EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig. Tomannsbolig Johanmarka Eiksund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig. Tomannsbolig Johanmarka Eiksund"

Transkript

1 Enebolig. Tomannsbolig Johanmarka Eiksund Boligens tekniske tilstand: Antall TG Utført av: Takstmann Arne Otto Myklebust Dato: 22/04/2021 Indrehovdevegen 59 Hovdebygda Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan forventes. Alder tatt i betraktning. Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten. Denne rapporten er gyldig i 6 mnd. 1/13

2 OM Rapporten er bygget på BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved salg av bolig. Det legges stor vekt på å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig kan oppstå konflikter. Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker, manglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, vil informasjon om dette stå på siste side av rapporten under overskriften VÆR OPPMERKSOM PÅ - Se for øvrig eiers egenerklæring. AVGRENSNING: er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmenn. Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eigedom. NIVÅ AV ANALYSEN: Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Tilstandsanalysen omfatter ikke destruktive inngrep. Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskiller ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfaringsmessig, kjenner som svake punkter og hvor det kan oppstå konflikter. Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler. For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt. LEVETIDSBETRAKTNINGER: Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte gjenstående levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk. Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller andre brukerønsker, er lagt til grunn. MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN: TG1 betyr i utgangspunktet at funksjonen til en bygningsdel er i orden. Dersom bygningsdelen har TG 1, er den: * I god stand * Fagmessig utført TG 1 * Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje Tiltak anses ikke som nødvendig TG 2 betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt, men bygningsdelen kan bli vurdert slik at man bør være oppmerksom. Dersom bygningsdelen har TG 2, kan den være: * Feil utført * Skadet, eller symptomer på skade * Svært slitt TG 2 * Nedsatt funksjon * Utgått på dato * Kort gjenværende brukstid Det kan være behov for tiltak i nær fremtid eller det er særlig grunn til overvåkning av denne bygningsdelen for å sikre mot større skader og følgeskader. TG 3 betyr i utgangspunktet at bygningsdelen bør skiftes eller repareres. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen: * Har total funksjonssvikt * Fyller ikke lenger formålet TG 3 * Er en fare for liv og helse Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket. TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan være: * Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen TG iu * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen Dersom TGiu omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særskilt TILLEGGSUNDERSØKELSER: Piper og ildsteder: Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningsmyndigheter. Elektrisk anlegg og brannforebyggende tiltak: Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte. Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både det elektriske og det branntekniske anlegget. 2/13

3 EIENDOMSDATA: Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Forsikringsforhold: Ligningsverdi: Byggeår: Gnr:70,Bnr: 98 Seksjon 1. Karl Randle 527,3 + del av felles 453,8 m² Nei Privat fra offentlig vei. Offentlig Offentlig Boligområde Ca Tryg Forsikring 2,100, BEFARINGEN: Befaringsdato: Forutsetninger (hindringer): Oppdragsgiver: Tilstede under befaringen: Fuktmåler benyttet: Ved befaringen var det nedbør som snøbyger med vind. På bakken og tak var det ca 20 cm snø som begrenset visuell inspeksjon. Utvendig er bygningen kun inspisert fra bakkenivå. Karl Randle Zhanna Avakyan Tramex og Protimeter OM TOMTEN: Innledningsvis gjøres oppmerksom på tomta og utearealer var snødekket ved befaringen og derfor ikke kunne besiktiges som ønsket. Om tilsåing og beplanting kan defor ikke gis uttale om Tomta er skrånende terreng, tilkomstvei som er asfaltert, parkeringplass og carporter. Forstøttningsmurer mot terreng, delvis murblokker, betong og naturstein. Lett og fin utsikt, solrikt. OM BYGGEMETODEN: Bygningen er oppført som tomannsbolig i to etasjer, vertikaldelt. Sameie som seksjon 1 og 2. Byggemåte er betongmur mot terreng,utforet og isolert og platekledd innvendig, forøvrig oppført med isolert bindingsverk, kledd utvendig med liggende bordkledning, overflatebehandlet. Pulttak, membrantekket. Altan med utgang fra stue og dusjrom 2 etg, oppført med bærende laminerte søyler og dragere, impregnerte bjelker og gulv/dekke. Aluminiumsbeslag mellom bjelker for oppsamling vann ført til takrenne og avløp. Altan danner tak for carport. Underkledning over carport, trepanel overflatebehandlet. Egen utebod mot betongmur og trapp av tre som fører til 2 etg terreng og altan. Hovedinngang i 1 etg. OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN: Eiendommen befinner seg meget sentralt og attraktiv beliggenhet i forhold til Eiksundtunellen, mot Volda og Ørsta med få minutters kjøretid dit. Barnevennlig og landelig område, solrikt, lett og fin utsikt og rolig boligmiljø. Avstand til Ulsteinvik ca 14 km hvor de fleste servicetilbud finnes. Til skole og barnehage c 5,5 km i Haddal. Eiendommen bør være attraktiv for den som søker et sted med spesielle fordeler som nevnt. Kommentarer fremkommer spesifikt under de enkelte avsnitt senere i denne rapport. ANNET: Ved salg anmodes kjøper å ta med egen fagkyndig på befaring og gjøre seg godt kjent med eiendommen i sin helhet, slik at tvil og tvist om dette unngås i ettertid. Det ble anmerket kosmetiske feil ved utføring byggearbeider, som taklister som enkelte rom var montert feil vei i forhold til normalt. Likeså stifting/innfesting karmlister. Det gjøres oppmerksom på at det i denne rapport ikke er nyttet levetidstabeller med hensyn til alder på bygningsdeler mv. Dette som følge av boligen er så pass ny. 3/13

4 DOKUMENTKONTROLL: Det er fremlagt spesifikasjoner uten detaljbeskrivelse om utførelse, fra Eiendomsmegler 1 ved tidligere salg overtakelse. Innhentet opplysninger fra Statens Kartverk og Ulstein kommune. BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv): Gulv. Eikeparkett, keramiske fliser og belegg. Vegger. Keramiske fliser og ferdigbehandlede veggplater. Himlinger. Ferdigbehandlede plater, malte overflater FORMÅL MED ANALYSEN: Formålet med vedkommende rapport er at eier ønsker boligen for salg. VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR: Det er ikke opplyst om bygningsmessige endringer utover det opplyses at taktekke/membran og beslag ved pipe er skiftet nytt år Utført av Taksenteret. Bakgrunnen for dette opplyses det har vert lekkasje ved tidligere beslag, pipegjennomføring. Videre er det opplyst at innvendig er skiftet enkelte fliser på bad i sokkeletasje ved dusjnisje. Dette er gjort oppmerksom på senere, og satt tilstandsgrad. VERDIBEREGNING: Når det estimeres en teknisk verdi på bygning(er), beregnes dette ut i fra hva det vil koste å bygge en tilsvarende bygning etter nåtidens forskrifter. Som oftest gjøres det fradrag på grunnlag av for eksempel: alder, slitasje, vedlikeholdsmangler, uferdige arbeider og utidsmessighet. Bolig, som ny i dag: - Fradrag: = Teknisk verdi bolig: Garasje, som ny i dag: - Fradrag = Teknisk verdi garasje: 2,970, ,000 2,820,000 2,820,000 Ingen Ingen Ingen Ingen Tomteverdi: 250,000 Markedsverdi (normal salgsverdi): = 2,740,000 Låneverdi (forsiktig antatt markedsverdi): 2,330,000 4/13

5 AREALER OG ANVENDELSE: Arealmålingene i denne rapporten måles etter Norsk Standard Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert. BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige arealer: Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som skal måles må være tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot byggeforskriftene, men likevel være måleverdig. Markedsføring: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. AREALER BOLIG: Etasje: P-Rom m² S-Rom m² Total BRA m² Total BTA m² Bod Total BRA m² ca 33 Total BTA m² ca 33 ca 33 ca 33 Kjeller 1. Etasje Sokkel 2. Etasje Lager/bod sokkel Ekstra Sum bygning ANDRE AREALER: Type: P-Rom m² S-Rom m² Carport Sum bygning(er) P-ROM: 1 Etg,sokkel. Stue/hall/gang,2 soverom og bad. 2 Etg. Stue/kjøkken, 1 soverom, badstu, dusjrom,wc og trapp. S-ROM: 1 Etg,sokkel. Teknisk rom innvendig/bod og lager/utebod. MERKNADER OM AREAL: Areal er utregnet etter mottatte tegninger fra Ulstein kommune. Arealene er ikke oppgitt korrekt etter NS 3940 på mottate tegninger. 5/13

6 BYGGMESTER: En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester el.l. som er medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund. Det vil si han/hun har minimum 6 års erfaring med å analysere, reparere og bygge boliger. Mester er en beskyttet tittel som deles ut av Kongen til den som oppfyller de kvalifikasjonskrav som blir stilt i medhold til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Den BMTF-sertifiserte takstmannen skal alltid etterleve de etiske regler og regelverket som gjelder for Byggmestrenes Takseringsforbund. INTEGRITET: Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til, eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se BMTFs etiske retningslinjer på Ansvarlig for rapporten: Arne Otto Myklebust Har over 50 års erfaring fra bygningsbransjen.herav 45 år eget entreprenørfirma. 38 års erfaring innen taksering. 22/04/2021 Arne Otto Myklebust 6/13

7 1. Grunn og fundamenter TG Fundament Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, fukt på fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelighet. Byggegrunn angis hvis kjent. Grunnundersøkelser foretas normalt ikke. Merknader: Fundamenter kan ikke sees ved befaringen men det er ikke oppdaget noe som tyder på at disse ikke er i henhold til gjeldende krav, mv. TG Grunnmur Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, setninger, riss og avskalling dersom det er tilgjengelighet. Merknader: Avvik er ikke oppdaget ved befaringen. Betongmur over fundament, er kun synlig ved lager/utebod og utvendig svalgang. Det anbefales montert beslag under bordkledning nordvegg ut over styropor. Ingen 1.3 Krypekjeller Her vurderes: Overflater og tilliggende konstruksjoner. Det kontrolleres for zoologiske eller biologiske skadegjørere og råteangrep. Luftfuktighet, luftgjennomstrømning og fuktsperre mot grunn vurderes også. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: TG Drenering Her vurderes: Funksjon av drenering ut ifra tilgjengelig inspeksjoner, og ut i fra alder. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt så langt det var mulig ved befaringen uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra Merknader: Ved befaringen var det forøvrig begrenset hva som kunne inspiseres på grunn av snødekke og tilkomst kummer. Det ble heller ikke opplyst om noe spesielt ved dette punkt. 2. Veggkonstruksjoner TG Yttervegger (Konstruksjon) Her vurderes: Yttervegger med hensyn om det er fuktskader, råte og om yttervegger er deformert. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. Merknader: Yttervegger av mur er isolert og kledd innvendig som innvendige vegger forøvrig. TG Yttervegger (Utvendige flater) Her vurderes: Utvendig kledning ut ifra om det er sprekker, riss og råte. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk. 3. Vinduer og dører TG Vinduer Her vurderes: Vinduer med hensyn til lukkemekanismer, punkteringer og utvendig belistning/beslag. Stort sett 3 lags vindu.. NB. Et vindu i soverom mot syd 1 etg (sokkel)er skadet og skeiv lukkemekanisme.likeså innvendig foring bunn vindu er skadet. Merknader: Skade som ovenfor nevnt, opplyser eier han vil reparere før salg. Således gis TG1 i sin helhet på vindu. 7/13

8 TG Ytterdører og porter Her vurderes: Ytterdører og porter med hensyn til lukkemekanismer og utvendig belistning/beslag. Altandør fra dusj 2 etg, skyvedør fra stue til altan Merknader: Vedrørende dør fra dusjrom 2 etg til altan, gjøres oppmerksom på at tetningslist underkant dørblad har løsnet som følge av isdannelse og fastfrysing. Forøvrig ingen merknad borsett fra bodør i utebod/lager var treg ved befaringen. Lukkes med skåte. Det er oppfylt noe høyt med singel ute. 4. Tak TG Takkonstruksjon, statikk og ventilasjon. Her vurderes: Takkonstruksjon og statikk med undersøkelser fra utsiden ved å sjekke svai og svanker langs takflaten og mønet. Takkonstruksjon og statikk undersøkes fra innsiden ved å sjekke om det er spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere, om det er tett rundt gjennomføringer uten misfarginger. Det vurderes også om det tilstrekkelig lufting og ventilasjon. Merknader: Det er opplyst tidligere i denne rapport at membrantekke yttertak er lagt nytt på eksisterende år 2020 som følge at beslag ved takgjennomføring pipe ikke var tett. Likeså er beslag skiftet. Mindre gjennomtrenging av fukt ble oppdaget på himlingsplater i stue noe som var årsaken til ovennevnte reparasjon. Himlingsplater i stuetak ble skiftet. Det fremkommer ikke tegn til fukt eller tegn av noe slag ved befaringen og takkonstruksjonen gis derfor TG1. TG Taktekking Her vurderes: Taktekking ved inspeksjon fra utsiden dersom det er tilfredsstillende sikkerhetsmessige forhold. Detaljer vurderes ut ifra materialvalg, overganger og vedlikehold. Funn av informasjon fra pkt. 4.1 kombineres ved valg av TG. TG kan gis på grunnlag av alder ut i fra materialvalg på tak/undertak. Merknader: Det henvises til foregående punkt 4.1 hvor dette er utdypet. Likeså at yttertak var dekket av snø og kun inspisert fra bakkenivå. TG Renner, nedløp og beslag Her vurderes: Renner, nedløp og beslag for skader og innfesting. Nedløp kontrolleres for bortledning av vann. Merknader: Nedløpsrør har en større diameter enn oppstikk fra grunn hvor nedløpsrør er krympet ved overgang for sammenføyningen. Tidligere har vi omtalt renne og avløp fra beslag for altan over carport. 5. Loft Ingen Loft (innvendig inspeksjon) Her vurderes: Spor etter fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske skadegjørere. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. Fastsettelse av TG gjøres etter en helhetlig vurdering sammen med punkter som omhandler tak, tekking og konstruksjon. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: 6. Terrasser, balkonger, trapper o.l. 8/13

9 TG 1 Terrasser, balkonger, trapper o.l. Her vurderes: Avvik i forhold til sprekker, råte og korrosjon ved konstruksjoner, innfestning og bærende elementer. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Fall, avrenning og terskelhøyder vurderes der det er påkrevd. Utført i tre med impregnerte terassebord og rekkverk. NB. Ved befaringen ble anmerket fra takstmannen at det burde vært etablert et beslag som overdekning av laminat som danner kant altan, over innkjørsel til carport. Dette for å forhindre råte over tid. Merknader: Ovennevnte under NB,Det må vurderes om det ønskes montert beslag som nevnt. Likeså bør skruer for feste terassebord sees over og etterjusteres. Alikevel er det valgt TG1 7. Piper og ildsteder TG 1 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Her vurderes: Synlige skader på pipe. Kontroll av avstand og tilgjengelighetskrav for skorstein, samt feieluke. Tetthet og funksjon kontrolleres ikke. Merknader: Det gjøres oppmerksom på at dersom ildsted ønskes montert, må dette avklares/søkes ved kommunen. 8. Etasjeskillere og innvendige trapper TG 1 Frittbærende dekker Her vurderes: Etasjeskillere: For stivhet og nedbøyning. Avvik beskrives. Innvendige trapper: Lysåpninger, innfestning, trinn, rekkverk og barnesikring vurderes i henhold til gjeldende lovverk. 9. Rom under terreng Baderom (under terreng) TG Baderom - Overflater Her vurderes: Fuktskjolder, riss, sprekker, heksesot, svertesopp og lignende vurderes ut ifra materialvalg. Merknader: Det er opplyst det er utskiftet enkelte fliser på vegg ved dusj hjørne ned mot gulvet. Dette opplyses skulle ha sin årsak om misfargede fuger. Reparasjone skal etter opplysninger fra eier ha blitt utført av fagkyndige. Det opplyses det ble ikke funnet tegn til fukt eller skade på underliggende plate for flis ved skifting av fliser. Ny membran skal etter opplysninger være påført før nye fliser ble montert. TG Baderom - Konstruksjon Her vurderes: Heksesot, svertesopp zoologiske eller biologiske skadegjørere og lignende vurderes. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. merknad om konstruksjonen bortsett fra det var lite som kunne observeres av membran ved inspeksjon av sluk/mansjett. TG Baderom - Fuktmåling Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved stikkprøver med hammerelektroder. Funn vurderes sammen med punktene 9.1 og 9.2. Merknader: Vedkommende dusj var brukt samme dag like før takstmannen kom på befaring og fuktmålinger ga derfor ikke rett verdi. Det opplyses det har blitt tatt fuktmålinger av fagkyndige etter reparasjon uten dette viste fuktutslag. 9/13

10 Teknisk rom (under terreng) TG Teknisk rom - Overflater Her vurderes: Fuktskjolder, riss, sprekker, heksesot, svertesopp og lignende vurderes ut ifra materialvalg. Merknader: Noen begrensninger angående tilkommelighet for besiktigelse. TG Teknisk rom - Konstruksjon Her vurderes: Heksesot, svertesopp zoologiske eller biologiske skadegjørere og lignende vurderes. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. TG Teknisk rom - Fuktmåling Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved stikkprøver med hammerelektroder. Funn vurderes sammen med punktene 9.1 og 9.2. Merknader: Ingern 10. Våtrom Dusjrom 2 etg (våtrom) TG Dusjrom 2 etg - Overflater Her vurderes: Eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. TG Dusjrom 2 etg - Membran tettesjikt og sluk Her vurderes: Membran og tettesjikt vurderes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. Alder på membran vurderes i forbindelse med tilstandsgrad. TG Dusjrom 2 etg - Sanitær og ventilasjon Her vurderes: Rør med vannstand i sluk ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning vurderes ved åpen vannkran i servant/dusj. For skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder. Sanitær vurderes ut i fra riss, sprekker, svelling, skjolder og merker etter avdrypp. Merknader: Ventil i himling TG Dusjrom 2 etg - Fuktmåling Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling. Merknader: Det opplyses at dusjrommet var brukt kvelden før befaringen. Fuktmålinger kunne gi minimalt utslag måling kunne derfor ikke forventes å gi rett verdi. Dette ansees som normalt ved fuktmålinger like etter bruk. Badstu 2 etg (våtrom) 10/13

11 TG Badstu 2 etg - Overflater Her vurderes: Eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. merknad TG Badstu 2 etg - Membran tettesjikt og sluk Her vurderes: Membran og tettesjikt vurderes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. Alder på membran vurderes i forbindelse med tilstandsgrad. TG Badstu 2 etg - Sanitær og ventilasjon Her vurderes: Rør med vannstand i sluk ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning vurderes ved åpen vannkran i servant/dusj. For skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder. Sanitær vurderes ut i fra riss, sprekker, svelling, skjolder og merker etter avdrypp. TG Badstu 2 etg - Fuktmåling Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling. 11. Kjøkken TG 1 Kjøkken m/innredning Her vurderes: Om det er støvkondens, heksesot og svertesopp. Det vurderes også om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader, spesielt under og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes, vanntrykk, avløp, ventilasjon og røropplegg. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til riss, sprekker og alder. Merknader: Sammenføyninger på sokkler i hjørne og beslag er ikke tilfredsstillende utført. Dette betraktes som kosmetiske og kan ordnes enkelt. Noen mindre sår i benkeplate kjøkken. Derfor settes TG1 12. Andre Rom Ingen Andre rom Her vurderes: Om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og generell slitasje. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: 13. VVS TG 1 VVS Her vurderes: Ventilasjon ut ifra om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlingsaggregat, samt overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom. Merknader: Veggventiler og ventiler over tak. Ingen balansert ventilasjon. Deksel over en veggventil innvendig på et soverom mangler.eier opplyser han vil skifte denne før evt salg. Kjøkkenventilator. 14. Terrengforhold 11/13

12 TG 2 Terrengforhold Her vurderes: Avvik i forhold til fallforhold fra grunnmur og annet som hindrer vannet i å renne bort fra boligen. Gjelder svalgang til, og utebod/lager. Singel på grunn. Trevegg mot betong for vedkommende bod. Merknader: Det ser ut til å være fyllt opp, for meget/høyt singellag som gjør at yttervegg av tre delvis kan trekke fukt fra grunnen. Spesielt når det ligger snø. Likeså trevegg mot betong. 15. Garasje / Uthus Ingen Garasje / uthus Her vurderes: Garasje/uthus i sin helhet, med vekt på konstruksjon og muligheter for fuktinnsig. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: 12/13

13 Vær oppmerksom på: Dersom det er lovlighetsmangler vil disse vises her. Fremlagt ved ferdigattest av Takstmannens vurdering ved TG2: Baderom - Overflater Det er grunn til overvåkning av merknader selv om det ved befaringen ikke kunne oppdages noe spesielt ved reparasjonen som nevnt Terrengforhold Trevegg mot betong og trevegg mot grunn anbefales overvåket og eventuelt utføres forbedring for å unngå og sikre mot skader i fremtid. NB. Inspeksjon av vedkommende lagerrom innvendig var umulig da det var utilgjengelig på grunn av rommet var fullt av lagrede gjenstander. Takstmannens vurdering ved TG3: 13/13

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord Våtromsrapport Brøstanesveien 90 5178 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 5 3 0 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei 83 5143 Fyllingsdalen www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 11 1 2 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 6 4 4 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no Dersom

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 4 8 5 0 0 Utført av: Espen Eilertsen Byggmester og Takstmann Mosvingen59 a Dal 2072 97138866 espen@hjemtakst.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport - Leilighet Ådnavegen Indre Arna

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport - Leilighet Ådnavegen Indre Arna Våtromsrapport - Leilighet Ådnavegen 54 5260 Indre Arna www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 5 0 0 1 Utført av: Thomas Frøyen Byggmester og Takstmann Dato: 10/12/2018 Nattlandsrinden 78 Bergen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Leilighet Dordigata Orkanger

EIERSKIFTERAPPORT. Leilighet Dordigata Orkanger Leilighet Dordigata 6 7300 Orkanger www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 5 1 0 0 Utført av: Takstmann Emil Svea Dato: 20/06/2019 Obovegen 1 Vikhammer 7560 98649449 post@sveatakst.com Dersom

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Fritidsbolig Hauka Soknedal GNR 62/ BNR Soknedal

EIERSKIFTERAPPORT. Fritidsbolig Hauka Soknedal GNR 62/ BNR Soknedal Fritidsbolig Hauka Soknedal GNR 62/ BNR 10 7288 Soknedal www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 17 3 0 1 Utført av: Emil Svea Byggmester og Takstmann Dato: 20/02/2019 Obovegen 1 Vikhammer 7560

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Veritashammaren Stavanger

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Veritashammaren Stavanger LEILIGHET Veritashammaren 39 4007 Stavanger www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 0 13 4 0 0 Utført av: Espen Knutsen Byggmester og Takstmann Skonnertveien 55 Sandnes 4308 41293576 takst@ktboligbygg.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Vestsidevegen Bjoneroa

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Vestsidevegen Bjoneroa Enebolig Vestsidevegen 731 3522 Bjoneroa www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 16 16 0 0 Utført av: Takstmann Per Olav Nordeng Dato: 28/05/2019 Ringveien 13 Hønefoss 3517 99526875 per.olav@ringbolig.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Strimmelen Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Strimmelen Bergen LEILIGHET Strimmelen 23 5097 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 5 5 0 0 Utført av: Thomas Frøyen Byggmester og Takstmann Lille Skjolddalen 5 Nesttun 5222 4009 9909 thomas@froyentakst.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Godviksvingene 155 D 5179 Godvik

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Godviksvingene 155 D 5179 Godvik LEILIGHET Godviksvingene 155 D 5179 Godvik www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 9 2 0 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikåsen Olsvik. Boligens tekniske tilstand: Antall TG 1 4 3

EIERSKIFTERAPPORT.   Våtromsrapport Olsvikåsen Olsvik. Boligens tekniske tilstand: Antall TG 1 4 3 Våtromsrapport Olsvikåsen 138 5183 Olsvik www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 1 4 3 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Andelsleilighet Dalveien 114 B- andel Greåker

EIERSKIFTERAPPORT. Andelsleilighet Dalveien 114 B- andel Greåker Andelsleilighet Dalveien 114 B- andel 67 1718 Greåker www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 6 0 0 0 Utført av: Martin Eliassen Byggmester og Takstmann Dato: 13/02/2019 Gamle Ålevei 28 Gressvik

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Loddefjordveien Loddefjord. Boligens tekniske tilstand: Antall TG 5 2

EIERSKIFTERAPPORT.   Våtromsrapport Loddefjordveien Loddefjord. Boligens tekniske tilstand: Antall TG 5 2 Våtromsrapport Loddefjordveien 34 5171 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 5 2 0 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST Inger Bang Lunds vei 19 5059 Bergen Bergen kommune Besiktningsdato 23.01.2017 BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND Utført av: Byggmester og takstmann Kokstadvegen 23 Tlf: 4009

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 0 9 2 0 0 Utført av: Kim Nordvang Byggmester og Takstmann Ljabruveien 13 Oslo 1169 93494667 kim@takstogvindu.no

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Selveier Tomannsbolig (vertikaldelt) Sundby-Hvorups Vei Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. Selveier Tomannsbolig (vertikaldelt) Sundby-Hvorups Vei Loddefjord Selveier Tomannsbolig (vertikaldelt) Sundby-Hvorups Vei 97 5178 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 6 19 3 0 4 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Dato: 10/06/2019 Helmersvei

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Spongdalsvegen Spongdal

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Spongdalsvegen Spongdal Enebolig Spongdalsvegen 660 7074 Spongdal www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 1 12 20 0 1 Utført av: Tom Gunnar Witsø Byggmester og Takstmann Dato: 01/08/2017 Angelltrøveien 254 Trondheim 7048

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS36 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Flatevad 12 5118, ULSET Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 598 BERGEN 49999 Thomas@froyentakst.no 1 TG Ingen avvik 6 TG 1 Mindre

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: Andelsleilighet Dag Hammerskjoldsvei 90 5144, Fyllingsdalen Utført av: Fredrik Enger Engertakst AS Gravdalspollen 18D, 5164 Laksevåg 93434570 fredrik.enger@gmail.com

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 52: Bnr 734 Andre oppl.: Leil.nr: 505 Andelsnr: 64 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Verven 18 A, leil. 505, 4014 STAVANGER Dato befaring:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Ture Nermanns vei 9 5143, Fyllingsdalen Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Nordahl Rolfsens vei 27A 5094, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: Leilighet med hybel Verven 38 4014, STAVANGER Utført av: Anders Serigstad Serika Takst AS Kong Haakonsveg 2, 4345 Bryne 95960288 post@serikatakst.no 0 TG 0 Ingen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Kjøkkelvikveien Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Kjøkkelvikveien Loddefjord Enebolig Kjøkkelvikveien 142 5178 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 7 17 12 0 2 Utført av: Thomas Frøyen Byggmester og Takstmann Dato: 25/04/2019 Nattlandsrinden 78 Bergen 5098

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Håkonshellaveien Mathopen

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Håkonshellaveien Mathopen Enebolig Håkonshellaveien 154 5174 Mathopen www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 1 8 15 0 2 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Dato: 20/03/2019 Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyllingsveien Laksevåg

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyllingsveien Laksevåg LEILIGHET Fyllingsveien 8 5160 Laksevåg www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 8 2 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Lyngneset Strusshamn

EIERSKIFTERAPPORT. Enebolig Lyngneset Strusshamn Enebolig Lyngneset 11 5302 Strusshamn www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 3 7 27 0 1 Utført av: Thomas Frøyen Byggmester og Takstmann Dato: 29/04/2019 Nattlandsrinden 78 Bergen 5098 400 99

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: Fritidsbolig Vinjeveien 2510 2480, KOPPANG Utført av: Tom Bjarne Ulvmoen Byggkonsulent Ulvmoen as Storgata 121, 2480 Koppang 40520269 Byggkonsulentulvmoen@svorka.net

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Michael Krohns gate 8 5057, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Anglavikvegen 93 B 5354 Straume

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Anglavikvegen 93 B 5354 Straume LEILIGHET Anglavikvegen 93 B 5354 Straume www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 0 11 12 0 0 Utført av: Tommy Salte Byggmester og Takstmann Bjøllebotn 95 Nesttun 5226 97596940 altbyggmur@gmail.com

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hetlevikåsen Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hetlevikåsen Loddefjord LEILIGHET Hetlevikåsen 57 5173 Loddefjord www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 8 2 0 0 Helmersvei 11 a Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Møllendalsveien 4 5009, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Dag Hammarskjölds vei 117 5144, FYLLINGSDALEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS36 - Eierskifterapport Type bolig: STORE SAMMENB. BOLIGBYGG PÅ 3 OG 4 ETG. Fosswinckels gate 39 58, BERGEN Utført av: Fredrik Enger Engertakst AS Gravdalspollen 18D, 5164 Laksevåg 9343457 fredrik.enger@gmail.com

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Hordvikneset 132A 5108, HORDVIK Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Tømmervågen Eidsvågneset

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Tømmervågen Eidsvågneset LEILIGHET Tømmervågen 30 5101 Eidsvågneset www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 9 0 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Skytterveien 33 5038, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Nattlandsveien Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Nattlandsveien Bergen LEILIGHET Nattlandsveien 11 5093 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 5 5 0 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 22: Bnr 292 Andre oppl.: Leil.nr: 102 Andelsnr: 189 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjaalandsgate 4 C leil. 102, 4016 STAVANGER Dato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromskontroll Bjørndalsbrotet 209 5170 Bjørndalstræ

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromskontroll Bjørndalsbrotet 209 5170 Bjørndalstræ Våtromskontroll Bjørndalsbrotet 209 5170 Bjørndalstræ www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 8 4 2 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 mats.hansen90@gmail.com

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 110: Bnr HALSA KOMMUNE Skogli Hjeldnesvegen 27, 6687 VALSØYFJORD. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 110: Bnr HALSA KOMMUNE Skogli Hjeldnesvegen 27, 6687 VALSØYFJORD. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Skogli MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: 122 m² 33 m² 96 m² 0 m² 575 000 LÅNEVERDI: KR. Enebolig: Uthus uisolert: BRUKSAREAL (BRA): 550 000 Utført av autorisert

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: Leilighet Sinnestunet 4443, Tjørhom Utført av: MORGAN PEDERSEN GROUND UP AS SKAREN, 4480 KVINESDAL 91646788 mp@groundup.no 0 TG 0 Ingen avvik 9 TG 1 Mindre eller

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Leiligheter Bispengsgaten Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. Leiligheter Bispengsgaten Bergen Leiligheter Bispengsgaten 14 5018 Bergen www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 7 13 14 0 3 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Dato: 20/05/2019 Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Fosswinckels gate 37 5008, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Nordahl Rolfsens vei 29C 5094, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Skytterveien 8 5038, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik 2

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: REKKEHUS Fossekleiva 4A 5119, ULSET Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik 7 TG

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Horisontaldelt tomannsbolig m/dobbelgarasje Futerødveien Kråkerøy

EIERSKIFTERAPPORT. Horisontaldelt tomannsbolig m/dobbelgarasje Futerødveien Kråkerøy Horisontaldelt tomannsbolig m/dobbelgarasje Futerødveien 6 1675 Kråkerøy www.e3.no Boligens tekniske tilstand: Antall TG 23 7 0 0 Utført av: Takstmann Martin Eliassen Dato: 28/05/2019 Gamle Ålevei 28 Gressvik

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Kvernevikstemma 8 5114, TERTNES Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: TOMANNSBOLIG, VERTIKALDELT Nesttunbrekka 33C 5221, NESTTUN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 56: Bnr 1199 Andre oppl.: Leil.nr: 402 Andelsnr: 42 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Prestegårdsbakken 8, leil. 402, 4005 STAVANGER

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Nordahl Rolfsens vei 33A 5094, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Tartargaten 3 5034, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik 3

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Vognstølen Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Vognstølen Bergen LEILIGHET Vognstølen 1 5096 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 6 10 0 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Vognstølen Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Vognstølen Bergen LEILIGHET Vognstølen 1 5096 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 6 10 0 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 4: Bnr 14 (snr: 3) Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE Adresse: Gildheimsvegen 3B, 7044 TRONDHEIM Dato befaring: 03.10.2018 Utskriftsdato: 03.10.2018 Oppdrag nr: 201812

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Bredalsmarken 9 5006, BERGEN Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen avvik

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 162: Bnr 553 (snr: 2) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjørnsons gate 32, 5059 BERGEN Dato befaring: 11.05.2016 Utskriftsdato: 16.05.2016

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Prahls Vei Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Prahls Vei Bergen LEILIGHET Prahls Vei 4 5034 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 6 3 0 1 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 453 92 791 post@byggtaksering.no

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: LEILIGHET Breimyra 86 5134, FLAKTVEIT Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 2 TG 0 Ingen avvik 8

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Salgsprospekt. Enebolig til salgs sentralt i Selje

Salgsprospekt. Enebolig til salgs sentralt i Selje Salgsprospekt Enebolig til salgs sentralt i Selje Prisantydning: Kr. 2.950.000 Verditakst: Kr. 2.950.000 Byggeår: 1935 Areal tomt: 1300 m² BRA bolig: 212 m², øvrige bygg 74 m2. Dato for prospekt: 06.06.2019

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES Gnr 34: Bnr 127 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741

Detaljer

NS Eierskifterapport

NS Eierskifterapport NS3600 - Eierskifterapport Type bolig: BORETTSLAGSREKKEHUS Holtavegen 17D 5239, RÅDAL Utført av: Thomas Frøyen Frøyen Takst AS Nattlandsrinden 78, 5098 BERGEN 40099909 Thomas@froyentakst.no 1 TG 0 Ingen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer