Steget Web Faktura. Versjon Steget Web Faktura Firma.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no"

Transkript

1 Steget Web Faktura Versjon Steget Web Faktura Firma.no

2 Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon Steget Web Faktura Firma.no Steget faktura er utviklet for deg som ønsker en online løsning for din fakturering. Vi ønsket å utvikle det mest effektive programmet som samtidig gir deg som bedriftsleder rask og god oversikt over selskapets finansielle situasjon. Denne manualen inneholder en brukerbeskrivelse for Steget faktura. Hensikten med manualen er å hjelpe deg til å utnytte systemet på beste måte for din virksomhet. Både programmet og manualen vil være under kontinuerlig utvikling og tips til forbedringer mottas med takk. Hurtigstart Ønsker du å komme raskt i gang med å skrive din første faktura så raskt som mulig er det kun et kapitel du må gå gjennom. Gå til hurtigstart Innhold: Ønsker du å sette deg mer inn i hvilke funksjoner og muligheter som ligger i Steget faktura finner du manualen under. Har du spørsmål/kommentarer til bruk av programmet ta gjerne kontakt med oss. Kapitel Innledning Lisensavtale Serviceavtale Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Innhold Forutsetninger. Funksjon Logg På/Kontrollpanel Innstillinger Prosjekt Produkter Kunder Tilbud Ordre Faktura Innbetalinger Rapporter OSS Hva er Steget Kontrollpanel? Gjør dine innstillinger Hvordan fakturere per prosjekt. Legg inn og oppdatere dine produkter. Legg inn og oppdatere dine kunder. Hvordan lage og endre tilbud. Hvordan lage og endre ordre. Opprett, endre og slette fakturaer. Fakturaadministrasjon Oversikt over rapporter i systemet. Ofte Stilte Spørsmål

3 Innledning Steget faktura er utviklet for deg som ønsker et enkelt og effektivt program for å holde orden på din fakturering og oppfølging. Det er lagt vekt på at programmet skal være enkelt å bruke, og kreve minst mulige tastetrykk for brukeren og ikke minst at det er web basert. Det vil si at du når dine data uansett hvor du er i verden, alt du trenger er en tilgang til Internett. Programmet er utviklet i samarbeid med Gründere og vi ønsker din tilbakemelding på programmet. Har du synspunkter/kommentarer hører vi gjerne fra deg. Merk deg at målgruppen er SMB markedet med 0-9 ansatte. Det vil ikke være noe mål for oss å utvikle mange funksjoner uten at målgruppen faktisk etterspør disse funksjonene. Å telle antall funksjoner i systemet vil derfor aldri være noe indikasjon for oss hvor godt systemet er. Forutsetninger. For å kunne benytte programmet trenger du tilgang til Internett. Du må registrere en bruker i systemet og benytte en nettleser. En bruker registrer du på Programmet støtter følgende nettlesere: IE 7.x,8.x og 9.x Opera 9.x og 10.x Firefox 2.x og 3.x Utskrifter av faktura på standard fakturablanketter. Ønsker du å benytte en standard fakturablankett støtter systemet disse. Det kan dog være forskjell på utskriften avhengig av hvilken skriver du har. Skriver du ut en faktura og denne ikke passer på din standard blankett må du stille inn margene i din nettleser. Under kapitel Innstillinger kan du følge veiledningen til den nettleser du har. Registrer ny bruker. For å benytte Steget Web Faktura trenger du et brukernavn/passord. Det får du ved å trykke "Registrer Ny Bruker" på forsiden av Fyll ut alle feltene og trykk "registrere ny bruker". Du har nå registrert ditt brukernavn/passord og kan benytte programmet i 60 dager. I kontrollpanelet vil du få beskjed når det er 30 dager før din gratis lisens utløper. Det eneste vi ønsker fra deg er tilbakemelding på systemet. I løpet av gratis perioden kommer vi til å sende deg noen e-poster hvor vi ber om tilbakemelding på systemet og om det er funksjoner du savner i systemet. Ønsker du ikke lenger å samarbeide med oss kan du når som helst avslutte samarbeidet og eksportere ut dine kunde, produkt og faktura data og velge en ny leverandør. Når du registrerer en ny bruker må du samtidig akseptere våre lisensbetingelser. De setter både krav til deg som bruker og oss som leverandør. Vi ber deg være spesielt oppmerksom på at Steget faktura ikke er noe arkivsystem men først og fremst et system for å produsere gode fakturaer. Du må

4 selv sørge for å oppbevare dine faktura etter gjeldende lover og regler. Pålogging. Når du har ditt brukernavn/passord kan du logge deg på systemet. Du finner pålogging oppe til høyre på forsiden. Har du glemt ditt passord kan du trykke på "glemt ditt passord" knappen og fylle inn ditt brukernavn så får du automatisk tilsendt ditt passord til den e-post adressen du oppga når du registrerte deg. Handling. Ute til venstre i alle bilder ser du valget handling. Elementene inne i handlings boksen viser hvilke handlinger du kan gjøre akkurat i det bildet du står. Du aktiviserer ditt valg ved å trykke på ønsket handling. I alle skjermbilder vil du ute til venstre se en handling boks. Det er disse alternativene du kan velge innenfor det bildet du er. Figuren til venstre viser hvilke handlinger du kan gjøre i prosjektbildet. Her kan du legge til prosjekt, slette eventuelle prosjekter du har markert,skrive ut prosjekter eller eksportere liste som lager en CSV fil som du kan lagre på din lokale disk. Microsoft Excel er et eksempel på et program som kan lese CSV filer. Boksene for handling vil variere fra bilde til bilde avhengig av hvor du er i programmet. For å komme i gang med programmet trenger du første gang å gjøre dine innstillinger. Dette er en engangs jobb du må gjøre før du kan begynne å sende ut fakturaer. Her fyller du inn dine forretnings data. F.eks. firmanavn, adresse, ditt bank konto nummer osv. Du kan når som helst komme tilbake til innstillinger og oppdatere eller endre disse. Gå til innstillinger og fyll inn dine verdier. Du kan alltid komme tilbake å endre eventuelt endre dine innstillinger. Sortering i bilder. Du kan sortere hvert enkelt bilde i systemet etter eget ønske. Du stiller deg bare over feltbeskrivelsen øverst i bildet og trykker med venstre musetast. Du vil se et symbol ved siden av feltnavnet på hvilket felt bildet er sortert etter.

5 Lisensavtale Steget - faktura Lisensavtale 1. Parter Avtalen er rettslig bindende mellom: LISENSHAVER ( Kunden ), LEVERANDØR OG LISENSGIVER ( Firma.no ) og driftsansvarlig for løsningen ( Publishing Technolgy AS"). 2. Garanti Firma.no garanterer at programvaren i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med brukermanualen levert til programmet. Feil eller mangler som skyldes feilaktig bruk, ulykkeshendelser, eller feilaktig anvendelse omfattes ikke av garantien. 3. Viktig informasjon til Kunden. Systemet er ikke ment å fungere som et arkivsystem men som et system for å produsere fakturaer. Kunden må selv lagre fakturaene i henhold til enhver tid gjeldene lover og regler. Pris, betalingsvilkår mv fremgår av den til enhver tid oppdaterte prislisten som ligger på Firma.no sin Web shop. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter. 4. Ansvarsklausuler Firma.no er ikke under noen omstendighet ansvarlig for driftstap eller følgeskader hos Kunde, herunder tap av data eller tap av kunder, driftstap eller derav følgeskader av noen art for bruk av Firma.no sine produkter og/eller tjenester. Firma.no er ikke ansvarlig for det innhold som Kunde måtte legge inn i systemet. Firma.no fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap av data og eller tap grunnet 3 parts urettmessige innsyn i den dokumentasjon som Kunde har lagt inn i systemet. Kunden gis ett passord til tjenester som beskrevet i den enhver tids tilgjengelige produktspekter hos Firma.no. Firma.no er ikke ansvarlig for urettmessig bruk av passord gitt til Kunde. Firma.no er ikke ansvarlig for driftstans eller teknisk svikt i anlegget hos driftsansvarlig(e) og er under noen omstendighet ikke ansvarlig for Kunden utover det som driftsansvarlige til enhver tid har påtatt seg av ansvar overfor Firma.no og/eller Kunde. Dersom det er angitt tid for oppetid medregnes ikke de feil som kan skyldes driftsproblemer i Kundens eget system eller feil som kan skyldes begrensninger og/eller feil i Kundenes Internettleverandør eller hos Kunde selv eller andre som ikke direkte kan henføres til Firma.no sitt produkt. Under enhver omstendighet er Firma.no s fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til det beløp Kunden faktisk har betalt for programvaren i inneværende år. Firma.no forplikter seg til å rette opp programvaren eller betale tilbake kjøpesummen begrenset oppad til det beløp Kunden faktisk har betalt for programvaren i inneværende år, dersom programvaren ikke i all vesentlighet ikke oppfyller de funksjoner som er beskrevet i manualen til programmet. Firma.no bestemmer hvilken av metodene som skal benyttes. 5. Drift av løsningen Telenor er ansvarlig for drift av løsningen. Ved aksept av denne avtalen aksepteres også Telenor sine betingelser. Telenor sine betingelser kan du lese her: Les her 6. Opphavsrett Programvaren tilhører Firma.no eller leverandører av Firma.no. Programmet er beskyttet av lov av 12 mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv., internasjonale konvensjoner og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse. Kunden kan ikke kopiere programvaren. Kunden har ikke rett til å kopiere brukermanual eller annen dokumentasjon til programmet. Hvis kunden modifiserer

6 løsningen opphører alle garantier umiddelbart. 7. Mislighold Dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser ovenfor Firma.no etter denne avtalen, har Firma.no rett til å heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Kunden skal holde Firma.no skadesløs for økonomisk tap Firma.no påføres som følge av mislighold fra Kunden sin side. Som vesentlig mislighold regnes: - Brudd på betingelser i nærværende Avtale - Kundens manglende betaling - Kundens bruk av tjenestene som medfører tap av Firma.no anseelse - Kundens brudd på retningslinjer nedfelt av Firma.no - Kundens konkurs, betalingsinnstillinger, gjeldsforhandlinger akkord e.l. - Misbruk av Firma.no tjenester Ved kundens manglende betaling eller øvrige mislighold kan Firma.no holde tilbake sin ytelse. Ved feil på tjenesten skal Kunden reklamere skriftlig og innen rimelig tid, samt angi de feil det reklameres på. 8. Force majeure Firma.no er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, vann- brannskader eller vesentlige og uvanlige tekniske feil på driftsentralen(e). 9. Tvist Tvist som måtte oppstå med bakgrunn av Kundens forhold til Firma.no skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke kommer i stand skal saken løses ved de ordinære domstoler. Alle tvister skal avgjøres etter norsk lovgivning. Horten Tingsrett avtales som verneting. 10. Videresalg Tjenester som tilbys av Firma.no kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Firma.no. 12. Øvrige bestemmelser Kunde har ved aksept av nærværende Avtale og ved å være bruker av Firma.no tjenester likeledes gjort seg kjent med de generelle juridiske bestemmelser som er anført på Firma.no og som bl.a. gjelder henvisninger (linker) til andre sider samt bestemmelser om varemerke etc. Ovenstående betingelser er lest og aksepteres ved registrering.

7 Serviceavtale Når du registrerer en ny bruker på får du automatisk med en gratis serviceavtale. Denne gjelder i de 60 dagene du tester ut systemet. Brukere med serviceavtale kan få brukerstøtte per e-post. Brukerstøtte til systemet gis bare pr. epost. Henvendelser via e-post garanteres besvart i løpet av 24 timer (unntatt på dager som ikke faller inn under normal arbeidstid). Brukerstøtte omfatter hjelp til bruk av programmet i situasjoner hvor de elektroniske hjelpetekstene ikke beskriver funksjonene tilstrekkelig. Ønsker du brukerstøtte utover de 60 dagene kan du kjøpe en serviceavtale. Prisene for denne finner du under «bestill» bildet på For våre betalende kunder er det installert et ticket system som skal benyttes til support og tilbakemeldinger. Her finner du også en kunnskaps database hvor du får tips og triks til hvordan du ytterligere kan utnytte systemet. Alle support/spørsmål skal registreres i det elektroniske support systemet. Her kan du også følge status på din henvendelse. Priser: Du finner pris på serviceavtale under bildet «bestill» på

8 Kontrollpanel Når du har logget på kommer du til hovedmenyen i systemet, heretter kalt kontrollpanelet. Fra kontrollpanelet har du full oversikt over din virksomhet. Her ser du hvilke tilbud du har gitt, hvilke ordre du har og hvilke faktura som er sendt ut. Her kan du gjøre innbetalinger og purre og sende dine fordringer til inkasso. Helt øverst ser du hoved menyen. Til venstre i bildet har du en status over din virksomhet i inneværende år og i bunnen ser du de 10 siste tilbud, ordre, faktura, purring og inkasso saker du har. Til venstre i bildet ser du også summen hittil i år for de ulike kategoriene. Ute til venstre har du også en informasjon om hvem som er logget på systemet. Under tips til fakturering ute til høyre ser du flere lenker hvor du får kunnskap om hvordan du bør håndtere din fakturering. Vær nøye og følg disse tipsene. Bak disse ligger det mange års erfaring innen faktura administrasjon og ved å følge disse tipsene vil du garantert redusere dine tap på utestående fordringer. Toppmeny. Øverst i bildet ser du topp menyen(se figur under). Her kan du velge hvilken arbeidsoppgave du vil gjøre. Bare trykk på det ikonet du ønsker så kommer du til ønsket handling. Helt øverst finner du også manualen til systemet og her kan du også logge deg ut. Økonomisk status. I bunnen av kontrollpanelet finner du status så langt i år. Her ser du en oversikt over hvor de 10 siste tilbudene du har gitt, de 10 siste ordre, 10 siste fakturaer, de 10 siste purringene og de 10 siste inkasso sakene. Under hver enkelt prosess er det også en sum. Dette er summen så langt i år. I

9 eksemplet under kan du se at dette Firma har 1 tilbud ute som og summen er kr. 5,396,25. Økonomisk statistikk. Ute til venstre i bildet ser du 4 bokser med "Tilbud hittil i år", Ordre hittil i år, Fakturert hittil i år og forfalt. Dette er rene informasjons bokser som viser en økonomisk oversikt over dine aktiviteter i år. Disse tellere nullstilles ved nytt år.

10 Innstillinger Her er en oversikt over hvordan komme i gang med programmet når du har registrert deg. Når du har gått gjennom disse 3 punktene er du klar til å begynne å fakturere. Komme i gang på Når du har registrert ditt brukernavn/passord er du klar til å begynne å bruke Steget.no faktura. Du må imidlertid fylle inn noen faste opplysninger som systemet vil benytte når dine fakturaer skal produseres. Dette er bankkonto, antall dager til forfall, adresser, mva. satser osv. Dette er en engangs jobb og når du har gjort dette er du klar til å produsere din første faktura. Firmaopplysninger. Nå må du registrere dine faste opplysninger. Dette gjøres fra menypunktet: Innstillinger i kontrollpanelet(helt til høyre i menyen). Se figur over. Trykk på menypunktet innstillinger. Du kommer da til hovedbilde for innstillinger hvor du legger inn dine data. Felt merket med * er påkrevde felt. 1. Bedriftsinnstillinger Bedriftsnavn: Her kommer bedriftens navn. Det er dette navnet som blir stående som avsender av fakturaene som blir produsert. Org.nr.: Fyll inn ditt organisasjonsnummer du har fått fra Brønnøysund. Dette feltet er påkrevd da en faktura krever at ditt organisasjonsnummer er påført alle fakturaer. Er du i tillegg meldt inn i merverdiavgiftsmanntallet må du føre på MVA etter ditt organisasjonsnummer. Adresse 1: Dette er firma sitt postadresse. F.eks. Postboks 11

11 Adresse 2: Dette er selskapets besøks adresse. F.eks. Storgata 11 Postnr.: Dette er postadressen sitt postnr. f.eks Poststed: Postnr. sitt poststed. F.eks. Oslo Land: Norge Hvis faktura adresse og leveringsadresse ikke er den samme kan du også fylle ut feltene for leveringsadresse: Leveringsadresse 1: Dette er firma sitt postadresse. F.eks. Postboks 21 Leveringsadresse 2: Dette er selskapets besøksadresse. F.eks. Storgata 21 Leverings Postnr. : Dette er postadressen sitt postnr. f.eks Leverings Poststed: Postnr. sitt poststed. F.eks. Oslo Leverings Land: Norge Kontaktperson: Fyll inn Firma sin kontaktperson Telefon: Fyll inn kontaktpersonfirma sitt telefon nummer Mobil: Fyll inn mobil telefon til kontaktperson/firma Telefaks: Fyll inn firma sitt telefaks nummer. E-post: Fyll inn firma sin e-post adresse Web side: Fyll inn firma sin web side. Når du har fylt inn alle felt trykker du lagre. Når du har trykket lagre fortsetter programmet til neste innstilling: Bedriftslogo

12 2. Logo på faktura. Her kan du legge inn din logo. Logoen du legger inn her havner på din faktura. Du velger selv den bredde du ønsker din logo skal ha på utskriften. Forsøk gjerne med flere størrelser til du finner den størrelse du ønsker din logo skal ha på fakturaen. Logoen havner øverst til venstre på din faktura. Bruk "bla gjennom" og finn fram til din logo. Når du har funnet din logo trykker du "upload". Når logoen er lagret fortsetter programmet til neste innstilling: "Innstillinger". Ønsker du å se på logoen trykker du på menypunktet "Bedriftslogo" til venstre.

13 3. Innstillinger Trykke på innstillinger og bilde under kommer opp. Innstillinger. Bank kontonr: Skriv inn ditt bank kontonummer i dette feltet. Dette kontonummer kommer ut på bankgiroblanketten. Standard antall forfallsdager: Her fyller du inn antall forfallsdager fra når du skriver fakturaen til faktura forfaller. Purregebyr: Her skriver du inn ditt purregebyr. Dette gebyret blir lagt til fakturabeløp når du benytter purre funksjonen i systemet. Antall purringer: Her skriver du inn hvor mange ganger du ønsker å purre en kunde før du kan sende

14 purringen til inkasso. Regelverket sier at en purring må kreditor motta fysisk. Derfor kan du ikke sende en faktura til inkasso uten å gå veien om purring først. Tekst for purring: Denne teksten blir med på purringen. Under siste varelinje på fakturaen settes teksten inn. Inkassobyrå: Dette er et informasjons felt hvor du kan skrive inn navnet på det inkasso byrå du benytter. E-post for inkassobyrå: Her legges e-post adressen til inkassobyrået inn. Når du trykker på "Inkasso" knappen i innbetalings bildet hentes automatisk denne e-post adressen og faktura blir vedlagt en e-post som sendes inkassobyrået. Tilbud prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran din nummerserie kan du benytte prefiks. F.eks. Tilb. Benytter du dette vil alle dine tilbud begynne med Tilb. før din nummerserie. F.eks. Tilb Neste tilbudnummer: Her fyller du inn hvor mye din tilbudnummerserie skal økes med når du oppretter et nytt tilbud. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste tilbud vil neste tilbudsummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste tilbudnummer akkumuleres med 10. Siste benyttede tilbudnummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede tilbudnummer. Neste tilbuds nummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste tilbuds nummer. Ordre prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran din nummerserie kan du benytte prefiks. F.eks. Ordr. Benytter du dette vil alle dine ordre begynne med Ordr. før din nummerserie. F.eks. Ordr Neste ordrenummer: Her fyller du inn hvor mye din ordrenummerserie skal økes med når du oppretter en ny odre. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste ordre vil neste ordrenummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste ordrenummer akkumuleres med 10. Siste benyttede ordrenummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede ordrenummer. Neste ordrenummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste ordrenummer Faktura prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran din nummerserie kan du benytte prefiks. F.eks. Fakt. Benytter du dette vil alle dine fakturaer begynne med Fakt. før din nummerserie. F.eks. Fakt Neste fakturanummer: Her fyller du inn hvor mye din fakturanummerserie skal økes med når du oppretter en ny faktura. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste faktura vil neste fakturanummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste fakturanummer akkumuleres med 10. Siste benyttede fakturanummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede fakturanummer. Neste fakturanummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste fakturanummer Produkt prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran din produktnummerserie kan du benytte prefiks. F.eks. Prod. Benytter du dette vil alle dine produkter begynne med Prod. før din nummerserie. F.eks. Prod Neste produktnummer: Her fyller du inn hvor mye din produktnummerserie skal økes med når du oppretter et nytt produkt. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste produkt vil neste produktnummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste produktnummer akkumuleres med 10. Siste benyttede produktnummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede produktnummer. Neste produktnummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste produktnummer Prosjekt prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran dine prosjekterserie kan du

15 benytte prefiks. F.eks. Pro. Benytter du dette vil alle dine prosjekt begynne med Pro. før din prosjektnummerserie. F.eks. Pro.102. Neste prosjektnummer: Her fyller du inn hvor mye din prosjektnummerserie skal økes med når du oppretter et nytt prosjekt. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste prosjekt vil neste prosjektnummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste prosjektnummer akkumuleres med 10. Siste benyttede prosjektnummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede prosjektnummer. Neste prosjektnummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste prosjektnummer Kunde prefiks: Ønsker du prefiks, f.eks. en bokstav kode foran foran din kundenummerserie kan du benytte prefiks. F.eks. Kund. Benytter du dette vil alle dine kunder begynne med Kund. før din nummerserie. F.eks. Kund Neste kundenummer: Her fyller du inn hvor mye din kundenummerserie skal økes med når du oppretter en ny kunde. Standardverdien er 1. Når du da oppretter neste kunde vil neste kundenummer akkumuleres med 1. Fyller du inn f.eks. 10 vil neste kundenummer akkumuleres med 10. Siste benyttede kundenummer: Dette feltet Inneholder det sist benyttede kundenummer. Neste kundenummer vil da være innholdet i dette feltet + det antall som står i feltet neste kundenummer. Motta generert PDF kopi på din e-post: Huker du av denne vil du automatisk motta en kopi av den faktura du skriver ut. Når du trykker "Lagre og Skriv ut" vil du automatisk motta en e-post med en kopi av fakturaen vedlagt som et pdf dokument. Mva. registrert: Er din virksomhet mva. registrert, dvs. innmeldt i merverdiavgift manntallet skal du krysse av her. Gjør du ikke det vil ikke dine produkter bli tillagt merverdiavgift når du fakturerer. Mva. pliktig: Noen få virksomheter er ikke mva. registrert med har allikevel rett på å få tilbakebetalt inngående merverdiavgift. Mva. pliktig: Her fyller du inn din mva. sats. Normalt 25%. Har du annen sats fyller du inn dette. Avrunding til nærmeste kr.0,50: Ønsker du at dine fakturaer skal avrundes til nærmeste kr. 0,50 huker du av dette feltet. Utskrifter av faktura på standard fakturablanketter. Ønsker du å benytte en standard fakturablankett støtter systemet disse. Det kan dog være forskjell på utskriften avhengig av hvilken skriver du har. Skriver du ut en faktura og denne ikke passer på din standard blankett må du stille inn margene i din nettleser. Internett Explorer: Gå til Fil - Utskriftformat Her finner du marger. Høyre, Venstre, Topp og bunn. Du må justere margene for å få utskriften til å passe på standard blanketten. Mozilla Firefox Gå til Fil - Sideoppsett Trykk på arkfanen Marger og Topp/Bunntekst. Her finner du marger. Høyre, Venstre, Topp og bunn. Du må justere margene for å få utskriften til å passe på standard blanketten. Opera: Gå til Fil Utskriftsformat Her finner du marger. Høyre, Venstre, Topp og bunn. Du må justere margene for å få utskriften til å passe på standard blanketten.

16 4.Endre passord Denne funksjonen kan du bruke til å endre ditt passord. Skriv inn ditt nye passord og skriv det inn en gang til for å bekrefte det og trykk «lagre». 5.Slette data Trykke på Slette data og bildet under kommer opp. Denne funksjonen er ment for å benyttes når du etter testperioden ønsker å nullstille din konto. NB. Benytter du denne funksjonen er det ingen mulighet å få tilbake dine data. Vi anbefaler deg derfor å teste med reelle kunder og data. Når du har testet ferdig kan du bare huke av for ordre/tilbud og faktura og din konto nullstilles men du beholder de reelle data du har lagt inn. Default er alle krysset av men ønsker du å beholde noen av dine data du har lagt inn krysser du ut de alternativene du ønsker å beholde.

17 Prosjekt Hensikt: Ønsker en av dine kunder at du skal oppgi et bestemt prosjekt i dine fakturaer kan du definere prosjektene i dette bildet. Skal du fakturere kunder som ønsker at du skal oppgi et prosjektnavn eller en spesiell referanse kan du legge inn prosjekter i dette bildet. Når du så lager dine fakturaer kan du hente opp prosjektnavnet i fakturabildet. Tips: Er det en kunde du kun skal fakturere en gang kan du også benytte "deres ref" i fakturabildet. Du finner prosjektbildet ved å trykke på menypunktet "Prosjekt" fra kontrollpanelet. Når du har trykket på prosjekt kommer hovedbildet for prosjekt opp. Det ser slik ut: Ønsker du å legge til et nytt prosjekt trykker du "Legg til". Følgende bilde kommer da opp: Skriv inn prosjektnavn og eventuell beskrivelse. Prosjekts id blir automatisk hentet basert på de opplysninger du gav i dine innstillinger. Når du har fylt inn de felt du ønsker trykker du på lagre. Programmet går da tilbake til hovedbilde for prosjekt. Lagre - Programmet lagrer dine data og returnerer til kontrollpanelet. Nullstille - Programmet fjerner teksten du har skrevet. Tilbake - Programmet returnerer til kontrollpanelet uten å lagre dine data.

18 Produkter Hensikt: Legg inn dine produkter slik at de kan hentes opp når du fakturerer. Ønsker du å importere en leverandør liste e.l. Så kan du ta kontakt med oss så bistår vi deg med dette. Skal du fakturere kunder som ønsker at du skal oppgi et prosjektnavn eller en spesiell referanse kan du legge inn prosjekter i dette bildet. Når du så lager dine fakturaer kan du hente opp prosjektnavnet i fakturabildet. Du finner produktbilde ved å trykke på menypunktet "Produkt" fra kontrollpanelet. Når du har trykket på produkt kommer hovedbildet for prosjekt opp. Det ser slik ut: Legg til/endre/slette produkter. Når du skal legge til/endre eller slette får du opp følgende bilde: Merk at felt merket * skal fylles ut. Når du har lagt inn dine verdier kan du enten: Lagre - Programmet lagrer dine data og returnerer til kontrollpanelet Nullstille - Programmet fjerner teksten du har skrevet. Tilbake - Programmet returnerer til kontrollpanelet uten å lagre dine data.

19 Kunder Hensikt: Legg inn dine kunder slik at de kan hentes opp når du fakturerer. Du finner kundebilde ved å trykke på menypunktet "Kunde" fra kontrollpanelet. Når du har trykket på kunde kommer hovedbildet for kunde opp(se figur under). Legg merke til at du kan sortere alle bilder slik du ønsker. I eksemplet under er bildet sortert på kundenavn. Ved å klikke på de ulike fanene(headingene) endres sorteringen av bildet slik du ønsker. I eksemplet under kan du sortere på kundenummer, kundenavn, postnummer, sted, telefon, e-post eller hjemmeside. Det er bare å trykke på den fanen du ønsker at ditt bilde skal sorteres på. I handlings boksen til venstre ser du at du har flere ulike alternativ. Du kan merke av kunder for så å slette disse. Du kan skrive ut enten en kunde eller et utvalg du krysser av. Du kan eksportere kunder, du velger et utvalg i et nytt bilde. Det finnes også et valg som heter «Lindorff Decision». Her har du mulighet til å gå til Lindorff sitt kreditt rating system for å se om din nye kunde er betalingsdyktig. Legg til ny kunde Ønsker du å legge til en ny kunde trykker du "Legg til ny kunde" i handlings boksen til venstre.. Følgende kundebilde kommer da opp.

20 Fyll inn feltene merket med * og trykk lagre. Dine kundedata lagres og du kommer tilbake til hovedbildet. Lagre - Programmet lagrer dine data og returnerer til kontrollpanelet. Nullstille - Programmet fjerner teksten du har skrevet. Tilbake - Programmet returnerer til kontrollpanelet uten å lagre dine data.

21 Tilbud Hensikt: lag tilbud til gamle eller nye kunder. Du finner tilbuds bildet ved å trykke på menypunktet "Tilbud" fra kontrollpanelet. Når du har trykket på Tilbud kommer hovedbildet for Tilbud opp. Det ser slik ut: Ønsker du å legge til et nytt tilbud trykker du på «legg til nytt tilbud» i handlings boksen. Følgende bilde kommer da opp:

22 Benytt ditt tilbud videre Du kan når som helst gå tilbake til ditt tilbud og gjøre dette om til ordre. Gå da inn på tilbudet og under "Tilbudets status" kan du velge enten: Justert tilbud - Legg til nye produkter i ditt tilbud eller slett produkter eller endre prisen. Send så tilbudet over til kunden på nytt. Slettet tilbud - Er ikke tilbudet lenger aktuelt og du ønsker å få det vekk fra oversikten i kontrollpanlet kan du velge status "Slettet tilbud". Lag Ordre - Ønsker du å benytte tilbudet til å lage en ordre til din kunde velger du "Lag Ordre". Tilbudet endrer da status og fjernes fra oversikten i tilbud i kontrollpanelet til Ordre. Denne kan du senere benytte til å lage faktura. Avslutt endringene med enten "Lagre" eller "Lagre og skriv ut".

23 Ordre Hensikt: lag ordre av gamle tilbud eller lag en ny ordre til dine kunder. Du finner ordrebilde ved å trykke på menypunktet "Ordre" fra kontrollpanelet. Når du har trykket på ordre kommer hovedbildet for ordre opp. Det ser slik ut: Ønsker du å lage en ny ordre trykker du bare på «Legg til ny ordre». Da kommer bildet under opp. Når du har laget ordren kan du bare lagre denne eller lagre & skriv ut. Velger du Lagre & skriv ut vil din ordre bli skrevet ut på din default skriver.

24 Benytt din ordre videre Du kan når som helst gå tilbake til din ordre og gjøre dette om dette til en faktura. Gå da inn på ordren og under "Ordre status" velger du "Lag faktura". Lag Faktura - Ønsker du å benytte denne ordre til å lage en ny faktura til din kunde velger du "Lag Faktura". Ordren endrer da status og fjernes fra oversikten i ordre i kontrollpanelet til Faktura. Avslutt endringene med enten "Lagre" eller "Lagre og skriv ut".

25 Faktura Fakturabildet Når du skal lage en ny faktura går til fakturabildet. Trykk på faktura i menyen øverst i bildet. Da kommer følgende bildet under opp. Dette er hovedbildet til fakturabildet og vil også vise deg en oversikt til høyre over alle aktive fakturaer. Helt til høyre står hvilken status hver enkelt faktura har. Nede til venstre finner du en forklaring til hva hver enkelt status betyr. Etter 60 dager blir automatisk de fakturaer som er betalt(status=6) fjernet fra oversikten. Ønsker du en oversikt over eldre fakturaer benytter du fakturajournalen under Rapporter. Det er 2 typer fakturaer du kan produsere. Vanlige fakturaer og såkalte tilbakevendende faktura. Tilbakevendende faktura vil si fakturaer som gjentar seg med faste mellomrom f.eks. Et abonnement. Du kan også lage dine egne sekvenser for hvor ofte en faktura skal gjenta seg. F.eks. Hver 18 dag, hver 90 dag osv. Sortering av hovedbildet Bildet i fig. 1 viser hovedbildet for fakturaprogrammet. Her ser du hvilke faktura du til enhver tid jobber med og hvilken status de ulike fakturaene har. Bildet sorterer du slik du ønsker ved å trykke på headingene i bildet. Default er bildet sortert på bedrift. Ønsker du å sortere på f.eks. fakturanummer trykker du bare på headingen Faktura Nr. Faktura Status Når du benytter Steget Web Faktura følger du en prosess fra du lager et tilbud til fakturaen er avsluttet. Systemet benytter seg av ett status felt slik at du kan se hvor du er i prosessen samtidig som regelverket blir ivaretatt. Det skal blant annet ikke være brudd i nummersekvensen på dine fakturaer. Det kan være flere ulike prosesser for en faktura. Den mest vanlige er jo at når du har sendt kunden en faktura blir denne betalt og fakturaen er dermed avsluttet. Andre fakturaer kan ha andre løp, noen kan bli del betalt og så deretter betalt. Noen må du purre og kanskje sende til inkasso før du får dine

26 penger. Noen kunder bestiller for så å avbestille og da må du lage en kreditnota til kunden slik at du ikke må betale mva. for noen du ikke har fått inn penger på. Under ser du hva de ulike statusene betyr. I fakturabildet ser du status feltet helt til høyre i bildet. Status = 1 Faktura Når du lager en ny faktura får denne status=1. Så lenge fakturaen har status 1 kan du endre den. Legge til nye produkter slette produkter, ja egentlig endre alt du vil. Når fakturaen så er ferdig og skal sendes til kunde, trykker du knappen skriv ut & lagre. Da endres fakturaen til status 2 og den låses for videre endringer. Status = 2 Faktura Skrevet Ut Nå er fakturaen skrevet ut og sendt til kunde. Ønsker du nå å gjøre endringer eller rett og slett slette fakturaen fordi kunden av en eller annen grunn ikke ønsket dine produkter må du nå lage en kreditnota på fakturaen. Dette er gjort for å tilfredsstille regelverket som sier at du ikke kan ha brudd i din faktura nummerserie. Status = 3 Delbetalt Hvis en kunde ikke betaler fakturaen i sin helhet kan du registrere beløpet som kunden har innbetalt. Dette gjøres i innbetalings bildet på vanlig måte. Fakturaen vil fortsatt vises i innbetalings bildet med restbeløpet. Status = 4 Purring Hvis kunden ikke har betalt fakturaen og du ønsker å purre opp din fordring går du til innbetalings bildet og merker fakturaen og klikker purring. Nå endres status til 4 og i kontrollpanelet flyttes fakturaen til under purring. Status = 5 Inkasso Hvis kunden etter å ha sendt en purring til han bør du sende fordringen til inkasso. Grunnen til at du ikke kan sende rett til inkasso er at regelverket sier at kunden skal ha mottatt en fysisk purring før en fordring kan sendes til inkasso. Status = 6 Betalt Når kunden har betalt sin faktura i sin helhet settes status til 6. Når fakturaen har status 6 vil den ikke vises i fakturabildet lenger. Ønsker du å se på fakturaer som allerede er betalt kan du i rapport bilde lage en fakturajournal for oversikt over betalte fakturaer. Status= 8 Arkivert For å fjerne fakturaen i fakturaoversikten i kontrollpanelet endrer du status til 8. Ønsker du å se på gamle fakturaer benytter du fakturajournal under rapporter. Endre Faktura Ønsker du å se på en faktura kan du bare trykker på bedrifts navnet så kommer du inn på aktuelle faktura. Merk at du kun kan endre på fakturaene som har status=1. Har du skrevet ut faktura og sendt til kunde kan du ikke endre fakturaen i ettertid. Skjer det endringen på leveransen må du benytte kreditnota for å endre fakturaen til kunden. Se avsnitt om kreditnota. Ny faktura Ønsker du å lage en ny faktura trykker du på "legg til ny faktura". Da kommer bildet fig. 2 opp.

27 fig. 2 Du begynner med å velge hvilken kunde du vil fakturere. Er ikke din kunde allerede lagt inn i ditt kunderegisteret kan du ved å velge "Legg til ny kunde" for å legge inn kunden. Når du har valgt kunde kommer kundenavnet opp og adressen under kunden du har valgt. Ute til høyre ser du standard feltene som kommer opp på fakturaen du produserer. Fakturanummer: Her står det AUTO. Det vil si at neste fakturanummer blir ikke hentet før du trykker lagre. Fakturadato: Her hentes dagens dato. Du kan endre denne dato hvis du ønsker. Forfallsdato: Denne beregnes ut fra hvor mange dager til forfall du har satt i innstillinger til systemet. Du står selvsagt fritt til å endre forfallsdato. Leveringsdato: Denne er satt til dagens dato. Er leveringsdato en annen endrer du bare denne til det du ønsker. Deres Ref.: Her kan du sette inn kundens referanse til bestillingen hvis du ønsker. F.eks. navnet på den som har bestilt. Vår Ref.: Her kan du f.eks. legge inn navnet til den person som skal være kontaktperson i eget firma. Gjelder: Dette er et tekstfelt du kan benytte hvis du ønsker. Prosjekt: Her finner du de prosjekt du har lagt inn i systemet. Hvis du en kunde eller du ønsker å fakturere for å få oversikt over forbruk i et prosjekt benytter du denne funksjonaliteten.

28 Nå er du klar til å registrere varelinjer på din faktura. Trykker du i feltet "Velg produkt" Da kommer alle produkter du har lagt inn i ditt produktregister opp. Mangler du produktet du skal fakturere trykker du "Legg til nytt produkt". Da kan du legge inn produktet du mangler i ditt produktregister. Når du har valgt produkt henter systemet inn all informasjon og legger det inn på den første linjen. Nå kan du legge inn antall, justere pris, legge inn eventuell rabatt osv. Når du er ferdig trykker du "registrere". Ønsker du å legge inn flere produkter gjentar du bare samme prosedyre.

29 Når du er ferdig med å registrere dine varelinjer kan du velge mellom: Lagre - Trykker du lagre vil din faktura lagres og få status = 1. Det vil si at du kan komme tilbake til denne faktura og endre den så mye du vil. Lagre & skriv ut - Trykker du denne vil din faktura bli lagret og skrevet ut på din default skriver. Har du krysset av for at du ønsker å motta fakturaen på e-post vil du også få en e-post til den e-post adressen du har oppgitt i innstillinger. Nå vil din faktura få status=2 det vil si at du ikke kan komme tilbake og endre denne ved en senere anledning. Skal du nå gjøre endringer må du benytte kreditnota. Utskrift av Faktura. Når du ønsker å skrive ut en faktura merker du bare av i fakturabildet hvilken faktura du ønsker å skrive ut. Når du har merket aktuell faktura trykker du "Skriv Ut" ikonet. Faktura skrives da ut på din lokale skriver. Utskriften er tilpasset standard faktura blankett. Ønsker du ikke å benytte standard blankett skriver du den bare ut på standard papir. Har du ikke standard blanketter og ønsker å skrive ut faktura som en blankett kan du velge "Skriv ut pdf". Da startes Acrobat Reader og du ser din faktura med blankett i bildet. Denne kan du skrive ut til din printer så kommer den ut som en standard blankett. Sending av faktura som e-post. Har du i innstillinger krysset av for "Motta en kopi av faktura på e-post" så vil du hver gang du trykker "Lagre & Skriv ut" motta en kopi av fakturaen på e-post. Hvis du har en full versjon av Acrobat Reader kan du også ved å trykker "Fil-send som vedlegg". sende fakturaen som en e-post. Tilbakevendende faktura. Trykker du på «tilbakevendende faktura kommer hovedbilde for tilbakevendende faktura opp. Hvis du ønsker å legge til en ny faktura trykker du «legg til faktura» og følgende bilde opp:

30 Her kan du lage dine egne «tilbakevendende fakturaregler». Du lager et navn og fyller inn hvor ofte disse fakturaene skal gjenta seg. Du fyller inn første startdato og når de eventuelt skal stoppe å løpe. Hvis du ønsker at de skal løpe helt til du gir beskjed lar du bare «faktura sluttdato» være blank. Kreditnota Når du først har skrevet ut en faktura kan du ikke slette denne. Dette er i tråd med regelverket som sier at det ikke skal være brudd i din fakturanummer serie og at du ikke har lov til å modifisere en faktura som allerede er skrevet ut. Har du en kunde som allikevel ikke ønsker ditt produkt eller avbestiller et produkt må du derfor lage en kreditnota. Dette gjøres ved at du i antallet spesifiserer et negativt beløp slik at den opprinnelige faktura og kreditnota til sammen skal gå i 0. Har du solgt timer for kr. 1000,- og du ønsker å lage en kreditnota på denne faktura legger du bare inn negativt antall timer slik at kreditnota blir på kr Dermed går faktura og kreditnota i 0. Når du skriver ut en faktura med negativ sum vil automatisk teksten "Faktura" erstattes med "Kreditnota".

31 Innbetalinger Når du velger Innbetalinger kommer du til hovedbildet innbetalinger. Det er dette bildet som skal gi deg oversikt over alle dine fakturaer og hvilken status de har i forhold til innbetalinger, purring og inkasso. Her vises alle fakturaer som ikke er betalt. Når du registrer betaling på en faktura forsvinner den fra oversikten. Ønsker du å se tilbake på gamle fakturaer må du bruke fakturajournalen under rapporter. Innbetalinger Hovedbildet over innbetalinger gir deg en total oversikt over alle ubetalte faktuaer. Ønsker du foreta en innbetaling skriver du inn beløpet utenfor den faktura som er betalt. Når du har fylt inn beløpet trykker du på "Registrere Innbetaling". Da blir fakturaen merket som betalt og vil forsvinne fra innbetalings bildet. Delbetaling Hvis en kunde ikke betaler hele fakturaen med en gang kan du registrere en delbetaling. Purring Hvis en faktura går over forfallsdato vil du til høyre i bildet få en knapp det står purring på. Når du trykker på denne vil du automatisk legges til purregebyret du har satt i innstillinger. Fakturaen vil også automatisk bli skrevet ut. I tillegg legges purre teksten du har lagt inn under innstillinger. Inkasso Har du purret opp en kunde og han forsatt ikke betaler bør du sende fordringen til inkasso. Når du trykker på knappen "Inkasso" sendes fakturaen som en pdf fil til e-post adressen du har oppgitt under inkasso i innstillinger.

32 Rapporter Steget Web Faktura leveres med standard rapporter. I tillegg til rapporter finnes også en fakturajournal som blant annet kan benyttes når du skal levere fakturagrunnlag til din regnskapsfører. Når du trykker på rapporter ikonet kommer du til hovedbildet for rapporter. Under handlinger til venstre ligger rapportene tilgjengelig. Når du velger menypunktet «rapporter» fra hovedmenyen vil rapport menyen vises(se under). Her er hvilke rapporter du kan velge tilgjengelig. Du velger hvilken rapport du ønsker ved å trykke på ikonet for rapporten. Tilgjengelige rapporter i systemet: Kundeliste skriver ut dine kunder du har lagt inn i systemet. Fakturajournal er ment som en fil du kan sende til din regnskapsfører. Du kan enten skrive den ut eller sende din fakturajournal elektronisk. Produktliste skriver ut hele ditt produktregister. Prosjektliste skriver ut alle de prosjekt du har lagt inn i programmet. Kundeliste omsetning viser omsetning per kunde. Produktliste rapport viser din omsetning per produkt, Salgsrapport viser ditt totale salg i en valgt periode. Ubetalte fakturaer viser hvilke faktura som står som ubetalt i programmet.

33 Kundeliste Rapporten «Kundeliste» viser deg alle dine kunder. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser Kundeliste sortert på kundenummer. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene i rapporten trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vise deg dine kunder sortert på det alternativet du valgte. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere dine kunder i en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

34 Fakturajournal Rapporten «Fakturajournal» viser dine transaksjoner for en gitt periode. Fyller du ikke inn noen til og fra dato vil rapporten vise deg alle transaksjoner i ditt program. Rapporten er ment til å brukes til å overføre din regnskapsfører. Du gir inn til- og fra dato, f.eks. En mva termin måned. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på kundenummer. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene i rapporten trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere din rapport til en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer. Typisk bruk av denne rapporten vil være å eksportere den som en xls fil og sende den elektronisk til din regnskapsfører. De fleste regnskapsprogram i dag klarer å importere din xls fil. Spør din regnskapsfører hvis du er i tvil.

35 Vareliste Rapporten «Produktliste» viser hvilke produkter du har i ditt produktregister. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på beskrivelse. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere ditt vare register i en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

36 Prosjektliste Denne rapporten gir deg en oversikt over alle prosjekter og hva som eventuelt er fakturert på de ulike prosjektene. Du kan velge et enkelt prosjekt eller en oversikt som viser alle prosjekt. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på beskrivelse. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere din rapport til en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

37 Omsetning pr. Kunde. Denne rapporten gir deg en oversikt over omsetning pr. kunde. Du kan velge en enkel kunde eller en oversikt som viser omsetning for alle kunder. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på kunde navn. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte. Du kan også gi inn produkt nummer og/eller dato som parametere for rapporten. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere din rapport til en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

38 Omsetning pr. Produkt. Denne rapporten gir deg en oversikt over omsetning pr. Produkt. Du kan velge et enkelt produkt eller en oversikt som viser omsetning for alle produkter. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på produkt navn. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte. Du kan også gi inn produkt nummer og/eller dato som parametere for rapporten. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere din rapport til en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

39 Salgsrapport. Denne rapporten gir deg en oversikt over omsetning for en valgt periode. Du kan velge en enkelt kunde eller alle kunder om du ønsker. Du kan sortere rapporten som du ønsker. Eksemplet under viser rapporten sortert på kunde navn. Ønsker du rapporten sortert på et av de andre feltene trykker du bare på det felt du ønsker å sortere på i headningen og rapporten vil vises sortert på det alternativet du valgte. I handlings boksen ute til venstre kan du nå se hvilke valg du har med rapporten. Når du har rapporten slik du ønsker kan du skrive den ut slik du ser den på skjermen, Du kan også skrive ut rapporten via Acrobat Reader. Programmet lager da en pdf fil og åpner denne i Acrobat Reader. Du kan også eksportere din rapport til en fil. Velger du «eksportere liste» lager programmet en xls fil som du kan lagre på din disk. Microsoft Excel er et eksempel på program som kan lese xls filer.

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Webfaktura. slik bruker du det. For sluttbrukere

Webfaktura. slik bruker du det. For sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det For sluttbrukere Oktober 2017 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura 4 Generelt 4 Pålogging 4 Første gangs pålogging 5 Mitt firma 5 Min bruker 7 Vedlikehold av data 7 Opprette

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) PROSJEKTREGNSKAP Nyheter i JOBOFFICE versjon 14.1 Innhold PROSJEKTREGNSKAP... 3 Budsjett fra anbud... 3

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Visma.NET Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Hva er standard synkronisering? Fra Visma.NET Fra SuperOffice 8 Online

Detaljer

Kom godt i gang med norlønn

Kom godt i gang med norlønn Kom godt i gang med norlønn norlønn er et nettbasert lønnsprogram som er utviklet av norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer