Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!"

Transkript

1 RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

2 Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen ble tatt i 2011, men 31. mars 2012 var det definitivt slutt. En så til de grader hjørnesteinsbedrift ble borte med de konsekvenser det har for ansatte, leverandører og samfunnet rundt. Men: 2012 var også året da Viken Skog overtok industriområdet og lanserte tankene om ny skog- og trebasert virksomhet på Follum. Selskapet Treklyngen ble stiftet. Et meget spenstig prosjekt med mulig stor fallhøyde, men som vil ha umåtelig stor betydning for regionen hvis de lykkes. Vi trenger åpenbart nytenking skal vi for fremtiden ha en treindustri her i landet. Konkurransen utenfra er mer enn merkbar. Tømmer går fra vår region til Sverige. Trelast finner veien fra Sverige og hit var året da planen om en Ringeriksbane ble fristilt fra planene for ny E16. Med det er det å håpe at det blir fortgang i Andres Lundesgaard utbyggingen av ny E16 over Sollihøgda. Parsellen fra Bjørum til Skaret bør kunne påbegynnes raskt, samtidig som traseen frem til Hønefoss planlegges ferdig og kan bygges i fortsettelsen av Bjørum - Skaret ble et aktivt år for Ringerike Næringsforum med Ringerikskonferansen som en aldri så liten topp. En konferanse med rekordoppslutning som vi har all mulig grunn til å være stolte av. For øvrig har det vært jevn aktivitet gjennom året, på nivå med hva det har vært de siste årene. Oppslutning og tilbakemeldinger tilsier at vi har truffet rimelig bra i form og innhold. Med de resurser RNF rår over, er det vanskelig å se for seg et økt aktivitetsnivå. Men vi er selvfølgelig åpne for tilbakemeldinger om endringer og ikke minst forbedringer var det tredje året på rad med rekord for Ringerike Etablersenter. Rekord i antall veiledningstimer, rekord i antall kurstimer og rekord i aktivitet rent generelt. Rekord var det også i antall nyregistrerte virksomheter håper vi blir året hvor Treklyngen tar form, E16 utbyggingen konkretiseres, flere bedrifter finner Ringerike attraktivt som etableringssted og planer som i dag ligger på tegnebrettet flyttes derfra og til realisering. Hva vi føler oss aller mest trygge på er at kulturlivet i regionen fortsetter å blomstre. På vegne av våre medlemmer skal vi i RNF gjøre vårt for å skape aktivitet og være delaktig i samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen. Styrets mål er å utvikle RNF som organisasjon. Vi skal være en aktiv organisasjon for våre medlemmer og en pådriver i regionale næringsspørsmål. Vi er imidlertid avhengig av at du som medlem bruker organisasjonen og gir ditt bidrag til at vi kan bli enda bedre og mer betydningsfull for næringslivet generelt og våre medlemmer spesielt. Jeg ønsker medlemmer, administrasjon og samarbeidspartnere alt godt for det nye året. Andres Lundesgaard RNF i media 2012 Ringerikskonferansen det er folk som skaper stedene Verken penger, natur, rikdom eller plassering gir kommunene suksess, sier forsker Lars Ueland Kobro. Dyrehospitalet fikk næringsprisen I begrunnelsen trekkes frem nisjebedriften som har satset og lykkes i å være spiss på sitt område. Får besøk fra Stortinget RNF og Viken Skog er vertskap når Buskerudbenken kommer for å diskutere utfordringer i Ringeriksregionen. Ulogisk HiBu-fusjon -Høyskolefusjonen virker mer styrt av politikk enn logikk, synes Jan Erik Gjerdbakken i Ringerike Næringsforum. Reagerer på E16-utspill -Utidig av Vegvesenet - Statens vegvesen forskutterer Nasjonal Transportplan over ett år før den skal vedtas på Stortinget, mener Jan Erik Gjerdbakken i Ringerike Næringsforum. Han synes det er helt uakseptabelt at Ringeriksregionen skal vente helt til 2018 på byggestart for ny E16 fra Bjørum til Skaret

3 RNF i media 2012 Vil ha ny vei snarest Ni lokale nøringslivstopper har signert et brev til Marit Arnstad. De ber om en raskere E16-utbygging. Både Gjerdbakken og jeg har et positivt utgangspunkt, sier Laila Gustavsen. Midtsommer mellom broene - skaper en møteplass for alle innbyggere. Det var budskapet fra sentrum i går. Jakter på gründerkvinner Ringerike Etablerersenter er fra 2012 med på et kompetanseprogram spesielt for kvinner, kalt Kvinnovasjon Skinnende julegateåpning Årets Bry seg om aksjon støtter lekeplass på Søndre torg Leken læring skal trigge elever RNF, NHO og BYGGOPP arrangerer verkstedkurs for lærere. Målet er å få mer praktisk aktivitet inn i klasserommene og inspirere til innhold i nye valgfag. Gründer -rekord Aldri før har viljen til å starte egen bedrift vært større på Ringerike. Ringerike Etablerersenter har hatt 195 personer på kurs og veiledning hittil i år. Dette er ny rekord! Ringerike -uslepen diamant Jan Erik Gjerdbakken i RNF etterlyser et klart signal fra Buskerud AP om satsing på Ringerikssamfunnet. Laila Gustavsen mener Ringeriksregionen er en Uslepen diamant. Gründercamp på Eggemoen Ungt Entreprenørskap Buskerud har i samarbeid med NHO, RNF og årets vertskap Tronrud Engineering arrangert grundercamp for 50 spente og forventningsfulle elever fra Ringerike videregående skole

4 NYHETER KOMPETANSE OG RESSURSTILGANG Kompetanse og ressurstilgang er en av RNFs grunnpilarer i forholdt til våre medlemsbedrifter. Dette er et stort og omfattende område med mange mulige angrepsvinkler. Vår angrepsvinkel har vært og vil også i 2013 fortsatt være to delt: One Piece er et program vi kjører sammen med NHO Buskerud og et knippe lokale industribedrifter. Ideen og formålet med dette programmet som nå går inn i sitt tredje år, er å sikre tilgangen på fagutdannet arbeidskraft til våre lokale bedrifter. Vi setter dermed inn tiltak mot skoleelever i siste år på ungdomsskolen. Vi ønsker å påvirke elevene til å gjøre sine utdanningsvalg mer etter lyst, evne og ferdigheter enn etter fordommer og prestisje. Dette tror vi også kan bidra til at noen færre dropper ut av videregående skole. I dette arbeidet spiller læreren en nøkkelrolle. Lærerne står elevene nær i det daglige og er de som i sterkest grad påvirker elevene i sine valg. Det er derfor gjennomført kurs for lærere i hele regionen med nettopp det siktemål å gjøre de i stand til å gi bedre råd til elevene i deres utdannings- og yrkesvalg. 10. trinn ved Tyristrand skole ble vinnere av Quiz 2012 Kursoversikt Vår 2013 Kompetanseløft Ringerike er et opplæringsprogram vi er sammen med Folkeuniversitetet om. Gjennom tildeling av såkalte BKA midler, har det vært mulig å tilby opplæring til en så rimelige kostnad at bedrifter og personer som ellers ikke har økonomiske muskler til å klare dette over ordinære driftsbudsjetter, også har fått en mulighet til å gi sine ansatte etter- og videreopplæring. Dette er etter vår mening et unikt tilbud. Ikke bare er det mulig å gi et opplæringstilbud, det er også mulig å gi skreddersydd opplæring. Ytterligere tilførsel av midler, har gjort oss i stand til fortsatt å kunne tilby opplæring av medarbeidere i våre medlemsbedrifter, til en svært lav kostnad, også utover i første halvår Følgende kurs settes opp spesielt for ansatte i RNF s medlemsbedrifter våren 2013: Dataopplæring temakvelder o Bruk av Facebook og sosiale medier o E-post - utsendelse, lagring, vedlegg mm o Enkel bildebehandling o Enkle presentasjoner i PowerPoint o Enkel bruk av regneark Excel timelister, budsjett o Enkel bruk av Word rapporter, brev mm Plakattegning 1 kveld Økonomiforståelse 3 kvelder Budsjett, regnskap, prissetting, svinn mm Matematikk for byggebransjen 6 kvelder Praktisk matematikk - prosent, areal, måleenheter mm Forkurs til mesterutdanning 6 kvelder Grunnleggende data og matematikk og litt om mesterfagene markedsføring, økonomi og ledelse Sertifisert sikkerhetsopplæring o Truckførerkurs - teori. 22 timer o Kranførerkurs teori. 44 timer o Personløft 1 dag o Varme arbeider 1 dag Tid Datoer og detaljer om hvert kurs finner du på RNF s hjemmeside Sted Folkeuniversitetet Storgt. 10, 4. etasje Pris per kurs Gratis for deltakerne Bedriftene betaler kun en liten engangsavgift som dekker enkel bevertning på kursene. NB! Ved sertifiseringskurs dekkes kun den teoretiske opplæringen. Bedriften må selv stå for den praktiske opplæringen og betale for materiell og utstedelse av bevis I samarbeid med Folkeuniversitetet har Ringerike Næringsforum fått økonomisk støtte fra VOX. Deres medlemsbedrifter får nå mulighet til å heve sine ansattes kompetanse gjennom tilgang til mange skreddersydde kurs for sin bransje. Påmelding / info Folkeuniversitetet Tlf E-post: - din samarbeidspartner på økonomisiden i mer enn 30 år Autorisert regnskapsførerselskap Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss Tlf / Fax

5 NYHETER INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL Vi og alle andre som anser å ha viktige infrastruktur og samferdselsprosjekter, bygger nå opp forventninger til Nasjonal Transportplan. Forventningene er så enorme fra alle deler av landet at NTP ikke vil være i nærheten av å kunne møte alles forventninger. Mange kommer dessverre til å bli skuffet. Vi håper bare at det ikke blir oss denne gangen. Vi har nemlig fått vår dose av skuffelse ved tidligere NTP-rulleringer. Den store spenningen ved denne rulleringen knytter seg til hvor mye av midlene som vil bli bundet opp til intercity-utbyggingen. Mange frykter at det ikke vil være særlig mye igjen når intercity har forsynt seg. Vei som vi har et sterkt fokus på, føler vi har kommet litt bakgrunnen ved denne NTP rulleringen. Veldig mye har dreid seg om tog og intercity. Dette er naturligvis ikke av det gode for våre veiprosjekter. Pressen setter den offentlige dagsorden, heter det, og vår følelse er at pressen har lagt sitt hovedfokus på togsiden. Vi vet også mye om hva pressens dagsorden har å si for politikeres stillingstagen og beslutninger. Derfor er vårt mantra i forhold til våre prosjekter; oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. E16 Hønefoss Sandvika Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Skaret (Rørvik) Hønefoss, ble lagt frem av statens vegvesen rett før jul. Vegvesenet fortjener honnør for å ha kommet frem til to reelle korridoralternativer (grønn og blå), når vi vet hvilke utgangspunkt de startet med. Allikevel er det ikke uten betydelige utfordringer. Kort oppsummert kan vi si at jordvern (blå) står mot naturvern (grønn) dyrket mark mot våtmark. Vegvesenet anbefaler grønn korridor, men kan akseptere blå. Fylkesmannen har varslet innsigelse mot alle alternativer, også blå og grønn korridor. Det betyr at avgjørelsen til syvende og sist vil bli tatt av Miljøvernpartementet. Før det skal imidlertid kommunene Hole og Ringerike utarbeide og gjøre de vedtak som danner grunnlaget for det som i slutten av januar, blir lagt ut til offentlig høring. Selv om det i høringsperioden ganske sikkert vil gå en frisk debatt om for og mot de ulike alternativene, er det betryggende å vite at det store flertall av de som eventuelt måtte ha noe ulikt syn på valg av korridor, i bunn er enig om at vi trenger veien og at den må komme raskt. Ingen forhold ved denne planprosessen, er på noen måte til hinder for at strekningen Bjørum Sag Skaret/Rørvik kan påbegynnes tidlig i NTP-perioden 2014/15. Får vi gjennomslag for det i NTP, er det vår oppfatning, at da har vi fått det endelige gjennombruddet for ny firefelts E16 mellom Hønefoss og Sandvika. - Telefon Ny jobb? Ny medarbeider? vi er din lokale samarbeidspartner Vi kjører for deg! HØNEFOSS FORNEBU RUDSHØGDA t:

6 NYHETER INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL E16 (tidligere Rv35) over Jevnaker Nylig kunne vi med stor tilfredshet lese at det var oppnådd enighet med fylkesmannen om strekningen Eggemoen Kleggerud. Alle kjepper i hjulene er imidlertid ikke fjernet av den grunn. Det er interessenter i og langs den videre traseen som vil ha en annen løsning enn den som er valgt. Spørsmålet om finansiering statlig andel vs bompengeandel, pris pr bompassering, hvor skal bommene plasseres osv, er forhold som krever løsning før byggestart kan komme i gang. Til tross for dette, er det allikevel Jevnakers uttrykte ambisjon at byggestart kan skje en gang i perioden Ringerikspakka Ringerikspakka kan kanskje fortone seg som et noe diffust begrep for enkelte. I realiteten dreier det seg om trafikkavviklingen i og rundt byen. Om det er slik enkelte hevder, at alt henger sammen med alt, skjønner vi at Ringerikspakka, E16 mot Sandvika, E16 mot Jevnaker og Ringeriksbanen påvirker hverandre gjensidig i større og mindre grad, uten at det ene prosjektet stopper det andre. Det er forventet at konseptvalgsutredning (KVU) for Ringerikspakka blir igangsatt i løpet av dette året. Normalt vil det da ta tre til fem år før ting begynner å konkretisere og materialisere seg. NæringsNM 201 Ringeriksbanen Ringeriksbanen er nok uten tvil det av våre prosjekter som har fått størst oppmerksomhet og medieplass foran denne NTP rulleringen. Dette skyldes først og fremst et stort engasjement i Hallingdal og på Vestlandet, i tillegg til det lokale engasjement naturligvis. Som nevnt er det stor frykt for at så å si alt annet enn intercitystrekningene vil komme ut som tapere denne gang. Nettopp av den grunn er det valgt en noe annen tilnærming i forhold til Ringeriksbanen. Ringeriksbanen er ansett for å være blant de mest lønnsomme samferdselsprosjektene i Norge. Med det som utgangspunkt, bes det om at Ringeriksbanen løftes ut av NTP og gjøres uavhengig av de rammene og den konkurransen det alltid er om offentlige budsjetter og bevilgninger. Martin Kolberg har varslet at han vil legge frem et forslag på AP s landsmøte til våren, hvor han foreslår å realisere Ringeriksbanen etter mønster av Gardermobanen NTP uavhengig Hvorvidt han mener at planprosessen skal gjennomføres på samme måte, med statlig regulering, vet vi ikke. Får Ringerikebanen klarsignal som prosjekt med alternativ organisering og finansiering i NTP, er det langt på vei en full seier for Ringeriksbanen. Da går det an å begynne å tro på at banen faktisk vil bli bygget. NæringsNM NæringsNM er basert på et arbeid Telemarkforskning gjør på oppdrag for NHO. Målingen bygger på offentlig tilgjengelige tall og statistikk. Måleparameterne er; Nyetablering - Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse. Det er all grunn til å mane til forsiktighet med hensyn til å trekke for ensidige og raske konklusjoner. Allikevel synes vi det er grunn til å peke på særlig to av måleparameterne som er gledelige for Hole og Ringerike, som i denne sammenheng opptrer som en av landets 83 regioner. Med Ringerike Etablerersenter i vår midte, synes vi det er spesielt hyggelig å registrere at vi på området nyetableringer har bykset opp fra en 58. til en 31.plass. Våre bedrifter markerer seg år etter år i landstoppen når det gjelder lønnsomhet. Dette mener vi blant annet gjenspeiler seg i relativt få og små konkurser i det lokale næringsliv. Da får vi heller tåle at vi ikke er i landstoppen når det gjelder gasellebedrifter. Hele rapporten kan hentes på NHO s hjemmeside Ringerikskonferansen 2013 Tirsdag 15. oktober - 6 -

7 NYHETER Gjesteskribent Nina Solli Nina Solli er Sokna-jente og ekte Ringeriking. Hun jobber i dag som samfunnsutvikler i Ringerike kommune med et særskilt ansvar og fokus på næringslivets behov i forhold til kommunen. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle ett godt nytt år! Dette blir utvilsomt et spennende år for Ringeriksregionen. Det er flere store beslutninger som skal tas, og som vil få konsekvenser langt inn i fremtiden. Jeg føler meg ydmyk og stolt over å få følge den gründer entusiasmen og utviklingen som nå skjer i distriktet. Det er med stor glede jeg registrerer at eiendomsutviklere for alvor begynner å engasjere seg i helheten i lokalsamfunnet, i tillegg til sin egen næringsutvikling. Beslutning og iverksetting av samferdselsutfordringer som E16, Ringeriksbanen og interne strukturer, ser jeg som helt avgjørende for videre utvikling av regionen, kommunen og ikke minst byen vår. Kommunen er opptatt av at både næringslivet og kommunene står samlet om disse store og tunge utfordringene. Vi er nå virkelig i ferd med å sette søkelyset på videreutvikling av byen vår. Folk skaper vekst, og sentrum ser jeg på som selve kjernen i en bærekraftig utvikling. Et attraktivt sentrum, sammen med gode boligområder og oppvekstmiljø tror jeg ville kunne gi grobunn for befolkningsvekst. Jeg antar at kommunens viktigste oppgave her blir å være bidragsyter, og tilrettelegger for smidige og demokratiske prosesser. Dette vil vi ta med oss inn i den kommende rulleringen av kommuneplanen. I disse formelle prosessene oppfordrer jeg til engasjement fra «grasrota». Her skal premisser for kommunens utvikling og satsningsområder for de neste 4 årene legges, noe som vil ha betydning for hele lokalsamfunnet. Jeg har sterk tro på at kommunens innbyggere, næringsliv, folkevalgte og administrasjon, sammen skal finne en felles plattform, som på sikt vil gi kommunen økonomisk handlefrihet og en bærekraftig utvikling. Da er det bare å brette opp ermene, og sammen sette oss i førersete, for noe som garantert blir et minnerikt år for regionen vår. Jeg kan med hånden på hjertet si at, JA! jeg er stolt av å være Ringeriking! Nytt fra RES 2012 Et morsomt og aktivt år i Ringerike EtablererSenter I 2012 benyttet 253 personer seg av tjenestene til RES, dette er 35 % mer enn i Antall veiledningstimer ble på samme nivå som 2011 og begrenses nå av tilgjengelig kapasitet. Vi har også et rekordhøyt nivå på antall fremmedkulturelle, en gruppe med høy kompetanse, men vanskelig tilgang til arbeidslivet. Antall kurstimer økte vesentlig fra tidligere år, noe som skyldes økt kursaktivitet med mange forskjellige temaer. Vi nevner Facebook, blogg, hjemmeside, HMS og skatter og avgifter. Bente Strand og Irene Mårdalen EtablererKurset framstår i ny drakt. Innholdet er stort sett det samme, men færre kurstimer og mer hjemmearbeid. Det har vært svært mange spennende foretaksideer, noe som har resultert i et svært høyt tilskudd fra det offentlige. Våre etablerere har i sum mottatt nesten 3 mill kroner fra kilder som Innovasjon Norge, Sparebank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse og Jevnaker Kommunes Næringsfond. I tillegg til dette kommer Skattefunnsordninger som er bevilget noen foretak og dagpenger under etablering som innvilges av NAV starter også opp med høy aktivitet. Vi starter EtablererKurs i slutten av januar og har allerede mange påmeldte. Vi er i gang med å planlegge nettverksmøteplasser og vurderer fornying av Møteplassen 3x10+1. Bry-seg-om-aksjonen 2012/2013: Lekeplass på Søndre torg Illustrasjon: Erik Karlsen Stiftelsen Positiv Oppvekst initierer hvert år til en Bry-seg-om-aksjon, der formålet er å gi oppmerksomhet og støtte til et positivt formål i lokalmiljøet på Ringerike, og da spesielt formål som bidrar til å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi er utrolig glad for og stolte over at prosjektet Lekeplass på Søndre Torv ble valgt som Årets Bry-seg-om-aksjon. Målet er å skape en god møteplass for små og store som bidrar til enda mer liv i Hønefoss sentrum, og forhåpentligvis glade, aktive barn som kan få positive opplevelser med lek og moro. Ringerike Kommune, Hønefoss Sparebank, Eikli Barnehage, Dalsbråten Barnehage og ikke minst private givere støtter kronerullingen, og vi håper at vi i løpet av vinteren klarer å få de siste midlene på plass. Vårt fokus er å etablere positive møteplasser og aktivitetstilbud i byen vår. Ønsker du å bidra, ta kontakt med: Tone: eller Linda: Eller sett rett og slett kroner inn på konto Vi ønsker alle et fremgangsrikt og innovativt 2013! I redaksjonen: Ringerike Næringsforum og Menova grafisk Trykk og layout: Menova grafisk, Hønefoss Kontaktinfo: BRUK et kreativt grafisk senter Rett i nærheten!

8 Returadresse: Ringerike Næringsforum, Hønefoss bru 1B, 3510 Hønefoss Følg oss på FACEBOOK - 4 -

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Omstilling i Ringerike

Omstilling i Ringerike Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune 25.01.2012 Kommunestyret i Ringerike 26.01.2012 Ordfører Kjell B. Hansen Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører

Detaljer

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 Strategiplan 2011-2013 STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 RINGERIKE NÆRINGSFORUM En utviklings- og interesseorganisasjon for næringslivet RNF arenaen for et robust, mangfoldig og voksende regionalt næringsliv

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA, Hvervenmoen. Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 12.40. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen 1 Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen 2012-2016 Innledning Ringeriksregionen har gjennom Ringerike Utvikling har startet en

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6 Ringeriksbanen og E16 Ringeriksbanen og E16 En nasjonal løsning 3 Det nasjonale bildet Trondheim (via Hamar og Lillehammer) Bergen (via Hallingdal/ Valdres) Gardermoen Hønefoss Oslo Drammen Sør- og sørvestlandet

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Forslag 10.11.15 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Smart Start (Ringerike Utviklings lokaler). Tid: Mandag 9. november 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG. Forslag til vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG. Forslag til vedtak: SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 04/2589-38 Arkiv: 113 N NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget: Turid Iversen (H), Turid.Iversen@bfk.no

Regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget: Turid Iversen (H), Turid.Iversen@bfk.no Årsmelding 2014 Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett Organisasjonssjef Toril A. Johansen Adresse Åpningstider Telefon/E-post Dikeveien 28, 08:00-15:00 (15.05-14.09) 69 35 49 00 1661 Rolvsøy 08:00-15:45 (15.09-14.04) ostfold@idrettsforbundet.no Belønning

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Protokoll frå AU-møte 17. juni 2015

Protokoll frå AU-møte 17. juni 2015 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse Dag Engen Daglig leder www.rhbank/rhns Bakgrunn Stiftelsen ble opprettet i 2007 av Ringerikes Sparebank hvor formålet var å bidra til opprettelse av nye,

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 12/4035-68 20898/14 140 01.09.2014 KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT Tabellen nedenfor

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN.

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. SAK 74/08 UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. Saksopplysingar Jernbaneverket har utarbeida konseptvalutgreiing for Ringeriksbanen. Den 9.10.2008 har Jernbaneverket sendt ut Ringeriksbanen

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Takk for at du tar deg tid til å informeres. Vi håper å engasjere deg og klassen din i et opplegg som handler om utdannings-

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Den gode skole i Alta

Den gode skole i Alta Den gode skole i Alta Alta kommune inviterer til en dugnad for skolen i Alta. Vi ønsker å skape engasjement, og vi ønsker å få innspill fra våre innbyggere. Vi inviterer derfor alle som bryr seg om skole

Detaljer