Ringeriksdagen evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014"

Transkript

1 Ringeriksdagen evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT Ringeriksdagen 2014

2 Ringeriksdagen evaluering - side 2 Ringeriksdagen - nok en gang for full musikk, med masse folk og stor aktivitet i sentrum Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv - som gir muligheter for å synliggjøre mangfoldet innenfor; idrett, kultur Evalueringsrapporten er en enkel dokumentasjon, primært for å synliggjøre at varen er levert ; - og for å fange opp erfaringer og kreative forslag til forbedringer. Vi jobber stadig med å bli mer profesjonelle, men hovedinntrykket vi sitter igjen med etter å ha gjennomført den åttende Ringeriksdagen, er at det også denne gang ble en suksess. Oppslutningen var gledelig stor både fra deltakere og publikum og med strålende solskinn og god temperatur, ble det en festdag i Hønefoss sentrum. Vel blåst - og takk til dere alle sammen! Bildene fra årets Ringeriksdag er tatt av fotograf Mari Johnsen Viksengen

3 Ringeriksdagen evaluering - side 3 Ringeriksdagen er nå godt etablert som en profileringsarena for regionen. Fortsatt er de fleste deltakerne fra Ringerike kommune, men vi prøver aktivt å få med flere deltakere fra Hole og Jevnaker - spesielt for dem som har nedslagsfelt i hele Ringeriksregionen. Antall deltakere varierer naturlig nok fra år til år. Siste år var vi i år registrerte vi hele 180 deltakere. Vi tangerte faktisk rekorden på 186. I år fikk vi dessverre noen startvansker. Etter to års godt samarbeid med Ringerike utvikling AS, inngikk vi avtale med nytt sekretariat. Vi kom noe sent i gang både fordi påsken var sen - og fordi et nytt sekretariat naturlig nok har noen utfordringer i starten. Etter noe haltende oppkjøring ble det utpå sommeren besluttet at vi skulle kjøre sekretariatet i egen regi. Det er gledelig å registrere at Ringeriksdagen allerede ligger som fast arrangement på aktivitetskalenderen hos ganske mange. Vi fikk faktisk flere påmeldinger både fra lag og bedrifter allerede før vi gikk ut med invitasjon til årets dag. Styret i Ringeriksdagen: Elsa Lill P. Strande (leder og initiativtaker) Ringeriks-Kraft *) v/ Cathrine Olsen Primærnæringen v/ Asle Oppen Handel i sentrum v/ Ingar Kind Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune v/ Lars Olsen Dr Tyra v/ Ragnar Braata Grete Bondehagen (styremedlem og sekr.ansvarlig) Økonomi Takket være trygge sponsoravtaler har vi en sikkerhet for satsingen. Styret besluttet at deltakeravgiften fortsatt skal holdes uforandret. - og lav - spesielt for lag- og foreninger som jobber med barn og unge. Etter hvert som arrangementet vokser i omfang og vi forsøker å bli mer profesjonelle, er det naturlig at også kostnadene øker noe. Imidlertid gir Ringeriksdagen et årlig overskudd - som i henhold til vedtektene skal brukes til profileringstiltak til beste for Ringeriksregionen. Så langt er det primært reiselivsprosjekter vi har involvert oss i - i tillegg til at vi startet opp med Ringeriksservietten for noen år siden (Det siste prosjektet ble godt mottatt og er videreført av Ringerike utvikling) *) RIK er hovedsponsor for Ringeriksdagen Arbeidsgruppe: Elsa Lill P. Strande og Grete Bondehagen

4 Ringeriksdagen evaluering - side 4 Det er ikke vanskelig å finne prosjekter som ønsker bidrag, men det kan være en utfordring å finne de rette prosjektet for oss. Pr dato har styret 2-3 prosjekter til vurdering. Vi håper vi kan komme tilbake med noe spennende som vil gi positive ringvirkninger i regionen. Kick off et vi inviterte til i fjor, ble godt mottatt og vi ønsket derfor å gjenta suksessen i år. Vi valgte Dr Tyra som arena den 24. juni - og var så heldige å få Sten Magnus (styreleder i Ringerike Utvikling) og Mats Øieren (Informasjonskonsulent i Ringerike kommune) - som foredragsholdere. Dermed kunne vi tilby de godt og vel 50 deltakerne, både et motivasjonsforedrag for ekte ringeriksambassadører og en sekvens med råd og tips om hva man bør vektlegge som deltaker på en profileringsarena. Innledningsvis ønsket skipper Ragnar Braata velkommen om bord - og orienterte litt om historien bak Dr Tyra DS. Vi som var tilstede fikk et par fine timer på fjorden en deilig sommerkveld. Et godt samarbeid med Ringerike kommune er en forutsetning for gjennomføring av dagen. Vi vil takke for all praktisk hjelp og den velviljen vi blir møtt med spesielt fra teamet i teknisk etat. Vi vil gjerne gi en ekstra honnør til Ringerike kommune for den satsingen de gjør også som utstiller med tanke på å profilere kommunens tjenester. I år etablerte de en egen, kommunal informasjonsgate - hvor de presenterte seg for publikum. I tillegg stilte også Brann- og redningstjenesten mannsterke opp med biler og utstyr. Kick Off Erfaringer: Teknisk gjennomføring Vi har etter hvert fått god erfaring når det gjelder plasseringer av stands - og utnyttelse av de områdene vi har til disposisjon. Et par uker før selve dagen var faktisk alle plasser besatt i hovedaksen mellom Sentrumskvartalet og Fengselet. Men heldigvis hadde vi noen ledige plasser i sidegatene til etternølere. Nede ved Fengselet hadde vi for første gang stands på begge sider av gaten. Her var det i år meget stor aktivitet. Storgaten har hvert år vært helt full og plassene er populært. Vi har fått noen reaksjoner fra næringsdrivende i Storgaten som føler at vi stenger inngangene deres. I år tok vi kontakt med de aktuelle og lovet å finne en bedre løsning.

5 Ringeriksdagen evaluering - side 5 Vi valgte å ta ut noen plasser samt forskyve stands litt, slik at kunder kunne passere. Helt optimalt ble det ikke i år, men neste år skal vi gjøre det enda bedre. Vi møtte bare velvilje og forståelse fra de berørte. Takk både til de næringsdrivende - og til våre deltakere som var sporty til de endringene som ble foretatt. Til og med justeringer på selve dagen ble møtt med sporty innstilling. Reglene våre er etter Kardemomme-loven, men vi har to punkter vi blir nødt til å ta tak i; Bruk av høyttaler. Her må man moderere seg, slik at nabostanden fortsatt har mulighet for å føre en normal samtale med sine besøkende. En annen ting som også må respekteres er at all aktivitet skal skje fra egen stand. Vi vil ikke akseptere at noen farter rundt på hele området med budskapet. Salg fra stands: Etter reglene kan kun lokale matvareprodusenter + lag/foreninger selge. Dette har stort sett fungert greit, selv om det kan være vanskelig å sette grenser for lag/ foreninger som etter hvert har et ganske assortert produktutvalg. Muligens må vi vurdere disse reglene på nytt - slik at reglene fungerer rettferdig. Balansegangen er vanskelig. Vi ønsker ikke at Ringeriksdagen skal bli en salgsmesse, men vi tar utfordringen og vil prøve å finne en hensiktsmessig form. Kulturpunkter. Sang, musikk og opptreden er selvsagt populært hos publikum. Veldig mange deltakere ønsker tid på kulturpunktene, og det er vanskelig å disponere tiden rettferdig - samtidig som vi skal holde fokus på selve målet med dagen; profilering. Stort sett går det greit -- og underholdningen er en positiv og hyggelig bonus på Ringeriksdagen. Profilering av arrangementet Det var behov for å oppdatere hjemmesiden vår. Utviklingen går utrolig raskt, og siden var tung og lite hensiktsmessig å jobbe med. Vi sjekket litt rundt - og endte opp hos WebForm hvor vi fikk profesjonell og verdifull hjelp. WebForm laget også en ny side for Ringeriksdagen på facebook. Ellers har vi kjørt samme prosedyre som tidligere (ikke noe behov for å endre det som fungerer). Invitasjonen går pr e-post til tidligere deltakere. Annonse til potensielle i Ringerikes Blad i tillegg til at vi bruker styret og resten av nettverket vårt til å spre det glade budskap. I reglen får vi også drahjelp av sponsorene og kommunen både via deres hjemmesider og i RK s informasjonsannonser. I år droppet vi plakater i Hønefoss sentrum. Primært ut fra kost/nytte-prinsippet og litt tidsnød. Publikum informeres via annonser og registrering i aktivitetskalender i Ringerikes Blad og Ringerike Budstikke - og ikke minst har vi stor nytte av jungeltelegrafen Samtlige deltakere blir oppfordret til å invitere medlemmer og egne nettverk. Når vi ser hvor mange som besøker Ringeriksdagen - så er vi rimelig sikker på at dette opplegget har fungert så langt. I år fikk vi også hjelp til å sette litt ekstra fokus på dagen gjennom By- Magasinet som ble distribuert til samtlige husstander i vår region + et utvalgt område i Bærum.

6 Ringeriksdagen evaluering - side 6 Premie for beste stand Lag/foreninger konkurrerer om en pris på kr Bedriften som vinner får diplom med bilde fra standen samt en blomstergruppe. Årets fagjury besto av: Frank Tverran (leder) sammen med to studenter fra markedsføringslinjen på Høgskolen Therese Solberg og Fredrik Prestegård. Juryen hadde en krevende jobb. Kvaliteten på både stands og budskap har hevet seg betraktelig på disse åtte årene. Det er juryen som utdeler prisene. Årets vinnere / og juryens bedømmelse: Aktivitetene så spesielt ut til å engasjere yngre ungdom / større barn Uttaler juryen. Vi slutter oss til juryens bedømmelse og bekrefter at det var stor aktivitet på standen til karateklubben. Alle som ønsket det fikk prøve seg på matten under kyndig veiledning. Bedrift: HRA Vinneren viste stor grad av kreativitet og alle på standen var engasjerte i publikum. Budskapet ble klart formidlet og viste hva som var foretakets oppgaver. Det var også eksempler på produkter som kunne gjenvinnes Takk til gode hjelpere Nok en gang hadde vi gleden av å samarbeide med Lions klubbene i Heradsbygda og Veigin. Etter disse årene har både de og vi fått verdifull erfaring når det gjelder regler for inn- og utkjøring. Men det er hektisk i løpet av kort tid på morgenkvisten. Stor takk til Lions som har god styring på morgenrushet! Lag, forening, organisasjon; Ringerike Karateklubb Det var ingen tvil om hva de holdt på med her. Flere av medlemmene stilte i full mundur med diverse treningsutstyr. Aktivitetene så spesielt ut til å engasjere yngre ungdom / litt større barn uttalte juryen. Lions står også for oppmerking av stands. I år forberedte vi en back up dersom det skulle bli regn. Heldigvis skinte solen og vi fikk ikke behov for reserveløsningen. Takk også til rektor for at vi får benytte p-plassen ved Ringerike vg skole, det er et verdifullt tilbud til deltakerne. Rektor tilbyr også reserveareal ved skolen - den dagen Ringeriksdagen trenger mer standplass enn vi har i sentrum. Godt å vite, for vi ser gjerne at dagen utvikler seg videre både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Vi vil helst ikke måtte avvise deltakere på grunn av plassmangel. Evaluering Etter hvert arrangement går styret i tenkeboks - ser på erfaringer og drøfter hvilke endringer vi eventuelt skal gjøre med dagen. Vi sendte ut e- post til deltakerne og ba om tilbakemeldinger mens inntrykkene var ganske ferske. Vi mottok både ros, konstruktive forslag og ørlite grann ris. Tusen takk til alle dere som svarte - vi tar innspillene med oss videre.

7 Ringeriksdagen evaluering - side 7 Ringeriksdagen blir realisert takket være stort positivt engasjement og innsats fra en rekke personer. Styret retter en stor takk til alle dem som - på hver sin måte - bidro til nok et vellykket arrangement: Sponsorene våre. Lions klubbene i hhv Heradsbygda og Veigin. Ringeriks-Kraft v/roger W Hansen for profesjonell og meget god hjelp med eltilkobling Hønefoss Sparebank for flotte sekker til Austjord Musikkorps. Ringerike kommune v/ Johan Johnsen og hans stab for hjelp til alle praktiske løsninger Ellen Sofie Aasheim v/fengselet som tradisjonen tro lot oss bruke fortauet til stands - og ga oss lov til å koble oss til strøm. Musikkorpsene våre som har vært med fra start. Selv om det er et stykke frem i tid, håper vi å kunne ønske både tidligere og nye deltakere velkommen til Ringeriksdagen 2015 Tradisjonen tro på den første lørdagen i september - denne gang, lørdag, Elsa Lill P. Strande styreleder

8 Ringeriksdagen evaluering - side 8 For mer informasjon: gå inn på vår hjemmeside: Besøk oss gjerne på facebook eller ta direkte kontakt med oss: Sekretariat v/ Grete Bondehagen Mobil E.post styreleder Elsa Lill P. Strande mobil: e.post: Postadresse Ringeriksdagen Pb Hønefoss Ringeriksdagens samarbeidspartnere og sponsorer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

02-2010. Lokalbanken

02-2010. Lokalbanken 02-2010 Lokalbanken Ny logo....side 2 Livet kan by på mange overraskelser...side 4 Åpen bank lørdag 30 oktober.....side 5 Dokka Sportsklubb - der fotball er alt...side 6 Etnedal Bilverksted AS - lokal

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Årsberetning. Bærum Ups & Downs. Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008

Årsberetning. Bærum Ups & Downs. Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008 Årsberetning Bærum Ups & Downs 2008 Weekend tur til Aarholttunet var en stor opplevelse i 2008 1. Bærum Ups & Downs Bærum Ups & Downs er en foreldrestyrt forening for familier som har barn med Down Syndrom

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer