Ringeriksdagen EVALUERINGS- RAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT"

Transkript

1 Ringeriksdagen EVALUERINGS- RAPPORT

2 Ringeriksdagen evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv - idrett, kultur næringsliv, service utdanning, kompetanse, botilbud - og for å fange opp erfaringer og kreative forslag til forbedringer. Vi jobber stadig med å bli mer profesjonelle, men hovedinntrykket vi sitter igjen med etter å ha gjennomført den syvende Ringeriksdagen, er at det også denne gang ble en suksess. Oppslutningen var gledelig stor både fra deltakere og publikum og med strålende solskinn og god temperatur, ble det en festdag i Hønefoss sentrum. Vel blåst - og takk til dere alle sammen! Bildene fra årets Ringeriksdag er tatt av fotograf Siri Selvig

3 Ringeriksdagen Organisering: Ringeriksdagen er etablert som en profileringsarena for regionen. Fortsatt er de fleste deltakerne fra Ringerike kommune, men i år hadde vi også flere fra både Hole og Jevnaker kommune. Det synes vi er en gledelig utvikling. I år hadde vi om lag 150 deltakere det er ikke rekord (ett år hadde vi faktisk 186), men det er mer enn tilfredsstilende. Mulig er det rekord når det gjelder standplasser. Vi har etter hvert registrert at mange ønsker mere plass - de som før hadde en vi registrerer at det er mer profesjonell presentasjoner hele veien. Vi gleder oss over at vi med dette har nådd ett av våre primære mål: En felles profileringsarena. Overskuddet av arrangementet skal - som det står i vedtektene; bidra til profilering av Ringeriksregionen. I 2012 ble det gitt støtte til Opplevelsesguide for Ringerike og Hadeland og til et kulturminnekart. Årets prosjekt er ikke endelig vedtatt, men vi vurderer at deler av overskuddet kan gå til oppheng for bannere på lyktestolper i og ved innkjøringene til Hønefoss. Vi har som mål at byen og regionen skal fremstå ryddig og profesjonell ved små og store arrangement. Vi er derfor i gang med å innhente priser og se om vi kan få med oss et par lokale samarbeidspartnere i et slikt prosjekt. Vi må også ha avklart hvilke instanser - i tillegg til Ringerike kommune - som må godkjenne denne typen oppheng. Ringerike utvikling AS har for andre år på rad vært sekretariat for Ringeriksdagen. Styret i Ringeriksdagen skal fortsatt ha det overordnede ansvaret for arrangementet og økonomien. Styret i Ringeriksdagen: Elsa Lill P. Strande Ringeriks-Kraft v/ Cathrine Olsen Primærnæringen v/ Asle Oppen Handelsstanden v/ Ingar Kind Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune v/ Lars Olsen Grete Bondehagen (styremedlem og sekretariatansvarlig) Representant for RU utvikling møter i styret. Arbeidsgruppe: Tone Reneflot Thoresen, RU har i samarbeid med Grete Bondehagen og Elsa Lill P Strande hatt ansvar for koordinering og all praktisk gjennomføring av årets Ringeriksdag. Økonomi Sponsorinntektene er grunnpilaren i økonomien. Vi har av kjente årsaker, mistet en sponsor siste år - og må se på mulighetene for å kompensere dette. Deltakeravgiften ble satt så lavt som mulig den gang vi startet opp. Målet var at ingen lag/ foreninger skulle takke nei til Ringeriksdagen pga kostnadene. Etter hvert som Ringeriksdagen har vokst i omfang stiger naturlig nok også kostnadene våre. Løpende drift av sekretariatet er lagt til Ringerike utvikling (RU).

4 Ringeriksdagen I år er andre året RU har hatt dette ansvaret og vi er veldig godt fornøyd med hvordan RU v/ Tone Reneflot Thoresen ivaretar våre interesser og følger opp arrangementet i smått og stort. Grunnet økte kostnader ble deltakeravgiften i på fra kr avhengig av kategori. Og vi har ikke fått noen negative kommentarer i den anledning. Avgiften for bedrifter ble beholdt uendret tror bestemt at Ringeriksdagen er en fin anledning for nyetablerte og/eller planlagte bedrifter å teste markedet/profilere seg. Tilbudet til denne gruppen blir distribuert via RNF og Ringerike Etablerersenter. Samarbeid med Ringerike kommune. Avtalen med Ringerike kommune om bruk av Søndre Torg og de nærmeste gatene er videreført for en ny periode. Samarbeidet med kommunen er meget positivt og vi benytter anledningen til å takke for stor velvilje og all praktisk hjelp i alle ledd. Kick Off - nytt i år For første gang arrangerte vi et Kick off til Ringeriksdagen. tidligere og potensielle deltakere til Kick Off på Aka Arena. Responsen var gledelig stor - og det møtte hele 70 personer til en aften med fullt fokus på Ringerike og Ringeriksdagen, faglig input i forhold til profilering og sosialt samvær. Sykehusdirektør og styreleder i HBK Per Bleiklia innledet med engasjerende foredrag om Ringerike og hvor heldig vi egentlig er som bor og virker her. Terje Andersen ga oss en faglig og inspirerende innføring i hvordan vi bedre kan profilere oss, og hva vi bør tenke igjennom når standen til Ringeriksdagen planlegges. Ellers var det muligheter for å komme med tilbakemeldinger ang selve dagen. Avslutningsvis orienterte Tone Reneflot Thoresen litt om det arbeidet Ringerike utvikling gjør for profilering av Ringeriksregionen. Vi takker alle som bidro. Vår erfaring og alle tilbakemeldinger på Kick Off var udelt positive og hyggelige. Og vi vil trolig kjøre et nytt Kick Off neste år hvis deltakerne ønsker det. Erfaringer: Teknisk gjennomføring Plassering av deltakere - er et skikkelig puslespill og er hver gang en utfordring for oss i arbeidsgruppen. Det er kun sponsorene som fritt får velge plass. De øvrige blir plassert ut fra diverse kriterier som; størrelse på stand, strømbehov, plasskrevende aktiviteter - og eventuelle ønsker om samplassering med andre deltakere. Sen påmelding vil naturlig nok begrense mulighet og vil noen ganger kreve ekstra justeringer.

5 Ringeriksdagen Slike endringer er en utfordring i seg selv, men de som har blitt berørt har vært veldig sporty lage mye styr omkring det. Tusen takk! Kulturpunkter Opptreden på kulturpunktene er en ren bonus til Ringeriksdagen og veldig populært blant publikum. At Austjord Musikkorps åpner dagen og at Stranden og Jevnaker avslutter med fengende toner er blitt en hyggelig tradisjon, som vi alle setter stor pris på. Tusen takk til dem! I år hadde vi også flere flotte innslag fra flere korps, Ringerike kulturskole og folkedansgruppe. Salg fra stands: Her har vi en ganske selektiv bestemmelse - og vi har ikke hatt problemer med dette. Lokale produkter kan selges fra stand - i tillegg til at lag/foreninger kan selge medlemskap og ter får ikke selge. Vi har tillit til at de gjør de nødvendige avtaler med interessenter der-ogda. Forhåpentligvis selger de så det suser i etterkant. I år var første året med lekeplass på torget. Lekeplassen og uteserveringen tar naturlig nok en del av de sentrale plassene som vi har hatt på dette området tidligere. De siste to årene har vi hatt et areal ved Ringerike vg skole som reserve - men foreløpig har vi greid å plassere alle på torget, i sentrumsgatene og rundt Fengselet. Det klarte vi også i år, men tilbakemeldinger fra evalueringen har gitt oss innspill på at det noen steder har blitt veldig tett mellom standene og at vi bør vurdere å spre standene på et større område. Dersom vi skal ta i bruk arealet ved skolen, betinger det at det blir såpass mange stands der at vi kan etablere et spennende miljø som vi er trygge på vil trekke publikum også til dette området. Trafikkavviklingen er en stor utfordring, spesielt på slutten av dagen. Innkjøringen på morgenen synes vi at vi har fått skikkelig tak på, takket være innsatsen til våre venner i Lions. Vi må se på mulige løsninger for at trafikken ut av området ved nedrigging også går effektivt og trafikksikkert. Profilering av arrangementet Ringeriksdagen blir annonsert i Ringerikes Blad og via kommunens lørdagsannonser. Invitasjon blir sendt til tidligere og potensielle deltakere. Det sendes ut påminnelser med statusoppdatering. Dagen blir opprettet som arrangement på Facebook og det blir lagt ut statusoppdateringer via Ringerike utvikling sin facebookside. Redaksjonell omtale i Ringerikes blad. Plakater i sentrum og plassert i Nettbuss sine busser. Ringeriksdagen profileres i Opplevelsesguide for Ringerike og Hadeland Arrangementet ble lagt inn på «Hva skjer?»-sidene til Ring Blad, samt i aktivitetskalenderen på Flere av våre samarbeidspartnere oppretter også link til Ringeriksdagens hjemmeside Arrangementet ble omtalt i nyhetsbrev fra Ringerike utvikling, og er også beskrevet på deres nettside under Ringerike utvikling sine prosjekter.

6 Ringeriksdagen Nyheter og status legges inn på vår egen hjemmesiden Rett før arrangementet nye bannere i Hønefoss-sentrum. Premie for beste stand Lag/foreninger konkurrer om en pris på kr Årets vinner ble NAF avd Ringerike. Beste bedrift ble Block Watne. Bedriftspremien er et innrammet diplom med bilde fra standen og en blomsteroppsats. Leder for årets jury var Unn Teslo. I tillegg har vi en avtale med HIBU som supplerer juryen med studenter fra markedsføringsstudiet, i år var det Linda Rønningen. Juryen meldte tilbake at det var en krevende oppgave å velge blant så mange gode kandidater. Begge vinnerne ble berømmet for kvalitet, kreativitet og god presentasjon. NAF hvordan de involverte besøkende på sin stand, samtidig som de fikk presentert sitt budskap tilpasset alderen til de besøkende. Block Watne hadde lagt mye innsats i utformingen av sin stand og som tydelige viste deres produkter. De var også aktive og tok godt imot besøkende. Takk til gode hjelpere Nok en gang hadde vi gleden av å samarbeide med de to Lions klubbene i Heradsbygda og Veigin. Etter flere år som bidragsytere har de tilegnet seg verdifull erfaring og har system både når det gjelder oppmerking av stands - og trafikkavviklingen når alle skal frem til sin stand med biler og utstyr. Uten bistand fra Lions kan det fort bli totalt kaos. Også i år fikk vi tilbakemelding fra deltakerne om at det var veldig grei oppmerking av stand-plassene og at de møtte svært positive hjelpere/vakterdet er hyggelig å høre, all ære gir vi videre til Lions! Takk også til en velvillig rektor for at vi fikk lov å benytte parkeringen ved Ringerike vg skole, det er et verdifullt tilbud til deltakerne. Evaluering Det ble sendt ut e-post til alle deltakerne etter arrangementet, med link til et elektronisk evalueringsskjema. Link til skjemaet ble også postet på facebooksiden til RU. Vi fikk inn vel 70 svar, med mange gode innspill. Takk til alle som svar- arbeidet.

7 Ringeriksdagen Ringeriksdagen blir realisert takket være stort positivt engasjement og innsats fra en rekke personer. Styret retter en stor takk til alle dem som - på hver sin måte - bidro til nok et vellykket arrangement: Sponsorene våre. Lions klubbene i hhv Heradsbygda og Veigin. Ringeriks-Kraft v/roger W Hansen for profesjonell og meget god hjelp med el-tilkobling Menova for fruktkurvene til Austjord Musikkorps. Ringerike kommune v/ Johan Johnsen og hans stab for hjelp til praktiske løsninger Ellen Sofie Aasheim v/fengselet som lot oss bruke fortauet til stands - og ga oss lov til å koble oss til strøm. Selv om det er et stykke frem i tid, håper vi å kunne ønske både tidligere og nye deltakere velkommen til Ringeriksdagen 2014!

8 Ringeriksdagen For mer informasjon: gå inn på vår hjemmeside: eller ta direkte kontakt med oss: Sekretariat v/ Tone R Thoresen Mobil E.post styreleder Elsa Lill P. Strande mobil: e.post: Postadresse Ringeriksdagen Pb Hønefoss Ringeriksdagens samarbeidspartnere og sponsorer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for NM-lagfinale 2010 Side 1 Innhold Innledning... 3 Organisering... 3 Planlegging... 4 De ulike gruppenes arbeid... 4 Økonomi... 4 Sponsorgruppen...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer