsdag 3. juni 2015 Gruppe 1: Gruppe 2: Egen innkalling med bussoppsett sendes ut senere. Forberedelse: Bruk gjerne stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland. 7

8 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal få møte én yrkesgruppe innen filmproduksjon og få opplevelser og kunnskap innenfor ulike filmsjangere. Du velger selv er en nydelig animert dokumentarfilm hvor barn forteller om hvordan det er å ha en forelder i fengsel. Mange av barna får ikke vite hvorfor mor eller far plutselig blir «borte». Barna er gjort anonyme gjennom animasjon, men har selv fortellerstemmene og beretter om sin hverdag, om sitt savn og om sine drømmer. Kajsa Næss er regissør og animatør, og hun vil vise skisser og forklare hvordan filmen ble laget og snakke om hvorfor hun ville lage en film om akkurat dette temaet. Barna får lov til å stille spørsmål og fortelle om sine egne tanker rundt det å ha foreldre i fengsel. Kajsa vil også snakke om hva en dokumentarfilm er, og vise eksempler på ulike animasjonsteknikker. Setskog skole: (4. trinn) Hofmoen skole: Man. 1.+ tir. 2. sept Mandag 1. september 2014 Onsdag 18. september 2014 Onsdag 3. september 2014 Torsdag 4. september 2014 Torsdag 4. september 2014 Tirsdag 2. september busses til Aursmoen Forberedelse: Se for øvrig annen forberedelse på Bussoppsett sendes ut senere Tema lokalhistorie / lokalkunnskap AURSKOG-HØLAND BYGDETUN Hensikten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om liv og virke til mennesker i fortida, og at elevene lærer noe om hvordan levevilkårene for menneskene har endret seg gjennom tidene. Opplegget er i samarbeid med Akershus Fylkesmuseum og Dks. Hver klasse får et heldagsbesøk på Aurskog-Høland Bygdetun Setskog skole: (3.+ 4.trinn) Hofmoen skole: Onsdag 27. august 2014 Torsdag 4. juni 2015 Torsdag 11. juni 2015 Fredag 29. august 2014 Fredag 29. august 2014 Fredag 29. august 2014 Torsdag 4. juni Egen innkalling med bussrute kommer senere. Forberedelse: Klassen deles i fire grupper på forhånd og elevene oppmuntres til å kle seg i gammeldags klær. Bruk gjerne stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland. 8

9 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema 1: ARKITEKTUR Hensikten er at elevene skal oppleve lokal og nasjonal byggetradisjon for å utvikle kunnskap om og evne til refleksjon over rom og bygninger. Elevene skal stimuleres til å ville lære mer om lokale og regionale kulturtradisjoner. Verksted: «Pokerarkitektur» Hva gjør en arkitekt? Sammen med arkitekt Vibeke Kirkebø Hegg er elevene arkitekter for en dag gjennom spillet «Pokerarkitektur». Målet er å jobbe kreativt under designkriterier som styrer en arkitekts hverdag. Setskog skole ( trinn): Fredag 19. september 2014 Torsdag 18. september 2014 Tirsdag 16. september 2014 Hele dagen Tidspkt. avtales senere VIKTIG! Som forberedelse, gå ut på for nærmere opplysning av opplegget. Hovedtema 2: KUNSTHÅNDVERK Verksted: «Smykkeverksted» Et ordførerkjede sier noe om kommunen, hva den er kjent for og stolt over. Hva tenker barna om seg selv? Hvilke symboler og farger vil de bruke for å fortelle om hvem de er/liker/er kjent for/opptatt av? Gjennom en samtale med barna vil smykkekunstner Hedda Bjerkeli viser og forteller om smykker. Hun vil gi et innblikk i tradisjonelle smykker og moderne smykkekunst, snakke om forskjellige materialer og former. Så skal elevene ha et verksted der de ved hjelp av ulike materialer og med veiledning lager et ordførerkjede som forteller noe om hvem de er. Tirsdag 3. februar 2015 Torsdag 5. februar 2015 Tir ons. 11. februar 2015 Hele dagen Tidspkt. avtales senere VIKTIG! Som forberedelse, gå ut på for nærmere opplysning av opplegget. 9

10 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: DANS Hensikten er at elevene skal utvikle forståelse for bevegelseskunst gjennom opplevelse av mestring og glede. Sammen med en danseinstruktør fra Kulturskolen møter elevene dansen gjennom ulike musikksjangre; rytmelek, kreativ dans/improvisasjon, ringdans, dans til fast mønster m.m. Setskog skole: (5.+ 6.trinn) Tirs. 4. nov Man. 22. sept Man. 10. nov Man. 6. okt Man. 17. nov Man. 24. nov Tidspkt. gr. 1: (Økten før kulturskoletimen) (Økten før kulturskoletimen) Tidspkt. gr. 2: Forberedelse: Reservere gymsal og hvis mulig tilgang til lydanlegg. Elevene bør ha med seg treningsklær, vannflaske, og danser barbeint eller i sokker. Hovedtema 2: KUNST verksted, og LITTERATUR fortellerkurs Verksted 1: «Cubes of Moments» Billedkunstner Hilde Grønner Flikke har laget et verksted der hun ønsker å konkretisere opplevelse av tid og erindring. Til dette bruker hun treklosser, og idéen er å tenke seg en kloss som et øyeblikk. For å hjelpe elevene til å huske minner og steder har hun med hemmelige lukteposer som kan sette dem på sporet av noe som har vært i livet deres. Alle elevene får en egen kloss der de skriver noe som beskriver sitt eget minne. Senere bygger elevene med mange klosser, noe som etter hvert munner ut i et stort bilde på gulvet som alle elevene har vært med å lage. Til slutt viser Hilde elevene egne kunstprosjekter med klosser. Verksted 2: «Fortellerkurs med fru Sæther» Å kunne fortelle en god historie vil aldri gå av moten. Fru Sæther lokker kreative historier ut av elevene. I tidligere tider var eventyrfortelling den viktigste underholdningen ved siden av levende musikk. Fortellerkunsten kan virke passé i den moderne verden fylt med digital underholdning, men den er fortsatt aktuell. Setskog skole: Fredag 6. mars én dag til Onsdag 11. mars 2015 Fredag 13. mars 2015 Onsdag 18. mars 2015 Foreløpig ikke lagd ut på ksys.no, men gjennomføring sannsynligvis i løpet av januar VIKTIG! Som forberedelse, gå inn på for nærmere beskrivelse av opplegget. 10

11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: LITTERATUR Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære å gi uttrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. Hvor lang er en sang? Lønner det seg å være høy for å løpe fort? Hvor miljøvennlige er vi egentlig? Tall kan fortelle mye om små og store ting vi lurer på. Katrine Frey Frøslie er forsker og bruker tall til daglig for å forstå verden. Hun er medforfatter i boken «Tall forteller». Til boka er det laget en gratis app (Tall forteller) som utfører alle de statistiske utregningene som behøves. Katrine Frey Frøslie har mange års erfaring med formidling - også til barn og ungdom. Gruppe 1: Gruppe 2: Setskog skole: Mandag 13. april 2015 Mandag 13. april 2015 Tirsdag 14. april 2015 Tirsdag 14. april 2015 Onsdag 15. april 2015 Onsdag 15. april Forberedelse: se for nærmere opplysning av opplegget. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: SOOTKANALEN Hensikten er at elevene skal få kjennskap til hvilken betydning vannveiene har hatt og har i kommunen vår, og elevene skal få høre nærmere om den store pioneren på området. Opplegget er i samarbeid med Eidskog museum i nabokommunen Eidskog. Som forberedelse sendes det ut et lite rollespill og en tekst av historien om Engebret Soot. To og to skoler er samtidig ved kanalen. Klassen får tur med omvisning langs Sootkanalen og sluseanlegget sammen med Sverre Eier. Det vil bli lagt opp til praktiske aktiviteter i grupper og det blir servering av brød med stekt flesk og rørt tyttebær Setskog skole: Opplegg ved Sootkanalen: Fredag 26. september 2014 Torsdag 25. september 2014 Torsdag 25. september 2014 Fredag 26. september 2014 Onsdag 24. september 2014 Onsdag 24. september Fremføring av rollespillet kan, hvis ønskelig, skje i lunsjpausen. Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. Forberedelse: tekst om bygging av kanalen, og scener fra Engebret Soots liv. 11

12 EN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: DANS Hallingkast + Hip Hop Hensikten er at elevene skal utvikle evne til å planlegge, øve inn og gjennomføre framføringer med dans, sang og/eller instrumenter. Det legges til rette for at elevene skal kunne glede seg over å gjøre kunstneriske aktiviteter sammen. Verksted 1: «Hallingkast og dansefeber» Klassen får besøk av felespiller Gunnlaug Lien Myhr og folkedanser Martin Myhr (Frikar). I dette verksted blir elevene kjent med festkulturen i Norge i gamle dager. Målet er å vise at selv om klær, musikk og dans fra den gang er forskjellig fra vår tid, så er festens kjerne den samme: det handler om å møtes og ha det gøy. Verksted 2: «Each One Teach One!» Etter å ha kommet på 2. plass i Norske Talenter 2012 er det Navids tur til å gi tilbake, til å føre tradisjonen og inspirasjonen videre. Ved å fortelle om sin reise og la nye generasjoner få ta del i hiphop-dansen gjennom dette verkstedet, håper han å gi ungdommen inspirasjon til å skape sin egen framtid. Det er en historie om tvil og motgang, men kraft til å reise seg. Om å kjempe og se muligheter. Og om å danse! Medvirkende: Navid Rezvani og en danser Hallingkast og dansefeber Hallingkast og dansefeber 5. mars mars 2015 Tidspkt.: 90 min pr gr. 90 min pr gr. Each One Teach One! 150 min pr gr. Forberedelse: Se for nærmere opplysning om opplegget. Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: AUR PRESTEGÅRD Hensikten er at elevene skal bli kjent med et levende og verneverdig kulturmiljø i kommunen. Opplegget er i samarbeid med A-H Kunstforening, Aur guiden og DKS. Klassen besøker Aur prestegård en halv dag. Det blir omvisning i museumsområdet på låven som inneholder bl.a. sykkelverksted og et utvalg av bærplukkerutstyr i tillegg til en liten natursti. I Forpakterboligen fra 1703 presenterer kunstner Camilla L. Chmiel sin utstilling. Onsdag 8. oktober 2014 Torsdag 9. oktober 2014 Fredag 10. oktober 2014 Gruppe Gruppe Forberedelse: Trinnet deles i 4 grupper; gruppe besøker Aur før lunsj og gruppe besøker Aur etter lunsj. Egen innkalling in tekst om Aur prestegårds historie + bussoppsett blir sendt ut senere. 12

13 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema 1: LITTERATUR Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære å gi utrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. Gjennom abonnementsordningen får klassen besøk av forfatter Mahmona Khan. Mer info er dessverre ikke lagd ut på ksys Tirsdag 21. oktober 2014 Tirsdag 21. oktober 2014 Torsdag 23. oktober 2014 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Se for nærmere omtale av opplegget (pc, projektor, skriveutstyr m.m.) Hovedtema 2: BILDEKUNST Hensikten er at elevene skal besøke et galleri og bli kjent med og kunne samtale om ulike kunstneres bildeuttrykk. Elevene får også mulighet til å se en utstilling og får omvisning på Nobel fredssenter. Klassen får en tur til Nasjonalgalleriet i Oslo med tema Nasjonalromantikken og Sosialrealisme. Hvis det er ønske om et annet tema innen kunsthistorie, må det gis beskjed i god tid før turen. I tillegg vil klassene få en omvisning på Nobel Fredssenter; «Snakk ikke skyt!». Tirsdag 7. januar 2014 Onsdag 8. januar 2014 Torsdag 9. januar 2014 Aktivitet 1: Omvisning i Nasjonalgalleriet Aktivitet 2: Omvisning på Nobel fredssenter Egen innkalling med bussoppsett kommer senere. Trinnet deles i tre grupper. Bussoppsett kommer senere 13

14 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET trinn Hovedtema: FILM Hensikten er at elevene skal se film og kunne lære seg å diskutere innhold og filmatiske virkemidler. I denne kortfilmen betrakter outsideren Jenny spillet mellom guttene og jentene på skolen, og ikke minst ser hun med lengsel på Adam. Adam vet knapt at hun eksisterer, og Jenny er forvist til kikkerposisjon. Men en kveld ser hun noe som ikke er ment for hennes øyne. Og maktbalansen forskyves. Filmregissør Ingvild Søderlind forteller om produksjonen av filmen og om hvor hun har hentet inspirasjon til filmens innhold og uttrykk. «Jenny» er en visuell og nyskapende kortfilm med et sterkt lydbilde, som på sin egen måte klarer å fortelle en universell historie om det å være ungdom. Filmen vant Terje Vigen-prisen på Kortfilmfestivalen i Grimstad Mandag 22. september 2014 Onsdag 24. september 2014 Fredag 26. september 2014 Gruppe 1: Gruppe 2: Forberedelse: Elevene fordeles på to økter á 60 min. Det er viktig at filmen vises i et rom uten gjennomgang eller støy fra andre klasser. Dere må ha blendingsmulighet, hvit vegg/lerret og plass til alle som skal se filmen. Se for øvrig Tema lokalhistorie / lokalkunnskap: FLYKTNINGRUTA Hensikten er at elevene skal bli kjent med hendelser og arbeid i Aurskog-Høland under den 2. verdenskrig. Opplegget er i samarbeid med forening Flyktningeruta, skolene i kommunen og Dks. Klassen går deler av Flyktningruta fra Setskog til Skjølåbråtan/Grenselosmuseet Følgende menneskemøte og aktiviteter med andre foreninger vil klassen oppleve: 1. Forening Flyktningruta i Aurskog-Høland 2. HIPP; dramaøvelser / konfliktløsning 3. Forteller Lise Sæther 4. Nils Skogstad Bråte, Bjørkelangen og Fra mandag 25. august til og med onsdag 27. august 2014 Infoskriv til foreldre har blitt sendt ut før sommerferien. Bruk gjerne også stoffet som finnes i boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland Innkalling med oversikt over aktiviteter og busstider blir sendt ut i et eget skriv. 14

15 KULTURVERTORDNING skoleåret 2014/2015 Kulturvertordningen er en ordning som ble etablert skoleåret 2006/2007. Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (Dks). De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape en positiv ramme rundt tiltakene i Dks. Det er ønske om å fremme følgende gjennom ordningen: elevmedvirkning elevene skal oppleve at de har eierforhold til arrangementene god og forberedt mottakelse av de innbudte stimulere til økt kulturinteresse blant barn og ungdom Oppgaver som kulturverten skal ha: markedsføre aktiviteter: besøke klasser og fortelle om hvem som kommer, henge opp plakater, etc. gjøre klart rommet for arrangementet (f.eks. gymsalen): sette ut benker, legge ut matter, hjelpe til med å bære utstyr, etc. ta imot utøverne når de kommer og vise dem vei koke kaffe, evt. sette frem mat, til utøverne introdusere utøverne og takke for forestillingen rydde opp etter arrangementet Fremgangsmåte for å kunne bli kulturvert: stillingen lyses ut i mai måned på alle skolene elevene skriver søknad som en del av norskundervisningen, men den enkelte bestemmer selv om søknaden skal "sendes" søknaden "sendes" til kulturkontakten på skolen og med underskrift av foresatt jobben søkes for ett år av gangen ansettelsesbrev sendes ut i løpet av sommeren i august/september går de utvalgte elevene på halvdagskurs kulturvertene blir invitert til en opplevelsesdag ved Akershus Teater Kulturverter kommer fra følgende klasser: Barnetrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 6. og 7. trinn (4. trinn på Hofmoen) Ungdomstrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 8. og 9. trinn Kulturvertene får en egen t-skjorte og eget nøkkelbånd med kort. På slutten av skoleåret markerer skolen kulturvertenes innsats med overrekkelse av diplom. Følgende dager er satt av til kursing for kulturverter: DATO TIDSPKT: KULTURVERTER fra Fre. 22. aug Aursmoen, Haneborg og Bjørkelangen Tor. 28. aug Bråte, Hofmoen, Løken og Setskog STED Kommunestyresal, Rådhuset på Bjørkelangen Kommunestyresal, Rådhuset på Bjørkelangen Antall elever Egen innkalling har blitt sendt hjem til alle registrerte kulturverter. 15

16 NETTVERK for KULTURKONTAKTER skoleåret 2014/2015 Kulturkontaktene er bindeledd mellom skolene og koordinator på kommunenivå. Hver skole/avdeling har én kulturkontakt for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet. Kulturkontakten: er ansvarlig for at tiltakene på hver enkelt avdeling blir gjennomført er ansvarlig for kulturvertene på hver skole deltar på kommunale nettverkssamlinger har nedsatt ordinær arbeidstid (0,5t per uke) forholder seg til rektor/styrer som har det overordnede ansvaret er ansvarlig for at tiltakene i Dks blir evaluert rapporterer til kommunekoordinator Det er satt opp følgende møtedatoer for nettverksmøte: DATO TILTAK TIDSPUNKT / STED Tors. 4. sept Tors. 23. okt Tors. 27. nov Møte med nye kulturkontakter Inspirasjonstur til Oslo: JO FORTERE JEG GÅR, JO MINDRE ER JEG m/anne Marit Jacobsen Møte; bl.a. forberedelse til UKM Kulturkontoret Teaterforestilling på Nationaltheatret Forestilling starter Frivilligsentralen Tor. 23. april 2015 Møte; evaluering av skoleåret Frivilligsentralen Om teaterstykket JO FORTERE JEG GÅR, JO MINDRE ER JEG: Forestillingen om den aldrende og ensomme Mathea Martinsen er et mestermøte mellom regissør Margreth Olin, forfatter Kjersti Annesdatter Skomsvold og skuespiller Anne Marit Jacobsen. Det hele startet med at Anne Marit Jacobsen leste den prisbelønte boka, ringte forlaget og sa: Dette må jeg gjøre. Siden jobbet hun og Skomsvold fram et utkast til manus. Da Margreth Olin ble koblet på, var trioen komplett. Rollen som Mathea er som skapt for en av vår tids mest erfarne skuespillere. Minner og nåtid glir over i hverandre, en sjelden tragikomedie trer fram. Det handler om ensomhet i tosomhet. Om redselen for å bli sett og redselen for ikke å bli sett. Mathea Martinsen har et humoristisk og nådeløst blikk på seg selv og livet, hun tør å møte seg selv i all sin utilstrekkelighet. Med dette får Margreth Olin jobbe med noe hun virkelig kan: å vise menneskets sårhet og ensomhet, men også styrke og storhet. 16

17 UKM Ungdommens kulturmønstring skoleåret 2014/2015 Ungdommens kulturmønstring (UKM) inngår i Den kulturelle skolesekken i Aurskog-Høland kommune. Det er et godt innarbeidet system og stor aktivitet knyttet til Ungdommens kulturmønstring. I Aurskog-Høland kommune deles UKM i en kunstmønstring og en scenemønstring; KUNSTMØNSTRING: Alle skolene holder sine egne utstillinger. En profesjonell jury tar ut de arbeidene som får stille på den kommunale kunstmønstringen på Aur Prestegård. Kunstmønstringen gjennomføres i godt samarbeid med Aurskog-Høland kunstforening. Kulturkontaktene på skolene er viktige medspillere og bindeledd mellom UKM-ansvarlig og deltakerne. SCENEMØNSTRING: For gjennomføring av scenemønstringen samarbeides det med ansatte ved Kulturskolen, virksomhetsleder for fritid og Ungdomsrådet. Skolene arrangerer lokale utstillinger og får besøk av jury som bedømmer arbeidene i UKE 7 (10. og 11. februar 2015). Én til to profesjonelle kunstnere velger hvilke gjenstander som skal gå videre til hovedutstillingen. Den kommunale kunstmønstringen finner sted lørdag 14. mars 2015 nede i «garderoben» til samfunnshuset på Aursmoen skole Den kommunale scenemønstringen finner sted lørdag 14. mars 2015 i samfunnshuset på Aursmoen skole Ved henvendelse til Dks kan DVD-filmer fra de siste års mønstringer lånes. 17

18 FASTE ABONNEMENTER fra kultur.akershus skoleåret MUSIKK, SCENEKUNST, VISUELL KUNST, FILM, DANS, LITTERATUR OG KULTURARV Med vårt abonnement fra kultur.akershus får elevene oppleve følgende i løpet av skoleåret (gå også inn på for å bli oppdatert på turnéoversikten): Med forbehold om endringer! MUSIKK Skolekonsert (Rikskonsertene) 2 konserter per elev, én på høsten og én om våren. se HØSTEN 2014: BARE EGIL OG ASLAGS SUPERPOPULÆRE BARNESHOW trinn SKOLE b-trinnet DATO TIDSPKT. Onsdag 15. oktober Torsdag16. oktober Bjørkelangen: Tirsdag 14. oktober Setskog skole: Hofmoen skole: Fredag 17. oktober Fredag 17. oktober Torsdag16. oktober Mandag 3. november HØSTEN 2014: THE 80's trinn SKOLE u-trinnet DATO TIDSPKT. Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Fredag 28. november Fredag 28. november Onsdag 3. desember VÅREN 2015: LYDROMMET trinn SKOLE b-trinnet DATO TIDSPKT. Fredag 29. mai Bjørkelangen: Onsdag 20. mai Mandag 1. juni Setskog skole: Hofmoen skole: Tirsdag 2. juni Torsdag 21. mai Mandag 25. mai Mandag 25. mai VÅREN 2015: trinn SKOLE u-trinnet DATO TIDSPKT. Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Følg med på 18

19 SCENEKUNST Akershus Teater 1 forestilling per elev på trinn annet hvert år se HØST 2014: trinn SKOLE b-trinnet Bjørkelangen: Setskog skole: Hofmoen skole: LIV DU LYVER DATO Tirsdag 11. november Onsdag 12. november (+ Setskog elever) Onsdag 5. november (+ Hofmoen elever) Onsdag 12. november (til Haneborg) Onsdag 5. november (til Bjørkelangen) Mandag 10. november (til Bråte) Mandag 10. november (+ Løken elever) TIDSPKT HØST 2015: trinn SKOLE b-trinnet Bjørkelangen: Setskog skole: DATO TIDSPKT. HØST 2015: trinn SKOLE u-trinnet Bjørkelangen: DATO TIDSPKT. 19

20 VISUELL KUNST Pilotgalleriet 1 kunstutstilling per elev på trinn annet hvert år se VINTER 2013/2015: trinn SKOLE DATO MERKNAD: Aursmoen: Haneborg: Bjørkelangen: Setskog: Løken: Hofmoen: Bråte: VINTER 2014: NICE? trinn SKOLE DATO MERKNAD: Aursmoen: Bjørkelangen: Bråte: Ons 14. til 20. jan. Tirs. 20. til 26. jan. Man. 26. til 30. jan. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 15., 16. og 19. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet tirsdag 20. januar. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 21., 22. og 23. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet mandag 26. januar. Den vil bli formidlet til ungdomstrinnet 27., 28. og 29. januar, til i alt 9 klasser/grupper. Formidler tar tre klasser/grupper pr. dag i á 45 minutter mellom ca og Skolen lager en plan slik at alle elevene får formidling. Hun ringer ca. 14 dager på forhånd for å avtale tider og annet. Utstillingen blir pakket ned etter siste formidling og hentet fredag 30. januar. 20

21 Tiltak skoleåret 2014/2015 Hovedtema + verksteder --- Klasse trinn 5 åringer Lokalhistorie + verksteder Akershus teater Pilotgalleriet Rikskonsertene A-H bygdetun Lokalt samarbeid BILLEDKUNST Lokalt samarbeid FILM «Pixilasjon» Verksted 3. FILM Abonnement 4. Margareta kilden Abonnement + lokalt samarbeid Urskog fort Abonnement + lokalt samarbeid A-H bygdetun Lokalt samarbeid trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år Alle trinn to konserter i året ARKITEKTUR «Poker Arkitektur» 5. Bråte, Haneborg, Setskog Verksted DANS Lokalt samarbeid 6. LITTERATUR Forfatterbesøk Abonnement DANS «Hallingkast og dansefest» Bråte, Aursmoen Hip Hop, Bjørkelangen Verksted LITTERATUR Forfatterbesøk Abonnement FILM Abonnement 10. KUNSTHÅNDVERK «Smykkekunst» Aursmoen, Bjørkelangen, Løken Verksted KUNST Haneborg, Setskog, Løken, Bjørkelangen FORTELLERKURS Aursmoen, Bråte Verksted Sootkanalen Lokalt samarbeid Aur Prestegård Lokalt samarbeid Billedkunst Galleribesøk + Nobel fredssenter Flyktningruta 3-dagers opplegg, avslutningstur Lokalt samarbeid trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år trinn, annet hvert år Alle trinn to konserter i året Alle trinn to konserter i året 21

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2013 2014

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2013 2014 i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2013 2014 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA Barnehageåret 2013 2014 5 - åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleåret 2013 2014 1. trinn....

Detaljer

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2015 2016

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2015 2016 i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2015 2016 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA Barnehageåret 2015 2016 5 - åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleåret 2015 2016 1. trinn....

Detaljer

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2017 2018 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA - barnehageåret 2017 2018 5 - åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - skoleåret 2017 2018 1.

Detaljer

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2016 2017 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA - barnehageåret 2016 2017 5 - åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - skoleåret 2016 2017 1.

Detaljer

FORORD. 3 KULTURVERTORDNING NETTVERK for kulturkontakter UKM Ung Kultur Møtes FAST ABONNEMENT fra DKS Akershus..

FORORD. 3 KULTURVERTORDNING NETTVERK for kulturkontakter UKM Ung Kultur Møtes FAST ABONNEMENT fra DKS Akershus.. INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD. 3 DEN KULTURELLE MATPAKKA - barnehageåret 2018 2019 5 - åringer... DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - skoleåret 2018 2019 1. trinn..... 2. trinn..... 3. trinn..... 4. trinn.....

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune

Lokal plan for Fet kommune Lokal plan for Fet kommune Gjelder for skoleårene 2012 / 2013 2015 / 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Fet 18.06.2012 1 Lokal organisering - Nettverk Det lokale nettverket skal sikre informasjonsflyten mellom

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 Gjelder for Skoleåret 2014/2015 Oversikt: Trinn Tiltak Innhold/tema tid 1 trinn Musikk & Bevegelse Kroppsøving 2-6. Februar: med Lotte Graff dans

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Kulturkonfirmasjon er ikke konfirmasjon i vanlig forstand, hverken kristen eller humanetisk.

Kulturkonfirmasjon er ikke konfirmasjon i vanlig forstand, hverken kristen eller humanetisk. KULTURKONFIRMASJON Kulturkonfirmasjon er ikke konfirmasjon i vanlig forstand, hverken kristen eller humanetisk. Vi vil bare sette fokus på at du nå er blitt så gammel at tiden er inne til å finne din egen

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Sørfold. Handlingsplan

Den kulturelle skolesekken i Sørfold. Handlingsplan Den kulturelle skolesekken i Sørfold Handlingsplan 2012-2016 * Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing, som skal bidra til

Detaljer

INNHOLD INFORMASJON OM DKSK NOME

INNHOLD INFORMASJON OM DKSK NOME HØST 2019 INNHOLD Informasjon om Den kulturelle sandkassa i Nome Side 2 Kulturkontaktens rolle forventninger Side 3 Oversikt høst 2019 Side 4 Tilbud 1 - Trommesirkelen Side 5 Tilbud 2 Bilder på en utstilling

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

KULTURSLUSA. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome. Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015)

KULTURSLUSA. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome. Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015) KULTURSLUSA Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015) 1 Nome kommune Kultur- og næringsetaten INNHOLD Informasjon om kulturslusa - forberedelser

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

FORNYELSE SAMARBEID KVALITET STRATEGIDOKUMENT FOR KULTURTANKEN

FORNYELSE SAMARBEID KVALITET STRATEGIDOKUMENT FOR KULTURTANKEN FORNYELSE SAMARBEID KVALITET VÅR VISJON Vi åpner dører til kunsten og framtiden for alle elever i Norge! VÅRE KJERNEOPPGAVER Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS),

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2007 2008 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2007-2008 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år.

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Her kommer info nr. 5 fra Lillefryd. For å forsikre oss om at alle får info om vinterferiepåmeldingen, sender vi denne gangen vinterferiepåmeldingsskjemaet på

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

Dagsrytmen på Sverdet

Dagsrytmen på Sverdet Hei alle sammen August er over, og med det kommer barnehageårets første pedagogiske tilbakeblikk. I disse ser vi vanligvis tilbake på måneden som har gått, og skriver og reflekterer over aktiviteter vi

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

DKS NOME. Den lokale handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome kommune

DKS NOME. Den lokale handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome kommune DKS NOME Den lokale handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome kommune VÅR 2019 INNHOLD Informasjon om DKS Nome Side 2 Kulturkontaktens rolle forventninger Side 3 Oversikt skoleåret 2018/19

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Hva skjer når. litteraturen i Den. kulturelle. skolesekken blir. virtuell? Trondheim June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken

Hva skjer når. litteraturen i Den. kulturelle. skolesekken blir. virtuell? Trondheim June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuell? Trondheim 09.05.2019 June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken KULTURTANKEN Kulturtanken Forskning og Utvikling Kulturtanken

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Søknaden er sendt gjennom:

Søknaden er sendt gjennom: Slagferdig kunst Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen 2012 Deltakere er fra: Alta afasiforening Ringerike afasiforening Aurskog-Høland afasiforening Søknaden er sendt gjennom: Prosjektet startet i

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Hei! Vi håper dere alle har hatt en riktig fin sommer, og ønsker dere alle velkommen tilbake til et nytt barnehageår! Spesielt velkommen ønsker vi alle

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Tjeldsund kommune Plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2020 VEDTATT PLAN i kommunestyremøte den 21.06.2012, rullert 21.06.2017. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hva planen gjelder Hva er Den kulturelle skolesekken?

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Program Den kulturelle skolesekken 2014/2015

Program Den kulturelle skolesekken 2014/2015 Informasjon Vi håper dere finner mye til glede og interesse i årets program. Både fylket og kommunen har obligatorisk program. Det kommunale programmet består både av et fast tilbud fra år til år, og nye

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

DET SKAPENDE MENNESKE

DET SKAPENDE MENNESKE DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet Mandag 18.8.: Skolestart kl. 10:15, ved hovedinngangen. Alle ønskes velkommen til et nytt skoleår. Fellessamling i salen, hvor den nye 2. klassen blir ønsket velkommen av sin klasselærer og tatt imot av

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2016-2019 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016.

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 EVENTYR- PERIODE 31 Samlingsstund på skolen Kl 12.15 1 Åpning av eventyrperiode 9.30 3 7. far i huset 2 Heldag i gapahuken. Ta med mat som kan grilles. Vi leser

Detaljer

KURS FOR ELEVVERTERTER LØRENSKOG HUS 29. AUG

KURS FOR ELEVVERTERTER LØRENSKOG HUS 29. AUG KURS FOR ELEVVERTERTER LØRENSKOG HUS 29. AUG GRATULERER MED OPPGAVEN SOM ELEVVERT PÅ DIN SKOLE! SOM KULTURVERT VIL DU FÅ EN SMAKEBIT PÅ ARRANGØRFAGET SOM DU VIL HA GOD NYTTE AV I MANGE SAMMENHENGER SENERE

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 1. ANIMASJON MED IPAD Lærer: Gitte Ous, animatør og kulturskolelærer Tlf/epost: 41 375 994 / gitte@mediev.no Innhold: Innføringen i animasjon med ulike optiske

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer