Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!"

Transkript

1 RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

2 Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen ble tatt i 2011, men 31. mars 2012 var det definitivt slutt. En så til de grader hjørnesteinsbedrift ble borte med de konsekvenser det har for ansatte, leverandører og samfunnet rundt. Men: 2012 var også året da Viken Skog overtok industriområdet og lanserte tankene om ny skog- og trebasert virksomhet på Follum. Selskapet Treklyngen ble stiftet. Et meget spenstig prosjekt med mulig stor fallhøyde, men som vil ha umåtelig stor betydning for regionen hvis de lykkes. Vi trenger åpenbart nytenking skal vi for fremtiden ha en treindustri her i landet. Konkurransen utenfra er mer enn merkbar. Tømmer går fra vår region til Sverige. Trelast finner veien fra Sverige og hit var året da planen om en Ringeriksbane ble fristilt fra planene for ny E16. Med det er det å håpe at det blir fortgang i Andres Lundesgaard utbyggingen av ny E16 over Sollihøgda. Parsellen fra Bjørum til Skaret bør kunne påbegynnes raskt, samtidig som traseen frem til Hønefoss planlegges ferdig og kan bygges i fortsettelsen av Bjørum - Skaret ble et aktivt år for Ringerike Næringsforum med Ringerikskonferansen som en aldri så liten topp. En konferanse med rekordoppslutning som vi har all mulig grunn til å være stolte av. For øvrig har det vært jevn aktivitet gjennom året, på nivå med hva det har vært de siste årene. Oppslutning og tilbakemeldinger tilsier at vi har truffet rimelig bra i form og innhold. Med de resurser RNF rår over, er det vanskelig å se for seg et økt aktivitetsnivå. Men vi er selvfølgelig åpne for tilbakemeldinger om endringer og ikke minst forbedringer var det tredje året på rad med rekord for Ringerike Etablersenter. Rekord i antall veiledningstimer, rekord i antall kurstimer og rekord i aktivitet rent generelt. Rekord var det også i antall nyregistrerte virksomheter håper vi blir året hvor Treklyngen tar form, E16 utbyggingen konkretiseres, flere bedrifter finner Ringerike attraktivt som etableringssted og planer som i dag ligger på tegnebrettet flyttes derfra og til realisering. Hva vi føler oss aller mest trygge på er at kulturlivet i regionen fortsetter å blomstre. På vegne av våre medlemmer skal vi i RNF gjøre vårt for å skape aktivitet og være delaktig i samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen. Styrets mål er å utvikle RNF som organisasjon. Vi skal være en aktiv organisasjon for våre medlemmer og en pådriver i regionale næringsspørsmål. Vi er imidlertid avhengig av at du som medlem bruker organisasjonen og gir ditt bidrag til at vi kan bli enda bedre og mer betydningsfull for næringslivet generelt og våre medlemmer spesielt. Jeg ønsker medlemmer, administrasjon og samarbeidspartnere alt godt for det nye året. Andres Lundesgaard RNF i media 2012 Ringerikskonferansen det er folk som skaper stedene Verken penger, natur, rikdom eller plassering gir kommunene suksess, sier forsker Lars Ueland Kobro. Dyrehospitalet fikk næringsprisen I begrunnelsen trekkes frem nisjebedriften som har satset og lykkes i å være spiss på sitt område. Får besøk fra Stortinget RNF og Viken Skog er vertskap når Buskerudbenken kommer for å diskutere utfordringer i Ringeriksregionen. Ulogisk HiBu-fusjon -Høyskolefusjonen virker mer styrt av politikk enn logikk, synes Jan Erik Gjerdbakken i Ringerike Næringsforum. Reagerer på E16-utspill -Utidig av Vegvesenet - Statens vegvesen forskutterer Nasjonal Transportplan over ett år før den skal vedtas på Stortinget, mener Jan Erik Gjerdbakken i Ringerike Næringsforum. Han synes det er helt uakseptabelt at Ringeriksregionen skal vente helt til 2018 på byggestart for ny E16 fra Bjørum til Skaret

3 RNF i media 2012 Vil ha ny vei snarest Ni lokale nøringslivstopper har signert et brev til Marit Arnstad. De ber om en raskere E16-utbygging. Både Gjerdbakken og jeg har et positivt utgangspunkt, sier Laila Gustavsen. Midtsommer mellom broene - skaper en møteplass for alle innbyggere. Det var budskapet fra sentrum i går. Jakter på gründerkvinner Ringerike Etablerersenter er fra 2012 med på et kompetanseprogram spesielt for kvinner, kalt Kvinnovasjon Skinnende julegateåpning Årets Bry seg om aksjon støtter lekeplass på Søndre torg Leken læring skal trigge elever RNF, NHO og BYGGOPP arrangerer verkstedkurs for lærere. Målet er å få mer praktisk aktivitet inn i klasserommene og inspirere til innhold i nye valgfag. Gründer -rekord Aldri før har viljen til å starte egen bedrift vært større på Ringerike. Ringerike Etablerersenter har hatt 195 personer på kurs og veiledning hittil i år. Dette er ny rekord! Ringerike -uslepen diamant Jan Erik Gjerdbakken i RNF etterlyser et klart signal fra Buskerud AP om satsing på Ringerikssamfunnet. Laila Gustavsen mener Ringeriksregionen er en Uslepen diamant. Gründercamp på Eggemoen Ungt Entreprenørskap Buskerud har i samarbeid med NHO, RNF og årets vertskap Tronrud Engineering arrangert grundercamp for 50 spente og forventningsfulle elever fra Ringerike videregående skole

4 NYHETER KOMPETANSE OG RESSURSTILGANG Kompetanse og ressurstilgang er en av RNFs grunnpilarer i forholdt til våre medlemsbedrifter. Dette er et stort og omfattende område med mange mulige angrepsvinkler. Vår angrepsvinkel har vært og vil også i 2013 fortsatt være to delt: One Piece er et program vi kjører sammen med NHO Buskerud og et knippe lokale industribedrifter. Ideen og formålet med dette programmet som nå går inn i sitt tredje år, er å sikre tilgangen på fagutdannet arbeidskraft til våre lokale bedrifter. Vi setter dermed inn tiltak mot skoleelever i siste år på ungdomsskolen. Vi ønsker å påvirke elevene til å gjøre sine utdanningsvalg mer etter lyst, evne og ferdigheter enn etter fordommer og prestisje. Dette tror vi også kan bidra til at noen færre dropper ut av videregående skole. I dette arbeidet spiller læreren en nøkkelrolle. Lærerne står elevene nær i det daglige og er de som i sterkest grad påvirker elevene i sine valg. Det er derfor gjennomført kurs for lærere i hele regionen med nettopp det siktemål å gjøre de i stand til å gi bedre råd til elevene i deres utdannings- og yrkesvalg. 10. trinn ved Tyristrand skole ble vinnere av Quiz 2012 Kursoversikt Vår 2013 Kompetanseløft Ringerike er et opplæringsprogram vi er sammen med Folkeuniversitetet om. Gjennom tildeling av såkalte BKA midler, har det vært mulig å tilby opplæring til en så rimelige kostnad at bedrifter og personer som ellers ikke har økonomiske muskler til å klare dette over ordinære driftsbudsjetter, også har fått en mulighet til å gi sine ansatte etter- og videreopplæring. Dette er etter vår mening et unikt tilbud. Ikke bare er det mulig å gi et opplæringstilbud, det er også mulig å gi skreddersydd opplæring. Ytterligere tilførsel av midler, har gjort oss i stand til fortsatt å kunne tilby opplæring av medarbeidere i våre medlemsbedrifter, til en svært lav kostnad, også utover i første halvår Følgende kurs settes opp spesielt for ansatte i RNF s medlemsbedrifter våren 2013: Dataopplæring temakvelder o Bruk av Facebook og sosiale medier o E-post - utsendelse, lagring, vedlegg mm o Enkel bildebehandling o Enkle presentasjoner i PowerPoint o Enkel bruk av regneark Excel timelister, budsjett o Enkel bruk av Word rapporter, brev mm Plakattegning 1 kveld Økonomiforståelse 3 kvelder Budsjett, regnskap, prissetting, svinn mm Matematikk for byggebransjen 6 kvelder Praktisk matematikk - prosent, areal, måleenheter mm Forkurs til mesterutdanning 6 kvelder Grunnleggende data og matematikk og litt om mesterfagene markedsføring, økonomi og ledelse Sertifisert sikkerhetsopplæring o Truckførerkurs - teori. 22 timer o Kranførerkurs teori. 44 timer o Personløft 1 dag o Varme arbeider 1 dag Tid Datoer og detaljer om hvert kurs finner du på RNF s hjemmeside Sted Folkeuniversitetet Storgt. 10, 4. etasje Pris per kurs Gratis for deltakerne Bedriftene betaler kun en liten engangsavgift som dekker enkel bevertning på kursene. NB! Ved sertifiseringskurs dekkes kun den teoretiske opplæringen. Bedriften må selv stå for den praktiske opplæringen og betale for materiell og utstedelse av bevis I samarbeid med Folkeuniversitetet har Ringerike Næringsforum fått økonomisk støtte fra VOX. Deres medlemsbedrifter får nå mulighet til å heve sine ansattes kompetanse gjennom tilgang til mange skreddersydde kurs for sin bransje. Påmelding / info Folkeuniversitetet Tlf E-post: - din samarbeidspartner på økonomisiden i mer enn 30 år Autorisert regnskapsførerselskap Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss Tlf / Fax

5 NYHETER INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL Vi og alle andre som anser å ha viktige infrastruktur og samferdselsprosjekter, bygger nå opp forventninger til Nasjonal Transportplan. Forventningene er så enorme fra alle deler av landet at NTP ikke vil være i nærheten av å kunne møte alles forventninger. Mange kommer dessverre til å bli skuffet. Vi håper bare at det ikke blir oss denne gangen. Vi har nemlig fått vår dose av skuffelse ved tidligere NTP-rulleringer. Den store spenningen ved denne rulleringen knytter seg til hvor mye av midlene som vil bli bundet opp til intercity-utbyggingen. Mange frykter at det ikke vil være særlig mye igjen når intercity har forsynt seg. Vei som vi har et sterkt fokus på, føler vi har kommet litt bakgrunnen ved denne NTP rulleringen. Veldig mye har dreid seg om tog og intercity. Dette er naturligvis ikke av det gode for våre veiprosjekter. Pressen setter den offentlige dagsorden, heter det, og vår følelse er at pressen har lagt sitt hovedfokus på togsiden. Vi vet også mye om hva pressens dagsorden har å si for politikeres stillingstagen og beslutninger. Derfor er vårt mantra i forhold til våre prosjekter; oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. E16 Hønefoss Sandvika Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Skaret (Rørvik) Hønefoss, ble lagt frem av statens vegvesen rett før jul. Vegvesenet fortjener honnør for å ha kommet frem til to reelle korridoralternativer (grønn og blå), når vi vet hvilke utgangspunkt de startet med. Allikevel er det ikke uten betydelige utfordringer. Kort oppsummert kan vi si at jordvern (blå) står mot naturvern (grønn) dyrket mark mot våtmark. Vegvesenet anbefaler grønn korridor, men kan akseptere blå. Fylkesmannen har varslet innsigelse mot alle alternativer, også blå og grønn korridor. Det betyr at avgjørelsen til syvende og sist vil bli tatt av Miljøvernpartementet. Før det skal imidlertid kommunene Hole og Ringerike utarbeide og gjøre de vedtak som danner grunnlaget for det som i slutten av januar, blir lagt ut til offentlig høring. Selv om det i høringsperioden ganske sikkert vil gå en frisk debatt om for og mot de ulike alternativene, er det betryggende å vite at det store flertall av de som eventuelt måtte ha noe ulikt syn på valg av korridor, i bunn er enig om at vi trenger veien og at den må komme raskt. Ingen forhold ved denne planprosessen, er på noen måte til hinder for at strekningen Bjørum Sag Skaret/Rørvik kan påbegynnes tidlig i NTP-perioden 2014/15. Får vi gjennomslag for det i NTP, er det vår oppfatning, at da har vi fått det endelige gjennombruddet for ny firefelts E16 mellom Hønefoss og Sandvika. - Telefon Ny jobb? Ny medarbeider? vi er din lokale samarbeidspartner Vi kjører for deg! HØNEFOSS FORNEBU RUDSHØGDA t:

6 NYHETER INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL E16 (tidligere Rv35) over Jevnaker Nylig kunne vi med stor tilfredshet lese at det var oppnådd enighet med fylkesmannen om strekningen Eggemoen Kleggerud. Alle kjepper i hjulene er imidlertid ikke fjernet av den grunn. Det er interessenter i og langs den videre traseen som vil ha en annen løsning enn den som er valgt. Spørsmålet om finansiering statlig andel vs bompengeandel, pris pr bompassering, hvor skal bommene plasseres osv, er forhold som krever løsning før byggestart kan komme i gang. Til tross for dette, er det allikevel Jevnakers uttrykte ambisjon at byggestart kan skje en gang i perioden Ringerikspakka Ringerikspakka kan kanskje fortone seg som et noe diffust begrep for enkelte. I realiteten dreier det seg om trafikkavviklingen i og rundt byen. Om det er slik enkelte hevder, at alt henger sammen med alt, skjønner vi at Ringerikspakka, E16 mot Sandvika, E16 mot Jevnaker og Ringeriksbanen påvirker hverandre gjensidig i større og mindre grad, uten at det ene prosjektet stopper det andre. Det er forventet at konseptvalgsutredning (KVU) for Ringerikspakka blir igangsatt i løpet av dette året. Normalt vil det da ta tre til fem år før ting begynner å konkretisere og materialisere seg. NæringsNM 201 Ringeriksbanen Ringeriksbanen er nok uten tvil det av våre prosjekter som har fått størst oppmerksomhet og medieplass foran denne NTP rulleringen. Dette skyldes først og fremst et stort engasjement i Hallingdal og på Vestlandet, i tillegg til det lokale engasjement naturligvis. Som nevnt er det stor frykt for at så å si alt annet enn intercitystrekningene vil komme ut som tapere denne gang. Nettopp av den grunn er det valgt en noe annen tilnærming i forhold til Ringeriksbanen. Ringeriksbanen er ansett for å være blant de mest lønnsomme samferdselsprosjektene i Norge. Med det som utgangspunkt, bes det om at Ringeriksbanen løftes ut av NTP og gjøres uavhengig av de rammene og den konkurransen det alltid er om offentlige budsjetter og bevilgninger. Martin Kolberg har varslet at han vil legge frem et forslag på AP s landsmøte til våren, hvor han foreslår å realisere Ringeriksbanen etter mønster av Gardermobanen NTP uavhengig Hvorvidt han mener at planprosessen skal gjennomføres på samme måte, med statlig regulering, vet vi ikke. Får Ringerikebanen klarsignal som prosjekt med alternativ organisering og finansiering i NTP, er det langt på vei en full seier for Ringeriksbanen. Da går det an å begynne å tro på at banen faktisk vil bli bygget. NæringsNM NæringsNM er basert på et arbeid Telemarkforskning gjør på oppdrag for NHO. Målingen bygger på offentlig tilgjengelige tall og statistikk. Måleparameterne er; Nyetablering - Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse. Det er all grunn til å mane til forsiktighet med hensyn til å trekke for ensidige og raske konklusjoner. Allikevel synes vi det er grunn til å peke på særlig to av måleparameterne som er gledelige for Hole og Ringerike, som i denne sammenheng opptrer som en av landets 83 regioner. Med Ringerike Etablerersenter i vår midte, synes vi det er spesielt hyggelig å registrere at vi på området nyetableringer har bykset opp fra en 58. til en 31.plass. Våre bedrifter markerer seg år etter år i landstoppen når det gjelder lønnsomhet. Dette mener vi blant annet gjenspeiler seg i relativt få og små konkurser i det lokale næringsliv. Da får vi heller tåle at vi ikke er i landstoppen når det gjelder gasellebedrifter. Hele rapporten kan hentes på NHO s hjemmeside Ringerikskonferansen 2013 Tirsdag 15. oktober - 6 -

7 NYHETER Gjesteskribent Nina Solli Nina Solli er Sokna-jente og ekte Ringeriking. Hun jobber i dag som samfunnsutvikler i Ringerike kommune med et særskilt ansvar og fokus på næringslivets behov i forhold til kommunen. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle ett godt nytt år! Dette blir utvilsomt et spennende år for Ringeriksregionen. Det er flere store beslutninger som skal tas, og som vil få konsekvenser langt inn i fremtiden. Jeg føler meg ydmyk og stolt over å få følge den gründer entusiasmen og utviklingen som nå skjer i distriktet. Det er med stor glede jeg registrerer at eiendomsutviklere for alvor begynner å engasjere seg i helheten i lokalsamfunnet, i tillegg til sin egen næringsutvikling. Beslutning og iverksetting av samferdselsutfordringer som E16, Ringeriksbanen og interne strukturer, ser jeg som helt avgjørende for videre utvikling av regionen, kommunen og ikke minst byen vår. Kommunen er opptatt av at både næringslivet og kommunene står samlet om disse store og tunge utfordringene. Vi er nå virkelig i ferd med å sette søkelyset på videreutvikling av byen vår. Folk skaper vekst, og sentrum ser jeg på som selve kjernen i en bærekraftig utvikling. Et attraktivt sentrum, sammen med gode boligområder og oppvekstmiljø tror jeg ville kunne gi grobunn for befolkningsvekst. Jeg antar at kommunens viktigste oppgave her blir å være bidragsyter, og tilrettelegger for smidige og demokratiske prosesser. Dette vil vi ta med oss inn i den kommende rulleringen av kommuneplanen. I disse formelle prosessene oppfordrer jeg til engasjement fra «grasrota». Her skal premisser for kommunens utvikling og satsningsområder for de neste 4 årene legges, noe som vil ha betydning for hele lokalsamfunnet. Jeg har sterk tro på at kommunens innbyggere, næringsliv, folkevalgte og administrasjon, sammen skal finne en felles plattform, som på sikt vil gi kommunen økonomisk handlefrihet og en bærekraftig utvikling. Da er det bare å brette opp ermene, og sammen sette oss i førersete, for noe som garantert blir et minnerikt år for regionen vår. Jeg kan med hånden på hjertet si at, JA! jeg er stolt av å være Ringeriking! Nytt fra RES 2012 Et morsomt og aktivt år i Ringerike EtablererSenter I 2012 benyttet 253 personer seg av tjenestene til RES, dette er 35 % mer enn i Antall veiledningstimer ble på samme nivå som 2011 og begrenses nå av tilgjengelig kapasitet. Vi har også et rekordhøyt nivå på antall fremmedkulturelle, en gruppe med høy kompetanse, men vanskelig tilgang til arbeidslivet. Antall kurstimer økte vesentlig fra tidligere år, noe som skyldes økt kursaktivitet med mange forskjellige temaer. Vi nevner Facebook, blogg, hjemmeside, HMS og skatter og avgifter. Bente Strand og Irene Mårdalen EtablererKurset framstår i ny drakt. Innholdet er stort sett det samme, men færre kurstimer og mer hjemmearbeid. Det har vært svært mange spennende foretaksideer, noe som har resultert i et svært høyt tilskudd fra det offentlige. Våre etablerere har i sum mottatt nesten 3 mill kroner fra kilder som Innovasjon Norge, Sparebank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse og Jevnaker Kommunes Næringsfond. I tillegg til dette kommer Skattefunnsordninger som er bevilget noen foretak og dagpenger under etablering som innvilges av NAV starter også opp med høy aktivitet. Vi starter EtablererKurs i slutten av januar og har allerede mange påmeldte. Vi er i gang med å planlegge nettverksmøteplasser og vurderer fornying av Møteplassen 3x10+1. Bry-seg-om-aksjonen 2012/2013: Lekeplass på Søndre torg Illustrasjon: Erik Karlsen Stiftelsen Positiv Oppvekst initierer hvert år til en Bry-seg-om-aksjon, der formålet er å gi oppmerksomhet og støtte til et positivt formål i lokalmiljøet på Ringerike, og da spesielt formål som bidrar til å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi er utrolig glad for og stolte over at prosjektet Lekeplass på Søndre Torv ble valgt som Årets Bry-seg-om-aksjon. Målet er å skape en god møteplass for små og store som bidrar til enda mer liv i Hønefoss sentrum, og forhåpentligvis glade, aktive barn som kan få positive opplevelser med lek og moro. Ringerike Kommune, Hønefoss Sparebank, Eikli Barnehage, Dalsbråten Barnehage og ikke minst private givere støtter kronerullingen, og vi håper at vi i løpet av vinteren klarer å få de siste midlene på plass. Vårt fokus er å etablere positive møteplasser og aktivitetstilbud i byen vår. Ønsker du å bidra, ta kontakt med: Tone: eller Linda: Eller sett rett og slett kroner inn på konto Vi ønsker alle et fremgangsrikt og innovativt 2013! I redaksjonen: Ringerike Næringsforum og Menova grafisk Trykk og layout: Menova grafisk, Hønefoss Kontaktinfo: BRUK et kreativt grafisk senter Rett i nærheten!

8 Returadresse: Ringerike Næringsforum, Hønefoss bru 1B, 3510 Hønefoss Følg oss på FACEBOOK - 4 -